Gift med sin hund

Af Kathrine Lilleør 78

”Hvad bliver det næste? At man kan gifte sig med sin hund?” Dansk Folkepartis Mette Dencker svang sig helt ud i retorikken, da hun forleden rasede mod det radikale forslag om, at forældremyndigheden skal kunne deles mellem tre eller fire mennesker. Hun mener, at det radikale forslag er ligeså langt ude, som homovielserne, og at kunne gifte sig med sin gravhund. Dencker siger:

”Forslaget er ligesom homovielserne i kirken endnu et forsøg fra regeringen på, at eliminere kernefamilien. Hvis der bliver åbnet for det her, er der ingen grænser for, hvilket ragnarok det vil være. Hvorfor lige fire forældre, hvad med fem eller seks? Der er jo ingen grænser for, hvilket konstellationer, man kan forestille sig. Hvad bliver det næste? At man kan gifte sig med sin hund?”

Læs det et par gange. Jeg har selv lige måtte spise brød og drikke kaffe til i flere omgange. Især, fordi da jeg læste det første gang knapt havde fået præstekraven af efter at have viet to kvinder. De græd af glæde over, at det nu kan lade sig gøre. Skulle deres velsignelse og alvorlige kærlighed til hinanden igennem medgang og modgang i 13 år være at sidestille med at blive gift med sin hund? Hvilket jo så igen må betyde, at Mette Dencker ikke regner homoseksuel kvinde eller mand for mere værd at gifte sig med end en hund.

Er det tilladt at sige sådan? Eller er det faktisk et brud på racismeparagraffen? Læner Mette Dencker sig op ad en politianmeldelse? Den paragraf, som Dansk Folkeparti godt nok gerne ser afskaffet, og det kan man jo godt forstå, hvis man alvorligt mener, at homoseksuelle vielser er det samme som kæledyrsvielser.

Mens man tænker over det, kan jeg lige til den almindelige folkeoplysning fortælle, at Danmarks Statistik netop har berettet, at 12.306 danskere har meldt sig ud af folkekirken i de første seks måneder af 2012. Til sammenligning meldte 13.587 sig ud i hele 2011.

Forskellige eksperter vurderer i Kristeligt Dagblad, at udmeldelserne dels skyldes økonomi og homovielser. Den i et ægtepar med højeste indtægt melder sig ud, mens den anden bliver i Folkekirken for at spare kirkeskat, eksempelvis. Homovielserne har fået både tilhængere og modstandere af vielserne til at melde sig ud. Modstanderne fordi de – nåja – er imod. Tilhængere af homovielser melder sig ud, fordi de har opdaget, at Folkekirken huser præster, der er imod homovielserne, og den slags kristendom vil man ikke være en del af.
Det efterlader det interessante spørgsmål, hvor mange, der ville melde sig ud, hvis man fandt på at skrue loven tilbage, og atter forbyde vielser af homoseksuelle i Folkekirken?

Det får vi forhåbentligt aldrig svar på, men her skal det blot konstateres, at det ikke kun er dem, der er imod homovielser, der melder sig ud af Folkekirken.

At det, som begyndte det hele, nemlig De Radikales forslag om forældremyndighed til flere voksne end to, naturligvis er urimeligt, giver sig selv, og fortjener ikke en hel blog. Det er blot endnu et forslag, der prioriterer voksnes tarv fremfor barnets i en skilsmisse. Men det er der selvfølgelig også vælgere i.

Det er altid uskønt, når man får en fornemmelse af, at et politisk forslag spekulerer i vælgere, men tanken bliver da for alvor grim, hvis Mette Dencker forestiller sig, at hun kan skaffe sig flere vælgere, ved at sammenligne homoseksuelle med hunde.

78 kommentarer RSS

 1. Af Søren Revser

  -

  Præster og religioner der er til fals for tidens strømninger er ikke bedre værd end at smide ud sammen med skraldet.

  Vor Herre bevares fristes man jo næsten til at sige…

  Nb. Jeg er erklæret ateist, men anerkender alligevel kirkens samfundsmæssige betydning og relevans, fordi kirken rent faktisk håndterer mange af samfundets svære situationer på en måde, som ren fornuft ikke magter på samme elegante vis.

  Men det elegante skyller jo ud med opvaskevandet i samme øjeblik man sælger ud af de basale værdier.

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Svært ikke at give Bjarne Munk Christensen 17:01 pg Søren Revser 18;28 ret.

 3. Af Jørgen Christensen

  -

  Da jeg læste Kathrine Lilleør indlæg, kom jeg til at tænke på fortællingen om skabelsen:

  ’Ifølge Bibelen skabtes kvinden til sidst. Gud må have gjort det en lørdag aften. Man mærker trætheden’.

 4. Af Esben Skovgård

  -

  Jeg er ikke kristen, så jeg burde måske blande mig udenom, men jeg synes faktisk Mette Dencker har en pointe.

  Problemet i debatten om homovielser er at den moderne folkekirke blander to helt forskellige kærlighedsbegreber sammen – nemlig eros og agape. Det hele er bare kærlighed – all you need is love.

  Men jeres stifter, Jesus idé om kærlighed, har intet med eros at gøre. Faktisk taler han direkte mod eros. Det bedste er ifølge Jesus at leve i cølibat. Næstbedst er det at gifte sig. Hvis man ikke kan holde sig.

  Historisk set har kirken velsignet vielsen mellem kvinde og mand. Ikke fordi det har noget med kristen kærlighed at gøre. Men fordi samfundet ville falde fra hinanden uden et anerkendt forbund mellem kvinde og mand.

  Hvorfor ikke udstrække denne anerkendelse til to af sammen køn? Tja som sagt er jeg ikke kristen, fint med mig. Men jeg vil også sige at jeres kirke vil ende med ikke at eksistere, hvis ikke I anerkender jeres traditioner. For så kan I ligeså godt lave det hele helt om. Lige fra bunden. Dåb, begravelse, vielse, sakramenterne, det hele. I kærlighedens hellige navn, om I vil.

  Det er en valid kritik fra Mette Dencker. Den er moderne folkekirkepræster nødt til at forholde sig til. Der kommer færre i kirkerne alligevel, det kan I ikke lave om på. Men I kan vælge hvordan I vil forholde jer til jeres traditioner.

 5. Af georg christensen

  -

  Et velegnet indlæg, oplagt til “diskussion”.

  Når et “såkaldt”, veludviklet, (inteligent (dyrelignende) “individ”, nogenlunde, indenfor et “meneskelignende” individs, opfattelses område, opnår bedre forbindelse til et “dyr”, er der ikke noget galt, det er kun et tegn på, at “meneskelivet”, har midstet tilliden til sin egen “livsberettigelse”.

 6. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Radikal politik er fascistisk og en slags politisk hjernebetændelse.

  Illustreret af at de Radikale på samme tid arbejder på at ophøje og nedgøre kvinderne, og af at de nu vil have fire, seks eller otte forældre til eet barn, samtidig med at de via andre kanaler arbejder på at gøre tusinder af andre danske børn forældreløse.

  Også deres forsøg på at berige Danmark vil jo ende i det modsatte, nemlig fattigdom, forringet velfærd og på længere sigt en slags statsbankerot.

  De radikales tankesæt er så fyldt med selvmodsigelser og paranoide forestillinger, at partiet burde indlægge sig selv til psykiatrisk behandling mv.

 7. Af Jens Hansen

  -

  @ Kathrine Lilleør
  Her er en tekst fra Bibelen, hvor Jesus sammenligner en kvinde med en hund:

  Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana’anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.« Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.« (Matt 15,21-26)

 8. Af Frank Lakman

  -

  Så ti dog hund med dit evige gøen.
  Nu forstår jeg hvorfor gøen.

  Du overser noget helt væsentligt Katrine, det må da være en forudsætning at hunden er medlem af folkekirken, her er så en mulig indtægtskilde.
  Tænk hvis folkekirken skulle leve af medlemsbidrag !
  I kan måske blive fri for Liberalistisk brugerbetaling.
  Hvad har hunden dog gjort, siden den skal behandles på denne måde, så vil man da miste sin bedste ven.

  Gud skabte kvinden, plastikkirurgen gør arbejdet færdig og Penkova er blevet taget for uredelighed.

  Næh nej må jeg bede om den katolske kirke, her kan man købe syndsforladelse, så der får vi noget for pengene.

  jeg er nu virkelig imponeret det er de helt store samfunds problemstillinger som kirken og DF tager op.

 9. Af MF Mette Dencker

  -

  Kathrine Lilleør har her tilkendegivet, at jeg skulle have sammenlignet homoseksuelle med hunde.

  Det er ikke korrekt. Det kunne aldrig falde mig ind at gøre noget sådant. Jeg har stor respekt for homoseksuelle.

  Jeg har forholdt mig til et forslag fra Det Radikale Venstre om at børn skulle kunne have op til fire forældre af varierende køn – eller for den sags skyld fire mænd eller fire kvinder. Det er Dansk Folkeparti imod for et barn har krav på en far og en mor.

  For at illustrere absurditeten i forslaget spurgte jeg lidt om, hvad Det Radikale Venstres næste forslag ville blive – om det f.eks. skulle være tilladt at gifte sig med sin hund?

  Dermed har jeg ikke sammenlignet homoseksuelle med hunde. Jeg har stillet det fredsommelige spørgsmål, hvor Det Radikale Venstres skrupskøre familiepolitik ender. Det spørgsmål har jeg endnu ikke fået svar på. Socialdemokratiet har bare afsporet debatten ved at beskylde mig for at sammenligne homoseksuelle og hunde, hvad jeg aldrig kunne finde på.

 10. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ovenpå angrebet på Odense hospital har Helle T-S og andre politikere meldt ud at Danmark ikke er en bananstat.

  Men det er jo netop hvad Danmark er eller er ved at blive.

  Flere partier arbejder på at afskaffe folkestyret, velfærden og retssikkerheden mv. Et par partier, mindst, går direkte efter at skabe et kommunistisk statstyranni, hvor samtlige danskere befinder sig i en spændetrøje eller et jernbur af forbud, påbud, regler og regulativer, der skal styre virksomhederne, familielivet og privatlivet ned i mindste detalje. Ja, end ikke der stopper man, for de radikale og andre “progressive” vil jo have vendt op og ned på al naturlighed og alle normer og traditioner.

  Så der er ingen grund til at tro på de “beroligende” ord om at Danmark ikke er en bananstat. Ihvertfald skal det nok lykkes for agressive og revolutionære typer som Sofie Carsten Nielsen, Stampe, Jelved og deres mands- og familiehadende medkæmpere at få Danmark omdannet til en samfundsjungle med masser af hårde bananer, slyngplanter og andre “eksotiske” vækster.

  Medmindre vælgerne vågner op og erkender at det radikale parti fra nu af skal reduceres i magt og indflydelse.

 11. Af Niels Andersen

  -

  Der er to store problemer i lilleøres artikel. Mette Dencker skriver “Hvad bliver det næste, at man skal kunne gifte sig med sin hund ?” og lilleøre laver en kobling til homofile, ikke Mette Dencker ! Altså sammenligner lilleøre homofile med dyr ! – er det ikke et problem !? lilleøre snakker om overtrædelse af racismeparagraffen, er det fordi lilleøre anser homofile for, at være en race !? – eller er det hundens race lilleøre tænker på, – det må jo være én af de to ! og uanset hvilken af de to det er, – ender vi i en mistanke om, at lilleøre ikke er helt frisk.

 12. Af h svendsen

  -

  Kan man være “gift” med sin hund!-ja selfølgelig,der er enda nogle som er det med deres bil eller deres arbejde.Og i fjernsynet ser vi da også hvordan hunden bliver krammet og kysset og sover i arm.Men er denne opførsel mere unormal,end at to bøsser sidder og bytter mundvand i tivoli,til frit skue for alle?det nye testamente kan ikke se forskellen,så egentlig burde kirken udvide sit reportiore.

 13. Af Mikael F.

  -

  Kære Kathrine
  Jeg går ud fra, at du læser svarene i dine blogs og således også i denne? Jeg går også ud fra, at en uforbeholden undskyldning er på vej til MF Mette Denker på baggrund af hendes indlæg 22/8 kl. 15.22. Hvis ikke, er det endnu en bevis på, at du og dine ligesindede fortsætter en manipulerende, usand og propagandistisk hetz mod alle, der ikke deler jeres drømme om et utopisk Danmark, hvor 7 og 5 er lige, og hvor kirke og religion i bredeste forstand er på vej til at køre dette land af sporet.

  Med viden skal tro bekæmpes!

 14. Af Tina Merete Søndergaard

  -

  Jeg må undres! – over nogle menneskers intolerance og krampagtige angst for at lade kristensommen følge med tiden. Hvorfor denne fundamentalisme i forhold til homoseksuelle? Hvad blev der af rummeligheden og den smukke tanke om, at i kirken er alle velkomne – og lige? Hvad blev der af medmenneskeligheden og viljen til at acceptere dem, der er anderledes? Hvorfor alle disse skældsord over noget så enkelt og smukt som kærlighed mellem to mennesker? Dét forstår jeg ikke!

 15. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Tina Merete Søndergaard……

  Der er vist meget du ikke forstår. Er du en lille skolepige eller en radikal feminist og pladderhumanist?

  Du er ihvertfald en klar modstander af alt med normer og traditioner, når du mener at det er fint at opløse, undergrave og udslette alt hvad danskerne har bygget op af kultur gennem over 1000 år. For dig er alt jo lige gyldigt, lige værdiløst eller værdifuldt, lige meget. Og kristendom, kommunisme, nihilisme, fascisme osv. er vel i dine øjne hip som hap.

  Hvis du er en lille skolepige der er blevet hjernevasket, er du selvfølgelig undskyldt. Men ellers burde du skamme dig over din vrøvlesnak om at en hvilkensomhelst lille minoritet og dens sære eller særlige tilbøjeligheder skal respekteres, mens majoriteten blot skal underkaste sig.

  Nu hvor “frisindet” og “tolerancen” af de skinhellige hyklere er drevet helt derud, hvor man vil tildele det enkelte barn fire, seks eller otte forældre, og hvor pædofile kan adoptere deres egne ofre, er vi nogle der forsøger at sige fra, når typer som Sofie Carsten Nielsen og Zenia Stampe fører sig frem med angreb på al etik, alle normer og alle traditioner.

  Det som de radikale finder smukt, er der andre, og nok de fleste, som finder afskyeligt.

 16. Af Karsten Aaen

  -

  Bare lige en kilde til det med barselsorloven og surrogat-mødrene. Som I kan se er det et medlem af det norske Fremskrittspartiet som mener at Mæland har brudt loven.

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10087230

  Dog undrer det mig at han som 51-årig og 52-årig kan adoptere ? også selvom der er tale om surrogat-mødre fra Kalifornien i USA? I Danmark kan man ikke adoptere hvis den ene forældre er omkring 45 år…

  Ang. homoseksuelle mv. så har jeg det fint med at de kan kalde sig ægtefæller….både ifht. kirken og ifht. rådhuset…

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  MF Mette Dencker – 22.8. – 15:22

  Trods din forklaring her – så er det alligevel dét, du kommer til at udtrykke.

  @Tina Merete Sødergaard – 14:11

  Alle er velkomne og lige i en folkekirke, fordi den netop er rummelig; men specifikt ægteskabet er indstiftet mellem mand og kvinde, så derfor. Og – du vil sågar, ifølge dit indlæg her, også lave kristendommen om, når du vil have den til at følge med dét, du kalder, tiden.

  Hvis homoseksuelle vil gifte sig, så må de selv finde på og ikke vride armen rundt på hverken kirke, præster eller menighed/er – for at få pengene til at passe og så siden kalde det for intolerance.

  En forening eller en sammenslutning er netop en forening eller en sammenslutning for noget ganske specifikt. Det er en folkekirke også – det er landets kirke igennem 1000 år, såvel som kristendommen er sine 2000 år.

  Det kan man altså ikke lave om efter forgodtbefindende, for så kunne vi alle komme med gode forslag til både tekst og indretning, hvad der skulle tilføjes eller sløjfes, og så skulle foreningen lave sig selv om. Det kan man kun, hvis man vil tilskrive alt dette sin egen udlægning mm.

  Og – så er det pludselig en ganske anden forening og i en ganske anden forståelse, som dens medlemmer ikke har tilsluttet sig, endog har været bekendt med – eller i det regi ønsker at tilslutte sig. Det er ligefrem din (og ligesindedes) form for intolerance/uforstand, ikke at forstå, at sådan kan man ikke hverken forlange eller forvente af en forening og så få statens magtapparat med kirkeministeren i spidsen til at vride armen om på alt og alle og så få ‘pengene til at passe’.

  Hvis du selv er homoseksuel, så har du selvfølgelig ingen intersse i at se andet end ‘kærligheden’ mellem to mennesker.

  Det er fint nok med kærlighed mellem mennesker, også de homoseksuelles; men det er ikke dét, det faktisk drejer sig om: At fordi der er en – omend statslig – institution, som vier mand og kvinde til ægteskab, så er det ikke ensbetydende med, at lige i dét forhold, så kan homoseksuelle blot komme og forlange det samme.

  Det er ikke kirkens eller kristendommens forudsætninger eller grundlag, som jeg har forstået det: selv om der ledes med lys og lygte efter muligheder for en sådan forståelse.

  Homoseksuelle har opnået ret så meget her i landet, også rent juridisk – så en velsignelse fra kirken, det turde have rakt.

  Så – ganske enkelt.

 18. Af Axel Eriksen

  -

  Lad os se realistisk på det. Kirken tilpasser sig – eller tilpasses efter ministeriets forgodtbefindende.

  Da jeg for mange år siden meldte mig ud af Folkekirken var det på grund af dens repræsentanters politikopfattelse.

  Og så ikke mindst dens manglende rummelighed.

  På det tidspunkt ville jeg godt have været gift med 7 kvinder – men det var vist utænkeligt!

  Nåh, tider skifter – men for sent for mig – een nu er også tilstrækkeligt!

  Hvis nogle prøver at finde ironi i ovenstående, er de velkomne!

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ha, ha – nej, rummelighed i en vis forstand, da alle kan søge kirken og være en del af denne ved fx gudstjenester; men ellers skal man jo være enig i præmisserne for institutionen som sådan, vis yderligere.

 20. Af Søren Revser

  -

  Jamen det er jo netop problemkernen: Hvis Folkekirken er til fals for tidens strømninger, så bliver den jo ligegyldig.

  Formen kan man fint ændre, men dælme ikke reglerne!

  Hvis man vil have nye regler, så skal man i stedet finde den religion, som understøtter det man tror på.

  Findes den ikke, så lav din egen; det har jeg gjort.

  Om Levebrødspræster er værre end levebrødspolitikere, det må hver enkelt gøre op med sig selv. Personligt bryder jeg mig ikke om nogen af delene.

 21. Af Axel Eriksen

  -

  Søren Revser, hvad hedder din religion? Min hedder “kristen-ateisme”!

 22. Af Søren Revser

  -

  Min religion handler alene om, at stræbe mod den ultimative frihed.

 23. Af Axel Eriksen

  -

  Tjah – så er du vist bosat i det forkerte samfund!

 24. Af mette juel

  -

  Hvorfor skulle da man ikke kunne blive gift med sin hund, skildpadde eller naboens kat?

  Langt de fleste jeg kender er blevet gift – ikke pga tro – men pga det økonomiske aspekt i det. Og hvis jeg som single måske vil sikre mig mod urimelige arveafgifter – og give pengene til min nabo(s kat) – eller til at mine heste får det godt til de dratter om at ældre ….. so be my guest !

  Hvis man kan giftes med en mand, en kvinde – eller i visse lande flere – i nogle lande med børn – og i andre lande igen med dyr – så er det vel kun den der “eventyrbog med 2000 år gamle røverhistorier”, som adskiller det.

  Jeg er ikke selv medlem af noget trossamfund – erklæret ateist – men hvis noget skal give mening i forhold til troen på ovennævnte gamle bøger, så er det måske mand/kvinde – i hvert fald i kirken.

  Hvad der sker udenfor kirken – det er en anden snak.

 25. Af Birte Frandsen

  -

  I et land som vort, hvor afstumpetheden er så stor, at Folketinget end ikke kan tage sig sammen og forbyde
  Sodomi (kønslig omgang med dyr)kan det være forståeligt at bruge en hård retorik for at understrege modstand mod homoseksuelle vielser.

  Det er ikke rart at høre dyrlæger berette om små hunde med tarmene hængende ud efter misbrug, ligesom
  det vel må antages at være grove drengestreger at
  finde et svanepar med unger, gennemborede af stegespyd.
  Mette Dencker ønsker naturligvis ikke ægteskaber med
  hunde, ligesom ægteskaber heller ikke kan indgås
  med flere der er truffet i swingerklubben.

  Omend overdrivelse ikke altid fremmer forståelsen
  og tages seriøst, så kan det vel være comme il faut
  at markere at kirken af mange ikke ønskes politik-gjort.

  Men de seneste radikale forsøg på nedbrydning af værdier synes foreløbig at dreje sig om tilladelse til at have 4 forældre,hvilket da kun kan resultere i rent kaos for alle det berører.
  Børn kan have kærlige relationer til mange voksne,
  som tilfældet vel var i de tidligere udbredte kollektive beboelser–men derfra så til at blande jura ind i forholdene og kalde alle for far eller
  mor er der da heldigvis pt…ikke tale om.

  Der lader ikke til at være ende på Radikales forsøg på at føre stormløb mod kærnefamilien og værdinormer
  i det hele taget ?

 26. Af j nielsen

  -

  “Hvorfor skulle da man ikke kunne blive gift med sin hund, skildpadde eller naboens kat?”

  Nogen af dem der har friet?

 27. Af Per H. Sparre

  -

  Alt er ikke lige meget eller lige godt.

  Der er foretaget mange fejlagtige beslutninger i ligestillingens og tolerancens navn.

  Ofte sker det fordi man har et helt forkert grundlag at vurdere tingene udfra.

  Pastor Lilleør har mange gode og interessante blog-indlæg men desværre putter der sig ofte mange “hjemmestrikkede åndelige kludetæpper” ind i hendes betragtninger.

  Ingen tvivl om at kærligheden til medmennesket betyder meget for hende.

  Kærligheden kan imidlertidig også sige nej til noget – af bare kærlighed, hvis det strider mod det var var hensigten med selve skaberværket.

  Alt er nemlig ikke lige meget eller lige godt.

  Vi har gennem de seneste politiske beslutninger ændret de gode ægteskabelige rammer, som har dannet et godt og sikkert fundament i vort fællesskab og samfund gennem tusinder af år til pludselig at være noget neutralt og mere eller mindre ligegyldigt og uden betydning for, hvordan de så er sammensat?

  Et ægteskab mellem far og mor, søn og datter bliver med et ændret til lige så godt at kunne være mand/mand, kvinde/kvinde og det krydret med ”magtesløse kunstigt anskaffede/anbragte børn” i nogle skæve rammer, de slet ikke kan sige fra overfor og hvad kan så blive det næste? Det er vist ingen grænser for, hvor vi så kan havne henne.

  Hvad med bror/bror eller søster/søster eller det, der er endnu værre, hvis blot kærligheden er til stede.

  Fremadrettet kunne man forestille sig, at de nu kønsopdelte omklædningsrum i eksempelvis svømmehaller bliver ændret til at være neutrale(mand/pige/dreng/kvinde fælles)? At gymnastiktimerne i folkeskolerne afsluttes i et fælles baderum for både drenge og piger? At eventyr for børn ikke længere alene handler om prinsessen og prinsen, men om prinsen, der får prinsen og ender deres dage lykkeligt sammen?

  Vi skal jo være neutrale, tolerante og åbne for alt og dermed ikke gøre forskel på noget som helst.

  At være neutral er også et valg og ofte et udtryk for manglende stillingtagen til de store spørgsmål tilværelsen møder os med.

  Eller er der ikke indskrevet nogle naturlige rammer til gavn for os alle?

  Endvidere er kirken pålagt at skulle/kunne velsigne homofile par. Giver det mening, at man fra politisk side har ”bestemt”, hvordan kirken åndeligt skal indordne sig under et tilfældigt politisk flertal eller tidens omskiftelige meninger?

  Nej vel – alt er ikke lige meget eller lige godt.

  Der er helt grundlæggende værdier, som er eviggyldige og som vi ikke bør gå mod, hvis vi ønsker et bæredygtigt samfund.

  Et ægteskab er og bliver et forhold mellem mand og kvinde og bør aldrig erstattes af et kønsneutralt forhold.

  Umiddelbart kan det virke både tolerant og imødekommende at skabe samme regler og rammer for alle – men i dette tilfælde er det til meget stor skade – ganske enkelt fordi det ikke er naturligt for mand/mand eller kvinde/kvinde at leve i et sådan forhold og langt mindre i et ægteskab, som kirken bliver bedt om at velsigne. Havde det været naturligt – ville det aldrig have været nødvendigt ”at springe ud af skabet” men ganske enkelt have været helt selvfølgeligt. Og det er det ikke og det bliver det aldrig.

  Vi kan naturligvis vælge at putte Skaberen ind i vores ofte ”skæve” rammer, men konsekvensen vil blive meget alvorligt. I stedet burde vi vælge de gode og livsbekræftende rammer, Han har tænkt med hver eneste af os. Forslaget som blev vedtaget kan sætte folkekirkens fremtid på spil. Nogle vil mene, at det måske heller ikke det værste, der kunne ske – mens andre har set, hvor værdifuldt det er, at vi har et samfund bygget på grundlovens kristne ånd og med kirken som et solidt fundament for vort folk i både medgang og modgang.

  Jeg har selv meget tæt kontakt til både lesbiske og homofile og ved, hvilke store udfordringer og kampe, de har i det daglige. De har således brug for al støtte, omsorg, næstekærlighed og hjælp – men at blåstemple et sådan forhold og ligestille det med et ægteskab vil blot gøre det endnu vanskeligere – og at kirken samtidig skal velsigne det, ja så betyder det ganske enkelt at man har gjort ”regning uden vært”.

  De rammer Kristus har givet for tilværelsen og livet vil altid være de bedste – ganske enkelt fordi Han kender os bedst og vi alle er tegnet i Hans hænder og er skabt i Guds billede.

  Kristus sammenligner Hans forhold til kirken som et ægteskab ( m. mand/kvinde). Gud sammenligner sit forhold til Israel (som brud/brudgom – som mand/kvinde) og hermed ser vi vor stor betydning det har for Gud at det handler om mand og kvinde og det fællesskab de er skabt til at leve sammen i.

  Vigtigt af alt er det at vi ser hen til den kærlighed vi har fået af Jesus Kristus for intet og samtidig giver den videre til ethvert menneske – uanset baggrund,race,status eller hvad man så end måtte have med i livsbagagen.

  Vi er nemlig alle sammen på vej gennem livet og det leves bedst i fællesskab med hinanden.

  Bedste hilsener
  Per H. Sparre

 28. Af Michael Dassa

  -

  Dybt tragisk at så dumme politikere kan få så meget spalteplads i de forskellige aviser når der er så meget andet i kunne fokusere på, men mht. at kalde det racisme?

  Hun har vel ytringsfrihed?! Det er vel ikke anderledes end den gang man svinet millioner af muslimer til i form af tegniner – udover tallet i dette tilfælde ligger betydelig lavere..

Kommentarer er lukket.