Danmark er et kristent land

Af Kathrine Lilleør 72

”Selv hvis alle danskere var medlem af folkekirken, ville det ikke være ensbetydende med, at Danmark i tale og handling var et kristent land”. Citat Ekstra Bladets side 2 op til jul. En ligefrem lærd indsigt midt i alle spydighederne. Det er nemlig rigtigere end rigtigst, at vi kan kalde vores tro kristen, men vores handlinger og tale kan kun Gud i himlen dømme, om er kristen eller ej. Det kristelige kan ingen tage patent på. Det tilkommer hverken paver, biskopper eller Ateistisk Selskab at definere, hvad det kristelige synspunkt er på dette eller hint i verden udenfor kirken.

For der går et skel, som vi i det lutherske har navigeret efter, siden Martin Luther med afsæt i sine Bibelstudier satte det for femhundrede år siden: skellet imellem det verdslige og det åndelige. Det åndelige er hjerterummet, trosrummet, kirkerummet. Men når vi rejser os og går gennem våbenhuset, da træder vi ud i verden, hvor det er op til hver enkelt, hvordan man bedst tager konsekvensen af troen i hjertet. Nogle vil åbne grænser. Andre vil lukke dem. Nogle vil udvide velfærdsstaten. Andre vil indskrænke dem. Lynende uenige kan kristne derfor være, men uanset uenigheden kan ingen tage kristendommen fra den anden. Når der undertiden gøres forsøg på at intimidere en politisk modstander på vedkommendes kristne sindelag, bliver diskussionen da også altid endnu mere indædt.

Det bedste eksempel i nyere politisk historie var sommeren 2009, hvor irakiske asylansøger havde søgt tilflugt i Brorsons Kirke på Nørrebro. Det var synd for irakerne. Deres sag var bestandigt endt mellem flere stole, de havde levet i flygtningelejre og uvished i flere år. Birte Rønn Hornbech var integrationsminister og kendt for sit milde flygtninge-sindelag. Men særlove er en uting, og Dansk Folkeparti skulle også tackles. Jeg tror dog stadig, at hun havde fundet en mindelig løsning, hvis ikke Svend Auken havde beskyldt hende for at mangle næstekærlighed i forhold til irakerne. Det vel ikke for meget sagt, at Rønn Hornbech blev tosset. Og gik i baglås. For vel ville hun da ikke bevise sin næstekærlighed ved at sætte ind politisk overfor irakerne, som Auken mente, at hun burde. Nu ikke bare med Socialdemokratiets flygtningepolitik, men også med det kristelige på sin side. Jeg er stadig sikker på, at havde Svend Auken ikke trukket en lige linje fra Birte Rønn Hornbechs politiske handlinger til hendes kristelige sindelag, var irakerne blevet hjulpet i 2009. Men nu gik alt i hårdknude.

I det øjeblik at kristendom bliver en facitliste, man kan hakke af, om de andre lever op til, læner man sig op ad de største forbrydelser i kristendommens historie. Det var den facitliste, der tændte bålene under uskyldige mænd og kvinder, det er samme facitliste, der dømmer homoseksuelle og hindrer kvinder adgang til abort og prævention. Når vi sætter spørgsmålstegn ved andres sande kristelighed, lurer facitlisten, og bag den det kristne diktatur. Intet mindre. For religiøse diktaturer er bygget på facitlister, der kontrollerer troen i hjertet.

Derfor er regeringsgrundlagets ”Danmark er et kristent land” let at misforstå. Facitlisten synes tydeligt markeret. Sådan kan det synes. Hvis man glemmer vores 500 år lange lutherske tradition. Luther adskilte verden og kirken, kongen og præsteskabet, og forklarede, at i modsætning til paven, der har ret til med Biblen i hånd at herske over alle jordens riger, har kirkens biskopper og præster kun ret til forkynde Kristus. I og udenfor kirken. Kommer det til verdslige – vi vil i dag sige politiske – anliggender, da var det på Luthers tid fyrsten, der havde det første og det sidst ord. Det har vi lutherske taget til os i en sådan grad, at vores demokrati ikke kan tænkes uden dette skel mellem det politiske og det kirkelige. Man taler undertiden om, at kirken skal skilles fra staten, fordi det umiddelbart kunne se ud som om, at staten påtvinger danskerne folkekirken. Men det er lige modsat. Med en luthersk kirke er demokratiet netop sikret, at præsteskabet (som hovedregel) vogter sig fra at tage Gud til indtægt for deres såkaldt kristelige synspunkter. Det har ikke mindst siden Grundloven givet åndeligt ro i landet. De, der mener, at have patent på det mest kristne synspunkt, har derfor aldrig i vores demokratiske historie været afgørende for et valg eller en folkeafstemning. Endnu. Men det kan komme. I en tid, der kalder på hurtighed og synlighed, er det helt oplagt at kræve klare kristne udsagn, klar kristen stillingtagen, klar kristen handling.Men det er umuligt.

For den, der handler klart kristeligt i kristendommen er kun Gud. Det kan siges langt, men også helt kort, hvordan det kristne synspunkt til alle tider lyder: Således elskede Gud verden, at han sendte sin søn, der døde og opstod for at vise os Guds kærlighed. At vi kan kalde os kristne er derfor en gave. Fra Gud til os. Ikke noget, vi selv kan tage, men et løfte, vi fik, da vi blev døbt; at han elsker os ligeså højt, som han elskede sin søn.

Hvad kendetegner da et kristent land? Ved børnegudstjenesten juleaftensdag spurgte jeg for at forklare børnene, hvad en velsignelse er, hvad det modsatte af en forbandelse er. Harry Potter-børn ved nemlig mere om forbandelser end velsignelser. En lille dreng svarede, at modsætningen til en forbandelse er ”befrielse”. Netop!

At Danmark er et kristent land betyder i vores tradition, at danskerne er velsignet med befrielse. Befrielse for at skulle rangordnes efter tro.

Glædeligt Nytår!

 

 

72 kommentarer RSS

 1. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Ulla Terkelsen –og ikke mindst Jørgen Leth !”

  Har mødt dem begge faktisk. Sad ved siden af Terkelsen og mand år tilbage i flyveren på vej til filmfestivalen i Cannes, og vi havde da en hyggelig diskussion…Og Leth har jeg mødt i Haiti under præsidentvalget i år 2000..Dræbte lå og flød over det hele i hovedstaden næste morgen, og mødte op for at spørge ham om forslag til at komme ud af landet. Ingen ide om hvem han var da, udover at han var konsul. Han mødte op på balkonen over konsulatet og sagde hysterisk,” jeg har for travlt til at hjælpe dig nu”..Nu er jeg ikke en der går i panik, blot fordi lig flyder i gaderne og har set lidt af hvert over verden, og været i flere krigszoner. Men vil for altid syntes at han er et dumt svin.

  “: Han drømmer om : belærende –fordømmende –fornærede –middelmådige exemplarer af slagsen –næsten, hver nat !”

  Ja, Leth drømmer uden tvivl om jyske kvinder om natten. Men det gør Teddy jo også?
  Dog interessant hvorledes Jyske kvinder snart alle er flyttet til københavn fra borgerlige tilbagestående V/DF byer i udkantsjylland nu? Kan betyde at der bliver færre jyske DF/V børn i fremtiden, og det kan da kun give håb for det nye år?…Yubiii..

 2. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! —Nå –det må jeg sige ! –Jeg har selv stødt på de “fornærede –belærende –fordømmende –u-charmérende jyske kvinder –når jeg har—været udstationeret i jylland (modvilligt) –I alle 5 byer i Jylland –findes de –OG Misundelsen, hvis de møder folk, der kan noget særligt ! –ER ikke til, at tage fejl af ! –Så du har afgjort et problem –I – og med AT: Jeg aldrig drømmer om kvinder om natten –Så er du gået forkert i byen (hvem du så end er )—Dygtige kvinder og mænd –er “de middelmådiges største skræk ” –Og det er ikke engang løgn !—Så prøv lige, at oppe dig lidt –og lær, noget af de vise folk (Ulla og Leth) –Istedet-for, at pines af den lille grimme misundelses-orm !

 3. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Selvom stort set alle jyderne er flyttede til København ! –Så er der ikke noget, der tyder på AT: De har forandret karaktér ! –NIX-NEJ ! –Nu er det ærke-Københavnerne –der har fået et problem !–(rigtig mange sidder i Paris )–Og så er der heldigvis også (især de jyder –der har –sluppet “kuvøsen” –Og er blevet internationale (ligesom –Ulla og Leth ) –Som har indset AT: Den attitude med –Middelmådighed –fornærethed –fordømmende –og belærende ! frastødet-hed ! –Ikke holder 1 meter ! –Punktum !

 4. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  P.s.—De er stadigvæk jyder –selvom de flytter til Vores gamle by København ! —Nu kaldes de blot “jyde-Københavnere ” ! –OG har intet med “ægte-københavnere –at gøre ” ! –Og får det nok aldrig ! –p.s de kunne jo prøve at spørge dronning Margrethe ! –Om hun giver et kursus i Rigs-dansk-sprog ! –Den jyske dialekt er absolut ikke –noget, at prale af !—Den er direkte hæslig !!

 5. Af Niels Lemche

  -

  Tænk, hvis TEDDY-BJØRN-PLYS OLSEN – TEGNER en dag afleverede et indlæg, der havde noget med emnet (et hvilken som helst) at gøre!

 6. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Jamen kæreste Lemche ” !—“den indre-missionske præst ! –Der skælder ud på vores super-heltinde : Inger Støjberg ! ” –Har min salighed da noget med emnet at gøre !—-De afviste kriminelle asyl-ansøgere ! –Skal selvfølgelig ikke have det som blommen i et æg ! –De skal ud af Danmark –i en vis fart ! –Hvis deres islamiske hjemlande ikke vil tage imod dem (selvom DK. betaler for deres flyvetur incl. diverse ) –SÅ er det altså dig, der har et problem !–OG ! –Så er der forresten stor forskel på –om man er kultur-kristen-viking ! –Og en fundamentalistisk indre-missionsk præst med diverse medløbere !—Dem kan vi afgjort ikke lide ! –Det handler om “dem og os” ! –Hvis det bliver dem ! –Der løber af med sejren ! –Så kan du også samle pakkenellikerne ! –For “din hellighed ” ! –bliver ikke skånet ! –Hvis islamisterne får overtaget i Europa !

 7. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Fordi Danmark var et kristent land engang, som blev tvunget ned over folket, med afbrænding og tortur for dem der ikke deltog, behøver ikke at vi skal være det i fremtiden? Tværtimod..I dag kan man sige nej til kristendommen, uden at risikere disse ting, og er et opportunt øjeblik i den menneskelige udvikling til at forlade religion i sin totalitet!

  “P.s.—De er stadigvæk jyder –selvom de flytter til Vores gamle by København ! —Nu kaldes de blot “jyde-Københavnere ” !”

  De bliver over tid borgerlig venstre/DF jyde afficeret når de flytter til København..Generelt først i anden generation, og i grelle tilfælde først i tredje generation.-.
  Er selv halv jyde fra Nordjylland, og anden halvdel en gammel fin københavnsk slægt og har kun boet i københavn..Min københavnske slægt talte ikke med min mor i 15 år, da min far giftet “sig nedad”… Der gik en del år før min københavnske bedsteforældre ikke så mig som et uægte barn af df og v jyder, som jo er noget meget lavkulturelt noget.

 8. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “det hele handler om, at spare ” –Vi hører i øjeblikket på maden ! (eller svinefoderet ) –Som “de kloge ! –” –Mener, at de gamle danskere skal spises af med ! –Det hele havner i skraldespanden –og de gamle bliver tyndere –og tyndere ! –Den omvendte verden !! –Servér istedetfor –de ulækre retter for kommunernes medarbejdere –og diverse stats-ansatte !—Hvor er det dog flovt ! –Hvor har de grund til, at skamme sig alle de off. ansatte, der –ikke er de penge værd –som de modtager, hver måned –årti ud og årti ind ! ” –Sagen er AT : Der er rigeligt råd til, at de gamle skatteborgere –kan få en ordentlig behandling ! –Hvad bliver der af minister Thyra Frank ! ???—-Om maden kan koste 44 kroner eller 444 kroner er slet-ikke problemet ! –Det er de offentlige –der er problemet ! –Giv de private mad-producenter med formidable kokke ! –Den tjans ! –AT: Lave maden til de søde gamle pensionister –der er alt-for-beskedne ! –Det skulle lige være til 60 ér-generationen –man ville servere den hundeæde ! –ALT –ALT, hvad de offentlige laver –er under al kritik ! –DERFOR –Skal mindst 1/2 million foreløbig fyres fra det offentlige !

 9. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Kære Katrine –og også Sørine ! –Når NU –folk ikke går i kirke ret meget mere ! –Kunne I præster så ikke istedet-for –kyle samtlige–kommune-folk –ned i diverse skraldespande !–Og sørge for AT: De gamle danske skatteborgere –får en ordentlig behandling –og ikke servere svinefoder til dem til en pris (44 kroner) —Som ikke engang svinene´s mad koster ! –Der skal ske noget ! –OG det skal være NU ! –Vi venter stadigvæk på, at Løkke udskriver valg ! –I mellem-tiden kan vi bruge tiden til, at —fortælle, hvad den million off. ansatte djøf-nussere egentlig laver –for deres fede lønninger !

 10. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ja tak –jeg fik din besked ! –Det er faktisk meget bedre AT: Være halvt af hver slags –end at være fuld-blods-jyde ! –(de jyder fra det aller-mørkeste Jylland –var særdeles primi-tive –og nogen er det endnu (parrer sig med deres egne børn –eller gederne )—Vi københavnere “fuldblods ” –Har også masser af fejl (men det er ikke de samme fejl ) –Det værste ved jyderne –er deres selvtilstrækkelighed –tavshed –og jagen andre folk langt væk ! –Som et par stykker sagde ” Vi har en omgangs-kreds –og den skal ikke udvides ” –Det var et kønt svar at få efter de havde spist middag en 5-6 gange hos mig ! –Og ikke havde tænkt sig, at gen-invitére !–Men de kom prompte –når der var luxus-middage med tilhørende vine ! –Men –jeg véd ikke –Om folk nogensinde vil sige AT: Danskerne er verdens mest åbne –talende –og gæst-frie folk !–Jeg lever nok ikke længe nok til, at finde ud af det ! –MEN ! Vil istedet-for nyde de festlige italiénere ! –når det er muligt !

 11. Af - Niller

  -

  Hold nu op Teddy Bjørn – vi har debatteret det tidligere som du måske husker- tiden er til en god lang vinterdvale i hulen sammen med dine kære små gnavervenner murmeldyrene.
  Og jeg kan garanterer dig at når dvalen er overstået er alt som det plejer at være med forfærdelige jyder og skolefrøknerne . De offentlig ansatte socialdemokrater og alle de andre som så åbentlys generer dig.

 12. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  JA TAK Søde Niller ! –Jeg får nok ikke held med, at forbedre situationen –lig-meget, hvor ihærdigt jeg har prøvet ! –Så jeg vil gøre det bedste NEMLIG –AT Sove vintersøvn ! –Hulen er trods alt det tryggeste sted for mig og mine små venner !—Jeg er jo trods alt ikke nødt til, at være i Danmark !–Hvor man siger ! –Hvis du vil have en ven ! –Så køb en hund !

 13. Af - Niller

  -

  Teddy det med hunden har du helt ret i – det er tankevækkende så mange ældre damer og mænd der trisser alene rundt her i mit nabolag med deres små hunde i snor.
  Man har indtryk af at den eneste kontakt de har med omverden er når de møder en artsfælle med hunden i snor- og de så kan få sig en snik snak om deres hunde.
  Sov godt og trygt i hulen.

 14. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “og ikke servere svinefoder til dem til en pris (44 kroner) —Som ikke engang svinene´s mad koster ! ”

  Undertegnede kan lave et herremåltid for 44 kroner…Og fortæller os blot hvorledes det hele er udliciteret til borgerlige spekulanter, der er ligeglad med de ældre…

  ” ” Vi har en omgangs-kreds –og den skal ikke udvides ” –Det var et kønt svar at få efter de havde spist middag en 5-6 gange hos mig ! ”

  Brugte du over eller under 44 kr.? Korrekt at de tit forventer mere retur , end de giver..

  Enig mht. Italien.Den bedste mad for mig, og bedste folk, og elskere. …Dybt korrupt naturligvis..En eks kæreste der fik kun job ved at betale mafiaen 2000 dollars, og det for “æren” for at tjene 7 dollars i timen i et supermarked..
  Også enig i at hunden er menneskets bedste ven! :)

  “Owners of dogs will have noticed that, if you provide them with food and water and shelter and affection, they will think you are god. Whereas owners of cats are compelled to realize that, if you provide them with food and water and shelter and affection, they draw the conclusion that they are gods.”
  Christopher Hitchens

 15. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Ja ! –Man kan sikkert godt få flere kilo gulerødder for 45 kroner !–Men, hvad nu, hvis man ikke kan fordrage gulerødder ? –Hele miséren med “folk i den offentlige kuvøse –der har deres på det tørre ” –Fordi de ikke skal investere noget-som-helst–og ikke risikere, at blive fyret (indtil nu) ER, at –der sidder nogle nussehoveder –og beregner mindste-prisen, for, hvad pensionisterne –kan leve for –uden, at “krépere ” ! –Det er hæsligt –og absolut “no go ” !—-Alle de gamle danskere –skal for fremtiden leve deres sidste dage –ligesom “Lotte´s beboerere ” –Om det så koster 10 gange så meget –som diverse komm. folk–kan regne ud, hvad det mindste –de kan slippe afsted med “at spise pensionisterne af med” –Gad nok vide, hvad “les francais ´–vil tænke om Danske off. ansatte –når vi bliver færdige med oversættelsen af den ynkelige behandling de giver de danske pensionister !–Le Monde –har købt historien ! –Så on verra ( vi får se )alors !

 16. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –OG –så ser vi gerne AT: Minister Thyra Frank træder i karaktér ! –( hun lader til, at være bedre til, at drive “rétrete-boliger” –For de søde pensionister ! –Så, hvorfor ikke få sig “en stand-in ” ! –“n person, der er skrap nok til verbalt AT: Slå samtlige levebrøds-politikere incl. middelmådige komm.-folk oven-ihovederne” ! –Man kan ikke være til ug i alting ! –Derfor skal der –personager til, at lave hele det off. hurlumhej om !—“de danske gamle skal have det bedste af det bedste ! –Og curlingernes afkom ! –De kan gå –medens pensionisterne tager en taxa !–Med andre ord ! –Det var en dårlig idé –med gratis udd. incl. su –til gud -og hver-mand –i forældre-købs-lejlighederne ! –P.s. helt idiotisk –AT : Folk kan blive millionærer –bare ved, at ligge på sofaén –og vente på, at ejer-boligen bliver 5 gange så meget værd –som da den blev købt (skattefrit) –Ren Æbberød-bank !—-Sådan er det i Danmark “ren Ebberød-bank ” !

 17. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “SVAR ! –Ja ! –Man kan sikkert godt få flere kilo gulerødder for 45 kroner !–Men, hvad nu, hvis man ikke kan fordrage gulerødder ? ”

  Så kan man købe en pose ris for en loér, en medister til 15 kr. og endda have råd til et løg, hvidløg, aubergine , en pore, et æble, en banan og en Pose småkager..Bon appetit.

 18. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  JA ! –Det er godt nok til S.U.–evigheds-studérende ! –Der alligevel drikker –s.u ´en –op –og er en pestilens i forældre-købs-lejlighederne ! –Hvor de har géneret de øvrige beboérere længe nok !–Men det er ikke godt nok til de søde beskedne pensionister ! –Der vitterligt er en kapasitet –når der bliver udskrevet valg –OG det gør der snart !

 19. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “hackerne” ! –Kommer fra Århus ! –Hvor naive –tror TDC–at vi er ?

 20. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kristent land ! –Der er 338.000 S.U.–modtagere ! –En stor del af dem er muslimer ! –Det er nok ikke dem, der holder druk-fester i forældre-købs-lejlighederne ! –Det er de hvide danskere ! –De har til gengæld forpestet livet for deres –medborgere ! –Det bliver ikke glemt nogensinde !

 21. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Det er nok ikke dem, der holder druk-fester i forældre-købs-lejlighederne ! –Det er de hvide danskere ! –De har til gengæld forpestet livet for deres –medborgere ! ”

  De holder smoke parties..Same thing..SU er skam en gode, men skal naturligvis ikke betales til rige liberalist forældre, som skal betale både for uddannelsen og SU for deres børn per tvang. Uanset alder.

 22. Af georg christensen

  -

  At Danmark er et kristen land, er ikke andet som en illusion. Prøv bare en gang at lære de 10 bud. Jeg ønsker bare at fremhæve 2. !: Du må ikke slå ihjel (myrde din næste). 2. Du må ikke stjæle (snyde eller bedrage). Hvem overholder bare disse 2 arabiske grundlove.

  Konklusionen er klar, Danmark er ikke et kristen land.

Kommentarer er lukket.