Kirken og mission

Af Kathrine Lilleør 76

Dåbstallet er faldet til 62%. Et dramatisk tal. Overskrifter har det trukket, og bisper over hele landet har erklæret deres stifter i undtagelsestilstand. Nu skal der døbes. De små børn skal komme til os, og det kan kun gå for langsomt. Men skal danske muslimers ikke-dåb af deres børn tælle med i Folkekirkens dåbsstatistik? Provsten i Hjørring Thomas Reinholdt Rasmussen har set på tallene fra Danmarks statistik. Han er kommet frem til følgende: I 2016 fødtes 61.614 børn i Danmark, og der var 42.026, som blev døbt, det giver 62%. Javel. Men af de 61.614 var 11.385 børn af indvandrere og 1.916 børn af efterkommere af indvandrere. Det betyder, at der i 2016 fødtes ikke 61.614 men 48.313 af flere-generations-danskere. Hvis vi forestiller os, at børn af indvandrere og deres efterkommere sjældent døbes i folkekirken, og 42.026 blev døbt, får vi en dåbsprocent på 87%.

Ergo: De små børn bliver i stort tal døbt i folkekirken. Undtaget er børn af dem, der ikke så langt øjet rækker, har været kristne. Det biskoppelige alarmberedskab og skiftende mediers forudsigelse af folkekirkens snarlige død er henholdsvis overreaktion og ønsketænkning. Hvis dåbsstatistikken skal forbedres afgørende, skal vi ud og døbe muslimer. Omvende dem. Få skiftet bedetæppet ud med salmebogen. Missionere. Kort sagt.

Dansk Folkeparti har sagt det i årevis. Jeg kan huske, hvor jeg stod, da Søren Espersen anklagede mig for ikke at opfylde mit præsteløfte, når jeg ikke så det som en indlysende opgave at omvende muslimer. Umiddelbart kan det ligne, at han har ret. Kristus befaler os ved vores dåb, at vi skal gå ud og gøre alle til hans disciple ved at døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Døbe gør jeg gerne. Bestemt. Men stemme dørklokker med vand og ritualbog under armen i Mjølnerparkens opgange, gør jeg ikke.

Niksen. Njet. Ikke på vilkår. Det er respektløst. Ville til forveksling ligne den nedladenhed man i lande som Saudi Arabien møder os kristne med. Som andenrangstroende, fordi vi ikke tror det samme som flertallet. Der er i den europæisk tradition respekten til forskel. Respekt for det andet menneskes åndelige valg, der ikke skal intimideres, så længe det ikke forstyrrer den offentlige orden eller bryder landets love.

Synspunktet går et par århundreder tilbage. Således holdt Frederik den 6. hånden over jøderne og skærmede dem mod forfølgelse ved at give dem medborgerskab. Han sendte ikke præster ud for at omvende dem. Han lod liberalt i genskæret fra den amerikanske og franske forfatning jøderne frit vælge deres tro. Grundlovsfædrene sikrede, at den respekt smittede af på Folkekirken. Fordi vi i et par århundreder er blevet holdt i kort snor af staten, er der skabt en tradition for upolemisk at forkynde Kristus i stedet for at forkynde mod dem, der ikke tror som os. Åndsfrihed har vi her i landet således praktiseret ikke bare demokratisk men også religiøst. Endnu en af utallige velsignelser, vi kan takke båndet mellem stat og kirke for.

Hvad da med missionsbefalingen ved dåben? Overhører Folkekirken den? Nej, den står ved magt. Ikke som tvangs- eller dørsælgerdåb, men som forkyndelse. En forkyndelse, der åbner kirkedøren for dem, der gerne vil ind. De nybagte kristne forældre siger jatak. 87%. Knapt ni ud af ti nyfødte.

Mission completed.

76 kommentarer RSS

 1. Af Niels Lemche

  -

  Kære Kathrine, nu får du sikkert ballade med Hans Ravn Iversen, der i den sidste menneskealder har annonceret folkekirkens dødsdom. Jeg plejer at svare ham, at det, at der ikke er flere folk i kirken, hænger nok sammen med, at landet ikke stander i våde, for så ville de troende fylkes om kirken. Dine tal kan også tages videre til den procentdel af befolkningen, der er medlemmer af folkekirken, nemlig at de tal, der råbes op om, ikke tager hensyn til den muslimske befolkning, der er kommet til landet og født her gennem de sidste halvtreds år.

  Frederik VI var et oplysningsmenneske og som de fleste konger i datiden frimurer. Der fik han i hvert fald indprentet respekten for andre mennesker, som førte til mange reformer i datiden, som bl.a. stavnsbåndets ophævelse, hvor de ledende personer bagved ligeledes for en vigtig dels vedkommende var frimurere.

  Jeg tænker, at hvis vi stadig havde haft enevælden, havde den kongelige ordre også været gyldig for den muslimske befolkning med besked til hele det højreradikale markskrigeri om at passe på, og så havde vi ikke hørt mere dertil.

 2. Af Flemming Lau

  -

  Kære Lilleør.
  Idag ville det være intimiderende at leve op til Jesu missionsbefaling. Og om 30 år vil bare det at bekende sig som kristen være en intimidering i sig selv. Men for 40 år siden var der er vindue åbent…! Nåh nej! Der havde man jo travlt med diverse moderne teologier. Erstatnings og befrielsesteologi, det sociale evangelium og et perverst kristent selvhad. Nu skriver vi 2017 og på torsdag fælder højesteret dom vedrørende politikerenes påståede grundlovsbrud med homovielser i folkekirken. Vi har jo nok en anelse om sagens udfald, så derfor er citat fra Luthers mund:

  “Juraen er en skøn brud, når hun forbliver i sin seng. Men stiger hun over i en anden seng og vil i kirken styre over teologien, da er hun en stor hore!”

 3. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, lidt retro igen? Da jeg var ung, tog man ikke sin Bibel frem i S-toget for at læse i den. Så havde man på fornemmelsen, at der på stationen, når man ankom, ville stå fire mænd i hvide kitler og køre en på St. Hans. Det har sandelig ændret sig. Faktisk er der en langt større åbenhed om religion idag end i vore forældres tid.

 4. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Jeg har nu aldrig været udsat for noget medens jeg i toget i ’70 erne, har læste i min feltbibel. På den anden side vidste jeg da godt at tidsånden havde ændret sig siden ’50 erne

 5. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Katrine Lilleør ! Hvis Danmark skal kunne se sig-selv i øjnene i det næste århundrede ! Så skal der ikke være noget, der hedder “danske muslimer” ! –Enten er man dansker ! –Eller også er man ikke ! —Alle ikkerne kan indstille sig på, at pakke kufferterne ! –Det samme mener de i Frankrig ! Så er sagen klar ! –Vikingerne var aldrig feje –Og det skal heller ikke ske indtil videre !

 6. Af b niel

  -

  Ja, ateisterne, kommunisterne og de radikale er stolte af at de tror på at alting er kommet af ingenting, og vil gerne have afskaffet folkekirken og kristendommen. Det lykkes dem måske ved brug af “værktøjerne” indvandring, multi-kulti og islamisering. Dernæst bliver danske kvinder samt kommunister, ateister og radikale jaget vildt. I Iran blev kommunister tortureret, skudt og hængt i titusindvis, som tak for deres hjælp til kho mei nis revolution.

 7. Af Birger Nielsen

  -

  Både Lemche og Lau er vel så kloge mennesker, at de udmærket ved, at de hellige bøger Koranen,GT og Ny test. alle er skrevet og redigeret af ukendte personer på grundlag af gamle oldtidslegender og vandrehistorier, som er opstået i primitive stammesamfund.
  Vi skriver 2017 og sandsynligheden for at møde guder og engle er nøgternt set lig nul.
  Hvorfor dog blive ved at hylde religionernes absurde tankeverden ?

 8. Af b niel

  -

  Ja, ateisterne, kommunisterne og de radikale er stolte af at de tror på at alting er kommet af ingenting, og vil gerne have afskaffet folkekirken og kristendommen. Det lykkes dem måske ved brug af “værktøjerne” indvandring, multi-kulti og islamisering. Dernæst bliver danske kvinder samt (rest i filt ret??)

 9. Af b niel

  -

  Der er så meget ateister, kommunister, feminister og pladderhumanister ikke forstår. Det samme kan siges om politikere, journalister, bureaukrater og jurister. Fordummelsen af danskerne har været en bragende succés. Det er vel derfor Danmark idag er en jungle og en galeanstalt mere end et velordnet samfund. Se 180g, den korte og snapha.

 10. Af Birger Nielsen

  -

  Hvem er denne B Niel ( er det et rigtigt navn?), som bruger det sædvanlige kommunistvrøvl overfor de ikketroende stakler ?

 11. Af Flemming Lau

  -

  Endelig Birger! Har savnet dit besyv. “Gå aldrig ned på udstyr!” HelligåndeN svigter aldrig…! Heller ikke dig Birger, når tiden er inde….

 12. Af b niel

  -

  I vores naboland bliver tilstandene mere og mere groteske og uhyggelige for hver dag. I Malmø, Gøteborg og Stockholm osv. er der krig i gaderne. Der genlyder af skud, skrig og granateksplosioner. Biler og huse går op i flammer, tusinder af kvinder overfaldes og mishandles, mænd stikkes ned med sværd, spyd og knive, og selv børn er ikke sikre. Hjemmene og butikkerne angribes af brutale røvere, og overalt breder frygten sig. Se snapha.

 13. Af Birger Nielsen

  -

  Hej igen Lau.
  Den eneste ånd, jeg vedkender mig, er min dårlige ånde.
  Derfor vil jeg gå ud og børste mine tænder og gå i seng.
  Sov godt Lau.

 14. Af Flemming Lau

  -

  Birger jeg følger trop. For meget summende kranseguf, sweet dreams.

 15. Af b niel

  -

  I årevis har flertallet af svenske politikere haft travlt med at forråde det svenske folk. Nu ser vi resultatet. En katastrofe der vokser og vokser. Blodet flyder, og mordraten er blevet helt ekstrem. Svenskerne tyranniseres og terroriseres. En guerillakrig/borgerkrig eller et folkemord er begyndt. Igangsat af en politisk mafia. Det er slemt derovre, og det bliver værre. Men også Danmark er i frit fald.

 16. Af b niel

  -

  På de fleste blogs er der næsten ingen ytringsfrihed. Men her er måske et ganske lille åndehul? Til f.eks. at fortælle lidt om vores FANTASTISKE regering. Som lige har solgt statens serum institut og vaccinefabrik til en saudiarabisk sheik med islamiske forbindelser. (med DFs accept!) Regeringen lars ulykke har også forvandlet postvæsnet (og retsvæsnet) til et fallitbo. Løftet om indvandringsstop har man ikke holdt. Det var ren valgflæsk. DSB og DR, skatte-, bolig- og familiepolitikken fungerer også elendigt. Sundhedsvæsnet er nu så forringet, at der ikke bare er lig på bordet. Der er STABLER af lig pga. de mange forringelser og nedskæringer. Oveni er der GROV diskrimination af danskerne på mange områder. Regeringens og borgens politik er forrykt, kriminel og en kniv i ryggen på folket. Vi får nok samme skæbne som grækerne og svenskerne.

 17. Af b niel

  -

  Længe har de radikale og skabsradikale kliker arbejdet på at gøre danskerne afmægtige og forsvarsløse. Hæren og hjemmeværnet er reduceret til en slags tivoligarder, civilforsvaret er nærmest afskaffet. Selvforsvar er nærmest forbudt. Forbrydere forkæles og ofre hånes. Der skæres ned på brandvæsner og ambulancer. Lægevagter forringes. Hospitaler, kaserner, skoler, slotte, hoteller og millionvillaer omdannes til modtagelsescentre for afrikanere og arabere. Velfærd og sundhedstjenester afskaffes for at skaffe penge til indvandring og skøre/luksuriøse/udanske projekter. Mænd, familier og børn hetzes, splittes, tyranniseres og udnyttes. Ønsker de radikale kliker at fordrive og udrydde danskerne? Det hele er meget værre end det kan skildres på få linjer. Se 180g, den korte og snapha.

 18. Af b niel

  -

  Længe har de radikale og skabsradikale kliker arbejdet på at gøre danskerne afmægtige og forsvarsløse. Hæren og hjemmeværnet er reduceret til en slags tivoligarder, civilforsvaret er nærmest afskaffet. Selvforsvar er nærmest forbudt. Forbrydere forkæles og ofre hånes. Der skæres ned på brandvæsner og ambulancer. Lægevagter forringes. Hospitaler, kaserner, skoler, slotte, hoteller og millionvillaer omdannes til modtagelsescentre for afrikanere og arabere. Velfærd og (rest i fil t ret?)

 19. Af b niel

  -

  Længe har de radikale og skabsradikale kliker arbejdet på at gøre danskerne afmægtige og forsvarsløse. Hæren og hjemmeværnet er (rest i fil t ret?)

 20. Af P Andersen

  -

  Prøv at google kræftsyge svigtes/hjertesyge svigtes/psykisk syge svigtes/hjemløse svigtes/pårørende svigtes. Se specielt: Dansk psykiatri i verdensklasse: VELKOMMEN TIL STENALDEREN. Eller læs eb-tillæg MORDET PÅ PSYKIATRIEN. Eller læs om BESPARELSER KOSTER LIV! Se også artikler om hvordan V, K og S snyder os med de såkaldte supersygehuse som alt i alt er noget af et bluff-nummer. Centralisering, udlicitering og massevis af FORRINGELSER for syge og pårørende, er hvad det handler om. Se den korte avis og 180g. Også artikler om skilsmisse-bureaukratiet og den fascistiske/mandsfjendske familiepolitik/retspolitik kan være meget oplysende. Meget tyder på at det danske folk er ved at gå planken ud.

 21. Af Niels Lemche

  -

  Så skal der ikke være noget, der hedder “danske muslimer, en god ven forklarede forskellen på de danske jøders skæbne og jøders skæbne ellers o det besatte Europa med, at der ikke var jøder i Danmark. Der var ikke danske jøder, men jødiske danskere. Hvis muslimer vil leve her, må de se i øjnene, at de er muslimske danskere og ikke omvendt. Danmark har haft en tradition for at være et meget frisindet samfund: Kan vi lide dig, er du god nok! Når man ser bort fra de nationalkonservative, der brøler deres ‘arier-ideologi’ ud i æteren, er holdningen nok derude, at hvis muslimen ser sig som dansk og opfører sig sådan og taler som sådan, så er han/hun god nok. Problemet er selvfølgelig, at mange af dem synes at have svært ved at acceptere det, og så bliver de aldrig selv accepteret.

 22. Af Niels Lemche

  -

  B NIEL, var det denne blog, du skulle ødelægge med dine sygelige fantasier? Af din nærmest uendelige strøm af udgydelser i nat er der ikke en eneste, der har det fjerneste med bloggens emne at gøre.

 23. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “300 millioner kroner sender “afviklingsminister Ulla Tørnæs ” ! –Til Sudan ´s sultende mennesker ! Til, at kunne trække lidelserne ud for for dem der i Sudan !–Hvis de så overlever –Hvad sker der så ? –De begynder, at parre sig igen ! –De afrikanere, begynder forfra igen –og igen – og igen formérer sig udover alle bredder ! –Danskerne er til grin for alle de “godgørenheds-skatteborger-penge ” –igen – igen !—-Så begynder de afrikanere, der er sluppet ud af hungersnøden, at vælte ind til Danmark –som evigheds-migranter ! –Og Ulla Tørnæs –kan sidde dér med “fletningerne i postkassen –og blive til grin ! igen –igen ! HALLO !

 24. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! ” Indvandrene bringer hjemlandets konflikter med til Danmark ” ! –Så sandt som det er sagt !–Der er INGEN grænser for, hvad levebrøds-politikerne hælder nedover hovederne på danskerne !—Hvad kunne danskerne –de gamle – de hjemløse –de ben- og arme-amputérede x-soldater –ikke slippe for af iidelser –Hvis vi ikke havde en flok inkompetente politikere –siddende i kuvøsen, hvor penge ingen rolle spiller ! –Man giver bare 300 millioner kroner ud til en håbløs opgave –der ikke fører nogen steder hen !

 25. Af b niel

  -

  At du, ni els l em che, er radikal og tilhænger af multi-kulti og islamisering samt Danmarks ødelæggelse, er der for mig ingen tvivl om. For dig er sandheden ilde hørt. Og selvom du bor i Sverige, kan du ikke få øje på at der er en katastrofal udvikling i gang i Malmø, Gøteborg, Stockholm og mange andre byer og områder. Det går fint i Sverige, påstod du jo fornylig. Men læs 180g, snapha og den korte.

 26. Af b niel

  -

  L em che, hvad med dine egne løse fantasier? Hvad med dine egen uendelige strøm af udgydelser? Hvad med alle de gange hvor du, uanset emnet, har travlt med at nedgøre og betvivle andres indlæg? Du tilbringer vist det meste af dagen ved din pc, men alt hvad du skriver kan koges ned til at radikal politik er klog politik, og masse indvandring er ikke noget problem, bare vi er humanistiske nok. Plidder-pladder.

 27. Af b niel

  -

  Mens danskere i tusindvis unødvendigt lider og dør i “sundheds”væsnet pga. spareøvelser og forringelser, sender ul la tør næs 300 millioner kr. til Afrika, oveni i de milliarder vi allerede har sendt derned. Forskere har påvist at den hidtidige u-lands bistand har skadet u-landene mere end den har gavnet dem. Billioner eller trillioner af kroner, dollars og euroer osv. er forsvundet ind i mafiakliker, ind i junglerne eller har skabt monstrøs overbefolkning.

 28. Af Niels Lemche

  -

  Det plidder pladder, der kommer her, kommer fra folk som dig, B NIEL, Bare sådan en sindsvag bemærkning som “danskere i tusindvis unødvendigt lider og dør i “sundheds”væsnet pga. spareøvelser og forringelser”, burde være vidnesbyrd nok om standarden for dine indlæg. Hvor har du det ævl fra? Det er jo bare primathyl fra din jungel af had. Skidt være med for umennesker som dig, at måske hundredtusindvis af mennesker dør af sult andetsteds på kloden. Bare du kan nyde din øl, fisse og hornmusik kultur i kolonihaven. Min dýbeste foragt for det menneskesyn, du repræsenterer!

  Og alt dit sindsyge sludder har stadig ikke en brik med emnet på bloggen at gøre.

 29. Af b niel

  -

  Berlin gske har idag en interessant artikel om at “kvindesagen” decideret arbejder på at destruere kernefamilien. Vil det sige at mændene langt om længe er ved at opdage at feministerne og kvindesagskvinderne… sammen med skilsmissebureaukratiet og domstolene… holder dem tykt for nar på familieområdet?

 30. Af Birger Nielsen

  -

  Luk ned for denne skingre pseudodebattør, der kalder sig B Niel, og som ødelægger enhver saglig debat. Guderne skal vide, at undertegnede ligesom de fleste andre danskere ser med stor skepsis på den ukontrollerede muslimske indvandring og ensretning i Vesteuropa, samt på tyrkernes storhedsvanvid, men det er vel ikke hovedtema her.
  Pastor Lilleør skal narurligvis argumentere for folkekirkens lyksagligheder, men en egentlig debat om religionernes magt og inflydelse for almindelige mennesker i 2017 dør altid hen.
  Al diskussion om religion og fx. befolkningsvækst er tabubelagt. Afrikas befolkning mere end fordobles inden 2050. Hvad sker der? Intet. Tys, tys .

 31. Af Niels Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, lagde lige et indlæg på Sørines blog, som nok også har interesse her. Det handler om at se den islamiske terror som dødkramper, ikke for os, men for Islam, der kun kan overleve ved at sørge for, at muslimerne forbliver i det intellektuelle tørke, religionen har udviklet sig til at være.

  Det er klar at B Niel forsøger på sin egen perverse måde at imitere dig. Jeg forstår godt din frustration. Vi får aldrig en ordentlig debat på bloggene i Berlingeren før, anonyme bidrag er bandlyst. . Jyllandsposten kører langt bedre, med navne og gerne billeder af debattørerne.

 32. Af Niels Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, lagde lige et indlæg på Sørines blog, som nok også har interesse her. Det handler om at se den islamiske terror som dødkramper, ikke for os, men for Islam, der kun kan overleve ved at sørge for, at muslimerne forbliver i det intellektuelle tørke, religionen har udviklet sig til at være.

  Det er klar at B Niel forsøger på sin egen perverse måde at imitere dig. Jeg forstår godt din frustration. Vi får aldrig en ordentlig debat på bloggene i Berlingeren før, anonyme bidrag er bandlyst. . Jyllandsposten kører langt bedre, med navne og gerne billeder af debattørerne.

 33. Af Jesper Lindenskov Andersen

  -

  At få døbt sit barn foregår stadig som en familietradition for mange mennesker. Det er når børnene er vokset op og blevet store de tager overtroen op til revision og nogle vælger at melde sig ud. Lad os få kirken adskilt fra staten og ud af grundloven så vi har et frit valg. Og lad så missionspartiet DF have deres kirker for sig selv.

 34. Af Niels Lemche

  -

  JESPER LINDENSKOV ANDERSEN, men du ved, hvad det kræver at lave en grundlovsændring, så dit forslag har nok ingen gang på jorden — i hvert fald i denne generation. Og tror du virkelig, at politikerne i det nuværende folketing har evnerne til at starte en sådan diskussion. Men selvfølgelig hører diskussionen hjemme som noget naturligt i et demokratisk samfund.

 35. Af Niels Lemche

  -

  JESPER LINDENSKOV ANDERSEN, men du ved, hvad det kræver at lave en grundlovsændring, så dit forslag har nok ingen gang på jorden — i hvert fald i denne generation. Og tror du virkelig, at politikerne i det nuværende folketing har evnerne til at starte en sådan diskussion. Men selvfølgelig hører diskussionen hjemme som noget naturligt i et demokratisk samfund.

 36. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “mission” –Nu stejler “pædagog-fængsels-formanden ” ! –Hvis privilegierne tages fra tugt-hus-fangerne ! –Så har de ikke længere flere privilegiér end den normale skatte-betalende borger ! Der, hver dag står op og smører madpakkerne til “de børn som flere og flere fortryder de har sat i verden ” –De skal arbejde “de kriminelle ” ! –I landbruget –i skovene og i industrién –indtil sveden driver af dem ! –Så den konservative minister har ret ! Fuldstændig ret !–Slut med “pædagog-fængsels–betjentene” ! –Det virker ikke med alle de “social-pædagoger ” –Fyr dem allesammen ! Så bliver der luft i budgettet ! –Til, at forsøde alderdommen for alle de pensionister, der faktisk opbyggede dette såkaldte velfærds-system ! Som socialdemokratisterne tog til sig med kys-hånd ! Således, at de kunne importére i ti-tusindvis af de for samfundet extremt skadelige muslimer ! Med adr. i ghettoérne ! –Moskéer skal der slet-ikke være nogen af ! –Så en fin id´e vil det være AT: Sætte de kriminelle til, at rive dem ned ! –Pakke murstenene sammen og sende dem med muslimerne til Mellem-Østen ! –Så kan de også få tiden til, at gå med, at bygge dem igen i Islamistan ! –Hvor de allesammen havner alligevel ! Når “nye borgerlige får sat sig i stolene i Folketinget ! ” !

 37. Af Niels Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, jeg glemte at kommentere dit bibelsyn. Det er klart, at bøgerne har en vis ‘overtalelseskraft’, især når formidlet af ildfulde prædikanter. Men prøv at læse passionshistorien f.eks. i Mattæusevangeliet, mens du har Bachs Matthäuspassion kørende på CD/grammofonen. Du skal ikke blive overbevist om noget som helst; men det kan hjælpe dig til at forstå, hvad der foregår hos mennesker, der faktisk bliver berørte heraf. I al deres primitivitet og måske netop derfor, er de fleste fortællinger i Bibelen — både Det Gamle og Det Nye — lette at forstå for almindelige, dvs. ustuderede, mennesker og har derfor så megen mere gennemslagskraft end indviklede filosofiske afhandlinger.

  Den der med “primitive stammer” skal du passe på. Bibelen kom til verden i et højtciviliseret samfund, hvis kultur gik tusinder af år tilbage. Men forfatterne forstod, hvem des skrev for og til. Det var en slags H.C. Andersens eventyr, som vist ikke er særlig ‘primitive’. Pointen gemmes i selve fortællingen, hvor simpel den end lyder.

  Som du kan forstå, har jeg det tungere med dem, der tror, at det hele er Guds egne ord, og derfor sandheden — i dag den historiske sandhed. Kun at sige, at Gud i så fald er en god historiefortæller, men en elendig historiker.

  Og så venter vi på Lau…

 38. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt holder jeg meget af jævne danskere med begge ben solidt plantet på fast jord. Og hvor al det religiøse fis bare betragtes lidt a la julemanden. Den fornuftige livsstil holdt lige indtil en flok troende fanatikere – med Koranen i hånden – indtog eventyrlandet Danmark. Så forsvandt fornuften som dug for solen og blev erstattet af skinger ufornuft.

 39. Af Axel Jeglugter Eriksen

  -

  Niels Hykler Lemche og Preben alies B. Nielsen plus det løse.

  Lemche kan du ikke løbe over til din ven Thomas Borgsmidt og forklare ham om den gode tone ha ha du blev så knaldet sidste gang da du legede hellig…. Er der ikke en russer et eller andet sted, du kan kaste sten efter? Du ved de tæller ikke med som mennesker!
  B. Nielsen ser musselmænd allevegne og du ser en russer på ethvert gadehjørne.
  Samme symptomer ser jeg hverdag på mit arbejde, desværre. Men de er undskyldt…
  Jeg undre mig til gengæld over hvornår i kommer her som andet end gæst? Her ser mange også ting og sager vi andre ikke kan se. En lille rød plejer at hjælpe!

 40. Af Niels Poulsen

  -

  Det er en tankebrist fra Lilleørs side, at der skulle være en modsætning mellem trosfrihed og mission. Tænk på USA, hvor de mangfoldige og blomstrende kirkesamfund i sund konkurrence missionerer på livet løs.

  Det er også et mærkeligt angreb på den indre og ydre mission, som danske foreninger bedriver.

  Når man ser de tildækkede muslimske pigers angste øjne, under social kontrol som de er af det islamiske patriarkat, fra jord til himmel, 24-7, så synes jeg, at det er et stort svigt ikke at fortælle dem om den frisættelse gennem kærlighed, kristendommen repræsenterer.

 41. Af k hansen

  -

  Birger nielsen og l em che er to skingre pseudo-debattører fra det rødradikale overdrev som sammen med den uhumske sinke (kl. 12.58) prøver at ødelægge debatterne med utallige ligegyldige/vildledende påstande. Det værste de véd er når nogen fremlægger sandheder og kendsgerninger om hvordan uduelige/korrupte politikere er ved at skubbe danskerne ned i en dyb sump af forbrydelse og elendighed, idi oti og forræderi. Se selv 180g, snapha og den korte a vis.

 42. Af Niels Lemche

  -

  K HANSEN, og hvem er du så? Endnu et kældermenneske, der er kommet ud i solens lys? Her har du det tilsyneladende ikke godt. Slynger om dig med vilde påstande, som du jo egentlig ikke kan falsificere — hvis du overhovedet ved, hvad det betyder. Du er nok gået galt i byen, om end jeg er overbevist om, at du plejer at skrive i andre navne. Jeg kender stilen og indholdet til bevidstløshed.

 43. Af Birger Nielsen

  -

  Lemche
  Er G.T ikke primært blevet til i forholdsvis primitive områder i Mellemøsten (nuv. Israel/ Palæstina) f.v.t., hvor kulturerne hos sumerere, babylonere og egyptere var generelt højere, trods deres ligeså primitive religioner. Minder Jesus-myten ikke i høj grad om tidligere religioner i Egypten og Persien,
  Fx. Mithra-dyrkelsen bl.a. de romerske østlegioner?
  Du ved bedre end jeg, Lemche, men er der ikke noget om, at Islam har lånt med arme og ben fra både G.T. og N.T. ?
  Har ikke alle tre abrahamistiske religioner udgangspumkt i de mange myter, legender og vandrehistorier fra det mellemøstlige område i en tid, hvor de fleste stadig troede, at jorden var flad.
  Min pointe er: Hvad skal vi bruge det til i dagligdagen i 2017 ?
  Hvorfor er religion vigtigt ?

 44. Af Niels Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, til det næstsidste spørgsmål: Det må den enkelte gøre op med sig selv. I vores afdeling af kristendommen er evangeliet altid et tilbud. Til det sidste spørgsmål: Det er et overordentlig kompliceret spørgsmål til et simpelt svar, som jeg ikke har; men man kan se på betydningen af religion i verden i sin helhed i nutiden, og så man nok bare konstatere, at uanset hvad man synes om religion som fænomen, så er den overordentlig betydningsfuld for langt de fleste mennesker.

  Mht. GT, så er der naturligvis mange svar, men min skole vil sige, at GT eller de skrifter, der indgår i GT, i hovedsagen kom til verden i den hellenistiske tid. Personligt går jeg efter Alexandria i Egypten mellem 200 og 150 f.Kr. Noget af det mest interessante nye, der er kommet op, er sammenhængen mellem Platons Lovene og Moseloven. Ikke at de er identiske, men de repræsenterer det samme fænomen, nemlig et forsøg på at lave en “forfatning” for et samfund. Det var ikke set før. En anden ting er sammenkædningen af orientalske og græske motiver — plots o.l. — i GT. Jeg har altid haft mine problemer med de ældre datoer, der var in vogue, da jeg selv studerede. Vigtig litteratur skabt i et samfund, hvor stort set ingen kunne læse og skrive. Og man må da indrømme, at den bibelske litteratur har haft en hvis gennemslagskraft.

 45. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er kristendom resultatet af en simpel religion-sammenlægning, iscenesat af tidligere romerske kejser Konstantin den Store. Formålet var ren politisk – at samle Romerriget der var dybt splittet og hærget af diverse overtro- og religiøse fantasier. Sammenlægningen mundede ud i Christianity.

 46. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Mission ” ! Rasmus Jarlov –konservativ ! Frygter, at Danmark aldrig bliver det samme igen ! –Det gør vi også ! Så derfor er det tvingende nødvendigt AT: Erhvervslivet forlader den synkende skude ” ! 80 % i skat ! –Så må målet være nået ! De eneste, der bliver tilbage ER : Bistandsklienterne “muslimerne i de 42 ghettoér” –Og Grimhøj –Islamisterne (evigheds-førtids-pensionisterne –som blev bevilget af X-borgmester Nicolai Wammen ! –Han har gemt sig i København –formentlig fordi han skammer sig incl. Astrid Krag –Også socialdemokrat !–Selvfølgelig ! Vi siger (skriver) det ikke højt ! –Vi tænker vores om de klynkende socialdemokrater ! OG iøvrigt så elsker vi stadig Thyra Frank –Og afskyr Astrid Krag !

 47. Af Birger Nielsen

  -

  Enig med Jan Petersen i, at uden den store Konstantins valg af kristendommen som et fornuftigt magt-og styringsinstrument, var religionens udbredelse nok aldrig blevetr så stor.
  Blandt mange absurde religioner valgte man den mest playsible.
  Ja, Lemche, religionerne har stadig stor plads blandt mange mennesker i dag, selvom langt de fleste sjældent aner noget om de forskellige trosretninger og er mere eller mindre ligeglade,
  så tror de på, at der må være et eller andet overordnet, der styrer det hele. Fx. en gud.
  Og mange tror også på astrologi og clairvoyence. Men tykke bøger gider de sjældent læse,
  med mindre det er krimier.

 48. Af Niels Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, du ville blive chokeret, hvis du var klar over, hvor mange der læser Bibelen. Den har siden reformationen været en bestseller. Man valgte nok kristendommen, fordi dens budskab er så uendelig mere revolutionært end de andre religioner med sit indbyggede fattigdomsideal og sin kritik af rigdom.

  Konstantin — vi har haft den før — lavede om på det hele med sit konkordat, der delte hans embede i to, nemlig den verdslige del: Imperator, og den religiøse, pontefex maximus. Men man kan ikke sige, at denne opdeling ikke allerede findes i evangelierne (“Giv kejseren osv”).

  Men han skabte, kunne man sige et scenarie, hvor der kunne blive en evig spænding mellem de to verdener, den verdslige og den kirkelige, noget som stadig mærkes.

 49. Af Flemming Lau

  -

  Jeg gør det lige kort, ikke!
  Er der nogen sammenhæng i at jøderne er verdens mest religiøse folk, og så den kendsgerning at de har erhvervet mere end 42% af Nobelpriserne, skønt de udgør mindre end 2% af verdens befolkning…?
  Biblen består af 66 tekster. GT handler om mennesket i livet og dets hyppige fald, men i håbløsheden pegende frem imod håbet i Jesus Kristus 700 år (Esajas)før han bliver sendt afsted af Gud. Sodoma og Gomorra var et højt civiliseret samfund, ikke ulig vores, der dømmes til undergang. Vi ser hvordan det jødiske folk bliver udfriet af Faraos klør, ved Guds indgriben. Forskerne er heldigvis kun er spadestik fra at bevise at GT’s beskrevne tekster ikke er fairy tales men en historisk beretning hvor Tuthmosis som Ægyptens Napoleon spiller en afgørende rolle. Okay min kulsorte national konservative sjæl kunne simpelthen ikke dy sig for at lade sig udstille….!

  Kristus kom, så, forkyndte og sejrede over døden. Og så vendte han hjem til sit himmerige. Mennesket burde stille sig selv spørgsmålet, hvorfor! Hvorfor gad Guds Søn drage med til de fortabtes sump, for redde nogle snotforkælede møjunger…? Svaret ligger i NT’s tekster. ” Ethvert skrift, som er indlæst af Gud er også gavnligt til at genoprejse mennesket// så Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, velskikket til al god gerning.” Det er Agape og det gode liv det handler om og ikke om at befinde sig i en vedvarende ekstatisk lykkefølelse. Gud vil altid åbenbare sig for den der søger ham, men vil lade sig skjule sig for den som vil undersøge ham, så enkelt er det.

 50. Af Birger Nielsen

  -

  Tak til Lemche for altid interessante bemærninger.
  LAU, jeg har familie i Israel og kender en del jøder. De fleste er lige så lidt religiøse som flertallet af de kristne danskere. Jøderne er trofaste overfor deres gamle traditioner, men de fleste ikkeortodokse er ikke specielt religiøse, og mange jødiske videnskabsfolk et vel i princippet lige så lidt troende som mig.
  Men ingen kan eller skal ryste dig i din sikre tro, Lau. Det et fint nok

Kommentarer er lukket.