Regeringens politi

Af Kathrine Lilleør 31

I al stilfærdighed er PET blevet justitsministerens politi. Hvis bare justitsministeren og PET er enige, så har PET ingen pligt til at ændre sin behandling af personoplysninger. Heller ikke, hvis de gør noget ulovligt. Det såkaldt Wendler Pedersen-udvalg, der sidste år udkom med en 600-siders lang betænkning, ligger til grund for den politiske aftale om kontrol med PET, som 11. Januar blev præsenteret af justitsministeren. Eller mere præcist: Wendler Pedersen-udvalget snævre flertal. Et tankevækkende flertal. Det kommer vi til.

Først lidt fakta: Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, og lægger sig altså op ad flertallet (9 mod 7) i Wendler Pedersen-udvalgets anbefalinger. Der vil nu komme en særlig lov, der regulerer PET’s virksomhed. Der skal som noget nyt oprettes et uafhængigt PET-tilsyn, der skal kontrollere PET’s behandling af personoplysninger. Tilsynet skal have uhindret adgang til alle oplysninger. Så langt så udmærket. Men nu kommer det springende punkt: Skal det nye PET-tilsyn selvstændigt kunne nedlægge forbud og give påbud overfor PET, hvis det konstaterer, at PET tilsidesætter loven? Eller skal PET-tilsynet underrette ministeren, der efterfølgende skal underrette Folketingets Kontroludvalg i tilfælde af, at justitsministeren ikke følger en henstilling fra PET-tilsynet. Hvis det sidste lyder indviklet, så er det, fordi det er det. Men det er det sidste, man har valgt at følge i den nye politiske aftale.

Wendler Pedersen-udvalget er opkaldt efter formanden pensioneret højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen. Han endte med at tilhøre mindretallet i sit eget udvalg, fordi han klart anbefalede, at et PET-tilsyn skulle kunne nedlægge selvstændigt forbud eller påbud overfor PET, hvis man overtræder loven. 7 af udvalgets 16 medlemmer mente dette, og det var (tilfældigvis?) udvalgets dommere, juraprofessorer og andre uafhængige jurister. Tankevækkende gik de øvrige udvalgsmedlemmer, der består af myndighedsrepræsentanter fra centraladministrationen, Rigspolitiet og Advokatrådets repræsentant imod. Deres begrundelse er, at de ville fastholde et parlamentarisk ansvar for efterretningstjenesten. Dette flertal har altså sikret, at justitsministeren og hans ministerium har primær adgang til PET-tilsynets indsigelser, og man skal i fald ministerens ikke efterkommer indsigelserne gå videre til Folketingets Kontroludvalg.

Hugo Wendler-Pedersen beklager aftalen. Han havde foretrukket, at PET-tilsynet havde mindet om et domstolsorgan, som var uafhængigt af minister og ministerium. Han påpeger, at der er en risiko for, at PET ”af den til enhver tid siddende regering – i strid med demokratiske principper og værdier, som tjeneste skal varetage – misbruges til at ramme regeringens politiske modstandere”. Læs den sætning mere end tre gange.

Tænk sig i disse demokrati-tider, at et udvalg, der er nedsat af daværende justitsminister Frank Jensen (S) i 1998, som skulle ”overveje behovet for og udformningen af en mere samlet regulering af PET’s virksomhed”, ender med at placere tilsynet med efterretningstjenesten hos politikerne fremfor hos dommere. I al ubemærkethed.

Et hemmeligt politi, der spiller en stadig større rolle på grund af terrortrusler, er naturligvis altid et demokratisk problem. Det var derfor smukt, at man fra politisk hold nedsatte Wendler-Pedersen udvalget. Mindre smukt er det, at man har sammensat udvalget med en overvægt af repræsentanter tilknyttet centraladministrationen. Beskæmmende er det, at udvalgets uafhængige jurister er enige, uden at kunne trænge igennem politisk. Og direkte uhyggeligt er det, at man politisk kan vaske hænder i en politisk aftale om PET, der læner sig op af et udvalgsflertal, der består af centraladministrationens egne folk.

Kan vi herefter føle os trygge ved, at PET behandler personoplysninger lovligt? Det korte svarer er nej. Vil vi få noget at vide om det, hvis det ikke sker? Nej.

Er det i PET’s interesse? Nej. I borgernes? Nej. I justitsministerens og ministeriets?

31 kommentarer RSS

 1. Af Ole Chemnitz Larsen

  -

  Lovens eller borgernes tjenere skal kontrollere borgernes tjenere.

  Selvsagt ikke betrykkende for borgerne.

  Yderst tvivlsomt om vælgernes repræsentanter i Folketinget overholder deres mandat fra vælgerne i denne sag

 2. Af søren sørensen

  -

  “Hugo Wendler-Pedersen beklager aftalen. Han havde foretrukket, at PET-tilsynet havde mindet om et domstolsorgan, som var uafhængigt af minister og ministerium. Han påpeger, at der er en risiko for, at PET ”af den til enhver tid siddende regering – i strid med demokratiske principper og værdier, som tjeneste skal varetage – misbruges til at ramme regeringens politiske modstandere”. Læs den sætning mere end tre gange.”….

  Dette er fandme uhyggeligt! Og beviset på hvorfor folket har brug for det nye organ der kontrollere PET…Men 4 millioner kr. svare jo nok til 4 personer, måske 2 når PET har trukket huslejen fra af toilettet!, så hvad de får af indsigt af PET selv kommer vel helt og aldeles an på de beføjelser de får der?. Kunne men ikke bare kalde dem permanente ombudsmænd med ret til at tjekke alt, “der lyst dem giver”?

  Dommeren leder endnu engang til spørgsmålet om den udøvende og øvende magt er infiltreret af Frimurer(Frimure er kendt for at komme fra disse to udover de forretningsejende!) som jo skal hjælpe hinanden ved nød uanset omkostningerne manipulation, mv. Hvad det fortæller os er at denne dommer formentlig er frimurer og endnu en grund til at alle der deltager i den udøvende eller øvende magt, skal registreres for at være frimure eller ej. De er værre end scientology i deres samfunds korrupt-hed og manipulering for egen tegnebog og via deres mål hvilket er at fratage andre fra kagen!
  Nye love er hårdt tiltrængte mht til dem, som vist sidste sommer ved Anders Breivik der jo også var en borgerlig frimurer med stort Ego! Måske akkurat ligesom dommeren her?

 3. Af Oscar P.

  -

  Jeg vil mene, PET bør have så frie hænder som muligt. Pressen og offentligheden skal ikke have adgang til div. oplysninger og slet ikke folketingsmedlemmerne – de lækker som en si – eller rettere sagt, de kan holde på en hemmelighed, som en si holder på vandet.
  Så ender det blot med, der er ingen efterretningstjeneste mere.
  Vi har jo set, hvordan både pressen og politikere kan gå amok i evt. kørende sager med div. hypoteser og dumsmarte bemærkninger – er det det, vi ønsker?

 4. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Oscar P., 25. januar 2013 kl. 21:11

  Hvad vi ønsker er at PET repræsentere folket og ikke dem selv og et par borgerlige tegnebogs venner!

  At PET skulle være mere (positiv) nationalistiske end folketingsmedlemmer, er vist en borgerlig sort våd drøm ala Fritz Lang, “Metropolis” . Tværtimod finder men der mange James Bond typer der lever af luksus offentlige ydelser uden at bidrage med noget som helst til samfundet af værdi. De 710 permanent ansatte og 800 millioner de koster årligt(over l million pr. person!), har op travlet et par terrorsager, et par kriminelle, et par julenisser, et par industri spionage sager…Danamark kunnet ha sparet meget hvis dette bare var overladt til politiet/ militæret. Disse offentlige nassere i første række skal selvfølgelig under øget kontrol. Også Økonomisk kontrol, således at vi kan bedømme om de overhovedet indtjener deres hyre, eller forsvarliggøre den? Sikkerhed kan opgøres i penge et langt stykke af vejen! JP kan sagtens kontrolleres af det Danske militær, på tide at de gør noget fornuftigt samfundsmæssigt! Kontrollen kan endda afføde dette scenarium af fornuft, Men skal være meget sort for at tillade organisationer uden kontrol og vedligeholdelse!

 5. Af Balther Jensen

  -

  Frimurer Logen og the Mafia er et og det samme. De er alle Forbryderer.

 6. Af Lars Jacobsen

  -

  Hvorfor denne unødige mistænksomhed overfor PET (Søren Sørensen)?
  PET består kun af de bedste hoveder rekrutteret fra politiet.
  At Søren Sørensen underkender at PET har “har op travlet et par terrorsager, et par kriminelle, et par julenisser, et par industri spionage sager” siger ikke blot noget om Sørensens formuleringsevne men især noget trist om hans indblik i og værdsættelse af PET’s gode arbejde.
  Måske er Sørensen ikke helt opmærksom på at det bl.a. er PET’s gode indsatser, der gør at han ustraffet kan vrøvle videre i disse tråde?
  Ser man nu bort fra Sørensen, så mener jeg absolut at kontrollen af PET udelukkende skal ligge hos et politisk udpeget kontroludvalg i Folketinget.
  Og er det ikke netop det, som vi allerede har?
  Eller skal vi have flere udvalg? Nogle som kontrollerer dem, der kontrollerer o.s.v.?
  Måske mener folk som Sørensen også at alle PET’s aktiviteter skal offentliggøres, så afsløringen af “et par terrorsager” forhindres?
  Tsk-tsk, Sørensen.

  XVI

 7. Af Egon Jensen

  -

  Retsstat — stadig et fremmedord i dagens Danmark. Det begynder med, at politi og domstolene hører under det samme ministerium (som kaldes “justitsministerium”, men er først og fremmest et politiministerium), fortsætter med, at efterretningstjenesten og politi ikke holdes adskilt og ender ikke med, at der hverken findes en forfatningsdomstol eller forvaltningsdomstole. I stedet for det findes et utal af “uafhængige” nævn, som er lige så “uafhængige”, som de (altid samme) kammerater, der sidder idem. Kammerateri, nepotisme og venskabstjenester, det er det, som præger Danmarks “rets”system. Så den her sag om kontol med PET er ingen overraskelse overhovedet. Vi er 50 år, i nogle områder endda flere end 100 år, bagud sammenlignet med andre europæiske lande. Eller hvor er f.eks. Danmarks cilvilretslovbog? Det var vist nok for besværligt at lave så noget “moderne” lovgivning (mens lande som Frankrig eller Østrig haft haft det i over 200 år). Dette er bare symptomatisk for den amatørisme, der findes i Danmark, når det gælder retsvæsenet. — Vil der ske en forandring? Nej, fordi politikerne ved jo ikke engang, hvad det vil sige: en “retsstat”.

 8. Af Claus T.

  -

  @ Lars Jacobsen

  “Hvorfor denne unødige mistænksomhed (..)?
  PET består kun af de bedste hoveder rekrutteret fra politiet.”

  Hvis PET kun består af de bedste hoveder, er der vel ingen problemer i at lade et uafhængigt dommerudvalg føre tilsyn med dem?

  Ingen, heller ikke de bedste hoveder, er fejlfri, så det må være i alles interesse at få korrigeret de fejl, som uundgåeligt vil blive begået fra tid til anden.

 9. Af Arne Rud

  -

  Folk fra Angel hjemførte Romerret med borgerrettigheder fra England, se Jyske Lov; jyder vælger en regering med en justitsminister og en formand for retsudvalget; flyt Højesteret til Viborg.

 10. Af W Christensen

  -

  Hej Kathrine,

  Befriende, at der nogen, der vil tage dette op på en seriøs måde. Men magtrelationer skal åbenbart fortabe sig i det usynlige og det usagte.

 11. Af Preben S.

  -

  Hvis ikke PET kan operere under de nødvendige forudsætninger, med hensyn til f.eks. frihedsgrader og absolut diskretion, så skab enten de nødvendige forudsætninger eller nedlæg PET.

  Nedsæt et Tilsyn bestående af tre Højesteretsdommere, som løbende selv definerer emne, frekvens, bredde og dybde i sit tilsyn.

  Tilsynet har ubetinget bemyndigelse i forhold til alle offentlige myndigheder, og fremsætter sine observationer samt anbefalinger til, men er ikke underlagt, Statsministeren.

  Statsministeren kan overfor Tilsynet fremsætte forslag om særlige fokusområder.

 12. Af Ole Chemnitz Larsen

  -

  Formel talentløshed

  Når man laver noget, der allerede på det formelle grundlag kan karakteriseres sammenspist.

  Normalt meget sværere at påvise, at det formelt uafhængige reelt hænger sammen som ærtehalm.

  En påvisning af faktisk ærtehalm i Justitsministeriet synes dog ikke at være en overmenneskelig opgave.

 13. Af Jan Petersen

  -

  ALT – uanset hvad – der ikke tåler dagens lys, må selvsagt betragtes med mistro.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  What can we do about it? Hvad er løsenet?

 15. Af Peter Rasmussen

  -

  PET blevet justitsministerens politi.

  SKAT er blevet skatteministerens politi.

  Selv ikke Erick Honecker kunne have gjort det bedre.

 16. Af Arne von Kappelgaard

  -

  Man kan med rette spørge: Quis custodiet ipsos custodes? = “Hvem er der til at vogte vogterne?
  Men kan også oversættes:”Hvem passer på, at dem som passer på os, ikke gør noget de ikke må?

  Se, det er et godt spørgsmål. Den bebudede skærpede kontrol med PET der er undervejs, ændrer ikke på, at i forhold til andre lande vi ynder at sammenligne os med, så ligger vi helt i bund når det drejer sig om gennemskuelighed med PET´s virke. Se dagens Jyllands Post “Indland” s.08-09.
  Tillid er en god ting, men kontrol nu bedre i dette tilfælde.
  Jeg har den alder hvor jeg kan huske, at PET med en politisk beslutning blev beordret til at makulere person følsomme oplysninger, men i stedet lod dem opbevare i boks på den danske ambassade i Washington.
  Det gør det jo ikke bedre, at vi har en nosseløs justitsminister, der enten ingen kommentarer har til diverse spørgsmål, eller også agerer som en gang teflon.

 17. Af Henrik Knage

  -

  Det ligner lidt kartelvirksomhed, og aftalt spil. Mystisk i sig selv, når skatte ministeriets politi og forlængede arm SKAT bebuder stramninger over for selv samme ulovlighed.
  Det styrker alt andet lige ikke troen på demokratiet.

 18. Af søren sørensen

  -

  Måske mener folk som Sørensen også at alle PET’s aktiviteter skal offentliggøres, så afsløringen af “et par terrorsager” forhindres?
  Tsk-tsk, Sørensen.

  Skrevet af Lars Jacobsen, 26. januar 2013 kl. 05:52

  Offentlig indsigt er ikke nødvendigt ved afværgelse af terrorangreb. I dette præcise område Kun folketingsmedlemmers indsigt af den ledende regering(. Så kan vi jo ihvertfald forvente ansvarlighed ca. halvdelen af tiden.(Under rød!).alt der høre under spionage, farlige individer i Danmark og andet således, indsigt for alle folketingsmedlemmer! Ikke forfærdelig mange af 710 ansatte der, der deltager i debatten? Hvor kunne men ønske sig en lækning til wikileaks fra en ansvarlig derinde!

 19. Af Erik Larsen

  -

  18 kommentarer = “Kommentarer”!!!
  Jamen, bestilte “kommentarer” – uhyggeligt.
  3 kommer fra “søren.sørensen”
  “Balther Jensen” (8o-årig) Indlæg!
  “Arne Rud” der kun skriver om vindmøller og friskoler m.m.
  Stort set ingen fornuftige mennesker der mere gider at være med. DET er så hvad de ekstreme har opnået og saboteret og ønsker saboteret om og om igen.
  Vi skal “trættes” og til sidst sige “vi gider ikke mer”. SÅ HAR DE VUNDET DET DE VIL!

 20. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  De fleste af vores politikere er blevet udemokratiske og underlødige.

  Manus Sareen havde travlt med at slette alle indlæg med kritik af den radikale og kommunistiske familiepolitik, da han havde en blog hos JP. Påvisninger af mandsfjendske og børnefjendske tilstande var uønskede hos hinduen.

  Og Søren Pind sletter indlæg der påviser at Borgens flertal diskriminerer danskerne og undertrykker deres menneskerettigheder. Og hos Niels Krause-Kjær, der måske tænker på at blive politiker, er der lukket helt af for kommentarer.

  Vejen til den nye DDR- og BIG-MOTHER-STAT banes med censur, salami-metoder, hykleri og udemokratiske overgreb.

 21. Af kim olsen

  -

  Enig,
  Søren Pind har lige kostet Venstre en stemme. Hans måde at drive sin blog på, og samtidig svine dem der ikke er enige med ham på sin Facebook profil, er usympatisk.

  Det har imidlertid intet med censur at gøre som nogle hævder.

  Det er bare dumt.

 22. Af Michael Larsen

  -

  Jeg ville være bekymret hvis det var Dansk Folkeparti der havde magten.

 23. Af Axel Eriksen

  -

  Skal PET omdannes til en en pendant til Gestapo, KGB og Stasi? Ja, åbenbart!

  Hemmeligt politi kontrolleret af regeringen!

  Demokrati anno 2013 i Danmark!

 24. Af Hasse Gårde-Askmose

  -

  Det kunne være interessant at høre, hvad Sass Larsen synes om forslaget.
  (Selv om “man” nok ved, hvad han vil svare)

 25. Af Axel Eriksen

  -

  “Geheime Statspolizei”!

  Først løgn på løgn for at komme til magten – og så intern overvågning af “afvigere” – kontrolleret af regeringen via dens eget efterretningsvæsen!

  Er der nogle, der får associationer til Tyskland i 1930´erne? Jeg gør!

  Man kaldte sig også dengang “socialister” – godt nok med “national” foran – men hvor er forskellen, når man mener, det er nødvendigt, at overvåge befolkningen med Justitsministeriet som øverste myndighed?

 26. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Når man sletter indlæg der på en stilfærdig og saglig måde oplyser om forhold i samfundet som er til skade for utallige borgere, så er det da censur. En smålig og dum form for censur.

  Derfor kan man spørge, om Pind, Sareen og N-K Kjær overhovedet er demokrater?

 27. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tjaa – kontrol med efterretningstjenester er umulig – hvis de også skal have en effekt.

  Tænk nu, hvis det var f.eks. justitsministeren, der var landsforræderen? Vi ser nok noget om det i Sverrig for tiden, hvor Palme-mordet dukker op igen.
  Hvem “nakkede” Palme – og hvorfor – hvorfor fandt man ikke en anden løsning?

  Bedre bliver det ikke af at en del af efterretningsvirksomheden netop går ud på at vildlede.

  Det hele bliver en bygning med mange etager – de fleste af dem under jorden.

  Principielt lader man ikke oplysninger komme til andres kundskab – hvorfor skulle man det: Det farligste er imidlertid, at folk med analytisk sans ud fra brokker, der offentliggøres kan slutte sig til ret så meget – af dét som er hemmeligt.

  Det er lidt som sammenstykning af fragmenter fra biblen. De nytestamentlige apokryfer kendte man kun fordi, de var blevet bandlyst – indtil Dødehavs Rullerne kom for en dag – delvis.

  Hver gang noget kommer for en dag og bliver mere eller mindre offentlig kendt – så er det kun fordi mapperne er blevet delt: Der er plukket ud så det, der kommer op i stuen har lige så meget der bliver plukket ud og sendt ned i det endnu hemmeligere arkiv en etage længere nede i kælderen.

  Vi skal nok ikke gå så meget på at destruere arkiver, for det sker IKKE. Heldigvis – for en gang imellem dukker oplysninger op – ja, flere hundrede år efter. Jeg tænker her på oplysningen om at komponisten John Dowland spionerede mod Christian IV.

  Hvad Aksel Larsen, Knud Jespersen, Ole Sohn har bedrevet – det bliver næppe i fuldt omfang kendt. Der vil sive lidt med tiden; men forældelsesfrister kan hjælpe på det – om ikke andet så fordi man så med mellemrum får taget op, hvad der skal forblive en hemmelighed. Det er så langt vi kan nå.

  Vi får kun egentlig kendskab til det, der går galt, i følge en efterretningstjenestes arbejdsbeskrivelse.

  Det er naivt at forestille sig andet. Så der er adskillige medlemmer af Enhedslisten og SF, der kan fortsætte med at sove uroligt.

 28. Af he j christensen

  -

  Det kan ikke komme bag på nogen at regeringens måde at håndtere kriminelle bander og terror trusler i DK på samme måde som ulven vogter får.

  Men havde de så bare kun været PET som regeringen lægger ind under regeringens magt apparat. Nej det har fra regeringens start været klart at politiet skulle tage sig af integrationen og kriminelle bander og illegale indvandrere i sandholms lejeren. I stedet for at påtage sig et ansvar sættes politiet på alle de besværlige integrations opgaver og terrortrusler. Det er ansvars forflygtigelse.

  Det er den moderne efterretningstjeneste i statens og regeringens tjeneste. Og det samme gælder den ‘moderne’ regerings politistat i staten.

  Hvor herre bevares. Regeringen tror den kan slippe af sted med at sende aben videre til den tidligere borgelige regering. Selv om det altid har været venstrefløjen som har ønsket uhæmmet indvandring som et godt kommende vælgergrundlag baseret på illegale indvandrere.

 29. Af Balther Jensen

  -

  @ Kathrine Lilleør
  fredag den 25. januar 2013 kl. 19:00

  Kathrine Lilleor!

  Og hvad er saa forskellen mellen Tyskernes ‘Gestapo’ under Krigen 1940-45, og det nuvarende Danske PET ?

 30. Af hr J Christensen

  -

  Jeg må tilslutte mig at PET skal ledes som en selvstændigt institution som i andre forhold i samfundet. Man må havde tillid til PET.

  Og selvfølgeligt er det uanstændigt og udemokratisk at den nye regering tillader sig at tilrane sig den politiske magt og kontrol over PET.

  Jeg må tilslutte mig Kathrine Lilleør’s holdning til at det i det mindste burde være domstolene og kun domstolene som kan gribe ind over for PET. Men det er også en underkendelse af PET’s frihed som er i alles interesser. Og ikke til diskursion blandt et lille mindretal af flower pover og autonome politikere. Også kaldt enhedslisten.

  Og ja det er jo symptomatiske at den nye regering endnu en gang igen igen føre sig frem som en udemokratisk politistat. Vi har fået nok af kold krig. Også internt i dansk politik.

  I stedet burde den nye regering gøre danmark til et trygt sted at være fri for også herboende etniske krimineller som hærger landet fra morgen til aften. Men den gør som man set det modsatte og gør PET til en underafdeling af regeringen, som en lovrende vovse.

 31. Af hr J Christensen

  -

  Der skule stå U-sympatisk at den nye regering

Kommentarer er lukket.