Folkekirker uden folk

Af Kathrine Lilleør 35

Tilstandsrapport: En præstestilling slås op. Der kommer 78 ansøgere. En del med erfaring. Præster, hvor det ansættende menighedsråd lettere end lettest kan indhente oplysninger om, hvorvidt ansøgeren er dygtig. Om vedkommende trækker kirkegængere, er initiativrig, er dygtig til at samarbejde, kort sagt får sin nuværende kirke til at blomstre. Men menighedsrådet gør intet opsøgende arbejde. Man nøjes med at indkalde en håndfuld ansøgere til en såkaldt prøveprædiken ud fra, hvem man tror, man kan lide, og biskoppens vejledende orientering. Derpå vælger menighedsrådet kirkens nye præst. At det hurtigt viser sig, at præsten ikke kan tiltrække menighed og ikke ubetinget mestrer samarbejdets kunst, som det også var tilfældet i den stilling, præsten kom fra, har ingen efterfølgende konsekvens for menighedsrådet. Alt fortsætter som hidtil. Pengene går ind i kirkekassen, hvad enten kirken er fuld eller tom. Hvad enten menighedsrådet træffer kloge eller mindre kloge beslutninger. Hvad enten præsterne er dygtige eller udygtige.

Folkekirken er blevet velfærdsstatens største bistandsklient. Vi får kontanthjælp, uanset om vi løser vores opgaver til folkets tilfredshed eller ej. Selvom man for år tilbage iværksatte kirketællinger, så alle landets kirker er forpligtede på at tælle alt og alle; gudstjenestedeltagere, altergæster og babyer til babysalmesang, har statistikkerne ingen konsekvens. I princippet ved vi altså, hvilke kirker der er stort besøgte, og hvilke der står næsten tomme, men pengene, der tilgår den enkelte kirke afhænger af sognets indbyggertal, og dermed af kirkeskatten. Menighedsrådet, der fortrinsvis forvalter kirkens økonomi kan således vælge præster ud fra helt andre kriterier end, at kirken skal fyldes. Nogle vil sige, at alle vil da helst have fulde kirker. Men menighedsrådsmedlemmer er også mennesker, og det er min erfaring, at mange tror, at præster, der er dygtige til deres arbejde, er vanskeligere for et menighedsråd at tumle, end præster, der ikke er så dygtige. En stor misforståelse. Hvad man har måtte sande i mange kirker, hvor man valgte en af de knapt så stærke ansøgere. Folkekirken scorer notorisk lavt, hvad angår kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø. Men præster, der har en stærk faglig identitet, og som formår at skabe liv i kirken, nyder stort set altid en helt naturlig respekt hos kirkepersonalet.

Hvis man ønsker flere dygtige præster i folkekirken, ligger løsningen derfor ligefor: Lad pengene følge kirkegængerne. Simpelthen. Således, at alle kirker får et vist grundbeløb ud fra sognets størrelse, antal kirkelige handlinger, kirkens vedligeholdelsesstand osv. Men de kirker, folk søger, bliver afgørende honoreret. Det vil naturligt fremme vidensdeling og fremhævelse af gode eksempler i folkekirken, som er fraværende i skrivende stund. Som det er nu, findes der ikke et samlet overblik over kirkestatistikkerne. Det er på ingen måde almenviden i folkekirken, hvem der kan noget, vi andre kunne lære noget af.

Hvorfor har man da ikke honoreret de dygtige for længst? Fremhævet dem? Hyldet dem? Fordi at modtage uden at skulle yde, korrumperer over år. Penge, der bare kommer, uanset, hvad man gør, fremmer den tanke at, hvad ikke alle kan, skal ingen kunne. En jantet selvforståelse, der har glemt at stave til Kristus.

Synd. Bogstavelig talt.

35 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  En institution, der – i princippet – kun har fire punkter på CV’et . . . dåb, konfirmation, ægteskabsvielse og død – er vel rimelig uinteressant anno 2016? I gamle dage var folkekirken den tids massemedie, hvor høj som lav samledes for at få overbragt nyheder fra statsmagten omkring nye love, forordninger, osv. Det arbejde har moderne massemedier overtaget, men så må folkekirken vel selv finde på andre emner, der kan tiltrække befolkningen?

  Et – efter min mening – oplagt emne i dag, kunne f.eks være at bruge folkekirken til at diskuttere forskellige religioner. Er debatten interessant, er jeg ret overbevist om, at også massemedierne vil finde vej til folkekirken og bringe breaking news derfra!

 2. Af Helge Nørager

  -

  Nu er forkyndelse ikke showbizz.
  Og præster som belønnes med ussel mammon for at tale masserne efter munden og være populære, er ikke hvad jeg forbinder med kristendommens forkyndelse i kirker.
  Og ville løsning ikke være at uddanne menighedsråds medlemmer i at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere.
  Et flere ugers kursus med alt betalt, inklusiv tabt arbejdes fortjeneste, på et godt kursus sted, i nærhed af kristne helligdomme, feks Rom ?.
  Måske det var en bedre løsning, end at indføre præstationsløn for religiøs forkyndelse.

 3. Af Niels Lemche

  -

  Helge Nørager, nu tror jeg nok, at Kathrine sigtede til andet en det, at stå og prædike lidt over ti søndag morgen. En præst har en nærmest uendelig række af andre opgaver, f.eks i forbindelse med dødsfald. Jeg har en enkelt gang overværet en borgerlig begravelse og må indrømme, at jeg havde en mærkelig smag i munden bagefter. Det var der ikke megen spøg ved.

  Og hvad nytte det skulle have at sende præster på kursus i Rom, det ved jeg ikke. Selv du ved vel godt, at folkekirken ligesom ikke rigtig er medlem af romerkirken.

  Holdt foredrag for et års tid siden for feltpræster. Det var en alvorlig samling, og at lytte til deres oplevelser kunne nok få en til at tænke over det job, som de har påtaget sig. De gode præster er seriøse folk og ligesom andre i det offentlige, er det ikke hyren, som tiltrækker dem.

 4. Af christian petersen

  -

  Den mindre gode del af folkekirken, måske en tredje- eller fjerdel?, er vel en afspejling af at Chrborg i årevis har undladt at bakke op om vores kristne kulturarv. Man har intet gjort for at styrke kirken eller stille krav om kvalitet mv. Tværtimod har man i årevis ladet DR håne, hetze og latterliggøre folkekirken……. og diverse andre korrupte, gudløse og fædrelandsløse kliker har også været ude efter at afkristne vores land, til fordel for ateisme, kommunisme, pladderhumanisme og islamisering. Konsekvenserne i form af kaos, familieopløsning, social elendighed, splittelse, barbari og mulig national undergang har disse kliker og partier været ligeglade med. Det sidste årti har vi været vidne til en djævelsk udvikling i Europa og Skandinavien. Verden er i sandhed i den eller det ondes vold.

 5. Af Anders Sørensen

  -

  Fremragende idéer KL! Det er på tide, at kirken herhjemme tager skeen i den anden hånd og rent faktisk begynder at fokusere lidt mere på, hvad nutidens potentielle brugere/kirkegængere kan tiltrækkes med.
  Personligt er jeg medlem af Folkekirken, men må indrømme, at jeg simpelthen kun går i kirke ved dåb, bryllupper og begravelser. Jeg føler ikke, at hverken miljø, form eller en del af indholdet (især den “musikalske” del) får mig til at føle mig hjemme. Forstå mig ret, jeg taler ikke for, at kirken skal gå væk fra det kristne udgangspunkt. Tværtimod. Jeg føler bare ikke i, at kirken formår at gøre Kristendommen tilstrækkelig relevant for nutiden. Hvis det var tilfældet, er jeg helt sikker på, at både min omgangskreds og jeg, ville blive hyppigere brugere,

 6. Af Jan Petersen

  -

  Den danske folkekirke er baseret på et tomt hylster af omskrevne overleveringer, som vel ingen – helt seriøst – tager alvorligt. Jeg er selv medlem af folkekirken, men udelukkende fordi jeg godt kan lide de mange smukke gamle kirker og kalkmalerier. Resten interesserer mig ikke en meter!

 7. Af finn andersen

  -

  Det gælder folkekirkens anseelse og fremtid. Men det gælder også Danmarks og danskernes fremtid. Iflg. diverse net-aviser er den største, værste og blodigste katastrofe i Europas historie under forberedelse. Se you tube, BREAK EUROPE/Merkels migrant crisis mv.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Danskere er sgu ligeglad med “BREAK EUROPE/Merkels migrant crisis ” – de glor på “vild med dans” og bruger resten af tiden på fjæsbook !

 9. Af ole hansen

  -

  Hos JPs debatter, snaphanen, 180 g, urias, den korte avis og you tube er der ihvertfald temmelig mange danskere der ikke er ligeglade med de grufulde/svenske/totalitære tilstande der er begyndt at hærge Danmark…. med tusinder af ulykker, forbrydelser, familietragedier, hospitalsskandaler og dødsfald til følge. Plus at en katastrofe større end 1. og 2. verdenskrig tilsammen kan være på vej, efter at EU og Merkel har mistet jordforbindelsen/er gået amok.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Helt rolig nu, kig lidt “vild med dans” – så kommer du ned på jorden igen, og back to – “real life” !

 11. Af finn andersen

  -

  Visse grupper er begyndt at kræve kristendommen, kirkerne, juletraditionerne, flæskestegene, den danske sangskat, demokratiet samt trygheden på gade og vej og i hjemmene AFSKAFFET. Se Black Pigeon på snapha og you tube: BREAK EUROPE/Merkels migrant crisis, one year on//what comes next. Chokerende og voldsomt oplysende film om INVASIONEN…..!!!

 12. Af Z. Pelle

  -

  Kathrine Lilleør har så så ganske ret, og det er interessant at en præst udtaler sig om menighedsrådenes manglende kompetence ved ansættelse af præster.
  Meget få medlemmer har prøvet at sidde i den ansættendes situation, og det kan have katastrofale følger for meningheden. Man ansætter efter de besynderligste begrundelser som f. eks. at “der er to kvindelige præster i forvejen, så vi må vælge en mandlig”! Og der bedømmes endda ikke engang ud fra den skriftlige ansøgning (i enkelte tilfælde håndskrevne, korte og ubehjælpsomme).
  Når dertil kommer, at det er næsten umuligt at komme af med præsten (selv efter gentagne tjenesteforsømmelser), hænger menigheden på den præst, der blev valgt af det demokratiske flertal (til stor græmmelse for mindretallet, der havde ønsket en anden, langt bedre kvalificeret ansøger).
  Det er et udmærket forslag med kurser i ansættelsesforløb, så mam kunne nærme sig de tilstande, der findes i erhvervslivet og derved forhåbentlig sikre bedre ansættelsesforløb til gavn for kolleger ogmenighedslivet – ikke blot for den præst, der ansættes på ubestemt tid (evt. til pensionering ved 70-års alderen).

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der menighedsrådsvalg den 8. november 2016. Hvor mange her stiller op?

 14. Af Jan Petersen

  -

  Eller – for den sags skyld – bare afgiver sin stemme?

 15. Af christian petersen

  -

  Man påhører vel en prædiken eller to inden man ansætter en præst? En større trussel mod folkekirken er vel de radikale, som sørgede for at en indisk hindu blev dansk kirkeminister. Tydelige kunne de radikale vel ikke udtrykke deres foragt for folkekirken og danskheden?

 16. Af Torben Madsen

  -

  Kathrine Lilleørs kommentar kunne være skrevet af en førsteårs studerende på CBSchool. Menighedsråd skal ikke være professionelle, de skal netop bare være alm. mennesker. Præster skal ikke først og fremmest være populære, som Lilleør lægger op til. Hvad er overhovedet en “dygtig” eller dårlig præst?

 17. Af ole hansen

  -

  Hvis udviklingen fortsætter sådan som EU, gammelkommunisten Merkel og alle nykommunisterne, rødstrømperne, ligestillingsfanatikerne, kvotekvinderne og kvindesagshystaderne ønsker….. får vi DDR- og svenske/engelske/franske tilstande i Danmark og hele Europa. Så vil både folkekirken, kulturen og millioner af europæere forsvinde ned i den afgrund, det helvedesgab, der vil åbne sig og opsluge vores civilisation og fremtid. Desværre fatter de fleste danskere endnu ikke hvad de røde politikere har gang i. Som følge af den blydyne af fortielse, indoktrinering, vildledning, ensretning og fordummende underholdning som skoler, partier og medier har lagt hen over befolkningen. Men foreløbig er utallige mænd, familier og børn ofre for udemokratisk, hyklerisk og løgnagtig politik, der også snart vil blive til elendighed og rædsel for millioner af kvinder. Ja, tusinder er allerede ofre for overfald og hverdagsterror mv. Se snaphanens og you tube’s dramatiske film der forklarer hvorfor vi alle snart kan komme til at leve i et samfundshelvede hvor ulykken, uretten, sygdommen, forbrydelsen og døden ligger på lur overalt. Se BREAK EUROPE/Merkels migrant crisis, one year on/what comes next.

 18. Af ole hansen

  -

  Hvis udviklingen fortsætter sådan som EU, gammelkommunisten Merkel og alle nykommunisterne, rødstrømperne, ligestillingsfanatikerne, kvotekvinderne og kvindesagshystaderne ønsker….. får vi DDR- og svenske/engelske/franske tilstande i Danmark og hele Europa. Så vil både folkekirken, kulturen og millioner af europæere forsvinde ned i den afgrund, det helvedesgab, der vil åbne sig og opsluge vores civilisation og fremtid. Desværre fatter de fleste danskere endnu ikke hvad de røde politikere har gang i. Som følge af den blydyne af fortielse, indoktrinering, vildledning, ensretning og fordummende underholdning som skoler, partier og medier har lagt hen over befolkningen…… resten er vist i filtret?

 19. Af ole hansen

  -

  PS: Hvornår går det op for de danske mænd at de er ofre for et kæmpemæssigt bedrag fra rødstrømpernes, ligestillingspropagandisternes og de politiske kvinders side? Disse politiserende, militante og ekstreme grupper arbejder ikke for retfærdighed, solidaritet eller sociale fremskridt. De arbejder for at udnytte og undertrykke mændene. Deres blodrøde undergravende aktiviteter har allerede bragt kaos og hverdagsterror til Sverige, Tyskland, Frankrig og England, og i Danmark er de i fuld gang med at smadre demokratiet, familiemønstret, kristendommen og alle traditionelle værdier. Merkels politik synes at være eet eneste hævntogt mod de tyske mænd, kvinder og de omgivende lande. Og børnenes fremtid begynder at se kulsort ud.

 20. Af ole hansen

  -

  PS: Hvornår går det op for de danske mænd at de er ofre for et kæmpemæssigt bedrag fra rødstrømpernes, ligestillingspropagandisternes og de politiske kvinders side? Disse politiserende, militante og ekstreme grupper arbejder ikke for retfærdighed, solidaritet eller sociale fremskridt. De arbejder for at udnytte og undertrykke mændene. Deres blodrøde undergravende aktiviteter har allerede bragt kaos og hverdagsterror til Sverige, Tyskland, Frankrig og….. (kan ikke se om teksten kom på?)

 21. Af ole hansen

  -

  PS: Hvornår går det op for de danske mænd at de er ofre for et kæmpemæssigt bedrag fra rødstrømpernes, ligestillingspropagandisternes og de politiske kvinders side? Disse politiserende, militante og ekstreme grupper arbejder ikke for retfærdighed, solidaritet eller sociale fremskridt. De arbejder for at udnytte og undertrykke mændene….. (kan ikke se om filtret har slugt resten?)

 22. Af Niels Lemche

  -

  Men som jeg fik det forklaret for snart mange år siden: De dygtigste poltikere sidder i rigsdagen. Næste echelon sidder i regionsrådene, derefter kommer tredje garniture, i kommunalrådene, og dem, der ikke kan bruges andre steder i menighedsrådene.

  Det kunne være, at det ikke er helt forkert.

  Men prøv at se, hvad der sker, hvis præsten springer menighedsrådsformanden over under nadveren. Det er sket!

 23. Af Birger Nielsen

  -

  Ja, hvor mange milliarder koster det ikke om året at køre menageriet Folkekirken. Nedlæg dog de kirkesogne, der hvor ingen interesserer sig for at deltage i showet. Lad de kirkesøgende køre til nabosognet, hvis der er mere liv der.
  Problemet er naturligvis , at færre og færre mennesker i Danmark som i andre højtudviklede lande tror på skabende guder, engle og andre enfoldigheder. Personligt holder jeg meget af kirkerne set som kulturhistoriske og dermed bevaringsværdige bygninger. Mange skønne salmer som smuk lyrik, men de religiøse budskaber har jeg ingen sans for.

 24. Af - Niller

  -

  I går aftes viste TV Lorry København et indslag fra den nordsjællandske landsby Esbønderup der havde fået anvist modtagelse af flygtninge i et nedlagt hospital.
  I dette sogn så man en kvindelig præst der så det som en selvfølgelig del af sit embede at stå i spidsen for at disse flygtninge blev vel modtaget.
  Det hjælpearbejde disse flygtninge blev mødt med , skete ved hjælp af frivillige- altså! en næstekærlig handling fra en præst og hendes menighed, dette bør efter min mening være det primære mål for præst og menighedsråd.
  Næstekærlighed er da ikke noget der kan læres bare fordi man har et menighedsråd der er professionelt klædt på til sin opgave.
  Og som altid når det er penge og konkurrence der står som målfaktor vil det gå galt for de små.(læs: små sogne)

 25. Af P Christensen

  -

  I modsætning til andre skatter kan man idag stadig vælge kirkeskat fra.
  I fordums tid kunne man på sin skattebillet også se de forskellige bidrag.
  Det stoppede da regnestykket blev for dyrt og ubehagelig en sandhed for folket at måtte vide.

 26. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  JA ! –netop ! –Hvor mange hundred-tusinder af kroner har vi ikke betalt for præsters forsørgelse –inden vi fik den gode idé, AT : Melde os ud af folkekirken ! –Der er heldigvis længe til, at vi skal begraves ! –SÅ, hvorfor ikke være smart, at finde en flink præst –som vi kan aftale “en timeløn med ! –For, at holde en pæn tale –til den tid ” ! –Hvorfor skal vi altid dumme os –inden vi finder ud af AT: Vi er blevet taget ved næsen af, at betale formu´er til præste-skabet –uden, at de herrer –og de damer præst-inder har leveret noget-somhelst for pengene –udover barnedåb og vielser m.m. –Det ville trods alt have været meget billigere –at have betalt en klækkelig time-løn –ALT-efter, hvor godt de klarer seancen ! –Det er nu min mening !–Aihh –så knækkede blyanten !!

 27. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Aih ! –Den stod Katrine Lilleør ikke model til ! AT: Vi læser i de franske aviser, at de dér skriver –at –de skal lade de sorte afrikanere og arabere drukne i Middelhavet –inden de kommer til Europa og ødelægger normaliteten med deres alt-for-høje potenser ! –Mærkeligt ! –Det er fuldstændigt lige-som i dyreverdenen–hvor hvert (næsten hver hund og kat ) –producérer 5 gange så mange killinger/hvalpe som der er logik i ! –Af netop samme grund ! –De regner med, at kun 1 femte-del overlever !! —Det samme praktiserer afrikanerne ! –Fordi de er vant til, at kun 1 femte-del overlever !! –Kommer de til Europa ! –JA ! –så overlever alle –og de kvæler den oprindelige befolkning ! –Sørgeligt –men sandt !

 28. Af jan ulrik friis

  -

  Folkekirken og store dele af befolkningen hallucineret af tvangsneurotiske skyldkomplekser overfor alverdens islamister og salafister og jihadister der bliver ved at strømmer hertil, hele Afrika, hele Mellemøsten, venligboer har intet med næstekærlighed at gøre, en ødelæggelse af nationalstaten Danmark, vil ende i nedslagtning og fordrivelse af dansken fra sit eget land Danmark, vores kultur gå imod et slut, islamisterne alt for mange, vi danske alt for få, det virkelighedsresistente idioti fra godhedssegmentet, at vi danskere er onde og følelseskolde, alt vores skyld, om folkekirken som nu forvandles i skinhellige venligboer er det dødstødet for folkekirken, og Danmark vores overlevelseskamp, et idioti fra godhedsindustrien.

 29. Af finn andersen

  -

  Ja, når de skinhellige kun har noget til overs for indstrømmende, krævende, krigeriske, voldelige og utaknemmelige kulturfremmede, så er næstekærligheden blevet perverteret og er blevet til forræderi overfor eget land og egne landsmænd. Når ens egne ikke længere er “næsten”, men kun invaderende horder er “næsten”, så er vi ude på overdrevet, og det hele kan ende som i Sverige og Frankrig. De skinhellige “gutmenchen” udleverer gladeligt danske kvinder til overfald, voldtægt og mord, udleverer gladeligt danskernes børn til en frygtelig og barbarisk fremtid. Blot se hvor rædselsfulde tilstandene er blevet rundt om. Se de dramatiske og vildt oplysende film på YOU TUBE eller snaphanen… : BREAK EUROPE/Merkels migrant crisis/a year on/whats next.

 30. Af finn andersen

  -

  Når udviklingen i Europa og Danmark er blevet så forrykt og farlig som tilfældet er, skyldes det i høj grad at borgerne konstant føres bag lyset af politikerne og tv-stationerne mv. Sverige er nu en galeanstalt hærget af skandaler, velfærds-tab, kriminalitet og hverdagsterror. Også her i DK har udemokratiske typer travlt. På visse blogs slettes alt der ikke lige falder i blogholdernes smag. Hos sten o og cor dua forsvinder alle mulige indlæg, især de kritiske og ægte borgerlige. Mens røde og radikale indlæg favoriseres. Se den korte avis, 180gr, snaphanen, urias og YOU TUBE ang. terror, kriminalitet og krigstrusler.

 31. Af Ole hansen

  -

  Hvordan kan man dog forsvare at fortsætte med at opkræve tvangslicens til DR?? Som ikke alene propaganderer mod danskheden og fædrelandet, mod folkekirken og kristendommen, mod velfærdsstatens og retsstatens bevarelse og imod det danske folks sikkerhed og fremtidsmuligheder. DR er efterhånden ikke meget andet end det radikale partis private sender og indvandringsindustriens forlængede arm. Året rundt sendes følelsesporno om migranter, og uafbrudt angriber og undergraver DR det danske folks interesser. Luk DR, afskaf licensen og opret en mindre station finansieret af frivillige bidrag.

 32. Af Jørgen Christensen

  -

  For EUs befolkninger er der nu tale om en så tragisk udvikling, at det næsten ikke kan blive mere sørgeligt. I dusinvis af lande har rødtotalitær politik ført millioner af borgere ud i elendighed. Her i Danmark går familierne i opløsning som aldrig før, og antallet af tabermænd og taberbørn sætter rekorder. Og skilsmissebureaukraternes behandling af de skilsmisseramte er så kynisk og betonbureaukratisk at man tror det er løgn. Også behandlingen af arbejdsløse, boligløse, syge og ældre danskere bliver mere og mere umenneskelig. Har de danske vælgere svigtet sig selv ved ikke at sætte sig ind i hvad der egentlig foregår i politik? Hvorfor bliver man ved med at stemme på partier der allerede har skuffet mange gange? Har man ikke opdaget hvad den slags kan føre til, bør man nok studere den korte avis, 180gra og snaphanen.

 33. Af Jørgen Christensen

  -

  Meget tyder på at de danske mænd generelt har været utrolig SLØVE i forhold til de energiske og aktivistiske rødstrømper og kvindesagskvinder. Og resultatet er at hundredtusindvis af mænd er endt som tabere. Hvad har foreningen FAR udrettet i de sidste mange år? Nærmest intet pga. utilstrækkelig opbakning. Hvad har partier eller medier gjort for at hjælpe mændene, familierne og børnene? Alt, alt, alt for lidt. Resultatet er endt i en situation og et skilsmisse-system der kan påføre een enkelt familie noget med 100 -150 års afsavn og lidelser tilsammen. De kriminelle behandler “systemet” med fløjlshandsker, men overfor skilsmissebørnene og de splittede familier bruger man systemets jernnæver. Af hensyntagen og retfærdighed er der ingenting. Af afstumpet råhed er der alting.

 34. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Folkekirken uden folk ” ! –Nu vi taler om det ! –Så er det jo heller ikke ligefrem –“danske –og udenlandske unge, der har fået en gratis udd. incl. S.U. ! –Som kommer i folkekirkerne ! –De sidder derimod i Thailand –og sælger B & O ´s små ting til –Thailandske priser –OG kalder sig : Jungle Coders/ Thailand ! –En kæmpe-flok unge og ikke så unge længere ! –sidder med benene oppe på computerbordene ! –De er alle betalt af danske skatteborgere –og kalder sig –it-speciallister ! –Så er den dyre udd. som de fleste har fået –fuld-stændigt spilt –den bruger de ikke alligevel !—Altså Jungle Coders/Thailand ! –se lige på de platugler –der har licens til, at tømme danskernes kredit-kort ! –Hvorfor interesserer skatte-væsenet sig ikke for dem ??

 35. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –“Nerds in Paradise ” ! –Kalder de sig !! –Jungle Coders/Thailand !—Danske skatteborgere holdes igen – igen tykt til grin for de surt tjente penge ! –Som bliver smidt ud på “s-U- curlinger –med dyre skatteborger-betalte uddannelser ! –Hvornår holder mareridtet op–skal vi hilse og sige—!!

Kommentarer er lukket.