Ateister go home

Af Kathrine Lilleør 471

Skal man tro den magtfulde ateistiske fundamentalisme er kristendommen på vej ud, ned og væk. Det kan enhver, der kan tænke, sige sig selv. Sådan lyder ateist-argumentationen ofte nok. Men man tager fejl. Helt fejl. Det er ateismen, der er på vej ud, ned og væk. Hurra. Dokumentation: Den store rapport ”Små og store forandringer – danskernes værdier siden 1981”, der udkommer i dag. 1500 repræsentative danskere har med ni års mellemrum de sidste 30 år besvaret de samme spørgsmål, og det har givet samfundsforskere og os andre et enestående indblik i danskernes værdier – og ikke mindst værdiernes forandring de seneste 30 år. Undersøgelsen har især interesseret sig for troen, fordi folkene bag undersøgelsen var særlig interesseret i at se, om kristne værdier i Europa var på vej til at blive svækket. Det kunne man godt forestille sig, hvis man alene skulle tro det gængse mediebillede, men undersøgelsen viser det modsatte.

Danskerne søger tværtimod kirken mere, man holder af kirkerummet, af gudstjenesten, af den tyngde ritualet giver. Til gengæld er der forskel på, hvad folk tror på alt efter alder. De ældre tror mere på en personlig Gud, mens yngre generationer snarere tror på en særlig åndelig kraft. ”Kristendom plus” kalder religionssociolog Peter Lüchau det, og mener, at man trækker de fordømmende sider ved kristendommen fra, og i stedet griber de positive. Hvilket er fuldstændig korrekt, eftersom kristen-dom netop indebærer, at Gud ikke fordømmer, men dømmer med kærlighedens dom, som ingen skal frygte.

Undersøgelsen overrasker ikke mig. Jeg har siden, jeg udgav ”Tro mod Tro” sammen med Naser Khader og især med min seneste bog ”Kvinde, hvorfor græder du”, hvor titlen er et Bibel-citat, oplevet en stigende efterspørgsel efter forkyndelse. I slipstrømmen af Muhammed-krisen var det først islam, man ville høre om, men nu er det kristendom. Ikke kristendom i den akademiske forstand. Ikke som kristendomskundskab. Nej, man vil høre, hvad kristendommen har at sige ind i mit lille liv. Helt konkret. Man vil forkyndelsen. Så det er sådan set bare om at pudse forkyndelsen af, droppe manuskriptet, og gå frisk til biddet. For forkyndelse uden nærvær, uden personligt engagement, uden at præsten selv har noget på spil, gider ingen naturligvis høre.

Tilbage står de stakkels begavede ateister, der vil have religionen ud af det offentlige rum. Synd for dem. Det får de ikke i foreløbig. Danskerne er åbenbart enige med statsministeren, der forleden i en tale om Grundtvig konkluderede, at vi skal have mere religion i det offentlige rum. Og ikke kun islam. Men mere kristendom.

Ja. Så gerne.

471 kommentarer RSS

 1. Af John Ulrich Poulsen

  -

  Som man da går og tænker de mærkeligste tanker, mens man udfører sin daglige dont :-)

  Nyd: http://www.youtube.com/watch?v=sfmAeijj5cM

 2. Af arne schiøtt

  -

  @john ulrich poulsen: du har ganske ret. det er fordelen ved at være et menneske, fremfor et dyr. de sover, jager,æder,parrer sig og kan ikke skrive på en blog.

 3. Af birgitte blad

  -

  DØDEN ER FOR MENNESKENE EN FJENDE – DEN BURDE VÆRE EN VEN

  Det er en meget bekymrende tendens i tiden, at man har mistet tilliden til, at der eksisterer en alkærlig, almægtig og retfærdig Gud. Og årsagen skal såmænd findes i bispe- og præstestanden. I de sidste små 100 år har der været utallige opfordringer fra mange forskellige retninger om at få iværksat en reformation af vores kirkelære.
  Peter Johannes Schjødt skrev en kronik i Berlingeren d.28 – 11 – 10 om ”Det nødvendige tabu om døden”.
  Ja, – døden er for menneskene en fjende – den burde være en ven ! Døden afslutter
  det jordiske liv, men åbner samtidig indgangen til det åndelige – og forener os igen med vore kære. Der er tusindvis af eksempler på de såkaldte nærdødoplevelser, der fortæller, at vores ånd bliver frigjort fra kroppen under disse nærdødoplevelser, og der er masser af beviser på, at det er rigtigt – altså ikke fysiske beviser, for det er jo i sagens natur umuligt, men vi er ovre i den metafysiske afdeling – læren om det, der er uden for
  den fysiske verden.
  Kirkefolket holder os i et jerngreb, for hvis der først bliver pillet ved alle disse myter og dogmer, som vores folkekirke lever med, så falder det hele fra hinanden.
  Men : 127. Salme, 1.V. :” Dersom Herren ikke bygger huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpå ” ;….
  Almindelig sund fornuft siger :
  1) At vor krop er ikke skabt af en almægtig, alkærlig Gud, for så ville den ikke dø og gå
  til, men vor ånd er skabt af Gud, og den bliver frigjort ved kroppens jordiske død og bliver hjulpet op til andre sfærer af kærlige væsener. Og man ser sit liv for sig, og man kan læse mange beretninger om det videre forløb – i bl.andre dr. Raymond A.Moody, Jr. ´s bøger f.eks. i ”Livet efter Livet”.
  2) Kristus er Guds søn, inkarneret som menneske på jorden og ikke en tredjedel af en guddom ..På en skriftklogs spørgsmål : hvilket bud er det største af alle, svarer Jesus – iflg .Markus 12.29 – ”Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én !” Efter slægtsregistrene i evangelierne fremgår det klart, at Jesus var Josefs og Marias søn. Al tale om jomfrufødsel og overnaturlig undfangelse er kun menneskelige fantasier og vrangforestillinger, der har deres rod i hedenskab.
  3) Kødets opstandelse er en utopi, det ville sige, at vores kroppe skulle opstå igen på dommedag. – Og der er slet ingen dommedag, hvor nogle kommer i helvede til evige pinsler, og dem ,der tror på Kristus bliver frelst. Det har intet med en alkærlig Gud at gøre. Det er blasfemi.
  4) Arvesynden er ihvert fald ikke tanker, der kommer fra en kærlig og retfærdig Gud : at vi alle automatisk er syndere på grund af Adams ”fald”.
  5) Og sidst, men ikke mindst : Forsoningslæren – den siger, at Jesu død på korset var planlagt af Gud for at sone vore synder – hvilken ugudelig tanke – dér har Paulus desværre taget grueligt fejl. Ved ”Nadveren” skulle vi opnå vore synders tilgivelse ved indtagelse af vin og oblat, som skulle være symbolet på Kristi legeme og blod, som vi altså skal spise og drikke. Og det er jo tanker fra gamle hedenske ceremonier.
  I Folkekirkens bekendelsesgrundlag står alle disse dogmer stadig ved magt den dag i dag ? ? ? – Er det mærkeligt, at jeg anklager kirkefolket ?

  Som dr. phil.Ditlef Nielsen skriver : ”Kirken holder ikke trit med den stigende kultur og udvikling. Det enkelte gudbenådede menneske, den store religiøse seer, er ofte årtusinder forud for sin tid, men folkereligionen er i reglen på mange punkter årtusinder tilbage. Vores kirkelære strider mod moderne videnskab og mod tidens kulturbevidsthed. Den ligger i håbløs konflikt mod vore moralske og religiøse forestillinger, mod de bedste og ædleste følelser i vort bryst.
  I al dette fortidsbarbari er kristendommens smukke kærligheds – og fredsevangelium efterhånden næsten bleven kvalt. Præster velsigner kanoner og geværer, og folkenes liv i de såkaldte ”kristne” stater er blevet derefter ”. Citat slut .
  Kan jeg ikke få en autoritet et sted udenfor kirkens domæne inspireret til at hæve sin røst og slå til lyd for, at nu er vi mange, der vil have alle disse dogmer, som intet har med Jesu rene lære at gøre, udskiftet !
  Og så må vi høre efter, hvad forskerne har at fortælle om den historiske Jesus, det vil sige den virkelige Jesus, f. eks. i Ditlef Nielsens bog ”Den historiske Jesus”. En fremragende bog om hans forskning med omfattende religionshistoriske studier.
  Prof.Kr.Kroman udtaler i Berlingeren ved udgivelsen i 1923 : ”Den varmt og klart skrevne bog om Jesus er den mest tiltalende og overbevisende fremstilling, jeg nogensinde har læst.”
  Citat fra bogen :
  ”Jesus kom med kærlighedsbudskabet fra Gud til alle mennesker uanset race og tro, en genvej til fred og forening af en splittet menneskehed.Menneskene kan i bønnen til deres Gud og Fader opnå en direkte forbindelse med Ham, med Hans tanke og med Hans vilje og derigennem opnå al den hjælp, der er nødvendig til at hærde deres vilje i kampen mod Mørket og synden her på jorden. Jesus har lært os den direkte vej til Gud uden noget mellemled af nogen art, og heller ikke bøn til Jesus. Men på den anden side taler Jesus udfra sit enestående inderlige sønneforhold med en kraft og en suverænitet, som det ville være uærligt mod kilderne at udviske. Han er ikke vor Herre, men vor broder, står som menneske overfor Gud ”. Citat slut.
  Jeg håber, at man er enig med mig i, at der bestemt ikke behøver at være et tabu ved døden og da slet ikke et tomt tabu , som kronikøren mente.
  Som der står skrevet : Søger og I skulle finde!
  Så nu må vi have gang i en grundig debat om reformationen af vores Folkekirke!
  Vi kan ikke være bekendt at efterlade denne sørgelige forfatning af Folkekirken til vores efterkommere.

  Birgitte Blad

  DØDEN ER FOR MENNESKENE EN FJENDE – DEN BURDE VÆRE EN VEN

  Det er en meget bekymrende tendens i tiden, at man har mistet tilliden til, at der eksisterer en alkærlig, almægtig og retfærdig Gud. Og årsagen skal såmænd findes i bispe- og præstestanden. I de sidste små 100 år har der været utallige opfordringer fra mange forskellige retninger om at få iværksat en reformation af vores kirkelære.
  Peter Johannes Schjødt skrev en kronik i Berlingeren d.28 – 11 – 10 om ”Det nødvendige tabu om døden”.
  Ja, – døden er for menneskene en fjende – den burde være en ven ! Døden afslutter
  det jordiske liv, men åbner samtidig indgangen til det åndelige – og forener os igen med vore kære. Der er tusindvis af eksempler på de såkaldte nærdødoplevelser, der fortæller, at vores ånd bliver frigjort fra kroppen under disse nærdødoplevelser, og der er masser af beviser på, at det er rigtigt – altså ikke fysiske beviser, for det er jo i sagens natur umuligt, men vi er ovre i den metafysiske afdeling – læren om det, der er uden for
  den fysiske verden.
  Kirkefolket holder os i et jerngreb, for hvis der først bliver pillet ved alle disse myter og dogmer, som vores folkekirke lever med, så falder det hele fra hinanden.
  Men : 127. Salme, 1.V. :” Dersom Herren ikke bygger huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpå ” ;….
  Almindelig sund fornuft siger :
  1) At vor krop er ikke skabt af en almægtig, alkærlig Gud, for så ville den ikke dø og gå
  til, men vor ånd er skabt af Gud, og den bliver frigjort ved kroppens jordiske død og bliver hjulpet op til andre sfærer af kærlige væsener. Og man ser sit liv for sig, og man kan læse mange beretninger om det videre forløb – i bl.andre dr. Raymond A.Moody, Jr. ´s bøger f.eks. i ”Livet efter Livet”.
  2) Kristus er Guds søn, inkarneret som menneske på jorden og ikke en tredjedel af en guddom ..På en skriftklogs spørgsmål : hvilket bud er det største af alle, svarer Jesus – iflg .Markus 12.29 – ”Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én !” Efter slægtsregistrene i evangelierne fremgår det klart, at Jesus var Josefs og Marias søn. Al tale om jomfrufødsel og overnaturlig undfangelse er kun menneskelige fantasier og vrangforestillinger, der har deres rod i hedenskab.
  3) Kødets opstandelse er en utopi, det ville sige, at vores kroppe skulle opstå igen på dommedag. – Og der er slet ingen dommedag, hvor nogle kommer i helvede til evige pinsler, og dem ,der tror på Kristus bliver frelst. Det har intet med en alkærlig Gud at gøre. Det er blasfemi.
  4) Arvesynden er ihvert fald ikke tanker, der kommer fra en kærlig og retfærdig Gud : at vi alle automatisk er syndere på grund af Adams ”fald”.
  5) Og sidst, men ikke mindst : Forsoningslæren – den siger, at Jesu død på korset var planlagt af Gud for at sone vore synder – hvilken ugudelig tanke – dér har Paulus desværre taget grueligt fejl. Ved ”Nadveren” skulle vi opnå vore synders tilgivelse ved indtagelse af vin og oblat, som skulle være symbolet på Kristi legeme og blod, som vi altså skal spise og drikke. Og det er jo tanker fra gamle hedenske ceremonier.
  I Folkekirkens bekendelsesgrundlag står alle disse dogmer stadig ved magt den dag i dag ? ? ? – Er det mærkeligt, at jeg anklager kirkefolket ?

  Som dr. phil.Ditlef Nielsen skriver : ”Kirken holder ikke trit med den stigende kultur og udvikling. Det enkelte gudbenådede menneske, den store religiøse seer, er ofte årtusinder forud for sin tid, men folkereligionen er i reglen på mange punkter årtusinder tilbage. Vores kirkelære strider mod moderne videnskab og mod tidens kulturbevidsthed. Den ligger i håbløs konflikt mod vore moralske og religiøse forestillinger, mod de bedste og ædleste følelser i vort bryst.
  I al dette fortidsbarbari er kristendommens smukke kærligheds – og fredsevangelium efterhånden næsten bleven kvalt. Præster velsigner kanoner og geværer, og folkenes liv i de såkaldte ”kristne” stater er blevet derefter ”. Citat slut .
  Kan jeg ikke få en autoritet et sted udenfor kirkens domæne inspireret til at hæve sin røst og slå til lyd for, at nu er vi mange, der vil have alle disse dogmer, som intet har med Jesu rene lære at gøre, udskiftet !
  Og så må vi høre efter, hvad forskerne har at fortælle om den historiske Jesus, det vil sige den virkelige Jesus, f. eks. i Ditlef Nielsens bog ”Den historiske Jesus”. En fremragende bog om hans forskning med omfattende religionshistoriske studier.
  Prof.Kr.Kroman udtaler i Berlingeren ved udgivelsen i 1923 : ”Den varmt og klart skrevne bog om Jesus er den mest tiltalende og overbevisende fremstilling, jeg nogensinde har læst.”
  Citat fra bogen :
  ”Jesus kom med kærlighedsbudskabet fra Gud til alle mennesker uanset race og tro, en genvej til fred og forening af en splittet menneskehed.Menneskene kan i bønnen til deres Gud og Fader opnå en direkte forbindelse med Ham, med Hans tanke og med Hans vilje og derigennem opnå al den hjælp, der er nødvendig til at hærde deres vilje i kampen mod Mørket og synden her på jorden. Jesus har lært os den direkte vej til Gud uden noget mellemled af nogen art, og heller ikke bøn til Jesus. Men på den anden side taler Jesus udfra sit enestående inderlige sønneforhold med en kraft og en suverænitet, som det ville være uærligt mod kilderne at udviske. Han er ikke vor Herre, men vor broder, står som menneske overfor Gud ”. Citat slut.
  Jeg håber, at man er enig med mig i, at der bestemt ikke behøver at være et tabu ved døden og da slet ikke et tomt tabu , som kronikøren mente.
  Som der står skrevet : Søger og I skulle finde!
  Så nu må vi have gang i en grundig debat om reformationen af vores Folkekirke!
  Vi kan ikke være bekendt at efterlade denne sørgelige forfatning af Folkekirken til vores efterkommere.

  Birgitte Blad

  DØDEN ER FOR MENNESKENE EN FJENDE – DEN BURDE VÆRE EN VEN

  Det er en meget bekymrende tendens i tiden, at man har mistet tilliden til, at der eksisterer en alkærlig, almægtig og retfærdig Gud. Og årsagen skal såmænd findes i bispe- og præstestanden. I de sidste små 100 år har der været utallige opfordringer fra mange forskellige retninger om at få iværksat en reformation af vores kirkelære.
  Peter Johannes Schjødt skrev en kronik i Berlingeren d.28 – 11 – 10 om ”Det nødvendige tabu om døden”.
  Ja, – døden er for menneskene en fjende – den burde være en ven ! Døden afslutter
  det jordiske liv, men åbner samtidig indgangen til det åndelige – og forener os igen med vore kære. Der er tusindvis af eksempler på de såkaldte nærdødoplevelser, der fortæller, at vores ånd bliver frigjort fra kroppen under disse nærdødoplevelser, og der er masser af beviser på, at det er rigtigt – altså ikke fysiske beviser, for det er jo i sagens natur umuligt, men vi er ovre i den metafysiske afdeling – læren om det, der er uden for
  den fysiske verden.
  Kirkefolket holder os i et jerngreb, for hvis der først bliver pillet ved alle disse myter og dogmer, som vores folkekirke lever med, så falder det hele fra hinanden.
  Men : 127. Salme, 1.V. :” Dersom Herren ikke bygger huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpå ” ;….
  Almindelig sund fornuft siger :
  1) At vor krop er ikke skabt af en almægtig, alkærlig Gud, for så ville den ikke dø og gå
  til, men vor ånd er skabt af Gud, og den bliver frigjort ved kroppens jordiske død og bliver hjulpet op til andre sfærer af kærlige væsener. Og man ser sit liv for sig, og man kan læse mange beretninger om det videre forløb – i bl.andre dr. Raymond A.Moody, Jr. ´s bøger f.eks. i ”Livet efter Livet”.
  2) Kristus er Guds søn, inkarneret som menneske på jorden og ikke en tredjedel af en guddom ..På en skriftklogs spørgsmål : hvilket bud er det største af alle, svarer Jesus – iflg .Markus 12.29 – ”Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én !” Efter slægtsregistrene i evangelierne fremgår det klart, at Jesus var Josefs og Marias søn. Al tale om jomfrufødsel og overnaturlig undfangelse er kun menneskelige fantasier og vrangforestillinger, der har deres rod i hedenskab.
  3) Kødets opstandelse er en utopi, det ville sige, at vores kroppe skulle opstå igen på dommedag. – Og der er slet ingen dommedag, hvor nogle kommer i helvede til evige pinsler, og dem ,der tror på Kristus bliver frelst. Det har intet med en alkærlig Gud at gøre. Det er blasfemi.
  4) Arvesynden er ihvert fald ikke tanker, der kommer fra en kærlig og retfærdig Gud : at vi alle automatisk er syndere på grund af Adams ”fald”.
  5) Og sidst, men ikke mindst : Forsoningslæren – den siger, at Jesu død på korset var planlagt af Gud for at sone vore synder – hvilken ugudelig tanke – dér har Paulus desværre taget grueligt fejl. Ved ”Nadveren” skulle vi opnå vore synders tilgivelse ved indtagelse af vin og oblat, som skulle være symbolet på Kristi legeme og blod, som vi altså skal spise og drikke. Og det er jo tanker fra gamle hedenske ceremonier.
  I Folkekirkens bekendelsesgrundlag står alle disse dogmer stadig ved magt den dag i dag ? ? ? – Er det mærkeligt, at jeg anklager kirkefolket ?

  Som dr. phil.Ditlef Nielsen skriver : ”Kirken holder ikke trit med den stigende kultur og udvikling. Det enkelte gudbenådede menneske, den store religiøse seer, er ofte årtusinder forud for sin tid, men folkereligionen er i reglen på mange punkter årtusinder tilbage. Vores kirkelære strider mod moderne videnskab og mod tidens kulturbevidsthed. Den ligger i håbløs konflikt mod vore moralske og religiøse forestillinger, mod de bedste og ædleste følelser i vort bryst.
  I al dette fortidsbarbari er kristendommens smukke kærligheds – og fredsevangelium efterhånden næsten bleven kvalt. Præster velsigner kanoner og geværer, og folkenes liv i de såkaldte ”kristne” stater er blevet derefter ”. Citat slut .
  Kan jeg ikke få en autoritet et sted udenfor kirkens domæne inspireret til at hæve sin røst og slå til lyd for, at nu er vi mange, der vil have alle disse dogmer, som intet har med Jesu rene lære at gøre, udskiftet !
  Og så må vi høre efter, hvad forskerne har at fortælle om den historiske Jesus, det vil sige den virkelige Jesus, f. eks. i Ditlef Nielsens bog ”Den historiske Jesus”. En fremragende bog om hans forskning med omfattende religionshistoriske studier.
  Prof.Kr.Kroman udtaler i Berlingeren ved udgivelsen i 1923 : ”Den varmt og klart skrevne bog om Jesus er den mest tiltalende og overbevisende fremstilling, jeg nogensinde har læst.”
  Citat fra bogen :
  ”Jesus kom med kærlighedsbudskabet fra Gud til alle mennesker uanset race og tro, en genvej til fred og forening af en splittet menneskehed.Menneskene kan i bønnen til deres Gud og Fader opnå en direkte forbindelse med Ham, med Hans tanke og med Hans vilje og derigennem opnå al den hjælp, der er nødvendig til at hærde deres vilje i kampen mod Mørket og synden her på jorden. Jesus har lært os den direkte vej til Gud uden noget mellemled af nogen art, og heller ikke bøn til Jesus. Men på den anden side taler Jesus udfra sit enestående inderlige sønneforhold med en kraft og en suverænitet, som det ville være uærligt mod kilderne at udviske. Han er ikke vor Herre, men vor broder, står som menneske overfor Gud ”. Citat slut.
  Jeg håber, at man er enig med mig i, at der bestemt ikke behøver at være et tabu ved døden og da slet ikke et tomt tabu , som kronikøren mente.
  Som der står skrevet : Søger og I skulle finde!
  Så nu må vi have gang i en grundig debat om reformationen af vores Folkekirke!
  Vi kan ikke være bekendt at efterlade denne sørgelige forfatning af Folkekirken til vores efterkommere.

  Birgitte Blad

  DØDEN ER FOR MENNESKENE EN FJENDE – DEN BURDE VÆRE EN VEN

  Det er en meget bekymrende tendens i tiden, at man har mistet tilliden til, at der eksisterer en alkærlig, almægtig og retfærdig Gud. Og årsagen skal såmænd findes i bispe- og præstestanden. I de sidste små 100 år har der været utallige opfordringer fra mange forskellige retninger om at få iværksat en reformation af vores kirkelære.
  Peter Johannes Schjødt skrev en kronik i Berlingeren d.28 – 11 – 10 om ”Det nødvendige tabu om døden”.
  Ja, – døden er for menneskene en fjende – den burde være en ven ! Døden afslutter
  det jordiske liv, men åbner samtidig indgangen til det åndelige – og forener os igen med vore kære. Der er tusindvis af eksempler på de såkaldte nærdødoplevelser, der fortæller, at vores ånd bliver frigjort fra kroppen under disse nærdødoplevelser, og der er masser af beviser på, at det er rigtigt – altså ikke fysiske beviser, for det er jo i sagens natur umuligt, men vi er ovre i den metafysiske afdeling – læren om det, der er uden for
  den fysiske verden.
  Kirkefolket holder os i et jerngreb, for hvis der først bliver pillet ved alle disse myter og dogmer, som vores folkekirke lever med, så falder det hele fra hinanden.
  Men : 127. Salme, 1.V. :” Dersom Herren ikke bygger huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpå ” ;….
  Almindelig sund fornuft siger :
  1) At vor krop er ikke skabt af en almægtig, alkærlig Gud, for så ville den ikke dø og gå
  til, men vor ånd er skabt af Gud, og den bliver frigjort ved kroppens jordiske død og bliver hjulpet op til andre sfærer af kærlige væsener. Og man ser sit liv for sig, og man kan læse mange beretninger om det videre forløb – i bl.andre dr. Raymond A.Moody, Jr. ´s bøger f.eks. i ”Livet efter Livet”.
  2) Kristus er Guds søn, inkarneret som menneske på jorden og ikke en tredjedel af en guddom ..På en skriftklogs spørgsmål : hvilket bud er det største af alle, svarer Jesus – iflg .Markus 12.29 – ”Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én !” Efter slægtsregistrene i evangelierne fremgår det klart, at Jesus var Josefs og Marias søn. Al tale om jomfrufødsel og overnaturlig undfangelse er kun menneskelige fantasier og vrangforestillinger, der har deres rod i hedenskab.
  3) Kødets opstandelse er en utopi, det ville sige, at vores kroppe skulle opstå igen på dommedag. – Og der er slet ingen dommedag, hvor nogle kommer i helvede til evige pinsler, og dem ,der tror på Kristus bliver frelst. Det har intet med en alkærlig Gud at gøre. Det er blasfemi.
  4) Arvesynden er ihvert fald ikke tanker, der kommer fra en kærlig og retfærdig Gud : at vi alle automatisk er syndere på grund af Adams ”fald”.
  5) Og sidst, men ikke mindst : Forsoningslæren – den siger, at Jesu død på korset var planlagt af Gud for at sone vore synder – hvilken ugudelig tanke – dér har Paulus desværre taget grueligt fejl. Ved ”Nadveren” skulle vi opnå vore synders tilgivelse ved indtagelse af vin og oblat, som skulle være symbolet på Kristi legeme og blod, som vi altså skal spise og drikke. Og det er jo tanker fra gamle hedenske ceremonier.
  I Folkekirkens bekendelsesgrundlag står alle disse dogmer stadig ved magt den dag i dag ? ? ? – Er det mærkeligt, at jeg anklager kirkefolket ?

  Som dr. phil.Ditlef Nielsen skriver : ”Kirken holder ikke trit med den stigende kultur og udvikling. Det enkelte gudbenådede menneske, den store religiøse seer, er ofte årtusinder forud for sin tid, men folkereligionen er i reglen på mange punkter årtusinder tilbage. Vores kirkelære strider mod moderne videnskab og mod tidens kulturbevidsthed. Den ligger i håbløs konflikt mod vore moralske og religiøse forestillinger, mod de bedste og ædleste følelser i vort bryst.
  I al dette fortidsbarbari er kristendommens smukke kærligheds – og fredsevangelium efterhånden næsten bleven kvalt. Præster velsigner kanoner og geværer, og folkenes liv i de såkaldte ”kristne” stater er blevet derefter ”. Citat slut .
  Kan jeg ikke få en autoritet et sted udenfor kirkens domæne inspireret til at hæve sin røst og slå til lyd for, at nu er vi mange, der vil have alle disse dogmer, som intet har med Jesu rene lære at gøre, udskiftet !
  Og så må vi høre efter, hvad forskerne har at fortælle om den historiske Jesus, det vil sige den virkelige Jesus, f. eks. i Ditlef Nielsens bog ”Den historiske Jesus”. En fremragende bog om hans forskning med omfattende religionshistoriske studier.
  Prof.Kr.Kroman udtaler i Berlingeren ved udgivelsen i 1923 : ”Den varmt og klart skrevne bog om Jesus er den mest tiltalende og overbevisende fremstilling, jeg nogensinde har læst.”
  Citat fra bogen :
  ”Jesus kom med kærlighedsbudskabet fra Gud til alle mennesker uanset race og tro, en genvej til fred og forening af en splittet menneskehed.Menneskene kan i bønnen til deres Gud og Fader opnå en direkte forbindelse med Ham, med Hans tanke og med Hans vilje og derigennem opnå al den hjælp, der er nødvendig til at hærde deres vilje i kampen mod Mørket og synden her på jorden. Jesus har lært os den direkte vej til Gud uden noget mellemled af nogen art, og heller ikke bøn til Jesus. Men på den anden side taler Jesus udfra sit enestående inderlige sønneforhold med en kraft og en suverænitet, som det ville være uærligt mod kilderne at udviske. Han er ikke vor Herre, men vor broder, står som menneske overfor Gud ”. Citat slut.
  Jeg håber, at man er enig med mig i, at der bestemt ikke behøver at være et tabu ved døden og da slet ikke et tomt tabu , som kronikøren mente.
  Som der står skrevet : Søger og I skulle finde!
  Så nu må vi have gang i en grundig debat om reformationen af vores Folkekirke!
  Vi kan ikke være bekendt at efterlade denne sørgelige forfatning af Folkekirken til vores efterkommere.

  Birgitte Blad

 4. Af Per H Sparre

  -

  @Arne schiøtt.

  Nogle rigtige gode og dybe spørgsmål du stiller omkring Gud og Kristus.

  Kristus = Gud.

  Det kan vi være helt sikre på fordi de begge beretter om det.

  Menneskehedens faldt meget dybt – så dybt at vi idag sidder her på en blog og drøfter om Gud er en realitet – hvilket klart bevidner at vi ikke længere selv er i stand til at finde vejen tilbage til det fællesskab som vi alle var skabte til at leve i.

  Gud havde skabt alt fuldkomment perfekt og i skøn harmoni.

  “Gud så at alt var såre godt” og det var Guds dybeste ønske at vi var blevet i de rammer som Han fra starten af havde tænkt.

  Ingen nød, ingen sygdom, ingen død, ingen terror, intet had, ingen løgn, ingen krig, ingen elendighed, ødelæggelse eller løgn…sådan havde det været den dag i dag, hvis blot vi havde valgt at lytte til Ham og leve i det skønne paradis som var tiltænkt os alle….desværre kom der en slange, som står for alt det ødelæggende,onde og nedbrydende og den forførte mennesket og vi faldt alle dybt og blev lukket ud fra det perfekte sted og er nu i denne verden,som rummer så meget ondt.

  Det er desværre selve sandheden og vi bekræftet blot i den, hver gang vi åbner for nyhederne og kan læse om at det der sker omkring os.

  “Tyven er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge – jeg er kommet for at give liv – ja liv i overflod”

  Hvordan skulle et faldent menneske kunne blive et med en fuldkommen Gud, som er hellig,almægtig,barmhjertig,trofast og kærlig.

  Det var ganske enkelt ikke muligt med mindre at Gud sagde, det gør ikke noget at der er kommet alt det ødelæggende ind og alt er ligemeget eller ligegodt..Jeg ser gennem fingre med ondskaben og løgnen. Havde Gud sagt dette så var der sket et mægtigt skred i alt.

  Kærligheden kan nemlig aldrig gå på kompromis med ondskaben og derfor er vi alle i os selv fortabte og helt uden mulighed for at få del i det liv vi var skabte til at leve i.

  “Vi for alle vild som får- og vendte os hver sin vej”

  “Ingen gør godt – end ikke en eneste”

  Det er de vilkår som vi havde fortjent at leve under…

  MEN sådan ville Gud det ikke – og for at få os tilbage til fællesskabet med Ham måtte der ske et offer som gik i stedet for os.

  En Stedfortræder som led sig straffe for os.

  Intet menneske var i stand til at bringe sådan et offer – ganske enkelt fordi vi alle var landet i afgrundens dyb og vi ikke selv har det der skal til for at møde den levende og hellige almægtige Gud.

  Gud havde så udtænkt en helt enestående plan.

  Jeg kommer selv til jer – som menneske og sender min elskede søn, Kristus.

  Jeg lader Ham betale for alle de fejl og nederlag som alle mennesker til alle tider har begået.

  Der er kun EN der er i stand til det..Kristus.

  ” Se det Guds lam, som bærer verdens søn”

  Kristus blev menneske som det var lovet – helt og fuldt menneske og helt og fuldt Gud.

  “Kristus ydmygede sig selv og blev menneske og blev lydig indtil døden på et kors”

  Med andre ord – Kristus levede som det eneste menneske det liv, som vi alle burde have levet.

  Og Kristus er selve sandheden der ganske enkelt siger om sig selv, da han bliver spurgt om Faderen/Gud:

  “Fra nu af kender I Ham og har set Ham, det er mig, der taler”.

  Livets største mysterium og offer var at Han frivilligt gik i døden for os alle, da Han på golgatas kors lod sig straffe for alle vore fejl og nederlag.

  Gud straffede sin elskede søn for at vi skulle gå fri.

  Gud måtte skjule sig for sin elskede Søn og lade Ham alene i mørket , da Han havde allermest brug for Ham – men sådan måtte det ske for at vi aldrig skal være alene i mørket.

  Døden kunne ikke holder Ham fordi Han var fuldkommen og Kristus opstod påskemorgen. Graven var tom og Han er opstanden.

  “Det er fuldbragt”

  “Hans nåde er os NOK”

  Gud har nu bestemt at vi ved troen på Kristus er fuldkomne i Hans øjne..helt uden fejl og skyld og skam – alene mødes vi nu af en betingelsesløs kærlighed..af nåde er vi nu igen blevet hans elskede børn – på trods af os.

  “Han blev såret for vore overtrædelser – knust for vor brødes skyld – os til fred – kom straf over Ham – vi fik lægedom ved hans sår”

  Sådan var det profeteret mange mange år inden det skete.

  Intet menneske er i stand til at fatte det og derfor behøver vi Helligånden som kan skabe det ordet nævner.

  Og i grunden er det ganske enkelt ..vi kan få troen som gave og ved Helligånden bliver vi klar over at Kristus er Gud og vi nu har fået evigt liv af bare kærlighed og nåde.

  Kristus = Gud og Helligånden overbeviser os om det..

  Troen kommer af det der høres og det der høres kommer i kraft af det levende ord – bibelen.

  Bibelen er således ikke bare en gammel støvet bog med en masse besværlige leveregler og love som vi alligevel ikke kan overholde.

  Ordet er Kristus og Kristus her gennemlevet ordet.

  “Ordet blev kød og tog bolig iblandt os og vi så Hans herlighed – fuld af nåde og sandhed”

  Dette vil altid blive en dårskab og tåbelig snak så længe vi selv regner os for bedrevidende og tror at vi selv ved bedre ( et af faldets mange konsekvenser) – men i det øjeblik vi tager mod ordet og lader ordet få lov at komme til i vore hjerter vil vi erfare at Kristus er Gud og Verdens eneste håb.

  Derfor kan vi alle glæde os over at dette er selve sandheden for alle – både for ateister, muslimer,afgudsdyrkere og ligeglade..

  Der er kun EN vej og der under himlen kun givet ET navn, hvorved der er frelse.

  Navnet er Kristus

  Bedste hilsener

  Per H. Sparre

 5. Af arne schiøtt

  -

  @per h. sparre. tak for dit lange svar. deværre besvarede du ikke mine spørgsmål. hvorfor siger jesus at faderen er større end ham, hvis de er samme person? hvorfor så stefanus to personer i sit himmelske syn hvis der kun er en person. hvorfor er det at kun faderen der kender dagen og timen , og sønnen ikke gør det?

  jeg har kigget på treenighedens opståen, da denne ikke kan findes i bibelen. det viser sig at den blev indført af politiske grunde og ikke religiøs. der var uenighed om treenigheden og da dette kunne skabe politiske problemer for kejser konstatin indkaldte han til et kirkemøde i år 325. hovedparten af de kristne øverster boycottede møde, da konstatin,trods det at han var hovedet for den “kristne” menighed, var en fæl mand. mord, hor og voldelig ondskab var daglig kost fra hans side…..de præster som elskede sanheden vidste godt at han ikke kunne repræsentere den sande gud.

  ved det amputerede mød kuppede han treenigheden i gennem.d.v.s. der var kun tale om en to-enighed, idet helligånden først kom med i år 380…..spørgsmålet er hvorfor treenigheden ikke var en del af den kristne kirke som blev oprettet på pindesagen i år 33?, hvis den er så vigtig for kirken?

  og hvorfor skulle gud bruge en notorisk slyngel som konstatin til at indføre en så vigtig lære?

  håber du denne gang skriver kortere, for så til gengæld at besvare mine spørgsmå!

  du må gerne bruge bibelen i din argumentation for treeigheden!

 6. Af Per H Sparre

  -

  Tak for din tilbagemelding Arne Schiøtt. Det er naturligvis ikke det letteste forum at drøfte livets dybe og vigtigste spørgsmål i – og der er virkelig mulighed for at man taler forbi hinanden – men jeg vil prøve alligevel at besvare dine spørgsmål( som jeg formoder/fornemmer er stillet i et ægte og ærligt forsøg på at få svar på, hvem Kristus er og hvilke planer Gud har for ethvert menneske)

  Gud er før alt og står over alt og kender alt og har skabt alt – men Kristus er også alpha og omega og er helt og fuldt et med Gud.

  Netop derfor har Gud overdraget den endelige dom til sin elskede søn.

  På den yderste dag er det Kristus vi møder – enten til evigt liv eller evig fortabelse.

  Der er NU op til os selv om vi ønsker at leve sammen med Ham som har givet alt for at vinde os tilbage til fællesskabet m. Skaberen.

  Kristus er Gud – ganske enkelt fordi intet menneske var i stand til at leve det liv som Han levede.

  100% perfekt og helt uden fejl.

  Når Kristus siger om sig selv at Han er Gud, da han bliver spurgt af sine nærmeste er det fordi det er selve sandheden.

  Når vi ser Kristus og den måde Han levede livet som menneske her på jorden så ser vi ganske enkelt Gud.

  Du henviser til et sted, hvor Kristus siger at Gud er større end mig..og her må du tænke på at Kristus er hernede som menneske – klædt i kød og blod – hvilket var helt nødvendigt for at menneskeheden skulle genoprettes og bringes tilbage til det Liv som vi alle var skabte til at leve.

  Det kunne Gud ikke gøre fra sin himmel.

  Gud sagde blot et ord og så skete det…men for at frelse os mennesker – måtte Han selv blive menneske – klædt i kød og blod og samtidig bære alt det, som det faldne menneske var underlagt af fristelser og svagheder – dog gjorde Han det fuldkomment og uden at fejle…

  Da hans nærmeste spurgte Kristus om ikke nok Han kunne vise dem faderen/Gud..så Kristus ganske enkelt ..”Den der har set mig – har set Faderen” og der er og bliver NOK.

  Der er kun et navn – og der er kun en frelser for alle mennesker..Kristus er navnet.

  Intet menneske var i stand til at bygge en bro over den dybe afgrund vi alle var havnet i..derfor kom Kristus og gjorde det på vore vegne.

  Hele bibelen fra start til slut er en lang beskrivelse af Kritus og her behøver vi alle helligåndens hjælp – ganske enkelt fordi vi ikke selv kan fatte det.

  Helligånden kom pinsedag og er altid i nutid – også her på bloggen..Den levendegør det som Kristus bragte og er samtidig indeni os – som en gave..

  Da Kristus vandrede her på jorden – kunne Han kun være et sted ad gangen(hvilket er menneskelivets vilkår) – men efter han knuste satan/ondskaben og alle de ødelæggende magter og sendte sin Helligånd – kan Han være overalt -og i ethvert menneske på en og samme tid..og formålet med Helligånden er at herlige Kristus.

  Kristus er Guds hemmelighed som alene Ånden kan overbevise os om at rigtigt – ellers havner vi i ateisternes og religionernes mørke – uden håb og fremtid.

  Gud er således 3…..Faderen, Sønnen og Helligånden…

  “Dog siger jeg jer sandheden: Det er gavnligt at jeg går bort – Thi hvis jeg ikke går bort kommer Talsmanden/Helligånden ikke til jer – men når jeg går herfra – så vil jeg sende Ham til jer. Og når han kommer skal Han overbevise Verden om synd, om retfærdighed og om dom”

  Saulus/Paulus fik et syn på vej til Damaskus,hvor han fik Kristus at se og i stedet for at blive en indædt modstander af det glædelige budskab/evangeliet som vi alle har modtaget af Kristus – blev Han en levende kristen der brændte for at fortælle alle om Nåden i Kristus.

  Det vil føre for vidt at gennemgå hele bibelens klare vidnesbyrd om Kristus her – men jeg gør det gerne i en anden sammenhæng – om du virkelig ønsker det, Arne.

  Men et andet sted,hvor det klart er beskrevet er i Johs. 1. brev – om Ånden,vandet og blodet og de 3 der stemmer overnes. “Alt er født af Gud og det sejrer over verden. Hvem kan sejre over verden , uden den der tror at Kristus er Guds søn. Han er den som kom med vand…osv.”

  Men det helt centrale i livets dybeste og mest afgørende spørgsmål er naturligvis:

  Hvem er Kristus?

  Der er 2 muligheder…

  ENTEN er han måske et godt menneske der prøvede at leve et OK liv og døde lidt uheldigt på et kors – en legende eller en stor løgner der var ude på at vildlede folk med mange ord og kærlige gerninger uden at det dog gav nogen rigtig mening…ELLER også er KRISTUS verdens eneste håb, Gud klædt i kød og blod og som kom helt herned til os mennesker i en mørk verden og gjorde det der skulle gøres.

  Genoprettede faldet og gjorde altid nyt og som har åbnet døren tilbage til fællesskabet med Gud…Ja, som var Gud og ydmygede sig selv og blev menneske – og som har banet en helt ny og farbar vej,hvor kærligheden,tilgivelsen,forsoningen,glæden,fremtiden og håbet har sejret…

  Dette ENTEN ELLER må vi mennesker idag tage stilling til..

  Vi kan nemlig ikke være sofavælgere i livets dybeste spørgsmål.

  Gud/Kristus venter på os – og har åbnet en dør indtil livet…og møder ethvert menneske med et KOM……der er indbudt til fest for enhver…bryllupstøjet ligger klar og vi kan bare tage det på…invitationen er klar og prisen er betalt…

  Velkommen til den virkelig store fest for enhver…

  Kristus har gjort det der skulle gøres.

  Bedste hilsener

  Per H. Sparre

 7. Af arne schiøtt

  -

  P.H. Sparre. glad for at du tager min henvendelse alvorlig og forstår mit positive motiv. som aktiv kristen er det vigtig for mig at ingen kan angribe min tro, og jeg er derfor meget påpasselig med at min kristne tro ikke kan angribes for bibelsk uredelighed, på samme måde som man kan angribes for videnskabelig uredelighed!

  jeg savner en begrundelse for at treenighedslæren først blev indført i den kristne menighed i årene 325-380 ef. kr. og at det var en bundrådden ond mand som indførte den i kraft af det store fravær af præster ved kirkemøderne?

  så er der din tanke om at gud og jesus er den samme for di jesus siger; “har man set mig har man også set gud”. det kan ganske enkelt betyde at jesus i sin personlighed matcher sin fader så meget at man i overført betydning kan se gud, ved at se jesus…man hører nogen gange udtrykket: “har man læst en af hans bøger, har man læst dem alle”….betyder det at man har læst dem alle?..nej, det betyder at der er ens, på samme måde som gud og jesus er ens (men to personer)…jeg er tit ude og holde foredrag om bibelske emner og meget ofte møder jeg gamle mennesker som kan huske min far, og de kommer hen til mig og siger: “når man hører dig, hører man din far”….betyder at at sønnen (mig) er den samme som min far?..nej vel!

  du skriver at når jesus siger at faderen er større end ham, skyldes det at jesus går på jorden og gud er i himmelen…men hvis der virkelig er en på jorden, samtidig med at der er en i himmelen må der være tale om to?

  jeg vil henvise til et skriftssted som skrives år 55 ef. kr. altså efter at jesus var steget til himmels. paulus skriver: “kristus er enhver mands hovede, og manden er kvindens hovede, og gud er kristus hovede”. som sagt er dette skrevet ca 20 år efter kristus var kommet op i himmelen, alligevel ser vi at han er underlagt gud, altså to personer!

  du skriver at kristus er alfa og omega, altså uden ende og uden slutning. men i bibelen omtales han som “al skabnings førstefødte”. så meget tyder på at det første gud skabte var jesus (det navn havde dog ikke ved sin skabelse) og at han derefter var med til at skabe alt. dette er også i overensstemmelse med at han kaldes guds “værkmester”, altså hans højre hånd!

  du skriver at kristus må være gud, for at kunne udfylde sin rolle her på jorden, men hvad nu hvis jesus er guds søn, som er overført til marias moderliv. ja så kan han spille denne rolle til fuldkommenhed, da han jo er “den usynlige guds billede”, som der står skrevet.

  så når du taler om to muligheder. enten gud som menneske, eller blot et “almindeligt” menneske, glemmer du den tredje mulighed, nemlig at han er guds fuldkomne søn!

  at jesus skulle væres omtales som en gud, betyder ikke at han er GUD. i bibelen omtales satan også som en gud. det samme gør engle, ja selv den som førte an i menigheden omtales som guder.

  bemærk at jesus blev dømt for gudsbespottelse fordi han kaldte sig GUDS SØN, hvis han havde kaldt sig GUD ville anklagerne naturligvis have fremført det i deres anklage, da det jo er værre at kalde sig GUD end GUDS SØN!

  det er korrekt at jesus omtaler den hellige ånd som er person, men det er nok i overført betydning. på same måde som der siges at visdommen “har børn”. der siges også et sted at “vandet og blodet vidner”.
  der siges også om den hellige ånd at den kan “fylde mennesker og de kan blive døbt og salvet med den”. ingen af disse udtryk ville passe hvis der er tale om en person. et sted omtales at der er 120 personer som modtager den hellige ånd samtidig, den sidder som ildtunger på deres hoveder!…noget tyder på at den hellige ånd ikke er en person, men guds virksomme kraft, som udgår fra ham, for at gøre hans vilje.

  nå men jeg har konsulteret nogle seriøse bibelleksikaer for at se den generelle holdning til treenigheden: THE NEW ENCYCLOPEDIA BRITANNICA skriver:hverken ordet treenighed eller læren herom forekommer eksplicit i Det ny test.

  NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA siger: hos de apostolske fædre var der intet der blot tilnærmelsesvis lignede tanken om en treenig gud.

  ENCYCLOPEDIA AMERICA siger: det 4. århundredes treenighedslære afveg fra de første kristnes lære.

  NOUVEAU DICTIONNAIRE UNIVERSEL står der: læren om en treenig gud fandtes i alle hedenske religioner.

  KIRKE-LEKSIKON FOR NORDEN siger: den hellige skrift indeholder ingen lære om treenigheden.

  GADS DANSKE BIBELLEKSIKON siger: der er almindelig enighed om at der ikke i ny testamente findes nogen lære om treenigheden.

  det var spændende at læse!!!!

  du taler i en tidligere kommentar om at “vi mennesker på grund af adams og evas synd faldt ned”.

  jeg formoder at du tror på bibelens ord om at paradisets have var på jorden. der tales ligefrem om at den ligger mellem floderne eufrat og tigris. at der var vegetation og mange dyr. og adam og eva fik besked om at udstrække paradiset til hele jorden.

  at der var tale om at paradiset var på jorden ses af at der stod engle og vogtede paradisets have for at adam/eva ikke skulle komme ind igen.
  hvis paradiset var i himmelen og adam og eva blev smidt ned til jorden, var det ikke nødvendig at vogte paradiset. de kunne jo ikke flyve!

  det var mine tanker. håber ikke du tror jeg er provokatør, men blot vil være sikker på at jeg har fundet sandheden fra bibelen og ikke fra menneskskabte ideer og tanker……man kan lade sig bedrage…..jesus advarede mod, at der efter apostlenes død ville komme nogle falsk profeter ind i menigheden som ville indføre falsk lære….ja faktisk vil der lang til være en komkurrent til kristendomemme, nemlig kristenheden….dette viste jesus ved sin lignelse om hveden og rajgræsset (ukrudt) dette rajgræs ligner hvede under opvæksten. det jesus sagde var at satan ville så noget der lignede kristendommen, og at der i en ganske lang periode, skulle være dominans af den falske kristendom…men ved endens til ville jesus høste og adskille den sande kristendom (hveden) og rajgræsset (kristenheden) fra hinanden….derfor er jeg så optaget af dette enme..tænk hvis jeg oprigtig tjener den rigtige gud, og så i virkeligheden er SATAN-DYRKER!

 8. Af Per H Sparre

  -

  @Arne Schiøtt
  Tak for din tilbagemelding og lange udredning..Ville meget gerne have fortsat her med en dybere udlægning – men tror vist ikke lige det er det rette forum at gøre dette i.

  Et godt og velmenende råd er ganske enkelt og ligetil….Kristus er alt i alle..og Hans kærlighed er NOK for alle – også for dig.
  Start der og snart vil der åbne sig en helt ny verden,hvor du også vil finde svar på mange af dine spørgsmål, herunder om Gud, Kristus og Helligånden.

  Alt godt herfra
  Bedste hilsener
  Per H. Sparre

 9. Af arne schiøtt

  -

  @per h. sparre,

  tak for din venlighed. du har ganske ret i at det kan være upassende at fortsætte denne debat i dette forum.

  jeg vil slutte vores private debat med et citat fra johannes evang. 3:36: “Den der tror på Sønnen har evig liv, den der ikke adlyder sønnen skal ikke arve livet, men guds vrede forbliver over ham”.

  med venlig hilsen

  arne

 10. Af birgitte blad

  -

  kære Arne Schiøtt,der står i Markus 12.29 :”Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én !” – som Jesu svar på en skriftklogs spørgsmål :hvilket bud er det største af alle.Med venlig hilsen Birgitte Blad

 11. Af John Ulrich Poulsen

  -

  Er I allerede færdige med at citere skriftsteder for hinanden som nogle andre formørkede muslimer?

 12. Af arne schiøtt

  -

  @john ulrich poulsen. du har ganske ret i at dene blog nok har udviklet sig i en uheldig retning, da hovedemnet let bliver glemt i en debat som denne. måske burde der kun være adgang til debatten i f. eks. 48 timer, så den ikke når at tabe “luft”.

  jeg formoder ikke at man er mere formørkede, hvis man citerer fra bibelen, end hvis man citerer fra darwin, hemmingway,shakespeare,platon o.s.v.!

 13. Af Per H Sparre

  -

  Ateister go home – sådan startede denne lange blog – med masser af indlæg og dialog.

  Er vi blevet klogere eller kommet hinanden nærmere livets største spørgsmål?????

  En ting er i hvertfald helt sikkert, at Gud elsker ethvert menneske, uanset om man er ateist eller som i ovennævnte indlæg af Godfred Louis-Jensen har fået nok af det levende ord fra bibelen…så er der en indbydelse og en udstrakt hånd til ethvert menneske fra den Gud der har skabt alt og som elsker os betingelsesløst…” Kom alt er rede “.

  “Jeg elsker dig og kalder dig ved navn, du er min”

  Derfor vil jeg sige velkommen i stedet for go home til ateisterne..

  Velkommen til livet med stort L som alene kan fås af Ham, der er livet. Kristus

  Bedste hilsener

  Per H. Sparre

 14. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Per H. Sparre, 23. januar 2011 kl. 21:42)

  Altid rart at høre at Kristus bor i din opgang. Hvis du prøver på at prakke dine naboer dét på, får de sikkert tvangsindlagt, før du overhovedet når at at få set dig om af lutter bekymring for, at du skal forgribe dig på deres små børn.

 15. Af arne schiøtt

  -

  @Kære Godfred. Sjovt nok har jeg det på samme måde med gudstjenesten i radioen og for i øvrigt også med prædikerne i kirken. Når man ved at de ofte ikke engang tror på deres egne ord, men blot prædiker for ussel mammon, så står jeg af!

  Med hensyn til bibelen lødighed i forhold til Hemmingway, Darwin o.s.v. så tror jeg nok den kan være med.

  FOR HVILKEN ANDEN BOG

  Har givet inspiration til så mange af verdens største værker inden for billedkunst, litteratur og musik eller har haft så gennemgribende indflydelse på så mange landes love?

  Har overlevet årtusinders afskrivning samtidigt med at den i alt væsentligt er blevet overleveret os i sin oprindelige form?

  Har inspireret til så stor uselviskhed at nogle har været villige til at gennemgå lidelser, ja endog risikere døden for at oversætte den?

  Er blevet oversat til mere end 2100 sprog og er tilgængelig for 90 % af jordens befolkning?

  Omtaler videnskabelig kendsgerninger, der først er blevet opdaget flere hundrede år senere?

  Indeholder eviggyldige principper der kan hjælpe folk af alle racer og nationaliteter til at forbedre deres lod i livet?

  Indeholder eviggyldige pricipper som danner grundlag for stærke ægteskaber og familier, rammer hvor det er godt for børn at vokse op?

  ER EN SÅDAN BOG IKKE VÆRD AT UNDERSØGE? og citere fra?

 16. Af arne schiøtt

  -

  @ Godfred Louis- Jensen: Med “go home” håber jeg ikke du vil forlade debatten.
  Selv om vi er uenige har det været interesant at læse dine indlæg.
  Man bliver oftere klogere af at lytte til en modstander, frem for en “rygklapper”.

 17. Af Lars Nielsen

  -

  Det ateistiske menneske vil hænge sin virkelighed op på det, der kan måles og vejes. Det har nemlig det naturvidenskabelige verdensbillede som eneste “sikre fundament”. MEN det har glemt erkendelsen af, at alt det vi kan måle og veje ja inklusive os selv, i vort kødelige legeme er forgængelige. Hele den virkelighed er der kun for en vis tid. Derfor er spørgsmålet jo: er det mest virkelige det forgængelige eller må vi forestille os noget hinsides den forgængelige virkelighed, som så kunne være mere virkeligt? Håbet om noget sådant har de kristne fået fra vidnesbyrdene om Kristi opstandelse fra de døde. Og det samme håb lever vel i en eller anden udstrækning og forstand hos alle mennesker der erkender deres egen timelighed. Ateisterne forsager netop dette håb om det evige liv – grundet i Gud. Skulle de have ret har håbet virkelig forladt denne verden for alvor, og fortabelsen (/tilintetgørelsen i glemsel) er sådan set allerede en realitet, da det så er den eneste virkelighed. Men jeg sætter nu mit håb til opstandelsen og det evige liv. Det giver mig nemlig tro på livet og en ny frihed fra alt det som handler om død og timelighed. Uden andet og større end det forhånden værende liv netop uden dette grænsebrydende håb, giver jeg altså KL ret i at kalde ateister for stakler.

  Jeg vil dog endda på jeres vegne håbe, at I en dag vil vågne op til en ny og større virkelighed hos Gud, end i nogensinde var i stand til at forestille jer hernede.

  Vh Lars

 18. Af Per H Sparre

  -

  Ja – enten har livet ingen mening eller også har det evig mening.

  Godt at der er lagt en sjæl ned i ethvert menneske som varer evigt.

  Derfor er selve meningen med livet EVIGT og det store ved det er netop at det er Kristus der giver livet evig mening – fordi Han sejrede over mørke,død,løgn,had og ondskab og har vundet Livet til os alle – i troen på Ham.

  Dette er den enkle og enfoldige sandhed som gælder for alle mennesker.

  Hvor har vi dog alle grund til at være taknemmelige for, at det netop forholder sig sådan

  Bedste hilsener

  Per H Sparre

 19. Af knud wede

  -

  Der tales om statskirkens (kaldet folkekirken)medlemstal. Flertallet at medlemmerne har ikke meldt sig ind. Så derfor begår den danske statskirke selvtægt, når den opkræver kirketiende.De fleste er medlemmer fordi deres forældre har meldt dem ind før deres myndighedsalder, men statskirken har ikke modtaget nogen indmeldelse fra dem efter opnåelse af myndighedsalder;- DET ER SVINDEL OG BEDRAG .

 20. Af Roar Tax

  -

  Nu er jeg lige faldet over denne pragtfulde artikel, og hvor er den dog “fin”.

  Jeg har ikke andet at sige end lad os adskille stat og kirke og så kan de bedrevidende jo blive fri for os ignorante ateister. Det må da være en belastning hele tiden at være jagtet pga. sin relgion, og da det eneste vi har til fælles er staten så del det dog op…..

 21. Af officine panerai china officine panerai china

  -

  Panerai, Radiomir Inky Stamp PAM 183 Remembrance of historic types of Panerai, the Inky seal is really a watch with enchanting naturalness, language of switzerland watches replica readable and smartly designed. Revise throngs. Only for the biographical incident Within the 1940’s, some italian partners had the race to woo youthful British ladies on mediterranean intermission. Furrowing furtively the lanes of Alexandria or La Valette, driving a 2-courtyard scooter, the Of ancient rome used Rolex outlook using the cut of a cushion which continues to be modified by Panerai. The Florentine hard underlined the markers having a special luminescent paste known as the Radiomir. Necessary to time-keeper their performances within the of the nature of smoke backrooms, the Panerai watches have joined story because of these transalpine heroes. A least part of, this is exactly what Luigi explained when he entrusted me together with his Radiomir black Stamp 183, to which i’ve to offer for inspection Gin for any brace of days

Kommentarer er lukket.