Kirken og mission

Af Kathrine Lilleør 76

Dåbstallet er faldet til 62%. Et dramatisk tal. Overskrifter har det trukket, og bisper over hele landet har erklæret deres stifter i undtagelsestilstand. Nu skal der døbes. De små børn skal komme til os, og det kan kun gå for langsomt. Men skal danske muslimers ikke-dåb af deres børn tælle med i Folkekirkens dåbsstatistik? Provsten i Hjørring Thomas Reinholdt Rasmussen har set på tallene fra Danmarks statistik. Han er kommet frem til følgende: I 2016 fødtes 61.614 børn i Danmark, og der var 42.026, som blev døbt, det giver 62%. Javel. Men af de 61.614 var 11.385 børn af indvandrere og 1.916 børn af efterkommere af indvandrere. Det betyder, at der i 2016 fødtes ikke 61.614 men 48.313 af flere-generations-danskere. Hvis vi forestiller os, at børn af indvandrere og deres efterkommere sjældent døbes i folkekirken, og 42.026 blev døbt, får vi en dåbsprocent på 87%.

Ergo: De små børn bliver i stort tal døbt i folkekirken. Undtaget er børn af dem, der ikke så langt øjet rækker, har været kristne. Det biskoppelige alarmberedskab og skiftende mediers forudsigelse af folkekirkens snarlige død er henholdsvis overreaktion og ønsketænkning. Hvis dåbsstatistikken skal forbedres afgørende, skal vi ud og døbe muslimer. Omvende dem. Få skiftet bedetæppet ud med salmebogen. Missionere. Kort sagt.

Dansk Folkeparti har sagt det i årevis. Jeg kan huske, hvor jeg stod, da Søren Espersen anklagede mig for ikke at opfylde mit præsteløfte, når jeg ikke så det som en indlysende opgave at omvende muslimer. Umiddelbart kan det ligne, at han har ret. Kristus befaler os ved vores dåb, at vi skal gå ud og gøre alle til hans disciple ved at døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Døbe gør jeg gerne. Bestemt. Men stemme dørklokker med vand og ritualbog under armen i Mjølnerparkens opgange, gør jeg ikke.

Niksen. Njet. Ikke på vilkår. Det er respektløst. Ville til forveksling ligne den nedladenhed man i lande som Saudi Arabien møder os kristne med. Som andenrangstroende, fordi vi ikke tror det samme som flertallet. Der er i den europæisk tradition respekten til forskel. Respekt for det andet menneskes åndelige valg, der ikke skal intimideres, så længe det ikke forstyrrer den offentlige orden eller bryder landets love.

Synspunktet går et par århundreder tilbage. Således holdt Frederik den 6. hånden over jøderne og skærmede dem mod forfølgelse ved at give dem medborgerskab. Han sendte ikke præster ud for at omvende dem. Han lod liberalt i genskæret fra den amerikanske og franske forfatning jøderne frit vælge deres tro. Grundlovsfædrene sikrede, at den respekt smittede af på Folkekirken. Fordi vi i et par århundreder er blevet holdt i kort snor af staten, er der skabt en tradition for upolemisk at forkynde Kristus i stedet for at forkynde mod dem, der ikke tror som os. Åndsfrihed har vi her i landet således praktiseret ikke bare demokratisk men også religiøst. Endnu en af utallige velsignelser, vi kan takke båndet mellem stat og kirke for.

Hvad da med missionsbefalingen ved dåben? Overhører Folkekirken den? Nej, den står ved magt. Ikke som tvangs- eller dørsælgerdåb, men som forkyndelse. En forkyndelse, der åbner kirkedøren for dem, der gerne vil ind. De nybagte kristne forældre siger jatak. 87%. Knapt ni ud af ti nyfødte.

Mission completed.

76 kommentarer RSS

 1. Af Birger Nielsen

  -

  Lau
  Jeg var engang til eksamen i Esajas messiasforudsigelse. Det gik ikke særlig godt, hvis det kan trøste dig.

 2. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er religion vel ikke andet end gamle dages form for magthaver fake news. At genopstå fra de døde, jomfrufødsel eller andet eventyr agtig junk kunne været skrevet af H C Andersen og opført som en Ludvig Holberg komedie. Heldigvis virker julemanden kun én gang om året.

 3. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, jo det er religion nok. Ellers ville det ikke spille så stor en rolle også i samfund, hvor dine magthavere ikke er til stede.

 4. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, jo det er religion nok. Ellers ville det ikke spille så stor en rolle også i samfund, hvor dine magthavere ikke er til stede.

 5. Af Rikke Nielsen

  -

  Vorherre bevares for en usympatisk og ekskluderende konklusion,

 6. Af Jan Petersen

  -

  Men taget i betragtning hvordan ofte – helt legalt folkevalgte magthavere – skamrider eget land og befolkning, kan jeg da godt forstå – hvis eventyr virker mere tiltalende end ren iscenesat anarki og kaos.

 7. Af Birger Nielsen

  -

  Jan P.
  H.C. And havde sin egen naive tilgang til kristendommen, men Holberg derimod havde vist et ret kritisk fodhold til religion.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Birger surt show, og jeg kender godt fornemmelsen. Så sent som i eftermiddags blev jeg belært af min søde hustru, om at der intetsteds i GT står at Farao var Ramses og at jeg iøvrigt havde set for meget af de 10 BUD med Charles Heston. UPS hvor kom det lige fra? Det er år siden. Nå! hun har for det meste, nej ofte, ja hun havde ihvertfald ret idag!

 9. Af Birger Nielsen

  -

  Lau, er farao ikke en titel.
  Jeg har også i min barndom set Heston som Moses og som Ben Hur i et rørende møde med selveste Jesus, dog kun set bagfra. Ikke et øje var tørt i Fønixteatret i Næstved. Eller Zefferellis store Jesusfilmatisering med de mange store stjerner i biroller. Jo flotte bibelfilm er der nok af, fantastiske fortællinger med ofte storladent musikscore. Amerikanerne kan det der med bibelfilm, flot og fiktivt, men Lau, troen den lader til at gå mig næsen forbi.

 10. Af N. Jensen

  -

  Jeg synes da vi skylder mulitimillionøsen Ulla Tørnæs stor tak for at hun passer godt på ARLA.

  OK, det ville nok havde lidt mere effektivt, hvis hun havde krævet af ulandsmodtagerlandene at de havde et troværdig børnebegrænsningsprogram.

  Dermed kunne hun jo havde forhindret massedød blandt afrikanske småbørn.

  Men sådan er der jo så meget.

  ARLA uber alles !

 11. Af Niels Lemche

  -

  LAU og BIRGER NIELSEN, Jeg var også vældig imponeret af De Ti Bud, som jo i virkeligheden er en gang relgiøs crap. Det er rigtig, at Farao er en titel, men pr tradition opfattes ordet som et navn i Bibelen og staves derfor med stort. Den egyptiske titel betyder sådan nogen som “stort hus”. Og man kan i hvert sige, at hvis Farao i den historie er Ramses (II), så ligger han i hvert fald ikke på bunden af Det Røde Hav (eller ‘Sivsøen’), men på museet i Cairo. Der mangler faktisk ingen af faraonerne fra datiden i samlingen på museet. Men sådan er der så meget.

 12. Af j nielsen

  -

  “Er der nogen sammenhæng i at jøderne er verdens mest religiøse folk, og så den kendsgerning at de har erhvervet mere end 42% af Nobelpriserne, skønt de udgør mindre end 2% af verdens befolkning…?”

  Nej. Der er en anden forklaring.

  Jøder har ikke ejet land, og har derfor ikke været bønder. Man har i højere grad end andre folkeslag været henvist til at overleve på basis af sit intellekt.

 13. Af N. Jensen

  -

  Hvorfor fortsætter Berlingske med sin oldnordiske blogteknik ?

  Her kunne I virkelig lære noget af JP, hvor man kan redigere i sine kommentarer, og hvor man sjældent bliver udsat for censur.

  Hvilket nu til dags synes at være mere reglen end undtagelsen hos Berlingske

 14. Af Jan Petersen

  -

  Jøderne er imponerende forretningsfolk. Så kan man ellers lægge i det, hvad man har lyst til :)

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er kineserne i samme kategori.

 16. Af N. Jensen

  -

  Og så kommer blogindlæg nærmest straks på JP, mens Berlingskes blogs kræver en engleagtig tålmodighed.

  Skal ikke kunne sige om det er et teknisk problem, eller om der er resultatet af Berlingskes censurpolitik

 17. Af P Christensen

  -

  Kommentatorer som B Nielsen aka PrebenF1Jensen bryder sig stadig ikke om “ateister” og
  andet godfolk, der mener at ” alting kommer af ingenting”.

  Når det gælder flere indlæg her, synes ingenting dog at komme af ingenting.

  Religiøse kan dog aldrig svare på, hvorfor indsættelsen af en høne før ægget,
  i form af skabende guder, skulle ændre på det faktum at første led (her guderne)
  vil synes at være kommet af ingenting

 18. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Hvis du står inde for, at alle Faraoer ligger hvor de skal og ingen mangler, bekræfter det mig kun i at Faraoen der forfulgte Moses i sin forhærdelse, var en slet fyr. Så har han stået i sin holdende stridsvogn, og ladet sine soldater om at eftersætte jøderne med bølgevægge hænge truende over sig. Det er det der er så farligt med forhærdelse, man kan komme til at ignorere, hvem det er man står overfor. Og tænk så på hvilken konsekvens det fik for det ægyptiske rige bagefter. Det var ikke bar spas.

 19. Af Flemming Lau

  -

  J Nielsen.
  Ja det kan du med en vis ret hævde, hvad angår deres tid i den lange dispora. Men du skylder at forklare evnen til at skabe en national identitet via Toraen og GT 700 år før Krist, som få andre andre folkeslag, om nogen overhovedet..!

 20. Af Niels Lemche

  -

  J. Nielsen, jo, men hvem forhindrede dem deri? Os andre. Glem Laus dateringer. Jeg ved faktisk ikke hvor han har dem fra. Hans dato for den jødiske nationale identitet er der ikke mange, der hopper på længere, bortset fra dem, der vil datere dem til Davids tid, som skulle have været 1000 år f.Kr., må men David var jo også konge i en stor by, der bare ikke eksisterede på hans tid. Og sådan kan man blive ved.

 21. Af Arne Hornborg

  -

  Kære Kathrine Lilleør.

  ,,Kirken den er et gammelt Hus,
  staar om end Taarnene falde”.

  Jeg behøver vist ikke at citere mere.

  Kirken, absolut vore smukke kirkebygninger, med alt det øvrige Kirken også udfører, men KIRKEN er vel i ligeså høj grad der hvor mennesker forsamler sig om Guds Ord?
  Eller tager jeg meget fejl?

  Mange, rigtig mange og varme hilsener.

  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 22. Af bo hansen

  -

  Betyder det noget hvad de rødradikale tågehorn mener. De har jo de sidste 40 år fyldt vi danskere med løgn og hykleri og falsk humanisme. Og de er nu igang med at skabe forrykte og svenske tilstande i vores land. Se 180g, den korte, eb igår, snapha og Berlin gske om at kvindesagen/feminismen er mandsfjendsk og børnefjendsk og går efter at splitte/destruere kernefamilierne og familieværdierne.

 23. Af Missionsbefalingen afblæst | ricardtriis

  -

  […] var ganske mærkeligt forleden at læse Kathrine Lilleørs blog, se her. Hun har afblæst missionsbefalingen. Hun indrømmer, at vi ved hver dåb citerer dette stykke fra […]

 24. Af Lis Sørensen

  -

  Alle religioner er roden til alt ondt i verden her. Især abrahimske.

  Vi skal bruge stsatsmidler på at af-religisøre alle borger. Forbyde religiøs hjernevaskning før det 21 år mv.

 25. Af georg christensen

  -

  Hvad betyder “dåben”?. For mig, som LIV og ateist?. Desværre ikke andet, som “det” at livs skaberne “manden og kvinden”, med dåben forsøger at give deres afkom samme regelsæt som de selv har erfaret, i grunden ikke andet, som et mafia lignende “magtbegær”. Et “magtbegær”, som det moderne LIV , ikke mindst med “data logikken” forlængst burde have afskrevet, på alle områder
  Med den nye oplysningstid har LIVET endelig fået nye muligheder i hånden og disse bør vi tage alvorlig, og ikke bekæmpe dem i fortidens magtbegærlige “illusions beskrivelser”.

  NB: Faik news og fakta news?. Hvem er bedst til med bare lidt “viden om”, at bedømme værdien af dem?. Efter min bedste overbevisning , er det “enkelt individet” i sin egen selvstændighed med ansvar overfor det andet .

 26. Af georg christensen

  -

  Troen og visionen , i missionen om “enerets fornemmelsen”, er en sygelig vision og mission om illusitionens kulturelle tvangs forestilling.

  Små børn “nyt LIV”, skal døbes, få en næsering i øret eller omskæres, alt efter såkaldte kultur bestilte fortids fantasier, fortids fantasier, hvor NYT LIV , inden selvstændig selv udfoldelse , uden valgmulighed ,øjeblikkelig sendes ind i et “maffia lignende” styre system.

  NB: Af og til spørger jeg mig selv: Er LIVET endnu ikke kommet ud af sine egne bleer, er den udvidede “viden om” endnu ikke i stand til at bruge “viden om” eller ønskes der kun at bruge den såkaldte “kulturbestilte”, med tvangs indførte enevældige “viden om” for at også at få indflydelse på fremtiden. Hvis det skulle være tilfældet ,så vil fremtiden ligge i fortidens hænder, medens nutiden bare opfører sig som en flok fortids slaver, styret af troen på nutidens “alkymister” i deres illusitions beskrivelser.

Kommentarer er lukket.