Nej!

Af Kathrine Lilleør 191

Nej på torsdag af utallige grunde. Lad os tage tre:

I. Et ja vil betyde mindre dansk folkelig indflydelse. Hvordan ja-partierne kan hylde demokratiet og alt dets væsen, og samtidig gå ind for mere magt til Folketinget med mulighed for stykvis afgivelse af suverænitet til EU, er en selvmodsigelse af de store. Hvorfor give folketingspolitikerne folkeligt mandat til mere EU? Vores nuværende politikere lover, at de ikke vil benytte sig af dette. Hvis vi er heldige, husker de det et par valg frem. Men nye politikere efter dem, vil ikke absolut føle sig bundet af det. Selvfølgelig vil de ikke det.

II. Hvorfor afgive mere magt til en institution, der så tydeligt vakler, fordi den ikke kan overskue sit eget format? Hvad er det helt nøjagtigt, Danmark taber ved at sige nej, ifølge ja-partierne? Alt fra terrorister over menneskesmuglere til konkursryttere har alle en interesse i at få ram på – også efter et nej på torsdag. Skræmmekampagner har der været nok af, men himlen falder ikke ned, hvis det bliver et nej på torsdag. EU-partier vil givetvis finde det pinligt. Men endnu mere pinlig er den arrogance, EU-optimisterne til stadighed møder befolkningen med. Som nu forsøget på at få afstemningen til at se ud som en afstemning om politisamarbejde, hvad den i virkeligheden på sigt indebærer, har ja-partierne ikke kørt kampagne på. Som, fornemmer man, gik man virkelig til stålet og fortalte om samtlige konsekvenser, ville kun partitoppene i ja-partierne stadig stemme ja.

III. Hvor godt er det lige, at det går for de andre EU-lande, der for længst har stemt ja? Fremmer EU den folkelige sammenhængskraft i de enkelte medlemslande? Eller er det faktisk lige modsat? At jo mere varmt talende Europas øverste ledere taler for mere EU, des mere frustrerede og højrevendte bliver befolkningerne.

Det er godt med europæisk samarbejde. Det er godt med konkrete europæiske aftaler om alt fra politi til konkurs. Men det er ikke godt på skrømt og hen over år at lade Folketinget afgive stadig mere suverænitet til et overstatsligt EU, der stadig mangler at bevise, at det befæster et demokratisk Europa.

Derfor bliver det et nej rullet i rødt og hvidt herfra.

Nej til drypvis mere magt til EU.

Nej til massivt mere magt til Folketinget.

Nej til uigenkaldeligt mindre magt til det danske folk.

 

 

191 kommentarer RSS

 1. Af E. La rsen

  -

  Stakkels, stakkels dig “Thomas Larsen” . – at du kalder det “rascistisk” at danskere – hallo – DANSKERE (ikke dig) ønsker at sige NU ER DET NOK! – afslører jo hvor på den ekstre me fløj DU befinder dig. Også dig kan vi kun takke for et indlæg der vil giver tusindvis flere stemmer på et NEJ. tak. Vi vil have Danmark tilbage. Vi ønsker ikke multi-religioner-terrorister- ind til os. Kan du KAN du overhovedet ikke tænke??
  (I øvrigt vil din stemme heldigvis ikke ændre noget.

 2. Af Max Muldjord

  -

  Meningsmålingerne viser at en stor del af de unge stemmer NEJ — !!!!

  Hvorfor stemmer de gamle JA ?? var det fordi
  Poul Schlüter som bekendt sagde på live TV i 1986: “Unionen er stendød, når vi stemmer JA på torsdag”.

  De der troede på hans politiske garanti dengang – skammer sig vel så meget, – at de nægter at anerkende den skade de har påført Danmark og fremtiden.
  Derfor fortsætter de livsløgnen til de ligger 6 fod under jorden . !!!!

  Jeg må være en af undtagelserne – er 75 år – og stemmer NEJ og atter NEJ til mere EU og tab af Danmarks suverænitet.

 3. Af Børge Jørgensen

  -

  Naturligvis stemmer de unge NEJ
  . De har hele livet foran sig, og de har efterhånden indset, at det er sidste udkald, hvis de ønsker at rette op på alle de fejltagelser, som de ældre generationer har begået.
  Jeg har stor tiltro til unge mennesker. De ser verden med friske øjne, og de ser, at mange af de livsløgne, som deres forældres og bedsteforældres generationer lever på, mildest talt er livsfarlige.
  De unge ser Europas grænser bryde sammen, de ser migranter og lykkeriddere vandre uhindret fra land til land.
  De unge ser lykkeridderne stille uhyrlige krav, og de er vidner til deres forældres forræderi.
  De ser dem give efter for det mindste pres, og nu ved vi så alle sammen, at det blot kræver et par hundrede højtråbende lykkeriddere, hvis man ønsker at rende Danmark over ende.
  Ingen ved, hvad det næste bliver. Men i en situation som denne forærer man ikke de sidste rester af national selvbestemmelse bort til teknokrater, der lever på en helt anden planet, og som er totalt ligeglade med almindelige menneskers behov, bekymringer og drømme.
  De unge mennesker har et langt liv foran sig. Deres NEJ er vigtigere end deres forældres og bedsreforældres JA. For de unge ved, at de en skønne dag skal overtage stumperne efter alle de halv- og helgamle idiotiske ignoranter.

 4. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er af årgang 1950 og stemte nej til EF i 1972. Ikke fordi jeg er imod fri handel, men jeg læste den tids traktater, og endemålet allerede da var helt klart – en union. Etnisk, religiøse, kulturelle kludetæpper tror jeg simpelthen ikke på. Derfor igen nej!

 5. Af thomas larsen

  -

  Det værste (og sjoveste) er dog at de som står som beskyttere af danskheden er dem som staver, skriver og formuler sig dårligst på dansk. At læse disse indlæg er en tragikomisk lektie om nationalismen. Nationalister er i de fleste tilfælde stort set uvidende om deres eget lands historie. Uddannelsesniveau er lavest hos denne gruppe og dannelsen er ikke eksisterende. Små bittre, uvidende mennesker.

 6. Af Max Muldjord

  -

  Thomas Larsen.

  Hvad syntes du selv – du er ???
  Er du en SJOVER. ???
  Er du en landsforæder – der stemmer ja ???

 7. Af j nielsen

  -

  “Jeg har været meget i tvivl indtil nu men når jeg læser hvem der her på siden anbefaler et nej så må det nødvendigvis være et ja fra min side. Mage til racistiske, chauvinistisk og bigote holdninger skal man lede længe efter. Alt hvad der er kravlet frem fra under en sten.”

  Den side der er bedst til at tie stille står med de bedste kort på hånden ved denne afstemning. Med få undtagelser har begge sider tendens til at selvdestruere.

  Alle påstår afgørelsen er nem. Ingen vil anerkende at den anden side har så meget som en pointe. Og det er uhæderligt. For det har begge sider. Det er og bliver en afvejning af fordele og ulemper.

  Hvis man hælder til nej, men er i tvivl: læs Z. Stampes oplæg i Politiken. Så fordamper tvivlen som dug for solen, for mage til arrogant bedreviden skal man lede længe efter.

  Hvis man hælder til ja, men er i tvivl: læs denne blog. Så fordamper tvivlen som dug for solen, for mage til småracistisk uartikuleret vrøvl skal man lede længe efter.

  Man kan tage sig til hovedet, men derfra er ingen hjælp at hente. Tilbage bliver kun mavefornemmelsen. I den sidste ende er vi alle forædere. Det er hvad jeg syntes.

 8. Af Uffe Staulund

  -

  @ J. Nielsen,
  Du må ikke basere din stemme på mavefornemmelser eller følelser, men gennemtænke EU’s betydning for dig og din familie. Det er det der tæller, og ikke om en eller anden sild i Politiken, taler om at et Nej, er det eneste rigtige. Hvis en sparepære taler racistisk, skal du tage afstand fra ham/hende.
  Uanset hvor du sætter dit X, så vil du være underlagt normalfordelingskurven for gode og onde mennesker.

 9. Af p jensen

  -

  Hvis man vil undgå græske og svenske tilstande, eller noget endnu værre, er man nødt til at stemme NEJ. Efter et ja vil EU, V og la rs løk ke holde Danmark i et jerngreb, og vi vil blive OVERSVØMMET af evighedsturister og migranter, som efter en tid vil forvandle sig til islamister, erobrere og et nyt herrefolk. Hertil kommer mange andre arter af ulykker, plager og overgreb. Det som radigale pladderhumanister udråber til at være “berigelse”…… vil ende som et grufuldt mareridt for de allerfleste danskere.

 10. Af p jensen

  -

  Stem NEJ, NEJ og atter NEJ til det rødfascistiske politiske flertal der har svigtet og snydt os tusindvis af gange i de sidste 30 år. Det er ikke en civiliseret fremtid der venter forude, hvis EU og mer kel får mere magt. Tværtimod skal der nu gøres en folkelig kraftanstrengelse for at få Danmark ind på en ny kurs. Lad os begynde med et NEJTAK på torsdag.

 11. Af Tommy Nielsen

  -

  Tror betegnelsen i Kathrines egen terminologi ville være: “Bagstræverisk”

 12. Af J Nielsen

  -

  “Du må ikke basere din stemme på mavefornemmelser eller følelser, men gennemtænke EU’s betydning for dig og din familie.”

  Så er det da besynderligt at basere en kampagne på børnelokkere og pædofile.

  For mig er det personlige aspekt fraværende. Jeg ser denne afstemning som principiel.

  “Det er det der tæller, og ikke om en eller anden sild i Politiken, taler om at et Nej, er det eneste rigtige.”

  Det er omvendt. Stampe stemmer ja, og prøver at sælge varen. Men måden hun gør det på kan få enhver til at løbe skrigende væk. Hun havde gjort klogere i at tie stille, men det er en superkraft de færreste politikere besidder.

  “Hvis en sparepære taler racistisk, skal du tage afstand fra ham/hende.”

  Så får jeg travlt. Nogen må tage afstand fra den ene halvdel, så tager jeg mig af den anden. Eller holder mig for ørerne.

  “Uanset hvor du sætter dit X, så vil du være underlagt normalfordelingskurven for gode og onde mennesker.”

  Det må bero på en misforståelse. En sådan god-ond skala findes ikke.

 13. Af Jørgen Falster

  -

  TILVALGSORDNING = FRAVALGSORDNING

  Jeg mener, at ja-politikerne har en dagsorden, som er deres egentlige kardinalpunkt – kernen – i afstemningen, og som de har formået at skubbe i baggrunden under de mange diskussioner om konsekvenserne ved en eventuel afskaffelse af Retsforbeholdet og en indførelse af den såkaldte Tilvalgsordning.

  Hvis det bliver et Ja den 3. december, vil TILvalgsordningen samtidig blive til ja-politikernes FRAvalgsordning – et fravalg af borgerne og deres fremtidige medindflydelse og mulighed for at kontrollere politikerne, hvad angår indførelse af nye EU love på det retslige område.

  Og i så fald rigtig praktisk for ja-politikerne, for iflg. den husstandsomdelte “Retsavisen” og tidligere – og længst siddende – medlem af EU parlamentet, den garvede Jens-Peter Bonde (DR P1, 22.11.15), ligger der omkring 900 EU love på det retslige område på hylderne i Bruxelles til fri afbenyttelse (love som ikke en sjæl kender indholdet af!). Og det ville jo blive ret besværligt, hvis borgerne skal høres, hver gang en eller flere af de love måtte friste unions-ivrige politikere.

  Så der er ikke noget at sige til, at ja-politikerne ønsker at sætte borgerne ud af spillet på dette område, da flere politikere har ønsket forbeholdet afskaffet, lige siden vi fik det i 1992-93. Og nu kom den forestående ændring af Europol så som en god anledning til en afstemning om afskaffelse af HELE Retsforbeholdet – ikke kun om fortsat medlemskab i et ændret Europol, plus 22 retslige EU love, men samtidig bevarelse af forbeholdet – men hele forbeholdets afskaffelse og dermed en afstemning først og fremmest om, at borgerne med åbne øjne, i al fremtid, skal afgive deres forbehold og deres fundamentale, demokratiske ret til indsigt, kontrol og medindflydelse på dette område.

  Dét er “master-planen”. Forhåbentlig bliver den stoppet den 3. december.

 14. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  NEJ ! —Kysse-top-møde i Bruxelles ! –Eurokraternes vigtigste opgave til dagens TOP-møde ! –Er AT : Vi kysser – kysser – kysser ! –Derefter en god arbejds-frokost –kysses på gensyn —Til slut på top-mødet ! –De kysses gud-hjælpe-mig igen —Men NU farvel KYS !—-Efterhånden savler alle fotograferne –! De skal IKKE have kysset noget ! De skal hjem igen –og grifle : Det var det KYSSE-TOP-møde igen – igen !—–Eurokraternes store farce top-møde ! slut for denne gang ! Indtil !!!!–næste kysse-eurokrat-top-kyssemøde !

 15. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er heldigvis ganske almindelig sund fornuft hos de allerfleste, der er vælgernes rettesnor, og den siger ja til det samarbejde, der ønskes fremmet ved valget på torsdag. Hvis man igen hopper på nejsigernes protestpolitik, risikerer man at sætte demokratiet ud af kraft. EU er som alle ægte fællesskaber et demokratisk organ. Det har nationalstaten aldrig været.

  Grundlovsfædrene sørgede omhyggeligt for, at ordet demokrati ikke blev nævnt. Det var ikke en smutter – det var fuldt bevidst. Der er derfor ikke noget underligt i, at nationalisterne ser EU som en fjende og hidsigt forsøger på at få os internationalister til at synes det samme.

  Der er ingen tvivl om, at holdningen til EU er drevet af den samme fremmedfjendskhed, som præger holdningen hos et vist segment til alt fremmed. Alle uden for den utiltalende forsamling af fremmedhadere må stå sammen og levere det ja, der er nødvendigt, hvis vi vil fortsætte udviklingen af det demokratiske Europa. Alternativet er en fortsættelse af det totalitære, privatkapitalistiske konkurrencehelvede, som vi oplever dagligt. Derfor stem ja den 3. Det er et lille skridt men et skridt i den rigtige retning.

 16. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  NEJ ! –Det eneste punkt på EU-programmet ! ER : Kys hinnanden –Det kan de åbenbart leve af –alle de Eurokrater med samt statslederne fra de 28 EU-lande incl. sekretærer –konsulenter og diverse !—Hele verdens sultende dyr og mennesker kunne leve for alle de millioner af euro´s–de smider ud i EU ! —Derfor stemmer vi NEJ på torsdag ! –Og regner med, at der er endnu flere, der melder sig ind i Folkebevægelsen mod EU !—Det giver mening ! –Også at vi smider Løkke på porten –såsnart han får kysset færdig –og begynder at régere lille Danmark ! –Og så forresten : Få fart på med, at sende de tusinsvis af islamiske mænd ud af Danmark ! For vores skyld –lige udenfor GRÆNSEN ! –Lad de dumme tyskere (Merkel) og svenskere (Løfven) –“hyppe deres egne kartofler ” –Vi skal ikke –vil ikke forsørge alle de muslimske mænd ! –Der vitterligt bliver et søm til vores egen ligkiste !! –Så UD af klappen ! MERCI alors !

 17. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kathrine siger du også nej i kirken, nemlig om EU skal fungere blive bedre, er alligevel en sag om TRO, og den ene tro fornægter vel ikke den anden.
  Jeg tror alle Danske forbrydere stemmer nej, og politiets oplysninger om disse personer, kommer ikke ned i Europa, og friheden for disse personer er imod vores retsopfattelse.
  Tænk hvis konkursryttere også blev fanget i et EU politi netværk, og troen på retfærdighed er vendt tilbage.
  Troen siger ja. Finn Vig

 18. Af Villy Ørum Christiansen

  -

  Kommentar til indlæg AF THOMAS LARSEN
  – 30. NOVEMBER 2015 20:31

  Det allerværste er så sandelig, at din egen måde at stave på er heller ikke for svær og tegnsætningen er heller ikke til UG (efter dog,…. skal der være komma) og uddannelsesniveau er bestemt og der skrives uddannelses niveauet i 2 ord og bittre er med et t ! Så gad vide til hvilken kategori du selv tilhører ?

  Føj for en nedværdigende kommentar at indrykke. Danskere er heldigvis forskellige – nogle er gode i skrift og tale – andre er gode til at bruge deres hænder og knap så gode til det sproglige, men uden alle disse hænder havde vi ikke det samfund vi har i dag – husk det!

  Håber så sandelig, at du stemmer NEJ til uigenkaldeligt mindre magt til den danske befolkning den 3. Dec. – for det fortjener hele Danmark’ s befolkning .

 19. Af Sv Jensen

  -

  Seneste dages observation af politikernes optræden i medierne om forbeholdene, der skal til afstemning, afslører en afgrundsdyb uvidenhed og inkompetence hos verbalartisterne.

  De fleste politikere aner tilsyneladende ikke en hylende fjert om forbeholdene eller konsekvenserne af forbeholdenes vedtagelse eller afskaffelse.

  De klogeste af politikerne ved fra deres spindoktorer, at det sådan cirka er noget om politi, pædofile og EU-landenes gensidige snagen samt indblanding i andre landes retssystemer.

  Resten af flokken hænger på de gode gamle trusler og udokumenterede generelle skræmmebilleder; såsom at hvis vi stemmer NEJ, kommer vi aldrig af med asylsvindlerne fra mellemøsten. Politikerne er åbenbart ganske klar over, at de fleste danskere afskyr de klæbende anmassende parasitter fra islams overdrev.

  Sådan er det danske demokrati – de blinde og døve foregiver at styre de troskyldige bønder – men hvorhen og hvorfor, er der ikke en djævel der aner noget om.

  Udsæt den folkeafstemning et decennium eller to, tak!

 20. Af Jan Petersen

  -

  Tomme tønder er dårlig en kommentar værd – de buldrer for hult. Brug hellere lidt energi på at Google feks “man beder os udstede en blankocheck”. En kronik af tidligere PET chef Ole Stig Andersen bragt på information.dk.

  Den kronik alene er rigelig argument for et blankt NEJ!

 21. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Pinligt ! Nej –det er flovt ! –AT Løkke udsteder en blanco-check !—Han er trods alt endnu statsminister —! –Med en bunke rævestreger i bagagen !—-Men ingen er fejlfrie –Derfor kan selv Løkke nå AT: skifte standpunkt !—-Men det kendskab vi har til “jyder” –Så er de stædige som kameler ! –Og vil hellere “bide i græsset ! –End indrømme AT: De har taget fejl !—–

 22. Af Henrik Knage

  -

  Mavefornemmelser – stem endelig efter dem, og ophøj dem til lov. Når du så har stemt, vil jeg anbefale, at du derefter bygger Noas Ark selv, for at vente til andre har bygget den for dig. Der er kolik i farvandet, blandet med alt for mange emotioner alias følelser.
  DR har degraderet danskere til Dead Walking alias døde vikinger.

 23. Af Henrik Knage

  -

  Meditation! Der er mange der tager fejl i hvad det er. Meditation er at tænke nedad – frem for opad – prøv det, at tænke nedad – så sker der som regel noget overraskende.

 24. Af E. La rsen

  -

  Kære Villy Ørum C. Kan ikke være mere enig med dig om f.eks. “Thoma s La rsen” og hans indlæg der kun omhandler at andre staver forkert!! Samtidig med at han så selv skriver “og så formuler han sig”…… ja, man ved ikke om man skal le eller græde – jeg vælger at grine/le. Men vi har i lige debatten om EU-afstemningen sjovt nok kun 4-5 personer der INTET kan argumentere for et ja og som kun kan rable disse ting eller nærmest “kommunistiske” ønsker af. Selvom mange danskere naturligvis bliver særdeles indoktrineret gennem TV.kanalerne, Politiken m.m. – så kan det kun ende med et mega-stort NEJ på torsdag! Godt valg til alle DANSKERE! Løkke og Pind får en kæmpe – begmand.

 25. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Asylmagnet ” ! —Ordet NEJ ! –Er opfundet –Og når horder af migranter fra afrikanske og arabiske lande tramper ind i Danmark –Fordi nogen har bildt dem ind AT: DK vil forsørge jer allesammen – til jeres dages ende ! —Så skal ordet være NEJ !—Hvis vi havde haft en statsminister, der var til, at stole på med samt “pondus – klogskab – ærlighed – stil og klasse ” ! –Så ville danskerne ikke være i tvivl imorgen om, hvad der skal stå på stemmesedlen !! —Men det har vi ikke (en stats-minister med pondus og klogskab mm.—Vi har en statsminister, der indgyder os mistillid, fordi han er en “fusentast – og plattenslager ” !! –Hvorfor Thulesen Dahl pegede på netop Løkke til statsminister forbliver en gåde ! –Måske fordi Thulesen Dahl –er fej –og hellere vil stå i baggrunden og trække i trådene, men ikke have ansvaret for nederlaget ! –Måske ! ?? –Under alle omstændigheder Vil vi IKKE forsørge det halve Mellem-østens – og Afrika ´s mænd, der er rendt fra koner – og børn –og regninger i deres hjemlande !! –SVARET er NEJ !

 26. Af B. Thøgersen

  -

  Retsforbeholdet for præster og folkeskoleinvalider:

  Suverænitet forklaret, så selv en hjemmeboende teenager kan forstå det

  Suverænitet. Du har måske en svag erindring om ordlyden fra en lidt langtrukken time i samfundsfag, men du hæftede dig ikke synderligt ved ordet.
  Vi skal snart til stemmeurnerne for at stemme om afskaffelsen af retsforbeholdet den 3. december. Og din vej til EU-visdom begynder lige her.

  Suverænitet er nemlig et helt centralt begreb i den afstemning såvel som i hele forståelsen af forholdet mellem Danmark og EU. Og frem for at tale dig i søvn ved brug af række EU-floskler, så forklarer vi her begrebet ved at gøre brug af en virkelighed, du rent faktisk forstår dig på. I hvert fald, hvis du har boet under samme tag som dine forældre i dine teenageår. Og det har de fleste jo trods alt.

  Når du bor derhjemme
  Hvis du vil bo under samme tag, som dine forældre uden at betale husleje, så kan du ikke nødvendigvis få lov at bestemme, hvad der står på middagsbordet hver aften. Du må altså afgive noget selvbestemmelse – noget suverænitet – for at være en del af fællesskabet. Sådan er reglerne.

  Når du bor i EU
  På samme måde har Danmark afgivet en del af sin selvbestemmelse eller suverænitet for at være en del det europæiske fællesskab, der blandt andet omfatter fri handel på tværs af EU-landene.

  Når du bor derhjemme
  Hvis du til gengæld hjælper til med husholdningen hjemme hos dine forældre. Laver mad indimellem, eller måske endda betaler en symbolsk husleje, så er sandsynligheden for, at du får indflydelse på aftensmaden væsentlig større, end hvis du fuldstændig undlader at hjælpe til. Du afgiver altså lidt suverænitet, for at få en stemme i fællesskabet.

  Når du bor i EU
  Sådan er det også, hvis Danmark vil have indflydelse på, hvad der sker i EU. Så må vi betale en husleje – afgive lidt suverænitet – på lige fod med alle andre EU-lande. Til gengæld får vi lov at sidde med ved beslutningsbordet, når der skal vedtages love, der gælder hele fællesskabet. Vi får mere indflydelse i EU.

  Når du bor i EU
  I Danmark har vi en række forbehold, som betyder, at vi ikke sidder med ved beslutningsbordet – og ikke har afgivet noget suverænitet på fire områder i alt. Herunder det retlige område, som vi skal stemme om den 3. december. Da vores aftale med det europæiske politisamarbejde Europol udløber i 2016, betyder vores forbehold, hvis vi altså ikke afskaffer det, at vi ryger ud af det samarbejde. Vi kan dermed ikke få hjælp af Europol, hvis vi har brug for dem med en sag, der har tråde fra Danmark og ud i hele Europa.

  Når du bor derhjemme
  Det svarer lidt til, hvis du har en aftale med din mor om, at hun ikke må gå ind på dit værelse. Med sådan en aftale har du 100 pct. selvbestemmelse – altså suverænitet – over dit værelse. Til gengæld kan du heller ikke forvente, at din mor rydder op, vasker dit tøj, og du kan kun bebrejde dig selv, når du ikke kan finde dine nøgler. Hvis du beslutter dig for at give din mor adgang til dit værelse, så må du på den anden side finde dig i, at hun rykker om på dine ting, stiller nogle krav til oprydning, og måske endda bestemmer, hvorvidt din lillebror skal have lov at bruge computeren derinde eller ej. Men du kan også give hende skylden, hvis du ikke kan finde dine nøgler.

  Når du bor i EU
  Indtil 2016 har Danmark en såkaldt parallelaftale med Europol, der betyder, at vi stadig har et mellemstatsligt samarbejde med dem, da EU har vurderet, at det er i alles fælles interesse, selvom vi har et forbehold på andre retlige områder.

  Når du bor derhjemme
  Det svarer til, hvis du har en særaftale med din mor om, at hun støvsuger inde på dit værelse, men hun må ikke rykke rundt på noget – og hun må slet ikke bestemme, hvordan dit værelse ser ud. Men det er altså op til din mor, hvorvidt sådan en aftale er i alles fælles interesse. Og det kan måske være lidt svært at argumentere for, medmindre dit værelse skal vises frem for familien f.eks.

 27. Af B.. Thøgersen

  -

  Ovenstående “Retsforbeholdet for Dummies” er en tekst, jeg har fået tilsendt, men jeg kan fuldt og helt stå inde for indholdet.

 28. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  ” Den er go med dig B. Thøgersen ” !—-Men da vi har en statsminister, der er i den grad uvederhæftig –og siger, : Hvis vi stemmer nej ! –Så bliver Danmark en “magnet” ! For asyl-migrant-ansøgere ! —Det er vi jo allerede ! –Hvis det var sådan AT Vi havde et folketing med en statsminister i spidsen ! DER højt og tydeligt sagde NEJ –venner ! –Det har I misforstået ! –Det er om, at komme ud af vores land i en vis fart inden I bliver jaget ud til Sverige eller Tyskland ! –Men det har vi ikke endnu !—-Så Løkkes dage som statsminister er afgjort talte ! –Vi vil bestemme selv –og vi skal bestemme selv, hvem, der skal bo i vores land !—Der er stemning for AT : de tusindvis af islamiske ghetto-bebo´erere –der tykt griner af de naive danskere ! Får vist døren tilbage til deres taber-hjem-lande ! –Vikingerne er ved, at vågne op til dåd ! heldigvis alors !

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Problemet vil kunne blive, at vi skal godtage noget, vi ikke er interesseret i fra EU’s side ved senere forespørgsler el afstemninger .. eller hur ? Vi bliver rullet ind i langt mere måske ..eller hur ?

 30. Af B.. Thøgersen

  -

  Det er en kendt sag, at LLR er uhæderlig. Han har haft fingrene i honningkrukken flere gange, men sidder stadig i Folketinget i stedet for et helt andet sted. Man kan imidlertid også gøre skarn uret. I denne sag har han nemlig fuldstændig ret. Trist, at han har ødelagt sin troværdighed på andre områder. Dette er nemlig en meget vigtig sag for Danmark. Hvis det bliver et nej, er det kun forbryderne, der griner. Ja, og så selvfølgelig de nationalister (fascister?) og kommunister, der fører sig så voldsomt frem på disse sider. Det, de ønsker, er jo autoritære og totalitære stater. Disse personers forgængere skabte Nazityskland og Sovjetunionen. Den slags er der åbenbart mange, der er tilhængere af. De må være total historieløse

 31. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  NIX-NEJ ! –Vi er livsnydere og honning-elskere ! –Derfor er vi kravlet op i det højeste træ ! —Hvorfra vi kan se NED på :levebrøds-politikere –levebrøds- EU – kraterne –og ikke mindst på den såkaldte “godheds-industri med så mange falske ! Vi er åååh så gode –og hjælper de stakkels og fattige –masse-indvandrende –muslimske mænd ! der kun tænker på AT: Lave vores land til “et mini-arabisk/Afrikansk – samfund ! –Nix ! til et uhyggeligt volds-fata-morgana !—Og så er det ikke så meget “godhed” –De får nemlig masser af penge for det ! De ååh så gode nødhjælps-dicible –udlændinge-styrelser –og ikke mindst Røde-kors-folk ! Og hvem husker ikke den “Mr. godheden selv, der forlangte millioner i eftervederlag ! af skatteborgerne ! Da han blev fyret på gråt papir ? !—Herfra i det højeste træ ! Har vi udsigt til alle plattenslagerne ! Heldigvis har vi en tyk pels ! –Så biérnes rasende stik –mærker man ikke ! Honning-smagning er og bliver vores livret ! alors !

 32. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  NEJ ! –Mette Frederiksen lyver –Eller også er hun u-vidende ! —Dk. afgiver hele suvereniteten ved “et Ja ! —Håber heller aldrig, at hun bliver statsminister i DK

 33. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  NON ! –Les Danois votent contre une coopération policière renforcee avec l ´union européenne

 34. Af B.. Thøgersen

  -

  Hr. Teddy Bjørn Olsen,

  Til lykke! Det er lykkedes Dem at skrive den franske sætning næsten korrekt af fra et formentlig korrekt forbillede, men altså kun næsten. Al begyndelse er vanskelig.

 35. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  B. Thøgersen ! –Ja, find blot “håret i suppen” —Det er derfor du skriver –men er ligeglad med “selve substandsen “—Det er, hvad “evigheds -off-ansatte ” –Får ud af AT hæve fede lønninger i kasse 1 –i flere årti´er ! –Vi andre må tjene vores penge selv ! Endsige “kravle op i et højt træ –for, at beholde honningen for os-selv ! –Desoleé

 36. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Svar til HR. B. Thøgersen !! –Håber AT: I alle –JA-sigere kommer til, at betale for, hver eneste muslimsk “migrant” !—Staten har jo gemt stemmesedlerne –og kan altså finde frem til samtlige socialdemokratister/rad. V.- Der jo har stemt JA—Vi-andre vil IKKE betale så meget som “en fem-øre ” ! –For de tusinder af direkte farlige islamiske mænd, der vælter ind i vores land !—Konventionerne ! —De kan rende og hoppe ! –EU- Er En saga-blot !–Eurokraterne incl. den fordrukne formand Juncker ! –Må se, at klare sig for “de millioner” de foreløbig har lænset EU-kassen for ! –Hvad andet er der at gøre “om søndagen i regnvejr ” ! End at réflektére over “plattenslagerne ” –Dem er der som sagt rigeligt af i Parlamentet incl. Det danske folketing !

 37. Af B.. Thøgersen

  -

  Ja, den lille bemærkning om fransk var ren perfiditet, men, De fortjente det, og jeg elskede det. De har i øvrigt stadig visse problemer med det franske. Désolé over, at måtte påpege det igen. Tegner, bliv ved Deres bræt!

  Deres oplysninger om mine erhverv må stamme fra dybt upålidelig kilde.

  Deres bemærkninger om manglende substans i mine kommentarer synes at antyde, at De slet ikke har læst mine længere indlæg ovenfor. Måske er de for lange for Dem?

  Det ville være lettere at indgå i en saglig diskussion med Dem, hvis De holdt dem til emnet. Indvandring / flygtningestrøm er et vigtigt emne, men har intet, absolut intet, med folkeafstemningen at gøre.

 38. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  SVAR ! Hr. B. Thøgersen ! –At De skriver “De” –Kan meget vel få “os ikke akademikére” ! –Til, at henlede tankerne på “en her-boende-dansker” i Frankrig !–Altså vi er nogen, der er rigtig gode til noget –Og halvgode til den højere akademiske verden ! –Så jeg er blevet nysgerrig ! Monsieur ! –Vedkend, AT: De har været off. i en år-række som “fransk-lærer” ! –Det er rigtig fint med mig –så kan jeg lære noget ! —Men det AT: Være tegner ! –Er en diciplin som man arver fra sine berømte forfædrer !–Jeg havde fransk far og Københavnsk mor !—Det er jo lidt “comme ci comme ca ! C ´est vrai ?–mais salut mon chér Monsieur Thøgersen ( alias parceque Prince Frederik ) ?

 39. Af B.. Thøgersen

  -

  Det er faktisk muligt at undervise, også i fransk, uden at være ansat af det offentlige.

  Selvfølgelig kræver arbejde som tegner et medfødt kunstnererisk talent. Andet arbejde kræver også næsten altid en eller anden form for talent.

  Disse specifikke talenter betyder imidlertid ikke, at man nødvendigvis har talent for at gennemskue politik eller blot juridiske problemstillinger. En gennemlæsning af denne spalte viser, at det talent kun er givet få. Selv en præst kan gå fuldstændig fejl af emnet.

  Mener stadig, at en diskussion bliver mere meningsfuld, hvis man holder sig til emnet.

 40. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Le Front National vandt regionalvalget (2015 Regionales) –Jubiii –De HADER også EU !—-Vores næste store opgave bliver AT sikre AT: Muslimer forbliver UDENFOR Europa ! —(de ligger som de har redt ! )—Så kan vi-andre måske efterhånden få lov til, at nyde godt af alle de penge vi i årenes løb har betalt i skat (dem skal de muslimske migranter ikke få fingrene i )–En skam, AT: Inger Støjberg tilsyneladende er blevet kuet af Lars Løkke –Hun virker noget tam nu ! —Men Løkkes dage som statsminister er så afgjort talte !! –Hvis Thulesen agerer som han har agt ! –Så vælter han & Co. den jyske kræmmer-regering ! De har aldrig været til at stole på “de jyder ” !——Hr. Thøgersen ! Jeg kommer i tanke om, at min skolelærer på La Cours-vejen-skole faktisk var præst ! —Men vores klasselærer var jo Jørgen Clevin !—De fleste af os “stang-lakrids-tegnere ” Blev noget kreativt ! –Hvorimod ingen af os blev “noget med, at regne den ud ” ! –Godt det samme, fordi dem foragtede vi allesammen !

 41. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Hr. Bille Thøgersen ! Er De sikker på AT De ikke har en “skrue løs ” ! –Jeg skal hilse fra Sociolog I liberal Alliance– Hr Dahl ! –Han har faktisk menneske-forstand ! –Så fik vi Dem hr. Misundeligsen !—Hit med Deres Fulde titel “–udi overdrevet !—

Kommentarer er lukket.