Ondskabsindustrien

Af Kathrine Lilleør 84

Ingen konventioner er evige. Derfor vil generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl gerne revidere FN’s Flygtningekonvention. ”Konventionen er lavet på et tidspunkt, hvor flygtninge kom fra Europa eller i hvert fald fra et nærområde. Den blev ændret i 1960’erne og den kan ændres igen”, sagde Anders Ladekarl i et interview til Weekendavisen i sidste uge. Oprindeligt sigtede Flygtningekonventionen fra 1951 alene på at sikre flygtninge internt i Europa efter krigen. Men i 60’erne udvidede man konventionen til at gælde flygtninge i hele verden. Anders Ladekarl mener, at konventionen bør gøres mere tidssvarende, selvom det ikke absolut vil forbedre alle flygtninges situation. Udmeldingen er en sensation. Intet mindre. Men ingen hørte det rigtigt. Al opmærksomhed gik i den forgangne uge gik minister-defensorater i EU, internationale satiretegninger af statsministeren med et uhørt armbind og den lille havfrue, nu med smykker.

Det virkelig vilde i Anders Ladekarls udmelding er, at han tilhører den fløj i debatten, der har fået tilnavnet ”godhedsindustrien”. Den del af debatten, som gerne fremhæver debattonen fremfor det faktum, at Danmark bruger næstflest penge på flygtninge af alle lande i EU, og 80% af alle flygtninge får deres familier hertil med det samme, og skal ikke vente tre år. Helt i forlængelse heraf er det ikke de sidste fakta Anders Ladekarl fremhæver, men han beklager i det samme Weekendavis-interview netop den polariserede debatkultur. Da han imidlertid bliver spurgt, om han ikke bare er et ”godhedsmenneske”, svarer han:

”Jeg vil hade at være det modsatte af humanist og godhedsmenneske. Jeg opfatter det som et adelsmærke at være en del af godhedsindustrien, selvom jeg godt ved, at de, der bruger udtrykket, mener det modsatte. Jeg ville hade at være en del af ondskabsindustrien”.

Rigtig! Det er ikke et ”adelsmærke”, når Anders Ladekarls politiske modstandere placerer ham i ”godhedsindustrien”. Rigtigt! Det er er en ufin polariseret debatkultur, hvor man kategoriserer sine modstandere. Punktum. Bare han dog derefter havde klappet i. Men så indfører generaldirektøren for Dansk Røde Kors en helt ny rabiat betegnelse for sine modstandere: ”ondskabsindustrien”! Den har jeg ikke hørt før. Ladekarl vil ”hade at være en del af ondskabsindustrien”. Tænk, det vil jeg også.

Nu ved jeg så bare ikke, hvilken industri Anders Ladekarl mener, at han og jeg arbejder for, når vi er enige om, at Flygtningekonventionen må kunne revideres. Det vil mange han ellers deler holdninger med jo være lodrette uenige i. Gør det da Ladekarl selv til en del af ondskabsindustrien eller står han og jeg ligesom et sted ind imellem det onde og det gode? Enhver må spørge sig selv.

 

I en uge, hvor man internationalt er i færd med at gøre Danmark til syndebuk for en politik, som ingen har lyst til at føre, men som EU nødvendigvis på sigt må føre, må vi stå sammen. I erkendelse af, at først den dag, du og jeg holder op mene, at onde er noget alle andre er, men erkender, at vi også selv udøver ondskab, da har vi sagt noget sandt.

84 kommentarer RSS

 1. Af Niels Andersen

  -

  Tilhører vi ondskabsindustrien, fordi vi vil forsvare vores fædreland mod 1.500.000.000 potentielle indvandrere fra Mellemøsten og Afrika?

  FN’s flygtningekonventioner er ude af trit med virkeligheden. En sand syndflod er under opsejling fra syd, hvor enorme horder af fattigsdomsflygtninge vil søge mod nord under dække af krigsflygtninge. At adskille disse fra hinanden er en umulighed, og herunder er antallet af mulige krigsflygtninge i sig selv så stort, at de kan tvinge Nordeuropa økonomisk og kulturelt i knæ.

  Vi er allerede godt i gang med massive besparelser på vores kernevelfærd pga. de først ankomne “flygtninge”, hvis antal vil stige eksplosivt de kommende år pga. de håbløse familiesammenføringer og en endnu større tilstrømning.

  Det er kun en løsning/redning. Nemlig at lukke vores grænser hermetisk og nægte alt indvanding. Hvis det er ondskab, så må vi være onde.

 2. Af Runa A

  -

  Jeg er af den overbevisning, at for at vores gode velfærdssamfund, som er opbygger i årtier, skal kunne bestå, skal der meget mere samarbejde partierne imellem.

  Denne verbale skyttegravskrig imellem højre og venstre fremmer ikke noget samarbejde og fører ikke til nogle løsninger.

  Alt godt samarbejde er bygget på gensidig tillid. Og en mand kalder ikke sin kone ko, uafstraffet.
  Axel Eriksen hvordan kunne du holde på kunder med dette sprog?

  Derfor bringer Kathrine Lilleørs og Sørine Gotfredsens blogs ikke nogen fred til familien Danmark, til trods for, at de repræsenterer begge to den danske Folkekirke. De har et meget uforsonligt sprog.

  Ingen af os hverken højre, eller venstreorienterede ønsker at give afkald på de goder vi har i dag, hvis det lader sig gøre at beholde det samfund vi har i dag.

  I et samfund, der i så stor grad er teknologibaseret, bliver der ikke arbejde for alle, sådan som fremtiden ser ud til at udvikle sig. Teknologien bliver endnu større del af vores hverdag i fremtiden. Det er oven i købet muligt at firmaene flytter funktioner tilbage til respektive hjemlande, på grund af teknologi. Lundbeck har f.eks. udviklet en pillemaskine, som kan erstatte produktion i et andet land.

  Der bliver behov for at finde ud af, hvordan vores samfund skal fungere, om vi skal have f.eks. borgerløn, eller gå ned i tid. Vi har brug for visionære og begavede politikere for at vores samfund, skal fungere i fremtiden.

  De unge kan i så fald få mere tid med deres børn og storkapitalen må nøjes med mindre til skattelyen.

  Arbejdsmarkedet er i dag og bliver i større og større grad, som en stoleleg, hvor vi mennesker nogle gange sidder, andre gange må vi stå.
  Der er ikke arbejde for alle, sådan som vi nu har indrettet os i dag.

  Jeg køber gerne varer, der er lavet i Danmark for at støtte danske arbejdspladser. Det er ofte dyrere, men så køber jeg ikke så meget og eller jeg sparer op til det

  Et firma som Fritz Hansen har flyttet sin produktion til Polen for et godt stykke tid siden. Det efterlader arbejdsløse håndværkere i Danmark, med ligeså så stort tab af håndværksmæssig kunnen. Det er Fritz Hansen nok ligeglad med. Det er til gengæld med til at udvikle Polen.

  Men Kina var nok ikke kommet så godt i vej, hvis ikke Vesten havde flyttet sin produktion dertil. Nu er de ved at blive for dyre, nu er det Indien, Pakistan og Bangladesh. H og M har kæmpeproduktion her.

  Ikea er et forretningsmæssigt hit, fordi varen bliver produceret, hvor der er billigst hver gang. Ingvar Kamprad var en af de første, der fandt på det. Først i Europa og senere i andre lande.

  Firmaer flytter, for at tjene endnu mere. Det er konkurrenceevnen siges det. Det er nok rigtigt med nogle ting.

  Det kunne også være, at vi skulle købe lidt mindre bras og lidt bedre, for at spare lidt på vores klode.

 3. Af Axel Eriksen

  -

  Selv en konservativ borgmester i Gentofte er klogere end de “røde”!
  Indkvartèr “migranterne” på Charlottenlund Slot siger han, der ikke i landets rigeste kommune kan finde kommunale boligtilbud til “horden” af indvandrere! Er det et par hundrede, som kommunen ikke kan overkomme?

  Men lad billedet af den fashionable bygning gå verdenspressen rundt. Alle vil elske det – måske ikke specielt englænderne, der er vant til at se større slotte – men så kan The Guardian da påpege og kritisere det! Der vil altid være nogen, der er er særdeles lydhøre over for den slags!

 4. Af P Christensen

  -

  Når nu (selv)godhedsindustrien en snarlig dag har eroderet al danskernes velfærd og gjort dem til flygtninge i eget land, kan danskerne vel så tilsvarende forvente at få samme udsøgte behandling som førstnævnte i årtier har sikret folk udefra ?

  Nå, men nu vil jeg undersøge om de første bettingfirmaer har udbudt spil på datoen for
  fallentprojektet EUs snarlige kollaps.

 5. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  En beduinstammes styrke afhang af det antal våbenføre mænd som den kunne mønstre, og derfor gjaldt det om at skaffe sig så mange sønner som muligt. Da islam kom, var der ingen grund til at lave om på de gamle ægteskabsvaner. Araberne behøvede tværtimod mere end nogensinde våbenduelige mænd. Med tiden bredte de sig over ufatteligt store områder, hvor de underkuede folk var i sort flertal. Og jo hurtigere araberne voksede i antal, desto flere militærkolonier kunne de anbringe i de erobrede lande. Da eksisterede der heller ikke nogen vanskelighed ved at mætte de mange barnemunde, for siden levede hele den arabiske befolkning på de overvundnes bekostning . (Grimbergs verdenshistorie)
  Kan man ikke frygte det samme vil ske i Europa i nær fremtid, hvis den muslimske folkevandring fortsætter, som alt tyder på den vil gøre!!

 6. Af J Hansen

  -

  Af Axel Eriksen – 31. januar 2016 12:41
  Axel Eriksen fylder jo alle blogs med usandheder.
  Og klynker som et lille barn, når han får et svar.
  Den kreative tvangspensionerede revisor er meget følsom.
  Det er da ikke ham som der er indsat en tegning af i The Guardian.
  De kender ham sikkert ikke.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  FERDINAND EGIDIUS SANDER,

  Nu er Grimberg jo ikke noget sandhedsvidne. Jeg tror nok, at den historie er skrevet om siden Grimberg nogle gange. Men din version hænger sammen med en gammel myte om udvandringen fra ørkenen. Nu kan der ikke leve ret mange mennesker et sådan sted, så man må også se på¨antallet af mennesker i erobrede områder, der konverterede til islam. Og som min gamle professor i kirkehistorie, Torben Christensen, sagde, så var islam ikke noget afskrækkende for de orientalske kristne, der ofte, fordi de ikke forstod det der med treenigheden og tonaturlæren (sand Gud og sandt menneske på én og samme tid), mente, at islam repræsenterede den rigtige kristendom.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen,

  Og heri har du faktisk helt ret. Men det er det, der krakelerer lige nu i Sverige. Derfor er SD i vælgertilslutning allerede større end DF, og til højre for SD finder du en række nazistiske partier (husk, at der aldrig var et opgør med nazismen efter krigen i Sverige).

  Og det, der virkelig krakelerer i Sverige nu, er løgnen, selvbedraget. Svenskerne skal nok finde ud af det. Der er faktisk langt fra Stockholm til det sted, hvor jeg bor, og som de lokale ser på det, så kan Stockholm rende og hoppe.

 9. Af Helge Nørager

  -

  Basalt, helt naturligt, ønsker mennesker ikke at være onde.
  Hvis nogen påstår det, tager de fejl.

  At omtale noget som ondskabsindustri eller godheds industri, er en fejl.

  Ingen ønsker at tage stilling til de vanskelige problemer, Hr Anders Fogh Rasmussens, kontraktpolitik, boligboble pga af 30 års afdragsfrie lån, banker som kan drive ejendomsmægler virksomhed , og start af en muligvis ulovlig krig i Irak, har påført Danmark.

  Irak dommerundersøgelse blev nedlagt, mindre end 6 timer efter stemmer var talt op.

  Den som blev undersøgt for mulig deltagelse i forbrydelser som skal give livsvarigt fængsel………….

  Blev justitsminister og nedlagde undersøgelse…………………

  Korruption aldrig, magtmisbrug nej da.

  Kun moral fra partiet venstre, som man ved hvor man har.

  Levende i den mest beskidte rendesten, fra det mest beskidte slagteri, og de mest smittefarlige af menneskefjendske holdninger.
  Støtter af mulige krigsforbrydere.

 10. Af Helge Nørager

  -

  Basalt, helt naturligt, ønsker mennesker ikke at være .nde.
  Hvis nogen påstår det, tager de fejl.

  At omtale noget som .ndsk,bsindustri eller godheds industri, er en fejl.

  Ingen ønsker at tage stilling til de vanskelige problemer, Hr And.rs .ogh Rasmus.ens, kont.ktpolitik, boligboble pga af 30 års afdragsfrie lån, banker som kan drive ejendomsmægler virksomhed , og start af en muligvis ulovl.g krig i Irak, har påført Da.mark.

  Irak domm..undersøgelse blev nedlagt, mindre end 6 timer efter stemmer var talt op.

  Den som blev undersøgt for mulig deltagelse i fo.brydelser som skal give li..varigt f.ngsel………….

  Blev justitsminister og nedlagde undersøgelse…………………

  Ko..uption aldrig, magtmisbrug nej da.

  Kun moral fra partiet venstre, som man ved hvor man har.

  Levende i den mest be,..dte rende.ten, fra det mest beski.te sl.gteri, og de mest smi..efarlige af menneskefjendske holdninger.
  Støtter af mulige krigsforb…ere.

 11. Af Paul Erik Christensen

  -

  Røde Kors nærmer sig et politisk parti, og det er ikke godt. Han bekymrer sig ikke om økonomien, hvor skal vi spare og hvem skal det gå økonomisk ud over, med den indvandring af hovedsaglig unge mænd. Ingen diskuter om, det er det vi europæer ønsker, er vores mening uden betydning for de gode, nu vi der bekymrer os for vore børn og børnebørn, nu er blevet de onde.

 12. Af Runa A

  -

  Jeg skrev en besvarelse til en af kommentatene. Der er ikke noget groft i besvarelsen, ingen frække ord, jeg efterlyser flere visioner fra politikere og hvordan vi indretter vores kommende teknologiske samfund. Min kommentar er blevet censureret. Det er måske fraværet af grimme ord der har fået den censureret.

 13. Af Daffy Duck

  -

  Helge Nørager – anskaf dig et nyt tastatur eller få en headtransplant.

 14. Af Hektor Heimlich

  -

  Bare læs Politiken så får man et godt indblik i Ondskabsindustrien: på den ene linje skælder kronikørerne ud på Danmarks såkaldte underklasse for at være nazistisk og være imod at deres surt erhvervede skattekroner går til rige immigranter, på den næste linje beskriver de hvor vidunderligt det var at tilbringe forrige week-end i Key West og hvor de så skal hen næste week-end: noget som den almindelige skattebetaler bare kan drømme om -man får kvalme!

 15. Af Benny B

  -

  “Efter optøjerne i den svenske hovedstad, Stockholm, fredag aften advarer de sociale myndigheder i byen unge udlændinge om, at de ikke bør bevæge sig ud på byens gader alene.”

  Bare rolig, det er der ingen chance for.
  Vi ved af erfaring, at det nærmest er umuligt for unge muslimske indvandrere, at gå alene.
  Hvorfor mon, det hedder gruppe knivstikkerier og gruppevoldtægter?

 16. Af sandheden er ilde hørt i visse kredse

  -

  Kan godt forstå at debatterne hos den belgiske tante er endt som demokratiske narresutter. For det er jo et folkemordsprojekt EU og Borgen har gang i, og det skal jo helst ikke blive alt for klart for danskerne. De er tiltænkt samme skæbne som indianerne, aztekerne og jøderne osv. Men for at de først skal opdage det når det er for sent, bort c en s ure res alle de virkelig oplysende kommentarer.

 17. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “godheds-industrien ” ! –Er i virkeligheden “ondskabs-industrién” ! Imod de danske vikinger med deres frysende hunde –og hjemløse !—Dem er der ingen af de såkaldte ! –Venligboérere –der skænker en tanke ! –Ej-heller de rige socialdemokrater ! –Der udelukkende rager til sig —Fordi de allesammen er off. ansatte ! –Og skutter sig i deres Strandvejs-villaér !

 18. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Axel Eriksen ” ! – Du har ret ! –For fremtiden skal vi nok se AT: Dronning Margrethe rykker op på øverste etage på Amalienborg slot ! —Fordi de arabiske/Afrikanske migranter –Fra NU –Skal flytte indi de danske slotte ! On verra ! (vi får se)–Så bliver avisernes overskrifter 1 meter høje !—-Det vil “les francais ” –Grine af ! –De kan jo ikke fordrage “de kongelige” !

 19. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er human trafficking vel udtryk for renlivet ondskab! Eller noget jeg har misforstået?

 20. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Godheds-industrier og diverse godheds-kliker og -partier der fører sig frem som næstekærlige humanister, samtidig med at de tilrettelægger/forbereder deres eget folks og lands ruin og ødelæggelse, MÅ vel rumme et vist mål af ondskab og hykleri….?

 21. Af den neutrale og ukorrupte danske pimpernel

  -

  Selv V, K, S, SF, EL og R går ind for det: til nødstedte boligløse migranter…… millionvillaer, rækkehuse, opvarmede telte, luksuslejligheder, palæer og slotte samt masser af varme retter og frisksmurt smørrebrød, MRrettigheder og velfærdsordninger. Til nødstedte hjemløse danskere…… en kold skulder, et stykke pap, en sovepose, affaldsmad og ingen borger- eller MRrettigheder. Magen til forræderisk kynisme er aldrig set tidligere i det yndige land.

 22. Af Finn Larsen

  -

  Hvad er en “surt erhvervet skattekrone”. Det lyder umiddelbart som noget vrøvl men er vi alligevel nået ind til kernen af “Danskhed”

 23. Af Erik Pedersen

  -

  Kathrine konstruerer en stråmand at skyde på. Ladekarl har ikke kaldt andre for ondskabsindustrien eller påstået, at en sådan findes. Men når andre bebrejder en, at man er god, er det da rimeligt at svare: Jeg vil da hellere være god end ond!

 24. Af Finn Bjerrehave

  -

  Ondskabsindustrien starter i Grækenland, nemlig Kommunisterne i Syriza lukker alle fra Tyrkiske flygtningelejre ind og op i Shengen, hvor det indre marked giver fri adgang, samt kamp om at være tossegode mennesker, contra onde politikere som ikke kan integrere mere end ønskeligt.
  Danmark har endda kun fået 29% af tidligere flygtninge i beskæftigelse, og derfor sat annoncer i aviserne at de ikke er velkomne, og landet blev igen delt i gode og onde.
  Hvis vi i-stedet omformulerede vores godhed til at skrive, flygtninge kan modtages hvis de er truet og skal forvente hjemsendelse når deres konflikt/ krig er afsluttet, vi kan nemlig ikke tilbyde arbejde eller fast bolig.
  Ganske enkelt. Finn Vig

 25. Af Henrik Knage

  -

  Jeg har et ambivalent forhold, til begrebet “godhed”, da begrebet er opfundet og skrevet af mennesker.

  Demokrati har f.eks. intet med godhed at gøre, men derimod kold og kynisk beregning, der i al sin enkelhed går ud på, at få flertallet til at synes det er en god idé, at lade være med at klippe hovederne dem, der står øverst på toppen af samfundets kransekage, og ad den vej tager sig nogle friheder, der er de færreste forundt.

  Her hvor jeg står, så synes jeg det ligner noget værre rod, i sin godheds naivitet, at invitere gæster til sit hus, og lokke dem med arbejde, der ikke findes.

  Det er lidt det der sker, i demokratiets hellige navn m.h.t. flygtninge, at de bliver forgøglet et liv i Danmark, der skinner af pletfri guld udadtil, men som intet har med guld at gøre. Danskere kan vel dårligt nok mere, prale med, at de har et liv – andet end det er sat på skinner, og det er ikke liv.

  Der findes mennesker, der lever hele deres liv bag rattet på en bil, og derfor kun ser verden ud af en bilrude, hvilket er en motorvej og andre biler groft fortegnet.

  Disse mennesker bliver der flere og flere af, da det kommer flere og flere biler og disse mennesker har brug for at vide om de skal køre i venstre side (godhed) eller om de skal køre i højre side (ondskab).

  Så enkelt er det. Og ingen af dem får nogensinde set verden.

 26. Af Al Piastow

  -

  Den eneste grund til, at Anders Ladekarl et kort øjeblik opfører sig rationelt, er at Røde Kors er ramt på pengepungen. De mister simpelthen penge ved, at man fra dansk side flytter midler fra ulandsbistanden over på forsørgelse af indenlandske migranter. Der er arbejdspladser og budgetter på spil for Røde Kors og godhedsindustrien som helhed..
  Utroligt, at ingen journalister – ingen – spørger ind til hans motiver for disse udmeldinger.

 27. Af Henrik Knage

  -

  Jeg har skrevet det før, og jeg skriver det gerne igen. Der havde ikke været noget Danmark, hvis vi havde overgivet til Svenskerne, eller Englænderne. Altså var stukket af med halen mellem benene. Der findes kun et Danmark fordi vi står/stod fast.

  Hvad angår de flygtninge der kommer til landet er der vel kun ét at sige til det, og det er at fejghed belønnes.

  Kvinder og børn er i orden, men mændene bør skruppe derhen hvor de kom fra – og så er jeg ret ligeglad med om de er forfulgte. Det er jeg sku´ også, men det er af det danske samfund – hvilket én flygtning har beskrevet som værre end krig.

  Ham der Ladekarl er vist en værre karl. Jeg gad ikke have ham i mit køkken, eller min have, eller i min skov.

 28. Af Henrik Knage

  -

  Andagt frk. Lilleør.

  “Admiralens Vise”. Stå aldrig til søs, lad de andre stå – så ender du med kors, bånd og stjerner på.

  Mere ondt bliver det næppe. Men den er ikke til dig – for du er frihedskæmper, du skønne.

 29. Af Henrik Knage

  -

  Gæt et ord. “Ladekarl”. En ladekarl er en karl der stammer fra plattysk, hvor lede bliver lade, og derfor er en ladekarl det samme som en ledekarl, der bor i en lade.

  Nein – en ladekarl er en meget fin lærling, en rekrut om man vil, altså en desideret uddannelse inden for forsvar – i dette tilfælde 1. verdenskrig, hvor det at lade betød, at lade et gevær, som andre så kunne slå andre mennesker ihjel med.

  Deraf navnet “Ladekarl”.

  Selvom jeg er ond, så er jeg mere human end Ladekarl.

 30. Af Henrik Knage

  -

  Uden satire og humor er mennesket ganske småt. Glimrende leveret af Bodil Jørgensen (Rytteriet) i forhold til det siddende Folketing, overordnet set.

  : Jeg er ude at skide! Er der nogen, der skal have noget med?

 31. Af I. Hansen

  -

  Henrik Knage ………Du har en fan :)

  MVH

 32. Af Jesper Lund

  -

  Selvfølgelig skal det ikke hedde ondskabsindustrien, men ondhedsindustrien. Det passer bedre til det absurde begreb godhedsindustrien.

 33. Af J Nielsen

  -

  Så må det blive godskabsindustrien . . .

 34. Af georg christensen

  -

  Ondskabsindustrien?. Hvem er “det”?. Var det guden, som skabte djævlen, eller var det djævlen som skabte guden?. To udsagn med samme værdi, som kun af det enkelte “individ” kan besvares. To udsagn, som igrunden modsiger sig selv , og som desværre kun i “magtbegærdets” hånd forsøger at destruere sig selv på næsten samme måde ,som “dinosaurierne” for lang tid siden gjorde, med en eneste begrundelse “enevældets” overlegenhed.

  Et gigantisk “systemsvigt” , er vores nuværende “verden” i fuld gang med at gennemleve, et systemsvigt, som også dinosaurierne vil kunne tilslutte sig. i forståelsen af , at egoet er alt og intet og kun i enighed med sig kan sammenlignes med modsætningen , hvis også den er enig med sig selv..

  NB: Mit råd er derfor, diskuter ikke så længe, om ingenting, men find enighed i fællesskaberne, i forståelsen af, at godhed og ondskab , kun er “ord” som af magtbegæret bruges mod hinanden i misforståelsen af hinanden.:

Kommentarer er lukket.