De gode landmænd

Af Kathrine Lilleør 68

Hvad en landmand er, forstod jeg en forårsdag i præstegårdens køkken. En af de lokale landmænd satte forsigtigt kaffekoppen fra sig og rejste sig for at tage afsked. Vi havde netop drøftet de sidste detaljer ved hans kones bisættelse, og selvom man ikke skynder sig i den situation, havde han faktisk nogle asparges, han skulle hjem og se til. Jeg havde ikke været i landembedet så længe, men havde sidste forår smagt hans asparges, som man købte på hans gårdsplads. Det eneste, der havde naget min storby-hjerne var, om det var økologiske asparges, eller om de var sprøjtede. Jeg havde mine tvivl, for de var helt udsædvanligt flotte. Derfor spurgte jeg ham, da han havde taget kasketten på i entreen, om han var økologisk landmand?

Han så ned for sig, mens han vippede lidt i træskoene, som om han overvejede, om det var værd at svare kort eller langt. Det blev det korte: vi har ejet gården i flere generationer, begyndte han. Min far har lært mig jorden at kende, som mine bedstefædre før ham kendte den. Jeg kunne aldrig drømme om at gøre noget, der ville ødelægge den natur, hvis kredsløb mine jorde er en del af. Men, jeg ved, hvad min jord behøver af gødning for at give bedst afgrøde. Den skal ikke udpines, men den skal heller ikke overgødes. Den skal have lige tilpas. Så stak han sin store næve frem mod mig til farvel, og kørte med et smalt nik ud af præstegårdens gårdsplads. Jeg er stadig taknemlig for, at han altid siden har mødt mig med mild venlighed. For jeg jo mere end antydede, at han kunne finde på ikke at behandle sine jorde ordentligt. At han muligvis udbyttede jorden, gik på kompromis med sine afgrøders sundhed for at skrabe til sig på naturens og de kommende slægters bekostning.

Jeg skammer mig stadig. Ligesom jeg skammer mig over, at storbyens ordførende intellektuelle og miljøeksperter mere end antyder, at alle landmænd er miljøsvin. Måske er det nemlig lige modsat? At landmændene længe svinagtigt har været udsat for smædekampagner såvel som urigtige miljøkrav?

Tag nu eksempelvis udledningen af kvælstof. Hvis man gøder en mark, og afgrøderne ikke kan anvende al gødningen, udleder marken for meget kvælstof. Ikke godt. Men i stedet for at give landmanden en grænse for, hvor meget kvælstof, han må udlede, har man indtil den nye landbrugspakke givet ham en grænse for, hvor meget han må gøde. Hvad har den landmand måtte gøre, hvis hans afgrøder mangler mere gødning, og marken bestemt ikke vil lede mere kvælstof ud af den grund? Han har bare måtte leve med sine udpinte jorde, dårlige afgrøder og storbys-mistanken om, at han er ligeglad med naturen, når han vil gøde mere. Hvor mange ved, at landmændene for længst har lovet, at skulle de komme til at forurene, vil de selv rydde op efter sig?

Landmændene fortjener landbrugspakken. Og respekt for den viden de har om den jord, de dyrker. Samt tillid. I stride strømme. Tillid til at landmændene er mindst ligeså interesserede i at bevare vores natur for de kommende slægter som alle andre naturelskere i Kongeriget.

68 kommentarer RSS

 1. Af A. Alstrøm

  -

  Som ganske almindelig haveejer ( nyttehave) ved jeg af erfaring hvor vigtigt det er at dyrke jorden på en måde hvor der veksles mellem jordforbedrende planter og planter til brug i husholdningen.
  Ved at bruge den metode er det ikke nødvendigt at påfører jorden ekstra tilskud i form af nitrat mm . De jordforberende planter graves/fræses ned inden de sætter frø.
  Her er de med til at skabe et naturligt kredsløb i jorden til gavn for de planter der efterfølgende skal bruges i husholdningen.
  Måske er det de tanker der på sigt kan gavne landbrug og miljø, vi må så ,som samfund og forbrugere betale den pris, som en begrænset produktion giver landmanden.

 2. Af Henrik Knage

  -

  Præster og bønder har nu alle dage været en slags kollegaer. Bønderne leverer mad til vommen, og præsterne leverer mad og næring til sjæl og sind.

 3. Af Niels Poul Dreyer

  -

  7% af landbrugs arealet er lige nu sat uden for indflydelse i landbrugspakken – endda 7% som Eva Kjer Hansen sidste gang hun var fødevareminister, var med til at sætte et mål om fordobling af i 2009 som del af grøn vækst pakken. ET 2020 mål! – som hun nu selv har afskaffet til trods for at økologien lige nu, er den del af dansk landbrugssektor, som holder skinnet bedst på næsen, er mest innovative, har den største eksportvækst, springer alle salgsprognoser og vinder frem alle steder -OG DET står hårdt til alle steder i landbruget Vi taler om økologerne, som lige nu skal betale prisen for at det konventionelle landbrug skranter – sammen med os skatteborgere.

 4. Af bent Madsen

  -

  Kære Katrine

  Jeg fatter ikke helt hvordan mosker, flygtninge, etc. kommer ind i svarene på dit indlæg. Det er jeg sikker på du også har en mening om, det glæder jeg mig til at læse om en anden gang.

  Tilbage til emnet: Jeg har også stor respekt for den enkelte landmand, de er helt sikkert både fagligt dygtige og passer godt på deres bedrift. De er for nærværende presset af udefrakommende udfordringer ligesom resten af landets produktive erhverv.
  Eksempelvis har industrien kæmpet i den globale konkurrence og har måttet afgive i tusindevis af arbejdspladser til lande med lavere lønninger og som har sociale forhold som vi i Danmark ikke har set i generationer. Industrien har efterhåneden vendt skuden, uden at få hjælp fra andre end dem selv, de har kunnet omstille sig til den nye virkelighed og leverer nu det som efterspørges og med et vidensindhold som retfærdiggør den merpris som varene koster.
  Du spurgte selv landmanden om hans varer var økologiske, fordi du efterspørger det.
  Og der har du problemet. Forbrugere efterspørger økologiske landbrugsvarer, og ikke dem som de fleste landmænd masseproducerer.
  Så påstanden fra landbrugstoppen om at landbruget producerer det som folk efterspørger holder altså ikke i dit tilfælde.
  Men landmændene får ikke mulighed for at skifte til din efterspørgsel da han hænger på den traditionelle tilskudstrædemølle som hans landbrugskonsulenter sørger for han bliver i. De har nemlig kun EU’s tilskud-regnearkene at gå udfra. Og bankene vil helt sikkert ikke risikere at låne landmanden til at forsøge andet end det som landbrugskonsulenterne har rådet til, igen vil det ikke passe ind i regnearkene som banken er vante med at risikoanalysere en landbrugsproduktion med.
  Så der er altså brug for en ny måde at se tingene på i hele “fødekæden”. En ny sammenhæng i “fra jord til bord”. Og ja alle regnearkene skal så først have en ordentlig revision i alle led, inden din samvittighedsfulde landmand kan sikre at dine aspargser er som du ønsker at få dem, og som du sikkert også er villig til at betale for. Det kunne jo være det ikke blev så dyrt når der ikke skal via et dyrt tilskudssystem inden landmanden skal have sin indkomst for sine varer.

  Jeg kan lige minde om at det faktisk nytter at holde øje med gødskning og anden forurening. Min barndoms Gudenå og omliggende søer og fjorde led gevaldigt under alskens miljøgifte, herunder kvælstof og fosfor. Vi målte forureningen i skolernes biologitimer, og så den i virkeligheden når vi roede på vandet (ingen turde bade i den suppe) og ikke kunne se nogle få cm nede i vandet. I dag ser man tydeligt ændringerne når man nu sejler på de selv samme vandløb. Det er der også andre som har bemærket:
  http://www.avisen.dk/gudenaa-stortrives_65886.aspx

  Så jeg synes stadigvæk du skal hilse pænt på din landmand, og tænke mere over om ikke han ville være bedre stillet ved IKKE at have fået en landbrugspakke som den er nu, men istedet have fået en pakke som kunne hjælpe ham til at levere de varer du efterspørger. Så kan I nemlig leve bedre sammen i den natur, som jo også landmanden sætter så højt.

  Og nej jeg køber heller ikke altid økologiske varer, det er jo ikke dem som der er flest af desværre.

  Mvh

 5. Af Erling Fundal

  -

  Jeg er helt enig med A. Alstrøm ovenfor, og den metode vi begge benytter var almindeligt udbredt før kunstgødningens tid. Og hvorfra kommer så den kvælstof, der er så nødvendig for udbyttet, og hvorfra kom den kvælstof, der fremmede det skovdækkede Danmark før mennesket ankom. Det meget enkle forklaring ligger i, at der i en have som min er et højt indhold af humus, og det var endnu højere i mulden under den løvskov, der dækkede Danmark. Og hvad har det så at gøre med kvælstof. Jo, i humus lever der kvælstoffikserende bakterier, (ikke de samme som lever i knold i bælgplanterne). De mineraliserer den luftformige kvælstof og derved er der hele tiden ca 3% kvælstof i humus. Jo mere kvælstof planterødderne henter desto mere producerer bakterierne. Før NPK gødningen var sædskifte med græssende kreaturer vigtige for vedligeholdelse af humusindholdet. Siden da har ændrede dyrkningsmetoder bevirket, at der nu kun er 0,5% humus tilbage i den gennemsnitlige landbrugsjord. I min have er der fx 9% og under gammel løvskov er der 16%. Højt humusindhold gør desuden jorden porøs og let at bearbejde. Humus har en god ionbindingsevne og dermed hindrer udvaskning, også af de øvrige nødvendige grundstoffer som fx fosfor og kalium. Og endelig binder humus vand med 2 gange egen vægt så jorden bliver mere tørketålende . Nedbrydning af humus har givet et enormt bidrag til CO2 i atmosfæren, og omvendt vil en fremtidig forøgelse af humusindholdet kunne binde enorme mænder af CO2. Det kræver, at man begynder så at sige at fodre jorden med organisk materiale og genindfører græssende kreaturer. Det bliver ikke nemt, men det er helt nødvendigt, hvis vi vil standse den kurs, vi har været på i flere år , hvor naturen bliver mere og mere artsfattig til lands og til vands.
  Jeg synes at Katrine Lilleørs indlæg på samme tid er naivt forførende og undlader at tage stilling til den miljøtrussel, som det forgældede danske landbrug er ansvarlig for.

 6. Af Peder Marius Pedersen

  -

  Vi lider under indvandring af nye dyrearter, mårkat, zebramuslinger, asiatisk østers, dræbersnegl og mange andre, ulv har her også været, og det er kun et spørgsmål om tid, inden naboens spædkalve igen bliver fundet som kadaver. Hvordan kender en ulv forresten forskel på en bette kalv og et bette barn? Se det er vi ikke overbeviste om, at den kan, og vi lever i en ny uro takket være naturhystaderne.

  Lad gå, at de selv lever i København og lever kortere end os andre, fordi de går og ånder beskidt luft ind og ud hvert minut på dagen. Det er deres egen sag, men det bør snarest gøres til en stor sag, at de forurener luften med CO2 fordi de ustandselig flyver. Tag en almindelig skolelærer på Vesterbro, og han har indenfor det sidste år sandsynligvis været i et nordafrikansk land, Thailand og Grækenland på badeferie. Jeg mener alle tre steder. Alle disse flyvende skolelærere sørger desuden for, at børn bliver fyldt med Ritalin, hvis de bliver opstemte af den helvedes larm, der er i klasseværelserne, eller deres forældre har været mere optaget af sig selv og facebog. Man ved ikke meget om langtidsvirkningerne, nogle bliver komplet tabt for denne verden, og at hjernen ændrer sig i katastrofal retning kan ikke afvises. Det gælder for både Ritalin og facebog. Samme skolelærere ser diagnoser og især ADHD alle vegne og kæmper for ulven og nu også elg og bison og bjørn. Snart dukker de nok op med forskere, der kan fortælle, at Danmark snarest må udlægges som prærie, fordi bisongødning har særligt jordforbedrende egenskaber.

  Skolelærere gør børn til diagnosebørn. Bekæmp skolelærernes overdrevne brug af flyrejser og støtte til habitater med skadelige arter!

 7. Af poul boie pedersen

  -

  Jamen jeg synes da virkelig, at det er rimeligt ikke at skære alle landmænd over én kam og kalde dem grimme ord eller generalisere over deres moralske habitus.
  Men når vi taler om landbrugspakke, handler det jo ikke om den enkelte landmand, men om de rammevilkår vi sætter op omkring erhvervet og dets indplacering i miljø og natur. Når så Lilleør beskriver en dansk gennemsnitsbonde på denne måde, synes jeg det er kontraproduktivt og stærkt karikeret indtil det Morten Kockske:
  “Min far har lært mig jorden at kende, som mine bedstefædre før ham kendte den. Jeg kunne aldrig drømme om at gøre noget, der ville ødelægge den natur, hvis kredsløb mine jorde er en del af. ”
  Ser man i statistikkerne har landbruget gennemgået en voldsom strukturforandring, og i dag er svineproduktion jo i høj koncentreret i svinefabrikker, med jordtilliggender, der udkonkurrerer de gammeldags godser, og personer med familiebrug, der har ejet jorden siden Arilds tid, er faktisk efterhånden en raritet fra dengang, Lilleør var ung.
  Landbruget beslaglægger i Danmark ca. 60% af naturarealet, et omfang, der vel nærmest er verdensrekord. Derfor kan man jo ikke lade fem og syv være lige, og ignorere krav fra det øvrige samfund om, hvordan der skal reguleres i forhold til naturværdier, grundvand og miljø. Og det er da nærmest en fuldblods fortrængning at se bort fra, at der er i dette samspil ligger store interessekonflikter.
  Aktørerne i denne sag er derfor ikke den enkelte landmand, der kan have et nok så kærligt forhold til sin jord, og alligevel forurene grundvandet, men især regering og interesseorganisationer, der varetager interessere for landbruget på den ene side, og miljø og naturværdierne på den anden side. Og kritikken af landbrugspakken er jo lige netop, at den kun varetager interesserne på den ene side, fordi de plus effekter, der hævdes at optræde er fugle på taget, der måske og først begynder at indfinder sig ude i 2018, på et tidspunkt, hvor der igen har været folketingsvalg, efter en indledende periode, hvor udledningen må øges væsentligt uden hensyn til jordens bonitet.

 8. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “det skal nok gå altsammen ” !! -Landmændene/MK ! –Vil bare så gerne gøre det som de er bedst til NEMLIG, at producére formidable produkter til os-danskere !–Det har de desv. ikke fået lov til af nogle nævenyttige “it-exfilibrister ” ! –Der ikke kan kende forskel på “radisser og regnorme” –De glor i computeren –og har hængt hjernen på knagen i garderoben sammen med overtøjet ! –Det sagde Robert Storm P. ! –Og det samme siger vi NU !——Noget helt andet ER, at–der kun er 2 kristne præster : Katrine og Sørine ! –Der har fundet ud af AT: det er i kristne Danmark vi bor ! –De mandlige præster er tilsyneladende godt tilfredse med AT: hæve den fede hyre som off. ansatte –og iøvrigt ikke skal have klinket noget ! (jeg vil ikke sige feje hunde –fordi jeg er dyre-elsker) –Men så siger vi “feje præster, der stikker halerne mellem benene –og hæver hyren ! “–Man skulle tro, at de alle er jyder, men sådan hænger det jo ikke sammen ! Vel ?

 9. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “Bent Madsen ” ! –Når du ikke fatter, hvordan “muslimer” ! kommer som samtale-emne ind på Katrines blog ! –Så er det nok fordi “sovetrynerne –der ikke har opdaget, at Danmark ikke mere er et kristent land ! –Men muslimernes tumle-plads ! med hundredvis af islamiske moskeér ! –Så de om meget kort tid kan overtage vores en gang kristne land !–Der er faktisk danskere der IKKE kan skamme sig !–Derfor skal samtlige kristne præster se, at komme i omdrejninger ! –Og fremhæve AT: Vi er kristne –og det bliver vi ved med, at være ! Undtaget “lands-forrædderne” !

 10. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Kære Knage ! –Hvordan gik det egentlig med “din galgen-humor ” ! ?—-Bliver det til noget med AT: Få stillet “guilliotinen ” ! Op på Rådhuspladsen ? –Vi er oplagte tilskuérere til, når “førtids-pensionisterne ” Fra Gellerup ! –Der alle bliver forsørget af os-andre, der hader “islamister” !—Bliver losset op på “platformen” ! –Sært nok så kan vi virkelig godt lide “Naser Khader” !–Men han er heller ikke , hverken socialdemokrat eller “det unævnelige” ! –Han tør bare ikke melde sig ud af “Islam! –Så bliver han jo slået ihjæl —siger den afskyélige “Imam ” ! –Fra Helvedet !

 11. Af Henrik Knage

  -

  De danske landmænd skal bare have et asylpas, så er de dejlig fri for at synge: Jeg en gård mig bygge vil! Og op af brøndens klare vand!

  Fordi så får de både får, geder, lam og æsler, samt en gård der er bygget af staten med alt betalt – li´som andre asylansøgere.

  Men der er noget der ikke stemmer helt. Det lugter faktisk en anelse råddent eller det har en “tanke” som vi siger i Jylland – og det gør det fordi jeg synes at immamer vokser alt for hurtigt, som om de er fodret med stråforlænger og kunstgødning fra øverst til nederst.

  Ellers kan jeg ikke se hvordan det ellers kan lade sig gøre, at de ankommer om sommeren som uledsagede børn, og 4 måneder efter springer de ud med fuldskæg, hår ud af næsen – samt hår på brystet.

  Samtidig er det en helt enestående portion af mod der kommer ud af munden på dem, ved at undervise i gruppestenkast efter en enkelt kvinde der er gravet ned i jorden – og hvor kun hovedet er synligt.

 12. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  JA,—Det vi bare mangler ER: Et par stærke tømrere, der kan fixe en “galge” ! –På Rådhuspladsen (det kan selv vi finde) –Og så stiller vi op ALLE_OS,–der elsker vort land inden sociallisterne fik den dårlige idé AT: grundlægge 42 islamiske ghéttoér i lille Danmark !–KA de (muslimer) –Være frække –og sige AT: Nu skal der stenes ! –Så er det på tide AT: Vi smider høfligheden –og berørings-angsten (det er dog kun jyderne, der har det) –OG VI siger AT: NU kan det være nok !—Skal de udstilles på torvet ! –Så skal der også være FEST !—-(det er jo livsfarligt at være “satire-tegner” ! –Så bliver det på en anden måde vi latterlig-gør dem ! )

 13. Af Henrik Knage

  -

  Man skal bare kilde dem lidt på maven, indtil de begynder at grine. Derefter kører man dem over med en grønthøster fra Vordingborg smede og maskinforretning – og vupti så har man den lækreste gødning til beplantning af vilde orkideer, ørkenroser, annis, kikærter, hvidløg og opiumsvalmuer med mere.

  Det er gangbar nytænkning inden for landbrug, og det er blot et stenkast fra sandheden.

 14. Af Henrik Knage

  -

  Jeg er uenig i, at satire tegninger bringer forståelse indenbords hos folk der ikke forstår satire. Det kan de muligvis hos vi andre. Men selv om de kan bringe forståelse ind hos os – gør de det nødvendvis ikke hos andre.

  Det er musik meget mere velegnet til – forståelse. Hitler tegnede også tegninger af jøder – og se hvad det blev til!

  Kaj Munk er suveræn – derfor en tekst.

  Den Blå Anemone

  digt Kaj Munk 1943

  Musik : Egil Harder 1945

  Hvad var det dog, der skete?
  Mit vinterfrosne hjertes kvarts
  må smelte ved at se det
  den første dag i marts.
  Hvad gennembrød den sorte jord
  og gav den med sit søblå flor
  et stænk af himlens tone?
  Den lille anemone,
  jeg planted dér i fjor.

  På Lolland jeg den hented,
  et kærtegn fra min fødeø.
  Så gik jeg her og vented
  og tænkte: »Den må dø;
  den savner jo sit skovkvarter,
  sin lune luft, sit fede ler;
  i denne fjendske zone
  forgår min anemone;
  jeg ser den aldrig mer«.

  Nu står den der og nikker
  så sejersæl i Jyllands grus
  ukuelig og sikker
  trods ensomhed og gus,
  som om alverdens modgang her
  har givet den et større værd,
  en lille amazone
  og dog min anemone
  som søens bølge skær.

  Hvad var det dog, der skete?
  Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
  det smelter ved at se det
  den første dag i marts.
  Jeg tænkte: »Evigt skiltes ad
  min sjæl og glæden«. da jeg sad
  i vint’rens grumme done.
  Nu gør min anemone
  ig atter fri og glad.

  For denne rene farve
  den er mig som en vårens dåb,
  den la’r mig nyfødt arve
  en evighed af håb.

  Så bøjer jeg mig da mod jord
  og stryger ømt dit silkeflor,
  en flig af nådens trone.

  Du lille anemone,
  hvor er vor skaber stor!

 15. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “det var en lang sang ! –Utroligt, hvor du kan Knage ! —Men inden vi får arrangéret “offentlig hængning på torvet” —Så skal de fandens muslimer (undskyld Katrine) have, at vide AT: Vikinger er ikke sådan, at spøge med !—–På trods af , at halvdelen af landets befolkning er “slatne sociallister” –Der kommer vrælende, hvis de ikke bliver forsørget til deres dages ende !—-Så er der faktisk stadigvæk danskere, der vil NÆGTE AT: fortsat forsørge den kæmpe-hob af islamister, der NU i 35 år er blevet beskyttede af Social-demokraterne !—-De skal skamme sig noget så dybt og inderligt ! –DERFOR holder vi fast i LØKKE ! –Selvom han lavede “en svinestreg –med, at importere endnu et læs muslimer, selvom han sagde : Når jeg bliver statsminister SÅ skal de stoppes ved grænsen “muslimerne” !—Derfor er vi ikke til AT: Spøge med, Når de dér i Grimhøj-Moskeén siger AT: Kvinder skal stenes –hvis de er utro !! –Hvordan går det egentlig med d´herres sex-liv ! altså islamisternes ! –Har de bind for øjnene, når de parrer sig med konerne ? –Det må se pussigt ud ! –Men bare vent ” “camera cassé ( Skjult kamera er opfundet)—Og vi satser nu på at stille skarpt på “Muslimer´s sexliv ” –Det er noget som vi ikke véd noget om ! Kun, at de formérer sig udover alle grænser ! –Sender os regningerne !–Det skal være SLUT -Helt slut !–Undskyld Katrine ! –Men du er ikke så sart vel !

 16. Af Maria Due

  -

  HENNING SVENDSEN – 27. FEBRUAR 2016 21:15

  Jeg har hidtil undladt at svare dig, fordi jeg ikke kan argumentere vedr. fortidens Mariager fjord. Jeg har heller ingen familie, jeg kan spørge, den nævnte Jens Due kender jeg ikke. Hvad jeg derimod ved, er at Mariager fjord i de 14-15 år. hvor jeg med mellemrum er kommet der, fordi stedet anbefales i ornitologisk feltbøger, har haft et rigt fugleliv, der ikke udviser tegn på at mindskes, et område ved fjorden er ligefrem udlagt til naturreservat. Umiddelbart har jeg svært ved at tro, at fuglene ville være der, hvis det var så råddent, som du mere end antyder.

  Dagligt har jeg forsøgt at sætte mig ind i de informationer, som aviserne har bragt vedr. kvælstofforurening, så sent som i dag er to eksperter i JP helt uenige om konklusionerne, og der kommer flere og flere parametre på bordet. Det lader fx til, at klimaændringerne kan spille ind, og det udenfor en hver tvivl, at det meste kvælstof i Kattegat tilføres fra Skagerrak og Østersøen, men også Tyskland i det indre farvand og Sverige bidrager. Hvad ålen angår, har den været i stærk tilbagegang i hele Europa, og ingen kan sige, hvad årsagen er. Man kan kun gisne, og sådan er det jo med så mange forhold, når det gælder ålens mystiske veje. Der kan være tale om angreb af parasitter og meget andet.

  Som et trist kuriosum kan nævnes den rolle, som Berlingske efter manges mening har spillet i angrebet på Eva Kjer Hansen og Venstre, sidst har jeg set det nævnt i et læserbrev i JP d.d., hvor en Nanna Gersov fremfører en teori om, at “Gyllegate” var nøje tilrettelagt med Berlingske som springbræt og Rasmus Jarlov som “Judas”. Denne teori er fr. Gersov ikke ene om, alle der har fulgt med i aviserne, vil vide, at Berlingske fra første færd var langt fremme i skoene. Personligt tror jeg, at det vil give bagslag til De konservative.

 17. Af Maria Due

  -

  Et indlæg i filteret.

 18. Af georg christensen

  -

  Kære Lilleør, den gode landmand findes overalt i det danske rige, deres eneste problem er bare, at deres Venstre parti har begæret magten på herremandens præmisser.

  Jeg ærger mig hver dag, når jeg møder “den lille ganske almindelige” landmand og hans familie, (den virkelige “bondeknold”), bare stadig lader sig styre af herremanden og hans “møjbeskitte svineri” styret af partiet Venstre koncernen. Helt roligt socialdemokraterne har præcis det samme problem. I fællesskab burde vi let kunne finde sammen om nye løsninger.

Kommentarer er lukket.