De går aldrig af

Af Kathrine Lilleør 78

Præster skal gå. Som 70-årig er det farvel. Alle andre kan blive til de bliver 100plus. Undtagen dommere, piloter og militærfolk. En mærkelig forskelsbehandling, som kun giver mening, hvis man søndagsandægtigt forudsætter, at det er livsnødvendigt, at præster ligesom dommere, piloter og soldater rammer præcist.

Pensionsalderen er igen, igen på dagsordenen, og atter tales der kun om, hvordan man får flere til at blive på arbejdsmarkedet længst muligt. Ikke ét ord om problemerne med at have 77-årige med rollatorer og hørerør tumlende rundt på arbejdspladsen. For vi bliver jo faktisk ældre i ordets oprindelige forstand. Kroppen ældes. Sanserne ryger. Vi forandrer os, og er ikke længere dem, vi var. Pension omtales igen i disse uger som noget, man bør undgå. Det skal alene gælde for stakler, der er hårdt nedslidte. Logisk nok, for vi har vedtaget ved lov, at vi ikke bliver gamle. Og da i alt fald ikke for gamle.

Den 18. december 2014 vedtog Folketinget at ophæve 70-årsgrænsen for pensionering. Hermed sattes to streger under, at der de facto ikke længere findes en pensionsalder, hvor den ansatte skal gå på pension. Hvilket måske umiddelbart kunne ligne en lykke for såvel den ansatte, som den virksomhed, der er glad for sin medarbejder.

Glemt har man imidlertid at tale om bagsiden af aldersoptimismen. Det ulykkelige faktum, at i dag skal ældre medarbejdere nænsomt bringes til erkendelse af, at de ikke længere magter deres arbejde. Uden at deres arbejdsgiver i samtalen siger et ord om alder, for da er det aldersdiskrimination. Hvis de ikke forstår et vink med et charteque, må man igennem advarsler frem mod afskedigelse. En uværdig måde at tage afsked med en mangeårig loyal medarbejder, der bare ulykkeligvis er blevet gammel uden selv at ville erkende det. I det private erhvervsliv er man traditionelt bundlinjevendt, og derfor vant til at håndtere medarbejdere, der ikke præsterer, uanset alder. Anderledes i den offentlige forvaltning.

Hermed er vi tilbage til præsternes gådefulde pensionsalder. Hvorfor skal præster gå, når vi er 70?

Jeg kan ikke afsløre, hvem der har sagt det, men jeg kan bare sige, at det er en, der har siddet tæt på statsmagt og pensionsovervejelser i en menneskealder. Vedkommende forklarede mig for nylig, at præsternes (og provsternes og biskoppernes) 70-årspensionering er begrundet i en frygt for, om menighedsrådene vil have modet til at fyre gejstlighed, der ikke præsterer godt nok. En fantastisk forklaring, der ikke bliver mindre fantastisk jo mere, man tænker over den.

Man er altså politisk med god grund urolig for, om menighedsrådene har styrke til at skille sig af med affældige ældre præster. Men siden man kun trækker grænsen dér, er man åbenbart helt tryg ved, at alle andre i den offentlige sektor besidder et helt anderledes mod til at fyre medarbejdere, der er for gamle til at klare deres jobs. En forrygende tillid til den offentlige forvaltning.

Ren ønsketænkning, der kun overgås af drømmen om evig ungdom.

 

 

78 kommentarer RSS

 1. Af Niels Lemche

  -

  Kathrine, jeg kunne, hvis jeg have lyst være blevet i embedet som professor, til jeg faldt om. Jeg gik, da jeg var 68 efter mere end fyrre år i statens tjeneste. Det måtte være nok. Kender andre, som bare fortsætter; men er det til glæde for nogen? Mange akademikere drømmer om at skrive den store bog, når de bliver emeriti; men som min gamle tyske ven Klaus Koch fortalte vdr. sin egen doktorvater, der blev siddende alt for længe: Da man spurgte ham nogen tid efter, om hvordan det gik med bogen, var det triste svar: Jeg er blevet for gammel.

  Desuden er der vist rigelig brug for ældre præster som hjælpepræster. Jeg ved godt, at de er ulønnede, men er det et virkeligt problem? De skal jo ikke længere føre kirkebøgerne.

  Noget helt andet er, at hvis den præstemangel, mange spår om, bliver et faktum, om man så ikke vil tænke sig om en gang til og gøre det muligt for præster at blive siddende efter de 70. Nød lærer, som du ved.

 2. Af Niels Lemche

  -

  Kathrine, jeg kunne, hvis jeg have lyst være blevet i embedet som professor, til jeg faldt om. Jeg gik, da jeg var 68 efter mere end fyrre år i statens tjeneste. Det måtte være nok. Kender andre, som bare fortsætter; men er det til glæde for nogen? Mange akademikere drømmer om at skrive den store bog, når de bliver emeriti; men som min gamle tyske ven Klaus Koch fortalte vdr. sin egen doktorvater, der blev siddende alt for længe: Da man spurgte ham nogen tid efter, om hvordan det gik med bogen, var det triste svar: Jeg er blevet for gammel.

  Desuden er der vist rigelig brug for ældre præster som hjælpepræster. Jeg ved godt, at de er ulønnede, men er det et virkeligt problem? De skal jo ikke længere føre kirkebøgerne.

  Noget helt andet er, at hvis den præstemangel, mange spår om, bliver et faktum, om man så ikke vil tænke sig om en gang til og gøre det muligt for præster at blive siddende efter de 70. Nød lærer, som du ved.

 3. Af Jan Johansen

  -

  Mig bekendt gælder det også lærere i den danske folkeskole. De skal også gå som 70-årige, eller gælder det mon kun dem, der er ansat som tjenestemænd? Dem er der vist stadig nogle stykker af. Uanset hvad, så er det vel rimeligt nok. Lærerjobbet er, ikke mindst efter den nye folkeskolereform, meget krævende og dermed vist nok ret opslidende, så de fleste lærere er sikkert slidt godt op, længe før de bliver 70. Anderledes forholder det sig med præsterne. De kunne sikkert fortsætte til de dør, men se på fremmødeprocenten til gudstjenesterne. Den taler for sig selv. Her er der behov for fornyelse, så ikke kirkerne sygner helt hen. Menighederne kan jo ikke blive ved med at stå model til alt det vrøvl, præsterne disker op med søndag efter søndag. Kunne præsterne dog blot lære at anvende den indvendige side af hovederne i deres prædikener, så ville meget se anderledes ud.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Jo færre præster, imamer og andet skidtfolk i den kategori, jo bedre.

  Slet ingen ville være rigtig godt for verdensfreden.

 5. Af Niels Lemche

  -

  JAN JOHANSEN, nej det gælder ikke kun for tjenestemænd. Jeg var tjenestemand i størstedelen af mit arbejdsliv, og den faste pensionsalder afskaffedes efter min kollegas afgang i 2009.

 6. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, så kunne dine stalinistiske, ateistiske venner få lov til at styre det hele. Så skal vi rigtig lege krig og glemme alt om de ødelæggelser, som følger.

 7. Af Niels Larsen

  -

  Intet har været skyld i flere myrdede, voldtagne og skændede mennesker end religion op gennem historien.

  Og hovedparten af krige i nutiden har et religiøst islæt. For ikke at tale om terroren, som “intet har med islam at gøre” – bortset fra ca. 100%.

 8. Af Birger Nielsen

  -

  Nu bruger Lemche “fascisme/kommunisme-kortet”.
  Er det ikke under en religionprofressors værdighed?
  Behøver man at være en udemokratisk “skurk”, fordi man ikke tror på guder og engle, mysterier og legender?
  Godt nytår Lemche og Lilleør.

 9. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, sludder og vrøvl. De fleste krige har med den menneskelige grådighed at gøre. Religion har i hovedsagen været brugt som camouflage. Det er den primitive egenskab hos os mennesker at ville have, hvad der ligger på den andens tallerken. OK, vi er jo også bare forfinede hunde.

  Så dine antireligiøse følelser, der må bunde i et eller andet trauma som barn: Fik du skældud af religionslæreren eller som jeg, fik du forbud mod at synge med i religionstimerne, fordi jeg/du brummede?

 10. Af - Niller

  -

  Nu tror jeg ikke at det er præster og folk med højere akademiske uddannelser man har kig på når man foreslår en højere pensionsalder.
  Nej det er den store gruppe af befolkningen der med deres daglige bidrag er det kit der får tingene til at hænge sammen.
  Sygeplejersker- pædagoger – renovationsarbejderen- buschaufføreren -håndværkeren-servicemedarbejdere af alle kategorier og mange – mange andre som vi tager som en selvfølgelighed i vores hverdag.
  Mange af dem arbejder på skiftende tider af døgnet-er udsat for fysiskeog psykiske belastninger som slider på krop og sjæl , grænsen er nået for hvor meget vi som samfund kan presse denne gruppe.
  Er der nogen af beslutningstagerne som går ind for at hæve pensionsalderen ved lov- der har gjort sig de tanker og beregninger hvad det kommer til at koste når nedslidningen medfører sygebehandling og evt pensionering på grund af svagelighed.
  Nej det har de ikke – istedet for lyder mantraet igen og igen kan vi ikke bare give lidt mere.

 11. Af Niels Lemche

  -

  NILLER, det har du givetvis ret i. Det er egentlig ret ulækkert.

 12. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Lemche – 8. januar 2017 16:08

  Jeg var 2 år i træk så heldig, at religionsævl var henvist til dagens sidste time, så jeg tog mig ofte en fritime. :-)

  Det gjorde jeg også i sangtimerne.

 13. Af jens andersen

  -

  Hvorfor vil V og lars ulykke hæve pensionsalderen for hårdt arbejdende murere, tømrere, smede osv., osv. Jamen det er jo bare et led i at der skal suges så mange penge som muligt ud af danskerne, ligesom deres sociale velfærd hen ad vejen skal nedskæres, forringes eller helt afskaffes. For at man kan få råd til endnu flere EU-projekter og endnu mere indvandring! V er et EU-parti og danskerne er V og lars ulykke ligeglade med, undtagen når de kan manipuleres og udnyttes. Nytårstalen var helt til grin, og blot en opfølgning på de mange BRUDTE valgløfter. Vs og ulykkes troværdighed er lig nul, for sammen med R , S, SF og enhedslisten mv. er V et hyklerisk, anti-dansk og totalt asocialt parti.

 14. Af hvorfor denne dødssyge filter-redigering?

  -

  Filter-brok igen. Hold da kæft hvor tante B tager pis på sine bloggere og læsere.

 15. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Nu er præster, eller lærere altså ikke lige dem der bliver først nedslidt.
  Naturligvis er alle krige så godt som startede af religion de sidste 2ooo år., Mit bud er halvdelen ihvertfald.Og viser sådan set bare at religion i dag er roden til alt ondt, og at det er meget svært at integrere Kristne og muslimer i den Danske kultur. :)

 16. Af Bo Echwald

  -

  Jeg ved ikke hvorfor debatten om pensionering er så ubegavet og unuanceret. Men artiklen er et eksempel på de tåbelige konsekvenser ved samfundets berøringsangst der er forbundet med at finde anstændige aftrædelsesordninger og løsninger.
  67 år for en arbejdsmand, murer, tømrer, specialarbejder, SOSU, og andre grupper med nedslidende arbejde er jo vanvittigt.
  Til gengæld er det for kontoristen med rene negle og bløde fingre, næppe et problem, hvis man har fulgt med og har udviklet sine kompetencer.
  Om en præst eller skolelære skal fortsætte til de er 70 skal jeg ikke gøre mig klog på, jeg har oplevet eksempler af begge slags, som var en gave hhv en pestilens , men der burde findes et system hvor de kompetencer, evner, færdigheder eller indsigter som en senior har, kan anvendes, viderebringes og skabe værdi.
  i mange ingeniør virksomheder, it virksomheder og andre områder med stærkt specialiserede funktioner sidder masser af mennesker der er langt oppe i årene. De overleverer langsomt og sikkert deres viden, og mange har en fest, fordi de har valget – de kan gå hvis de vil. Men bliver og bidrager.
  Lad os dog få en fleksibel ordning, finde ud af seniorordninger, 20,40,60% arbejdspladser, mentorordninger, og så vær konsekvent – få luget ud i den hensynsflomme som eksemplet med angsten for at fyre gejstelige afstedkommer.

 17. Af B. Mortensen

  -

  “I en nylig rapport som er omtalt i forrige artikel, bemærker en gruppe historikere at „der er større sandsynlighed for at religion bliver årsag til krig når religion og statslige myndigheder er nære allierede eller nært forbundne“. Og det bringer os frem til et andet ubestrideligt faktum: Religion og politiske og militære instanser har været, og er stadig, tæt forbundne.”
  https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl8PCImrPRAhUFHpAKHetcAVE4ChAWCCAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwol.jw.org%2Fda%2Fwol%2Fd%2Fr9%2Flp-d%2F102011002&usg=AFQjCNHpyd6qMudZdMeP9XL9m4ED0Sfptw

  Vi har ikke haft religionskrig i Europa siden 1600 tallet. Det kræver en religiøs statsleder opfordre folk til krig i religionens navn. men som skrevet står i teksten ovenfor, er der ligheder mellem stat/politik og kirke i krigstider.

 18. Af e.m. Jørgensen

  -

  Alder – et værdiladet diffust begreb.
  Vi bliver alle ældre. Nogen af os bli’r gamle, ofte før de er det. I nogle tilfælde af egen drift – eller mangel på samme. Andre er – mere eller mindre bevist, blevet hjulpet på vej af tilsyneladende velmenende børn og familie – hvad så end det reelle motiv end måtte være. Men det er det jo nok.

  Du bør ikke finde dig i det.
  Hvad der tilsyneladende fremstår som et ædelt motiv for dit eget bedste, – behøver ikke nødvendigvis at være det. Kan du lide det, befinder du dig godt ved langsom og umærkeligt at blive skubbet i aftægtsrollen, så er alt jo godt. Du vil således hurtigt lære at affinde dig med at din kompetence bliver underkendt, man taler hen over hovedet på dig, man er overbærende – ja ja, er du ikke træt ? – hvis ikke du var det, – træt, så bliver du det.

  Kan du af én eller flere – eller mange grunde,
  affinde dig med det, – ok så er din lykke gjort. Så er du ikke ældre men gammel. Vel at mærke gammel på andres vilkår og betingelser – ikke nødvendigvis dine egne, selv om andre har overbevist dig om det og du måske selv tror på det.

  Men kan eller vil du ikke affinde dig med det,
  så har du et problem. Sagen er den, at du lever og eksisterer i en ungdoms fikseret kultur – modsat andre steder i verden. Din gennem et langt liv erhvervede erfaring og viden underkendes – også selv om den foreligger i form af synlige og målbare konkrete resultater.

  Vi er kommet dertil,
  hvor du bliver pålagt at tegne en urskive hos din læge og angive et klokkeslæt på tegningen. Samfundet stoler altså ikke på at den viden og erfaring, som man må forvente findes hos en praktiserende læge, er tilstrækkelig til at afgøre om du nu også kan beholde dit kørekort. Med andre ord, når du har nået en bestemt skematisk alder finder systemet at du må antages at være senil dement.

  Det er nedværdigende og generaliserende
  og et konkret udtryk for den samlebånds vurdering man udsætter ældre medborgere for. Formodentlig af praktiske og økonomiske grunde. Det rimelige ville være at foretage en individuel vurdering.

  Det er en form for alders racisme.
  Du bør ikke finde dig i det, og navnlig slet ikke, såfremt du ikke har kapituleret for overmagten og levet dig ind i ”gammel-rollen” – som på ingen måde gør din tilværelse bedre eller mere behagelig, – tværtom. Du vil langsom og gradvis miste din selvtillid og sidst men så afgjort ikke mindst – også din selv respekt.

  Navnlig det sidste
  bør du være specielt opmærksom på og værne om. Manglende selvrespekt – eller blot tilløb til det, gør dig nemlig til et byttedyr. I naturen bliver dyr der udviser manglende selvtillid og ikke længere formår at indgyde respekt – omgående spottet som byttedyr – og ædt.

  Det gør du selvfølgelig ikke.
  Vi lever i et velordnet samfund med en særdeles velfungerende, human regering der sørger for at du bliver passet og plejet efter gældende regler og normer. Naturligvis med skyldig hensyn til hvem du er og hvad du har sparet sammen til børn og børnebørn.

  Find dig ikke i det,
  – lad dig ikke lulle i søvn. Affind dig ikke godvilligt med overformynderiet. Du har sikkert på flere områder en erfaring og viden erhvervet gennem et langt liv som de andre af gode grunde ikke har. Udnyt den, brug den. Oplever du afmagt på grund af en viden som du måske ikke har, så find en anden måde at gøre tingene på, hvor du kan bruge den viden og erfaring du har.

  Blot én ting,
  sæt dig for himlens og din egen skyld ikke ned i en stol med en kaffekop og avisen foran TV tossekassen. Enten falder du i søvn eller dør af det – eller i bedste fald kommer du på plejehjem – hvilket er nogenlunde det samme.

  Gør noget
  gerne noget helt andet end tidligere. Se stort på hvad alle de velmenende arveberettigede mener. Tænk på hvad der kan gøre din tilværelse sjovere, mere interessant. Du har med garanti ikke så meget tid som du har haft – få noget ud af den del der er tilbage – ingen takker dig for det modsatte.

 19. Af Jan Petersen

  -

  AF BO ECHWALD – 8. JANUAR 2017 19:49
  AF E.M. JØRGENSEN – 8. JANUAR 2017 20:33

  I øvrigt et par yderst intelligente indlæg om bloggens emne – TAK :)

 20. Af hvorfor behandles publikum uforskammet?

  -

  En række sobre indlæg skjules. Debatterne kunne have været friske og spændstige, men er som invalide patienter i rullestole.

 21. Af jannick hagen

  -

  NIELS LEMCHE: ja for det er da dem som kke tror på fantasimonstre som er de underlige og vil ødelægge verden? det må siges at være det sørgeligste jeg har læst idag.

 22. Af jannick hagen

  -

  NIELS LEMCHE: ja for det er da dem som ikke tror på fantasimonstre som er de underlige og vil ødelægge verden? det må siges at være det sørgeligste jeg har læst idag.

 23. Af Niels Lemche

  -

  BO ECHWALD, E.M. JØRGENSEN

  To superbe indlæg. Og nu på mit fjerde år som pensionist kan jeg nikke genkendende til det meste af det. Læren er: Gå, når alle siger, hvor er det trist, at du går, og ikke: “Det var dog på tide!” Du bliver sidenhen modtaget til festlige lejligheder som et kært medlem af familien (også fordi du ikke længere er en trussel for nogen). Du har måske sagt ved din afgang, at hvis I har brug for mig så kald bare på mig; men de har aldrig (næsten) brug for dig, og det er helt i orden. Præsterne, som var Kathrines orienteringspunkt, jo, for de raske af dem er der nok af små opgaver, f.eks. en lille gudstjeneste til aflastning i trange tider, men de er ikke længere en trussel mod nogen som helst.

  Måske der er nogle, der husker den noget rørstrømske Mr. Chips, om den gamle public school lærer, der kaldes tilbage under Den 1. Verdenskrig, fordi der er store huller i bemandingen, og må tjene som master for skolen, mens hans gamle elever en for en falder ved fronten. I den bedste af alle verdener er der brug for de gamle og deres viden og kunnen, men, indrømmet, i den bedste af alle verdener.

  Og en dag kommer manden med leen, og det er også i orden. Har I lagt mærke til stemningen , når en gammel person begraves: Alle græder lidt, men egentlig er man ikke kede af det, når det er afslutningen på et rigt liv. Som det står om Abraham i Det Gamle Testamente: Han døde med gode hvide hår. Og er der en arv tilovers, er det jo heller ikke ringe. Som Balsaz, digteren, skal have skrevet i dødsannoncen for sin rige arveonkel i de parisiske aviser: Igår gik min onkel — og jeg — ind til et bedre liv!

  Eller som ved en teologisk julerevue i Århus for mange år siden: “Døden er ikke det værste, vi har; til tider er den ganske rar!”

  Man skal se på det at nå at blive pensioneret som et privilegium og tænke på alle dem, man kendte, som ikke oplevede det. Og Kathrine, der er mange år til din pensionering.

 24. Af hvorfor pisser man på ytringsfriheden?

  -

  Hvem er lille ør egentlig? Hvorfor censurerer hun så vilkårligt eller småligt/usselt?

 25. Af hvor er re di gerin gen dog svi nsk.

  -

  Når utallige relevante, aktuelle, saglige og oplysende indlæg skjules, afslører det at disse debatter langt hen ad vejen er en gang manipuleret svi ndel og hum bug.

 26. Af j nielsen

  -

  “Intet har været skyld i flere myrdede, voldtagne og skændede mennesker end religion op gennem historien.”

  Nationalisme er sekulær religion.

 27. Af j nielsen

  -

  “Præstemangel”.

  Her overser man fuldstændigt den himmelråbende mangel på astrologisk rådgivning, ikke mindst i den tredje verden, hvor store befolkningsgrupper slet ikke får dækket deres mest grundlæggende behov for stjernetydning.

 28. Af j nielsen

  -

  “Vi bliver alle ældre.”

  Ældre er gamle der er blevet yngre.

 29. Af Jan Johansen

  -

  Lisbeth Sørensen, 19:20

  Du har sandsynligvis fuldstændig ret, når det gælder præster, men med de vilkår, der gælder for lærere efter socialdemokraternes og de radikales skamløse ødelæggelse af den danske folkeskole, forholder det sig totalt anderledes for lærere. Hvad er forklaringen ellers på, at flere og flere lærere siger fra og søger andet arbejde, søger førtidspension eller går på efterløn/ordinær pension så snart, det overhovedet er muligt? Den totalt forfejlede skolepolitik er en konsekvens af ovenstående partiers hovedløse samarbejde med Kommunernes Landsforening om den nyeste skolereform, der hidtil kun har medført problemer af værste skuffe omkring problembørn, vanvittigt lange skoledage for såvel børn som voksne, mindre forberedelse til større og mere komplicerede opgaver for lærerne, ødelæggelse af børnenes fritidsliv og meget mere, som ikke er helt ligegyldigt for vores børns fremtid!

 30. Af J. Hanse n

  -

  Alle andre kan blive til de bliver 100plus. Undtagen dommere, piloter og militærfolk.
  Skriver Lilleør.

  For en ordens skyld kan man nævne, at officerer i handelsflåden normalt tvinges på pension når de er 65.
  Noget lignende gør sig sikkert også gældende for andre end præster og piloter.

  Lilleør har uden tvivl ret i, at det ikke er livsnødvendigt at præster rammer skiven hver gang.
  Dette ville i sagens natur også være meget vanskeligt eftersom præster jo formidler gammel overtro.
  Altså et noget diffust emne.

  Lilleør skriver:
  “Vedkommende forklarede mig for nylig, at præsternes (og provsternes og biskoppernes) 70-årspensionering er begrundet i en frygt for, om menighedsrådene vil have modet til at fyre gejstlighed, der ikke præsterer godt nok.”

  Her må man igen give Lilleør ret.
  Hvad pokker betyder det, at en præst er affældig og senil, når der er alligevel kun sidder to ligesindede i gennemsnit nede på bænkene. Udstyret med stok og høreapparat.

  Ja. Regeringen ønsker at hæve pensionsalderen.
  Ud fra den begrundelse at vi bliver ældre og ofte har et godt helbred op i alderen.
  Dette synes dog ikke at gælde ministre.
  Som åbenbart menes at have et svagt helbred og ikke blive aldersstegne.
  Og derfor må pensioneres når de er tres år gamle.

  “Det ulykkelige faktum, at i dag skal ældre medarbejdere nænsomt bringes til erkendelse af, at de ikke længere magter deres arbejde.”
  Skriver Lilleør noget selvmodsigende.

  Jamen hvis dette er ulykkeligt.
  Så bør hun jo være glad for at præster ikke bringes i den situation.

 31. Af Helle Hansen

  -

  Kathrine Lilleør , er livet slut når man har passeret 70 + ? Er man overladt til hørerør, rollator og tumlen rundt i stuerne ? Er det også et endegyldigt farvel til den man var ?
  Hvis jeg frygtede alderdommen inden jeg læste din blog , er den frygt da nu forvandlet til et levende mareridt !
  Jeg ved godt, at du i denne blog kun kærer dig om den arbejdsindsats eller mangel på samme , en ældre medborger kan levere, og som i din optik ikke er meget.
  Nu kunne jeg håbe, at en præst kunne have en anden holdning til alderdommen. Og så ” alt det lys vi ikke ser “. Måske vi skulle stræbe efter et arbejdsliv hvor vi respekterer hinandens kompetencer og skruer en anelse ned for det præstationsræs som er det ” det nye sort “. At pensionsalderen i det offentlige bliver hævet til 68 år og på sigt måske til 70 , er jo kun en katastrofe hvis den enkelte medarbejder er ” brændt ud “, og hvis det bliver italesat at ” man er færdig “. Men hvis vi har gode arbejdsforhold , skønne kolleger og ikke mindst ledelse som hylder mangfoldigheden og sætter mennesket først , kan alt jo lade sig gøre. Det behøver heldigvis ikke altid blive som præsten prædiker. Ellers må man slukke for høreapparatet og lave hjulspind med rollatoren hvis det bliver nødvendigt.

 32. Af ole h

  -

  Helle hansen synes ikke at have forstået at samfundet og “systemet” bliver ringere og ringere som følge af partiernes evindelige forringelser på snart sagt alle områder. Den politiske “elite” ønsker kun at suge så meget ud af borgerne som muligt. Den højere pensionsalder som V og løkke ønsker, er blot eet af mange eksempler på hvordan vi presses. Se også hvordan sundhedsvæsnet er begyndt at svigte. Hos SGs blog om at løkke ikke forstår “Matador”.

 33. Af Jan Johansen

  -

  Til Lisbeth Sørensen, 8. januar kl. 19:20.

  Du skriver: ” Nu er præster eller lærere altså ikke lige dem, der bliver først nedslidt.”
  Det ved jeg ikke meget om, men jeg læste for nylig, at lærere i stort antal forlader folkeskolen. I 2015 drejede det sig om 5000 lærere, og det er da immervæk en hel del. Hvor meget det blev til i 2016, mangler vi endnu at få oplyst. Uanset hvad, så tyder lærerflugten da ikke på, at lærerjobbet er en dans på roser og uden problemer. Jeg har også bemærket, at flere og flere skoleelever forlader folkeskolen og bliver optager i private friskoler. Det tyder da heller ikke på, at vi er på rette vej efter, at den nye folkeskolereform trådte i kraft i 2014. De mange lærere, der allerede er sluppet ud af politikernes ubegavede eksperiment med den danske folkeskole, bliver nok ikke nedslidte lige med det første. Det gør de mange nye friskoleelever nok heller ikke, men der sidder en hel del lærere og elever tilbage. De kommer til at betale en meget høj pris, hvis de ikke kan finde fodfæste andetsteds.

 34. Af ole h

  -

  Indlæg i filtret kl. 9 ca. Et svar til hel le han sen.

 35. Af ole h

  -

  For tusinder af nedslidte danskere vil det være yderst ubehageligt og belastende med en højere pensionsalder, forstår hel le han sen ikke det? Se også SGs blog om løk ke og mata dor og hospitalsrædsler.

 36. Af Jan Johansen

  -

  Hvor blev mit indlæg af? Det blev sendt omkr. kl. 9 og handlede om den store lærerflugt fra folkeskolen efter folkeskolereformen af 2014 samt elevflugten til friskolerne.

 37. Af J. Hanse n

  -

  Alle andre kan blive til de bliver 100plus. Undtagen dommere, piloter og militærfolk.
  Skriver Lilleør.

  For en ordens skyld kan man nævne, at officerer i handelsflåden normalt tvinges på pension når de er 65.
  Noget lignende gør sig sikkert også gældende for andre end præster og piloter.

  Lilleør har uden tvivl ret i, at det ikke er livsnødvendigt at præster rammer skiven hver gang.
  Dette ville i sagens natur også være meget vanskeligt eftersom præster jo formidler gammel overtro.
  Altså et noget diffust emne.

  Lilleør skriver:
  “Vedkommende forklarede mig for nylig, at præsternes (og provsternes og biskoppernes) 70-årspensionering er begrundet i en frygt for, om menighedsrådene vil have modet til at fyre gejstlighed, der ikke præsterer godt nok.”

  Her må man igen give Lilleør ret.
  Hvad pokker betyder det, at en præst er affældig og senil, når der er alligevel kun sidder to ligesindede i gennemsnit nede på bænkene. Udstyret med stok og høreapparat.

  Ja. Regeringen ønsker at hæve pensionsalderen.
  Ud fra den begrundelse at vi bliver ældre og ofte har et godt helbred op i alderen.
  Dette synes dog ikke at gælde ministre.
  Som åbenbart menes at have et svagt helbred og ikke blive aldersstegne.
  Og derfor må pensioneres når de er tres år gamle.

  “Det ulykkelige faktum, at i dag skal ældre medarbejdere nænsomt bringes til erkendelse af, at de ikke længere magter deres arbejde.”
  Skriver Lilleør noget selvmodsigende.

  Jamen hvis dette er ulykkeligt.
  Så bør hun jo være glad for, at hun og andre præster ikke bringes i den situation.

 38. Af der er vist noget galt med serveren

  -

  Er der noget galt med avisens server? Gang på gang meddeles det at forbindelsen til den ene eller anden blog ikke fungerer. Der kan dog modtages kvitteringer på at indlæg er modtaget. (gentagen kommentar) De kommer bare ikke på mere end hver anden eller tredje gang.

 39. Af Jan Johansen

  -

  OK, jeg prøver igen.
  Mit forsvundne indlæg blev skrevet på baggrund af Lisbeth Sørensens indlæg af 8.01. kl. 19:20. Hun skrev bl.a.: “Nu er præster og lærere ikke ligefrem dem, der bliver først nedslidte”. Den udtalelse undrede jeg mig lidt over, idet jeg har bemærket, at lærere i stor stil forlader den danske folkeskole. I 2015 – lige efter folkeskolereformen i 2014 – blev det til omkring 5000 lærere, men vi ved endnu ikke, hvor mange det blev til i 2016, men det bliver nok også til en hel del. Hvorfor denne meget kraftige afgang? Det tyder da ikke på, at folkeskolen emmer af harmoni, og der må da også være een eller flere årsager til, at mange forældre vælger folkeskolen fra til fordel for friskolerne, som i den grad har fået vind i sejlene.

 40. Af ole h

  -

  Ang. hospitalsrædsler, se SGs blog om løk ke, matador og et sundhedsvæsen under nedbrydning.

 41. Af Niels Lemche

  -

  LISBETH SØRENSEN, hvorfor lytter du ikke til gode råd? Sov den rus ud.

  Hvis du bare havde den fjerneste idé om, hvad jeg har lavet, ville du ikke skrive dit vås om mig. Når en god arabisk ven har været i Jerusalem, fortæller han altid at studenterne på al-Quds University spørger om mig. Det er en kendt sag, at min forskning har skabt problemer for enhver forestilling om ‘jødernes historiske ret til Palæstina’. Men i din encyklopædiske uvidenhed kender du naturligvis intet hertil.

  Viden og forstand synes ikke at belaste dig. Så tag dig en lur.

 42. Af Jan Johansen

  -

  Jeg kender ikke så meget til præsters arbejdsforhold, men det er nok ikke så belastende og slidsomt som lærernes. Specielt efter folkeskolereformen, som trådte i kraft i auguste 2014, er der da også rigtig mange folkeskolelærere, der har valgt folkeskolen fra. I 2015 blev det til 5000 lærere, så der må da være en grund til denne flugt. Det er også værd at bemærke, at rigtig mange forældre, herunder Mette Frederiksen, har valgt at flytte deres børn over til friskoler. Hvorfor mon?

 43. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Usmageligt hvorledes lilleør sletter og sletter, man lade infiltrering agenten fra den Israelske trollefabrik Lem ch e stå uimodsagt! Naturligvis fordi han er en konverteret jø de og kristen frim urer..Usmageligt er det ihvertfald.Såvel som hans Danskerh ad, uden tvivl støttet af den Svenske stat også, og ikke bare Israel. :)

  AF JAN JOH ANSEN – 8. JANUAR 2017 23:37

  Naturligvis forlader lærer i hobevis det Danske uddannelsessystem fordi de er så ilde respekteret i dette land. I Japan, Kina, ja selv latinamerika er menige lærer blandt de absolut højest respekteret i samfundet. Få der har lyst til at blive lærer i Danmark, og uden tvivl er det pga. af den offentlige debat og Danskernes manglende respekt for folkeskolelærer især.

 44. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Den is raelske stat er da i virkeligheden absolut ligeglad med religion. De tager enhver soldat de kan finde og får ham til at begå over greb mod palæstinensere..Den er kun interesseret i internationale finans penge og magt, og at stjæle land fra Pal æstinenserne..

 45. Af Jan Johansen

  -

  Lisbeth Sørensen, 13:47.
  Kunne det tænkes, at der bliver stillet for små adgangskrav til de unge mennesker, der ønsker at blive optaget på en læreruddannelse i Danmark i dag? Kunne det ligeledes tænkes, at læreruddannelsen simpelthen er for dårlig og mangelfuld til de krav, der nødvendigvis må stilles til en lærer af i dag? Hvis det er tilfældet, er det en skandale, at man trumfede den nye folkeskolereform af 2014 igennem med den hast, som blev lagt for dagen. Man har forrådt såvel lærerne som børnene og deres forældre, som sidder tilbage med en rigtig dårlig smag i munden. Stort set samtlige partier skulle partout have gennemtrumfet dette aldeles uforberedte eksperiment i samarbejde med Kommunernes Landsforening, men for dem handlede det mere om een stor spareøvelse og i mindre grad om en reel fornyelse af folkeskolen. Ikke så mærkeligt at det kniber med respekten, for det er i høj grad lærerne, der kommer til at betale en høj pris i form af en kraftig nedslidning. Jeg forstår godt flugten af såvel lærere som elever fra den misforståede folkeskolereform. Ingen var i tilstrækkelig grad forberedte på reformen!

 46. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Kunne det tænkes, at der bliver stillet for små adgangskrav til de unge mennesker, der ønsker at blive optaget på en læreruddannelse i Danmark i dag?”

  Nej! Det er et lavere generelt uddannelsesniveau, og de bedste hoveder må naturligvis ind der hvor der i længden bliver mest økonomisk gavn for Danmark. Der er ikke et uendelige hav af kloge hoveder, og der er brug for en god spredning her, set med samfundsbriller! Og der er altså ikke brug for de klogeste hoveder mht. generel viden i folkeskolen. Den vil være spildt der på børn. Men ellers enig!

 47. Af Niels Lemche

  -

  Til Hr. Sørensen og andre:

  I det gamle Rom uddannede man i sit skolevæsen primært to kategorier: Næste generations ledere og næste generations lærere. De kloge romere vidste, at uden gode lærere fik man ikke gode ledere.

 48. Af georg christensen

  -

  Hvor har du ret Kathrine, “de går aldrig af”, især ikke dem, som sidder på de varme stole med forudbestemte “alderdoms ordninger”, som så ungdommen betaler. Hvor har du ret, de går aldrig af, de kæmper til det sidste , ene og alene for sig selv , for til sidst at skrive deres egen “memmorier” om “sig selv”, et eftermæle , som historien tydelig viser , kun er bygget på , enkelthedens selv installerede illusions beskrivelse, som bare bør betegnes som et “populistisk eftermæle”, som ikke kan bruges til noget som helst.

 49. Af Heidi Karlsen

  -

  Religion er latterligt og ødelægger vores planet. Lav kirker og moskeer og scientology lokaler og frikirker og synagoger og alt det andet bras om til swinger klubber og lad os kneppe i lokalerne. Det er mit bud på en ny verdensfred. Make love not religion. Knep! Nogen her som IKKE vil kneppe, men hellere sidde i en kirke og blive talt ned til og moraliseret på og kaldt synder?

 50. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Til Fraulein Lemche

  Naturligvis..Man må oplyse dig om at verden er anderledes i dag end i romertiden, også mht. uddannelse..Læs Gibbons mesterværk fra 1800 tallet “fall and decline of the roman empire”, den er genial, for alt det ævl eksperter siden er kommet med som supplement er ubetydelig. Den er eminent og bliver aldrig gammel.

  Og vi snakker folkeskolelærer her. På højere niveau på universiteter mv. er det nødvendig med de bedste hoveder naturligvis. På kvaksalver studiet “religion” på kbh uni, kunne man lige så godt indsætte en nyankome indvandrer på indslusningsløn, der forhåbentlig heller ikke kan Dansk og må gerne være ateist.

Kommentarer er lukket.