Danmark er et kristent land

Af Kathrine Lilleør 72

”Selv hvis alle danskere var medlem af folkekirken, ville det ikke være ensbetydende med, at Danmark i tale og handling var et kristent land”. Citat Ekstra Bladets side 2 op til jul. En ligefrem lærd indsigt midt i alle spydighederne. Det er nemlig rigtigere end rigtigst, at vi kan kalde vores tro kristen, men vores handlinger og tale kan kun Gud i himlen dømme, om er kristen eller ej. Det kristelige kan ingen tage patent på. Det tilkommer hverken paver, biskopper eller Ateistisk Selskab at definere, hvad det kristelige synspunkt er på dette eller hint i verden udenfor kirken.

For der går et skel, som vi i det lutherske har navigeret efter, siden Martin Luther med afsæt i sine Bibelstudier satte det for femhundrede år siden: skellet imellem det verdslige og det åndelige. Det åndelige er hjerterummet, trosrummet, kirkerummet. Men når vi rejser os og går gennem våbenhuset, da træder vi ud i verden, hvor det er op til hver enkelt, hvordan man bedst tager konsekvensen af troen i hjertet. Nogle vil åbne grænser. Andre vil lukke dem. Nogle vil udvide velfærdsstaten. Andre vil indskrænke dem. Lynende uenige kan kristne derfor være, men uanset uenigheden kan ingen tage kristendommen fra den anden. Når der undertiden gøres forsøg på at intimidere en politisk modstander på vedkommendes kristne sindelag, bliver diskussionen da også altid endnu mere indædt.

Det bedste eksempel i nyere politisk historie var sommeren 2009, hvor irakiske asylansøger havde søgt tilflugt i Brorsons Kirke på Nørrebro. Det var synd for irakerne. Deres sag var bestandigt endt mellem flere stole, de havde levet i flygtningelejre og uvished i flere år. Birte Rønn Hornbech var integrationsminister og kendt for sit milde flygtninge-sindelag. Men særlove er en uting, og Dansk Folkeparti skulle også tackles. Jeg tror dog stadig, at hun havde fundet en mindelig løsning, hvis ikke Svend Auken havde beskyldt hende for at mangle næstekærlighed i forhold til irakerne. Det vel ikke for meget sagt, at Rønn Hornbech blev tosset. Og gik i baglås. For vel ville hun da ikke bevise sin næstekærlighed ved at sætte ind politisk overfor irakerne, som Auken mente, at hun burde. Nu ikke bare med Socialdemokratiets flygtningepolitik, men også med det kristelige på sin side. Jeg er stadig sikker på, at havde Svend Auken ikke trukket en lige linje fra Birte Rønn Hornbechs politiske handlinger til hendes kristelige sindelag, var irakerne blevet hjulpet i 2009. Men nu gik alt i hårdknude.

I det øjeblik at kristendom bliver en facitliste, man kan hakke af, om de andre lever op til, læner man sig op ad de største forbrydelser i kristendommens historie. Det var den facitliste, der tændte bålene under uskyldige mænd og kvinder, det er samme facitliste, der dømmer homoseksuelle og hindrer kvinder adgang til abort og prævention. Når vi sætter spørgsmålstegn ved andres sande kristelighed, lurer facitlisten, og bag den det kristne diktatur. Intet mindre. For religiøse diktaturer er bygget på facitlister, der kontrollerer troen i hjertet.

Derfor er regeringsgrundlagets ”Danmark er et kristent land” let at misforstå. Facitlisten synes tydeligt markeret. Sådan kan det synes. Hvis man glemmer vores 500 år lange lutherske tradition. Luther adskilte verden og kirken, kongen og præsteskabet, og forklarede, at i modsætning til paven, der har ret til med Biblen i hånd at herske over alle jordens riger, har kirkens biskopper og præster kun ret til forkynde Kristus. I og udenfor kirken. Kommer det til verdslige – vi vil i dag sige politiske – anliggender, da var det på Luthers tid fyrsten, der havde det første og det sidst ord. Det har vi lutherske taget til os i en sådan grad, at vores demokrati ikke kan tænkes uden dette skel mellem det politiske og det kirkelige. Man taler undertiden om, at kirken skal skilles fra staten, fordi det umiddelbart kunne se ud som om, at staten påtvinger danskerne folkekirken. Men det er lige modsat. Med en luthersk kirke er demokratiet netop sikret, at præsteskabet (som hovedregel) vogter sig fra at tage Gud til indtægt for deres såkaldt kristelige synspunkter. Det har ikke mindst siden Grundloven givet åndeligt ro i landet. De, der mener, at have patent på det mest kristne synspunkt, har derfor aldrig i vores demokratiske historie været afgørende for et valg eller en folkeafstemning. Endnu. Men det kan komme. I en tid, der kalder på hurtighed og synlighed, er det helt oplagt at kræve klare kristne udsagn, klar kristen stillingtagen, klar kristen handling.Men det er umuligt.

For den, der handler klart kristeligt i kristendommen er kun Gud. Det kan siges langt, men også helt kort, hvordan det kristne synspunkt til alle tider lyder: Således elskede Gud verden, at han sendte sin søn, der døde og opstod for at vise os Guds kærlighed. At vi kan kalde os kristne er derfor en gave. Fra Gud til os. Ikke noget, vi selv kan tage, men et løfte, vi fik, da vi blev døbt; at han elsker os ligeså højt, som han elskede sin søn.

Hvad kendetegner da et kristent land? Ved børnegudstjenesten juleaftensdag spurgte jeg for at forklare børnene, hvad en velsignelse er, hvad det modsatte af en forbandelse er. Harry Potter-børn ved nemlig mere om forbandelser end velsignelser. En lille dreng svarede, at modsætningen til en forbandelse er ”befrielse”. Netop!

At Danmark er et kristent land betyder i vores tradition, at danskerne er velsignet med befrielse. Befrielse for at skulle rangordnes efter tro.

Glædeligt Nytår!

 

 

72 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  Smukt indlæg.
  Tro, kan give et fundament, i en usikker virkelighed.
  Religion er en form for organiseret tro.
  Hvis denne organisation eller gruppe med samme tro, får, den dårlige ide, at deres tro, er eneste sande, er det som også ok, dem om det.
  Hvis gruppen udvikler storhedsvanvid, og antager voldelige udtryksformer er det et problem.
  Men ofte kan det at have en fælles tro, koges ned til et sæt spilleregler for at en samfund kan opnå overlevelse og udvikling af diverse teknologier.
  Her kommer så problem.
  Den såkaldte menneskelige natur, for basalt set er vi aber som er kravlet ned fra træet og blevet omvandrende jæger og ådsels ædere, sort set altædende.
  Og jeg ved godt vi kommer fra havet. :)
  Men religion, har en fejl, religion et skabt som redskab til at vi parringslystne ådsel ædere, stort set uden omtanke, for andet end næste sted at skide trygt og så sove, osv.
  Definere årsagen til at opføre sig som et menneske, at du ellers vil blive straffet af en alt seende gud, som er meget nidkær og ærekær, han vil som straffe dig i alt evighed, hvis du opfører dig som det dit DNA siger du er.
  Det er som godt nok, langt hen af vejen.
  Men den rigtige grund til at du / jeg / andre, skal opføre som homo sapiens, er ikke en straffende gud, men fordi det er det rigtige at gøre.
  Mener selv at udtrykket, “Gør aldrig mod andre, hvad du ikke ønsker, andre skal gøre mod dig”, dækker tanken meget godt.

  Godt nytår.

 2. Af dorthe larsen

  -

  religion svarer til at man har et alkoholmisbrug elelr andre misbrug. Det er virkelighedsflugt og religion er undertrykkende krænkende og farligt. er man fanget af religion er der hjælpelinier man kan ringe på for at komme ud af det.

 3. Af Martin Madsen

  -

  Hvor er det sørgeligt at se, en voksen kvinde holde fast i at alle de tusindvis af andre guder er menneskeskabte, men den her mellemøstlige gud hun tilbeder og sender tanker til, den er naturligvis ægte og kan høre hende, og følger med i hendes liv.

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Religion forpester og ødelægger demokratier og religion undertrykker mennesker. ”

  Det var faktisk en teolog, Dr. J. J. Dampe, der om nogen har æren for, at demokratiet blev indført i Danmark, og det var Grundtvig, der lærte almuen at læse, og som gav bonden evner og mulighed for at udnytte sin frihed.

  Desuden var det rent faktisk engelske kristne – primært kvækere og anglikanere – der førte an i kampen for slaveriets ophævelse.

  Der findes stadig slaveri i en del muslimske lande, fordi sharia tillader slaveri, selvom landenes lovgivning formelt set ikke tillader slaveri.

  Selvom slaveri blev forbudt i Saudi Arabien i starten af tresserne, så stod det stadig i de lærebøger, som skolebørn i saudi Arabien blev undervist efter indtil for få år siden, at slaveri er tilladet.

  De lærebøger blev iøvrigt foræret til Islamisk Stat, efter at udlandet havde presset Saudi Arabien ti,l at forny skolebørnenes pensum, så de ikke længere lærer, at slaveri er tilladt.

  Islamisk Stat tillader slaveri, fordi sharia tillader slaveri.

 5. Af flemming andersen

  -

  En bro lar sen skælder ud på danskerne, og det er jo rigtigt at nogle af dem opfører sig afskyeligt, men er bro larsen selv bedre? Hvorfor har han travlt med at nedgøre vores værdifulde kulturarv? Er bro lar sen en uvidende person der ikke véd noget om kultur? Eller er han måske en rød socialist der gerne vil bane vej for sharia og islamisme? Ihvertfald har adskillelsen af stat og kirke været en dårlig ting i Sverige, hvor folkekirken er blevet omdannet til et pladderhumanistisk propagandaorgan, styret af røde kliker.

 6. Af Pia Westholm

  -

  Flemming Andersen skriver at danskerne opfører sig afskyeligt. og der har vi så kernen i religiøse menneskers selvopfattelse. Religiøse mennesker ser ned på almindelige mennesker og mener at de er “afskyelige” eller “Syndere”. Religion er og bliver det modsatte af hvad det siger det er. Religion er IKKE rummeligt, religion er IKKE kærligt, religion er IKKE fredeligt. Religion er fordømmende, kontrollerende, ensrettende, sekterisk,, krigerisk, hadefuldt og menneskefjendsk.

 7. Af fl an

  -

  Det må være islamismen pia w skriver om. Desuden kan hun åbenbart ikke læse indenad. Og der er meget omkring vores kulturelle værdier hun ikke forstår, sandsynligvis pga. uvidenhed eller indoktrinering.

 8. Af Petur Jákupsson

  -

  Sera góð og livgandi orð ein nýggjársmorgun.

 9. Af Jørgen F.

  -

  …ja, selvbedrag er så absolut en af tidens store udfordringer – Kristendommen er som udgangspunkt ikke en aktiv bidragsyder – tværtom.

  At have en institution til at håndtere menneskets håb, drømme og frygt er sundt for både menneske og samfund.

  At tro på man kan leve uden, er en tro i sig selv – heri også problemerne med selvbedrag.

  Men også de, der bærer lyset frem kan rammes af selvbedrag. De kan være så vant til de brede skuldre, der dækker for vinden udenfor, at de taber dem, menneskene bag, helt af syne.

  Så er det nemt at bortforklare et hul i kransen, og et pludseligt vindpust, med klimaforandringer – for så godt vant har man været i århundreder inde i kransen.

  Og man kan også komme til at gå så stærkt blandt fakkelbærerne, at de støder direkte ind i vindskærmerne. For der er stærk blæst udenfor.

  Det opstår hermed et ukristeligt rod. Og så er det måske at fakkelchefen skal bide sig selv i læben inden han kalder de, der skærmer for vinden, og midlertidigt spærrer vejen frem, for ukristelige. Men selvbedraget var den dag steget ham til hovedet.

  Og det var juleaften…

 10. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Nogle vil udvide velfærdsstaten. Andre vil indskrænke dem.

  Gud og Jesus ville have udvidet den. Derfor kan man ikke være kristen hvis man ønsker en indskrænket velfærdsstat og vil komme i helvede..

  Vi kan ikke have kirken i staten. Den skal skal være rent brugerbetalt..som lyhne forklaret betaler vi alle til den, medlem af folkekirken eller ej. Dens negative indflydelse via kristne politikere er også massiv. Jeg kan kun opmuntre alle til ikke at stemme på en sådan ved valget.
  De repræsentere kun deres egen lille religiøse stamme politisk.

 11. Af flemming andersen

  -

  Danmark er vel stadig et kristent land, præget som det er af store og værdifulde traditioner skabt af den kristne kultuarv. Men både politikernes og indvandrernes flertal arbejder på at afkristne landet, så det kan omdannes til et totalitært rædselskabinet. Blot se hvor afstumpet og umenneskeligt man farer frem mod børn og forældre, mod syge og voldsramte, mod arbejdsløse og hjemløse, mod gamle og fattige. Oveni stiger mængden af vold og røverier mv. hele tiden. Se foregående blogs om hospitalsvæsnets, velfærdens og postvæsnets deroute, mv. Se den korte, urias, 180gr og snaphanen. Eller se you tube om Merkels migrant crisis.

 12. Af flemming andersen

  -

  Danmark er vel stadig et kristent land, præget som det er af store og værdifulde traditioner skabt af den kristne kultuarv. Men både politikernes og indvandrernes flertal arbejder på at afkristne landet, så det kan omdannes til et totalitært rædselskabinet. Blot se hvor afstumpet og umenneskeligt man farer frem mod børn og forældre, mod syge og voldsramte, mod arbejdsløse og hjemløse, mod gamle og fattige. Oveni stiger mængden af skilsmisser, selvmord, vold og røverier mv. hele tiden. Se foregående blogs om hospitalsvæsnets, velfærdens og postvæsnets deroute, mv. Se den korte, urias, 180gr og snaphanen. Eller se you tube film om Merkels migrant crisis.

  Se også “Nordisk kriminalreportage” om den voksende kriminalitet, som også den korte avis beretter om. Snaphanen fortæller om hvordan velfærdstab, overfald, røverier, voldtægter, påsatte brande, mordforsøg og mord er ved at oversvømme Sverige.

 13. Af Flemming Lau

  -

  Verden vil bedrages, og der findes i øvrigt ingen uskyldige mennesker på denne klode. Der findes i en given sag, skyldige og ikke skyldige, men i forholdet til vores Gud vil mennesket i egen nøgne form, altid være skyldigt og have brug for Kristi blod til at dække sin synd, skyld og skam på den yderste dag. Det var derfor han blev sendt til jorden. Alt andet er ævle bævlerier!

  Mennesket især i den vestlige verden, skal gøre sig helt klart at den sekulære humanisme og dansen om Guldkalven, herunder den homoseksuelle praksis og de årlige fosterdrab på 15 000 bare i Danmark alene, er for Gud en vederstyggelighed. I forhold til vores usle tid, kan livet i oldtidens Sodoma og Gomorra tage sig helt dydigt ud. Men Gud lod dem jævne med jorden!

  Ja så fik vi startet på 2017, et spændende nytår!

 14. Af Jørgen Vest

  -

  Flemming andersen
  Milioner af døde svensker ligger og flyder i gaderne. Muslimerne danser og synger mens de tramper på de døde svensker. Hvorfor høre man ikke om de frygtelige historier i den røde danske presse? de dækker over deres muslimske venner.

 15. Af Niels Lemche

  -

  JØRGEN VEST, er det ikke snarere dine mange alias’er, der ligger og flyder i gaderne?

  Du vrøvler aldeles sygt.

 16. Af Gert Hansen

  -

  Når man læser artiklen skulle man ikke tro, at vi skriver år 2017.

 17. Af Rikke Nielsen

  -

  “At Danmark er et kristent land betyder i vores tradition, at danskerne er velsignet med befrielse. Befrielse for at skulle rangordnes efter tro.”!

  Medmindre du altså ikke er kristen, hvilket rigtig mange danskere ikke er; der er nok ingen af disse, der føler sig specielt befriet af påstanden om at Danmark er et kristent land.

 18. Af Jesper Lund

  -

  Reformationen blev indført i Danmark 1536. Den første heksebrænding i Danmark fandt sted i Stege i 1540. I årene mellem 1540 og den sidste officielle heksebrænding i 1693, blev op mod 1000 mennesker brændt for hekseri.

  Var reformationen en befrielse?

 19. Af en debat-spammer indsender mange falske indlæg

  -

  15.38 er endnu et falsk indlæg. Vel for at bringe jørgen vest, hvem det så er, i miskredit. Spammeren er en syg person der burde opsøge en psykolog.

 20. Af Niels Lemche

  -

  RIKKE NIELSEN, det er almindelig historisk viden, at Danmark er et kristent land. Om det også er det om 100 år, er en anden sag. Men Kathrines indlæg er et led i en række pro-et-kontra indlæg, som reelt handler om en værdikamp. Hårders kanon er et klart indlæg i samme. Men spørgsmålet er lige nu, når det ses i sammenhæng med muslimbashingen, som kører løs på fuld hammer, om danskerne overhovedet har råd til at opgive dette ideal eller bare denne forstilling om, at Danmark er et kristent land. Gad vide, hvad ateisterne f.eks. vil bringe ind i debatten, når det står om at fortælle unge mennesker om, de er det ene eller det andet. Etnicitet handler nemlig også om de værdier, som ofte oversættes misvisende med religion, som binder en befolkning sammen, og når denne identitet anfægtes, og det er jo faktisk hvad et indlæg som dit medvirker til, vil responsen til din fortvivlelse nok være, at man stiller sig tættere og tættere omkring det, som man opfatter som ‘dansk’. Læs også Anne Sophia Hermansens indlæg fra nytårsaften ‘Da verden af i går blev til verden af i dag’.

  Det der ateistiske selskab har sammen med en hel række såkaldt nationale misforstået betydningen af symboler i definitionen af etniciteten. Lad os begynde med at skille folkekirken helt fra staten, som det hedder, dvs. sætte den fri, og du kan risikere at få en værdidebat som aldrig før. Dernæst må du hellere se at få Dannebrog ned fra masten, for det der grimme, hvide kors, det må jo skære i dine øjne. Korsene skal vel også ned af kirkerne og hvor du ellers ser det i det offentlige rum. Kirkeklokkerne må naturligvis ikke ringe offentligt længere. Og jeg kan fortsætte ud i en uendelighed.

  Men konklusionen er, at Danmark er et kristent land.

 21. Af Niels Lemche

  -

  JESPER LUND, og den ivrigste fyrmester var den i traditionen oh så populære Christian IV.

 22. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kunne jeg godt lide tiden for en 30-40 år siden, hvor danskere havde et meget let syn på religion. Det var sådan lidt i stil med – øl, fisse og hornmusik – ikke noget seriøst i det fis. Det er pludselig ændret radikalt med muslimers entre på den danske religiøse scene. Ikke just en opsætning jeg bryder mig særlig meget om. Religion og anden overtro forener ikke ligefrem. Det splitter kun og graver grøfter mellem individer, der i bund og grund egentlig er ens!

 23. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Var reformationen en befrielse?”

  De kristne beregner ikke kvinder som ligeværdige , og sådan set heller ikke for menneske. Samme med muslimer og jøder naturligvis!
  Lemches manglende interesser i kvinders afbrænding, bevidner den sørgelige kristne opfattelse af kvinder blandt religiøse mænd. Selv hvis de skulle være troende endda..

  Danmark er absolut ikke et kristent land, men et ateistisk land. Dette er den Danske folkesjæl, og den religiøse tilgang det store flertal af Danskere har til tro og Gud..

  Spørgsmålet er blot om man kan være Danskere når man er religiøs? Jeg mener modsætningerne er for store, til at være det end andet på papiret..

 24. Af Gert Hansen

  -

  Der er næppe nogen der vil nægte, at Danmark delvis bygger på et judeo-kristent grundlag, samt (heldigvis) ikke mindst en god portion hellenistisk ræson, og andre gavnlige filosofiske additioner.

  Det kan ikke nægtes at der ved juletid er langt større søgning til julemarkeder end til kirker. Ingen burde vide bedre end en præst hvordan søgningen er.

  Derfor er det at kalde Danmark for ‘et kristent land’, i vore tider, nok lige voveligt nok. Om det historisk set har været kristent hos almuen, er nok også et spørgsmål, idet historien altid er skrevet af eller for landets magtelite eller beskriver den.

  Hvad visse indvandrede af en anden religiøs obervans end den kristne angiveligt har visse problemer med, er ikke kristendom, om end de nok får det at vide, men et sammenstød med et moderne sekulært samfund med ukendte liberale friheder.

 25. Af Kristian Andesen

  -

  Så er den kristne fundamentalist igang igen. Fri os dog fra det kvindemenneske!

 26. Af Jorm D.

  -

  Kong Harald Blåtand “gjorde” danerne kristne
  og
  den danske stat lavede senere en fordelagtig økonomisk deal:
  “jordbesiddelser” for præsternes halve lønninger “
  men
  det virker som om, der er rigeligt mange debatører, der er medlem af de synagogale radikale
  hvis
  våde drøm er, at åbne grundloven og lukke Folkekirken, Kongehuset og Hjemmeværnet
  men
  hvorfor ødelægge kristendommen og demokratiet – danskhedens helligste værdier og sammenhængskraft
  og
  helt se bort fra, at det ikke er det Kristne Danmark, der har problemer
  med
  “i et moderne samfund må og skal tro være en privatsag”
  men
  derimod ateister, jøder og især muslimer, der ikke respekterer, at religion er en privatsag
  da
  de åbenbart er underlagt en lovreligion
  ja
  de er alle for den almindelige kristne dansker, uforståelig selvfikserede – igen udansk
  men
  det “den-onde-lyneme” mest rammende og aktuelle debatindlæg, i “filterkaffe klubben”
  er
  “Adskil løgnepressen fra det skattebetalende folk”
  som
  vel egentlig også er i tråd med NPL’s videskablige artikler om “cultural memory”
  ja
  “Glemmer Du så husker Jeg”
  når
  pressen presser et for folket fejlagtigt politisk ”cultural memory” ned over danskerne
  ja
  så reagerer folk med ord som: “løgnepresse”
  og
  ord og meninger’s meninger er forskellige
  ja
  for “skabsIsraeleren” NPL betyder Nasi nutildags ”President”, men dog ikke mere “Prins”
  og
  Levi’s grundlægger udtalte: “der er intet som krig og uroligheder, der fremmer forretningen”
  og
  ateister føler sig klogere end alle andre fordi de TROR på, at alting er skabt af ingenting
  og
  muslimer tror på, at de får 73 jomfruer i Himlen hvis de slår Vantro ihjel
  ja
  her kan de vist alle lære af Huguenots efterkommere, der som arbejdsomme og pålidelige folk
  er
  assimileret til almindelige fredelige danske “Hygge-Nuts”, der “ikke kan få Hygge nok”
  ja
  Huguenots tror nu på, at hvis man opfører sig ordentligt på jorden

  “kan/må man allerede starte Paradis på jorden”
  og
  mange af USA’s præsidenter var Huguenots efterkommere
  og
  USA’s religionsfrihed og retten til, at bære våben ( forsvare sig )
  er
  initieret af tidligere i fortiden ikke altid ufortjent forfulgte Huguenots
  ja
  gid de i alle religioner, alle efterhånden ligeså blev klogere, venligere og bedre mennesker !
  men
  i mellemtiden, husk: “De forfulgte er og bliver altid foran”

  ironi.mus

 27. Af - Niller

  -

  I et moderne samfund må og skal tro være et privat anliggende -så sandt -så sandt det står enhver frit om man vil tro på overtro om religiøse sagnfigurer og lignende.

 28. Af Jonna Danielsen

  -

  @KRISTIAN ANDESEN

  Racist!

 29. Af Mads F

  -

  Når man hører Lilleør og kompagni udtale sig må man alligevel gå ud fra at man godt kan rangordne tro, eller i hvert fald bare rangere tro højere end ikke-tro. Vi der gerne vil være fri for religion i det offentlige rum og fri for deres propagandamaskine og den særlige indsats overfor forsvarsløse børn, vi er i hvert fald de onde, historieløse og hjerteløse udskud som skal holde vores kæft og lade de stakkels forfulgte kristne være i fred.

 30. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Danmark er et kristent land ” ! –JA ! –MEN det mærker man ærlig talt ikke meget til, når man er der !—Sort-klædte indhyllede kvinder –er, hvad man ser alle-vegne –OG bevæger man sig ind i en af de mange islamist-caféer ! –Hvor der overvejende sidder langskæggede mænd –og sansynligvis venter på AT: Konerne får handlet færdigt (for penge de har hentet på bistands-kontoret ! )—Så blev jeg ærlig talt i tvivl om Danmark er et kristent land !—Skylden har statsminister Lars Løkke ! –Han må være det største pjok i det lille land !—-Der er kun 1 redning ! –Som Inger Støjberg mener ! –NEMLIG AT: Få samtlige hedninge med Allah ! –Som deres svorne gud ! –Få dem sendt tilbage til Islamistan ! –Det vil gøre danskerne glade ! –MEN, Hvad gør Lars Løkke ?? –Han citérer brud-stykker fra et spil –som alle danskere –har set på TV ! –: Matador !—incl. de få positive indslag han-selv har haft med “Løkkefonden ” ! –I dyreverdenen ! –Ville de overflødige teenage-hanner ! Være sparket ud af flokken –uden pardon !–Som kloge dyr jo gør !

 31. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Vi har i Frankrig et eventyr –der hedder “le petit Prince ” –Og mærkeligt nok –Så ser vi de samme sortklædte spøgelser flagre rundt om “Rose” !–De er tegnet på al den ondskab –der findes i universet ! –Det samme gælder de alt-alt-for-mange muslimer ! –Der har fået adgang til Danmark ! –Som ikke længere kan betegnes som et kristent land !—-Hard-core muslimer –skal UD af Danmark ! –OG tilbage, hvor de hører til ! –Hvad siger du kære Katrine Lilleør ??

 32. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Ingen tvivl om at det store flertal af Danskerne ønsker stat og kirkes adskillelse, hvis man spurgte dem..

  Denne må naturligvis følges op med at religiøse partier forbydes i Danmark..Snarest vil det muslimske parti have lo% i Danmark, og dermed bestemme en hvilken som helst regering i Danmark. Dette kan vi ikke gå med til! Og derfor skal kristelig folkeparti også forbydes. Desværre en fordel for blå blok, da de så vil modtage l% flere stemmer i andre partier, til at skabe mere ukristent grådighed og ulighed.

  Rød blok er jo den blog med den mest kristne politik, når det kommer til næstekærlighed. Og egentlig talt hysterisk sjovt og fortællende at disse troende stemmer overvældende på blå partier. Fortæller hykleriet mht. det hele..

 33. Af B. Mortensen

  -

  Danmark er ikke et kristen land, men et land med kristene rødder og historie.
  Hvad vil man så kalde de mennesker/ dansker som har valgt en anden måde, at se/ forstå verden på? f.eks. muslim, hindue og andre trosretninger?

 34. Af Niels Lemche

  -

  B. MORTENSEN, du har nok ret. Det er for bombastisk at sige, at Danmark er en kristent land, for det sætter faktisk alle dem, der ikke vil vedkende sig som kristne, i skammekrogen som andenklassesdanskere. Jeg ville i stedet for ‘et land med kristne rødder og traditioner’ sige ‘Danmark bygger på kristne værdier’ og det skal forstås i bredeste forstand’. Der er trods alt ingen normal person i landet, der mener, at vi må slå hinanden ihjel. Det betyder ikke, at De Ti Bud er en grundlov, men at principperne bag den måde, vi behandler hinanden på, hviler på et kristen grundlag. Vore muslimer burde acceptere denne beskrivelse. Faktisk svarer deres grundlæggende etik til den kristne (og jødiske).

  Det ville også betyde, at vi herfra kan se på, hvordan man får skabt en integration mellem de forskellige trosretninger, fordider er mere, som forener dem end skiller dem. Og igen er der noget, der tyder på, at tiden sig nærmer, hvor en diskussion om en ny grundlov er ved at være på tide.

 35. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Det er ikke kristen kultur at vi slår hinanden ihjel på et lavere niveau end før i tiden, men derimod et samfund opbygget på kvinders stemmerettigheder, og dermed mere økonomisk lighed og retfærdighed i samfundet, end før i tiden.
  Dengang hvor kristendommen var stærkest, blev der slået flest ihjel. Tiden hvor færre bliver slået ihjel kan kobles direkte sammen med kristendommens fallit og ateismens komme, Økonomisk og social lighed og muligheder mv.

  I dag har de mest religiøse samfund, som USA og lande i mellemøsten, flest drab, mens ateistiske lande som Danmark og Cuba færrest..
  Integration mellem forskellige trosretninger er håbløst,, og har været prøvet i 2000 år uden held. Kun den store ateisme vil sejre her, og skabe et bedre samfund med mindre kriminalitet.

 36. Af Niels Lemche

  -

  LISBETH, dvs. Søren SØRENSEN: Det er noget forbandet vrøvl, og skal vi tage begrundelserne for, at du vrøvler: Det ateistiske Sovjetunionen, hvor Stalin efter sin magtovertagelse forbød religion. Hvor mange var det nu, han slog ihjel? Vel ikke under 25 millioner. Så var der kommunisten Mao, hvor tallet vist var i omegnen af 75 millioner. En lille kommunistisk snotvalp som Pol Pot nøjedes med 2 millioner, men hans land var heller ikke ret stort. Procentvis var det flere. Man kan diskutere, om Adolfs stat var ateistisk eller bare rummede en depraveret form for kristendom. Uanset hvad, så behøver jeg vist ikke sige mere herom.

  Altså sagt med andre ord, ateisme er ingen garanti for, at den menneskelige blodtørst slukkes af fine humanistiske teorier.

  Du har en del gange talt om at forbyde religion. Sig mig, er du bare en stakkels stalinist, der intet har lært?

 37. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  You see ned brud –var terror –Og der er stadigvæk ugler i mosen !–computere er berørt af hacking ! –Hvorfor er det så flovt, at indrømme AT: Hackerne –der vil os-alle det ondt ! –Bliver beskyttet af venstre-fløjen ??

 38. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY-BJØRN-PLYS OLSEN – TEGNER, du mener, at Putler er venstreorienteret?!

 39. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Niels, dvs religiøs kvaksalver og frimurer der immigreret fra Tyskland, hverken Stalins Ruslands eller Mao´s kan beskrives som socialistiske. Kina i dag har en elite med 73% ejerskab af alle værdier-og er verdens højeste.

  Min socialisme er skam en helt anden end den form for fascistisk kommunisme de stod for . Bliver en Dansk for socialisme, og helt og anderledes. som fx også er den Cubanske socialisme over for den vi så i Rusland og Kina. Individuelle lande opbygger hver deres, ift. deres kultur. Og igen udstiller du din generelle politiske uvidenhed ved at forstå alt ud fra fortidens systemer og aldrig ser hvad er muligt i fremtiden..En normal borgerlig dyd naturligvis. Ikke at se fremtiden der kan blive, men kun fortiden og leve i denne.

  Hvis man overlod landet til dig, ville vi leve som i 1800 tallet i Tyskland alle. Måske endda som før Luthers ankomst?

  Ateisme med socialisme er en garanti for at blodtørsten slukkes. De religiøse lande har til alle tider været de mest blodtørstige. De fleste der døde under Mao var ej heller pga. krig, men sult..Og hvor var Vesten med mad hjælp dengang? nej vel.
  Ruslands 35 millioner ofre under anden verdenskrig, sikrede os at vi ikke kom til at høre under Niels´s gamle fædreland, Tyskland.

 40. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Du har en del gange talt om at forbyde religion.”

  Ved godt at dette ikke er muligt Niels. Og ville også være counterproductivt via flere religiøse. Næh, vrøvlet må blive sin egen undergang der. Men vi skal forbyde frimurer som dig adgang til offentlige stillinger af magt. Dommer, censor på kbh. uni, politi mv. I en kristen sekt i Danmark. Og i har svoret altid at hjælpe hinanden uanset hvad. Det kan vi ikke have i skat, dommer mv. magtbeføjelser..Derfor skal i forbydes!

 41. Af Lisbeth Sørensen

  -

  PS..Frimurer skal også forbydes pga. af dets kvindehad. At de ikke optager kvindelige medlemmer og altså er imod disse i dommersystemet , censor systemet på kbh uni mv. Niels er da velkommen til at blive støtter af kvindfo fx?

 42. Af Lisbeth Sørensen

  -

  PS..Frimurer skal også forbydes pga. af dets kvindeha d. At de ikke optager kvindelige medlemmer og altså er imod disse i dommersystemet , censor systemet på kbh uni mv. Niels er da velkommen til at blive støtter af kvindfo fx?

 43. Af Lisbeth Sørensen

  -

  PS. I skal også forbydes pga. af jeres kvindeha d. At i ikke optager kvindelige medlemmer og altså er imod disse i dommersystemet , censor systemet på kbh uni mv. Niels er da velkommen til at blive støtter af kvindfo fx?

 44. Af Niels Lemche

  -

  Jamen. Sørensen, så havde jeg jo ret. Du er virkelig akkordlønnet — eller er du bare på stoffer? Det rabler fuldstændigt for dig.

 45. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Overhovedet ikke Niels…Frimurer organisationen er en organiseret forbryderorganisation af penge og magt kriminelle.
  Hvor mange murer har du hjulpet videre på andre menneskers bekostning?

 46. Af Jesper Lund

  -

  Grunden til at regeringsgrundlaget er tilføjet erklæringen ”Danmark er et kristent land” er sikker for at lægge en dæmper på regeringspartiet LA’s ønske om et løsere bånd mellem staten og folkekirken.

  Det har dog ikke stoppet Mette Bock (LA) som ny kirkeminister i at foreslå at ændre i statens tilskud til folkekirken og at civilregistreringen flyttes fra folkekirken til kommunerne.

  Jeg er ikke liberalist, men lige med hensyn til folkekirken synes jeg er helt fint med den liberalistiske minimalstat-holdning med udbredt brugerbetaling.

 47. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Kære Niels Lemche ! –Jeg véd da ikke, hvem Putler er !—–Hvor skulle jeg vide det fra ?—Men een ting ved jeg noget om NEMLIG AT: Danmark er et kristent land –og, at de fleste af os vikinger er “kultur-kristne ” –Det har noget med stil – kultur – og klasse, at gøre ! –De aller-fleste af os over-render ikke kirkerne ! –OG dog Midnats-messen juleaften –Dér møder jeg altså op !—Hvis bare vi kunne slippe fri for “de skin-hellige social-lister –der flæber AT: DK. skal være et multi-etnisk land ! –Så rejser nakkehårene sig –og en rasende knurrende fra mig ! –(noget har jeg da lært af min trofaste ulvehund ) –Vi skal være rare ved hinanden i det nye år ! –OG det indbefatter nedrivning af hver eneste Moske i Danmark og Frankrig !–Før får vi ikke fred !—Så sov sødt !!

 48. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Hvis bare vi kunne slippe fri for “de skin-hellige social-lister –der flæber AT: DK. skal være et multi-etnisk land ! –”

  Facit er som altid at borgerlige regeringer har alle tiders indvandrer rekord..Under VKO mere end fordoblet den pr. år end lo året før under Nyrup..Og sådan kunne vi fortsætte…OK lad os…Den frie indvandring blev startede da Schluter regeringen stolt proklameret “verdens mest lempelige indvandrerlovgivning”, som dermed betød mere billig arbejdskraft for eliten, flere arbejdsløse etniske Danske, og i længden indlemmelsen af religiøse muslimer som står imod Danske værdier.

  vi kender stadigvæk ikke de nyeste tal, siden V og VLAK regeringen…Men de er grelle. Vi ved allerede at de står bag alletiders flygtningerekord..Men det totale antal af indvandrer fra EU mv. nægter de at vise os..Lader til at de har total kontrol over Danmarks statistik, og har frasorteret den enhver indvandrer betydelse i deres interesser for social dumping?

  Totalt useriøst at pege fingre af rød blok her!

 49. Af Bjørn Danh

  -

  Helt korrekt, Lilleør

  Danmark passer fint der,
  der er jo ingen der myrder så mange som kristne,
  bare se i MØ :-(

 50. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Lisbeth ” –Det gør vi så alligevel her på vores borgerlige avis !—Alle de røde sidder i det offentlige eller på Danmarks Radio ! –Der ryger fede lønninger –lige ned i foret, hver eneste måned ! –Uden AT: de skatte-betalende borgere –kan gøre ret meget andet ! –End, at samle pakkenellikerne –og flytte til et ikke-jante-land ! –Jubiii ! –Det er så også her vi møder alle de interessante originaler (læs arkitekterne “Big” –super-udenrigs-korrespondenten : Ulla Terkelsen –og ikke mindst Jørgen Leth !–Der er blevet så arrig på jyske kvinder AT: Han drømmer om : belærende –fordømmende –fornærede –middelmådige exemplarer af slagsen –næsten, hver nat !—Udover, at jeg synes, at det er kréperligt AT : –os fattige tegnere –går så gruéligt meget igennem ! –For, at kunne sende vores budskab ud til vikingerne ! –Så er det kort sagt ! –Blevet mere og mere livsfarligt ! –AT : gøre grin med de sorte burka-udklædte fede muslimske madammer incl. deres u-appetitlige islamiske mænd !—-AT : Vi priser os lykkelige her i landet, hvor folket bestemmer, hvor skabet skal stå ! –Og ikke i det røde-slatne Danmark ! –Hvor alle har for meget –og færre har for lidt ! –SUK !

Kommentarer er lukket.