Uren mad

Af Kathrine Lilleør 89

Slik skal vælte ud, når børnene slår katten af tønden i dag. Synes jeg. Men det synes rigtig mange forældre ikke. Helt katastrofalt bliver det, hvis sukkeret er mangefarvede vingummi-ruller. Derfor har vi købt chokoladebarer i år, men jeg er ikke sikker på, at det gør det meget bedre. En del børn opdrages med en bevidsthed om mad, der lærer dem at sky sukker, fedt og tilsætningsstoffer, som var det gift i ufortyndet form.

Men fedt- og sukkerforskrækkelsen kan ikke alene tilegnes børneforældre. Desværre. Vi ser anderledes på fødevarer, end vi gjorde tidligere. Det er ikke kun et spørgsmål om sundt og usundt men om livsstil. Om rigtig og forkert. Om rent og urent. Alt imens de chokoladefyldte fastelavnstønder hænges op i kirkens døråbninger, kan man passende på en fastelavnssøndag undre sig over, hvorfor usund mad ligefrem er blevet uren mad.

At regne en lang række fødevarer for urene, er ikke nyt i menneskehedens historie. Som bekendt spiser jøder og muslimer ikke svin af samme grund. Man har op igennem historien begrundet det religiøst. Man har fordømt visse sider af livet, hverdagen og føden som uren for på den måde at kunne udsondre, hvem der er renere og dermed tættere på det guddommelige end andre. Den trang ligger åbenbart så dybt i vores natur, at selvom Kristus vedholdende forkynder, at intet, der hører til menneskelivet, er urent, har man alligevel i kristendommens historie genopfundet urenheden. Man flyttede bare det rene og det urene væk fra maden hen til noget andet, der havde med kroppen at gøre.

For femhundrede år siden forsøgte Martin Luther at gøre rent bord ved at lukke klostre og skubbe munke og nonner ud i den virkelighed, hvor intet er rent eller urent, men alt er givet af Gud. Men heller ikke for Luther lykkedes det i længden. Vi fortsatte moralistisk at fordømme kroppens behov. Seksualiteten, eksempelvis. Især, når den fandt sted udenfor ægteskabet. I moderne tid er vi ophørt med at anse seksualitet i dens fleste afskygninger for uren. Men dermed er urenheden blevet hjemløs. Hvad er nu rent og urent? Hvordan kan vi nu hævde vores renhed og fordømme det beskidte hos de andre?

Valget ligger lige for: maden. Hvor det indtil for nylig var kroppens beskidte erotiske behov, vi åndeligt skulle rense ud i, er det nu atter kroppens behov for mad. Hvor den gravide ugifte kvinde og homoseksuelle mand tidligere blev fordømt for sin urenhed, er det nu i stedet dem, der spiser og lever usundt, eller urigtigt, der fordømmes. Ikke kun af vegetarer, veganere og tarmrensere, men af os alle sammen. At synspunktet er kollektivt kan aflæses i det faktum, at det er blevet politisk legitimt at sætte spørgsmålstegn ved, om sundhedsydelser til behandling af livsstilssygdomme skal fortsætte med at være gratis. Skal de-der-selv-er-ude-om-det modtage hjælp over sygesikringen? De har jo spist, røget og drukket. Urent har de levet. Urene er de blevet.

Hvis du ikke tænker sådan, er det smukt. Det gjorde Kristus som nævnt heller ikke. Han foretrak altid at gå med de udskældte, fordømte og beskidte. Den kirke, der ikke har mod til at være uren med de urene, fortjener ikke navn at kirke.

Fastelavnskonklusionen ligger lige for: Næste år skal der vingummier i de tønder. Eneste undskyldning for at vælge dem fra er, at chokoladebarerne smager genialt.

Glædelig fastelavn!

 

89 kommentarer RSS

 1. Af J. Hanse n

  -

  Det var dog en helt usædvanlig omgang vås.
  Selv fra Lilleør.
  Ingen inden for lægevidenskaben kalder sukker, salt, fedt og tilsætningsstoffer for urent.
  Men alt tyder på at overdreven indtagelse af disse ting kan medføre diverse sygdomme.
  Og hvad har det med seksualitet at gøre?
  Ingen har et naturligt behov for sukker, salt og fedt.
  Undertegnede kender Sydkorea ret godt.
  For tyve år siden var sygdomme som diabetes og hjerte/kar sygdomme stort set ukendt i landet.
  I dag fylder befolkningen sig med sukker, fedt fra svin, og salt.
  Befolkningen er idag lige så overvægtig som befolkningen i Vesten.
  Hjerte/kar sygdomme og diabetes er nu lige så udbredt som i Vesten.

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jesus gjorde ganske rigtigt op med den irrationelle inddeling af fødevarer i “rene” og urene”, men han tilføjede, alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt”.

  Jesus sagde bestemt ikke, at man bare skulle æde løs, og være ligeglad med sin sundhed!

  Kroppen er sjælens tempel, og skal behandles ordentligt!

 3. Af Kim P Olsen

  -

  Jamen Hassan dog.
  Forleden slog du fast, at det er uetisk, at spise svin, og at svinet er fyldt med trikiner.
  Endnu en gang viser du, at du bare troller og praktiserer barnlig provokation.

 4. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM P OL SEN – 26. FEBRUAR 2017 12:44

  Nå.
  Så er naziKim på banen med løgn, stråmænd, øgenavne og personangreb.
  Men hvem henvender nazikim sig egentlig til?

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mere præcist:

  “Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er tilladt, men ikke alt opbygger.” – 1.Korinther 10:23

  Dette spørgsmål er for vigtigt til, at det bør reduceres til en plat polemik imod islam, for muslimernes irrationelle inddeling af fødevarer i rene og urene har sundhedsmæssige følger, der koster dem selv og samfundet dyrt.

  For danske muslimer får langt oftere sukkersyge, end andre danskere gør, og det skyldes netop, at de følger irrationelle, religiøse regler for, hvilke fødevarer, der er tilladte, og hvilke fødevarer, der ikke er tilladte, i stedet for at lade rationelle overvejelser styre kosten.

  Netop derfor kan muslimer have gavn af Jesus’ opgør med den irrationelle inddeling af fødevarer i “rene” og “urene”, og i stedet begynde at følge rationelle, moderne ernæringsråd.

 6. Af poul lyngby

  -

  Kvinder kan være herlige og meget charmerende personer. Og nogle af dem er også kloge og dygtige. Men se hvad der sker når de samles i grupper og flokke. Så breder den politiske korrekthed sig, og selv fastelavn ønskes ensrettet. Og se hvad feministerne har gjort ved Sverige. Svensk politik styres nu af feminister, tøsedrenge og tøffelhelte. Og de svenske medier er gennemsyret af feministiske løgne. Resultatet er katastrofe, vold, mord, terror og et samfund i opløsning. Der er alt for mange politiserende kvinder derovre. Hvordan ser det ud herhjemme?

 7. Af Niels Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, jeg håber, at du kan underbygge dine argumenter med tal fra landets jøder, der har spiseregler, der går et godt stykke videre end de muslimske, som til syvende og sidst har deres oprindelse i jødedommen. Kan du ikke det, er det bare den sædvanlige muslim-bashing.

  Verdens mest “korrekte” nation, udi egen indbildning, svenskerne, har i alle deres supermarkeder noget, jeg har døbt “goddismuren”, en eller flere vægge fyldt med al slags sukkergodt. Blot for at illustrere, hvor tilfældigt den moderne besættelse af det, vi spiser og drikker (det sidste skal jo med).

  Men måske, hvis jeg var svensker, så ville jeg hælde et par dåser surströmminger ned i de selvgode danskere fastelavnstønder. Så skal vi se, hvor hurtigt danskerne kan få benene på nakken! Husk at slå tønden af udendørs!

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Sukkersyge-boom blandt indvandrere”, Ritzau 12. jun. 2008:

  “… folkesygdomme som sukkersyge (…) er langt mere udbredt blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande end hos etniske danskere.

  Det viser en ny undersøgelse fra Center for Folkesundhed i Region Midtjylland.

  Især indvandrere fra eks-Jugoslavien, Somalia, Pakistan og Libanon er hårdt plaget af sygdomme.

  Helt galt står det til med diabetes. Mens to procent af de etniske danskere lider af sukkersyge, er sygdommen otte gange så hyppig hos indvandrergrupperne…”

  Uddrag fra “En bombe under folkesundheden” af Gunnar Lomborg:

  “En række barrierer og tabuer i sundhedssystemet skal overvindes, hvis mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk skal have korrekt rådgivning om livsstilssygdomme.

  Ellers venter en tikkende bombe under folkesundheden lige om hjørnet, advarer lægen Imran Rashid.”

  “Visse livsstilssygdomme optræder endda hyppigere hos nogle indvandrergrupper, og derfor er det vigtigt, at det danske sundhedssystem er opmærksom på problemerne og giver den optimale vejledning til mennesker, der er i risikogrupperne.”

  “- Der kan være kulturelle forskelle, der gør, at en indvandrer ser anderledes på eksempelvis kostvaner end en dansker. Et eksempel er fed mad, der i visse kulturer opfattes som et tegn på velstand, så derfor serverer man mad, der svømmer i olie.”

  “I Vesten opfatter vi sygdom som et resultat af biologiske eller psykiske problemer, mens man i andre kulturer også inddrager faktorer som eksempelvis religion – at sygdommen er Guds straf eller Satans værk.”

  “…en endnu ikke offentliggjort undersøgelse lavet af Imran Rashid i samarbejde med overlæge Jette Vibe-Petersen, vist, at 56 procent af 1. generations pakistanske indvandrere i Danmark svarer nej til at kende til type 2 diabetes, mens det kun er tilfældet for 17 procent af danskerne.

  Denne, udbredte uvidenhed skal endvidere ses i lyset af, at forekomsten af type 2 diabetes i den undersøgte gruppe af pakistanske 1. generationsindvandrere er på hele 21 procent mod kun 3 procent af de undersøgte etniske danskere.

  – Det er skræmmende tal. Også derfor er det vigtigt at sætte ind med oplysning til især indvandrere fra Sydasiatiske lande, der udgør en højrisikogruppe m.h.t. type 2 diabetes.”

  “Imran Rashid mener, at der bør laves en national handlingsplan for en optimeret pleje af patienter med anden etnisk baggrund, så problemerne
  ikke bliver uoverstigelige.”

  “Det sundhedsfaglige personale skal have redskaber til at håndtere patienter med en anden baggrund end dansk, ellers får vi store problemer i sundhedssektoren om en halv snes år.

  Problemet er enten, at politikerne ikke erkender problemerne, eller at problemstillingen simpelthen ikke er politisk gangbar mønt, siger Imran Rashid.”

  Politikerne tør simpelthen ikke gøre de fundamentalistiske muslimer opmærksomme på, at det er komplet irrationelt, at de inddeler fødevarer i haram og halal i stedet for at skelne mellem sunde og usunde fødevarer, af angst for at virke respektløse, selvom det jo kun ville være til gavn for de danske muslimer, hvis de fik hjælp til at frigøre sig fra irrationelle dogmer, der regulerer deres spisevaner, og som er skyld i, at alt for mange, danske muslimer får sukkersyge.

  En del politikere er desværre nok bange for, at de vil blive beskyldt for at forfølge muslimer, hvis de gør opmærksom på, at der er brug for en kraftig, målrettet indsats overfor de muslimske indvandreres spisevaner, så de lærer, at det er langt vigtigere, at de forholder sig til, om en fødevarer er sund eller usund, end om den er halal eller haram.

  Sukkersyge koster samfundet milliarder, selvom det er meget nemt at forebygge, hvis man tager moderne kostråd alvorligt, i stedet for at følge irationelle, religiøse kostråd.

  Men det kræver, at politikerne og sundhedssystemet, primært for muslimernes egen skyld, tager det nødvendige opgør med den irrationelle, muslimske inddeling af fødevarer i “rene” og “urene”, for den er direkte skyld i, at muslimer langt oftere får sukkersyge, end andre borgere i Danmark gør.

 9. Af Niels Lemche

  -

  Kathrine, dit filter altså!

 10. Af Jonna Iversen

  -

  @Lemche

  Du er haram, din islamofobiske troll!

 11. Af Kim P Olsen

  -

  Jakob Schmidt- Rasmussen
  Hvis vi retter for socio-økonomiske forhold, er der ikke større hyppighed af diabetes blandt indvandrere.
  Det samme gælder kriminalitet :)

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Lilleør er nok ikke medlem af Fed Front, men hendes indlæg kommer de fede for meget i møde.

  Min pointe er selvfølgelig IKKE, at fede bør skamme sig.

  Men det betyder selvfølgelig heller ikke, at de bare skal spise løs, uden at tænke sig om; de skal tænke sig over, hvad de spiser, primært for deres egen skyld, men de bør især tænke over, hvilken mad, de serverer for andre – især deres børn.

  Det er ikke alle, der bør tabe sig; hvis man har været meget overvægtig i mange år, så stiger ens dødelighed statistisk set drastisk, hvis man taber sig meget – så vidt, jeg ved.

  Men selvom vi selvfølgelig accepterer, at nogle er overvægtige og ikke vil, bør, eller magter at tabe sig, så er det vigtigt, at få de overvægtige forældre til, at servere sund mad til deres børn.

  Hvis vi bare beslutter, at det er puritansk, at dele mad op i sund og usund ernæring, så bliver børnene de første ofre.

  I USA får flere og flere børn – især fattige, farvede børn – sukkersyge, på grund af forkert kost, og det er simpelthen grov børnemishandling at give børn sukkersyge, ved at servere usund kost for dem, selvom intentionen, med at servere usund comfort food til alle måltider, er, at forkæle kræene.

  Mennesker, der er sygeligt fede, eller sygeligt tynde, har meget ofte mere end svært ved at erkende, at deres adfærd kan være livsfarlig for dem selv, men deres dårlige vaner bør ikke gives videre til deres børn.

  Med andre ord: Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er tilladt, men ikke alt opbygger…

 13. Af Niels Lemche

  -

  Kathrine, NIELS LEMCHE – 26. FEBRUAR 2017 13:30, denne og en til ikke af mig.

 14. Af Niels Lemche

  -

  JONNA IVERSEN, det var vist dig, der sendte de to falske meddelelser fra ‘mig’, som indrammede dit lille dumme opstød.

 15. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Lemche ! Tag dig ikke af hende “Jonna” ! –Hun er sikkert en af de ufatteligt mange enlige mødrer, der avler løs til den store guldmedalje ! –OG sender regningerne til Kommunen ! Således, at de kan opkræve udgifterne til “diagnoserne ” –Hos os-andre fornuftige ! –Der fravælger børn noget så dybt og inderligt ! -Så kære Lemche ! –Bliv ikke ked af det ! –Glem det ! –Måske har du også lyst til, at rejse væk fra “Danmark ” Ligesom alle os- andre ! “

 16. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Forresten Kære Lemche ! –ER du ved, at ændre holdning fra sociallist til borgerlig ? –Det er meget klogt ! –De borgerlige længe leve ! Hurra !

 17. Af Niels Lemche

  -

  Gode Teddy, jeg har aldrig stemt til venstre for sosserne. Heller aldrig på venstre, da jeg har set liberalismens hærgen i USA. Men for mange år siden på de konservative, idet jeg altid har været tilhænger af den sociale kontrakt: At de brede skuldre bærer mest, og der derfor bør være en indre solidaritet i samfundet mellem de de to samfundsbærende grupper, de varme hænder og de kolde hænder. Ingen af dem kan undvære den anden.

  Og jeg har forlængst evakueret landet … kommer der en gang om ugen sådan circa, fra min ås herovre ved Østersøen. blandt svenskere, der anser det, der sker i Stockholm og Malmö, for det rene vanvid.

 18. Af - Niller

  -

  Fedt og sukkerforskrækket! – næh egentlig ikke, men det der kan give mig myrekryb er alle de E-numre som vores fødevarer indeholder.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt fylder folk sig med diverse giftstoffer hver dag. Læs lidt om de produkter, du køber. Retteligen burde de fleste fødevarer vel sælges fra et apotek via recept fra en læge !

 20. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kina har ikke udtrykket Uren Mad, der spises alt på bordet bare ikke bordet, og vi takker Kina for mangfoldighed.
  Tak for uren mad, og vores forskellige spisevaner, gør at vi har plads til alle mennesker, og værktøjer er: Sulten bryder alle grænser
  Bon Appetit. Finn Vig

 21. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Amager Fælled er en anden skamplet på København, og vi bliver her mindet om, at naturen kun bliver smukkere af at blive civiliseret. Tænk bare på Dyrehaven, Kongens Have og Frederiksberg Have. Modsat dem ligner Amager Fælled et virkelig dårligt syretrip…” – skriver ASH, som censurerer uden grund…

  Parker har vi nok af; men hvor mange storbybebeboere bor lige op til et rigtigt, vildt naturområde, hvor man kan cykle om kap med heste og hjorte, og se selbbevidste, vilde dyr, der ikke er kuet af mennesker – og finde vilde jordbær og hindbær om sommeren?

  Jeg tvivler på, at man kan anligge en stor bøgeskov særligt mange steder på Amager Fælled, for området er jo inddæmmet, og vandstanden stiger jo.

  ASH viser blot, at hun ikke har taget sig tid til at lære Amager Fælled ordentligt at kende, for der er masser af idylliske og spændende områder derude, som hun også ville holde af – hvis hun viste, hvor de ligger.

  Hun burde spørge folk, der kender området ordentligt, om, hvordan man finder de spændende områder, i stedet for at kræve, at naturområdet bliver tivoliseret for milliarder…

  Desuden sker der faktisk allerede en del naturpleje derude, hvor krat bliver fjernet, og nye stier og cykelstier bliver anlagt.

  Jeg vil anbefale alle, at besøge Pinseskoven, når det bliver rigtigt forår, og birketræerne blomstrer. Pinseskoven er måske den mest idylliske skov i Danmark, som jeg kender til, og den er vistnok er Danmark største birkeskov.

  Kongelunden, der ligger lige ved siden af naturområdet på Amager, er blevet en meget lysere, og mere publikumsvenlig skov, efter to storme tyndede voldsomt ud i skovens træer for nogle år siden.

  Cykelstien, der går rundt om den ene side af Amager, er blevet fornyet, og er også en oplevelse, som ingen københavner bør snyde sig selv for.

 22. Af p hansen

  -

  Fi nn vig vrøvler som sædvanlig. Vi har ikke plads til alle mennesker, for en halv eller hel milliard er på vej mod nord fra Afrika, og mange af dem betragter danskerne som urene og vantro og deres mad som uren. De vil i længden ikke finde sig i vores tilstedeværelse. Hvis politikerne og medierne havde rent mel i posen, ville de ikke bedrager og snyde naive typer som fi nn vig med overbefolkning, velfærdskollaps, tomme løfter og vildledende snak.

 23. Af p hansen

  -

  Fi nn vig vrøvler som sædvanlig. Vi har ikke plads til alle mennesker, for en halv eller hel milliard er på vej mod nord fra Afrika, og mange af dem betragter danskerne som urene og vantro og deres mad som uren. De vil i længden ikke finde sig i vores tilstedeværelse. Hvis politikerne og medierne havde rent mel i posen, ville de ikke bedrage og snyde naive typer som fi nn vig med overbefolkning, velfærdskollaps, tomme løfter og vildledende snak.

  Hvis bare fem-ti millioner af de 500 til 1000 millioner afrikanere og arabere som vil til Europa, finder vej til Danmark, vil danskerne blive fordrevet eller udryddet. Et folk der svigtes og forrådes af sine ledere, står jo svagt mod indstrømmende hærskarer af kulturfremmede, utaknemmelige, fanatiske, agressive og voldelige migranter.

 24. Af bent niel

  -

  A pro pos uren mad og uren luft. Iflg. Bill Gates og flere store amerikanske aviser kan fremtidig lavpris-terror blive så effektiv, at 20-30 millioner mennesker ad gangen kan blive slået ihjel. Og hvad islamisterne ikke har i dag, kan de købe sig til imorgen eller om 1 år eller 2. Endnu en grund til at tage de voksende terror-trusler alvorligt. Både danskerne og svenskerne osv. bør se at vågne og komme ud af deres sløvheds-tilstand.

 25. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIEL – og allerede nu kan de købe sig til dirty bomber og værre ting; men indtil nu er det ikke sket. Men jeg kan anbefale at du søger job i en efterretningstjeneste. Du er sikker på at bevare jobbet.

  Og Gates taler i øvrigt ikke om nu. Det er en forsimpling i dine sekundære kilder; han taler om, hvad der kan ske i fremtiden.

 26. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIEL – og allerede nu kan de købe sig til dirty bomber og værre ting; men indtil nu er det ikke sket. Men jeg kan anbefale at du søger job i en efterretningstjeneste. Du er sikker på at bevare jobbet.

  Og Gates taler i øvrigt ikke om nu. Det er en forsimpling i dine sekundære kilder; han taler om, hvad der kan ske i fremtiden.

 27. Af bent niel

  -

  I morgen eller om 1 til 2 år er vel også fremtiden….. eller hvad?

 28. Af Helge Nørager

  -

  Udviklingen i borgeres vægt i USA, har været årsag til mange teorier.
  En ting er vist fastslået, at deres brug af transfedt til stegning af deres bøffer og pommesfrits osv, har ikke været sundt.
  En del vil vel gå så langt som at mene at mange er blevet vildledt og har opnået en sundhedsfarlig vægt pga andres trang til at tjene lette penge.
  Sukkersyge og hjerteproblemer pga vægt af formange sodavand, dårlige tænder osv.

  Så det at aflive en 20-30 millioner er som ikke så svært det tager lidt tid, men de betaler selv for det, så dem om det producenter blev så velhavende på fast food at det blev spredt til resten af verden, i Afrika ses fedme i lande hvor det sker.

  Jeg ved ikke rigtigt hvem som afliver hvem, men det er grotesk at se mennesker i udviklingslande vælge en Mac med fritter, eller en grilkylling stegt i fed fedt, fra KFC.
  De bliver fede og fattige.

  Hvad gates advarer i mod er vær at tage i betragtning hvilket vores velsigende regering lige har gjort de har privatiseret statens serum institut, og har dermed ingen magt over hvem den nye ejer måtte ønske at sælge til, i fremtiden.
  Mit gæt er at virksomheden vil blive lukket så snart alle produktionshemmeligheder og tekniker til fremstilling af serum, udviklet igennem næsten 100 år, er sikkert og vel oversat til andre sprog, og spredt til hvem som nu måtte købe den viden.
  Det er jo nu en privat virksomhed der skal sikre sig en profit.

  At det er himmelråbende stupidt af vores regering er en anden sag, at køber er fra Saudi Arabien, burde få alle alarm klokker til at ringe ved alle efterretningstjenester i hele den vestlige verden.
  De er Whabbier og Salafisters venner som dræber polio vaccine personale i Palistan og Nigeria, så denne sygdom igen spredes.
  Men at den Danske regering sælger er ikke specielt underligt, landet er styret af en flok selvfede visionsløse profitlystne mennesker som kun tænker på at berige sig selv igen og igen.

  Men kort sagt ingen hvem ny ejer vil sælge til om f.eks 3 år, og ingen ved om de lukker om 1 uge, det bestemmer den nye ejer jo, det er hans virksomhed.

  Og at sælge usund mad til milliarder af mennesker er sund kapitalisme og giver godt med guld og gods til få.

 29. Af - Niller

  -

  Udmærket indlæg fra Jakob Schmidt-Rasmussen 2602 19.55
  Som desværre er havnet på den forkerte blog- gætter på at du er havnet i filteret hos ASH.

 30. Af Tove Frank

  -

  Vejen til mandens hjerte, går som bekendt gennem hans mave; der er med andre ord mange mænd, der dør af fed mad.

  Det tager vel tyve-tredive år, at aflive en doven og krævende ægtemand, ved hjælp af fed mad.

 31. Af Ulf Brese

  -

  Det er en win-win situation, for de produktive skatteborgere, at lade de lavproduktive fjolser, der ikke fatter en brik, æde, som de vil.

  For det første slipper man for deres forkælede og tåbelige brokkeri over, at nogen vil have dem til, at spise sundt, for deres egen skyld.

  For det andet, så er det jo kun en fordel, hvis fjolserne dør, før de skal have udbetalt pension…

  Hvis man kan lokke alle de lavproduktive fattigrøve til, at spise fed mad, fyldt med transfedtsyrer, kolesterol, majssirup – den farligste form for sukker – og salt, så slipper produktive skatteborgere, der lever sundt, for, at betale til fattigrøvenes pensioner, for så dør de fleste af fattigrøvene før tid.

 32. Af Gert Hansen

  -

  Mig bekendt er Det Gamle Testamente en del af Biblen. I 5. Moseborg kapitel 14 er der foreskrifter for hvad der må spises og hvad ikke. Da Koranen er delvis afskrevet fra DGT, har muslimer overtaget nogle af disse foreskrifter om, hvad der halal eller haram.

  Da Kristendom historisk set er en tilpasning af den mere rigide jødedom og delvis katolisisme til de nordeuropæiske grundlæggende hedenske former for religion, med folk der svælgede i gris og mjød, har man selvfølgelig, og gud ske tak og lov for det, fravalgt noget så glædesdræbende som hvad der må spises og drikkes og hvad ikke. Frihed til at æde og/eller drikke sig ihjel er, og bør være, en umistelig menneskelig ret, om end man ikke bør forbyde sundhedsapostle at prøve at påvirke til anden adfærd. Tvang, på både den ene og anden måde, skal aldrig forekomme i et civiliseret samfund.

 33. Af Gert Hansen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen:

  I dit udmærkede indlæg igår 13:02 skriver du til slut

  citat: ‘….muslimske inddeling af fødevarer i “rene” og “urene”, for den er direkte skyld i, at muslimer langt oftere får sukkersyge, end andre borgere i Danmark gør.’

  Jeg savner imidlertid en dokumentation for denne påstand. Har du en sådan? Jeg har ikke hørt denne påstand før, og vil selvfølgelig ikke afvise den, men kunne tænke mig at høre om en reference til en medicinsk undersøgelse.

 34. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Apropos selvforskyldt sygdom.

  Hvad med kroniske træningsskader, der kræver dyr og langvarig behandling, eller folk, der bliver permanent invalide, fordi de kommer til skade, når de dyrker sport, eller motion?

  Hvad med de mange mennesker, der bliver mere syge af de medikamenter – især de såkaldte lykkepiller – som de bliver tvunget af læger og myndigheder til, at tage?

  En helt ny, større dansk metaundersøgelse af de såkaldte lykkerpiller viser, at de såkaldte lykkepiller ikke hjælper bedre mod depression, end kalktabletter gør.

  Det er med andre ord en placeboeffekt, der hjælper de patienter, der tilsyneladende får det bedre af, at tage lykkepiller.

  Desuden kan lykkepillervære skyld i selvmord og øget voldelighed hos dem, der tager de såkaldte lykkepiller:

  Antidepressiv medicin af typen SSRI virker ikke mod depressioner, heller ikke mod svære depressioner, ifølge en stor undersøgelse af, om de såkaldte lykkepiller rent faktik virker, som overlæge og ph. d. på Copenhagen Trial Unit, Janus Christian Jakobsen, står bag.

  Det er et nyt, stort studie af 131 kliniske forsøg med virkningerne af den antidepressive medicin, og konklusionen er klar; lykkepiller virker ikke bedre mod depression, end billige kalktabletter gør, og der er endda en del alvorlige bivirkninger, af de såkaldte lykkepiller.

 35. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse: “En helt ny, større, dansk metaundersøgelse af forskningen i de såkaldte lykkepiller viser, at lykkepiller ikke hjælper bedre mod depression, end kalktabletter gør.”

 36. Af peter h

  -

  Nør ager skriver at det var himmelråbende stupidt af regeringen at sælge statens seruminstitut og vaccine-fabrik til saudi-arabien. Og HN skriver at Danmark er styret af en flok selvfede visionsløse profitlystne mennesker som kun tænker på at berige sig selv igen og igen. Og HN har ret i begge dele. Vores demokrati er ved at være en illusion. Vi står i løgnepropaganda til halsen, og fra Borgen kommer ikke meget andet end dumheder, frækheder, svinestreger og forræderi. Overalt i vores land vinder svenske tilstande frem, med forringelser, tyranni, ondskab, plyndring, gangstervælde, forbrydelser, uretfærdigheder, sygdomme og død som udkomme. De senere regeringers politik og Lars ulykkes skøre reformer og hele politik er en katastrofe.

 37. Af Sayed Bengali

  -

  Sådan er demokratiet, Peter.

  Islamismen er svaret for alle Jer, der er trætte af at blive regeret af perverse, magtsyge kvinder og kvindagtige mænd!

 38. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “endelig er der gået hul på “bylden –nej 2 bylder ” ! –Nemlig ! –Det er ikke løkken, at få børn ! –Det er u-lykken ! –2/ De muslimske langskæggede –kjortel-klædte mænd ! –Skal UD af vores land !–Glem alt om “menneskerettigheder ! –De er ikke mennesker –ej-heller dyr” ! –Men en art helt for-sig-selv ! –Før Neandertallerne ! –De er rykket ind i vores demokratiske lande –OG suger, hver blods-dråbe ud af vores lande !—De danske præster har man heller ikke megen gavn af ! –De er også blod-sugende ! –Og udretter intet for de lands/Mk er som de vitterligt lever af !

 39. Af Niels Lemche

  -

  GERT HANSEN, det er desværre en fejl i vort psykiske set-up, at vi vil kontrollere andre. Derfor alle de skøre ideer, hvoraf spiseregler kun er en side af sagen.

  Sandsynligvis dukkede spiseforbuddet mod svinekød op i egne, hvor der ingen grise var, fordi vildsvinets naturlige habitat var ødelagt (i Palæstina i løbet af det 2. årt. f.Kr.). Så blev det til en forskel mellem os, der ikke spiser gris, og dem på sletten, der gør det. og da vi naturligvis er de rigtige mennesker, så er det kun de underlødige personer, der spiser gris.

  At det ikke havde noget med, at det var sundhedsfarligt at spise svinekød kn ses af, at der i de samme områder (Mellemøsten) var nok af steder, hvor man gjorde, og at man gjorde andre steder i Middelhavsområdet, hvor de økologiske betingelser ikke var meget forskellige.

  Men du har ret: Vi er heldige. Hvis vi var fromme katolikker, stod den på fisk de næste fyrretyve dage.

 40. Af Finn Bjerrehave

  -

  Måske vi skulle prøve med økologisk frugt, og sukkersøde er børnene alligevel.
  An apple a day. Finn Vig

 41. Af Niels Lemche

  -

  Kathrine, en forklaring til Gert Hansen i filtret

 42. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Kun medens de børn er små forstås ! –Senere bliver de en pest i vores samfund –især drengene ! De er helt og aldeles overflødige ! –De siger visse kvinder selv, der indrømmer, at de har fortrudt, at de har fået børn !

 43. Af b j

  -

  Ja, vi er trætte af at blive regeret af perverse, magtsyge kvinder og kvindagtige mænd, som huserer i både partierne, retsvæsnet, medierne og mange andre steder. Men islamisme er heller ikke sagen. Det véd vi jo fra de mange lande hvor islamismen (og kommunismen) har været prøvet, og hvor det altid endte i fattigdom, tyranni og barbari. Måske er der bare ikke en løsning, så længe politikere og medier er uden moral, og sålænge vælgerne villigt lader sig bedrage. Måske det var så stor en fejl at lade perverse, magtsyge, lunefulde, skøre, nedrige, hadefulde og kortsynede kvinder få stemmeret, at Danmark, Sverige og hele Europa er redningsløst fortabt. Feminiseringen af samfundene er en djævelsk form for galskab som foreløbig har ført til decideret mandsfjendsk, familiefjendsk og børnefjendsk politik….. noget som i længden vil opløse og destruere vores kultur og civilisation indefra. Se også “Why women destroy families, nations and civilizations”.

 44. Af J L

  -

  Ulf Brese
  Jeg skrev noget lignende engang om rygning. Selvfølgelig som sort ironi. At det faktisk samfundsøkonomisk kan betale sig at folk ryger, da de dør tidligere. En rapport fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, dokumenterer dette.

  /Jesper Lund

 45. Af johann Walizscki

  -

  For 40 år siden kunne man kun få økologisk mad. I dag skal man betale ekstra for at få økologisk mad. De fattige har kun råd til kemiske sammenblandinger, som man kalder mad, men som er giftig kemisk cocktail.
  Sådan er kapitalismen.

 46. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “Jeg savner imidlertid en dokumentation for denne påstand. Har du en sådan? Jeg har ikke hørt denne påstand før, og vil selvfølgelig ikke afvise den, men kunne tænke mig at høre om en reference til en medicinsk undersøgelse.”

  Det bedste svar, jeg umiddelbart kan give, er, at citere en relevant del af indlægget fra 13.02:

  “…en endnu ikke offentliggjort undersøgelse lavet af Imran Rashid i samarbejde med overlæge Jette Vibe-Petersen, viser, at 56 procent af 1. generations pakistanske indvandrere i Danmark svarer nej til at kende til type 2 diabetes, mens det kun er tilfældet for 17 procent af danskerne.”

 47. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Man kan sagtens lave mad, der overholder de traditionelle, muslimske kostråd, og ikke fremmer udviklingen af diabetes.

  Men det forudsætter, at man har tillid til de læger, som fremsætter kostrådene og anbefaler motion, og disse læger hævder jo samtidigt, at svinekød er udmærket mad, selvom det er strengt forbudt, at spise svinekød, ifølge de muslimske spiseregler.

  Jeg synes, at det er oplagt, at gå ud fra, at en del dårligt uddannede, muslimske fundamentalistiske simpelthen nægter at tro på de “vantro” læger, som fortæller dem, at svinekød er sundt, og derfor tror de heller ikke på deres andre kostråd.

  Men det er da også meget muligt, at den primære årsag er, at disse indvandrere simpelthen ikke forstår dansk godt nok.

 48. Af Gert Hansen

  -

  Niels Lemche:

  Mig bekendt forekommer trichinosis også i kølige klimatiske forhold, ja, trives vel egentlig bedre dér. Ligeledes at der er fundet ben af svin i ikke-jødiske køkkenmøddinger i Palæstina, hvilket nok forklarer, at jøder uden tvivl har brugt forbuddet til at skelne mellem ‘rigtige’ og ‘underlødige’, som du er inde på. (Idag bruges også tørklædet af visse muslimer til at markere et samme).

  Der er mange måder for religiøse af forskellig observans, til at markere afstandstagen fra anderledes tænkende, og samtidig markere ’stammens’ sammenhold overfor ‘de andre’.

 49. Af Hvorfor favoriseres støjsen dere og debatsabotører?

  -

  Et indlæg med kritik af ted dy bamsens evindelige vrøvlerier kom på, men er siden slettet. Hvorfor?

 50. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Mere eller mindre tåbelige tabuer, i forbindelse med kost, opstår stadig, og de skyldes langt fra altid religiøs fundamentalisme.

  Der er f.eks. opstået et tabu mod, at spise hestekød, selvom det tidligere var helt almindeligt, at spise hestekød, så irrationelle tabuer om kost opstår stadig, den dag idag.

  De fleste unge ved, at det ville være yderst rationelt, at skifte oksekøddet ud med svinekød af hensyn til klimaet, for hestekød og oksekød smager omtrent ens, og heste udleder langt mindre metan, end køer gør.

  Men dét får nok ikke mange unge til at skifte oksekøddet ud med hestekød; dertil er det nye tabu mod, at spise hestekød for stærkt.

  Der er også flere, der er skeptiske overfor svinekød, fordi det meste svinekød efterhånden er inficeret med MRSA, så på dén måde er det jo desværre ikke helt irrationelt, hvis man opfatter dansk svinekød som urent, selvom MRSA er mindre farligt, end mange tror.

  Men det er jo landbrugets egen skyld.

Kommentarer er lukket.