Racisme-rettigheder

Af Kathrine Lilleør 32

Canada har trukket sig fra deltagelse i FNs konference om racisme – Durban II – i Geneve til foråret. Årsagen er, at canadiske NGO’er af jødisk oprindelse på forhånd er blevet forment adgang til konferencen. At udelukke jøder, mener den libyske arrangør af konferencen åbenbart ikke har noget med racisme at gøre.

 

Næh, at kritisere religion mener en række FN-lande, især af islamistisk observans, er rendyrket racisme, fordi det er krænkende overfor muslimer. Hvordan kritik af en religion kan have noget som helst med menneskelige racer at gøre, har jeg ikke forstået. Og kommer nok aldrig til det.

 

Men jeg synes, at det er lige så indlysende som et neonrør i et beduintelt, at hvis man ikke må kritisere Koranen, så betyder det, at man må gøre knæfald for alt, hvad der står i den. Og da der i Koranen står nogle særdeles nedgørende ting om jøder og kristne, så må det vel følge deraf, at hvis man ikke må kritisere Koranen, ja så accepterer man, hvad der står i den. Også om jøder og kristne.

Der er nogle, der mener, at det at være jøde er et raceanliggende. At være jøde forestillede nazisterne sig ligefrem var en racebetegnelse. Man behøver derfor ikke den store lommeregner for at regne ud, at et forbud mod at kritisere religion, også vil indebære et forbud mod at kritisere Koranen. Hvilket igen vil indebære en forbud mod at kritisere Koranens opfordringer til at forfølge jøder. Hvilket godt kan læses som en racistisk opfordring. Hvis man altså opfatter jøder ligesom Hitler gjorde det.

 

Det behøver man ikke. Men at arrangørerne af Durban II tænker racistisk om jøder, fremgår jo sådan set af afvisningen af de canadisk-jødiske NGO’er. Altså kunne man forlenes til at tro, at en islamistisk ukritisk læsning af Koranen faktisk naturnødvendigt indebærer racisme. Og at Durban II’s primære ærinde er at sørge for, at den islamistiske verden uden kritik også i fremtiden kan fortsætte med i praksis at forfølge jøder, fordi det står der i Koranen, at man skal.

 

Uskønt er det. Canada har sagt fra. Det har andre lande også. Men ikke Danmark. Endnu. Siger udenrigsministeren. Vi står fedter ligeså stilfærdigt i skammekrogen, og skulle jo så nødig vække for megen opmærksomhed. Danmark er nemlig allerede blevet udelukket fra at deltage i planlægningen af Durban II, fordi vi skal straffes for Muhammedtegningerne. Derfor står vi så stille som muligt. Officielt. Internationalt.

 

Nationalt har Liberal Alliance stillet et forslag om, at der skal dannes et nyt FN, der udelukkende består af demokratiske lande. Så vi sikrer os imod, at de islamistiske medlemslande forsøger at vride Menneskerettighederne af led og giver dem ret til ukritisk på Koranens bud at forfølge mennesker på grund af deres race, køn eller tro. En indlysende god ide. Lige til at hænge op et centralt sted i Udenrigsministeriet. Helst et sted, hvor ministeren færdes dagligt. Og helst så lavt, at den ikke kan undgå ramme ham i solar plexus, når han går forbi.

32 kommentarer RSS

 1. Af jh

  -

  Påfaldende så tavse danske medier er i denne sag. Jeg udleder af tavsheden, at de bifalder deltagelse i konferencen. Danske journalister er enten skræmte til tavshed, for dumme til at forstå, for dovne til at engagere sig og for naive overfor islam.

 2. Af Rune Kjeldsen

  -

  Kære Kathrine

  For en gang skyld er jeg både enig med dig og Liberal Alliance, og så på samme tid. Ja, der er desværre brug for en ny verdensorganisation: FDN (Forenede Demokratiske Nationer). Ovennævnte eksempel er et af flere gode argumenter herfor og jeg føler mig overbevist om at der kommer flere til.

  Kan vi nu snart få vores udenrigsminister på banen og sige fra overfor dette hykleri og misbrug af FN.

 3. Af Jan Hansen

  -

  Durban II-konferencen bliver – ligesom FN altid har været det – misbrugt af udemokratiske, despotiske regimer til at slå de demokratiske lande oven i hovedet.

  Kritik af manglende demokrati og undertrykkelse af menneskerettighederne, og en deraf følgende flygtningestrøm karakteriseres som “indblanding i interne anliggender”.

  Hvad der kommer ud af FN’s sikkerhedsråd og øvrige styrende organer er stort set værdiløst. FN viser kun sin berettigelse i forb. m. sin koordinerende og styrende rolle, når der skal ydes hurtig og effektiv katastrofehjælp samt til dels i forb. m. den humanitære bistand, international sundhed (WHO)og andre underområder.

  Tanken om et FDN, Forenede Demokratiske Nationer, er ikke ny, og den burde kunne realiseres. Et FDN kunne så koncentrere sig om de rene politiske aspekter (mht. menneskerettigheder, reel racisme, undertrykkelse af menneskerettigheder etc.), og så lade FN om fortsat at tage sig af international udvikling, sundhed,forskning mv.

 4. Af Kurt Dejgaard

  -

  Citat:
  “Canada har trukket sig fra deltagelse i FNs konference om racisme – Durban II – i Geneve til foråret. Årsagen er, at canadiske NGO’er af jødisk oprindelse på forhånd er blevet forment adgang til konferencen.”

  Kommentar:
  Det er ukorrekt.

  Havde det haft sin rigtighed at jøder er forment adgang, havde Israel ikke behøvet diskutere en boykot, for deres deltagelse ville i så fald være udelukket på forhånd.

  Canada har meldt afbud, fordi selve agendaen er tydeligt antisemitisk og derudover, er mødet lagt strategisk på jødiske helligdage.
  Der er ikke ensbetydende med at jøder er forment adgang, men det er selvsagt klart at det en chikane mod ortodokse jøder som ønsker at deltage. Og det er det Canada konkret begrunder boykotten med. (Og det er da osse rigeligt slemt!)

  Israel forventer at boykotte, men ønsker (ind til videre) stadig at koordinere dette med USA og USA kan først gøre deres stilling op, efter valget i november.

  Citat:
  “Uskønt er det. Canada har sagt fra. Det har andre lande også.”

  Kommentar:
  Jaeh, Israel. Hvis det sætter Danmark i nogen skammekrog, så må der være trængsel i skammekrogen! (Verden, minus to)

  Som Uffe Ellemann, mener jeg at vi repræsenterer vores holdning bedre ved at stille op, skælde ud og derefter udvandre i protest, som situationen udvikler sig, end vi gør ved at lade antisemitterne i fred for vores protest og udtrykte uforbeholdne mening om dem ved mødet, med en forhåndsboykot.

  Men her er Ellemanns mål osse klart antisemitternes solar plexus. -Ikke en dansk udenrigsministers.
  -For det er ikke Per Stig Møllers skyld. Det er ikke ham der har sat agendaen.

 5. Af Anders S.

  -

  Kathrine Lilleør,

  Ikke alene er jeg fuldstændig enig, men er faktisk også af den opfattelse, at vi på alle mulige måder skal markere, at vi ganske enkelt ikke accepterer hverken den islamiske verdens forfølgelse af andre religioner eller af dens gentagne forsøg på at sætte religion (egen religion) forud for frihedsrettigheder.

 6. Af Dorte Øbo

  -

  Jeg er enig med Lillør og Anders S. Vi skal blive væk fra konferencen og vi skal se at få gang i et nyt FN udelukkende bestående af demokratiske lande.

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Underligt – Durban 2 skulle jo til for at und-
  gå forhånelse af religion; ligedan skulle det
  sidestilles med racediskrimination.

  Og – men netop Koranen i egen hånd, som Lille-
  ør også her påpeger i sit oplæg, så optræder
  de ydermere ved nægtelse af jøder at deltage
  som det, de vil have, at konferencen skal gå ud på: At forhindre fornærmelser imod religion.

  Nu er det en gammeldags opfattelse – og sta-
  dig åbenbart verden over, at der findes ra-
  cer i f menneskeheden.

  Det gør der ikke: Vi er og samme menneskehed,
  race om man vil for lige at forstå det her –
  vi mennesker er ens udstyret i det hele ta-
  get, omend vi kan have forskellige fremtræ-
  delses-former – alt efter hvor vi kommer fra:
  det være sig nord, syd, øst eller vest.

  Det er fuldstændig uvidenskabeligt at tale om
  racer: Vi er ens indrettet som mennesker – vi
  går på 2 ben, har hjerte, nyrer og lunger sid-
  dende de samme steder, vi har samme hjerne
  etc.

  Så det er utilstedeligt at udelukke jøder og
  dermed deres religiøse observans.

  Vi bør omgående tage afstand og forsøge at
  påvirke her – eller selv at blive væk og på-
  pege nogle af de ting, som Lilleør her også
  er inde på.

 8. Af Claus

  -

  Enig !

  Jeg er også for første og sidste gang enig i noget fra Radikal Light partiet (De så kaldte Liberal Alliance). FN skal nedlægges og de civiliserede lande skal danne en Demokratisk FN.

  Jeg er også enig i at Durban 2 skal boykottes af alle demokratier og dens legitimitet skal fjernes fra FN -regi. Det er rendyrket rascisme der er på skema’et.

  Bare det at Uffe Ellemann mener at vi skal være tilstede er tilstrækkelig argumenter til at vi absolut blive væk. Uffe’s snigmord på ytringsfriheden glemmes ikke lige forløbig og han er IKKE den bedste til at forsvare demokratisk tankegang længere.

 9. Af Birgitte Magelund

  -

  Hvad frygter vi? Hvis vi er vedholdende og aldrig lader os kue – hverken når det gælder politik eller kultur, så kan ingen knægte hverken kristne, jøder eller andre religioner, menneskerettighederne, ytringsfriheden eller demokratiet. Hvorfor ikke tage tyren ved hornene og deltage hvor vi kan – i stedet for at melde os ud af fællesskabet og lave vores egen klub. Ja, hvad er det vi frygter i konfrontationen?

 10. Af Jørgen Hansen

  -

  Helt enig Kathrine !

  Ved at deltage legimiterer man at agendaen er OK. Derfor er vi nødt til at blive væk.
  – Det er sommetider hårdt at være et lille land og så samtidigt en hel del foran resten af verdenen i erkendelse.

  Jeg har tidligere her ( eller hos Jalving ) beskrevet problemet med et ‘korrupt’ FN, og er helt enig i at der må dannes et nyt forum, med en form for adgangskriterier.

 11. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Det er et paradoks, at en religion, som prädiker, forfölgelse og udryddelse af anderles tänkende, som kristne, jöder, og andre, kan praktiseres i Danmark!

  Denne religion er jo straffebar ifölge grundloven!

  Så det burde räkke, med en politianmeldelse, og få forbudt, al udövelse af Islam på Dansk jord!
  Samt få startet en repatriering, af utilpassede muslimer fra Danmark, til deres hjemlande!

  Det er höjst sandsynligt den eneste lösning af problemet, der vil have den önskede effekt!

  Samt at få oprettet, et forum af demokratiske lande, hvor adgangskriteriet er abselut demokrati!

  Jeg tror ikke på, at vi i det hele taget vil komme til ord på Durban konferrencen, og er bange for, at vi legitimere den ved deltagelse!

  M.v.h.

 12. Af Kim

  -

  Kristne korsridderne hærgede, myrdede og plyndrede, for kun ca. 500 år siden, i guds navn. Nu om dage er de kristne knap så krigeriske. Dengang var alle andre troesretninger yndede mål.
  I mange ulande kriges muslimer med kristne og andre trosretninger om, hvilken gud som er den rette at tilbede.
  Religionsvanvid får nogle troende til, i deres guds navn, at begå selvmord og samtidigt dræbe og såre andre mennesker, som ikke tror på den korrekte superstar.
  Når der er mange enfoldige mennesker, så får religionens udøvere fede tider.
  Man fristes til at sige: Fanden tage præster, imamer og lignende, som bilder enfoldige mennesker sådan noget fordrukkent sludder ind. Den form for plattenslageri om en guder, mirakler, helgener o.lign. burde være forbudt og resultere i strenge straffe.
  En dag vil en eller anden forhåbentligt, med markedsføringsloven som grundlag, få dømt en af disse mange religiøse svindlere, så grundlaget for et samfund af intelligente mennesker kan skabes.

 13. Af Bente

  -

  Er helt enig med Katrine Lilleør. PÅ http://www.boycottdurban2.wordpress.com/signatures kan man med sin underskrift støtte bestræbelserne på at få boycottet konferencen.

 14. Af a.andersen

  -

  FN er det bedste vi har. Vi i den vestlige verden har opfundet FN, og vi har, med succes, brugt den til at ligitimere vor fremfærd og eksportere vore værdier.

  Durban konference holdes indenfor rammerne af FN, og fortalerne for Durban har brugt vanlige demokratiske kanaler, lobbyisme, studehandler, armvridning, pression og hvis alt andet har kikset har de måske ligefrem argumenteret for deres sag. Nøjagtig ligesom hjemme i vor egen andedam.

  Derfor skal vi selvfølgelig møde op og gøre hvad vi kan for at blokere et eventuelt slutdokument.

 15. Af Thomas H Jensen

  -

  Kunne vi ikke lige få en kommentar fra Kathrine Lilleør vedrørende Kurt Dejgaards oplysning om faktuelle fejl i bloggen?

  Hvis Kurt Dejgaard har ret, synes jeg det er påfaldende, at dette bliver forbigået i tavshed af stort set alle kommentarer herinde.

  Hele grundlaget fro Kathrine Lilleørs blog synes jo at være, at Durban arrangørerne bevidst nægter jøder adgang til deres forum.

  Hvis Lilleør har ret, er dette vel en gyldig grund til at Danmark bliver væk – vi vil gerne diskutere ytringsfrihedens grænser, men ikke i et racistisk forum.

  Hvis Lilleør tager fejl, skylder hun så ikke os alle at korrigere den fejl før blogskriverne herinde går helt i selvsving?

  Så lige en opfordring til Kathrine Lilleør: Check dine kilder og kom med en kommentar.

 16. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  a. andersen!

  Når det bedste vi har (FN) ikke er godt nok, må det jo i sagens natur kasseres, og der må oprettes noget bedre!

  Når det FN, den frie verden oprettede for, at bekämpe diktaturer, er blevet overtaget af disse diktaturer, det var oprettet til at bekämpe, må denne organisation have mistet sin eksitens berettigelse!

  Til sammenligning, er et land der er blevet besat af en fjende, hvor landets regering er kontrolleret, og styret af fjenden. da har denne regering mistet sin legitimatet, og sådan forholder det sig idag med FN!

  M.v.h.

 17. Af Genudsendelse: Muslimer Er Meget Bedre End Deres Gud! « Bohemian Rhapsody

  -

  […] d. 30. september, 2008: Katrine Lilleør kan her rapportere […]

 18. Af William Jansen

  -

  Det er dybt skæmmende. Det bedste forsvar for ytringsfriheden er at gøre aktivt brug af den, så glem ikke at gøre aktivt brug af din mulighed for at sige din mening om religion.

  Lilleør skriver: Og at Durban II’s primære ærinde er at sørge for, at den islamistiske verden uden kritik også i fremtiden kan fortsætte med i praksis at forfølge jøder, fordi det står der i Koranen, at man skal.

  WJ: For ikke at tale om kvindeundtrykkelse, homofobi, religiøst motiveret krigsførsel, drab på vantro m.m. Listen over Koran-sanktionerede menneskerettigheds-krænkelser er lang.

 19. Af a.andersen

  -

  Carl-Erik. Pedersen
  FN har en legimitet, somer opbygget gennem de sidste mange år. det betyder at vi har en form for international retsorden. dette bruges til alt fra vacinations programmer, skibssikkerhed og til krigsforbryderdomstole. Prøv at tænke på at idag kan en diktator ikke føle sig sikker for retsforfølgelse. det er helt vildt – godt! Alt dette kan sættes over styr hvis vi laver et FDN.

  Initiativlandende for Durban agerer indenfor FNs ramme, det betyder at de anerkender FN, som instition. Det må vi glæde os over, og vi kan kræve at landene forholder sig positiv til resten af FNs charter. Hvis vi melder os ud, giver vi disse uheldige lande en undskylding for at gøre det samme.

  En sidste ting. er jeg den eneste der ser et paradoks i Kathrine Lilleørs argumentation? Hvis islamiske lande kræver lovgivning imod religiøs krænkelse, og islam har en indbygget krænkelse af andre religioner. Dette vil fratage muslimske Kathrine Lilleører deres mulighed for at lange ud efter jødedom og kristendom.

 20. Af Kathrine Lilleør

  -

  @ Thomas H Jensen.

  Min kilde er Naser Khader, der netop har holdt oplæg i Geneve i forbindelse med forberedelserne til Durban II. Oplysningen om de canadiske NGO’er fik han fra Roy Brown, der er formand for Human and Ethical Rights, som er en NGO-organisation under FN. Hvis man ønsker at få mere konkrete facts, kan man henvende sig til Naser Khader på Liberal Alliances hjemmeside. http://www.liberalalliance.dk

 21. Af Kurt Dejgaard

  -

  Hvad Canadas argument for ikke at deltage i Durban II angår, kan man læse om dem i følgende artikel fra Canada’s pendant til Berlingske Tidende, Globe & Mail:

  http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20080123.wracism0123/BNStory/National/home

  Det er vel så “straight from the horses mouth” som man nu kan komme. (Konservativ canadisk avis, forklarende den konservative canadiske minister Jason Kenney’s beslutning)

  Jeg vil ved samme lejlighed korrigere mig selv og sige at det ikke er Durban II som sådan, der – som chikane – er lagt på jødiske helligdage, men præparationsmøderne (som bl.a. Naser Khader netop har deltaget i).

 22. Af C. Hansen

  -

  Rigtigt godt indlæg.

  Durban II skal klar og tydeligt boykottes, og der skal sendes et klart signal til hele FN-systemet om, at ændres kursen ikke markant så lukker man kassen og samarbejdet.

  FN er nu ikek en del af løsningen, men en del af problemet.

  Men det undrer vel ikke mange, at Hr. Ellemann støtter konferencen og ønsker at deltage. Ved at deltage vil man legitimere beslutningerne som vil blive vedtaget, og det vil være et syvmile skridt i den forkerte retning.

 23. Af BILLING.

  -

  Vi skal ikke boykotte noget møde i Durban. Vi skal naturligvis møde op og fremlægge vores synspunkter på en fornuftig måde. Kan vi så ikke få vore synspunkter igennen, jå, så er tiden til at forlade mødet. Bliver vi væk fra begyndelsen af, så er vi ikke mødt til mødet, som vi skal for at fremlægge vore synspunkter.
  Vi kan altid forlade mødet efter fremlæggelse af vore synspunkter; men vi skal så sandelig
  fremlægge vore synspunkter – og vi skal også
  kæmpe for dem – sådan er livet. Vi bliver ikke bare væk – det kan man altid blive.

 24. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Billing!

  Er du ikke bange for, at ved at möde op til mödet, så legitimere vi mödet? (Jeg vil gerne have et svar)

  M.v.h.

 25. Af C. Hansen

  -

  @Billing

  Problemet er at der idag er en aktiv alliance imellem diktaturerne. Denne alliance er meget aktiv og villig til at bruge deres flertal på at ødelægge enhver rest af et FN der kan forbedre vores verden.

  Alliancen af diktaturer er ligeglade med om vi møder op, og ligeglade med vores indsigelser. De vil bruge deres flertal, til at beslutte deres racistiske og undertrykkende dagsorden.
  Dette blev klart og tydeligt bevist ved sidste Durban runde, og er sidenhen blevet understreget mange gange i FN.

  Vi er nået til en situation, hvor der ikke kan være en debat om at FN er en del af problemet og ikke løsningen. Dette fører til at vi er npød til at tage drastiske midler i brug, for at sikre at vi ikke fortsat misbruges til at skabe legitimitet bag deres forfærdelige beslutninger.

  Når Libyen og Iran sætter dagsorden for hvordan menneskerettighederne skal defineres, så har vi et problem.

 26. Af Kurt Dejgaard

  -

  @ C. Hansen

  Hvis din tese om at diktaturstater har en aktiv alliance og udgør et flertal, behøver de ikke vores medvirken for at legitimere sig. Hvorfor vores udeblivelse heller intet vinder. -Ejheller for os.

  Jeg synes ikke vi skal forspilde nogen mulighed for at stå op og tale dette “Rom” midt imod, ved enhver given lejlighed.

  For blot at ignorere Durban II får jo ikke Durban II til at forsvinde.

  PS. Jeg respekterer Nej argumenterne og de vejer med i min vurdering.
  Jeg kan se på dit udfald mod Uffe Ellemann og Lilleørs ditto mod udenrigsministeren at respekten for standpunkter ikke gælder begge veje og at man automatisk tilskrives svigt og skyld, hvis man ikke retter ind efter Nej-siden.
  Der er lidt for meget “You’re either with us, or you’re with the terrorists” over ikke-argumentet i den opstilling.

 27. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Billing!

  Jeg forstår din forklaring således, at uanset hvad vi gör, så har vi tabt på forhånd; men at du syntes, at det er bedre at vi taber, mens vi protestere.

  Har jeg forstået dig rigtigt?

  M.v.h.

 28. Af Anders UK

  -

  Har foer forsvaret deltagelse i konferencen. Mener det er vigtigt at vise sig i den slags sammenhaenge for at udtrykke sin modstand. Oplysningen om at bestemte religioner er forment adgang andrer fuldstaendig min holdning til den sag. Saa kan man ikke moede op.

 29. Af C. Hansen

  -

  @Kurt Dejgaard
  Hvis man kunne få en åben debat, så ville det være rigtigt at deltage i Durban II. Men i forbindelse med Durban I, var det tydeligt at der ikke ville være en debat – for flertallet kørte bare direkte henover alle andre. Derfor mener jeg ikke, at man kan opnå noget fornuftigt ved at deltage, udover at legitimere slut dokumentet.

  I min optik er det ikke “os” der ikke vil deltage i en debat, men istedet flertallet som nægter at lytte.

  Da flere stater allerede nu forventes ikke at deltage, eller allerede har meldt fra, så skal man være meget bevidst om hvad du kan opnå ved at deltage.
  Demokratierne er nød til at stå sammen, som en samlet enhed imod disse diktaturer – der må ikke laves et kompromis på dette område.

 30. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Et af de overgreb, som de mest radikale fortolkninger af hadith tillader, er voksne mænds tvangsægteskaber med børn og efterfølgende lovlig voldtægt af barnet, med henvisning til at Muhammed tvang den seksårige pige Aisha til at gifte sig med ham, hvilket hun tabte håret af skræk over.

  Det er lovligt at voksne mænd voldtager xcderews barnebrud i islams kerneland Saudi Arabien og i Yemen og i Afghanistan er skikken udbredt, selvom den nikke er lovlig.

  Den kendsgerning ved muslimer selvfølgelig godt at de fleste ikkemuslimer vil se på med den største afsky, derfor er de nødt til at true os til ikke at omtale de religiøst retfærdiggjorte seksuelle overgreb på småpiger; derfor prøver radikale muslimer at forbyde bogen Juvelen fra Medina, hvor Muhammeds pædofili ellers bliver omtalt i romantiske vendinger.

  Men selvfølgelig skal vi ikke lade os kue til ikke at kritisere overgrebene, det er den eneste måde vi kan presse islamisterne til at opføre sig civiliseret.

 31. Af Kurt Dejgaard

  -

  @ C. Hansen

  Jeg forstår udmærket argumentet.

  Mod dette, står argumentet at vi som civiliserede lande bør stå ved vore – vore – værdier.
  Det, mener jeg, gør vi ved at insistere på dem, og så derefter, udvandre, når de bliver nægtet.

  Det gentages til hudløshed at vi “legitimerer” formøderne og mødet, selv, ved overhovedet at møde op til dem.
  Jeg mener klart ikke vi legitimerer mødet mere , når vi udvandrer i protest, end vi goer ved overhovedet ikke at møde op.

  Jeg mener – som Uffe Ellemann – at vi bør true med at komme (og derefter udvandre, efter at have afleveret tyrannerne en ørefuld), ikke true med at blive væk.

  Hvad tror du selv tyrannerne frygter mere?

  At vi bliver væk og giver dem ro til at fejre deres fælles hadefuldheder i venners lag?

  Eller at vi møder op, stanger dem en ordenlig omgang verbale klø, afsluttende med at underkende mødet og udvandre?

  Stod det til mig, stillede vi op og begyndte moralprædikener og fingerpegeri i een lang uendelighed, lige indtil jeg blev SMIDT ud fra mødet!

  Det, ville faktisk være det værste der kunne overgå tyrannerne i situationen, og det synes jeg de fortjener!

 32. Af Rune Kjeldsen

  -

  Jeg bøjer mig. Jeg stemmer for, at vi sender Kurt Dejgaard og Uffe Ellemann til Durban II!

Kommentarer er lukket.