Skilsmissens børn

Af Kathrine Lilleør 14

Befolkningen skal undgå skilsmisser! Den nye socialminister er klar i mælet. Et ledigt synspunkt i den politiske debat, men det synes ikke at anfægte hende. Mai Mercado vil ikke bare have konfliktmægling ved skilsmisser, hun vil forebygge! Staten skal sætte ind med rådgivning, og sundhedsplejerskerne, skal ikke længere nøjes med at forebygge brystbetændelse og røde barnenumser. Som en garnison af Miss Marpler skal de holde årvågent øje med, om alt nu er så rart, som de lader som om i småbørnshjemmene. Eller som Mai Mercado charmant formulerer det: Sundhedsplejerskerne skal blive bedre til at spotte problemer og rådgive også i hjem, hvor der er meget ”ryddeligt og nydeligt”.

Ryddeligt og nydeligt! Sidder hun ved et forhandlingsbord på Christiansborg eller til te i Nordsjælland? Når forældre ikke elsker deres børn så højt, at de magter at give dem en opvækst i trygge ægteskabelige rammer, må staten sætte ind. Det er klart. Som blæk. Det bliver nemlig ikke sortere. Af hundrede grunde. Men først og sidst fordi Mai Mercado genindfører et syn på skilsmisse, der sidst blev set i Korsbæk.

Som er skilsmisse en sygdom, der ligger på lur, men med tilstrækkelig kontrol og rådgivning, kan helbredes. Men skilsmisse er ingen sygdom. Skilsmisse er et tab. En livslang sorg, der har mange ligheder med sorgen over en død. Det er og forbliver både overfladisk og fordømmende at tro, at man kan fikse kærlighed, der er død, med rådgivning. De par, der kan hjælpes med rådgivning, hjælpes først og sidst, fordi de dybest set elsker hinanden. Hvem kan vide, om de ikke havde fundet sammen igen – også uden rådgivning? Det korte svar er ingen.

Tilbage står en minister, der med sit moraliserende syn på skilsmisser, effektivt får rykket fokus fra de vigtige forhandlinger om ny skilsmissepakke, regeringen netop nu sidder i. For det er faktisk ikke synd for alle skilsmissebørn. Ikke mere synd end det kan være for børn, der skal vokse op i forældrenes dårlige ægteskab. Men enormt synd er det for de skilsmissebørn, hvor forældreskænderierne fortsætter i årevis. For i skilsmisseforældres skænderier er børnenes fysiske rammer bestandig til diskussion. Hvor hjemmet skal være, hvornår børnene skal være hvor, og hvor mange penge, der skal betales.

Men, og det er det lykkelige, de børn kan staten faktisk hjælpe. Ikke ved at sundhedsplejerskerne løfter nullermænd, men ved at der bliver udformet en håndfast lovgivning, der dikterer, at der skal tages beslutninger meget, meget hurtigt efter, at forældrene er flyttet fra hinanden. Kan man ikke finde ud af det, må børnesagkyndige træffe afgørelsen. I Norge har man fremragende resultater med hurtig indgriben og indsats, når skilsmisseramte ikke kan træffe afgørelser. Med fine resultater for de involverede børn. Det er derfor en vigtig og alvorlig opgave minister Mercado står i spidsen for. Det er socialministerens tunge ansvar at det lykkes at finde ny lovgivning, der kan skabe klare linjer i børnenes liv. Når skilsmissen er en realitet.

I stedet benytter Mai Mercado børn af konfliktramte skilsmisser til at udstille samtlige skilsmisseforældre, som dårlige mennesker, der burde have taget sig mere sammen. Det er åbenbart hendes holdning, men at lufte den netop nu, siger en del om hendes opfattelse af sin ministerpost – og hendes store omsorg for skilsmissebørn, der har brug for hjælp. Lige nu.

 

14 kommentarer RSS

 1. Af Rikke Nielsen

  -

  Flot indlæg og enig i alt.

  Specielt enig i, at samfundet har et stort ansvar for at beskytte børnene i højkonfliktskilsmisser.

  Mai Mercado understøtter bare den igangværende højrepopulistiske fremmarch med kontrol, ensretning og sindelagskontrol.

  Kan man overhovedet nægte sundhedsplejerskerne adgang til sit hjem? Med den privatlivsintimiderende og grænseoverskridende kontrol, de har på deres agenda, er de ikke værdige gæster at invitere ind i et privat hjem.

 2. Af Kristian Mikkelsen

  -

  Der gav Mai Mercado dig en fuldtræffer fru Lilleør. Ikke nok med at det er børnene, der betaler prisen.

  Risikoen for at børn af fraskilte selv bliver skilt er væsentlig højere end børn hvor forældrene ikke bliver skilt.

  Og er der ikke noget i Kirken med “til døden Jer skiller ad”? Eller er det bare Kristenkirkeligt sødsuppe, der ikke skal tages alvorligt?

 3. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  De blå ønsker at have deres kameraer i soveværelserne af de røde..Hvad er nyt her?

  MaI ER totalt tilbagestående her. Og viser endnu engang hvorledes i blå står for en forældet, u-tidsmæssig familiepolitik baseret på kristne dyder der gavner manden. Selvom Danskerne i nær sin helhed er ateister. De blå skal ikke bestemme familiepolitikken i Danske hjem. Skilsmisse er yderst fornuftigt. og der mangler nok ca. en halv million mere i Danmark. Mai Mercado er naturligvis kristen. Og har skrevet et utal af krøniker mv. om kristendommens “storhed”..Derfor mener hun, at hun har ret til at lave love der ikke gavner kvinderne og mænd her i landet..Og børnenes tarv interessere hende naturligvis ikke en travl..

  Mht. “kærlighed” er dette faktisk også en fiktion..Startede ca. i middelalderen med at udvikle sig til denne romantiske forståelse..Mennesket er et dyr der ønsker at parre sig. Når man først har forstået dette, kan man til den tid opbygge menneskelige forbindelser der relatere til virkeligheden. Dermed ikke sagt at partnerskab under de rette omstændigheder er til gavn for mennesker, inklusiv livslang. Men er i virkeligheden kun “forundt” de få…Derfor mangler der nok ca. 5oo.ooo skilsmisser i Danmark i dag..Allesammen som vil være til gavn for samfundets helhed.

 4. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  De blå ønsker at have deres kameraer i soveværelserne af de røde..Hvad er nyt her?

  MaI ER totalt tilbagestående her. Og viser endnu engang hvorledes i blå står for en forældet, u-tidsmæssig familiepolitik baseret på kristne dyder der gavner manden. Selvom Danskerne i nær sin helhed er ateister. De blå skal ikke bestemme familiepolitikken i Danske hjem. Skilsmisse er yderst fornuftigt. og der mangler nok ca. en halv million mere i Danmark. Mai Mercado er naturligvis kristen. Og har skrevet et utal af krøniker mv. om kristendommens “storhed”..Derfor mener hun, at hun har ret til at lave love der ikke gavner kvinderne og mænd her i landet..Og børnenes tarv interessere hende naturligvis ikke en travl…..

  Mht. “kærlighed” er dette faktisk også en fiktion..Startede ca. i middelalderen med at udvikle sig til denne romantiske forståelse..Mennesket er et dyr der ønsker at parre sig. Når man først har forstået dette, kan man til den tid opbygge menneskelige forbindelser der relatere til virkeligheden. Dermed ikke sagt at partnerskab under de rette omstændigheder er til gavn for mennesker, inklusiv livslang. Men er i virkeligheden kun “forundt” de få…Derfor mangler der nok ca. 5oo.ooo skilsmisser i Danmark i dag..Allesammen som vil være til gavn for samfundets helhed.

 5. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  De blå ønsker at have deres kameraer i soveværelserne af de røde..Hvad er nyt her?

  MaI ER totalt tilbagestående her. Og viser endnu engang hvorledes i blå står for en forældet, u-tidsmæssig familiepolitik baseret på kristne dyder der gavner manden. Selvom Danskerne i nær sin helhed er ateister. De blå skal ikke bestemme familiepolitikken i Danske hjem. Skilsmisse er yderst fornuftigt. og der mangler nok ca. en halv million mere i Danmark. Mai Mercado er naturligvis kristen. Og har skrevet et utal af krøniker mv. om kristendommens “storhed”..Derfor mener hun, at hun har ret til at lave love der ikke gavner kvinderne og mænd her i landet..Og børnenes tarv interessere hende naturligvis ikke en travl……..

  Mht. “kærlighed” er dette faktisk også en fiktion..Startede ca. i middelalderen med at udvikle sig til denne romantiske forståelse..Mennesket er et dyr der ønsker at parre sig. Når man først har forstået dette, kan man til den tid opbygge menneskelige forbindelser der relatere til virkeligheden. Dermed ikke sagt at partnerskab under de rette omstændigheder er til gavn for mennesker, inklusiv livslang. Men er i virkeligheden kun “forundt” de få…Derfor mangler der nok ca. 5oo.ooo skilsmisser i Danmark i dag..Allesammen som vil være til gavn for samfundets helhed.

 6. Af Nanna Gersov

  -

  Ja, det er sandt nok at behovet for hjælp er stort af hensyn til de børn, som kommer i klemme i langvarige konflikter. Det oplever vi også i Foreningen Mor. Og ligeledes er det sandt, at en hurtig afgørelse kan spare barnet for megen uro og bekymring. Men vigtigst er det, at afgørelser bør træffes på et langt mere kvalificeret grundlag end i dag.

 7. Af jørgen vest

  -

  FAMILIEPOLITIKKEN ER SYG OG UMENNESKELIG

  Der er noget som mange helt har misforstået. De hetz-kampagner der siden 1968 har kørt mod mod husmødrene, familierne, mændene og børnenes/forældrenes menneskerettigheder, har ikke noget med oplysning at gøre. De er ikke meget andet end en giftig blanding af vås, kommunisme, dumhed, ondskab og misforstået “kvindesag”. Hvis folk vidste hvor pilråddent familiepolitikken og kvindesagen/rødstrømperiet fungerer, ville de korse sig. Hvis de vidste hvor mange børn der har lidt i årevis pga. familie-, skilmisse- og børneværns-bureaukratiernes udskejelser, ville de forstå at systemet ikke er et velfærds-system, men et af rødfascistiske feminister domineret mafiasystem. De velfungerende kernefamilier er samfundets grundlæggende enheder, og de bærer og opretholder vores økonomi, kultur og civilisation. Men partiernes, mediernes og kvindeorganisationernes radikaliserede rødstrømper og feminister har i årtier søgt at undergrave familieværdierne og familietraditionerne. Skilsmissetallet er nu steget fra ca. 1% til 60-70%. For rabiate, egoistiske og smalsporede rødstrømper en dejlig udvikling, men for samfundet og familiemønstret en katastrofe. Tusinder af barneskæbner er blevet knust, tusinder af faderløse børn og unge er endt i traumer og psykisk sygdom pga. af den organiserede opløsning af familierne, og utallige mænd er blevet nedværdiget og tyranniseret. Den kommunistiske familiepolitik er en skændsel og en forbrydelse, men børnenes lidelser og tab har aldrig interesseret rødfascisterne i partierne/medierne/organisationerne. Ihvertfald har antallet af taberbørn, tabermænd, taberfamilier fået lov til at eksplodere, uden at f.eks. de radikales seneste angreb på familielivet er blevet mødt med protester og pressekampagner.

  Lilleør har ret i at sundhedsplejersker ikke skal sættes til at snage i familiernes privatliv. Der er i forvejen alt for mange nævenyttige statslige krænkelser af privatlivet og hjemmets fred. Det er ikke udspionering af den enkelte familie der er brug for. Det er den familiefjendske, mandsfjendske og børnefjendske familiepolitik vi skal have et opgør med. Den bygger på løgn, hykleri og betontænkning, og har påført titusindvis af sagesløse børn og voksne store uretfærdigheder og dyb elendighed.

 8. Af j vest

  -

  PS: Alene det at man har belønnet kvinder økonomisk for at opløse familien, alene det at både mændene og børnene i realiteten er retsløse, alene det at mændene behandles som undermennesker der er uden værdi for børnene, alene det at børnenes ønsker ikke respekteres, alene det at der bruges politistatsmetoder mod børn der flygter hen til deres far, alene det at familieforrædere gøres til heltinder af feministerne, alene det at massive og let gennemskuelige løgne om vold mv. kan annullere al retssikkerhed, alene det at børn har mindre retsbeskyttelse end inventar og husdyr, alene det at mændene nærmest pr. automatik gøres til tabere i enhver konflikt, alene det at beregnende kvinder kan udplyndre mændene ved at bruge børnene som gidsler, alene det at hele systemet er så feminiseret, at mændene nærmest er chanceløse, alene det at bureaukraterne kan bruge et år på at fastsætte noget så enkelt som en dato, (det eneste der manglede i en sag), alene det at forældremyndigheden ikke deles, når begge parter er egnede, alene det at mændene oftest ydmyges og behandles som untermenchen…… alene det at der kan være 25- 50 juridiske og bureaukratiske fejl og fupnumre i een enkelt sag…….. det er jo en skandale. Det er ikke kvinderne der undertrykkes i dagens Danmark, det er mændene og børnene.

  Og en hovedregel er at i skilsmisse-systemet er det er de dårlige mødre mod de gode fædre. De dårlige fædre gider ikke kæmpe for deres børn, og de ordentlige mødre bruger ikke børnene som våben mod deres far. Men de dårlige mødre har både skilsmissebureaukratiet og det forbenede retssystem i ryggen. (retssagerne kan være rene parodier med dommere der sidder og sover, eller som ikke gider sætte sig ind i fakta)

  Og det sidste nye er jo at de radikale har fået gennemført lovregler der på pervers vis tillader/fremmer børnemishandling…. og som tillige angriber familiedannelsen og familietraditionerne. Hvad er Danmark efterhånden for et land?

 9. Af j vest

  -

  PS: Lisbeth S….. du aner jo ikke hvad du snakker om. Det er storhedsvanvid hvis man som enlig mor tror at man kan være både mor og far for sit barn/sine børn. Det er afstumpet og storsnudet at betragte en (ordentlig og kultiveret) far som værende uden værdi for barnet/børnene. At blive faderløse kan tværtimod blive til meget stor ulykke for børnene. Du ønsker en halv million ekstra skilsmisser. Er du kynisk feminist eller bare bimmelim?

 10. Af Erik Carlsen

  -

  I den danske slyngel stat, mister vi danske mænd ALTID retten til vores fælles børn efter skilsmissen. Kvinderne får altid retten og magten og kontrollen over vores fælles børn efter skilsmissen Vi mænd kan så bruge tiden på at skrive ligegyldige klager til Statsforvaltningen, som intet vil foretage sig for at faderen kan få besøg af sine børn, bare engang imellem. At gå til møde i Statsforvaltningen af totalt ligegyldigt, og rent spild af tid og skatteborgernes penge.
  Jeg mistede selv retten til at se min datter i 1990, ligesom utallige andre danske fædre har gjort lige siden, og stadig gør. I den danske Slyngel stat, er demokratiet og ligestilling kun for de få udvalgte.
  EC

 11. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  J. Vest

  Du glemmer fuldstændigt hvor bedre børn af fædre som dig har det ved skilsmisse, og når de bliver ved mor?
  Det er totalt useriøst ikke at relatere til alle disse positive goder ved skilsmisse af i dag, som gavner disse børns fremtid så meget mere..Naturligvis er det især nødvendigt i borgerlige familier med skilsmisser for børnenes skyld. Har du set filmen “festen” ? I disse hjem er patriarken for bordenden der bestemmer alt, slår børnene, hustruen mv. , skyld i nær alt rod i familiepolitikken..Man skal ikke glemme alle disse mænd der har dræbt deres børn de sidste år ved skilsmisse også. Så ved jeg ved var de alle blå? Men statistikken er mangelfuld her! Mænd der ikke er i samspil med deres indre feministiske dyder…

  Ved indgåelse af ægteskab, burde kvinder ved ægteskab med en borgerlig mand, have oplyst om deres rettigheder til skilsmisse med det samme. Hvad kan forventes af en borgerlig mand i generel misrøgte af familier ift. statistikken mv.?

  “kone…De er nu ved at indgå ægteskab med en borgerlig mand..Og de skal vide, at misbrug kan forventes, og at de kan få en skilsmisse med det samme, og nok også børnene, ret til halvdelen af pengene mv. Vi foreslår at de ikke indgår ægteskab med en blå mand, eller får børn med ham mm. du ikke har indgået ægteskabspagt, da han altid vil løbe med pengene og pensionsopsparingen også.. Præst; Ønsker de stadig at indgå ægteskab med den borgerlige mand.? Samfundet ønsker at advarer dem imod dette!”

  MHT. opskriften på et kogt æg for blå mænd..Her er den Vest..
  “1. Put vand i en gryde så æggene vil blive halv dækkede. 2. Lad vandet komme i kog og put derefter æggene i. 3. Giv æggene 3-5 min.
  Hårdkogt ÆG: 1. Put vand i en gryde så æggene vil blive halv dækkede. 2. Lad vandet komme i kog og put derefter æggene i. 3. Giv æggene 8 min.”

 12. Af j vest

  -

  Lis beth s sø rensen er tydeligt en forvirret, frådende og argumentresistent feminist der hader og foragter mænd. Postulater er der ingen mangel på, men de udspringer vist alle af de mavefornemmelser og de kommunistiske ligestillingsfanatismer der er så almindelige blandt rødstrømper. Er det jelved, frau merkel og mona salin der er de store forbilleder?

 13. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  Socialistpartiet er naturligvis det store forbillede for undertegnede..Et parti der bekymrer sig om kvinderettigheder..De radikale kan mest betegnes som et parti for blå kvinder i eliten, der er blevet trætte af hankøn som dig i deres egen blok..De radikale bekymrer sig højst 25% af det Enhedslisten gør, om kvinders og børns rettigheder.

 14. Af Jan Johansen

  -

  Jeg melder mig under fanerne. Jeg blev skilt fra mine forældre i april 1940 og sendt på et børnehjem på Frederiksberg. Forud eller samtidig med blev mine forældre skilt. Af gode grunde er det ikke muligt at beskrive, hvordan det føltes den gang, idet jeg kun var 2 år, men i dag kan jeg oplyse følgende: Jeg ville meget gerne være opvokset i en almindelig familie med en mor og en far og søskende, men jeg tror ikke, at hverken sundhedsplejerker eller andre professionelle medarbejdere kunne have stillet noget som helst op. De var begge to alt for selvoptagede og kunne næppe have fået noget ud af en eller anden form for konfliktmægling. De var færdige med hinanden, og som årene gik blev jeg mere og mere færdige med dem, stiftede selv en dejlig familie med en god og kærlig hustru og tre nu voksne børn, der alle klarer sig rigtig godt. Det blev en kærkommen kompensation for alt det, jeg var gået glip af i min barndom og tidligste ungdom. Jeg har meget at takke for.

Kommentarer er lukket.