Udgangsforbud for mænd

Af Kathrine Lilleør 94

”Det er mænd, der begår voldtægterne, lad dem få udgangsforbud”. Den israelske statsminister Golda Meirs var klar i mælet, da man i Israel i begyndelsen af 70’erne oplevede en epidemi af voldtægter. I parlamentet havde man foreslået, at give kvinderne udgangsforbud indtil problemet var løst, men Golda Meir mente, at det skulle være lige omvendt. Det er nemlig ikke et kvindeproblem, at mænd i store grupper voldtager kvinder. Det er et samfundsproblem. Et anslag mod forsamlingsfriheden og retten til at færdes frit i det offentlige rum. Indtil gruppe-chikanerne er løst, er det mænd, der skal få et problem. Ikke kvinder, der ønsker at bevæge sig frit.

Helt konkret bør forsamlingsfriheden derfor for mænd i grupper på større end fire på pladser og stræder om aftenen og natten i større byer ophæves i det øjeblik, vi herhjemme, oplever noget, der minder om Köln. Så det forbydes, at mænd samles i større grupper, der kan udgøre en trussel mod andre.

Koster det frihedsrettigheder? Ja! I en periode. Selvfølgelig. Men, hvis man ikke lader mænd betale prisen, så må det jo blive kvinder. Både de, der går på gaderne om natten, og de, der ikke tør. Lige om lidt, vil overgrebene gå ud over andre, der så også må betale krænkelsesprisen.

Helt urimeligt, for det er mændene, der voldtager. Ikke alle mænd, selvfølgelig. Ligesom det heller ikke er alle kvinder, der bliver krænket. Men hvis man lader krænkelses-epidemien kun være et problem for kvinder – da har man gjort problemet mindre, end det er.

Prisen, for at vores frie samfund udfordres skal ikke kun betales af kvinder.

94 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  AF HEKTOR HEIMLICH – 9. JANUAR 2016 19:04
  kan tillægge at i december måned var der flere svenske kommuner som betalte 100 millioner kroner mere ud end beregnet pga flygtninge tilstrømningen -hvor længe kan de blive ved med det

  Svaret er: Længe. Statistikken herovre fortæller, at Sverige har tjent 900 milliarder kroner på indvandringen siden 1950, og at skatten ville være 65% højere bare for at holde velfærdsniveauet, som findes nu.

 2. Af Henrik S

  -

  Niels Peter Lemche
  Det lyder jo strålende.
  Kan du så forklare hvorfor Sverige forsøger at stoppe indvandringen nu?
  Din logik fejler vist et eller andet.
  Kan det mon skyldes for meget religionslæsning ?

 3. Af Henrik S

  -

  PS:
  Har for en del år siden arbejdet 2-3 år i Sverige.
  Den pension jeg får for det er helt minimal.
  Så velfærdsniveauet for en alm. Svensker , ved pension , må være virkelig ussel.
  Mon ikke det offentliges billede i Sverige af indvandringen , er et skøn maleri – jeg vil tro det.
  Du må bevise det modsatte , hvis du kan , ellers kan man ikke tro på det , med det billede vi ser i Danmark.

 4. Af Thomas Jensen

  -

  Jeg vil ikke dæmoniseres fordi vi er blevet erobret af muslimier, hallunker og karnevalssørøvere. Hvis kvinder og dyr ikke kan gå i fred, skal skytset målrettes mod de invaderende møgdyr, ikke halvdelen af landets oprindelige befolkning som har fået en kristen opdragelse.

 5. Af Henrik Knage

  -

  Den burde kunne stå for sig selv – formet i epoxy, støbt i beton, at der kræves to til en Tango – og kvinden ikke er uinteressant i hvorfor den ikke altid falder heldigt ud.

  Det er som regel med vilje, at ting ikke lykkes, ikke grundet mangel på evner.

 6. Af Niels Th. Andersen

  -

  Lad os håbe, at Inger Støjberg kopierer det politiske forslag fra Norge, der går ud på, at flygtninge først skal kunne opnå familiesammenføring, når de har stået på egne ben i fire år. Hvis man regner sagsbehandlingstiderne, indslusning og uddannelse m.m. med, kan det blive til ganske mange år.

  Personligt synes jeg, at det ville være mere hæderligt og humant at få ændret lovgivningen, så at vi med rank ryg kan sige, at vi ikke ønsker flere flygtninge/indvandrere, og at de, der allerede har fået et fristed her, må rejse tilbage efter nogle år. Tænk også på, hvad der sker, hvis Saudi-Arabien og Iran begynder at bekrige hinanden, så får vi endnu flere migranter også fra de lande, og fra Afrika er der ingen ende på migrantstrømmen.

 7. Af P. Torbensen

  -

  Helt enig Katrine Lilleør -forstår og er rystet over hvordan vores samfund i Europa kan komme så langt ud på kanten i en åbenbar disrespekt for kvinden-dine fede sorte underskrifter er godt valgte og flere kunne tilføjes.
  Overordnet set kan vi takke vores politikere og deres multikulti tosse opfattelser-hændelserne udtrykker primitiv middelalderlig adfærd og de skal være vores nye arbejdskraft i et Europa med en faldende befolkning i absolutte tal.-vi får borgerkrig på den lange bane-selv vores myndigheder udviser passiv adfærd-2016 bør være grænsen for nu er det nok.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Henrik S,

  fordi den svenske regering gik i panik. Desuden ankom dder i 2015 vel næste tre gange så mange som man havde forestillet sig i Sverige.

 9. Af p jensen

  -

  Her bliver det lagt op som om mændene i bred almindelighed er skyldige i alting. Men det er jo først og fremmest mer kel og de feministiske pladderhumanister og radikale verdensfrelsere som har inviteret og importeret de kvindefjendske, agressive og voldelige kulturfremmede til at slå sig ned i Europa i sådanne mængder, at kaos og mangedoblet kriminalitet er resultatet.

 10. Af p jensen

  -

  På de fleste blogs er det nu filtret som former og styrer debatterne. Massevis af saglige og aktuelle indlæg ender i filterfængslet og kommer aldrig på. Hos ama lie lyh ne “forsvinder” indlæg om feminisme sporløst, og på andre blogs favoriseres agenter, debatsabotører og støjsendere.

 11. Af p jensen

  -

  På nogle blogs er le mche udelukket, hvad man godt kan undre sig over, da le mche udtrykker sig sobert. På andre blogs er det andre bloggere. Filtret er indstillet så det under mange forskellige påskud blokerer for saglige, relevante, aktuelle og sobre indlæg. Det er ret uforståeligt at tante B. opfører sig så udansk og anti-demokratisk.

 12. Af Henrik S

  -

  niels Peter Lemche
  Og det giver så i din logik , 3 gange så megen velstand ?!
  Vrøvl fra ende til anden!
  Alt taler for , at Sverige havde været betydeligt rigere uden den ikke- vestlige indvandring – som Schweiz er blevet.
  Danmarks velstand er dalet fra 6. pladsen til 14. pladsen på få år , så vi er bestemt ikke blevet rigere “på trods” af vores indvandring.
  Sverige vil ikke offentliggøre deres tal – hvorfor mon.

 13. Af p jensen

  -

  PS: Det er svært at tro på at Sverige har tjent hundredvis af milliarder på indvandringen fra afrikanske og arabiske lande. Mon ikke tallet kommer fra den svenske indvandringsindustri, fra mona sahlin eller en radikal klike? Alt tyder på at migrant- omkostningerne er ved at ruinere svenskernes velfærd og sundhed osv. Se 180 g.

 14. Af henrik larsen

  -

  Kathrine Lilleør,

  Dit forslag er yderst fornuftigt.
  Sådan et udgangsforbud vil ikke alene reducere antallet af voldtægter, det vil samtidig reducere andre former for vold, idet mænd i flok altid har været en pestilens hvad end deres motiv har været gruppevoltægt, slagsmål mellem fodboldfans, hærværk etc.
  Du har bare ikke taget højde for Bjørn Elmquist og ligesindede, som altid står i vejen for enhver sanktionering i forhold til udøvere af vold og kriminalitet. Der skal nok kunne findes en eller to paragraffer, som kan forhindre sådan et lovforslag.
  Nu ved jeg godt at dit forslag formentlig er fermsat med et glimt i øjet, men jeg synes bestemt ikke det er et dårligt forslag.

 15. Af preben jensen

  -

  Hårrejsende beretninger om ter ror mod kvinder mv….. se snaph, 180 g, urias og den korte.

 16. Af Kasper Madsen

  -

  Jeg forstår ikke. Er det en joke det her?

  Man kan aldrig uden at overskride menneskerettigheder gå ind at lave lovgivning for en bestemt gruppering – i dette tilfæde mænd som ikke må ses sammen om aftenen i det offentlige rum mm.

  Hvis man pludselig gik ind og fjernede fundamentale frihedsrettigheder – der blev forbudt at mødes 4 gutter til badminton eller an øl sammen efter arbejde, fordi vi er “for truende for kvinder”, så har kvinderne allerede tabt.

  Det forkert at sige kun kvinder betaler prisen for voldtægt. Vi har et retssystem med straffe for lovovertrædelser. Vi mangler nuancer i den seneste debat om voldtægter. En stor andel af voldtægtssager fører ikke til en dom. Men det er aldrig et mål i sig selv at få så mange dømt som muligt. Det er derimod et mål at få så meget af sandheden frem, så de rigtige bliver dømt. Hver 3. voldtægt er falsk, fordi kvinder af forskellige grunde bruger det som en våben til at ødelægge en mands liv. Desværre kom den statistik ikke frem i den seneste uges debat om emnet.

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Henrik S,

  Jeg kan ikke gøre meget ved dine og andres Sverige fobier. Tallene fandt jeg i en leder i min lokale avis, Kristianstadbladet i går.

  Tallene var disse:
  Sverige + flygtninge: Kristianstadbladet 09 JAN 16

  Positiv indtjening for Sverige siden 1950: 900 milliarder kroner
  Uden indvandring BNP 22% mindre
  Skat 65% højere for at have nuv. Levestandard.
  Indbyggertal 2.5 millioner mindre

  Arbejdsförmedlingen: Sveriges behov er 64.000 indvandrere om året for at opretholde levestandard.

  Jeg er ikke uenig i, at det svenske pensionssystem sucks. Skal jeg fremhæve noget negativt, handler det dog om primärvården, dvs. deres vårdcentraler, hvor man aldrig får samme forhold til en læge, som er normalt i Danmark, og så den brugerbetaling, der ikke er meget for en normal indtægt, men kan forhindre mindrebemidlede i at komme rettidigt til læge.

  Men analysen ovenfor af nødvendigheden af at importere arbejdskraft hænger godt sammen med mit ofte fremsatte argument, at vi er ved at begå kollektivt selvmord med en fødselsrate, der er markant mindre end dødstallet. Kan vi ikke reproducere os selv, ja, så kan man bare tælle frem til, at sidste dansker lukker og slukker. Det er ret enkelt, og der er ikke meget at gøre ved det.

 18. Af p jensen

  -

  Man må undre sig over at en dannet og intelligent mand som PL kan sluge de tal råt som han har fundet i en svensk avis. For at indvandringen fra Afrika og Arabien har været en underskudsforretning og en kulturel katastrofe, er stensikkert…….

 19. Af p jensen

  -

  Find rystende afsløringer i den korte avis. Eller læs hvad ole hassel balch, as ger aa mund og prof. bent jen sen kan berette af chokerende ting om dansk politik.

 20. Af Allan Hansen

  -

  I Frankrig blev en lille 14 årig (vantro) pige gruppe
  voldtaget af tre muslimer. Da de fortalte
  dommeren, at det var både deres ret og
  pligt, at voldtaget ikke-muslimer fik
  de alle en til lægs straf. De blev alle dømt
  for voldtægt og racisme.

  Kilde: France 24

 21. Af Eva Madsen

  -

  Det er måske tvivl om at kongehuset ikke har en dråbe blod i årene – nedstammende fra Harald Bluetooth – men lad os nu frede kongehuset som en institution – vi har jo ikke noget BEDRE at erstatte det med.

  Jeg er helt sikker på at Danmark ville være bedre stillet, hvis Dronningen / Kongen stod i spidsen for et forretningsministerium – så ville landet ikke have et budgetunderskud på 60 milliarder ( gælden vokser med 100 millioner om dagen ) og en udgift på over 200 milliarder om året på IKKE integrations mulige IKKE vestlige folkeslag og spildt U-lands bistand – hvor hovedparten er på overførselsindkomst og tillige påfører vort land uhyggelige store løbende og vedvarende udgifter af ALLE slags og problemer .

  Så at blive forarget over at vores prinsgemal får sølle 8 millioner om året i pension – er jo totalt derude – hvor tåberne farer forvildet rundt med bind for øjnene og lydhæmmende voks i ørerne.

  Vores nuværende såkaldte demokratiske land lider af en uhelbredelig sygdom – hvor største del af landet befolkning på ca. 3 millioner er afhængig af staten, enten er arbejdsløse , ansat i staten, på SU, milliardkrævende “dum” i arbejde , efteruddannelse . mv.

  Sådan et land har ikke mulighed at eksistere på langt sigt , da landets vælgere, ikke ønsker at stille sig selv bagefter i køen – EFTER samfundet / statens overlevelse.

  At de nu ” bider ” af de kulturfrelste, godhedsindustrien , folketinget ,regeringen og de Radikale der prøver at bilde befolkningen ind at de mange nye analfabetiske illegale muslimske grænseoverløbene kulturberigere ,er en arbejdsmæssigt berigelse for samfundet ( mange har ikke en skolegang og behersker ikke det latinske alfabet – og kvinderne har aldrig haft andet tjans end køkken artister og fødemaskiner ) – SKAL i JOB – tror landet over 800.000 arbejdsløse i den arbejdsføre alder – på den ??

  Er der andre der tror på hele cirkus Danmark ???.

 22. Af Henrik Knage

  -

  Den muslimske interventionshær begyndte deres march mod Danmark lige Syd for Alperne, i et 100 km. bredt bælte, hvor den allerede har sat sine spor, i skikkelse af systematiske voldtægter af tyske kvinder.

  Lige nu står den på Dybbøl Banke, hvor den holder pause, og slikker kvinderne, som de har på slæb i øregangene, med kurs mod Ribe, Tønder og Tinglev.

  De har meddelt noget om, at hvis danske kvinder vil undgå at blive voldtaget, så skal de skynde sig at få købt sig en Jihad, og tage den på, da det for fremtiden vil meget svært for ikke at sige umuligt for en kvinde, at gøre nogen som helst form for indsigelse eller anmeldelse i og med hun får skylden for voldtægten

  Det gør hun fordi der er flere højesteretsdommere lige på trapperne, dommere der bærer slør, tørklæder og Jihad.

  Når en person først har opnået dommerstatus, kan vedkommende ikke fyres.

  Tyskerne forsvandt trods alt efter 5 år, men de her har taget hele familien med, så det gør de nok aldrig.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er tallene Lemche oplyser sikkert korrekte nok. Et helt tilsvarende billede ville tegne sig for Danmark.

  MEN læs hvad Lemche skriver. Det er data fra 1950 og frem.. Fra 1950 og frem til ca 2000 importerede hverken Sverige eller Danmark ret mange af ikke-vestlig herkomst. Så laves analysen efter 2000 og frem til idag ser billedet helt anderledes dystert ud.

  For Danmarks vedkommende koster ikke-vestlige indvandrere idag ca 20 milliarder om året. Samme omkostning vil selvsagt gøre sig gældende for Sverige. Blot er tallet hinsidan væsentlig større!

 24. Af Allan Hansen

  -

  Moskeernes mange ansigter!

  Af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergård
  2015.( se også Global jihad af samme).

  Fra oplysning til opløsning.
  Fra nedsmeltning til selvudslettelse.

  I denne bog kan du læse alt det du behøver at vide
  om den fascistiske døds kult islam, og hvorfor den
  må og skal afvisses og ud visses ikke alene fra Europa
  men hele den Vestlige verden – så må de tage deres jihad
  med hjem til ørkenen, der hvor den kommer fra.

  Klar tale: Uvidenhed er ikke nogen undskyldning
  ikke engang en dårlig undskyldning.
  Uvidenhed og politisk “korrekthed,,
  burde være strafbart
  Den nye konsensus i
  Europa hedder analfabetisme/ politisk korrekthed.
  for ” hvad vi ikke véd behøver vi
  ikke at bekymrer os om.
  Politikerne fylder os med løgne, lort og lagkage.
  Jeg vil tillade mig den uhørte frækhed, at kalde
  ALLE, der ikke har læst denne bog for
  åndelige analfabeter.
  Alene forord og indledning rummer en
  forbløffende bred kompleksitet.
  Også sproget og opbygningen lykkes temmelig
  godt for de to forfatter. Altså klar tale.
  Bogen stiller mange gode spørgsmål.
  Men magter også mange kvalificeret svar.

  – Om dødens bog – Koranen.
  ( der findes over 140 vers, der handler
  om at slå folk ihjel).

  – Om bødlernes bog – sharia Lov.
  ( en afhandling om grusom tortur
  og menneske mishandling).

  Side 16. ,,, ” Der kan aldrig bliv tale om nogen
  fred eller sameksistens mellem islam og
  ikke-islamiske sociale og politiske institutioner.
  Den islamiske bevægelse skal og kan tage magten, så
  snart den er moralsk og antalsmæssigt stærk
  nok til det ikke blot for at ødelægge den ikke-islamiske
  magt, men også for at bygge en ny islamisk magt
  i stedet,,,.
  – Citat: Alia Izetbegovic – bosnisk præsident.
  ” Hvis islam ikke er politisk, er den ingenting,,,.
  ( Ayatollah Khomeini).

  Side 19 ,,,, Udvandring hijar/jihad er kun lovlig
  hvis den styrker magt overtagelse – De “moderate,, muslimer
  støtter erobringer med lige så stor nidkærhed som de militante
  muslimer, fordi koranen beordrer dem til det,,,.
  ( se også: Sam Solomon ” Modern Day Trojan Horse, 2009).

  Side 22 ,,,, ” Etablering af moskeer er blevet symbol
  på islams fremmarch og erobring af nye territorier,,.
  (altså: magtovertagelse).

  Side 25,,,, ” vold begås i islams navn over hele verden
  det er ortodoks islam og dens jihad doktrin, som er
  kilde til deres terrorhandlinger det kan der ikke
  eksistere nogen tvivl om,,,.

  Side 30,,, ” I Vesten tænker vi generelt logisk
  og bestræber os på at give rationelle begrundelser
  for, hvad vi gør og mener. Og vi tror, at det samme
  gør sig gældende for alle andre – og vi tager grundigt fejl!
  I islam er det ikke den rationelle fornuft, der hersker,,,.

  Side 34,,, ” Der er ikke et eneste vers i Koranen, der
  påbyder muslimerne at elske (endsige tolerer) nogen udenfor
  islam egne rækker, men der er næsten 500 vers, der taler
  om Allahs had mod alle de vantro og/eller opfordrer
  muslimerne til vold mod dem,,,.
  ( Se også ” A God who hates,, Wafa Sultan 2009.

  Side 37,,,, ” Hvis vi ser på den muslimske verden, kan
  vi tydeligt se, hvad islam vil gøre ved den Vestlige
  kultur, hvis den får magt, som den har agt:
  vold mod og undertykkelse af kvinder, overvågning af
  dissidenter, antisemitisme, homofobi, halshugninger, æresdrab,
  børneægteskaber, mord på vantro, etc,,,.

  Til sidst en stor, varm og venlig hilsen til
  M & M. men mest af alt tak for “den politiske forpligtelse
  med henvisning til den danske filosof Kai Sørlander
  2011.
  Vi har brug for folk med mod og nosser folk, der tør
  stå frem og sige sandheden om islam!
  Tak for det. Denne bog afslører alle islams dårligdomme
  – løgne – dobbeltspil og bedrag.
  Ironisk nok er muslimerne dem, der har betalt
  den højeste pris for alle islams løgne og bedrag
  ( måske den hidtil bedste islamforskning på dansk).
  Hvis du nogensinde møder nogen, der
  ikke har læst denne bog? – så er de udviklingshæmmet analfabeter!

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen,

  Det er faktisk overhovedet ikke korrekt. I 1960erne og begyndelsen af 1970erne importeredes i tusindevis af såkaldte gæstearbejdere, i hovedsagen fra Tyrkiet. Mange har vist klaret sig ganske godt, og deres børn og børnebørn indtager nu naturligt pladser f.eks. i folketinget side om side med gammeletniske danskere.

  Og ja, det er en langtidsinvestering.

 26. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, du manipulerer uverhæftig. Det seneste officielle tal, jeg kan huske, oplyst af det svenske migrationsværket – er et minus på ca 64 milliarder svenske kr i 2016. Hvornår er der breakeven på det tal? – aldrig!

  Iøvrigt hvis tredje verdens analfabeter er så fed en langtidsinvestering, som du påstår – hvorfor da standse importen i Kastrup?

 27. Af Bjørn Sørensen

  -

  Det er naivt at tro at folk fra mellemøsten og afrika kan erstatte europæere.
  Ser vi på IQ skal man have min 90 for at klare sig i vores moderne teknologiske verden.
  Folk fra den muslimske verden har en gns. IQ på 85-90 hvilket gør at over halvdelen vil have svært ved at klare sig her. Folk syd for sahara har en gns. IQ på 70, forklarer så udmærket hvorfor kun 10% af somalier er i arbejde.
  De politikere som vi har fra den muslimske verden er en flok vatnisser som lider af politisk korrekthed, som om vi ikke har nok af dem i forvejen.
  Hr. Lemche, jeg tvivler på dine tal fra Sverige, Den slags opgørelser er ofte stærkt manipulerede, så de giver et fordrejet billede af virkeligheden. Hvis migranterne var i arbejde ville de ikke være et alvorligt socialt problem. For ca. 10 siden kom jeg meget i S og læste i lokalavisen Sydsvensken at der ikke var penge i kassen længere til alle udgifternee til immigranterne. Jeg har svært ved at forestille mig at det skulle være blevet bedre. Sverige har ligesom DK modtaget mange fra østeuropa, som er kommet for at arbejde og det er generelt god arbejdskraft, det er folk der vil noget og skabe sig en bedre tilværelse.
  Blandt muslimerne i DK er flertallet 60% ikke i arbejde.

  Så tilstrømningen af unge mænd uden kundskaber vil skabe problemer er indlysende, det er den samme problematik vi ser alle vegne, hvad værre er at de opfører sig utilstedeligt og agressivt. Det der er sket i Køln foregår overalt i EU hvor de lømler er samlet.
  En konsekvens af europæernes pladderhumanistiske holdninger, som er ved at ødelægge vores samfund, fordi man ikke griber ind og sætter dem i respekt for vores samfund.

  Så jeg er helt enig i at vi konkret bør ophæve forsamlingsfriheden for mænd i grupper på større end fire på pladser og stræder om aftenen og natten i større byer ophæves i det øjeblik, vi herhjemme, oplever noget, der minder om Köln.

  Hvor længe skal vi se på at vores unge piger ikke kan færdes frit i nattelivet uden at blive forulempet af en flok liderlige lømler som ikke har respekt for vores piger.

  Dem der ikke kan opføre sig ordentligt i vores offentlige rum skal interneres og udvises til hvor de kommer fra, for når de ikke respekterer vores samfund hører de ikke til her.

 28. Af Henrik Knage

  -

  Jeg har lige fået en åbenbaring fra Gud. Demokrati er opfundet af bøsser, tilegnet bøsser og fabrikeret til bøsser.

  En af mine bedste venner er bøsse, men jeg er det ikke selv – desværre kunne jeg så sige – for de har det sq sjovt.

 29. Af p jensen

  -

  I enhver befolkning er en fjerdedel eller femtedel af befolkningen under lavmålet mht. intelligens og/eller moral. Dvs. at i Danmark er der mellem 1 og 1.5 millioner svagt begavede og/eller skruppelløse/samvittighedsløse. En del af disse tåber og/eller kyniske, hensynsløse typer er med i politik og meningsdannelsen eller skriver med på disse blogs. Er det ikke ganske tydeligt?

 30. Af Jan Petersen

  -

  Dansk/svenskeren Lemche er som vanlig beskæftiget med konspirationsteorier!

 31. Af Henrik Knage

  -

  Der er dem der mener, at det er bedst, at gå til hovedet, frem for til røven, hvis man vil have bid første gang.
  Det er jeg delvis enig i, endnu bedre er det at gå til benene i første hug. Der findes sådan en hel masse sjove punkter på den menneskelige krop – hvor det gør forbandet ondt – og hvor man skriger af smerte, når der er en rødhåret tysker, der vejer 110 kg. maser igennem alle tilgængelige parrader, og nyder det.

  Det hedder “Rolfing” efter Ida P. Rolf USA.

 32. Af Henrik Knage

  -

  Der skal bare så uendeligt lidt til, før modstanderen vælter – lær teknikken tøser.

 33. Af Er knage både debattør og støjsender?

  -

  Er der to der hedder knage? En der leverer fornuftige indlæg, og en der indsender stribevis af platte, afstumpede, fordrukne og åndssvage kommentarer……??

 34. Af p jensen

  -

  Det er lidt træls at Rina Ronja Kari der vil have Danmark ud af EU, er meget naiv på et enkelt punkt. Hun tror vist fuldt og fast på co2-propagandaen, selvom co2 ikke er andet end oversmart politisk fup og fidus. Det er klogt at ville væk fra et udemokratisk og totalitært foretagende, men mindre klogt at støtte co2 hysteriet.

 35. Af p jensen

  -

  PS: Der burde måske også være “udgangsforbud” mod de radikale og skabsradikale typer som har påført danskerne og europæerne utallige problemer og ulykker, og som nu er medskyldige i overfaldene på tusinder af svenske, franske, norske og tyske kvinder osv.

 36. Af p jensen

  -

  Iøvrigt er det utrolig lidt Borgen kan finde ud af. At give sig selv lønforhøjelser og fordele har MF’erne jo altid kunnet finde ud af. Men at halvere tvangslicensen, at fastsætte fornuftige rammer for indvandringen, at undgå mavekravleri for EU, at sætte et loft over ågerrenter mv. så årsrenter ikke kunne nå op på 1000% og så gebyrer ikke løb løbsk, at holde valgløfter, at bevare kvaliteter i sundhedsvæsnet, at begrænse kriminaliteten og spredningen af resistente bakterier osv., osv…… det har man ikke kunnet finde ud af. Ja, man har end ikke forsøgt at hjælpe danskerne på disse punkter.

 37. Af Henrik Knage

  -

  Det er ikke noget problem at give mænd udgangsforbud op lørdagen, der sidder de fleste hjemme og kikker på en fodbold, der triller rundt på en græsplæne og som af og til hopper hvis der er som ved en fejl rammer bolden.

 38. Af Henrik Knage

  -

  Det kan godt være der er to der knager, men man må tage det sure med det søde, imidlertid er budskabet krystalklart.

  Som Margrethe Vestager sagde, da hun var i den tidligere regering: Befolkningen skal til at vende sig fra at tro det er Folketinget og Staten, der skal løse folkets problemer. Folketinget er til for at lave politik, og Staten er til for at administrere det som Folketinget har besluttet – færdig bom.

  Hvor tydeligt skal jeg skrive det?

  Nogle gange er man altså pisket til, at tage sagen i egen hånd bogstavelig talt, og tage skeen i egen hånd.

  Det mest effektive man kan som kvinde med en forholdsvis lille hånd (det er en klar fordel), hvis der står en mand og slikker en i øregangen – og man ikke ønsker det, så bed vedkommende om at åbne munden lidt mere og række tungen længere ud, for det kan du godt lide. Så tager du simpelthen fat om ondets rod, helt ned til tungeroden og klemmer til og holder fast – også når han lægger sig. Så begynder narrøven at fægte med armene, men skid på det, for det foregår i panik.

  Det virker over for lidt for pågående slædehunde man ikke kan bede om, at de åbner munden. Næste gang de ser en, så løber de væk med halen mellem benene.

  Det gør fucking ondt, det er bare for at sige det som det er. Prøv selv!

 39. Af Finn Bjerrehave

  -

  Syrien: Udgangsforbud for mænd, ellers stopper vores borgerkrig aldrig, sådan skulle teksten lyde, og Europa havde sluppet for Muslimske militærnægtere dessertører landsforrædere, og borgerkrigen havde fundet sin vinder.
  Dette skeete ikke, og Syriske våbenføre mænd, flygter 5000 km., tildet nordlige Europa, lader deres kære og børn i usikkerhed i både Syrien Tyrkiet,s flygtningelejre, og krigen får aldrig en vinder, Europa en stor udfordring, og kan vi årelade landet Syrien, til fortsat elendighed.
  Hvad siger Israel. Finn Vig

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  Finn Bjerrehave,

  Israel siger intet, for de er enige med russerne om, at Assad skal blive, hvor han er. Så sker der ingenting på den front. IS har ikke lyst til at slås med Israel overhovedet, for så får de bank.

  Prøv at analyser forholdet mellem Israel og Rusland. Der er nu så mange russere i Israel–og de gider ikke lære hebraisk–så landet er på vej til at blive russificeret.

  Du er totalt uvidende om sammensætningen af den syriske befolkning. Der er intet fællesskab, som kunne forene alle dine kampdygtige unge mænd i et militært forsvar. Der er utallige fraktioner med hver deres interesser. Men hvis du vil prøve at forstå, hvorfor de flygter, så se på billederne fra f.eks. Homs. Den syriske stat er et kunstprodukt, skabt af de allierede efter Den 1. Verdenskrig. Når man rejste i Syrien blev det ikke mindst klart, når man befandt sig ovre ved Eufrat. Der så man ikke Assads politisoldater. Det var en helt anden befolkning end den i vest, meget tættere på befolkningen langs floderne i Iraq.

 41. Af Jan Andersen

  -

  Man kan læse at Kathrine Lilleør omhyggelig undgår at kalde en skolv for en skovl – nærmest berøringsangst – så vågn dog op, eller bliv voldtaget.

  Disse “events” er velkendte verden over, pøblen i Køln var fra Mellemøsten og Nordafrika

 42. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Vi ser nu en politisk skandal af enorme proportioner, udspille sig i Tyskland og Sverige, hvor politi, media, politikere, har skjult fakta angående muslimsk kriminalitet, for deres befolkninger, for at undgå, at befolkning blev yderligere negativ, over for muslimsk indvandring/asyl!
  Denne afsløring af politikere, redaktører, politichefer, som bevist har skjul fakta, angående kriminalitet, begået af muslimer, for befolkningen, i årevis, kan ikke sanktioneres hård nok!
  Det bør føre til øjeblikkelige afsked af de ansvarlige, for mørkelægningen af fakta!
  Det bør også udløse politi anmeldelser, der forhåbentlig kan føre til fængselsstraffe!

  Dette er et ufatteligt kriminelt bedrageri, over for befolkningen, foretaget af myndigheder og intuitioner som har haft befolkningens tillid!
  Føj for f…..!
  M.v.h.

 43. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Carl-Erik Pedersen ! –Ja, guderne skal vide AT: Vi er helt klar over, at de “ræverøde”–journalister –er hundeangste for AT miste deres job ´s–Der sidder folk i både Sverige –og Tyskland ! –Og trækker i trådene –Og samtidig tror AT: internettet ikke har gjort nogen forskel ! –Det har internettet ! –De kan ikke længere skjule deres skumle hensigter ! –ALT kommer for dagen ! –Kansler Merkel ! Er en saga blot ! –Svenskernes Statsminister med samt –hele det hellige system ! –Er færdige fuldstændigt færdige –Folket har talt–Alle muslimske mænd skal udaf Europa –Helt ud–og sendes tilbage til Mellem-østen ! –Deres kønne kvinder kan blive i Europa –hvis de fralægger sig “de symbolske islamistiske gevanter ” ! –De er heller ikke relevante, hvis vi slipper af med samtlige islamiske mænd ! –Jubiii–Det er løsningen !—-Inger og Marcus ! –Der kan sagtens strammes mere –når det gælder vores afsky for muslimer med forkvaklede menneskesyn ! –Så bliver der overskud af Mænd i Mellemøsten –Endnu mere overskud ! –Så kan de parre sig med hinnanden ! –Hvilket de gør i forvejen !

 44. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Udgangsforbud for mænd ” !! –Hvis de myndigheder ikke kan se forskel på børn og mænd ! –Så er den vel rivende gal ! –Ikke sandt ?—AT være 25 år og have langt fuldskæg ! betegner myndighederne som “børn ” –Hvor er man så henne ! Samme ismaliske såkaldte børn ! Er ikke tabt bag-en-vogn ! De hæver sociale ydelser i flere lande !—-De naive myndigheder i Sverige –bliver da også snydt så vandet driver !—Det samme kan sikkert ske i DK. Medmindre Inger Og Marcus strammer endnu mere ! –De 2 er nemlig ikke tabt bag – en – vogn !—Vi skal have sendt samtlige enlige mænd fra Mellem-østen tilbage –i en gevaldig fart !—Soc.dem. borgmestre skal udlevere deres “kælebørn” i de 42 réservater –som de har beskyttet i de sidste 30-35 år ! –Nu går den nemlig ikke længere !

Kommentarer er lukket.