Far uden mor

Af Kathrine Lilleør 14

Enlige mænd vil også være fædre. Forleden dokumenterede ”Vil du føde mit barn” på DR2, at enlige mænd kan nære ligeså inderlige drømme om at blive fædre som barnløse kvinder, der bestiller sæddonation. Frustrerede talte mændene i programmet om uligheden mellem enlige mænd og kvinder, fordi kun kvinderne bliver hjulpet. De enlige mænds håb om et barn er ligeså dybe, som det grædende par, der her i avisen i den forgangne uge fortalte om det katastrofale i at skulle vente på, at det offentlige får råd til donoræg, fordi det biologiske ur falder i slag, når tiden går.

Rugemødre og donoræg. Alt kan lade sig gøre. Bare man vil betale. Det svingende punkt er, om vi alle skal betale. Når man gør donorsæd og donoræg til en skatteyderbetalt rettighed, er det naturligvis et ligestillingsproblem, at man ikke betaler for rugemødre. Da er mænd og kvinder ikke lige for loven. 44% af danskerne mener, at enlige mænd skal stilles lige med enlige kvinder. 44%!

Fertilitetsbehandlings-mulighederne har over år fået os til at se barnløshed som en sygdom. Syge mennesker hjælpes i et velfærdssamfund. Selvfølgelig. Men fordi vi har gjort barnløshed til en sygdom, som det offentlige skal behandle på lige fod med grå stær, har man længe behandlet de ufødte børn som medicin, som skal tilpasses de barnløses ønsker. At barnet eksempelvis livslangt ikke vil komme til at kende sit genetiske ophav myndighedgodkendes uden sideblik til barnets tarv. Rugemødre er bare en yderligere dominoeffekt af sygeliggørelsen af barnløshed. Mandeforsker og lektor ved RUC Kenneth Reinicke konstaterer, at kvinderne kun har brug for en ”klat sæd”. Men, som Reinicke siger:

”Som mand skal du derimod bruge et andet levende menneske til at opbevare fostret i ni måneder, føde det – og så snupper du det”.

Råt men elegant formuleret. Instrumentel bliver såvel ufødte børn som kommende rugemødre for den rettighedstænkning offentlige sundhedsydelser indgyder sine borgere.

De enlige barnløse mænds tomhed, ensomhed og længsel efter børn er synd for dem. Bestemt. Men er det dit og mit ansvar? Et fælles samfunds ansvar? Pas på dit svar. For svarer du ja! er offentligt betalte rugemødre det næste svar. Svarer du nej! skal vi afskaffe al offentlig fertilitetsbehandling. Ligestillingsargumentet er ikke bare pjat. Mænd og kvinder er lige for loven, herunder selvfølgelig også sundhedsloven. Begge køn har ligeså selvfølgelig lige ret til at blive behandlet for den samme sygdom.

Vi elsker i disse år diagnoser, men fordi noget kan behandles, behøver det ikke at være en sygdom. Barnløshed kan med ligeså stor ret opfattes som et livsvilkår, man har med sig af utallige grunde. For nogle er den medfødt for andre en livstilskonsekvens. Uoverskuelig dominoeffekt har det imidlertid, hvis vi fortsætter med at opfatte barnløshed som en samfundsopgave. For det må være et personligt ansvar, at sætte et barn i verden. Uanset om det får to forældre eller en, kender sit arvelig ophav, eller har ligget i en mave, det aldrig siden læner sig op mod.

Det er ikke den barnløse mand eller kvinde, der er syg. Men vi udvikler et sygt syn på ufødte børn, når vi lader forældreskab være en sundhedsrettighed på linje med dialyse, kemoterapi og hofteoperationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Kort fortalt – har vi vel bare udviklet et sygt samfund? !

 2. Af Finn Mortensen

  -

  Man kan (og bør) rette mange indsigelser mod dette indlæg. Jeg vil dog holde mig til det ene, at ufrivillig barnløshed er defineret som en sygdom af WHO, som skriver: “Infertility is a disease of the reproductive system defined by the failure to achieve a
  clinical pregnancy after 12 months or more of regular unprotected
  sexual intercourse”. Da der er tale om en sygdom i det reproduktive system, skal den selvfølgelig behandles. Et skuffende og uoplyst indlæg fra Lilleør.

 3. Af Niels Larsen

  -

  Det bør forbydes alle, som ikke lever i et mand-kvinde parforhold at blive inseminerede, da andre insemineringer er udtryk for en unaturlig tilstand.

 4. Af Kent Andersen

  -

  Jeg er enlig far med søn på 3 år. Jeg blev alene med ham, da han var 3 måneder gammel, så jeg passer vel nogenlunde med profilen. Der er noget jeg ikke forstår: At jeg vil gå gennem ild og vand for min søn – det har intet at gøre med, at han har mine gener. Hvorfor taler vi ikke om adoption? Der er massevis af børn i verden, som selv den mest elendige danske far ikke kunne gøre mere skade, end den skade, som barnet lige nu har at se frem til.

 5. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Larsen – 5. december 2016 10:07
  Jeg ser ikke, hvordan en kunstig befrugtning bliver mere ‘naturlig’ af, at sædgiver og sædmodtager lever i parforhold med hinanden.
  Hvis parret er heteroseksuelt, er den kunstige befrugtning ofte et stykke fertilitetsbehandling, der skal rette op på en manglende sædkvalitet hos manden. Det er, som udtrykket siger, et kunstigt indgreb, hvor den ‘naturlige’ konklusion ville have været barnløshed.
  Men i en tidsalder hvor sædkvaliteten generelt er jævnt faldende, skal begrebet ‘naturlighed’ måske heller ikke opfattes alt for bogstaveligt. Barnløshed er kun én mulig konsekvens af lav sædkvalitet. En anden mulig konsekvens er børn født med misdannelser.
  Men se i øvrigt beslutningsforslag B81 i folketingssamlingen 2001-2, hvor Niels Larsens forslag i Kristeligt Folkepartis udgave blev nedstemt med stemmerne 91-32. Storks klinik, som forslaget ville kriminalisere, har i årene siden dengang givet undfangelse til over fire tusind børn.

 6. Af bent andersen

  -

  De radikale fascister synes selvfølgelig at pædofile skal have lov til at adoptere småbørn. Og rødkålshovederne finder det også i orden at traditionelle kernefamilier undergraves og mistænkeliggøres. For det er da meget bedre med “familier” med to mødre eller to fædre, så børn kan vokse op faderløse eller moderløse. Ja, de røde arbejder henimod at Danmark skal blive en ny udgave af det gamle og totalt perverse land- og byområde, Sodoma og Gomorra. Ligesom de ser Sverige, Kina og Nordkorea som forbilleder, lande hvor STATEN OG SYSTEMET blander sig i alt, hvor familielivet udspioneres, kontrolleres og styres af bureaukratier, og hvor drenge og piger helst skal statsopdrages. Ja, i Sverige er den politiske/feministiske galskab kommet dertil at kønnet skal betragtes som en social “konstruktion”, hvorfor drenge og piger skal ensrettes, så drenge skal opdrages som piger, og piger som drenge. Sprogligt skal det afskaffes at skelne mellem drenge/piger og mænd/kvinder. Undertrykkelsen og udnyttelsen af familierne er virkelig blevet sat i system. Læs “1984” og “Kammerat Napoleon” samt “Kommunismens sorte Bog”.

 7. Af bent andersen

  -

  PS: For de meget perverse er der intet der er perverst. For lyst-, rovmordere og terrorister er det i orden at myrde tilfældige sagesløse mennesker, for børnemishandlere er det i orden at mishandle børn. Og for de perverse totalitære er det i orden at ensrette, tyrannisere og herse med befolkningen. I et sygt og perverst samfund gider “systemet” ikke tage hensyn til almindelige familier og borgere. Som det i denne tid demonstreres af diverse ekstreme politiske kliker og partier (i Tyskland, Frankrig og Sverige mv.) der hellere vil udnytte, afpresse og undertrykke, end de vil forsvare de folkelige værdier og interesser. Er der en højtråbende pervers minoritet på ti-tyve personer, indretter man hele familielovgivningen på det, fremfor at tage hensyn til majoriteten på måske titusindvis af normale familier.

 8. Af Jesper Lund

  -

  Offentligt betalt fertilitetsbehandling bør kun omfatte behandling af heteroseksuelle par, hvor det er mandens sæd, der anvendes til at befrugte et æg fra kvinden. Homoseksuelle pars eller enliges ønske om at få et barn er ikke et samfundanliggende. Det må de selv løse, f.eks. ved adoption.

 9. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jesper Lund – 6. december 2016 0:08
  Dit forslag giver langt bedre mening end tankerne om at kriminalisere kunstig befrugtning af enlige og lesbiske.
  Udviklingen i Europa går i retning af, at adoptionsbørn skal have ret til at kende deres biologiske ophav uanset adoptivforældrenes køn eller seksuelle observans. Udviklingen går også i retning af, at børn født ved kunstig befrugtning skal have ret til at kende sæddonors identitet, uanset om morens samlivsfælle er mand eller kvinde. Men udviklingen forsinkes af, at identitetsforpligtelsen virker afskrækkende på potentielle sæddonorer, hvilket risikerer at skabe mangel på sæd i fertilitetsklinikkerne.
  Alligevel presses det igennem. Det har foranlediget sæddonorer til at rejse krav om, at sæden skal forhåndsreserveres for heteroseksuelle modtagerpar. Myndighederne (bl.a. i Holland, hvis jeg husker ret) har reageret på denne situation ved at pålægge fertilitetsklinikkerne et forbud mod at give efter for sådanne krav, da myndighederne – mere præcist: ligestillingsmyndighederne – opfatter kravene som værende diskriminerende mod lesbiske modtagerpar.
  Hele det område er en labyrint af regler, formelle og uformelle praksisser og evigt forandrende teknikker.
  I Frankrig er lægelig kunstig befrugtning af lesbiske og enlige forbudt ved lov. De lesbiske par tager så til udlandet og får anonym donorsæd, hvorefter barnet bliver juridisk naturaliseret ind i regnbuefamilien. Franske domstole har afgjort, at denne omgåelse af loven ikke skal straffes, da dette ikke ville være i barnets interesse når det nu engang er født, og der er vist også noget med familiens principielle ret til privatlivets fred. Det er også strafbart for franske læger at hjælpe lesbiske og enlige med at finde fertilitetsklinikker i udlandet til kunstig befrugtning, men dét er meget svært at kontrollere i praksis, og den nuværende venstrefløjsregering i Frankrig har mere eller mindre direkte erklæret sin villighed til at se igennem fingre med det.
  M.v.h.

 10. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Far uden mor ” ! –Grib chancen –kære kvinder !—Lad dog mændene prøve AT: Få spoléret livet med, at gå derhjemme –og føde børn –og se på AT: De klogeste kvinder –forlængst er kommet videre ! –“At føde børn –er noget som enhver kat kan finde ud af ! –Så “værsgo” ! d´herrer –De klogere kvinder overlader med fornøjelse –børneavlen til jer ! –Og bruge jeres bedste år på den øvelse ! –Men glem nu ikke AT : Børn kun er pysse-nussede –medens de er små–og I kan bestemme alting ! —Den af alle frygtede teen-age alder ! –Med sur-hed i 3-til 5 år ! –Bliver en hård omgang –at komme over ! –Og når “puslingene ” Endelig ser ud til, at blive fornuftige mennesker ! –Så logger skolefrøknerne M/K –Med fredags-bar ! –OG så kan I ellers hente (de 12-14årige skolebørn ! –I en død-drukken tilstand –hver eneste week-end –i de næste mange år ! –Når I ikke kan holde det ud længere –Så kæber I måske en “forældre-købs-lejlighed” ! –Fordi Storbyen ! Er det eneste salig-gørende –for den NU ! –S.U.-berettigede –unge !—-Så går det rigtig galt ! –Jeres unge mennesker bliver det mest forhadte –nogen-sinde af “de øvrige beboére –i ejendoms-komplekset med –lige mange forældre-køb –og alm. beboérere –der blot troede –at de kunne få lov til, at sove om natten –uden –AT : Blive holdt vågne –AF “curlingernes fordrukne –helt-ude-i-hampen –skråleri –og tæppe-banker-musik ” –Kl. 5 om morgenen –når politiet kommer og lukker festen ! –Så har de øvrige béboérere opgivet –at få lukket et øje ! –Så det er, hvad der venter mine –“skrukke herrer” –GOD fornøjelse –siger vi –OG nyder den dyrebare nyfundne frihed ! –Salut et courage alors !

 11. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “appropos homosexuelle der får børn” ! –Det minder os om en hylende grinagtig fransk film –som vi så for nogle år siden ! –Med 2 kiksede “homoér ” –Der fik overladet “sønneke ” –der var helt normal “hetero” –quelle horreur ! –Hvilken katastrofe ! –Vi får nok filmen at se her i julen igen –Det plejer vi ! –Så god fornøjelse –siger vi !

 12. Af Finn Bjerrehave

  -

  Pudsigt, når jeg går i Netto seer jeg tit at indkøbsvognen inderholder et barn, og altså et fremtidens supermarked.
  Netto i top. Finn Vig

 13. Af J Nielsen

  -

  “De radikale fascister synes selvfølgelig at pædofile skal have lov til at adoptere småbørn.”

  Adoptere? Det kan da ikke gøre det. De skal selvfølgelig have lov til at spise dem.

 14. Af Holger Spanggaard

  -

  Jeg er enig i, at der er noget forkert i, at vi betragter ufødte børn som et gode, man kan have ret til…

Kommentarer er lukket.