UD med forældrene

Af Kathrine Lilleør 102

UD! Stod der over billedet af 11-årige Alexander på avisens forside forleden. Alexander havde selv åbnet brevet fra sin nye skole, der efter to måneder smed ham ud. Ikke nogen sjov oplevelse og synd for Alexander. Hans mor blev rasende. Sydkystens Privatskole havde på ingen måde advaret hende: ”Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis jeg havde haft en forretningsrejse. Når man får et barn hjem så ramt på selvværdet, så var vi nødt til at slippe alt, hvad vi havde i hænderne på tre-fire uger”.

Da jeg læste den replik, tænkte jeg, at det vist ikke er Alexander, men snarere hans mor Sydkystens Privatskole har smidt ud. I bortvisningsbrevet står der, at Alexander er en kvik, men larmende elev, og dertil kommer at han har optrådt ”truende”, men mest tankevækkende er det, at Sydkystens Privatskole ikke finder, at han passer ind i skolens værdier. Det har hans mor ikke fået dokumentret, og hun finder det simpelthen utroværdigt. Hun forventer i det mindste at blive kaldt til møde, få en skriftlig advarsel, og rimelig tid til at finde en ny skole, hvis det er nødvendigt. Leder af Sydkystens Privatskole Kim Bertram mener bare ikke, at der er tale om en bortvisning, men om en opsigelse af en aftale indenfor den tre måneders prøveperiode skolen og forældrene har, før man indgår en bindende aftale om at optage et barn som elev. På Sydkystens Privatskole lægger man meget vægt på, at forældrene er bekendt med skolens leveregler og værdier – og bakker dem op.

Der er ingen tvivl om, at skolelederen og Alexanders mor ikke har sammenfaldende værdier, og derfor er spørgsmålet, om det egentlig er Alexander skolen har smidt ud. Eller hans forældre? Forældre, der ikke aner, hvor dårligt det faktisk går deres dreng i den nye skole, hvor han kun har gået to måneder; forældre, der raser over, hvor uhørt situationen er, for ”tænk, hvis man havde skulle på forretningsrejse”; og forældre, der på intet tidspunkt undervejs i et længere interview om sagen finder anledning til at beklage, at der er nogen på skolen, som Alexanders frustrationer er gået ud over.

Mig, migselv, mine forretningsrejser-moderen deler overraskende nok snarere værdier med den muslimske far fra Odense, som anmeldte en skoleleder for racisme fornylig. Skolelederen var i vrede over især mange muslimske elevers manglende respekt og nedladende sprog kommet til at sige, at hun var ”skide træt af Jer muslimer som ødelægger undervisningen”. Ikke så elegant, når man nu betænker, at skolelederen faktisk skældte ud over elevernes grimme sprog. Men lad det nu ligge, for helt i tråd med Alexanders mor så denne muslimske far heller ikke skolelederens nødråb. Han anerkendte på ingen måde, at her er en skoleleder, som har en grund til at sætte en grænse. Tværtimod. Frem med de store racisme-skyts. Ned med skolelederen. Ned med skolen. Den skal kunne søren-bankme rumme alle.

Vel skal skolen ej. Den skal ikke kunne rumme umulige forældre, der ikke tør høre sandheden om, hvordan en skolevirkelighed kan se ud. Man kan altid diskutere formen, man kan råbe ”UD!” på mange måder, men budskabet er tindrende klart: Naturligvis skal en skoleleder have ret til at sende elever væk. Og ligeså naturligvis skal en skoleleder mødes med respekt, når vedkommende skælder ud.

Vi går mod et nyt skoleforlig, som ministeren lyrisk kalder ”Ny nordisk Skole”. På forhånd har man set sig sur på privat- og friskolerne, selvom de for kun 73% af, hvad folkeskolerne får pr. elev, opnår bedre faglige resultater. Privat- og friskolerne klarer sig for godt, og truer derfor Folkeskolens nationale sammenhængskraft, man drømmer derfor om tvangsflytninger og sure forhold for de private skoler. Logik for pegepinde i Janteland. I stedet for at modarbejde Privat- og friskolerne, skulle man hellere gøre hele Folkeskolen til et kludetæppe af små og store friskoler. Der er intet til hinder for at vriste samtlige kommunale skoler fri af den kommunale administration og som gymnasierne gøre dem til selvejende institutioner. Faktum er nemlig, at vi i Folkeskolen kun bruger 50% på lærerlønninger, mens man i gennemsnit i OECD bruger 62,5%. I stedet for lærerlønninger bruger vi nemlig pengene på administration.

Venstre og Liberal Alliance har længe talt om at gøre skolerne selvejende, men Halleluja!, nu er formand Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening med. Det er godt nyt for Folkeskolen, for lærerne og skolelederne skal sættes frie til at drive skole. Uafhængig skal man være af fodslæbende kommunal administration – og med autoritet til at tage kampen op med de umulige forældre.

Skolelederen fra den kommunale skole i Odense har selvfølgelig måtte undskylde, så hun svedte, at hun sagde sandheden. Sådan smadrer man en leders autoritet. Skolelederen fra Sydkystens Privatskole har der imod benyttet sig af privatskolens frihed at takke nej til et videre samarbejde med Alexanders mor. Sådan værner man om sin egen og sine læreres autoritet.

Hvad så med Alexander og drenge som han? Vil de ikke kunne finde en skole i fremtiden? Joda. Ligeså snart Alexanders mor og alle de andre bøllefrøs mødre og fædre finder ud af at samarbejde med en skoleleder og skolens lærere, vil ingen skolefolk drømme om at sende dejlige drenge som Alexander ud af skolen.

102 kommentarer RSS

 1. Af Lis Kibsgård

  -

  Kære Katrine Lilleør
  Det ville have ”klædt” dig – hvis du havde nærlæst, hvad det er moderen påpeger – hun påpeger måden, at barnet er blevet bortvist på – IKKE bortvisningen….
  Hun påpeger også:
  At denne måde – ville ”man” aldrig behandle en voksen person på…..
  Moderen ”udfører” såmænd sin simple forældrepligt – som alle forældre har PLIGT til, hun ”taler” sin søns ord…..
  I stedet for at forholde dig til dette, skaber du en ”debat”, som intet har at gøre med måden – eller en debat om et barns menneskerettigheder.

  Du ”foregiver”, at du ”står på barnets side” igen-nem angreb på moderens person. Dette er du slet ik-ke, det ”afslørede” du tydeligt i 2007 i udsen-delsen ”Familien er min fjende” – her viste du, at du ”står på forældrenes side”. Her prædikede du tilgivelse overfor forældrene – til de psykisk/
  fysisk voksne børn – for overgrebene de havde været udsat for – fra deres egne forældres side…
  Du viser netop i dit indlæg (igen) tydeligt, at du (endnu engang) overser, at du slet IKKE er på “bar-nets side” – var du det, ville du for længst have opdaget, at INGEN MENNESKER BEHANDLER ”MAN” PÅ DENNE MÅDE – HELLER IKKE ET BARN…..
  At du og skolelederen (med loven i ”hånden”) – ikke mere ser dette – at
  BARNET END IKKE FIK LOV/MULIGHED FOR AT FORSVARE/ FORKLARE SIG… – men uden ”forvarsel” fik “fyresed-
  len”…
  Det er faktisk det, moderen gør opmærksom på – intet andet…..
  Selv kriminelle i vort samfund er bedre stillet end dette barn, de får/har mulighed for at forsvare/ forklare sig overfor dommeren, efter indblanding i en ”episode” – det fik dette barn end IKKE mulighed for.

  At du ikke nærlæste moderens budskab inden dit ind-læg – og dermed ”fordrejer” debat¬ten totalt – til noget helt andet end det, det drejer sig om:
  ET BARNS (MENNESKE) RETTIGHEDER –
  SOM BURDE VÆRE NØJAGTIGT DE SAMME – SOM ET VOKSENT (MENNESKES) RETTIGHEDER.

  At være barn hos skolelederen/dig, ville jeg nødigt have været, når han/du begge tydeligvis har for-trængt, hvordan det var/er at være barnet uden rettigheder.
  I stedet bruger du tiden på at komme med div. ”bort-/søforklaringer” i din ”debat”, undlader dermed at sætte fokus på det væsentlige som debatten bur¬de have drejet sig om = børns menneskerettigheder – som burde være de samme som voksnes = dine og mine rettigheder…..
  M.v.h. Lis S. Kibsgård

 2. Af Pernille Svensson

  -

  Til alle de mange, der mener at børn i skolen ikke skal være stillet ringere end voksne på en arbejdsplads og som har deltaget i debatten, vil jeg gerne give en status på nu netop et år senere, hvad der viste sig at være op og ned i den konkrete sag.

  Vi hørte aldrig fra Sydkystens Privatskole igen og vi aner stadig ikke den dag i dag, hvad der lå til grund for de nedsættende og udokumenterede, enslydende breve fra skolen til de to ret forskellige drenge.

  Vi er i dag Sydkystens Privatskole dybt taknemmelig for at foranledige, at vor søn ikke længere går på skolen. Vi kan se, der knap er ventelister længere, men derimod et sundt træk hen til omkringliggende skoler.

  Vores søn går nu på en nærliggende privatskole, der har venteliste frem til år 2018, altså før børnene er født idag, grundet de høje faglige, pædagogiske og sociale kompetencer, der kendetegner denne skole samt de høje karaktérsnit denne skole leverer. Han og flere andre af hans tidligere klassekammerater stortrives med de nye trivselsrammer.

  Vores søn klarer sig særdeles godt fagligt, og nyder trygheden i klasselokalerne, hvor ingen lærere råber højt eller klasker bøger eller pegepinde ned i bordene endsige ydmyger de enkelte elever foran klassen. Der er heller ikke tradition for talrige anmærkninger i de enkelte timer eller at uddele udokumenterede advarsler, men derimod uddelegeres ansvar i lige øjenhøjde med børnene. Det bekommer dem tilsyneladende vel. Det ser ud til, at de fleste elever trives bedst med en ligeværdig og respektfuld dialog og ro i timerne. Og således også de to børn i denne konkrete sag.

  Skal vi alle lære noget af denne sag må det blive, at sålænge privatskolerne ikke har underlagt sig selv almindelige diplomatiske retningslinier for, hvordan man afhjælper eller afvikler et barns skolegang, og i det mindste begrunder det med eksempler, en mødeindkaldelse, en skriftlig advarsel og i det hele taget i god tid varsler eventuelle bekymringer, så familierne har mulighed for at finde andre løsninger, så bør de samme regler som på danske arbejdspladser pålægges privatskolerne. Det burde dog være i en snusfornuftig skoleleders egen interesse og initiativ.

  Da der er ikke nogen overordnet instans heller, der udøver kvalitetskontrol på de enkelte privatskolers pædagogiske eller upædagogiske læringsstile, må vi som forældre være ekstraordinært lydhøre, når vore børn kommer hjem og fortæller, hvordan det går dem og om de trives. At slå det hen, når barnet allerede indenfor en uge fortæller at læreren ydmyger eleverne åbent i klassen f.eks., er tydeligvis ikke nogen god idé. Vi må også selv se børnene i lige øjenhøjde og ikke bare slå det hen med, at læreren altid har ret.

  Ombudsmanden, der skal tage sig af børns trivsel, vender i øvrigt tilbage på den klage vi har indgivet ved hver 2.-3. måned at skrive til os hvor travlt de har, men at de vender tilbage igen om lidt. Den eneste grund til at vi har valgt at gå denne vej er at forhindre at andre børn, som børn før vores, får samme unfair behandling af en privatskole. Såvel privatskoler som folkeskoler kan søge midler, hvis de har børn, de ikke kan rumme, men noget tyder på, at det i vores tilfælde i virkeligheden var børnene, der ikke kunne rumme skolen.
  Det er nu taget til efterretning med en næsten mirakuløs drejning fra fiasko til succes på blot 12 måneder. Som sønnike udtalte en sen aftentime:

  “Mor, jeg har opfundet et ordsprog a la dét Kennedy sagde om, at man ikke skulle tænke på hvad ens land kunne gøre for en, men hvad man kunne gøre for sit land. Vil du høre det?”

  “Naturligvis. Sig frem”.

  “Man skal behandle andre ud fra deres behov, ikke ens egne”.

Kommentarer er lukket.