Borgerlighed og Berlingske

Af Kathrine Lilleør 23

Tillykke til os! Avisen har fået nyt layout. Tillykke, selvom læserne er imod enhver forandring. Borgerlige som avislæsere er. Uanset om de stemmer til højre eller venstre. Ifølge Gyldendals leksikon kendetegner borgerlighed en borger, der er samfundsbevarende og har en konventionel mentalitet og levevis. Berlingske er ikke bare Danmarks ældste avis, Berlingske er også den førende borgerlige avis uden politiske tilhørsforhold. I en tid, hvor der er rift om at definere borgerlighed, lad os dvæle ved begrebet borgerlighed en klummes tid.

Personligt har det taget mig et par årtier at finde mig til rette med betegnelsen ”borgerlig meningsdanner”. Da jeg begyndte at skrive i avisens spalter for 20 år siden, var betegnelsen ”borgerlig” udtryk for alt, hvad der var tilbageskuende, gammeldags og stagneret. Min generation er opdraget med, at venstreorienteret og progressiv er plusord, højrefløj og konservatisme minusord. ”Højrefløj” er stadig negativt ladet, fordi ordet genlyder af støvletramp og heil-råb. Fortrængt er for længst, at venstrefløjen lagde ideologi til Øhavet Gulag. Hvor det venstreorienterede har formået at iklæde sig ny tidssvarende smarthed og for længst er rykket fri af Stalin-associationer, har højrefløjens borgerlighed ikke formået det samme. Gud, konge og fædreland emmer stadig af stilstand og støv. Det har derfor taget mig et par årtier som det moderne menneske, jeg er, at favne den kendsgerning, at ja!, jeg er en borgerlig meningsdanner, der skriver i Danmarks ultimativt borgerlige avis.

For, hvad indebærer det at være borgerlig? Søren Kierkegaard definerer indirekte begrebet og anviser samtidig, hvad der til enhver tid bør anfægte borgerligheden, så den forbliver levende, nærværende og virkelighedstro. Kierkegaard beskriver i sit forfatterskab forskellige måder at opfatte virkeligheden på. Virkeligheden, siger Kierkegaard, er altid et møde mellem mulighed og nødvendighed. Udfordringen er, hvordan vi vægter forholdet mellem mulighed og nødvendighed bedst. Den sande virkelighedsopfattelse finder man, når man har fundet den perfekte balance mellem mulighed og nødvendighed.

Borgerlighed og borgerlighedens udfordring kommer til udtryk i Kierkegaards beskrivelse af ”spidsborgeren”. Spidsborgerens problem er, at vedkommende altid kommer til at overdrive nødvendigheden. Går ikke med på al talen om mulighed på mulighed, men holder urokkelig fast i det, der binder os til kolde fakta. Spidsborgeren derfor ofte en lyseslukker, fordi han ikke synger med på lange glade sange om muligheder, der har sluppet forbindelsen til nødvendighederne – og dermed virkeligheden. Eksistentielt er det ulykkeligt at være spidsborger, siger Kierkegaard. Men samfundsmæssigt giver det anderledes god mening, vil jeg mene. Især i en tid, hvor partier, der forfører vælgerne til at tro på mulighedernes paradis efter det kommende valg, har så stor medvind.

At være borgerlig er at insistere på nødvendighed, når man drøfter mulighed. At være borgerlig er at fastholde historien, landet og sproget som nødvendigheder, der ikke kan tales eller tænkes væk. At være borgerlig er til enhver tid at foretrække rå kendsgerninger fremfor vidtløftige fremtidsdrømme.

Det er det fundament, en borgerlig avis skrives ud fra. I Berlingske man dagligt ser, hvordan.

23 kommentarer RSS

 1. Af J. Hans en

  -

  Bare rolig Lilleør.

  Du er fortsat tilbageskuende, gammeldags, krigsliderlig og stagneret.
  Intet nyt her.

 2. Af Anders Munch

  -

  “At være borgerlig er til enhver tid at foretrække rå kendsgerninger fremfor vidtløftige fremtidsdrømme.” Lilleør
  Hvis vi sagde til alle kvinder med x-x kromosomer. Vi tager jeres stemmeret, i kan få den igen når i har bygget et hus med alt installeret uden mænd hjælp. Så bliver det hus ikke bygget. Sandt eller falsk?
  Jeg ved du læser med Lilleør, og det samme gør Gud!

 3. Af Arne Nielsen

  -

  Én ting er at være borgerlig, en anden ting er at have den alder, man nu en gang har. Jeg geråder undertiden i mægtige, ophidsede diskussioner om sproget med en nær slægtning, som ustandseligt fremfører at man skal “følge med udviklingen”, mens jeg står med et sprog og et ordforråd, som jeg kan se er på vej i graven. Jeg fremfører overfor denne slægtning, at en krop består af både kød og knogler, og at min måde at bruge sproget på repræsenterer sprogets knogler – det, som udgør stivheden i sproget, og som modsætter sig den ophævelse af elementære grammatiske regler, som grasserer i vore dage. Men jeg må sige, at borgerlighed i sin videste betydning er dårligt defineret, ligesom venstreorienterethed, og at den skarpe højre-venstre-opdeling er en hindring for den frie tanke. Det er i sig selv interessant at følge den tankerække, som fører folk til kasernesocialisme og til Stalin og gulag – med det udgangspunkt, at samfundet har et ansvar for sine medborgere. Borgerlige er tilbøjelige til at udradere dette udgangspunkt, med det til følge, at de burer sig inde bag pigtråd og væbnede vagter for egne penge – altså igen gulag. Der er altså tale om nogle mellemregninger, som det nok er værd at underkaste en nærmere undersøgelse. Hvis bare folk kunne lade være med at drage så hurtige konklusioner, så ville meget være vundet. Hvis man tænker langsomt, har man en chance for at fange det punkt, hvor kæden springer af. Aksel Larsen søgte i sin tid at sætte en stopper for kommunisternes vanvid ved at stifte SF, men dette parti repræsenterer jo snarere en subkultur og en identitet uden at præstere nogen interessant tankevirksomhed. Vore bedste politiske håndværkere sidder i V og S, men DF har formået simpelthen at påvirke tankegangen i hele det politiske spektrum. Derfor er det at se for snævert på det hele at tale om “borgerlig” tankegang. I nutidig politik er det ganske andre ideologiske elementer, der er brug for.

 4. Af henrik pedersen

  -

  Er noget af sandheden om Danmark, at vores land på nogle punkter er en herlig rets- og velfærdsstat, men på andre punkter og områder en slags samfundshelvede hvor der er byttet om på op og ned, sort og hvidt, ret og vrang…. og hvor de borgerlige politikere og medier er blevet skabsradikale, mens de rigtig radikale er blevet “borgerlige” på den blodrøde måde…?? Er velfærdsstaten blevet et umætteligt monster der sammen med andre monstre som EU, familiebureaukratierne, arbejdsløshedsbureaukratierne og diverse partier og medier, er ved at udvikle Danmark til et laboratorium hvor danskerne ved den mindste blottelse eller svaghed, såsom skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom, trafikkvæstelse, krigsskader, alderdom, barndom, skader efter vold, økonomisk afmagt, psykisk udmattelse eller andet, bliver udsat for alle mulige former for sociale eksperimenter, svigt, overgreb og magtmisbrug?

 5. Af henrik pedersen

  -

  Er noget af sandheden om Danmark, at vores land på nogle punkter er en herlig rets- og velfærdsstat, men på andre punkter og områder en slags samfundshel vede hvor der er byttet om på op og ned, sort og hvidt, ret og vrang…. og hvor de borgerlige politikere og medier er blevet skabsradikale, mens de rigtig radikale er blevet “borgerlige” på den bl odrøde måde…?? Er velfærdsstaten blevet et umætteligt mon ster der sammen med andre mon stre som EU, familiebureaukratierne, arbejdsløshedsbureaukratierne og diverse partier og medier, er ved at udvikle Danmark til et laboratorium hvor danskerne ved den mindste blottelse eller svaghed, såsom skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom, trafikkvæstelse, krigsskader, alderdom, barndom, skader efter vold, økonomisk afmagt, psykisk udmattelse eller andet, bliver udsat for alle mulige former for sociale eksperimenter, svigt, overgreb og magtmisbrug?

 6. Af henrik pedersen

  -

  Er noget af sandheden om Danmark, at vores land på nogle punkter er en herlig rets- og velfærdsstat, men på andre punkter og områder en slags samfundshel vede hvor der er byttet om på op og ned, sort og hvidt, ret og vrang…. og hvor de borgerlige politikere og medier er blevet skabsradikale, mens de rigtig radikale er blevet “borgerlige” på den bl odrøde måde…?? Er velfærdsstaten blevet et umætteligt mon ster der sammen med andre mon stre som EU, familiebureaukratierne, arbejdsløshedsbureaukratierne og diverse partier og medier, er ved at (resten er i filtret)

 7. Af henrik pedersen

  -

  Er noget af sandheden om Danmark, at vores land på nogle punkter er en herlig rets- og velfærdsstat, men på andre punkter og områder en slags samfundshel vede hvor der er byttet om på op og ned, sort og hvidt, ret og vrang…. og hvor de borgerlige politikere og medier er blevet skabsradikale, mens de rigtig radikale er blevet “borgerlige” på den bl odrøde måde…?? Er velfærdsstaten blevet et umætteligt mon ster (resten er i filtret)

 8. Af henrik pedersen

  -

  Er noget af sandheden om Danmark, at vores land på nogle punkter er en herlig rets- og velfærdsstat, men på andre punkter og områder en slags samfundshel vede hvor……. Er velfærdsstaten blevet et umætteligt mon ster (resten er i filtret)

 9. Af henrik pedersen

  -

  PS: Alle partier og medier er enige om at Danmark er en velfærdsstat, og iflg. DR er vores land verdens lykkeligste land ligesom Nordkorea. Men måske er det hele ikke så enkelt. Se “new speak” og de multikulturelle nyheder hos snaphanen, den korte avis og 180grader.

 10. Af bjarne petersen

  -

  At vi danskere og vores familier i stigende omfang svigtes, forrådes og tyranniseres/terroriseres af vores politikere og den såkaldte velfærdsstat, er soleklart for enhver der selv kan tænke. Se også de multikulturelle nyheder på snaphanen.

 11. Af bjarne petersen

  -

  At vi danskere og vores familier i stigende omfang tyranniseres/terroriseres af vores politikere og den såkaldte velfærdsstat, er soleklart for enhver der selv kan tænke. Se snaphanen/den korte/180gr.

 12. Af bjarne petersen

  -

  Vi danskere og vores familier tyranniseres/terroriseres af vores politikere og den såkaldte velfærdsstat. Se snaphanen.

 13. Af Javier Martinez

  -

  ” Ifølge Gyldendals leksikon kendetegner borgerlighed en borger, der er samfundsbevarende”

  Slåfejl..De mente ikke samfunds udvidende, status quo!

  ” Da jeg begyndte at skrive i avisens spalter for 20 år siden, var betegnelsen ”borgerlig” udtryk for alt, hvad der var tilbageskuende, gammeldags og stagneret”

  Det er det stadigvæk..Intet har ændret sig her..

  “The real division is not between conservatives and revolutionaries but between authoritarians and libertarians.”
  George Orwell

  “Min generation er opdraget med, at venstreorienteret og progressiv er plusord, højrefløj og konservatisme minusord. ”

  En tidløs sandhed! Intet med en tid og opdragelse at gøre, men sandhedsværdier, logik..

  . “Virkeligheden, siger Kierkegaard, er altid et møde mellem mulighed og nødvendighed. ”

  Kirkegaard ville uden tvivl have diagnosticeret borgerligheden , som egoismens vej, modsat den repræsentative socialistiske dyder i kristendommen og gud..Jøderne opfandt faktisk socialismen, at de siden smed deres egen religiøse lære på møddingen-som gjorde kristne Danske, muslimer mv.-er så en anden historie…Religion eksistere jo kun i folks fantasme..

  “Spidsborgeren” er blot et andet ord for pludderborgerlig…Altså en masse fine ord der ingen mening har , men kun drejer sig om at rage til sig, blive rig på andres bekostning, og deres fornøjelse ved at se armod i gaderne..Biskopperne og præsterne var historisk nogle af de værste her i landet til misbrug her, og tilragelse.

  “Conservatism is the blind and fear-filled worship of dead radicals.”
  Mark Twain

  “Change is not what we expect from religious people. They tend to love the past more than the present or the future.”
  Richard Rohr

  “Deregulation is a transfer of power from the trodden to the treading. It is unsurprising that all conservative parties claim to hate big government.”
  George Monbiot

 14. Af Kristian Andesen

  -

  Sjovt for jeg synes nu nærmere at du er Religiøs ekstremist og nationalkonservativ.

 15. Af Javier Martinez

  -

  AF KRISTIAN ANDESEN – 11. SEPTEMBER 2016 14:25
  “Sjovt for jeg synes nu nærmere at du er Religiøs ekstremist og nationalkonservativ.”

  Lilleør har aldrig påstået andet mener jeg?

 16. Af jan nielsen

  -

  Fransk byer ramt af JUNGLE-AGTIGE TILSTANDE. Tyske byer ramt af MASSEOVERFALD på kvinder. KAOS, VOLD OG TERROR i belgiske og engelske byer. Se snaphanen om Calais, Paris, London og frau merkel.

 17. Af jan nielsen

  -

  Fransk byer ramt af JUNGLE-AGTIGE TILSTANDE. Tyske byer ramt af MASSEOVER FALD på kvinder. KA OS, VO LD OG TER ROR i belgiske og engelske byer. Se snap ha nen om Calais, Paris, London og frau merkel.

 18. Af georg christensen

  -

  Jeg “mig selv”, vil også gerne sende min gratulation til Berlinske. Borgerlighed , betyder ikke andet, som et samfunds dannellelse , beskyttelse af alle borgerne i samfundet, mod de andre.
  Problemet er opstået i “globaliserings proces beskrivelserne”, hvor i dag den gyldne “guldklump” har overtaget magten over alt “LIV”. og dets “arbejdsydelse”.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt ændrer et evt nyt avis layout vel ikke på indholdet? Jeg har da – personlig – meget svært ved at se forskellen på før og nu! Berlingske viderebringer sorterede “news” fra magteliten. Det gør alle mainstream propagandamedier. Dem, der evt skiller sig lidt, er de medier til stiller kritiske spørgsmål til al propagandaen. Den kategori hører Berlingske vel ikke just til? Så skal man søge på alternative medier!

 20. Af Finn Larsen

  -

  Kan kun komme i tanker om et sted hvor nutidens danske borgerlige ville finde sig 100% tilpas – det nu hedengange DDR.

  En natur som den danske
  God central styring
  Minimal influx udefra
  Menesker i pæne og ordentlige brune habitter.
  Gode sportsresultater kandet kunne være stolt af.

  Drøm Jer tilbage

 21. Af Erik Larsen

  -

  Enig Lilleør! “Borgerlig” betegnelsen er yt! Dansk demokratisk , social dansker burde være en betegnelse på hvad de fleste burde være i dag.
  (Men “socialdemokrat” passer jo ikke godt, eftersom de jo ikke er mest for danskere i dag o.s.v.)
  Regeringen og ikke mindst hr. Pind er jo bestemt ikke hverken “borgerlig” eller “demokratisk”, eftersom han sletter alle indlæg som undertegnede har sendt ham i snart et år. – Sådan er det. Det kan ikke bare være et filter. Det er ikke særlig betryggende for ytringsfriheden m.m.
  Se her hvad jeg lige har sendt til ham som vel er ret så relevant.:

  “Latterligt indlæg og ligeså latterlige bloggere.
  Men med en såkaldt justitsminister, der intet forstår – så………………
  Læs den korte avis der beretter om hvad tysk tv fortæller om en indvandrer-sagsbehandler, så skulle man nok lukke grænsen et hundrede procent.
  Ligesom tyskerne kort før vores grænse har fanget 3 terrorister der var “såkaldte asylansøgere”.

 22. Af Klaus Hansen

  -

  “At være borgerlig er til enhver tid at foretrække rå kendsgerninger fremfor vidtløftige fremtidsdrømme”. Anser du forestillingen om genopstandelse og et evigt liv efter døden for ‘en rå kendsgerning’ eller ‘en vidtløftig fremtidsdrøm’?

 23. Af Birger Nielsen

  -

  Hvorfor henviser præstepanelet i Berlingeren så ofte til Kierkegaard. Var han dog så klog? Han bevarede sin naive barnetro til det sidste – i modsætning til de langt tidligere oplysningsfilosoffer.

Kommentarer er lukket.