Jyllands-Posten versus Flemming Rose

Af Kathrine Lilleør 17

Hvordan har Jyllands-Posten kunnet dele ytringsfrihedspriser ud med den ene hånd, og give kultur- og udlandsredaktør Flemming Rose mundkurv på med den anden?

Flemming Rose afslører i ”De besatte”, der udkommer i dag, at Jyllands-Postens ledelse i 2011 pålagde Rose en såkaldt ”håndfæstning”, der blandt andet forbød Rose at deltage i radio- og tv-programmer, nationalt og internationalt. At han ikke måtte deltage i foredragsvirksomhed eller seminarer, at han ikke måtte kommentere religiøse spørgsmål, og slet ikke Den islamiske Konference OIC, eller tegningerne. Og at Rose i tvivlsspørgsmål var underlagt ledelsens afgørelser. Med andre ord: Man inddrog Roses ytringsfrihed.

Udkastet til Rose-håndfæstningen er skrevet af daværende bestyrelsesformand Jørgen Ejbøl i en mail til koncerndirektør Lars Munch den 10. maj 2011. I april året før havde JP ellers uddelt Jyllands-Postens Ytringsfrihedspris til Ayaan Hirsi Ali med begrundelsen:

”Din kamp for ytringsfrihed er vores kamp”.

Hvad får Jyllands-Postens ledelse til at handle så hyklerisk? Jørgen Ejbøl begrunder det i sin Rose-håndfæstningsmail på denne måde:

”Virksomheden er i en helt ekstraordinær situation. Sikkerheden vil altid veje tungest. Menneskeliv er vigtigere end principper.”

Konfronteret med Flemming Roses afsløringer er det stadig JP-ledelsens forklaring. Hverken Jørgen Ejbøl eller Lars Munch har indtil videre ønsket at medvirke til interviews, men Lars Munch skriver i dag helt i forlængelse af Ejbøls 2011-mail:

”For mig drejede det sig i højere grad om mere end 2.000 loyale medarbejderes sikkerhed end om Flemming Rose.”

Avisens inddragelse af Roses ytringsfrihed skyldes hensynet til 2.000 loyale medarbejderes sikkerhed; at menneskeliv er vigtigere end principper.

En kreativ motivering for at sige ét ud ad til, og gøre noget andet ind ad til. Bare man kan begrunde sine motiver med hensynet til medarbejderes sikkerhed, må man give en medarbejder mundkurv på, samtidig med, at man hylder dem, der alle andre steder bringer sig selv og andres liv i fare. Det er rigtig flot – bare de gør det langt væk fra Jyllands-Postens matrikel.

Men ét er JP-løgnen. For løgn er, hvad det er. Hertil lægger sig udskamning, som Flemming Rose indlysende har været udsat for. Bemærk både Ejbøls og Munchs argumentation: På den ene side 2.000 loyale medarbejdere – på den anden side en illoyal, Muhammed-krise-indigneret Rose. På den ene side hensynet til menneskeliv – på den anden side principper, læs Roses evindelige tale om ytringsfrihed fremfor alt. Sådan gør man én enkelt til syndebuk, skulle terroren ramme.

En ren gyser. Man skal ikke have megen historisk bevidsthed for at blive dybt forstemt. Til alle tider har argumentet fra dem, der ikke har turdet bekæmpe ondskab været, at man af medmenneskelige hensyn holdt sig tilbage. Menneskeliv talte for mere end at kæmpe for alt, hvad man ellers siger, man har kært. Skræmmende er det.

For det begynder altid med pressen. Den frie presse, som med gode forklaringer, undskyldninger og omsorg for menneskeliv, lader sig binde. Helt frivilligt. Fordi liv går forud for principper. Må vi forstå. Det lyder umiddelbart smukt. Og rigtigt. Problemet er bare, at siden overtager myndigheder og politikere samme argumentation, og ligeså langsomt sænker ondskaben med sine dødstrusler et mørkegardin over et helt folk.

Vel er det ej hensyn til menneskeliv, der giver Rose mundkurv på. Vel er det ej hensynet til 2.000 loyale fremfor den ene illoyale. Dødsfrygt er det. Som udgår fra den ulykkelig fejltagelse at tro, at man kan undgå terrorens ondskab, hvis man sløjfer samtlige principper, og kun koncentrerer sig om at beskytte menneskeliv. Historien er fyldt med eksempler på, at det til alle tider har medført hykleri, løgn – og undsigelse af de få modige, man burde ære højest.

Af Jyllands-Posten versus Flemming Rose, man ser, hvordan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 kommentarer RSS

 1. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kære Katrine Lilleør ! –Hvis det ikke var “livsfarligt” ! –AT : Gøre grin med –islamisterne –og deres hårdt-pumpede tilslørede kvinder ! –Så ville de fattige satiretegnere ! –Være “mere ved muffen” ! –End de faktisk er i øjeblikket ! –Der er faktisk ikke megen “fidus” ! I , at gøre danskerne “til grin” ! –De griner faktisk “dobbelt-så-højt-selv ” –Det er den skønne vikinge-satire-dansker – i en nøddeskal !–Dem elsker vi –dem længe leve ! Højt hurra ! –Og så –det lange ! –Men det ændre ikke ved AT: Dansken ikke længere er de lykkeligste i verden –Men er underkuéde–og ulykkelige !—–Ikke desto-mindre forventer vi AT: Madam-skrap –alias Pia Kjærsgaard ! –Får splittet EU-Parlamentarikernes –storheds-vanvid ad !! –Blyants-penge kroner 32.000 pr. måned ! –De kunne satire-tegnerene leve fedt af –også uden, at snyde nogen ! –Det kan de ikke i EU ! –Derfor sender vi “sporhunde til Bruxelles” ! –For, at afsløre samtlige –EU-Parlamentarikernes økonomi ad !! –En fed fidus for dem –sålænge det varer !

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  På det tidspunkt med Muhamed-tegningerne som det store spørgsmål, så så det ud til, at det kunne være temmeligt loose at vise dem efterfølgende – altså bare i trods og måske uhæmmet.

  Den går naturligvis ikke – det skal altid være relevant i forh til en tekst, et emne, en avis el medie i øvrigt tager op, at vise billeder, tegninger, grafik el andet.

  Trusler imod mediers frihed bør snarere være strafbart, såvel som trusler mod enkelt-mennesker, der passer deres arbejde; men sværere, hvis de formastelige sidder i udlandet, er udlændinge. og forsøger at dirigere i et fremmed land – her Danmark.

  Men – der bør være en lov, der kan mestre noget sådant. Og – ikke omvendt!

 3. Af Niels Larsen

  -

  ”Sikkerheden vil altid veje tungest. Menneskeliv er vigtigere end principper.”

  Jeg er helt uenig med Ejbøl; principper er af og til vigtigere end menneskeliv.

  Èt af de principper er at fastholde ytringsfriheden overfor fordummelsen og formørkelsen repræsenteret ved islam og dens proselytter!

 4. Af bent nielsen

  -

  Man kan jo sagtens spille dobbelt-spil hvis man er en hykler med to tunger og dobbelt-moral. Hykleri er efterhånden det normale i den politiske verden og i medie-verdenen. Hvorfra kommer dog al den falskhed og løgnagtighed?

  Når journalister og politikere udadtil forsvarer ytringsfriheden og demokratiet, mens de indadtil undergraver samme, spiller de hasard med landets fred og sikkerhed og folkets fremtid. For når sandheden og den folkelige bekymring og kritik undertrykkes, kan det hurtigt ende i vanvid, diktatur og barbari. Som Sverige demonstrerer i denne tid.

 5. Af ole hansen

  -

  På visse blogs bliver indlæg der påviser at smadringen af infrastrukturen og velfærden er gået over gevind, at kriminaliteten er mangedoblet, at farlige smitsomme sygdomme importeres…. svært ved at komme gennem filtret. Og hvis man antyder at EUs og Borgens samlede politik kan ende i total katastrofe, borgerkrig og folkedrab, er det endnu vanskeligere at sætte noget på. Oveni er det blevet besværligere at komme frem til blog-debatterne. Er de på vej til at blive afskaffet?

 6. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der vel mange andre dagsaktuelle emner at bringe til debat. Eneste årsag til at Muhammed tegninger pludselig er oppe og vende igen er, at sagen er blevet personrettet. Patetisk, og typisk feministisk ævl – find en hadefigur i flokken af perlehøns, så kører underholdningen for resten af hønseflokken – BØVS

 7. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Ytringsfriheden er nok den vigtigste menneskerettighed, for den er forudsætningen for, at man i det hele taget kan kritisere menneskerettighedskrænkelser – også når menneskerettighedskrænkelserne begrundes med religiøse argumenter

  Jeg synes ikke, at islamisterne “vandt” Muhammed-krisen, ligesom Flemming Rose mener, bare fordi Jyllandsposten ikke genoptrykker Muhammed-tegningerne igen og igen, for regeringen har (endnu) ikke bøjet sig for terroristernes krav om, at vi skal indskrænke ytringsfriheden, så det bliver strafbart, at publicere Muhammed-tegninger.

  Hvis regeringen belønner terroren, ved at gøre det strafbart, at publicere Muhammed-tegninger, så lærer den de islamistiske terrorister, at terror virker, og så får vi mere islamistisk terror.

  Men sheriffen virker desværre ret vaklende i sit forsvar for ytringsfriheden; han har tydeligvis svært ved at klare presset.

  Heldigvis er der en del SF’ere, der efterhånden har forstået, at Muhammed-krisen rent faktisk handlede om at forsvare ytringsfriheden, og dermed demokratiet, mod reaktionære, antidemokratiske terroristers forsøg på, at true os til at indskrænke den meneskerettighed, der er forudsætningen for, at menneskerettighedskrænkelser kan afsløres og kritiseres.

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Ytringsfriheden er som sagt forudsætningen for, at menneskerettighederne kan forsvares og anvendes, for hvis der ikke er ytringsfrihed, så er det umuligt at afsløre og kritisere krænkelser af de andre menneskerettigheder.

  De muslimske lande er organiseret i OIC, der har fremsat et “alternativ” til FN’s menneskerettighedserklæring.

  Menneskerettighederne i praksis er sat ud af kraft i de muslimske landes “alternativ” til menneskerettighederne, fordi det muslimske lovsystem, sharia, skal være grundlaget for enhver lovgivning.

  Sharia krænker systematisk menneskerettighederne – især kvindernes basale rettigheder, men også religiøse mindretals basale rettigheder; sharia er et misogynt og stærkt racistisk lovsystem – ifølge den nye defintion af ordet “racisme”.

  Det er derfor, at det er afgørende vigtigt, at forsvare den – uanset om man er rød, grøn eller blå.

 9. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Versus Flemming Rose ! –Vi gentager AT: Danmark er danskernes land ! –(ikke arabernes –ikke Afrikanernes – og heller ikke muslimer ! s land ! –Danmark er kort sagt “sin egen” –Helt sin egen ! –Den danske humor er unik ! –Og danskerne griner selv højest –når de uhøjtidelige –tegninger –bliver sat på papiret –når selv-højtideligheden –eller grisk-heden går over gevind ! –Så griner vi –hver gang satirikernes “streg” ! rammer lige midt i centrum af –“selv-u-højtideligheden !! –Selv Pia Kjærsgaard griner (af sig-selv ) incl. Dronning Margrethe–når hun kommer til at sige : Har vi gået i skole sammen ! –Til en grøn journalist –på hans første dag i arbejde ! –JA ! –siger dronningen ! –Det var en “bøf” !—Når vi ikke længere har lov til, at grine af os-selv ! –Så er der for alvor fare for, at vi har tabt “krigen” ! –Imod vores værste fjende ! Nemlig ISLAM !—Danmark er sin egen (ligesom katten) –Og –basta ! –sådan bliver det –punktum !

 10. Af Helle Baldersbaek

  -

  Flemming Rose er en hædersmand. Der bør rejses en statue af ham på alle torve i alle købstæder.

 11. Af Helle Baldersbaek

  -

  Flemming Rose er en hædersmand.

 12. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Når den danske viking sætter sin store –fod –på bagdelen af de langskæggede -gespenser –og skubber til–så de ryger helt-tilbage til Mellem-østen og Afrika !! –Så er der en kraft i sparket –som de muslimer ikke skal spøge med ! De heldigvis få væmlig-lands-forræddere –der faktisk er i Vores land –Kan selvfølgelig helt gratis –skruppe samme vej ! –Et velrettet spark i rumpen –med vikingernes forargelse i en sæk –kan følge efter samme vej !—Vi tør ikke tegne situationen ! –Fordi de muslimer har gjort den kongelige danske satire livs-farlig !–Vi ranker ryggen –indtil det ikke længere er livs-farligt –at sætte “poterne” –på vores eget lille sted på jordkloden !

 13. Af Henning V

  -

  ”Virksomheden er i en helt ekstraordinær situation. Sikkerheden vil altid veje tungest. Menneskeliv er vigtigere end principper.”

  Her kan man så passende citere historiske kilders opfattelse af dem der ønsker at bytte frihed for sikkerhed, men mere relevant for diskussionen: Hvis JP opfattede Flemming Rose og hans ytringer som en trussel mod sikkerheden for 2000 medarbejdere, hvorfor gav man ham så ikke bare en opsigelse med tilhørende fritstilling?

  Kan det tænkes at man gerne ville have ham “i folden” af hensyn til omsætningen, men kun af navn, ikke af gavn?

 14. Af Birthe Stentebjerg-Olesen

  -

  Jeg kan kun have dybt respekt for Flemming Rose og for Katrine Lilleørs indlæg. Klar tale. Ren hykleri fra Jørgen Ejbøl og co., der giver Flemming Rose mundkurv på samtidig med, de ønskes maksimal respekt JPs holdning og primært tænker indtjening(?). – Personlig mener jeg, vi bør koncentrere os mere om principper i fremtiden ikke blot mht. ytringsfrihed, men også om indvandring, integration mv.

 15. Af bent nielsen

  -

  Det er også JP/pollertiken/DR og andre medier VERSUS det danske folk, fordi journalisternes flertal er så rødt at man ikke gider forsvare danskerne, men hellere vil deltage i verdensredning og radiGALE projekter. Det ender antagelig med blodbade og danskernes udryddelse. Se snapha og you tube ang. EUs, Merkels og andre politikeres magtmisbrug.

 16. Af P Christensen

  -

  Folk der ikke ønsker kritik, har naturligvis ret til at blive hævet over kritik.
  De er jo som regel dem, det er nødvendigt at anvende den overfor.

  Idag ville en fyr som Hitler jo også blive hævet over kritik med de kulturradikales logik.

  Lad os i stedet holde os til kritik af tv-programmer og vejretudsigten.
  Det slår ingen ihjel.

 17. Af J. Hanse n

  -

  Jyllands Posten, Flemming Rose og Carsten Juste bliver aldrig klogere.
  Før Anden Verdenskrig forhånede, spottede og latterliggjorde JP jøder.
  Og forsvarede hitlers jødeforfølgelser.
  I 2001 da Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte klamme hånd over Danmark blev det så muslimernes tur til hån, spot og latterliggørelse.
  JP ansatte en lang række muslimfjentlige højreekstremistiske bloggere til at stå for det beskidte arbejde.
  F.eks. Sennels, Morten Uhrskov, Støvring, Jalving og hvad den slags nu måtte hedde.
  I 2003 løj Fogh Danmark ind i den forbryderiske krig i Iraq.
  Carsten Juste, Flemming Rose og Jyllands Posten valgte, at håne, spotte og latterliggøre muslimerne med de infantile og barnlige tegninger, da Danmarks myrderier i Iraq var på sit højeste.
  Så er man squ ikke for klog.

  Carsten Juste beklager sig over, at situationen eskalerede. Og at nogle rejste rundt og fremviste tegningerne.
  Det er nu hans egen fejl.
  Hvis tegninger ikke skulle have være vist uden for sognet, men blev bragt i al fortrolighed, så skulle JP sandelig have gjort opmærksom på det, før tegningerne blev bragt i JP.
  Ingen ønsker jo at løbe med sladder.

  Åsagen til krisen kan sammenfattes til JP`s infantile hetz imod muslimer siden 2001.
  Foghs forbryderiske krig i Iraq. Som JP bakkede hundrede procent op om.
  Leflende og ukritisk overfor Fogh.
  Og muhamed tegningerne som skulle spotte, forhåne og latterliggøre muslimer.

  Carsten Juste og Flemming Rose ligger som de selv har redt.
  Selvom de snakker udenom.
  Og ikke vil stå ved deres ansvar.

Kommentarer er lukket.