Flygtningeløn

Af Kathrine Lilleør 30

Flygtninge skal ikke have indslusningsløn. Læs: lavere løn. Mener Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Og de mener det alvorligt. Så alvorligt, at de har indkaldt både Dansk Byggeri og CEPOS til bøllebank, fordi man begge steder finder, at indslusningsløn for flygtninge er en rigtig, rigtig god ide.

Hvad sker der for DA? Man skulle da tro, at deres arbejdsgiver-medlemmer ville være lykkelige for billige udenlandsk arbejdskraft endda i integrationens hellige navn. Men nej. Hvorfor?

Ifølge Børsen er forklaringen simpel: DA er så glade for den danske arbejdsmarkedsmodel, at de ikke vil sætte den over styr ved at få regeringen ind som ligeværdige forhandlere ved de kommende overenskomstforhandlinger. Regeringen som forhandlere på flygtningenes vegne, sideordnet med DA selv og LO. Derfor er man lodret imod.

Det forlyder, at statsministeren derpå har undfanget den brillante ide, at flygtninge i stedet skal have lærlingestatus. Upti-vupti, så passer pengene. Flygtningene kan da ansættes til lavere løn i en periode, uden at regeringen får plads ved LO’s og DA’s lønforhandlinger.

Umiddelbart smukt. Men desværre en konstruktion, som alle ved er løgn. For flygtninge er ikke lærlinge. Hvorfor ikke sige det direkte? Flygtninge er, nåja, flygtninge. Hvorfor ikke bare opfinde flygtningepladser til flygtningelønninger? Eller måske endnu bedre: Integrationspladser. Så det ikke kun er flygtninge, der kan få dem, men også utilpassede typer, som har problemer med vestlig kultur? Integrationspladser som man kun kan besidde i en afgrænset årrække? Integrationspladserne kunne fint have samme ramme som lærepladserne: job og uddannelse.

Mindstelønnen er for høj. Jeg har sagt det før, og skriver det gerne igen. Det nemlig ikke et synspunkt. Det er et faktum. I længden ødelægger vores høje mindsteløn vores konkurrencemuligheder og vores integration. Punktum. Men så længe lønmodtagernes organisationer ikke vil anerkende det faktum og påtage sig det solidariske samfundsansvar, som det vil være at sænke mindstelønnen, så må der nødvendigvis opfindes andre veje.

Lad os håbe, at integrationspladser vil være en farbar vej at gå.

30 kommentarer RSS

 1. Af georg christensen

  -

  Flygtninge løn eller måske bar løn, for at holde kæft?. Ja, et eller andet må “tomheden” finde på, når “arbejdsydelsen og viden om”, ønskes erstattet af “ord uden handling”, ord uden grundlag , bygget på tomhed og illusioner i sine egne illusions forvirringer.

 2. Af Sv Jensen

  -

  Citat: “For flygtninge er ikke lærlinge. Hvorfor ikke sige det direkte? Flygtninge er, nåja, flygtninge.”
  Korrektion:
  Over 60 procent af flygtningene er migranter, iflg. EU boss Timmermann.
  Nogle af flygtningene og migranterne er IS terrorister.
  Nogle af flygtningene og migranterne kalder sig uledsagede børn; mindst 10 procent “børn” snyder.
  Nogle af flygtningene og migranter fungerer kun som fortrop til massiv familiesammenføring.
  Nogle flygtninge og migranter ankommer med falske papirer og uetiske forudsætninger.
  Nogle flygtninge kommer som eventyrere, på jagt efter sex og salg af narko.
  Hvor mange reelle flygtninge er der ? 5 procent ?
  Hvorfor er de 95 procent illegale ikke smidt ud endnu ?

 3. Af Henrik Knage

  -

  I realiteten findes der ingen mindsteløn, andet end på papiret. Mindstelønnen svarer altid til kontanthjælp, der er 66 kr. pr. time udregnet på måneds – basis, med en skønsmæssig arbejdstid på 4 + 37,5 time lig med 150 timer pr. måned divideret med 10.000 kr. før skat. Det bliver 66 kr. pr. time, og det svarer til det beløb jeg fik udbetalt som udlært håndværker i 1979.

  Som kontanthjælpsmodtager er der ingen genoptjeningsret, til en fornyet runde i dagpengesystemet, li´som 16 ugers virksomhedspraktik hos en narrøv af en virksomhedsejer heller ikke gør det ud for arbejde, i og med der ingen genoptjeningsret er til en ny runde i dagpengesystemer.

  D.v.s. at det “arbejde” der påstås, at være i Danmark, til udlændinge er ret slavearbejde – de får intet ud af det, andet end at slikke geden i røven.

 4. Af Jan Petersen

  -

  Forsøgte iøvrigt lige at Google dansk mindsteløn for en importeret illegal analfabet, men fandt sgu sjovt nok ingen hints!

  Er Danmark dags dato en ren f…..g GALEANSTALT?

 5. Af hr. pre ben jen sen

  -

  I den senere tid har DR, TV2 og andre medier samt hele godhedsindustrien været stærkt optaget af at skaffe jobs (og boliger, familiesammenføring og velfærdsservice) til migranterne. Med glødende ildhu, brændende entusiasme, artistisk veltalenhed og med utrættelig iver og energi har de røde “humanister” kæmpet for at migranter skal have ret til jobs (og boliger osv.) forud for danskerne. Og det er da også kun rimeligt og retfærdigt at danskerne….. disse usle underklasse stympere, som kun dur til at betale, betale og betale…… bliver sat på plads og belært om at de kun er untermenchen og malkekvæg som ingen kan have respekt for.

 6. Af Mads Timo

  -

  Lad os da starte med at privatisere folkekirken….

 7. Af Uffe Staulund

  -

  Vi skal hurtigst muligt have indvanderene i gang med at forsørge sig selv.
  Hvis de er gode og får for lidt i løn, så smutter de, lige så snart at de har lært Dansk.

  Det vil den vågne arbejdsgiver vide, så han vil give dem mere i løn, så det er attraktivt at arbejde for ham.

  En smart arbejdsgiver lønner, så folk kan lide og arbejde for ham. De ved at de er værdsatte af arbejdsgiveren.

  Arbejdsgiveren ved, at det koster, at oplære nogle nye, den merudgift kan han lige så godt fordele mellem sine trofaste arbejdere.

  Vi skal væk fra den betonfilosofi, at alle skal have det samme i løn. Arbejderne skal lønnes efter kvalifikationer, så producerer de mere.

 8. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Når det gælder danskernes velfærd og fremtid er der ingen i partierne, medierne eller bureaukratierne mv. der taler deres sag med entusiasme eller glødende engagement. Og det er jo fordi de arbejdsløse, de fraskilte, de hjemløse, de syge, de gamle og de unge danskere er så blege og kedelige at ingen politikere eller journalister kan holde dem ud. Eller de får latteranfald og mavekramper af grin over hvor let det er at narre og snyde disse sølle og godtroende danskere.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er FAKTA, at INGEN arbejdsgiver – offentlig eller privat – kan ansætte NOGEN, der ikke er i stand til at læse og forstå dansk!

  Det vil være i strid med simple regler omkring miljø, sikkerhedsregler, brand reglement, osv osv

 10. Af hr. pre ben jen sen

  -

  “Vi skal hurtigst muligt have indvandrerne til at forsørge sig selv”.

  Skal vi nu det? Det vil jo med sikkerhed betyde at endnu flere danskere bliver arbejdsløse eller reduceret i løn. Og mange migranter vil ikke i arbejde, så vil de hellere kræve sig fritaget eller sat på førtidspension. Hvordan vil uf fe stau lund tvinge folk der ikke vil lade sig tvinge ind under vores kultur og traditioner?

 11. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Masser af milliarder af kroner er blevet brugt på den såkaldte “integration”. Men sandheden er vist at den har været en drønende fiasko. Aldrig har der været så mange ghettoer og moskeer som nu, og mængden af problemer, konflikter, ulykker, tab og trusler stiger hele tiden.

 12. Af Gert Olesen

  -

  Den korte avis og 180g/snaph fortæller nu den ene rædselshistorie efter den anden om hvad der foregår i Danmark under radikales og skabsradikales ledelse. Og kri jen sen fra V der forlængst har været på linje med R, går nu i spidsen med at irritere, tirre og provokere Rusland. Det danske landbrugs manglende trivsel interesserer åbenbart ikke KJ eller Løk ke/Th ule sen.

 13. Af Gert Olesen

  -

  Den korte avis og 180g/snaph fortæller nu den ene rædselshistorie efter den anden om hvad der foregår i Danmark under radikales og skabsradikales ledelse. Og kri sti an jen sen fra V der længe har været på linje med R, går nu i spidsen med at irritere, tirre og provokere Rusland. Det danske landbrugs forværrede situation interesserer åbenbart ikke KJ eller Løk ke/Th ule sen.

 14. Af J Hans en

  -

  Nå.
  Så åbenbarer den reaktionære præst sig også som løntrykker.
  Hvorfor?
  Hun betaler da ikke selv for vedligeholdelsen af præsteboligen.

 15. Af Frank A

  -

  Hun drømmer nok om drønbillige syriske håndværkere til at bygge aftægtsboligen?

 16. Af P Christensen

  -

  Der findes idag ikke længere et arbejderparti på Borgen.
  Ingen taler den lille (danske) lønmodtagers sag. Tværtimod. De tværer arbejderen ud.

  Danskerne kerer man sig kun om i deres funktion af skattekvæg
  og som trædesten til magten.

  I stedet handler det om udlandet, udlandet og udlandet.
  Et kronisk selvhad til Danmark.
  Det gælder vort “omdømme” derude (elite og elite imellem), selv i diktaturstater. og hvorledes vi (skattekvæget) kan tilgodese alle dem derude, der selv har fucket deres hjemlande op.

  Har fucked up ved at fastholde nogle dybt rabiate og reaktionære (oftest religiøse) normer,
  som vi danskere får een på hatten for at kritisere, når de tages med til Danmark.

  Men vi må naturligvis gerne betale prisen for dem, ved at hive konsekvenserne herop på
  livsvarig forsørgelse. Og så ellers holde vor kæft.

  Og modtage en stadig lavere løn nede i bunden, men eliten forstår at forøge sine formuer
  i sine elfenbenstårne, langt fra de negative konsekvenser af egne selvfede meninger og politik.

  Hvornår mon revolutionen kommer?

 17. Af Per Frederiksen

  -

  “Mindstelønnen er for høj. Jeg har sagt det før, og skriver det gerne igen. Det nemlig ikke et synspunkt. Det er et faktum….”

  Nej, det er det ikke Lilleør.
  Vi har i høj grad overenskomstforhandlet løn, så lønnen afspejler en aftale mellem arbejdsmarkedets parter gennem en overenskomst – DA er altså med på den, og det er i øvrigt ikke fastsat politisk. Det gælder også for din månedlige hyre – men du går da bare ned i løn, hvis du mener, at du får for meget.
  Lønnen afspejler altså i høj grad, hvad arbejdsgiverne mener, at arbejdskraften er værd.
  Og hvis jeg starter en virksomhed uden overenskomst, så må jeg gerne ansætte dig til 4.75 kr. i timen, eller en flygtning til 12 kr. i timen (selv om der nok skal være en eller anden fagforening, der bliver rødglødende).

 18. Af J Hansen

  -

  Sjovt at personer fra den yderste højrefløj som Lilleør, altid får våde drømme, når der er en mulighed for løndumpning.
  Der er mange kristne imellem flygtningene fra M.Ø..
  Også præster.
  Måske kan de overtage Lilleørs job til en lav løn.
  De er uden tvivl bedre til at prædike om næstekærlighed, end den krigsliderlige præst Lilleør.

 19. Af Erik Nielsen

  -

  Nu må det snart være nok ! Hvad er det der sker for tiden, en præst i den danske folkekirke kloger sig på aflønningen på arbejdsmarkedet, politikere fra det yderste højre ( DF) vil bestemme hvad vi skal se af tv producerede programmer, er det ikke på tide at sige fra over for dette.
  Arbejdsmarkedet skal selv løse deres problemer ,og vi andre kan selv afgøre.hvad der op og ned i det som tv præsenterer os for.

 20. Af B. Nielsen

  -

  Tænker, at Lilleør nok fuldt så godt som Erik Nielsen kan udtrykke, hvad den almindelige dansker tænker.

  Hvilken mening giver det, at indvandrere uden kvalifikationer samme løn som folk med kvalifikationer ?

  En anden ting er, at hele projektet nok ikke kommer til at køre, for de lavt betalte jobs bliver der færre og færre af, og illusionen om de mange veluddannede migranter, er der ikke nogen, der tror på, men man kan selvfølglig give hele flokken statsbetalte u-nyttejobs, som Mette Fr. har gjort sig til talsmand for – så er de parkeret i statistikken som i arbejde, selv om alle ved, at det er et stort fupnummer.

 21. Af hektor heimlich

  -

  Nu er tyskerne så endelig vågnet op af deres godhedsrus -hvor de har forsøgt at vske nazi stemplet bort – men for sent for sent. Sent skal synderen vågne. Flygtningene -de såkaldte- skal hjem igen og ikke leve på kontanthjælp i Danmark.

 22. Af hektor heimlich

  -

  Løkke har hovedbrud -hvordan kan det lade sig gøre med jord mellem ørerne?

 23. Af Arne Hornborg

  -

  Vi er opmærksomme på klimaforandringer. Ødelæggende stormvejr, markante oversvømmelser af menneskers boliger. Der bliver, sagligt, drøftet om hvordan vi kan dæmme op for de ødelæggende fænomener. Konstatret, sagligt at der ER klimaforandringer på vej, der SKAL gøres noget, der SKAL forebygges. Helt naturligt.
  Anderledes forholder det sig åbenbart med hensyn til flygtningene.
  Fremtidsudsigterne spår at der vil komme tusindtallige flygtninge til Europa, Skandinavien og trods vore retsforbehold, tusinder af flygtninge, underforstået mennesker fra de muslimske lande..
  Mon ikke Danmark og det øvrige Europa skal tage den trussel alvorlig, stoppe den bølge af uønskede personer, der vil undergrave vore samfund. Stoppe dem på samme måde som vi stopper et digebrud, søger for at der ikke sker oversvømmelser i danske hjem.
  Naturligvis både kan og skal vi gøre det.
  Asylbegrebet, skal totalt afskaffes. Misbruget er enormt.
  Det misbrugte ,,pass-word, asyl” der automatisk giver adgang til Europas velfærdsgoder skal ignoreres. Beklager, igen adgang.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter

 24. Af poul boie pedersen

  -

  LIlleør:
  “Mindstelønnen er for høj. Jeg har sagt det før, og skriver det gerne igen. Det nemlig ikke et synspunkt. Det er et faktum. I længden ødelægger vores høje mindsteløn vores konkurrencemuligheder og vores integration. Punktum.”

  Punktum? Jamen så er den ged barberet eller hvad?

  Mon Lilleør er helt klar til at konkurrere med en hærskare af klerikale profeter fra Øst- og Sydeuropa i kampen om at besætte de ledige præsteembeder rundt om i landet, på et marked, hvor nytteværdien af indsatsen trods alt er temmelig abstrakt?
  Og hvordan tror Lilleør egentligt, at Danmark har opnået status af et af det mest lige ukorrupte og rige samfund i verden gennem de sidste 100 år.

  Vi ved jo alle, at det ikke er ekstreme naturværdier eller andre særlige forhold der er årsagen. Årsagen er primært den samfundsindretning vi har valgt at praktisere. Den hedder i daglig tale den danske model, en demokratisk mixed economy model, der består i en blanding af et forholdsvis liberalt spillerum på den ene side, en aftalestruktur på arbejdsmarkedet der sikrer, at værdierne synker nedad til fordel for alle gennem ordentlige løn. og arbejdsvilkår, og et statsligt element, der på tilstræber at operere ved at optimere balancen mellem private og fællesopgaver på den anden side.

  I praksis har denne model vist, at når der presses på for fornuftige forhold helt ned til de laveste grupper i samfundet, finder man veje gennem rationalisering af produktionen, der på én gang øger vores internationale konkurrenceevne (vi har i disse år rekord i overskuddet på betalingsbalancen), giver gode livsvilkår og accept og tillid til systemet i hele befolkningen, og giver økonomisk mulighed for at oppebære systemets økonomiske bæredygtighed. Vi løfter os så at sige op ved at trække os i håret med en meget sympatisk samfundsform til følge, på grund af og ikke på trods af forholdsregler som f.eks. mindstelønnen.

  Over for dette står den liberale løgn , som også kaldes Trickle Down. Det er forestillingen om, at den samlede velstand af sig selv siver nedad i samfundet, når vi bare forgylder de 2% rigeste og tildeler den helt særlige privilegier. Den er gennem de seneste 40 år grundigt modbevist gennem “det amerikansk mareridt”, der udspiller sig siden Reagan og ikke mindst kejser Bush’ regimente og hans håndgangne røverbande med paroler som:
  “Al hvad præsidenten gør er lovligt” og “de som ikke er med os er imod os”

  Det er overfor denne kapitalegocentriske og magtliderlige sammenrotning, at vi i vores samfund har påvist, at sammenhold og ideen om. at samfundet og friheden og mulighederne er for så mange så muligt nok rummer en langt dybere sandhed.

  Man kan godt være af den opfattelse, at den liberale ide om værdien af den grænseløse egoisme er et vilkår for succes, men det strider altså lodret mod de erfaringer man bare kan slå op på Google.

  Hvor lever folk de bedste liv, hvor lykkes økonomien, og hvor er der fred og fordragelighed. Alle disse elementer er benefits avlet af rimelighed, idealer og moralsk tilbageholdenhed hos de, der er i magtbesiddelse, og det er vel i grunden det, essensen af det kristne budskab i al sin udmærkethed dybest set handler om.

  Men så længe lønmodtagernes organisationer ikke vil anerkende det faktum og påtage sig det solidariske samfundsansvar, som det vil være at sænke mindstelønnen, så må der nødvendigvis opfindes andre veje

 25. Af poul boie pedersen

  -

  Det sidste afsnit – et andet Lilleør citat – blev stående ved en fejl. Se venligst bort fra dette

 26. Af Erik Nielsen

  -

  Når lønnen er barberet ned til et minimum kan lønmodtagere trøste sig med- at Gud mildner luften for de klippede får.

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Mindstelønnen er:

  19.235 for en faglært – 17.735 for en ufaglært – og 18.485 for en butiksmedhjælper .. stigende hvert år pr. 1.marts.

  Og for den faglærte udgør timelønnen så 119,57.

  Jeg fik desværre ikke lige noteret timelønnen for de 2 næste grupper – men slå selv efter ved at google: mindsteløn.

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg fandt det lige igen ..

  timeløn for faglært … 119,57 – for ufaglært 110,62 og for butinksansat 115,29.

  Der er ikke stor forskel egtl mellem faglært og ufaglært.

  Og – jeg tror, at Kathrine Lilleør glemmer, at det er folk i arbejde, der gerne skulle kunne betale bolig, for børn, mad, forsikringer, ferie evt. en mindre bil.

  Ligedan skal det jo heller ikke kunne betale sig at være på kontanthjælp, så .. det er for nemt at sige, at folk skal kunne klare sig for mindre. Det er dyrt i Danmark.

  Der er via denne HK side flere grupper med mindsteløn – fx studrende. Kig selv.

 29. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Ja, Katrine Lilleør ! –Vi siger det som det ER: NEMLIG —AT: Islamiske analfabetiske masse-migranter (Kan sammenlignes med de millioner, fra “den tyrkiske højslette (Anatolske) –der kostede danskerne milliarder af kroner -” )—-Og som dengang væltede ind i vores land ! –Det bliver den samme “melodi om igen ” ! –Hvad tænker især statsminister Lars Løkke på ? –Han blev dog kun valgt fordi han lovede “fuld stop” For muslimsk indvandring !—Hvad skete, da han kom “til magten ! ” –Lige det stik modsatte ! –Så kan han kalde det “diverse konventioners skyld ” –Så meget han vil ! –Chefen bestemmer ! –Det har Løkke ikke fattet ! –Derimod lader han de 2 slidere : Inger Støjberg og Marcus Knuth ! –Gøre hele arbejdet ! –Vi siger IKKE højt, hvad vi tænker om ham ! –Vi tænker bare vores !

 30. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Selvfølgelig Hektor Heimlich ! –Skal de allesammen hjem igen ! –Måske kan de allesammen ikke være på “SAMSØ” —Men under alle omstændigheder ! –Så skal samtlige kornfede islamiske yngre mænd sendes ud af vores land –lige med det samme ! –Vi krummer “tæ´er” –Hvergang TV- viser os billederne af “de mænd, der åbentlyst –griner af de naive danskere, der forgylder netop dem ! –Med ophold på 4-stjernede hoteller og luxus feriesteder ! –Hvor er vi henne –kære ægte-danskere ?? Vågn op (ikke bladet) –Men så RÅB dog højt “NEJ” !

Kommentarer er lukket.