Amy-sagen

Af Kathrine Lilleør 37

Husker De billederne af den 12-årie Amy, der blev slæbt ud fra sine plejeforældres hjem for et halvt år siden? Tre medarbejdere fra Næstved kommune stod for den brutale fjernelse af den ulykkelige Amy, og billederne gik Danmark rundt. Men, man må forstå, at det har været rigtig hårdt for de tre, der fjernede hende. Derfor har deres nærmeste leder i Næstved Kommunes børn og unge-afdeling Thomas Carlsen sendt dem hver en købmandskurv for nylig. ”Det er en kompensation for en ekstra indsats”, forklarer Carlsen, ”jeg fandt, at der var grund til at give dem en anerkendelse”. Den nu 13-årige Amy finder det en anelse underligt, for som hun siger: ”når det er mig, det går ud over, så får de en gave”.

Børn og unge-afdelingsleder Thomas Carlsen vil nok mene, at Amy har fået den store gave, at hun har fået lov at blive hos sine plejeforældre, som kommunen ellers havde opsagt sin samarbejdsaftale med. Da Amy flere gange stak af ind til naboen, når kommunen ville hente hende, politianmeldte Næstved Kommune plejeforældrene for bortførelse samt brud på tavshedspligten. Dette sidste med tavshedspligten er begrundet i, at Amys plejeforældre havde skrevet til borgmesteren og de øverste chefer i forvaltningen for at få lov til at beholde Amy. Amy har nu allernådigst fået lov til at komme tilbage til plejeforældrene, fordi så mange vrede borgere har henvendt sig om sagen. Kommunen har midlertidigt genindgået en aftale med plejeforældrene om Amy. Men politianmeldelsen opretholder man. ”Det er en konkret handling, vi anmelder”, siger børne- og kulturchef Per B. Christensen.

Amy er tilbage, medarbejderne har fået købmandskurve, sådan forsøger man i Næstved at lukke en sag, som kommunens forvaltning virker en anelse overrasket over, har vakt så megen postyr. Noget kunne tyde på, at her er en forvaltning for, hvem en vis brutalitet er dagens orden. Hvem ved, hvor mange købmandskurve man i Næstved årligt sender rundt til medarbejdere med påskønnelse for rå magtanvendelse mod mindreårige? Ingen aner det.

Hvorfor? Fordi der i tvangsanbringelsessager findes en smuk ”tavshedspligt”, der er skal beskytte den tvangsanbragte barn. Reelt er ”tavshedspligten” bare blevet et flyverskjul for sagsbehandlere og ledere i den kommunale forvaltning i sager, der handler om udsatte børn og unge. Sagsbehandlerne må ikke selv oplyse udenforstående om noget, der angår barnets sag, og de plejeforældrene, der er ansatte af kommunen må ikke sige en lyd, hvis de er uenige med de skiftende sagsbehandleres vurderinger. Gør de det alligevel, bliver de fyret og politianmeldt.

Undertiden spørges det, hvordan kunne det gå så slemt i Brønderslev, i Tønder og på en håndfuld anbringelseshjem, hvor man har begået overgreb på de anbragte børn og unge? Amy-sagen fra Næstved indeholder nøglen til det spørgsmål: Børne- og ungeforvaltningerne i kommunerne har alt for megen magt. De ankommer ude i de små hjem med tunnelsyn og ridepisk, og ved at de kan roligt begå alle de fejl, det skal være, for de er beskyttede af tavshedspligten.

Amy blev groft forulempet, hendes standhaftige plejeforældre er stadig politianmeldt, men i sådan en sag går Næstved Kommunes børn- og ungeforvaltnings medfølelse til medarbejderne. Sådan var det også, når de gamle herremænd og deres forvaltere var værst: De holdt sammen mod al folket.

37 kommentarer RSS

 1. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Det bekræftiger mig bare i behovet for at der skal rulle hoveder i næstved kommunes administration. Jeg kan desværre ikke huske alle de politikere der sidder i næstved kommunes børn og unge udvalg, men jeg kan ihvertfald huske, at Venstres Karsten Nonbo som også er medlem af folketinget, at han sidder i Næstved kommunes børn og unge-udvalg, så han er ihvertfald skrevet ind i den sorte bog over politikere man skal være særlig opmærksom på om der er argumentationsfejl hvis han siger noget i den offentlige debat.

  Det bekræftiger mig endvidere i, at den offentlige sektor har fået tildelt alt for mange ressourcer i Danmark.
  Det er derfor alt for uambitiøst når Venstre lægger op til offentlig nulvækst frem til 2020
  Ansvarlige politikere ville have lagt op til minusvækst i det offentlige forbrug i Danmark.

 2. Af Christian Nielsen

  -

  Der er tale om en form for grotesk spin som skal tage opmærksomheden fra den skyldige part: den leder i kommunen som gav medarbejderne en retsstridig opgave. Retsstridig fordi der ikke er hjemmel til at bruge magt over for børn i Amys situation. Kommunen må kun bruge magt i forbindelse med tvangsfjernelse (dette var ikke tilfældet her) eller i sager om overhængende fare (kommunen har erkendt at dette ej heller var tilfældet).

  I virkeligheden siger lederen i kommunen: undskyld at jeg bragte jer i en umulig situation.

  Det er vel egentlig ok.

  I fremstillingen over for omverden bliver det imidlertid spinnet til: I gjorde det godt. Dette er naturligvis en sandhed med store modifikationer.

 3. Af Carsten Jacobsen

  -

  I kommunale og offentligt regi, er det vist ikke kun i sådanne sager hukommelsen lider.

 4. Af Erik Bramsen

  -

  Godt brølt!

 5. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  VELFÆRDSSTATEN ER BLEVET TIL LIDT AF ET UHYRE…….

  Sagen her, plus tusindvis af andre noget lignende sager (som bare aldrig opnåede at blive fremlagt for offentligheden), viser at velfærdsstaten har udviklet sig til et ret monsteragtigt væsen, som enhver familie er retsløs overfor, hvis det store velfærdsmonstrum går til angreb.

  Men fordi danskerne i årtier er blevet bedøvet og hjernevasket med velfærdspropaganda, har de fleste af dem en meget naiv opfattelse af at de lever i en demokratisk rets- og velfærdsstat. Et yndigt lille land hvor alle er lykkelige, frie og trygge, og hvor alt er godt og fint.

  Men sandheden er nok nærmere at de lever i et land der op til hustagene er oversvømmet af hykleri, løgn, korruption, snyd og humbug, bedrag og selvbedrag.

  For det første er demokratiet ved at være en illusion. Pga. 75-80% fjernstyring, og pga. en folkeoplysning der er afsporet, manipulerende og vildledende. Og fordi partierne ikke længere er folkelige, men er blevet til små sammenspiste venneklubber hvor lobbyister, pengemænd, demagoger, magtstræbere og andre kan dyrke deres særinteresser.
  Folket er stort set ikke tilstede.

  (fortsættes om lidt)

 6. Af T. Sørensen

  -

  Velfærdsstaten betjenes af selvovervurderede nulliteter, der nyder magten til at tryne svage medborgere. Det kan ikke blive mere patetisk. Vi kan kun have foragt tilovers for dette personage. Vi kan naturligvis ikke forvente hverken undskyldninger eller beklagelser fra den kant. Formatet er til at overse. Det er simpelthen for usselt og luset.

 7. Af G. Ali Matias

  -

  På Næstved Kommunes hjemmeside står der følgende om magtanvendelse:

  Fysisk magtanvendelse er som udgangspunkt ikke tilladt. Fysisk magtanvendelse i en plejefamilie er aldrig tilladt. Reglerne om nødværge i straffeloven træder i kraft her.

  Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdssted er tilladt, hvis:

  1) Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller

  2) Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre.

  I alle andre situationer er det ikke tilladt.

  I Amy-sagen var ingen af de to ovennævnte kriterier opfyldt. Næstved Kommune her derfor begået en kriminel handling.

  Og denne kriminelle handling belønnes med en købmandskurv til de tre medarbejdere fra Næstved kommune, der stod for den brutale fjernelse af den ulykkelige Amy!

  Og plejefamilien, tja, plejefamilien “belønnes” med en mundkurv!

  Det er sgu da galimatias!!

  Link til hjemmesiden:
  naestved.dk/BoernUnge/BoernUngeBehovStoette/PlejefamilierOgOpholdssteder/Magtanvendelse.aspx

 8. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  2. AFSNIT…….

  For det andet er det ved at være så som så med lykken, friheden og trygheden. Flertallet af danskerne har det svært med disse ting. For flertallet er ramt af skilsmisse, jobtab, ensomhed, sygdom eller sociale problemer, eller de føler sig nødt til at spise angstdæmpende piller eller anti-depressiv medicin, eller de bedøver sig med alkohol eller stoffer. Over tre millioner danskere har nu en tilværelse fyldt med forskellige arter af svigt, uretfærdighed eller elendighed.

  Og den personlige frihed bliver mindre og mindre, efterhånden som forbud, påbud og nye regler vælter frem. Og trygheden reduceres konstant, via ny lovgivning, nedskæringer og velfærdsforringelser, via et hospitalsvæsen i frit fald, og via den mangedoblede og voksende kriminalitet.

  Mængden af menneskelig ulykke er meget stor, og DRs påstande om at danskerne er verdens lykkeligste folk (ligesom nordkoreanerne), har en hul klang.

  (fortættes om lidt)

 9. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  3. AFSNIT…….

  Hvis man bemærket hvordan de radikale, de skabsradikale, feministerne og ny-kommunisterne i årevis har angrebet og undergravet Danmarks økonomi, demokrati, kultur, velfærd og tryghed osv., vil man sikkert være klar over at også familiens enhed og hjemmets fred er under angreb.

  Men for nogen vil det måske komme som en overraskelse at vi længe har haft en direkte kommunistisk/ rødfascistisk / totalitær familiepolitik.

  En politik hvor forældre hetzes og mistænkeliggøres, hvor mænd nedværdiges og udnyttes/ undertrykkes, hvor familier splittes med snuskede og lyssky metoder, hvor børn statsopdrages/ tilbringer millioner af timer i urolige, støjende og støvede institutioner (hvor de passes af fremmede, som pr. dag kun bruger få minutter på det enkelte barn), hvor børn gøres rets- og faderløse, hvor børn kan blive tvangsfjernet af korrupte eller rødideologiske årsager, hvor tusinder af børn allerede er gjort til sugerør ned i statskassen. Og en politik som har frataget mange børn deres barndom på brutal vis, med forråelse eller traumer og psykisk sygdom til følge.

  Familie-, skilsmisse- og børneværnspolitikken er præget af en dybtgående råddenskab hele vejen igennem. Den er skyld i utallige tragedier. Den har smadret hundredtusindvis af barneskæbner. Den har drevet utallige forældre ud i kunstigt skabte konflikter, eller har sendt dem ud i årelang elendighed.

  Der er tale om et storangreb på samfundets grundlæggende enhed, familien. Det svarer til at undergrave fundamentet under en stor bygning. Noget som kan ende med at bygningen styrter sammen.

  Det hele er langt værre end man kan forklare på få linjer.

  Jeg kunne fortælle meget mere. Men er der nogen der læser kommentarerne og bringer dem videre?? Man kan ikke rigtig få noget at vide om det. Måske er det tidsspilde at skrive på disse blogs?

  Og har danskerne ikke forlængst opgivet at bevare deres land, kultur og civilisation?? Gider de rejse sig fra lænestolene og sofaerne for at sikre en menneskeværdig fremtid for deres børn og børnebørn??

  Hvis der er nogle stykker der vil reagere på disse anklager mod familiepolitikken, kan vi fortsætte debatten.

 10. Af Hans Andersen

  -

  Mindre stat NU!!

  Og straf så de kommuner og medarbejdere der begår overgreb på uskyldige familier.

  Hvis en socialrådgiver kunne retsforfølges og holdes ansvarlig for sine handlinger i form af fængselsstraf så kunne det da være de tænkte sig om en ekstra gang før de bare bortførte familiers børn uden at blinke.

  Det er jo åbenlyst at Danmark har et stort problem her. Kommunerne og deres medarbejdere har al for megen magt i forhold til dets medborgere. Der sker åbenlyst alt for mange overgreb på uskyldige børn og familier i det at der ikke er nogen konsekvens når kommunerne begår fejl(overgreb).

  FØJ hvor ynkeligt af et land der har underskrevet FN’s børnekonvention. YNKELIGT!

 11. Af Jørn Mortensen

  -

  Det mangler da bare. Medarbejdere med en sådan sans for loyalitet skal man sørme beholde og påskønne.
  Tænk hvis en af de tre havde sagt fra inden de skulle udføre deres opgave, eller tænk hvis de selvstændigt havde spurgt til legitimationsgrundlaget.
  Kommunal tavshedspligt kan dække over meget der ikke tåler at se dagens lys.

 12. Af Arne Rud

  -

  Vælger et lærerråd en skolebibliotekar som viceskoleleder og en forældreforening en pædagogisk skoleleder i et åremål som praktiklærere for unge lærere, så har familieskolen atter en feriekoloni, der er lige så velfungerende som en spejderlejr.

  I en feriekoloni er der sammenhæng med undervisning i skolen, når mindst én af skolens lærere deltager med elever, når Pædagogisk-psykologisk Rådgivning har medarbejdere med på hvert feriekolonihold og når Danmarks pædagogiske Universitet har kurser for medarbejdere og tilsynsførende i sommerens feriekolonier.

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  “SYSTEMET” ANVENDER RØDE METODER MOD FAMILIERNE…….

  Tænke sig, hvis man vil tvangsfjerne en stol, et bord, en sofa eller en hund fra et hjem, kræves visse formaliteter som regel overholdt. Eller en retssag skal gå forud.

  Men børn kan man tvangsfjerne uden videre. Et barn og en familie har færre rettigheder end en stol eller en hund.

  I Sverige har man tvangsfjernet børn fordi forældrene “skønnedes” at være “småborgerlige” pga. juleplatter på væggene. I Danmark har man tvangsfjernet børn fordi man gættede på at de havde “visse ubevidste forestillinger om en dominerende moderfigur”. I Norge foregår der også magtmisbrug. I det mindre kommunistiske Finland er familierne derimod ikke nær så retsløse.

  I det af feminister dominerede skilsmisse-system og mange andre steder er de danske mænd retsløse og mere eller mindre til grin.

  Og som nævnt højere oppe er vi kommet dertil at “systemet” håner mændene og undergraver, angriber og bekriger familiemønstret, familiens enhed og hjemmets fred, og behandler tusinder af børn så ondt og afstumpet, at mange af dem ender som traumatiserede og psykisk syge børn og unge. Ja, tusinder af dem er blevet tilføjet livsvarige skader.

  Er det nu bare noget som en enkelt eller en håndfuld borgere mener? Nej slet ikke. Vi er mange som har konstateret at man via politiske, administrative overgreb søger at smuldre, erodere og smadre familieværdierne og familietraditionerne. (man bekæmper majoriteten af danskerne via minoriteter og juridiske krumspring, og via ny lovgivning der favoriserer nye, sære og besynderlige (eller perverse) familie”konstruktioner”)

  Oveni undergraver man også de danske familiers velfærd med økonomiske metoder, løgnepropaganda og en lang række af politiske udskejelser.

  Borgens politik overfor de danske familier er en skandale af enorme, ufattelige og ubeskrivelige dimensioner. Mere og mere er der tale om systematisk kommunistisk/ feministisk ondskab eller vanvid overfor utallige børn og forældre.

  Danmark er et misrøgtet og misregeret land med kurs mod kaos og total katastrofe.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Rettet udgave:

  “SYSTEMET” ANVENDER RØDE METODER MOD FAMILIERNE…….

  Tænke sig, hvis man vil tvangsfjerne en stol, et bord, en sofa eller en hund fra et hjem, kræves visse formaliteter som regel overholdt. Eller en retssag skal gå forud.

  Men børn kan man tvangsfjerne uden videre. Et barn og en familie har færre rettigheder end en stol eller en hund.

  I Sverige har man tvangsfjernet børn fordi forældrene “skønnedes” at være “småborgerlige” pga. juleplatter på væggene. I Danmark har man tvangsfjernet børn fordi man gættede på at de havde “visse ubevidste forestillinger om en dominerende moderfigur”. I Norge foregår der også magtmisbrug. I det mindre kommunistiske Finland er familierne derimod ikke nær så retsløse.

  I det af feminister dominerede skilsmisse-system og mange andre steder er de danske mænd retsløse og mere eller mindre til grin.

  Og som nævnt højere oppe er vi kommet dertil at “systemet” håner mændene og undergraver, angriber og bekriger familiemønstret, familiens enhed og hjemmets fred, og behandler tusinder af børn så ondt og afstumpet, at mange af dem ender som traumatiserede og psykisk syge børn og unge. Ja, tusinder af dem er blevet tilføjet livsvarige skader.

  Er det nu bare noget som en enkelt eller en håndfuld borgere mener? Nej slet ikke. Vi er mange som har konstateret at man via politiske og administrative overgreb søger at smuldre, erodere og smadre familieværdierne og familietraditionerne. (man bekæmper majoriteten af danskerne via minoriteter og juridiske krumspring, og via ny lovgivning der favoriserer nye, sære og besynderlige (eller perverse) familie”konstruktioner”)

  Oveni undergraver man også de danske familiers velfærd med økonomiske metoder, løgnepropaganda og en lang række af politiske udskejelser.

  Borgens politik overfor de danske familier er en skandale af enorme, ufattelige og ubeskrivelige dimensioner. Mere og mere er der tale om systematisk kommunistisk/ feministisk ondskab eller vanvid overfor utallige børn og forældre.

  Danmark er et misrøgtet og misregeret land med kurs mod kaos og total katastrofe.

  Danmark som et galehus og rødt eller islamistisk rædselskabinet, som et græsk fallitbo, som en slagmark og som en moderne udgave af Sodoma og Gomorra, synes at være de manipulerede eller sindsforvirrede ny-kommunisters endemål.

  Uden demokratiske initiativer, nye partier og mere ærlig folkeoplysning, vil de folkefjendske kræfter helt sikkert nå dette mål.

 15. Af S Hoegh

  -

  @PREBEN F1 JENSENH

  Hvaaa, er den der rille ikke ved at blive lidt slidt efterhånden? Skulle du ikke prøve, at få dig den tiltrængte lange snak med det hunkøn, der på et eller andet tidspunkt i dit liv, synes at have trådt dig meget grundigt under fode? Husk at den der indebrændthed fører altså ikke meget godt med sig. Krammer her fra med håb om, at også du på et tidspunkt vil finde lidt ro og derigennem måske opdage, at der er mange andre farver her i livet end sort og hvid.

  God weekend derude..:)

 16. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der er nogen derude, der ikke er dygtige nok!!

 17. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  S Hoegh……..

  Du misforstår vist hensigten med min kritik af “systemet”.

  Faktisk har jeg det fint med de almindelige, flinke, søde, fornuftige, smukke og charmerende damer som jo også findes.

  Nu er det bare sådan at når det gælder Danmark så foretrækker mine venner og jeg demokrati, ordentlig politik og civilisation fremfor diktatur, idioti og barbari.

  Det kan da godt være at der er nogle gentagelser, men det er jo svært at undgå når man ser hvordan ny-kommunisterne, tåberne og de korrupte (med deltagere fra alle partier) fremturer med deres landsskadelige politik, lovsjusk, EU-lefleri, plyndring og asociale tiltag.

  Hvis der er nogen der vader rundt i samme rille, er det da de røde høns fra den radikale hønsegård, samt deres medløbere. Alle deres bestræbelser går jo ud på at forringe, ødelægge og udslette. De opfører sig jo som om de er undsluppet fra et fængsel eller en meget lukket anstalt.

  Du tager som så mange andre ikke situationen alvorligt. Du forstår tilsyneladende ikke at kommunister og dyrkere af totalitær ideologi er menneskehedens fjender. I samtlige lande hvor de fik lov til at dominere, endte det i statsterror, gangstervælde, plyndring, fattigdom, tortur og massemord.

  I Sovjet-unionen, i Tyskland, i Kina, i Rumænien, i Cambodia osv. var de totalitære løgnens lakajer, ondskabens tjenere og dødens drabanter. Millioner og atter millioner af mennesker blev deres ofre.

  Her i Danmark er de rødradikale/ feministiske og totalitære også borgernes, familiernes, mændenes, kvindernes og børnenes fjender.

  Om ikke andet kan du se det af deres politik, aktiviteter og lovgivning. Som fører os alle mod Danmarks undergang. Eller tror du at masseindvandring, massefyringer, familieopløsning, velfærdsforringelser, nye sygdomme, skolelukninger, hospitalsrædsler, mangedoblet kriminalitet, EU-diktater samt rekorder i formynderi, skatteplyndring, ensomhed, hjemløshed, rodløs ungdom og økonomiske/ sociale skandaler er vejen fremad mod bedre tider?

  Det skørteregimente vi efterhånden har fået, den store vrimlen frem af røde furier og politiserende feminister overalt i “systemet”, har resulteret i familiefjendsk, mandsfjendsk, børnefjendsk og i realiteten også kvindefjendsk politik. Endvidere i en undergravning af hele samfundet og alt hvad vi danskere ejer af værdier, rettigheder og kultur.

  Du forstår det åbenbart ikke, men Danmark kan snart komme til at dele skæbne med så mange andre lande som sank ned i et hængedynd af politisk og ideologisk galskab og råddenskab.

  Hvis vi ikke kommer ind på en anden kurs, ender det tragisk og meget, meget slemt for millioner af danskere. (mange er det jo allerede gået dårligt)

  Det har åbenbart svært ved at trænge ind i folks hoveder, og derfor må budskabet jo gentages: hvis danskerne ikke sætter en folkeoplysende demokrati-bevægelse og nye partier i gang, så er der ingen menneskeværdig fremtid for det danske folk, og for børnene vil fremtiden blive et mareridt.

  Så usselt eller hjernevasket er det hele forhåbentlig ikke blevet, at danskerne nu er parate til at give pokker i både deres eget land, deres egen værdighed, deres eget liv og deres børns fremtid?

  Det MÅ da være i deres egen interesse at undgå kommunisme/ islamisme og barbari.

  Ægte demokrati, civilisation, velstand, frihed, fred og ægte velfærd mv. er vel at foretrække fremfor fattigdom, slaveri og endeløse lidelser?

 18. Af Arne Rud

  -

  Bonus er tavshedspligt.

 19. Af J Lund

  -

  “Undertiden spørges det, hvordan kunne det gå så slemt i Brønderslev, i Tønder og på en håndfuld anbringelseshjem, hvor man har begået overgreb på de anbragte børn og unge? Amy-sagen fra Næstved indeholder nøglen til det spørgsmål: Børne- og ungeforvaltningerne i kommunerne har alt for megen magt.”

  I Amy-sagen har kommunen anvendt deres magt grotesk. I Brønderslev- og Tøndersagen har kommunerne groft undladt at gribe ind. Hvordan kan man konkludere at Børne- og ungeforvaltningerne i kommunerne har for meget magt eller at offentlige sektor er for stor. Det er mig en gåde. Det eneste man kan konkludere er at kommunerne i nogle situationer handler stærkt kritisabelt.

 20. Af Stig Jeppesen

  -

  Utroligt at man kan få en løn, for noget så totalt ligegyldigt, som det I “journalister” skriver om. Dét er simpelthen så banalt – og totalt ligegyldigt pladder.

 21. Af Ole Mikkelsen

  -

  Jeg synes ikke det er rimeligt at sige at offentligt ansatte er beskyttede af tavshedspligt, når det faktuelt er omvendt.

  ‘Vi’ i Danmark har for at beskytte borgerne gjort det strafbart at offentligt ansatte udtaler sig om enkeltsager. En offentligt ansat risikerer derfor sit job og sit udkomme ved at udtale sig.

  Derfor vil være at rette bager for smed at sige at den enkelte offentlige ansatte er beskyttet af tavshedspligt. Det er lige tværtimod.

  Offentligt ansatte er under et åg af tavshedspligt.

  Det skal ikke forhindre mig i at være enig i at det offentlige som system er at sammenligne med gamle dages herremænd. Og heller ikke i at være uenig i KL’s grundsynspunkt.

 22. Af Arne Rud

  -

  En mafia har tavshedspligt.

 23. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Lund
  Det er nemt at konkludere, at det offentlige har fået for mange penge når de har råd til at ofre så enorme summer på at forsøge at få ret.
  Det er foreksempel absurd, at de ikke allerede har tilbagekaldt deres politianmeldelse af plejeforældrene.
  Det er endnu mere absurd, at den pågældende politimester ikke allerede har afvist sagen mod Amy’s plejeforældre som åbenlys grundløs
  Det er absurd, at Næsetved kommune til at starte med valgte at forsøge at fjerne Amy fra en plejefamilie hvor hun var faldet til for at tvinge hende på døgninstitution når man ved at det statistisk set jvf andre danske myndigheder er billigere og giver større succeschance for opnåelse af uddannelse når anbragte børn passes i plejefamilie fremfor døgninstitution. Almindelig logik tilsiger så, at sandsynligheden må være endnu større når pågældende pige er faldet til i pågældene plejefamilie.
  Der bør grundlæggende ruller hoveder i ledelsen af næstved kommune.

  Konklusion;
  Det offentlige har fået tildelt alt for mange skattekroner og skal på skrump af hensyn til borgernes ve og vel således at færre danskere bliver udsat for myndighedsforfølgelse.
  Det er derfor klart utilstrækkeligt når Venstre kun lægger på til offentlig nulvækst frem til 2020.
  Det bør i sagens natur være offentlig minusvækst, men som jeg har sagt før, Venstre er et parti af uduelige betonsocialister.

 24. Af Karsten Aaen

  -

  Præster har også tavshedpligt! Og det har de fordi politiet, eller nysgerrige naboer ikke skal komme og udspørge præsten om hvad man denne eller hin person ville taler med præsten om….

  I en kommune har medarbejderne tavshedspligt om konkrete sager; de må gerne udtale sig generalt om hvordan kommunen håndterer de her sager. I forhold til Amy-sagen kan jeg kun sige, at loven her er blevet brudt, sådan som sagen er beskrevet i medierne.

  Offentligt ansatte har altså også ytringsfrihed….

 25. Af Ole Chemnitz Larsen

  -

  “De holder sammen mod al folket.”

  Ja, håbløst, når myndighedspersoner i lovens forstand er lovens eller borgernes tjene.

 26. Af Hans Andersen

  -

  I dagens danmark er embedsmænd uden ansvar og over loven.
  Sådan er det jo:-)

 27. Af Rasmus Rask

  -

  Flyverskjul? Altså et styrtdyk ned i en grøft for at undgå at blive ramt af kugler, bomber eller raketter
  affyret af et indkommende fly?

  Skribenter har det med at bruge kvalificerede ord i forkerte sammenhænge – formentlig for at virke interessante. I dette tilfælde ville ’skjul’ have været bedre.

  Andre eksempler: bonderøv for bonde og metaltræt for træt.

 28. Af Arne Rud

  -

  En tavshedspligt er aldrig til gavn for de svage.

 29. Af Uffe Lindum

  -

  Da jeg for efterhånden mange år siden var socialmedarbejder på Jyllands-Postens såkaldte ‘varme linje’, fik vi en klage fra en mand i den daværende Rosenholm Kommune. Han havde søgt en eller anden form for pekuniær hjælp, men fik gentagne gange kun at vide, at den sag skulle behandles på et socialudvalgsmøde. Til sidst klagede han til os, og jeg fik den sædvanlige smøre om tavshedspligt at høre, men manden blev dog via os bedt om at komme til et møde på socialkontoret – hvor han så fik at vide, at en medarbejder desværre havde glemt hans sag i en skuffe, da medarbejderen rejste til Grønland! Derfor: væk med den tavshedspligt!

 30. Af Joachim Petersen

  -

  “Hvorfor? Fordi der i tvangsanbringelsessager findes en smuk ”tavshedspligt”, der er skal beskytte den tvangsanbragte barn. Reelt er ”tavshedspligten” bare blevet et flyverskjul for sagsbehandlere og ledere i den kommunale forvaltning i sager, der handler om udsatte børn og unge. Sagsbehandlerne må ikke selv oplyse udenforstående om noget, der angår barnets sag, og de plejeforældrene, der er ansatte af kommunen må ikke sige en lyd, hvis de er uenige med de skiftende sagsbehandleres vurderinger. Gør de det alligevel, bliver de fyret og politianmeldt.”

  Jeg må påpege, at dette er noget vrøvl. Selvfølgelig må plejeforældrene godt sige en lyd såfremt de er uenige med sagsbehandlingernes vurdering. Hvorfor tror du, at vi partshøringsreglerne i forvaltningslovens § 19? Endvidere må oplysninger ikke gives “uberettiget” videre, og – som jeg læser ud fra dit indlæg – har plejeforældrene vendt henvendelse højere i op systemet. Inden du maler fanden på væggen skal du nok vente på, om Anklagemyndigheden vælger at gøre noget ved anmeldelsen om tavshedspligt, hvilket jeg næppe tror de gør. Hvis de har henvendt sig til et højere led oppe i systemet kan dette næppe siges at være “uberettiget”, desuden har plejeforældrene som regel også mulighed for rekurs.

 31. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Debatten her synes allerede at være gået i stå.

  Det kan der jo være flere grunde til. Overskriften “Amy-sagen” har nok ikke fanget ret mange.

  En anden grund kan være at der kun reklameres for debatterne i meget begrænset omfang. En tredje grund er måske at det kan være en smule kringlet eller besværligt at komme fra nyhederne til debatterne. En fjerde grund kan være de mange gange hvor serveren har været nede, så man ikke kunne få forbindelse.

  Og så er der nok også en femte grund. Der mangler en forbruger-blog, hvor man som forbruger kan debattere sine oplevelser med parkerings-firmaer, (snyd og humbug) supermarkeder, net-butikker, TDC, DSB, DR, flyttemænd, advokater, tandlæger, hoteller, kommuner, hospitaler, domstole, fotovogne, fogeder osv., osv.

  Stoffet/ emnet fylder meget rundt om, men der er ikke afsat plads til det på disse blogs/ debatter.
  Det kunne ellers sikkert tiltrække tusindvis af læsere. Som så nok også ville læse videre andre steder heromkring.

  I det hele taget er der meget man ikke kan komme til at debattere, fordi udvalget af emner er meget begrænset. Mange aktuelle ting kan man ikke komme til at skrive eller læse om, fordi der ikke er et blog-oplæg der passer dertil.

  Det kunne en “fri debat” blog råde bod på.

  Hvis ikke der kommer nogle tiltag i retning af at gøre disse blogs mere tiltrækkende, kan det være at der snart kun er få læsere og endnu færre debattører. For jo færre læsere, jo mindre betydning har debatten, og til sidst vil det være tidsspilde at deltage.

  Og så forsvinder annoncørerne også.

 32. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Nå, så kom der alligevel et par kommentarer dumpende,
  mens jeg skrev, men i betragtning af at familie-bureaukratiets og børneværns-systemets overgreb og svinestreger har ødelagt og stadig ødelægger meget for tusinder og atter tusinder af familier og værgeløse børn, så burde det jo give anledning til kæmpestor debat, og så er ca. 30-40 kommentarer på 3 dage jo ikke meget.

  (Se også diverse indlæg ovenfor, som fortæller lidt om hvordan “velfærdsstaten” begår systematiske overgreb mod børnefamilierne. Ondskab og magtmisbrug mv. der er camoufleret som velfærd og barnets tarv)

 33. Af Ole Juul

  -

  Makværk over en kam. (De reelt gode overser dette):)

  Man læser på Forsvarets hjemmeside, at fremtidigt skal officerer m.fl.løbende søge sit eget/-eller nyt job, -periodisk (typisk hvert fjerde år).

  Denne konstruktion kan med succes anvendes i hele den offentlige sektor! Ikke een bør frygte den model, -da de naturligvis gør fyldest i jobbet; for den løn og de tillæg de afregnes med månedligt.

  Og, -hvorfor mener jeg så det? Det gør jeg, fordi det tvinger hele chef- og ledelsessystemet “på alle niveauer” til at revurdere og tage stilling til deres ansvarsområde og resourceforbrug for at løfte opgaven, samt at sørge for at have de rigtige medarbejdere, der er opdaterede til netop deres job og ansvar.

  Her er gemt milliarder som kunne bidrage til den slunkne kasse.

  I samme åndedrag bør Regionerne fjernes fra landkortet hurtigst muligt. Det bør kunne ske smertefrit, da vi har ministerier en mas`, så vi trygt kan bruge den rigtige side af toiletpapiret! En af hovedgevinsterne her kunne være, -aldrig mere at skulle høre flere dummy-forklaringer fra speedsnakkeren Herren Hansen som er “Formand” i millionklassen, for Regionerne. Tænk dig en såkaldt socialdemokrat, -der har fået sine lønninger og honorarer op i flere millioner p.a.! Penge du og jeg leverer. Hvad leverer han af værdi til samfundet? NADA! Men han “snakker meget” og velpoleret. (Så længe den går, så går den). Lurifax!

  Forenkling og effektivisering af vores tæskedyre system er bydende nødvendigt, -så vor stakkels pige ovenfor får den rette “behandling”, og et fæhoved ikke fjumrer rundt med gavekurve og andet fjas for borgeres penge!

 34. Af J Lund

  -

  @Gustav Uffe Nymand, 23. november 2012 kl. 18:17

  Amy-sagen har haft et absurd forløb.

  Men, jeg synes det er nærmest kynisk at anvende denne specifikke sag til at promovere for en offentlig nedskæringspolitik. I dit svar til mig redegør du ikke for forløbet i Tønder- og Brønderslevsagen. Du kan måske ikke bruge disse sager i din promovering?

 35. Af Søren Koblegaard

  -

  Systemet synes udefra set at trænge til en ordentlig oprydning, det virker efterhånden degenereret, ikke mindst når man ser at det er gengangere fra de samme familier, der sidder både lokalt og på landsplan.
  Tænk blot på Hækkerupperne og Ellemannnerne.

 36. Af Hans Lembøl

  -

  Næstved Kommunes optræden i Amy-sagen er svinsk i en sådan grad, at den leder tankerne hen på de overgreb, der foretages mod borgerne i en diktaturstat.
  Specielt den seneste oplysning om, hvordan de dybt foragtelige kommunale medarbejdere ligefrem blev belønnet af kommunen for deres voldsovergreb mod et barn.
  Råddenskab og despoti, der ikke hører hjemme i et demokrati. Og så i en socialdemokratisk ledet kommune! Det er tåkrummende pinligt. Også at det er en socialdemokratisk udvalgsformand, der er politisk ansvarlig. Han skulle skamme sig herfra og til juleaften 2112, men formentlig nyder han bare, at han og hans forvaltning har kunnet demonstrere deres magt overfor det menige folk.
  Afskyeligt!
  Bortset fra det har fru Lilleør fuldkommen ret i at den fra myndighederne ustandselig påberåbte tavshedspligt ofte blot er en kærkommen mulighed for at skjule fejl og magtmisbrug, når pressen begynder at interessere sig for en sag, hvor en borger tilsyneladende er blevet trynet, hvilket desværre sker gang på gang.
  Med magt følger (eller burde følge) ansvar. Uheldigvis er der imidlertid alt for megen sandhed i det gamle ord om, at magt korrumperer.

 37. Af Axel Eriksen

  -

  @ Hans Lembøl!

  Hvor har du helt ret. Magt korrumperer! Ikke mindst på Sjælland, hvor landets hovedstad har været “besat” af S i over 100 år!

  Også i Vestsjælland: Næstved, Slagelse, Sorø m.fl. har man i årtier måttet lide under den socialdemokratiske indspisthed! Føj for helv…! Hyklere af rang – men kommunalpolitikerne afspejler vel blot de socialdemokratiske folketingsmedlemmer!

  Det er ikke smukt – hvad Danmark har oplevet af dobbeltmoral og inkompetance på lokalt plan under S-styre!!!

Kommentarer er lukket.