Kære Jens Philip Yazdani

Af Kathrine Lilleør 67

Dansk er man, når man er det, på trods af, at man inderligt ikke bryder om andre, der også det.

Dansk er man, når man er det, på trods af dagsregn i februar.

Dansk er man, når man er det, på trods af, at man har mere til fælles med amerikanere, italienere eller pakistanere.

For danskhed kommer indefra. Er flaget tatoveret på nethinden, er sproget vuggende i tanken, landskabet rullende i sindet. Du bærer danskheden med dig, om du vil det eller ej.

Ligesom ingen kan tage din barndom fra dig, kan ingen tage din danskhed. Ligesom du ikke kan undslippe din barndom, kan du heller ikke undslippe din danskhed.

Ligesom du og jeg ikke kan lade være med at elske, når vi elsker.

For ingen kan tage det fra dig, som dine forældre, levet liv og Gud har insisteret på at give dig.

Retsligt kan statsborgerskab fradømmes. Men danskhed kan ingen fradømme andre. For danskheden blev lagt i dig og i mig, voksede hen over tid, og vil først slippe os på tærsklen til evigheden.

Danskhed ligner derfor kærlighed. Kærligheden, der tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Som vi livslangt kan elske et andet menneske, på godt og ondt, hører din og min danskhed aldrig op.

Danskheden bliver i dig og mig så længe hjertet slår,

så længe Danmarks sange synges,

så længe bøgenes toppe spejles i bølgerne blå.

Kærlig hilsen

Kathrine Lilleør

67 kommentarer RSS

 1. Af Jan Johansen

  -

  Jens Philip Yasdani.

  Umiddelbart tænkte jeg overhovedet ikke på, hvorvidt du var/er dansk, da du deltog i Debatten for nylig. Du havde/har et formfuldendt dansk sprog og klarede dig flot i den noget ophedede debat. Nogle dage senere læste jeg et eller andet sted, at din mor er dansk. Så forstår jeg bedre din harme over, at der blev rejst tvivl om din danskhed, men kunne du ikke bare have oplyst det fra starten, når du nu var i gang med din levnedsbeskrivelse. Det havde sparet os for den tumult, der opstod. Tænk lige på det til en anden gang.

 2. Af finn andersen

  -

  De radikales og skabsradikales politik er baseret på dumhed, uvidenhed, hykleri, løgn og korruption. Se selv under Andersons blog her ved siden af. Eller se 180gr.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Birger Nielsen

  Du skal vel bare respektere, at der er folk, der tror – ikke den/de konkrete trosretning/er – de er der bare til rådighed for folk og deres landes magthavere. Det skal naturligvis ikke respekteres i forhold til dette med tvang, i hv f i vores del af verden – den i høj grad langt mere frie. I andre dele af verden er det underkastelse og en nødvendighed for at bevare lig og lemmer.

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Måske får vi ikke brug for særligt meget udenlandsk arbejdskraft i fremtiden, hvilket fjerner argumentet for at understøtte folkevandringer, ved at give illegale migranter opholdstilladelse, eller ligefrem asyl, selvom de ikke er personligt forfulgte.

  Uddrag fra “Skyskrabere vil snart blive bygget af robotter”, Aktiefokus 01.10.2016:

  “… det er ikke sikkert, at opførelsen af skyskrabere i fremtiden vil kræve blod, sved og tårer.

  Bestyrelsesformand for Land Securities, Alison Carnwath, venter, at koncernen snart vil få glæde af robotter, der kan overtage tjansen fra bygningsarbejderne.”

  “Ud over flere arbejdsløse på kort sigt vil resultatet også blive bygninger til en markant lavere pris, da opførelsen af bygninger er meget arbejdstung affære.”

  “Alison Carnwath talte på en årlig konference for direktører, hvor hun pointerede, at vi er på vej ind i en æra med mere og mere arbejde, der bliver udført af robotter. Hun sagde også, at hun er blevet meget overrasket over, hvor hurtigt udviklingen går.

  – For fem år siden ville jeg have trukket på smilebåndet, hvis nogen sagde, at bygninger vil blive opført af robotter. Men nu er vi ikke langt derfra, og det vil få store følgevirkninger…”

 5. Af Jan Johansen

  -

  Mærkeligt! Nu har jeg et par gange meget høfligt og respektfuldt forsøgt at gøre opmærksom på, at Jens Philip måske selv fremprovokerede den meget ubehagelige stemning, der opstod i den famøse debatudsendelse torsdag den 22. september. Han var beredvillig nok til at åbenbare, at han var født og opvokset i Danmark, og at han havde gået i dansk skole og nu går på et gymnasium. Derimod var der ikke en lyd om, at hans mor er dansk. Det havde da været særdeles relevant at få frem den pågældende aften. Hvorfor må det komme frem i denne blog?

 6. Af Britta Thomsen

  -

  Hvis man begynder at stille spørgsmåltegn ved om gæve vestjyske Trine Songstrups søn Jens Philip er dansk, så har man altså et problem. En dreng, der er vokset op med dansk som modersmål, gedigen juletradition i deep Jylland og forøvrigt definerer sig selv som ateist. Hvordan mon bedstefolældrene oplever det? Det hele handler vel om, at fordi drengen har brunt hår og mørke øjne og et fremmed efternavn, så må han være imod det danske samfund? Den tankegang har man ord for i andre lande

 7. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Selvfølgelig er den unge mand dansk. Det er mine børn også, selv om jeg er fra et andet nordisk land. De har bare et kighul ind i en anden kultur også.

 8. Af finn andersen

  -

  Hvorfor gemmes aktuelle indlæg væk under “ældre kommentarer”?

 9. Af Torben Holm

  -

  Dansk. ?

  Man er dansk, når man foruden at være dansk statsborger,

  – taler og skriver det danske sprog, og forstår nuancerne i det, herunder ironi og sarkasme.

  – kender Danmarks historie, herunder den danske Grundlov, og accepterer indholdet heri, med bl.a. tale- og forsamlingsfrihed, kønnenes ligestilling og religionsfrihed.

 10. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Katrine Lilleør ! —For AT: få noget –må man yde noget ! (lyder det på godt dansk ) –Den største løgn vi længe har hørt ! –“der sidder i tusind-vis af hard-core gamle islamister i soc.demokraternes oprettede –og fredede islamiske réservater (læs ghettoér) –Som aldrig nogensinde i de sidste 35-40 år –har ydet noget-somhelst i alle årene –som de har modtaget højeste off. ydelser fra den danske stat (læs u-villige skatteborgere ) ! –Vågn dog op !–venner ! –Social-demokratisterne er blevet de rigeste i landet på AT: jonglére i offentlige højt-betalte stillinger ! –De har fredet samtlige ikke-ydende ! muslimer i 4 årtiér –NU kan det være nok ! –Nye borgerlige skal til i Folketinget ! –De har modet/viljen til AT: Kyle samtlige ghetto-beboérere UD af vores land ! –Det er i sidste øjeblik ! –Selvom Inger Støjberg og Hr. Knuth/Knuthen-borg-greve meget gerne ser AT: –Det sker omgående ! –Så har vi minsagelige –En Løkke-stats-minister. V –Der har sat hælen i –noget så godt og grundigt ! –Hvorfor han beskytter Danmarks undergang kan forblive “en gåde ” !

 11. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “muslimernes såkaldte “ydelse ” ! –Består i AT: Have producéret i tusind-vis af –Drengebørn ! –Med lav intelligens ! –Der på nuværende står som unge-mænd –og fjender af Danmark !—Det skal social-demokraterne plus de øvrige –alt-for-mange røde pol. partiér ! –Ikke slippe heldigt fra ! –De “normale danske selv.stændige borgere har sat hælene i –OG vi takker især brødrene Seier-Christensen incl. Pernille Vermund ! –For deres helte-indsats –for AT : Redde stumperne af Danmark !!! –Sociallisme ! ER det værste – værste – værste –der findes ! –OG lad os så også komme UD af EU !–Det får vi med i pakken “nye borgerlige ” !

 12. Af finn andersen

  -

  Kønnenes ligestilling. En dansk værdi eller en kommunistisk/radigal værdi? I praksis betyder ligestillingen jo at kvinderne jages ud på arbejdsmarkedet, at mændene hetzes og nedvurderes, at familierne splittes og opløses i rekordagtigt omfang, at tusinder af børn gøres rodløse og faderløse mv. Hvornår opdager mændene at positiv særbehandling af kvinder betyder negativ særbehandling af mænd. Hvornår går det op for mændene at den røde familiepolitik håner og ydmyger dem og gør dem retsløse. Hvorfor har der aldrig før været så mange tabermænd og taberbørn som nu?

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er egentlig lidt sjovt, at det ligefrem er odiøst at have forstået, når et menneske har andre rødder end danske, at man påpeger det i den debat om hvad det vil sige at være dansk. Ofte (og oftest), så er mange stolte af at have udenlandske rødder – uden at det anfægter os danskere i synderlig grad ..men påstås det, at man er dansk samtidig med at man dyrker disse rødder ideligt og en masse, så er det, at vi sår tvivl og ikke kan være enige, såvel som en del jo er direkte imod os og vores kultur mm.

  Mange danskere søger deres rødder, så vi er noget vant til fremmed oprindelse – også.Men naturligvis, så adskiller folk sig generelt markant, hvis de er tilhængere af islam, der intet har med den danske kultur, danskhed eller danskere at gøre.

  Jeg ved ikke, hvorfor vi egentlig skal belemres på denne måde. Det er faktisk uforskammet ikke at anerkende egne rødder og derfor mindre egentlig danskhed. Den holder jo end ikke i ‘retten’ – altså at kunne afvise noget sådant.

 14. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “det er bare ikke fedt AT: vågne op, hver dag til en dæmonisering af muslimer ” –Skriver Øslem Sedic !—Jamen søde dame ! –Sagen er klar ! –Der findes ikke “danske muslimer ” –Enten er man dansker –eller også er de muslimer ! (og altså ikke-dansker ) –DERFOR ! –kun, hvis I melder jer ud af ISLAM –og bliver evt. “kultur-kristne” ! –SÅ kan der blive tale om AT: I er danskere ! –Grundloven blev til længe inden, der overhovedet var nogen i Danmark havde set en “muslim” –Så derfor står der stadigvæk “religions-frihed i DK ” !–Det passer ikke til nutiden –DERFOR bliver det FORBUDT –AT: Kalde sig “dansk muslim ” ! i Danmark for fremtiden ! –Så kan vi tale om AT: Nærme os til hinanden ! –Ellers ikke ! –Vi forventer AT: Katrine Lilleør er enig ! –For ellers !!!!

 15. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “ISLAM ” ! ER strengt Forbudt i Danmark !! –Kan de virkelig IKKE fatte det ???—–Så er sagen klar !–UD-AF-Klappen !! –Så bliver der også god plads ! AT: Vi-andre-ægte-vikinger ! Måske vil flytte tilbage til DK. ! –MEN kun måske ! –Fordi der iblandt –reélle danskere –der faktisk er “lands-forræddere ! –Bl. a. Morten Østergaard /Radikale ! –Søn af off. overlæge-forældre ! –Og som ALDRIG –siger – og skriver ! Aldrig ! –Har befundet sig “i den virkelige verden ! –Dér , hvor de fleste af os-andre har befundet os altid ! —Han er “en jubel-klovn ” –Med de ihærdigt genstridige –småbørns-krøller ! –Han lever af OS ! –Og det har han altid gjort !!!—–Appropos “lever af os danske-skatteborgere ” ! –GØR også i hundred-vis af —Udlændinge ! Der har modtaget gratis it-uddannelser incl. S.U. !! (takket være de radikale) –De sidder NU i udlandet og “tømmer” ! danskernes konti –på internettet ! –HALLO !—Politikerne er skyld i det hele !!—-Hvem sagde “til grin for danskernes skatte-penge ” !!! ?????

 16. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “MUSLIMERNE er FARLIGE for danskerne ! –Indse dette inden det er for sent ! –Mette Frederiksen (taler for sin syge moster) –For AT: Skjule AT: Det-hele er socialdemo-kratiets skyld !—Soc.borgmestrene –har et kæmpe-stort problem ! “de har gravet danskernes grav ” ! –NU er de snart mange nok ! –OG så går det løs !–soc. har et kæmpestort forklarings-problem ! –Ikke sandt Katrine Lilleør !

 17. Af Javier Martinez

  -

  Spørgsmålet her er også om religiøse kan være ægtedanskere, når nu folket er 90% ateistiske? Ihvertfald hvis vi kun indberegner etniske Danskere.

Kommentarer er lukket.