Rige folks tynde børn

Af Kathrine Lilleør 50

Slankhed er mere smart end nogensinde før. Ekstrem slankhed. Men Barbie-slankhed er fysiologisk umulig. En Barbie i kød og blod ville knække op til flere steder. Det overhører visse fædre og mødre. Desværre. Stadig flere. Desværre. I dagens Berlingske fortælles … Fortsættes

Reagensglasbørn og Det Tredje Rige

Af Kathrine Lilleør 62

”Reagensglasbørn er ikke helt ægte i mine øjne, men tvivlsomme skabninger, halvt menneskelige, halvt kunstige, hvad ved jeg snart ikke. Det er utvivlsomt uretfærdigt, fordi børnene skal bære på en byrde, som de ikke kan gøre for. Men min afsky … Fortsættes

Jane Aamund og døden

Af Kathrine Lilleør 180

En smerteplaget og ulykkelig Jane Aamund beder om hjælp til at dø en værdig død i Ekstra Bladet og Ude og Hjemme. Et skrig er det egentligt. Siden Aamund som 33-årig i 1969 fik konstateret kræft første gang, har hun … Fortsættes

Jøderne ud?

Af Kathrine Lilleør 227

Jøderne blev ligeværdige danskere for 200 år siden. Den 29. marts 1814 tiltrådtes den ”Anordning” for de danske jøders borgerrettigheder, som kongen havde givet. Anordningen er siden kaldt ”Frihedsbrevet”, for den gav i 20 paragraffer danske jøder borgerrettigheder og borgerpligter … Fortsættes

Anmelderi

Af Kathrine Lilleør 123

”De hvide, heteroseksuelle mænd, der i disse dage føler, at man ser mistænksomt på deres virke som litteraturanmeldere eller redaktører, behøver ikke at være så bekymrede. De skal ikke vige posten eller undskylde for deres kønsorganer….men de bør måske droppe … Fortsættes

Movia-busser og udlicitering

Af Kathrine Lilleør 94

DSB tager gerne al opmærksomheden. Men hvad med Movias busdrift? Bliver alt godt, hvis bare vi udliciterer den offentlige transport? Casestory: Maria kom forleden for sent på arbejde, for hun nåede ikke bussen. På den øde busplads i Slangerup, hvor … Fortsættes

Når kvinder lyver

Af Kathrine Lilleør 209

Danske kvinder er de mest voldsramte af Europas kvinder. Det står at læse i den undersøgelse af 42.000 europæiske kvinders oplevelser med partnervold, seksuelle krænkelser på jobbet, psykisk vold, seksuelle overgreb og stalking, som EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder har … Fortsættes

Østarbejdere og børnecheck

Af Kathrine Lilleør 217

”Østarbejdere havde taget den med”, tænkte jeg, mens jeg samlede den paprulle op fra jorden, som jeg optimistisk havde stillet op ad den fyldte skraldespand. Skaldespanden var tømt ifølge reglerne, men den ureglementerede paprulle måtte jeg selv ligge og rode … Fortsættes

I seng med staten

Af Kathrine Lilleør 343

Det vedkommer ikke staten, om vi er gift, bor under samme tag, eller helt alene. Regeringens kontanthjælpsreform, der udvider forsøgerpligten til også at gælde samboende og ikke kun ægtefæller er endnu et formynderisk kvælertag på den frie borgers suveræne ret … Fortsættes

Anonym selvmordsbombe

Af Kathrine Lilleør 266

”Et demokratisk projekt” kalder forlægger Jakob Kvist ”Den hemmelige socialdemokrat”. En demokratisk selvmordsbombe er vel også en slags projekt. Ren destruktion har Kvist udgivet. Selvom han lader som det modsatte. I mangel af en forfatter, der tør stå ved, hvad … Fortsættes

Er transvestitter psykisk syge?

Af Kathrine Lilleør 281

Amnesty International mener, at vi diskriminerer transkønnede, fordi vi ikke uden videre vil lade dem få det cpr.nr. de selv synes svarer bedst til deres kønsidentitet. Amnesty anklager i en ny rapport Danmark for at presse transkønnede til tvangskastrektion, når … Fortsættes

Unge præster i poloshirts

Af Kathrine Lilleør 117

Bliver man mere præst af at have en poloshirt på med kirkens logo? I den forgangne uge har kirkeministeren og Præsteforening inviteret 70 præster under 40 år til to dages Innovation Camp. Umiddelbart en genial ide at invitere yngre præster … Fortsættes

Fri sex – kun for mænd

Af Kathrine Lilleør 215

Hvis man ikke vil være far, må man beholde bukserne på. Tager man(d) bukserne af, risikerer man(d) endda først at få at vide ni måneder efter, at man(d) er blevet far. Sådan er loven i dag. Men det vil Foreningen … Fortsættes

Politiske præster og en biskop

Af Kathrine Lilleør 141

Lutherske præster må ikke forkynde politisk. Punktum. Men nogle gør det alligevel. Blander kristendom og politik. I den forgangne uge drak både en biskop og en håndfuld præster med evangeliet som påskud dybt af den politiske suppe. Det begyndte ellers … Fortsættes

Etisk Råd uden sosu-assistent

Af Kathrine Lilleør 202

Skal der sidde en sosu-assistent og slagteriarbejder i Etisk Råd? Selvfølgelig ikke. Seks nye akademiske medlemmer er netop blevet udpeget, men det har vakt kritik. ”Andre sociale klasser har ikke akademikernes tradition for at gøre opmærksom på egne holdninger, men … Fortsættes