Kram en muslim

Af Kathrine Lilleør 446

Har du krammet en muslim i dag? Det er 11. september, og ni år siden, at den vestlige verden afmægtigt sænkede armene og rejste paraderne overfor alverdens muslimer. Hvilket er og forbliver komplet uretfærdigt, generaliserende og ligeså farligt som terrorbomberne selv.

Generaliseringen kom fire år senere til at gå ud over Kurt Westergaard, en jysk avis og Dannebrog, men det kunne egentlig lige så godt have været så mange andre. Nu ni år efter 11. september og fem år efter Muhammedtegningerne er det vel ikke kun mig, der kan skimte et mønster, der meget banalt hedder aktion-reaktion. På den ene side de vestlige demokratier og på den anden siden den globale islamisme. Ind imellem klemmes konstant og hele tiden den moderate vestlige muslim, der ønsker sig et ligeværdigt vestligt liv, men dog heller ikke vil undsige sin tro og oprindelse. Presset bliver moderate en dansk muslim hver eneste dag. Provokeret af generaliseringer og meningskontrolleret af sine egne. Man kommer let til ikke at høre til noget sted, og vælger forståeligt nok at placere sig dér, hvor man får mest fred.

Der er mange måder at højtideligholde 11. september på. Oplagte officielle måder. Der er også oplagte uofficielle. Hvad med, at vi hver især denne dag sender en tanke til vores gode, ærlige, arbejdsomme, danske, muslimske medborgere. Alle de, der valgte Danmark, da de netop ikke tændte flagbål under Muhammedkrisen. De mange, der får dagligdagen til at fungere, går i skole og på arbejde, og lever med den mistænkeliggørelse, som blusser op, hver gang islamister igen har lavet noget dumt, der ødelægger det for samtlige muslimer.

Måske rykker det ikke nok bare at tænke. Måske skulle man også i dagens anledning forsøge sig med et smil. Smil til en muslim. Nik venligt. Simpelthen. Hvis man ikke synes, at det kræver mere, end man deler ud af til daglig, så kunne man i dagens anledning gå til yderligheder og give hånd. Hilse på. Præsentere sig. Og måske kysse. Sådan let. På kind. Eller ligefrem kramme. Komme helt tæt på, som man gør med nogen, man kan lide, og som man gerne vil skal føle sig godt tilpas i ens nærhed.

Folkeligt 11. september-ritual: Kram en muslim.

Måske det føles så rigtigt, at det kan udvides til at gælde hele året.

446 kommentarer RSS

 1. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  Mangeårigt medlem af DKP….

  Forsvars-skrifter for Serbien…

  Hmmm, injurier – næppe!

  Men interessant at du tror du kan lukke munden på dem som ikke er enige med dig ved trusler om politianmeldelse.

  Sorry Godfred(Sic!), vi lever ikke i Sovjetunionen… Til glæde for de fleste:)

 2. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  Du undviger spørgsmålet om Public Diplomacy.

  Hvis din eneste sammenligning mellem Nazi Tyskland og Israel er at de har/havde to ministerier som iøvrigt hed/hedder noget forskelligt, så er det da en lidt latterlig sammenligning er det ikke? Eller hvad er dit ærinde helt præcist med sammenligningen Godfred(Sic!)

 3. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  TIL RYGTESMED OLSEN KAN JEG SIGE, AT:

  Jeg har ALDRIG været medlem af DKP (eller bare så meget som drømt om at blive det).

  Kim Olsen er (i denne forbindelse) blot en naragtigt amatørmæssig ‘rygtesmed’…

  gl-j

  PS: Mht. Serbien: Jeg ikke havde noget særligt kendskab til – og slet ingen forbindelser i – Serbien før EFTER NATOs aggression mod Forbundsrepublikken Jugoslavien i oktober 1998 (dvs. for ca. tolv (12) år siden).

  Der er altså ikke spørgsmål om at være “enig” med dig, Olsen! Du er (i denne forbindelse) blot en upålidelig nar, som bevidst søger at føre evt. læsere bag lyset. Der er ikke tale om “trusler om politianmeldelse”.
  Du ER rent faktisk anmeldt for injurier, jvf. ovenfor (17. september 2010 kl. 13:31)…

  …og det gør det jo i en vis forstand kun så meget mere beklageligt, hvis du KUN er en upålidelig nar (der ville søge at løbe fra sin notoriske anklage, da det for alvor kom til at gælde)…

 4. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  Igen:
  Du undviger spørgsmålet om Public Diplomacy.

  Hvis din eneste sammenligning mellem Nazi Tyskland og Israel er at de har/havde to ministerier som iøvrigt hed/hedder noget forskelligt, så er det da en lidt latterlig sammenligning er det ikke? Eller hvad er dit ærinde helt præcist med sammenligningen Godfred(Sic!)

  “hvis du KUN er en upålidelig nar (der ville søge at løbe fra sin notoriske anklage, da det for alvor kom til at gælde)…

  Måske Godfred(Sic!), men jeg er opdraget til at man sagtens kan give en undskyldning hvis man har taget fejl. De fleste voksne mennesker tager så imod den, lidt afhængig af det menneskelige format. Du tog ikke imod den, men anmeldte mig til politiet (Angiveligt).

 5. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “…er opdraget til at man sagtens kan give en undskyldning…” (Kim Olsen, 20. september 2010 kl. 13:00).

  Jaså? Hvis Kim Olsen ligefrem er “opdraget til” at løbe fra et kriminelt forhold med en “undskyldning” (endda af tvivlsom art!), så bør han bede om at få skolepengene tilbage!

  gl-j

  PS: Kan Kim Olsen selv forklare, hvad han ville lægge i et begreb som “antisemit”?

  PPS: Kim Olsen har (så vidt jeg kan se) hidtil været helt tavs om, hvad han evt. måtte have ment med sin anklage mod mig som “antisemitten” der “bruger sagen til at hetze mod jøderne” (Sic!).
  Lad mig derfor kort skitsere, hvordan jeg selv forstod hans anklage i denne sammenhæng – samt hvorfor jeg anser den for så alvorlig, at der skulle reageres, som jeg gjorde:

  – Skønt betegnelsen ’semitter’ omfatter alle semitisk-talende folk (og herunder arabere) forstås det nedsættende udtryk ‘antisemitisme’ i praksis udelukkende som “udtalt had til eller foragt overfor folk af mosaisk tro, dvs. jøder(ne)”.

  – Udtrykket er meget direkte knyttet til belastende, historiske begivenheder som f.eks. 1930’ernes jødeforfølgelser i Nazi-Tyskland. Det indebærer således en anklage for at sympatisere med Nazismen (og herunder med Joseph Goebbels m.fl.) – og spec. med forsøget på tilintetgørelse af “det jødiske folk” (Holocaust).

  – Udtrykket bruges dog også om kritik af staten Israels politik, herunder spec. af behandlingen af palæstinenserne i de besatte områder. Det synes således også at indebære en anklage for at sympatisere med “muslimske” organisationer som Hamas og Hizbollah, med bombeterror mod civile israelere – samt med eksempelvis det iranske præstestyre (og diktatur i almindelighed).

  – Der er – kort sagt – tale om et fornærmeligt begreb, som synes extraordinært egnet til at nedsætte den fornærmede i hans medborgeres agtelse.

  – Det er så meget mere alvorligt, når anklagen – som det her er tilfældet! – er fremsat og udbredt, selv om Kim Olsen ikke har haft nogen som helst rimelig grund til at anse den for at være sand.

 6. Af Kim Olsen

  -

  Søde Godfred(Sic!)

  Alt det har vi jo været igennnem. Nu afventer vi bare politiets stillingtagen. Kan du ikke huske det?

 7. Af Kim Olsen

  -

  Imens kunne du jo bruge tiden til at svare på mit spørgsmål fra kl 13:00.

 8. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  Hvem er det egentlig du skriver til??

 9. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “Alt det har vi jo været igennnem.” (Kim Olsen, 20. september 2010 kl. 13:26).

  Kim Olsen har åbenbart tilstrækkeligt check på baggrunden for min politianmeldelse.

  gl-j

 10. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  Næh, jeg har da ikke tjek på din politianmeldelse (hvis den overhovedet findes).

  Det som jeg mente vi havde været igennem, var bare dit ævleri om injurier i relation til begrebet anti-semitisme. intet nyt der!

  Måske kunne du i en ledig stund svare på mit spørgsmål om sammenligninger imellem ministerier i Nazi Tsykland og i Israel?
  Eller er det for besværligt for dig?

 11. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “Det, som jeg mente, at vi havde været igennem, var (…) begrebet anti-semitisme.” (Kim Olsen, 20. september 2010 kl. 17:29).

  OK – hvis det i alt væsentligt er gået ind på lystavlen hos Kim Olsen, hvad brugen af begrebet “antisemitisme” indebærer, er der næppe andre, der ikke fatter det.

  gl-j

  PS: Jeg tror at Israel har oprettet sit nye ministerium for “offentligt diplomati”, fordi man er (blevet?) klar over, at den lille, og ellers forkælede røverstat har ‘en dårlig sag’.

  I så henseende forekommer det mig meget rimeligt at drage en parallel til det nazistiske styre i Tyskland i 1930’erne (uden iøvrigt her at ville sammenligne disse to verdensfredsforstyrrende elementer).

  PPS: Til gengæld kan jeg ikke se, hvad det reelt skulle lægge til vores forståelse af Israels vanskelige situation at kalde røverstatens propaganda for “Public Diplomacy”?

 12. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Netop fordi jeg stort set kun har foragt tilovers for Kathrine Lilleørs (mangel på) erfaring, intelligens og god vilje, vil jeg afslutte min deltagelse på denne ‘tråd’ med at beklage, at pastoren gav sit oplæg overskriften “Kram en muslim’ – og derved åbnede mulighed for at gøre sig lystig på hendes bekostning.
  Faktisk var Kathrine Lilleørs ‘konklusion’ trods sit naive præg en hel del mere facetteret end overskriften antyder…

  gl-j

  PS: Jeg beklager fsv. mit bidrag til at føre en del af ‘debatten’ ud ad det ’sædvanlige, israelske (side)spor.
  Men det var uundgåeligt på baggrund af Kim Olsens anklager mod mig for “antisemitisme” – og jeg har fuld fortrøstning til, at netop denne del af debatten på lidt længere sigt vil bringe et værdifuldt resultat…

 13. Af Karsten LARSEN

  -

  Det er Katrine Lilleør’s og de andre naive kristnes ansvar, at vi har muslim-problemet:
  – Verdens modigste og bedst vidende kvinde,
  Ayaan Hirsi Ali: Lad muslimer, der er UNDERSÅTTER OG KUN HAR LÆRT AT ADLYDE i den feudale kultur, de er rundet af, aflægge løfte om at ville leve demokratisk som FRIE INDIVIDUELLE BORGERE i den vestlige verden – eller send dem tilbage igen.
  Muslimer har en feudal religionskultur, muslimer er lænket af overherrenes og religionsens magt. De kan kun befries ved krav om at leve demokratisk.
  Knus islam – som kultur. Islam er politik i religiøs forklædning. Hvornår lærer kristne at kristendom bare er en overtro i et sekulariseret samfund – islam er “religiøs politik”. Islam er demokratiets mod-kultur. Skal knuses. Ja.

 14. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Ovenstående tråd “Kram en muslim” blev lagt i arkiv om morgenen, tirsdag den 21. september 2010 – efter det 413. indlæg (fra Karsten LARSEN, 21. september 2010 kl. 01:41).

  gl-j

 15. Af baz maz

  -

  ved i hvad, tro hvad i vil om religion.. JEG giver en dyt..

  i lever alligevel som dyr allesammen

  vi ses på dommedagen ;)

 16. Af baz maz

  -

  og med i mener jeg ikke danskere nej!

  mener mennesker uden en religion i en helhed..

  og jeg blevet træt af at læse al de her forfatteragtige blog, indrømmer sku jeg ikke har så meget tid og energi eller lyst til debatter som i no lifers som sider og har had til Islam.. og ja for det kun muslimer det går udover, verden rundt..

  så for en sidste gang .. farvel og vi ses på regnskabens dag i som tror i ved så meget men egentlig ikke ved en dyt om hvorfor vi er på jorden og hvad der sker når vi dør, for ja en sikker ting er, vi dør allesammen en dag.

  lev i bare i jeres fadøl verden

 17. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Kære baz maz,

  På “regnskabets dag” står du vel med Kristeligt Dagblad under armen – så jeg kan kende dig?

  gl-j

 18. Af Kim Olsen

  -

  Noget nyt fra politiet Godfred(Sic!)?

 19. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “Noget nyt fra politiet?” (Kim Olsen, 22. september 2010 kl. 17:17).

  Nej – jeg har endnu intet hørt!
  Men når – eller hvis? – det sker, vil jeg evt. underrette dig via denne blog. Så kan du jo selv ‘melde dig’, sådan som du foreslog (17. september 2010 kl. 17:52).

  gl-j

  PS: En bekendt, som havde læst hele ‘debatten’ ovenfor, spurgte mig, hvorfor pokker jeg ikke bare havde ignoreret dine falske anklager (1) – eller evt. forsøgt at ‘tale med’ dig direkte, ansigt til ansigt?
  Da jeg må indrømme, at det ikke morer mig – men tværtimod allerede har voldt mig (for?) meget besvær med denne politianmeldelse – måtte jeg give ham ret i, at for mit eget vedkommende er det ikke nødvendigvis sagen værd…

  PPS: På den anden side har jeg et videre sigte:
  Beskyldninger for “antisemitisme” synes – uanset hvor tåbelige! – at være en standardreaktion til forsvar for Israels politik i det besatte Palæstina. Måske vil politianmeldelsen – og en evt. efterfølgende retssag – kunne bidrage til at bremse denne politisk urimelige praksis?

  Dette giver dig måske lidt fornemmelse for, hvem det “egentlig er, jeg skriver til” (20. september 2010 kl. 14:55)?

  (1) Ligesom du bare ignorerer min protest over at blive kaldt for f.eks. “mangeårigt medlem af DKP” etc. (uden at der er mindste belæg for disse idiotiske påstande).

 20. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  Jamen det er da en rigtig vigtig oplysning at du bruger en politianmeldelse af mig til at ville “bremse en politisk urimelig praksis”.

  Held og lykke med det.

  Det virker lidt selvmodsigende i forhold til din tidligere begrundelse, men det kan måske være lidt svært at holde tråden for dig.

  Under alle omstændigheder, overså du med vilje min undskyldning og skred til politianmeldelse.

  Det siger desværre en hel del om dine menneskelige kvaliteter…..

  At det ikke morer dig: Haha – det virker som du virkelig var i dit es da du udstedte deadlines med klokkeslet og hele molevitten.

  Godfred(Sic!) du er en tåbe som opsøger nederlag for at kunne påtage dig offerrollen. Jeg ser med sindsro frem til det videre sagsforløb, hvis der overhovedet bliver noget.

 21. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Jeg er måske “en tåbe” (eller fjols, eller hvad Kim Olsen nu kan finde på at slynge ud).

  Men hvad nu, hvis jeg skrev, at Kim Olsen er en elendig demagog – og notorisk løgnhals?

  gl-j

 22. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  jamen du kan da skrive hvad du vil om mig. Også uden at jeg involverer politiet eller andre i den sag:)

  Ingen herinde betragter dig i forvejen som et sandhedsvidne, så virkningen vil være minimal.

 23. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Netop! Mens jeg tog Olsen på ordet og krævede forklaring på, hvad han mener med sin anklage for “antisemitisme”…
  …løber Olsen fra det hele med en klam “undskyldning” – hvorefter han udslynger nye skældsord og lodrette løgne i håb om at virkningen af en evt. protest bliver “!minimal”…

  gl-j

 24. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  Hold nu op med at spille forfulgt uskyldighed.

  Hvis nogen har udslynget skældsord og beskyldninger mod navngivne personer er det dig. Det er helt ok, for ingen herinde er i tvivl om at du har fis i kasketten.

  Det her fører iøvrigt ikke til noget. Sæt dig hen i et hjørne og surmul over verdens vederstyggelighed og manglende erkendelse af dine evner, men lad mig i fred.

  Du skal fortsat være velkommen til at give en status på din politianmeldelse, men bortset fra det, ønsker jeg ikke dialog med dig.

 25. Af baz maz

  -

  Godfred louis :

  er det nu jeg skal grine??

  Tror du havde været en del sjovere som tegnefilms figur, eller som klovn ;)

  men du gal på den gamle.. jeg står der med en koran :)

 26. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “…men lad mig i fred. Du skal fortsat være velkommen…” (Kim Olsen, 24. september 2010 kl. 18:38).

  Selvhøjtidelige Kim Olsen har end ikke en kasket at have sin fis i!

  gl-j

 27. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “…er det nu jeg skal grine??” (baz maz, 24. september 2010 kl. 20:42)

  Be my guest!

  gl-j

 28. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Nu har “god fred”, belastet , og ödelagt denne blog, med utallige indläg, som forfulgt oskyldighed, og om politianmeldelser!

  Derfor håber jeg at blogejerne nägter, at lade deres blogge ödelägges, af narens spam, og udelukker ham fra kommende seriöse blogge, så han ikke får ödlagt dem også!

  Det er efterhånden utåleligt at åbne en blog, og läse, denne utiltalende persons angreb på andre bloggeres indläg, med nedsättende bemärkninger, og en direkte yderst uhöflig tiltale måde.

  Så for guds skyld, lad os blive fri for ham!

  M.v.h.

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Carl-Erik Pedersen – 15:12

  Jeg tror, at vi kan gøre os håb her.

 30. Af F. lic

  -

  Kim Olsen m.fl.
  Så hold dog kæft

 31. Af Kim Olsen

  -

  F. lic

  Ikke tale om.

  Find en anden blog hvis du er utilfreds med indholdet.

 32. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  PASTORENS PATETISK-POLITISKE BLOGGERI…

  “Ikke tale om.” (Kim Olsen, 25. september 2010 kl. 21:57)

  Kim Olsen vil ikke tale om at “holde kæft”.

  Det betyder måske ikke så meget, men er dog vel altid noget? Og der er iøvrigt næppe grund til at vente andet og mere fra hverken Olsen eller Lajer eller Pedersen – eller for den sags skyld fra bloggens tavse ‘ejer’, Kathrine Lilleør.

  gl-j

  PS: Det havde efter min opfattelse ikke været for meget, hvis pastor Lilleør, som netop 11. september startede ‘debatten’ med et sikkert velment, men naivt og ganske uigennemtænkt og tilmed uheldigt formuleret forslag om at “kramme en muslim”, havde forsøgt at sammenfatte og evt. at svare på de mange (vidt forskellige, og delvis interessante) kommentarer, som hendes oplæg har fået.
  At hun i stedet har valgt at ignorere debatten synes imidlertid at være et karakteristisk træk ved pastorens patetisk-politiske ‘bloggeri’.

 33. Af baz maz

  -

  Skal jeg fortælle jer hvad jeg finder meget ironisk og selvmodsigende samtidig??

  At i som ikke tror på en gud.. og med gud mener jeg at der kun er én gud og ingen er lig ham!

  – I har det med at spille overkloge og med at udtale noget som, kun svage mennesker tror eller har et behov for en tro.

  I er de samme “stærke” personer som siger ååh gud hjælp mig når i fejler noget og når i er på renden til at dø!
  så vil i have at Gud skal hjælpe jer pludseligt??
  nåh? så tror I på en større magt eller hvad?

  synes sgu i skulle tage og vågne op og stoppe med at tro vi stammer fra aberne :D

  og hvis det nu er sandt så at sige, jamen så stammer aberne vel fra et bakterie?? eller hvad??

  og lad os så sige det nu var sandt?
  hvor kommer denne bakterie så fra?

  ude fra det blå luft?? som man igen kan spørge hvor stammer så det blå luft fra?

  det jeg mener er intet opstår af sig selv..
  ligesåvel som at jeg ikke kan påstå “hey, denne her flaske eller dimsedut er opstået af sig selv” det ville i jo aldrig tro på.. hvorfor tror i så at vi mennesker, vores jord og universet er opstået af sig selv. Al det perfekte system som gør at verden kører rundt, kan da ikke køre rundt af sig selv, vel?

  Tænk jer nu om mennesker.. og drop det med at tro på videnskaben så meget, for lad mig fortælle jer, at selv i videnskabens verden er der konvertiter, da de har fundet ud af at de ting de har fundet ud af efter flere hundrede år har været åbenbaret i koranen for snart 1500 år siden nu!

  7-9 ni danskere konvertere til Islam om ugen nu om dage.. og ja det uden tvang! men ved at søge sandheden og komme frem til at Islam er fuldendt og perfekt og har svaret på alt!

  så vær dog objektive og søg den viden, så kan i komme med jeres udtalelser bagefter. svært er det ikke ;)

  når det er sagt, så håber jeg i alle har det godt og vil undersøge det nærmere

 34. Af Kim Olsen

  -

  baz maz,

  Hvis islam er perfekt og har svaret på alt, så vil jeg satme osse være medlem, og det kan kun gå for langsomt.

  Argumentet med at flasken ikke er opstået af sig selv, var hvad der overbeviste mig. Det er så logisk. Og verden som kører rundt af sig selv:) Enhver kan da sige sig selv at noget ikke kan køre rundt af sig selv.

  Jeg er smuttet baz, jeg vil være medlem hos islam. Koster det noget?

 35. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “7-9 ni danskere konvertere til Islam om ugen nu om dage.. og ja det uden tvang! men ved at søge sandheden og komme frem til at Islam er fuldendt og perfekt og har svaret på alt!” (baz maz, 26. september 2010 kl. 15:11)

  Da mit seneste indlæg på denne blog (fra omkring kl. 4.00 i morges) synes at være blevet slettet (?), tillader jeg mig at rette denne fejl ved (efter hukommelsen) at citere mig selv:

  [‘citat’ begynder]

  Hvis der virkelig hver uge er op mod 9 danskere, der “konverterer til Islam” (sådan som baz maz hævder ovenfor, 26. september 2010 kl. 15:11), og hvis Kim Olsen virkelig gør alvor af sit erklærede ønske om at blive “medlem” af Islam, er vi allerede i næste uge oppe på et helt halvt dusin konvertitter, svarende til en årlig tilgang på ca. 500 nye danske muslimer.

  Dette ville rent statistisk indebære, at det kun vil tage omkring 50.000 år, før hele Kongeriget Danmark vil have opnået “svaret på alt”.

  [‘citat’ slut]

  Godfred Louis-Jensen

  PS: Der kunne naturligvis knyttes adskillige kommentarer til denne antagelse, som f.eks.:

  Hvis man skulle være af den mere utålmodige type, kunne man jo forestille sig at forkorte ventetiden på flere måder som f.eks. ved at bruge “tvang”, og/eller ved at tage højde for, at der allerede er et vist antal muslimer i Danmark?
  Måske har vi så “svaret på alt” allerede om tre-fire uger?

 36. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  …NEMT AT FÅ KRAMMET PÅ EN MUSLIM!?

  OK – indrømmet: Såvel Kim Olsens kommentar (26. september 2010 kl. 17:12), som min egen (27. september 2010 kl. 11:28) kan formentlig med rette bedømmes som “for billige”…

  Skønt “baz maz” synes at ville tale for hele “Islam” – og dermed for gennemsnittet – viser han næppe tilsvarende forstand?

  Ved at kaste sig over ‘baz maz’ (som Kim Olsen og jeg jo gør) har vi så at sige gjort det for nemt for os selv at få krammet på en muslim…

 37. Af jenni christensen

  -

  Hvad sker der, hvis 9 muhammedanere om ugen “konverterer til kristendom nu om dage” – eller konverterer til en eller anden sekt, eller what ever.
  ?
  Så er der dødsdom, ikke sandt.

 38. Af jenni christensen

  -

  Kim Olsen
  26. september 2010 kl. 17:12

  :-)
  :-)
  :-)

 39. Af Baz Maz

  -

  Kim Olsen..

  Om det koster noget? NEJ kan jeg så sige.. det eneste man skal sige er sin trosbekendelse min ven, din trosbekendelse til at der kun er én gud og ingen er over eller lig ham og at muhammed, guds velsignelse og må fred være over ham er hans profet..

  Ja Jesus, moses, Abraham og mange andre er også samme guds profeter, må fred være over dem, men Islams profet er muhammed, guds velsignelse og må fred være over ham, og han ER den sidste profet.. I ved jo selv der ikke har været andre hvis i undersøger det selv, det vil i hurtig finde ud af.

  Og alt andet som bøger om Islam, profeten og selve koranen er ligefrem gratis og må EJ SÆLGES!

  dvs at det er en gave og ville være en synd at sælge.. så til dit spørgsmål er svaret nej, det koster intet, nada :)

  det kræver bare man er overbevist og går ind til det med hjertet og sund fornuft.

  Men som vi siger til alle, søg din viden om Islam før du siger din trosbekendelse.. det er kun fornuftigt at gøre det :)
  Og når jeg skriver Islam mener jeg selve religionen og ej de mennesker som stadig trods deres overbevisning vælger at leve forkert.
  for mennesker er mennesker..

  OG godfred.. må allah( Gud ) være barmhjertig overfor dig på dommedagen. du vælger konsekvenst at lade din “forhoved” lukke for dine øjne og ører, samt dit hjerte.

  Jeg har kærlighed til menneskeheden, no hate only love og vil kun folks bedste.

  næstkærlighed og tilgivelse er stort i Islam…

  og til Jenni Christensen:
  Dødsdom? vil nu mere sige at din fordom er en form for dødsdom søster. du begraver dig selv i had bag sarkasme på bag grund af hvad?

  OG Kim O, jeg ikke den store linje læser men hvis du har interesse og spørgsmål så vil jeg mere end gerne stå til rådighed. og hvis der noget jeg ikke kan svare på så vil jeg mere end gerne undersøge det og så vende tilbage :)

 40. Af Kim Olsen

  -

  Tak for dit svar Baz.

  Jeg tror ikke det er noget for mig, men det var rigtig pænt af dig at give dig tid til at svare mig på en sober måde.

 41. Af Baz Maz

  -

  Kim Olsen..

  nåh endnu en sarkastiker.. det var det jeg mente med at jeg ikke er den store linje læser, men kunne da tydes at du var lidt sarkastisk..

  Dog, i denne verden skal man vide og ikke tro men all right, det er dit eget valg :)

 42. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “…OG Kim O, jeg ikke den store linje læser”.
  (Baz Maz, 28. september 2010 kl. 19:56).

  Så læs melle linjerne i stedet, Baz Maz!

  Du og dine ligesindede ville måske gøre det lettere for jer selv at få “sarkastiske” danskere i tale, ved f.eks. at undlade denne ulidelige gentagelse af det – meningsløst konventionelle! – “guds velsignelse og må fred være over ham”?

  Ingen (i Danmark) er af den tro, at “vi stammer fra aberne” (26. september 2010 kl. 15:11). Vi ser i almindelighed mere nuanceret – men osse mere afslappet – på vores oprindelse, såvel som på udsigten til “dommedag”…

  gl-j

  PS: Personligt er jeg taknemmelig for at have gjort mig nogenlunde fri af den værste overtro – og ønsker bestemt ikke at supplere eller erstatte Jesus, Moses og Abraham m.fl. med Muhammed.

 43. Af Anne Larsen

  -

  Godfred Louis-Jensen er syg i hovedet.

  Jeg tror han nærer en uforløst sexlyst over for børn.
  Kom nu i gang med søgsmålet.

 44. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “Godfred Louis-Jensen er syg i hovedet.” (Anne Larsen, 3. oktober 2010 kl. 03:38).

  Mon dog? På denne blog beskyldes jeg for meget, herunder for at være ‘fjols’, ‘tåbe’ og endda ‘landsforræder’; og jeg tager mig faktisk ikke af det.

  Først da Kim Olsen (12. september 2010 kl. 09:23) kaldte mig for “antisemit” (dvs.: Jødehader etc.) reagerede jeg med en politianmeldelse (som er på vej gennem ’systemet’).

  gl-j

  PS: Den mig ubekendte “Anne Larsen” ovenfor kan derimod roligt gå hjem og vugge; jeg har ikke til hensigt at tage hende/ham alvorligt.

 45. Af Allepmogteeve Allepmogteeve

  -

  Gratis prøveversion af hCG kost dråber !

 46. Af Anonym http://monclerdown.sa-kon.net/

  -

  I love your site.. very nice colors & theme. Did you create this site yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply back as I??m looking to create my own web site and would like to know where u got this from. thank you

Kommentarer er lukket.