Paven, Trump – og kvinderne

Af Kathrine Lilleør 39

Donald Trump er uhyggelig. Graden af uhyggelighed aflæses klarest i hans syn på kvinder. Ikke fordi han pornoficerer kvinder. Var det bare det. Det er så meget værre: Han er imod abort, og dermed kvinders ret til at bestemme over egen krop. Som et af hans første tiltag som præsident stoppede han al statslig tilskud til abort- og abortoplysning. Helt konkret må NGO’er, der modtager penge fra USA ikke udføre eller omtale aborter. Det forventes, at loven vil påvirke millioner af verdens fattigste kvinder. Begrundelse? Gud. Er det korte svar. Trump har en fundamentalistisk kristen holdning til verden, der som al anden fundamentalisme, indskrænker kvinders frihedsrettigheder.

Jeg er ikke alene om at finde Trump uhyggelig. I en argentinsk avis sammenligner Pave Frans Trump med Hitler: ”Hitler stjal ikke magten, men blev stemt ind af folket, og bagefter knuste han så folket. Det er faren”. Paven advarer i forlængelse heraf om, at krise skaber diktatorer: ”Tyskland i 1933 er det typiske eksempel på et land, der var i krise og ledte efter sin identitet, og vi kender godt resten af historien, da en karismatisk leder så dukkede op og lovede at give dem en identitet, men i stedet gav dem en forvrænget identitet”. Men når paven ikke kan lide Trump, er det så, fordi Trump indskrænker kvinders frihedsrettigheder? På ingen måde. Det mest konkrete tegn på pavens globale magt er, at han i lighed med Trump heller ikke mener, at kvinder skal have ret til fri abort. Hvilket gør, at man i lovgivning verden over følger Paven. Når Paven går så langt som at trække Hitler-kortet overfor Trump er det, fordi de er politisk uenige. Aldrig har nogen Pave så langt øjet rækker blandet sig så kraftigt i et demokratisk valg, som Pave Frans gjorde i den amerikanske valgkamp. Paven kan meget bedre lide Bernie Sanders og hans syn på velfærd, social retfærdighed og uddannelse end Donald Trump. Så når Pave Frans er vred på Trump, er det ikke, fordi kvinders rettigheder er under pres i USA. Overhovedet ikke. Pave Frans er storpolitisk uenig med Trump, derfor kan han ikke lide ham.

Både Paven og Trump mener sig særlig kaldede til med Gud som rygstød at modarbejde hinanden og deres modstandere. Enige er de imidlertid tankevækkende nok om, at kvinder ikke må bestemme over deres egen krop. Det er rasende uhyggeligt. For det var, er og bliver det klareste tegn på, at frihedsrettighederne er under pres, når kvinders rettigheder inddrages. Rulles tilbage. Når religiøse fanatikere vinder fodfæste har det altid en umiddelbar konsekvens for kvinders liv og hverdag.

Set fra kirkespiret i Sankt Pauls er det tankevækkende, at de kvindefjendske forordninger altid begrundes med Gud, Jahve eller Allah, selvom kvindehadske forordninger er ikke kerneforkyndelse i hverken jødedom, kristendom eller islam. Uanset hvor forskellige de ekstreme religiøse selv mener, de er, ligner deres kvindeundertrykkelse til forveksling hinanden. Kvindeundertrykkelse har haft fodfæste indenfor alle kulturer uanset tro. Og genopstår, når krisestemning sætter sig fast.

Paven har ret i, at despotiske frelserskikkelser i sådanne tider ofte løftes til magten. Paven har bare i sin magtfuldkommehed overset, at han selv er en af dem.

 

 

 

 

39 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Det er vigtigt, at det en gang for alle bliver fastslået, at det simpewlthen er en myte, at et flertal af den tyske befolkning stemte Hitler til magten, for en del elitære EU-tilhængere bruger denne demokratiundergravende myte som et argument for at indskrænke det nationale folkestyre yderligere.

  Uddrag fra “No, Hitler did not come to power democratillay” af Daniel Luban:

  ” in making his argument Lewis repeats what is supposed to be the argument-clincher against elections — the fact that “Hitler came to power in a free and fair election.”

  The only problem is that this frequently-repeated “fact” is simply not true. In the final two free elections before Hitler’s rise to power, in July and November 1932, the Nazis received 38% and 33% of the vote, respectively — a plurality but not enough to bring them into government. In the 1932 presidential election, Hitler lost to Hindenburg by a wide margin.

  Hitler came to power not through elections, but because Hindenburg and the circle around Hindenburg ultimately decided to appoint him chancellor in January 1933.”

  “It is true that after Hitler was already ensconced as chancellor, the Nazis subsequently won the March 1933 elections. But this was in the wake of the Reichstag fire, when the government had passed an emergency law that sharply restricted the activities of left-of-center parties (including the arrest of many Communist leaders). Thus it is difficult to claim that these were “free and fair” elections.”

 2. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Rettelse:

  Titlen, på den artikel, som jeg citerede fra, var selvfølgelig:

  “No, Hitler, wasn’t elected democratically”.

  Artiklen er det første Google-resultat, der kommer frem, når man skriver “Was Hitler elected democratically?” i søgefeltet, men artiklen kommer kun frem, hvis man beder om caché-versionen.

 3. Af Gert Hansen

  -

  Åh gud – alle disse religiøse mennesker, der ideligt skal blande sig i almindelige menneskers dispositioner. Det bliver værre og værre. Siden 2. Verdenskrig har der ikke været så megen snak fra den kant, somi de sidste 15-20 år. Det bliver mere og mere teokratisk – i alt fald i Vesten og den islamiske verden. Hvor skal det ende?

 4. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Pinligt…

  Absolut sidste rettelse.

  Artiklen hedder: “No, Hitler Did Not Come to Power Democratically”…

 5. Af Svend Hansen

  -

  Jeg er ikke imod kvinders rettigheder over egen krop, men det nye liv, som kvinden bærer i sig, er hun den nærmeste til at respektere og forsvare. Vil hun holde sine personlige rettigheder i hævd, må hun gøre det inden undfangelsen. Samfund, fædre, familie osv. har en naturlig interesse og pligt i det nye liv og et ansvar for at hjælpe mest mulig, men hvis kvinden svigter, er barnet fortabt.
  Der er alle mulige undskyldninger for abort og jeg har selv aktivt deltaget i en sådan. Som mand er det ikke blevet lettere med årene at acceptere den afgørelse man var med til at træffe og endnu mindre for kvinden, men det er ikke reversibelt, uanset hvor mange børn man får, eller tager sig af, sidenhen.

 6. Af Mona Svendsen

  -

  @Lilleør

  Mener du, at aborterede fostre, der er resultatet af provokerede aborter har ret til, at få en rigtig, kristen begravelse?

  Nogle såkaldte bioetikere har foreslået, at forældre skal have ret til at kræve, at staten slår deres barn ihjel (såkaldt “after birth-abortion”…) i op til et år efter fødslen, hvis de ikke bryder sig om barnet.

  Synes du også, at dét burde være tilladt?

 7. Af j nielsen

  -

  I ligestillingens navn kunne et fremtidigt abortforbud være ledsaget af et andet forbud. Quid pro quo:

  “Every sperm is sacred.”

 8. Af - Niller

  -

  Retten til at bestemme over sin egen krop skriver Lilleør i et forsvar for kvinder som ønsker en svangerskabsafbrydelse.
  Jeg er enig i at man skal have lov til at bestemme over sin egen krop der kan jo være mange årsager til at man ønsker at få foretaget en abort, graviditeten kan være påført under tvang -arvelige sygdomme m.m
  Dog mangler jeg en kirkelig forståelse for , hvis man ønsker at afslutte sit eget liv- den såkaldte aktive dødshjælp -når svær sygdom gør livet uudholdeligt.
  Det er vel også retten til at bestemme over sin egen krop man kan tage i brug her.

 9. Af Helge Nørager

  -

  Bannon er katolik, og efter sigende ganske utilfreds med siddende pave.
  Han var for få år siden i Vatikanet, og kender en del af de som mener paven er en rigtig skidt knægt som er ved at ødelægge den katolske kirke.
  Paven kritiserede Trump før han blev valgt.
  Forvent ikke at siddende Pave vil modtage POTUS støtte, men der kan jo komme en ny og mere konservativ som passer bedre til nye tider.
  Husk pop corn, det bliver tragik komisk reality tv, hver dag de næste 2 år.
  Om 2 år vil demokrater måske få flertal i begge kamre, og så vil POTUS blive fjernet, hvis han holder så længe.
  Nogen som kender odds ved Danske spil, eller anden bookmaker ?.

 10. Af Jørgen F.

  -

  ….præcis omkring abort er det nok nærmere klassiske republikanske dogmer, der styrer amerikansk lovgivning end lige Trumps egen overbevisning. I det interview jeg har set med ham om emnet virkede det nærmest som om at han anbefalede kvinder – ifald – at søge mod de stater hvor man fortsat forventer at have liberal abortlovgivning, som man også husker det fra vesttyske kvinders dagsrejser til Østtyskland.

  Og med hans livstil? Så tvivler jeg på at abort og også homoseksualitet rager ham en høstblomst. Men lovgivningen var prisen han måtte betale for at få partiet med sig. Partiet har så åbenlyst betalt en anden pris for at få Trump med sig.

  En af de gode ting ved valgkampen , en af de få gode ting , var iøvrigt at hverken Trump (eller Hillary) talte i tomme religiøse fraser, som ellers kendt fra mange fremtrædende republikanere.

  Paven spillede med på den ‘forbrødringstanke’ Obama ønskede sig blandt Abrahams religioner. En forbrødringstanke , der dog blandt andet medførte uhindret tvangskonvertering (og nedslagtning) af bla. kristne i muslimsk dominerede områder af både Mellemøsten og i Afrika.

  Det er den ‘forbrødring’ , der nu ligger i ruiner med Trump. Det kan paven ikke så lide – men omkostningerne var blevet for store. Vi lukkede bare øjnene for uhyrlighederne i 8 år.

  Løsningen har Pentagon stadig 14 dage til at levere en plan for….

 11. Af Flemming Lau

  -

  Humanister skulle holde sig for gode til fosterdrab og racehygiejne! Det kræver en oprigtig omvendelse hvis de skal gøre sig håb om nogensinde at se Guds rige!

 12. Af Svend Jensen

  -

  Hvis man ønsker krig og ufredelighed, skal man bare spænde den gamle religionskrikke foran vognen. Religiøse fanatikere har altid været i forreste frontlinie, når der er udsigt til strid om sjælelig dominans. Paverne, Muhammed og Luther har altid været parat til at argumentere med sværdet når lejlighed bød sig.
  Som forretningsmand er Trump nok ikke specielt affekteret over abortspørgsmålet. Men det synes som om, at lige netop dette spørgsmål er et specifikt kristent stridspunkt. Han er derfor, i et såkaldt kristent land, tvunget til at spille med de gudelige på deres præmisser. Mere skal man ikke lægge i det.

 13. Af Niels Lemche

  -

  Kathrine, der er vist ikke mange, der vil beskylde Trump for at være særlig religiøs, snarere tværtimod, og det er i sig selv lidt af en revolution i det amerikanske landskab. Der kunne måske være andre grunde, nemlig at fødselstallet også er på retur i USA. For at kunne fremme sin antiindvandringspolitik, må han jo også se på, hvordan man får fødselstallet op i den befolkning, som allerede lever i landet. Der kan være mening i galskaben.

  Tro mig, når du når min alder, så vil det ikke være global heating, man diskuterer. Første punkt på dagsordenen vil være de demografiske ændringer, som alle nu i halvtreds år har vist vil blive følgen af p-pillen: Nemlig vort kollektive selvmord. Jeg støtter hverken pave eller præsident; men det er et memento, at det, der er igang, om en generation begynder at ligne den endelige katastrofe.

 14. Af Lotte H

  -

  Kære Katrine Lilleør.
  Jeg går faktisk ind for kvinders ret til abort,
  Men jeg synes, det er en uskik at kalde folk for “uhyggelige”, fordi de ikke deler den mening. Jeg er faktisk lidt træt af denne tendens. Ja, det er lige før, jeg synes den er lidt uhyggelig.

  Jeg er i gang med at læse Trumps bog “Amerika på krykker”. Efter den at dømme er Trump fokus økonomi, sikkerhed, immigration, uddannelse, infrastruktur osv. Jeg kan ikke genfinde, at han skulle have en specielt fundamentalistisk kristen holdning til verden, selvom han dog skriver, at han er kristen og religiøs. Det er en vinder- og forretningsholdning, der dominerer i den bog. Fundamentalistisk religiøsitet virker ærligt talt ikke som hans hovedfokus.

  Med hensyn til abort er det jo kvindens rettigheder vejet op mod fosterets. Derfor er abort også alvorlige overvejelser værd, og det er ikke bare nemt. Det er et etisk dilemma. Og der er delte meninger. Fjernelse af statsstøtte kan være politisk motiveret (for at tækkes de ultrareligiøse, eller ud fra en betragtning om at det ikke er statens opgave at støtte dette).

  Men uanset hvad: Lad være med at forfalde til den omsiggribende trend med at kalde politiske modstandere uhyggelige og kvindehadere, diktatorer og fanden selv. Også selvom du blogger om Gud og Fanden. Du kan nøjes med at kalde konsekvenserne uhyggelige, hvis du mener de er det. Det er vigtigt for vores politiske kultur. Jeg græmmes hver eneste dag over det fokus, der er overalt, på at den-eller-den er et monster, frem for et fokus på politikkens betydning. Dét er, hvad jeg synes er mest uhyggeligt. Gud og Fanden er efterhånden blevet nogle roller, man projicerer over på bestemte personer, frem for noget, man selv ´gør op med.

 15. Af jørgen hansen

  -

  En del bloggere har travlt med at dæmonisere trump. Men hvorfra véd de hvordan han er? Det som medierne fortæller behøver jo ikke at være rigtigt. Så skriver lille ør at kvinder skal have lov til at bestemme over egen krop. Men det er jo BARNETS krop det handler om i abortsager. Iøvrigt mener vores radikale politikere, og de svenske ditto… samt merkel… at europæiske kvinder ikke længere skal bestemme over deres egne legemer. Nej, dem skal migranterne fra Afrika osv. bestemme over. De røde multi-kulti ekstremister har ihvertfald travlt med at udlevere europas kvinder til islamisters forgodtbefindende.

 16. Af Frans Josef Meyer

  -

  “i en argentinsk avis sammenligner Pave Frans Trump med Hitler:”

  Det er ikke sandt – det er Trumpistisk fakenews med bred pensel som Kathrine Lilleør er igang med.

  Og det er langt fra den eneste usandhed som Lilleør fremkommer med.

  1)
  Det er ikke en argentinsk avis – det er El País (spansk: Landet), den største avis i Spanien.

  2)
  Læs selv hvorledes Pave Frans bringer Hitler ind:

  Interviewet i El País, 17. jan. 2017

  Pope Francis: “The danger is that in times of crisis we look for a savior”

  On Donald Trump, the Pontiff says: “I don’t like to get ahead of myself. It would be like prophets predicting calamities or windfalls that will not come to pass

  Udklip:

  Q. Both in Europe and in America, the repercussions of the crisis that never ends, the growing inequalities, the absence of a strong leadership are giving way to political groups that reflect on the citizens’ malaise. Some of them —the so-called anti-system or populists— capitalize on the fears of an uncertain future in order to form a message full of xenophobia and hatred towards foreigners. Trump’s case is the most noteworthy, but there are others such as Austria or Switzerland. Are you worried about this trend?

  A. That is what they call populism here. It is an equivocal term, because in Latin America populism has another meaning. In Latin America, it means that the people —for instance, people’s movements— are the protagonists. They are self-organized. When I started to hear about populism in Europe I didn’t know what to make of it, until I realized that it had different meanings. Crises provoke fear, alarm. In my opinion, the most obvious example of populism in the European sense of the word is Germany in 1933. After [Paul von] Hindenburg, after the crisis of 1930, Germany is broken, it needs to get up, to find its identity, it needs a leader, someone capable of restoring its character, and there is a young man named Adolf Hitler who says: “I can, I can”. And Germans vote for Hitler. Hitler didn’t steal power, his people voted for him, and then he destroyed his people. That is the risk. In times of crisis we lack judgment, and that is a constant reference for me. Let’s look for a savior who gives us back our identity and let us defend ourselves with walls, barbed-wire, whatever, from other people who may rob us of our identity. And that is a very serious thing. That is why I always try to say: talk among yourselves, talk to one another. But the case of Germany in 1933 is typical, a people who were immersed in a crisis, who were searching for their identity until this charismatic leader came and promised to give their identity back, and he gave them a distorted identity, and we all know what happened. Where there is no conversation… Can borders be controlled? Yes, each country has the right to control its borders, who comes in and who goes out, and those countries at risk —from terrorism or such things— have even more of a right to control them, but no country has the right to deprive its citizens of the possibility to talk with their neighbors.

  Q. Do you see, Holy Father, any sign of 1933 Germany in today’s Europe?

  A. I am no expert, but, with regard to today’s Europe, let me refer you to three speeches I have made, two in Strasbourg and the third one on the occasion of the Charlemagne prize, the only award I have accepted because they insisted a lot due to the situation Europe was in, and I accepted it as a service. Those three speeches contain what I think about Europe.

  3)
  ” Paven kan meget bedre lide Bernie Sanders og hans syn på velfærd, social retfærdighed og uddannelse end Donald Trump.”

  Det har Pave Frans aldrig givet udtryk for.

  4)
  “Aldrig har nogen Pave så langt øjet rækker blandet sig så kraftigt i et demokratisk valg, som Pave Frans gjorde i den amerikanske valgkamp. ”

  Også løgn, han har slet ikke blandet sig.
  Han blev spurgt hvad hans syntes om bygge mure og han svarede at det er bedre at bygge broer end mure.
  Det er en almen holdning – ikke mindst er det en udpræget kristen holdning, men ja, det er ikke holdning der deles blandt den ekstremistiske nationalisme man finder i politiske gren af protestantismen, Tidehverv og miljøet deromkring.
  Dvs. primært i Dansk Folkeparti og til dels ind i fløje af de Konservative.

  5)
  I hvilken optik skal Kathrine Lilleør’s Trumpistiske manipulation af Pave Frans ses:

  Den Tidehvervske protestantisme som er Lilleørs teologisk ballast, har de senere år gidseltaget protestantismen mediemæssigt via det tætte parløb mellem den Tidehvervske familie Krarup / Winkel holm og Dansk Folkeparti – og vidste man ikke bedre, ville man tro at islamofobi er noget der er dybt forankret i protestantismen og det samme med antisemitisme. for som bekendt genoptrykte Krarup for få år siden, Martin Luther ældgamle smædeskrift mod jøderne.

  Men det skal ikke ligge den sunde protestantisme til last, for det er klart den som flest danskere bekender sig til, og i den er der ingen islamofobi og antisemitisme – og har man blot læst det mindste af det Pave Frans udtrykker og står for – så ved man at islamofobi og antisemitisme, er det diametralt modsatte af hvad Pave Frans står for.

  I det lys skal man læse Kathrine Lilleør’s Trumpistiske manipulation af Pave Frans.

  /Frans Josef Meyer
  webredaktør – ‘Katolikker i Dialog’

 17. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Frans Josef Meyer.

  Tak for dit indlæg.

  Nu skal det siges, at det absolut ikke er første gang Kathrine Lilleør omgås fakta meget selektivt og fordrejet, i en sådan grad at hun kommer med udsagn, der er decideret falske.

  Nogen reaktion fra Lilleør skal man nok ikke regne med.

  Hun er jo efterhånden endt som en debattør, der ser stort på sandhedsværdien af udslyngede postulater.

  Det er synd, for jeg er faktisk enig i hendes overordne pointe om Trumps og pavens kvindesyn.

 18. Af Helge Nørager

  -

  “Tro mig, når du når min alder, så vil det ikke være global heating, man diskuterer. Første punkt på dagsordenen vil være de demografiske ændringer, som alle nu i halvtreds år har vist vil blive følgen af p-pillen: Nemlig vort kollektive selvmord. ”

  Niels nu rabler det vist, vores kollektive selvmord …………………………pga p-pillen
  Du har vel aldrig hørt om andre former for prævention.
  Pressar.
  Kondomer.
  Spiral.
  femidom.

  Du har vist taget munden for fuld af store floskler………….vores kollektive selvmord de sidste 50 år ……pillen………………
  Total Monty Phyton og total rablende udtalelse.

  For det er vel ikke fri abort og prævention du mener, men kun omtaler som p pillen. ?

 19. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, tænk før du skriver! Hvornår var det, at fødselstallet knækkede? Og hvornår var det, at P-pillen kom frem? Der er et forunderligt sammenfald. Så jeg står ved, hvad jeg har sagt. Du kan være ligeglad med den demografiske udvikling. Du — og jeg — er forlængst borte, når man opdager, hvad der sker; men jeg står ved min profeti.-

  Jeg har også angivet en vej frem med respekt for alle: Nemlig, at det skal belønnes at have børn, og ikke straffes. Og det bliver i helt andre dimensioner end idag. Du ved: Gulerod eller kæp. Jeg foretrækker den første metode.

 20. Af Helge Nørager

  -

  Hvornår var det at kvinder for alvor kom på arbejdsmarkedet.`
  Det var vist p-pille tid.
  Og Niels jeg tænker skam engang imellem :).

 21. Af Helge Nørager

  -

  At børn bør belønnes og ikke være en belastning, er lidt en udfordring.
  Men svært at være uenig.
  Moderne samfund kræver 2 husstands indtægter for at betale en egen bolig.
  Vi har skabt et samfund hvor huspriser tvinger kvinder på arbejdsmarked.
  Måske det er lidt med arbejdsmarked politik at gøre ?.

  Er lidt uden erfaring, med børn da Ove Birn, fred med med din afdøde sjæl, har tilgivet dig.
  Gennem systematisk lægelig uduelighed over 18 mdr. med 7 indlæggelser på hans afdeling.
  Blev steril, som 17 årig af en lægelig tilstand som kunne være helbredt med et simpelt indgreb og som 4 % af alle mænd har fra fødsel.
  Tak for din ubrugelighed Hr. Ove Birn, logemester osv, men mine børn blev verden forskånet for.

  Men det med faldende fødselstal er vist lidt mere med kvinders andel af arbejdsstyrken.
  Men den kurve er vist også sammenfaldende med brug af p piller.

  Men tak for svar.

 22. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, det var også en meget kynisk proces. For at opfylde alle politikernes ambitioner tilbage i 1960erne var det nødvendigt at hæve skatteniveauet til de astronomiske procenter, vi har kendt siden da. Derfor var det nødvendigt at finde ud af et system, hvor to indtægter blev en nødvendighed for et ordentlig liv. Jeg plejer at sige, at i 1950erne havde min far meldt skatte-u-væsnet til politiet, hvis de ville have mere end 25%.

  Der var også lige min kones triumfskrig, da vi købte gården herovre i 2001: Nu vil jeg være en holdt kvinde! Heroppe kunne vi leve af min løn, og jeg hørte jo ikke til de lavtlønnede.

 23. Af Niels Lemche

  -

  Og jo Nørager, så har du givervis ret i det med, at kvinderne røg ud på arbejdsmarkedet, og børnene ud af huset.

  Kathrine, der røg et indlæg i filtret her til morgen om den helt dominerende diskurs i nyhedsverden lige nu: Tæv Trump!

  Og husk nu din børnelærdom: Tjek dine kilder! Jeg ved jo godt hvad Steffen og andre fra din fløj mener, når de siger ‘løgnefabrikken’, og jeg er ikke aldeles uenig; men alligevel: Jeg kan godt lide Frans, selv om Kuriet nok snart får kørt ham træt.

 24. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Trump er også imod såkaldt aktiv dødshjælp, og det vil desværre nok betyde, at endnu flere venstreorienterede vil opfatte aktiv dødshjælp, som en sag, der er værd at kæmpe for.

  Men det er desværre et faktum, at såkaldt dødshjælp alt for nemt udvikler sig til en glidebane, hvor vilkårerne for, hvornår drab på svage personer – herunder især demente – er acceptabelt, bliver løsere og løsere, så aktiv dødshjælp til sidst bliver svært at skelne fra statsgodkendte mord på uskyldige personer.

  Ifølge Scott Kim, der er seniorforsker ved afdeling for bioetik ved USA’s føderale National Institutes of Health, så findes der aktivistiske læger, der bevidst forsøger at skubbe grænsen så langt, at det bliver acceptabelt at slå demente personer ihjel mod deres vilje, og det findes der en nyligt eksempel på fra Holland.

  Uddrag fra “Kvinde kæmpede imod under aktiv dødshjælp – blev bedøvet gennem kaffen” af Benjamin Krogh, Ekstrabladet 8. feb. 2017:

  “En ældre dement kvinde havde ikke ‘udtrykt tilstrækkelig ønske om eutanasi’ (aktiv dødshjælp, red.), da en læge gav hende aktiv dødshjælp i januar. Samtidig havde lægen, før dødshjælp blev givet, sneget sovemedicin i kvindens kaffe.

  Det får nu komité til at udtale kritik af lægen, skriver Kristeligt Dagblad.

  – Lægen kunne ikke være ubetinget overbevist om, at det var et frivilligt og velovervejet ønske, lyder det i afgørelsen fra The Regional Euthanasia Review Committees, som vurderer sager om aktiv dødshjælp i Holland.

  Et andet kritikpunkt drejer sig om bedøvelsen med sovemedicin før dødshjælpen.

  – Derudover overskred lægen en grænse ved at give Dormicum og ved at undlade at afbryde livsafbrydelsen, da patienten reagerede negativt.”

  “Tilsyneladende virkede sovemedicinen nemlig ikke som den skulle på den ældre kvinde. Til lægens chok vågnede kvinden pludselig op og gjorde modstand. Herefter holdt familiemedlemmerne hende nede, mens lægen gav kvinden indsprøtjningen.”

  “Scott Kim er seniorforsker ved afdeling for bioetik ved USA’s føderale National Institutes of Health. Han studerer i øjeblikket hollandske sager om aktiv dødshjælp.

  – Lægen forventede en fremtid, hvor flere patienter med demens vil få aktiv dødshjælp, mens de ikke er beslutningsdygtige selv. Hun ønskede at gøre en pointe klar: Du kan ignorere protester fra demente personer, fordi de ikke længere er kompetente. I alle retskredse, hvor aktiv dødshjælp er lovligt, er der læger, som er aktivistiske omkring praksis og i forhold til at skubbe grænserne…”

 25. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Ifølge Scott Kim, der er seniorforsker ved afdeling for bioetik ved USA’s føderale National Institutes of Health, så findes der aktivistiske læger, der bevidst forsøger at skubbe grænsen så langt, at det bliver acceptabelt at slå demente personer ihjel mod deres vilje, og det findes der et nyligt eksempel på fra Holland.”

  Det kunne være rart, at høre fra fortalere for eutanasi, om de stadig mener, at der er tale om “dødshjælp”, når lægen er nødt til, at narre offeret til at drikke gift, og der er brug for flere personer til, at holde offeret i ro, mens lægen giver hende dødssprøjten.

  Sådan ville man ikke engang behandle dødsdømte massemordere i USA!

  Hvis USA behandlede dødsdømte mordere på samme ekstremt inhumane måde, så ville de europæiske dødsstrafmodstandere gå amok, og bruge det som det endelige bevis på, at Trumps USA er det nye nazi-Tyskland…

  Så det er vel på tide, at alle, der er modstandere af, at mordere kan idømmes dødsstraf, og så kommer på bane for at forhindre, at uskyldige demente kan idømmes dødsstraf af deres egen læge, mod deres vilje.

 26. Af Niels Lemche

  -

  Og Kathrine, dit filter har virkelig travlt i dag. Kunne du se lidt på det?

 27. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Selvfølgelig skal kvinder have ret til abort ! –MEN regningen skal ikke betales af skatteborgerne ! –Regningen skal betales af manden, der har gjort kvinderne gravide !

 28. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “iøvrigt kære Katrine Lilleør ! ” ! –VAR det meget bedre at oplyse pensionisterne om AT: De jo hele tiden har kunnet købe extra rengørings-hjælp ! –Hos private ! –Der hellere end gerne vil bruge et par timer (betalt) –med, at hjælpe ! –Hvorfor skulle de dog betale de offentlige –for det ?

 29. Af Gert Hansen

  -

  Hvad forstand har paven på kvinder?

  Han var godt nok værtshus udsmider i sine unge dage, men i de sidste 47 år må han formodes at have levet i cølibat.

  Dermed forsvarer jeg ikke Trump.

  Men i praksis har religioner, i alt fald de tre monoteistiske, det med, at lide af sexual forskrækkelse og kvindeundertrykkelse. Selv om det benægtes ihærdigt. Af mænd, forstås.

 30. Af Jan Sosniecki

  -

  Jeg er forbløffet over at Kathrine Lilleør lufter sin antipati mod en kristen præst som pave Frans fordi han, men KL’s ord, “han i lighed med Trump heller ikke mener, at kvinder skal have ret til fri abort.”
  For det første er det ikke det som pave Frans siger. Paven siger at det undfangede barn har ret til liv og til beskyttelse.
  For det andet er netop denne holdning en del af den kristne arv som også mange protestanter deler i folkekirken og i Kristendemokraterne. Er disse protestanter så også nogle despoter ligesom pave Frans og præsident Donald Trump?

 31. Af Bjørn Sørensen

  -

  Trump’s views on abortion have changed significantly between 1999 when he was “very” pro-choice and would neither ban abortion nor “partial-birth abortion”, and his 2016 presidential campaign where he repeatedly described himself as pro-life (more specifically “pro-life with exceptions”)
  In his first interview following his designation as president-elect, Trump affirmed his pledge to appoint pro-life Supreme Court justices. He said that if Roe v. Wade were overturned, the issue would be returned to the states, and that if some states outlawed abortion, a woman would “have to go to another state” to obtain an abortion.[28]
  In January 24, days after being sworn in, Trump issued an executive order reinstating the Mexico City policy (also called the “global gag rule”). Under the policy, international non-governmental organizations that “offer or promote abortions as part of their family planning services” are barred from receiving funds from the U.S. Agency for International Development.

  Som vi kan se har Trump skiftet standpunkt på det område, hvilket han sikkert vil forklare når der bliver en passende lejlighed til det.

 32. Af Helle Nyberg

  -

  Du virker så ualmindelig forudindtaget, Lilleør, at man faktisk ikke gider læse dine kronikker (hvad jeg da også meget sjældent gør). Jeg mener, at du som præst i den næsten folketomme danske folkekirke godt kunne lære lidt om fest og livsglæde hos katolikkerne som, her i Italien i hvert fald, mukker lidt over, at der til søndagens tre gudstjenester “kun” kom ca. 500 i kirken; fra alle samfundslag og i alle aldre. I plejer at bortforklare tilstrømningen med den katolske “kirkepligt”, men unge af idag føler absolut ingen pligt til at deltage i kirkelivet. De gør det bare i stort tal. I det hele taget er det udtryk for en komplet mangel på viden om udviklingen i den katolske kirke at foregøgle sig, at reglerne er lov. Det er de i højtidelig grad i den lutheranske forståelse af kirkelivet, men hos os er det – som oftest, men ikke altid – den dybere forståelse af kristentroen, der råder og som tilsiger, at mennesket altid står over reglen. Med al respekt for din person: Du burde kaste selvhøjtideligheden overbord. Og ikke mindst – tjekke dine udtalelser. Linie efter linie at skulle præsenteres for citatfusk – hvem gider det? Og sker bevidst, er der tale om grov uærlighed.

  Mht. abort, så mener jeg absolut at retten til abort må være fri – alene fordi kvinder, som virkelig vil abortere også gør det og ofte har skadet deres krop forfærdeligt.
  Ikke desto mindre er en abort en dybt alvorlig ting, meget ofte også for moderen. (Jeg taler af erfaring.) Det undfangede barn er hendes barn, og det er det liv, hun dræber. Fosteret kan ikke forsvare sig selv, det har ingen rettigheder. Derfor må svangerskabsafbrydelser ikke tages let. Idag ved vi, at fosteret allerede fra graviditetens tredie måned kan føle smerte.
  Helt absurd bliver det med de sene aborter, hvor en giftspøjte ødelægger hjernen på et 6-7 måneder gammelt foster som så, hvis det ikke er dødt når jordmødrene går hjem, ligger og dør i et køleskab. (Jvnfr. en stor artikel på fortiden af Berlingeren skrevet af to jordmødre, som protesterede mod og ikke vedblivende ville deltage i denne praksis. – Men hvem fik forargelsen skyllet ned over deres personer? Var det den hæslige praksis, der oprørte sindene? Næ, det var de to jordmødres vægring ved den, og det faktum at de havde bragt den til offentlighedens kendskab.)
  Jeg husker et møde, hvor Hanne Reintoft – som jeg iøvrigt havde stor respekt for – talte for den fri abort i en stor forsamling, netop med argumenteringen for kvindens ret til sin egen krop. Da rejser en tilhører sig, kigger ud over forsamlingen og stiller det lammende spørgsmål: “Hvor mange færre mon vi havde været her i salen, hvis fri abort havde været tilladt, dengang vi selv blev undfanget?” Det ramte mig dybt. For jeg ved at jeg selv skulle aborteres, det lykkedes bare ikke. Og jeg elsker at leve og er dybt taknemmelig over, at jeg trods alt fik lov til det.
  Jeg vil slutte med en oplysning, som måske vil interessere læserne og som jeg selv stadig ser for mig: Efter Reformationen var det skik i Aalborg, at veldædige Lutheranske kvinder udpeget af kirken, gik fra hus til hus, hvor der var ugifte kvinder OG MALKEDE DEM. På den måde kunne man konstatere, om uægteskabelige graviditeter og fosterdrab havde fundet sted. Altså: Ned med snørelivet og frem med brysterne så de værdige damer kunne trække dig i brystvorterne – som altså på ingen måde var din intime ejendom.
  Det er fortid. Men jeg er ikke så sikker på at menneskeforagten også er det.

  Da dette er et meget skrapt indlæg må jeg tilføje at jeg har nære venner blandt protestantiske præster k/m og selv har været gift ind i en protestantisk præstefamilie i femten år.

 33. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt findes der et par glimrende midler til at forebygge abort (fosterdrab) – p-piller og kondom !

 34. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Donald Trump er uhyggelig. Graden af uhyggelighed aflæses klarest i hans syn på kvinder. ”

  Trump har ikke forbudt abort, han har bare fjernet det federale tilskud.

  USA har et dundrende underskud på de federale finanser, så USA kan ikke fortsætte med at finansiere alskens tiltag.

  Obama regeringen støttede bombninger og med militærudstyr i Mellemøsten som muliggjorde at moderate oprørere kunne føre borgerkrigen videre.
  I Syrien har borgerkrigen nu kostet i størrelsesordenen 400.000 døde og enorme materielle skader.

  Hvorfor er der ingen som forlanger at Obama leverer sin Nobel fredspris tilbage efter al den død og elendighed hans politik har medført.

 35. Af georg christensen

  -

  Pas på, at du ikke tager fejl at USA´s nye præsident.

  Pas på , hele den nuværende etablerede verden, at “I” ikke tager fejl af ham.

  I mine øjne, selv om jeg er “socialist” i danmark ikke anset som borgerlig eller “borger”, desværre.

  Trump, tør sige: Frihandelsaftaler, bygget på udnyttelse af hinanden ,er meningsløse og fører kun til konfrontationer mod hinanden i kampen om den samme lille “klump” med ingenting som indhold.

  NB: Endelig, har USA fået en ny præsident, som tør gå imod det etablerede.
  Når jeg skriver dette, så opfatter jeg ham stadig som kapitalist men ikke som neo liberalist , hvor samfundet bare opfattes som malkekoen og i sin liberalistiske tankegange bare soler sig selv.
  Paven Trump og kvinderne ,er bare “individer” som du og jeg, så tag det ikke så højtideligt. Prøv bare, at gå en tur gennem “det såkaldte røde miljø” med åbne øjne.

  Som europæisk russisk amerikaner, er jeg virkelig glad for, at USA endelig har fået en “nytænkende” præsident.

  Jeg er virkelig spændt på, at se, hvad der sker, når det lykkedes for ham, at få de gamle “ilusionister” ud i vildmarken.

 36. Af John Laursen

  -

  DU BURDE SKAMME DIG, KATHRINE LILLEØR !
  Med med din bemærkning : ” Donald Trump er uhyggelig “.

  Nej, Donald Trump er en god mand med de ædleste og nobleste hensigter.

 37. Af N. Jensen

  -

  Paven er i min optik en massemorder, helt på linie med Stalin og Pol Pot.

  Det er ikke noget jeg opfinder ud af den blå luft. Det er en ubestridelig kendsgerning at millioner af afrikanere er døde af AIDS og sult, grunde Pavestolens absurde modstand mod prævention og abort.

  Men stor tillykke til dem af Jer, der stadig tror på urgamle myter, som GL. testamente og koranen. I har i sandhed bedrevet det vidt !

 38. Af georg christensen

  -

  Paven,Trump,Erdogan,Merkel,Putin,Xi og kvinderne?. Hvem styrer hvem?. Alle er de, som enkelt individer , med mine øjne set tom hovede Magt besatte “magtbegærligheder”, som hver i sær kæmper for sig selv og sine i deres egen “fantasi verden”. En verden, hvor “illusitionen” af medierne bestemmer “dags ordnen”, en opslidt “verden”, som endnu ikke har forstået “internettet´s” vidunderlighed, så længe det er frit tilgængelig. Det ene sted må kvinde bryster ikke vises, det andet sted må mande lemmet ikke vises, et andet sted , må døde kroppe og lemlæstninger , kroppe, hoveder,arme og ben fra det samme “individ” spredt ud over et område, fyldt i en blodpøl , styret af “magtbegæret´s værdiløshed overfor LIVET og det`s selv berettigelse.

  Om det er Kvinde eller Mand du forsøger at proffilere, så duer det bare ikke. Det er “enkelt individet” ligegyldig om dette tilhører det ene eller det andet “KØN”, eller “RACE” , som især vestens zionistiske, katolske,muslimske “tosser”, endelig bør begynde at forstå, og ikke ,som israelere,katolikker,muslimer og protestanter stadig forsøger at opretholde .

  NB: LIVET har ikke brug for GUDER af nogen arter. LIVET er i sig selv, en lille del af “SKABNINGEN” ,en begyndelse, som intet har at gøre med magtbegæret`s gudedyrkelse, en gud, som jeg hellere vil kalde “skabningen”.
  En “skabning”, et stykke med intet fyldt med intet, alligevel , af materien opfattet ,som “selvskabende værdi” forståelse?. Det var nok for langt at gå, alligevel vil påstanden om kvinden og mandens ligeværdighed ud over racer og deres såkaldte kulturelle forskelligheder, være “LIGEVÆRDIGE”.

  Til sidst: Det er kun småtbegavede , magtbegærlige, LIVS foragtende tomheder, som gerne opfører sig som “mobberen” overfor alt LIV i sin egen “egocentriske” enerets fornemmelse, en fornemmelse , som med et pust en DAG forsvinder , lige så let som uhyret startede sin karriere, på side tingestens bekostning. Hvem ellers var med i starten?. i en start , hvor der ingen var at snyde eller bedrage, alt efter “viden om”?.

 39. Af georg christensen

  -

  Paven,Trump,Erdogan,Merkel,Putin,Xi og kvinderne?. Hvem styrer hvem?. Alle er de, som enkelt individer , med mine øjne set tom hovede Magt besatte “magtbegærligheder”, som hver i sær kæmper for sig selv og sine i deres egen “fantasi verden”. En verden, hvor “illusitionen” af medierne bestemmer “dags ordnen”, en opslidt “verden”, som endnu ikke har forstået “internettet´s” vidunderlighed, så længe det er frit tilgængelig. Det ene sted må kvinde bryster ikke vises, det andet sted må mande lemmet ikke vises, et andet sted , må døde kroppe og lemlæstninger , kroppe, hoveder,arme og ben fra det samme “individ” spredt ud over et område, fyldt i en blodpøl , styret af “magtbegæret´s værdiløshed overfor LIVET og det`s selv berettigelse.

  Om det er Kvinde eller Mand du forsøger at proffilere, så duer det bare ikke. Det er “enkelt individet” ligegyldig om dette tilhører det ene eller det andet “KØN”, eller “RACE” , som især vestens zionistiske, katolske,muslimske “tosser”, endelig bør begynde at forstå, og ikke ,som israelere,katolikker,muslimer og protestanter stadig forsøger at opretholde .

  NB: LIVET har ikke brug for GUDER af nogen arter. LIVET er i sig selv, en lille del af “SKABNINGEN” ,en begyndelse, som intet har at gøre med magtbegæret`s gudedyrkelse, en gud, som jeg hellere vil kalde “skabningen”.
  En “skabning”, et stykke med intet fyldt med intet, alligevel , af materien opfattet ,som “selvskabende værdi” forståelse?. Det var nok for langt at gå, alligevel vil påstanden om kvinden og mandens ligeværdighed ud over racer og deres såkaldte kulturelle forskelligheder, være “LIGEVÆRDIGE”.

  Til sidst: Det er kun småtbegavede , magtbegærlige, LIVS foragtende tomheder, som gerne opfører sig som “mobberen” overfor alt LIV i sin egen “egocentriske” enerets fornemmelse, en fornemmelse , som med et pust en DAG forsvinder , lige så let som uhyret startede sin karriere, på side tingestens bekostning. Hvem ellers var med i starten?. i en start , hvor der ingen var til at snyde eller bedrage, alt efter “viden om”?. En “viden om”, som var og altid vil være til stede. Det handler bare om at lære forståelsen af “viden om”, og ikke bare udnytte den overfor de “uvidende om”.

Kommentarer er lukket.