Blasfemiparagraffen og en biskop

Af Kathrine Lilleør 156

Blasfemiparagraffen skal afskaffes. Enhedslisten, Dansk Folkeparti og jeg er enige. Helt uden aprilsnar. Det haster, hvis en mand, der har brændt Koranen af i sin baghave ikke skal dømmes. Havde han brændt Kraks Blå Bog af, ville det ikke være strafbart, men brænder man Biblen eller Koranen, er det ulovligt. Som om Biblen eller Koranen, der begge er skrevet af mennesker, er noget andet og mere end andre bøger, der også er skrevet af mennesker. Det er altså menneskers vidtforskellige tro, der i lovgivningen helliggør visse bøger men ikke andre. Hvilket igen betyder, at disse tros-bøgers indhold skal være hævede over afbrænding og muligvis også kritik, hvis den bliver alt for blasfemisk. Som en Trille-sang fra 1971 var det.

Argumenterne for at beholde paragraffen er oftest omsorgsfulde. Som den venlige biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær, der mener, at en afskaffelse kan få betydning for forståelsen af det religiøse i vores samfund. ”Jeg er tryg ved at vi har paragraffen. Vores religion er noget dybt personligt, som vi hviler vores liv på. Det har jeg det godt med, at der hersker en vis respekt for. Paragraffen er en påmindelse om, at religion er noget, der betyder noget og har at gøre med de dybeste rødder hos mennesket”. Smukt. Helt bestemt. Lyder som noget fra kirkebladet her op til påske. Men så fyldt med føleri, at man ikke skulle tro, at biskoppen talte om en paragraf i straffeloven. Når det dybt personlige alene bliver et argument for love, er der ikke love nok i verden til at skærme de følelser, der opstår, når man mener sig trådt for nær.

Hvor befriende, hvis netop en biskop havde sagt nøjagtig det modsatte: At samfundet skal og bør forholde sig kritisk til A-L-T. Herunder også religiøse skrifter, ideologier og dogmatikker. Voldsomt og ubarmhjertigt skal man uden straf kunne kritisere både Bibel og Koran og Maos Lille Røde, som nogle har et religiøst forhold til. Brænde dem af, side for side, komma for komma, hvis man føler for det. Herefter havde biskoppen haft en sjældent god anledning til at vifte med netop kirkebladet og tilføje, at heldigvis findes der for den, for hvem troen har dybe rødder i hjerte og liv, kirker, synagoger og moskeer, hvor man slår værn om de hellige skrifter, og levende forkynder det, der står i dem. Her skal den, der har brug for at høre skriften forkyndt med respekt og indsigt være velkommen til trygt at komme for at finde trøst og håb, der med garanti er blottet for hån og latterliggørelse.

Folkekirken er altid halvtreds år bagud. Det er som om, Viborg-biskoppen ikke har opdaget, at det religiøse menneskes nærtagende sind overalt rulles ind i vat. Lovgivning nationalt og internationalt kæmper for, at man endelig ikke forulemper nogen på deres ømfindige tro. Det lyder som biskoppens egne ord umiddelbart hensynsfuldt. Men det er en beskyttelse af de forkerte. Et knæfald for en uhyggelig tendens til at sætte det religiøse menneskes frihed over alle andres frihed. Ja, over den hårdt tilkæmpede vestlige tradition for ligeværdighed mellem mennesker uanset tro, køn eller seksualitet. Som nu blasfemiparagraffen, der undertrykker den ubetingede frihed til at kritisere hellige skrifter så hårdt, at det er forbudt at sætte ild til en død bog.

Befri os for den blasfemiparagraf, så folk kan brænde bøger, som de vil i fred.

156 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt

  -

  Det er lidt bekymrende, hvis du ikke kan se forskel på en symbolsk hekseafbrænding, hvor der kun bliver afbrændt grene, kviste og kvas, og en rigtig heksefbrænding, hvor uskyldige kvinder bliver ofre for vanvittige anklager om hekseri.

 2. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Blasfemi” –Rigtig mange penge er hældt ud i kloaken –skriver Pia Kjærsgaard ! –Hun har selv en stor del af skylden ! –Når hun gang –på gang står i Folketinget –og deler statsborgerskaber ud til hard-core islamister –med islamisk hoved-beklædning –og langskæggede mænd med –uvaskede kroppe –og skæg /uden, at kunne tale 1 ord dansk ! –DET er Pia Kjærsgaards skyld, at danske borgeres penge ! –Helt nøjagtig 33 milliarder kroner ! Hvert år bliver smidt lige ud i vasken ! –Danske folkepensionister må undvære for, AT : Pia Kjærsgaards islamister skal have den fulde pakke velfærds-ydelser –sågar førtids-pensioner !! –Helt gak ! –Og det hele er Pia Kjærsgaards skyld ! –Det er hende, der har haft magten til, at stige STOP ! –Men, det gjorde hun ikke føj !

 3. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Danske politikere incl. Pia Kjærsgaard ! –UDEN ANSVAR !!!

 4. Af J. Hanse n

  -

  De grusomme hekseafbrændinger taget i betragtning.
  Efter Luthers indtog.
  Hvorfor skal det fejres symbolsk?

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja Hassan Hansen, lige så afskyelig som at slå katten af tønden!

 6. Af Niels Poulsen

  -

  Det har ikke meget med bloggens emne at gøre: Men hekseprocesserne foregik i regi af verdslige domstole og kulminerede under Christian den Fjerde. Anklag ham og renæssancens kvindesyn. Og ikke Luther, som skabte en ny frihed for borgerne med begrænsningen af Kirkens magt.

  Der er intet belæg for hekseprocesser i evangelierne. Evangeliernes Jesus talte tværtimod den faldne kvindes sag mod sin samtids kirke (de skriftkloge og farisærerne): Lad den, der er ren, kaste den første sten.

 7. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETE R LE MCHE – 12. APRIL 2017 13:50

  Gad vide hvilke symbolske handlinger brugtbilsforhandler nazilemche foretager sig symbolsk.
  nazilemche kan godt lide barnlige øgenavne.
  Det skyldes nok alderen.

 8. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS POULS EN – 12. APRIL 2017 14:23

  Hekseprocesserne startede nogle ganske få år efter at Danmark blev protestantisk.
  I det hele taget, så blev straffene i Danmark langt mere grusomme og brutale efter at Danmark blev protestantisk.

 9. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS POULS EN – 12. APRIL 2017 14:23

  Hekseprocesserne startede nogle ganske få år efter at Danmark blev protestantisk.
  I det hele taget, så blev straffene i Danmark langt mere grusomme og brutale efter, at Danmark blev protestantisk.

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  For en gangs skyld har Hassan ret. Bare det ikke går ham til hovedet. Hekseprocesser var i høj grad et protestantisk foretagende.

 11. Af J. Hans en

  -

  Oldingen nazilem che som godt kan lide barnlige øgenavne har aldrig ret.

 12. Af Niels Poulsen

  -

  J. Hansen

  “I det hele taget, så blev straffene i Danmark langt mere grusomme og brutale efter, at Danmark blev protestantisk.”

  Meget mystisk synspunkt fra et tilsyneladende moderne menneske. For du taler imod moderniseringsprocessen med dit forsvar for gejstlig ret frem for den verdslige ret, som Luthers reformation udvirkede i de nordeuropæiske lande.

  Hekseprocesserne er de katolske og protestaniske lande i øvrigt næsten lige gode om – med svag overvægt til protestanterne. Jeg benægter ikke, at de gejstlige dømte mildere end de verdslige. Men de strenge domme i Danmark er Kongens og den verdslige magts ansvar. Husk nu den lutherske forestilling om det dobbelte regimente.

  Jeg vil i øvrigt gerne oplyses. Har Luther nogen som helst steder i sine skrifter talt for afbrænding som straf af dømte? Det vil jeg ikke kunne forstå, for han undgik med nød og næppe selv det flammende bål, den katolske kirkes inkvisition havde tiltænkt ham. Dette og hans nærlæsning af evangelierne og Paulus burde have vaccineret ham mod den slags handlinger.

 13. Af Niels Poulsen

  -

  Det er utroligt, hvad Luther skal have skyld for. Nu også hekseprocesser ført ved verdslige domstole hundrede år efter hans død. Det svarer til, at jeg gav Montesquieu skylden for justistmord begået i det moderne Danmark.

  I øvrigt var omfanget af hekseprocesser i den katolske del af Europa næsten lige så stort som i den protestantiske del.

  Det er imidlertid svært udrydde de kulturradikales mytedannelser.

 14. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “diverse islamiske ghetto-drenge her på Berlingske er ikke gået bort ! –De er “stendøde” ! –Så, hvil i fred for politiet !

 15. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” De er ikke gået bort ! –De er stendøde –stendøde –stendøde ” ! Den jyske konfliktskyhed har slået til igen !

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, du har ret i, at Luther ikke skal have skylden; men de første hekseprocesser fandt sted i Danmark allerede i midten, hvis ikke før, i det 16. årh. Der er en meget god redegørelse for det på Wikipedia, men en plausibel forklaring.

 17. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Taiwan ! –Se godt efter navnet ! –Kina har fabrikker, der slagter –mishandler –hundeog katte ! –Og spiser kødet ! –Køb aldrig noget, hvor der står : Made in China !—Og, vi mener det !—Køb aldrig nogensinde ting, der kommer fra Kina !

 18. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - Tegner

  -

  SVAR!!: – FALSK!! – Vi kunne ALDRIG!! – ønské, de an-stalt-anbragte!! – udvaskede!!Og langskæggede unge!! – muslimske mænd tilbage her på Berlingske!!! De har “trampét på Dannebro een gang!! – for meget!!!Og så krænker de også vores Copy-wright – rettighedder!!! Man må ikke forfalske Danske kunstneres ene-ståénde skriv, m ed forfalskninger!!! Så er det sagt!!! – Noget så dybt og in-dérligt!!!!

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Teddy, lad svenskerne genvinde en smule respekt, og lad dem så give Rushdie den nobelpris, han skal have. Det er i hvert fald ikke tiden til at føre eftergivenhedspolitik over for de muslimske lande i Mellemøsten og i Stan-erne. De opfatter det kun som svaghed (korrekt af dem), og det skærper kun deres appetit.

  Jeg vil tro, at hvis han slipper fra det med livet, vil banditten i Damaskus nok betænke sig på at bruge gift igen mod sin befolkning.

 20. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS POU LSEN – 12. APRIL 2017 16:32

  De første hekseprosesser kom ca. fire år efter reformationen.
  Rent tilfældigt?

 21. Af Jesper Lund

  -

  Louise Nyholm Kallestrup, lektor og ph.d. i historie ved Syddansk Universitet, siger i bogen ”I pagt med djævelen”: ”Den katolske kirke har den holdning, at hvis folk angrer og fortryder, så har kirken mulighed for at tilgive dem gennem bodshandlinger. Sådan er det ikke i protestantismen, hvor det er et spørgsmål mellem den enkelte og Gud. Derfor ser man også, at mennesker i Danmark, som blev dømt for at være en heks, blev tortureret mellem dommen og henrettelsen for at give vedkommende mulighed for at bekende og dermed en større chance for at modtage frelse fra Gud efter henrettelsen,”

  Det åndelige og det verdslige i protestantismen er da sammenblandet, når en heksedømt blev tortureret for at have en større chance for at modtage frelse fra Gud, da kun Gud kan give denne frelse i henhold til Luther.

 22. Af Flemming Lau

  -

  Cand.læg.pæd!
  I indenværende uge 15, er tallet for fosterdrab nået op på ca 4200. På 150 år røg der 1000 sagesløse danske kvinder. I vort kliniske og højeffektive sundhedssystem klares 1000 fosterdrab indenfor en måned. Mao er vi i de sidste 300 år blevet 1800 x så effektive til at uskadeliggøre uønskede elementer i vort højt civiliserede samfund. Tillykke og rigtig fredsfyldt påske, for hvem der har brug for det..!

 23. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS POULSEN – 12. APRIL 2017 16:32
  “I øvrigt var omfanget af hekseprocesser i den katolske del af Europa næsten lige så stort som i den protestantiske del.”

  Korrekt.
  Måske endda større.

  Men det ændrer ikke på at grusomheden og torturen i det danske straffesystem blev langt værre efter reformationen.
  Som en forfatter skrev:
  Med reformationen mistede de danske domstole deres humoristiske sans.
  De hisiorie interessede kan selv undersøge dette postulat.

 24. Af P Christensen

  -

  Trist at stort set alle Berlingskes blogs altid ender op med at blive tæppebombet
  af en gruppe tossehoveder,
  der søger pseudo-argumentation i en fjern fortid,
  i stedet for at forholde sig sagligt og til nutiden.

 25. Af J. Hanse n

  -

  AF P CHRISTENS EN – 12. APRIL 2017 19:22

  Fornægter man historien.
  Så fornægter man også fremtiden.

 26. Af Niels Poulsen

  -

  P. Christensen

  Trist samtidsabsolutisme, som du abonnerer på. Samfundet er en pagt mellem de døde, de levende og de endnu ikke fødte. Vi skulle gerne rumme en gnist af både fortid, nutid og fremtid i os, så vi på ansvarlig måde kan føre en god fortid ind i en endnu bedre fremtid. Det er i hvert fald det konservative ståsted.

  Blasfemiparagraffen, som vi har diskuteret grundigt her, er i øvrigt fra 1866. God lov med lang levetid. Lad os vente med at tage stilling til den, til vi engang i fremtiden får et mere modent folketing.

 27. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! JA ! –Du skrev lige, hvad det hele handler om ! NEMLIG : indtil vi får et mere modent Folketing ! –Det-her kan ikke blive ved med, at gå ! –Erhvervslivet har haft tid til, ay sunde sig efter nedgangen ! –NU må de gå ind –OG bestemme, hvordan skabet skal stå i fremtiden ! –Nemlig ! –Vi skal have et Danmark, der bliver régeret ligesom “Schweiz” ! –Pjalte-proletarene har haft deres tid ! –Det blev ingen Lykke ! –Så VALG ! –Og de borgerlige kommer til fadet —OG Smider de 33. milliarder kroners ! spildte penge udi skraldespanden om året ! –Den går ikke længere ! –Danskerne, der har betalt verdens højeste skatter i mere end 50 år ! –Forlanger “handling” –Nemlig : Ud af klappen –Med de dyre 33 milliarders velfærds-muslimer pr. år ! –Vi har været til grin for vores egne penge “og Pia Kjærsgaard ” –Længe nok !

 28. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR : Niels Lemche ! –Du har ret som næsten altid ! –Jeg har altid haft et problem med svenskerne ! –Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad de siger ! –Måske derfor, at jeg synes, at de er lidt smådumme –og meget naive ! –De kan være glade for, at deres land er så stort ! –Tænk, hvis det var i Danmark, at 2 millioner islamister flyttede ind til “velfærd ” –For 10 x 33 milliarder kroners velfærd om året ! ?? –Jeg synes, at de 33 milliarder kroner, der i 216 vil stige til 35 milliarder ´spildte gode danske kroner ! –ER slemt nok i forvejen !—Hvis DK. ikke havde “Stine Bramsen soc.dem. Pelle Dragssted –og visse andre ræverøde folk i Folketinget ! –Så ville det ikke være så skræmmende “for de voksne erhvervs-aktive, at undvære et par timer om ugen til folketings-arbejde ” –Og selvfølgelig er der ikke brug for 25 ministre ! –Når Schweiz ! –Der har 8 millioner indbyggere ! Kan nøjes med 5 deltids-ministre !–Og det er alt nok !

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Teddy, har du nogensinde set det politiske centrum i Bern? Det får en til at tænke på rådhuset i Ebeltoft, altså det gamle på torvet. Jeg plejede at sige, at der i Schweiz er en dutsch-talende minister for bankhemmeligheden, en fransktalende minister for bankhemmeligheden, en italiensktalende minister for bankhemmeligheden, og så en rhæto-romansk minister for bankhemmeligheden — han kan så også tage sig af andet, og så en koordinationsminister, som indkalder til møder mellem ministrene for bankhemmeligheden.

  Men deres forsvar, waw,en mandag morgen med toget var som at være i Israel en søndag morgen. Der var soldater overalt på vej til forlægninger. Hver en lille landsby havde sit eget sjydefelt. Og så har de i de sidste tohundrede år altid været i sikkerhed. Hvem har lyst til at plyndre sin egen bank!

 30. Af Jesper Lund

  -

  Det er fejlagtigt at tolke Luthers toregimentelære, som en skarp opdeling af det åndelige og det verdslige. Luther mente jo, at Gud indsatte en verdslige øvrighed som sit redskab til at holde synden nede og forhindre ondskaben og uretten i at regere. Luthers toregimentelære drejer sig således om at Gud styrer verden på to forskellige måder, nemlig med en verdslige øvrighed og med ordet, som skulle forkyndes i kirken.
  Man kan derfor opfatte heksebrændinger som den verdslige øvrigheds måde at forvalte den styring, som den verdslige øvrighed har fået tildelt af Gud ifølge toregimentelæren.

  At vi i dag har en skarp opdeling af det åndelige og det verdslige skyldes derfor ikke Luther, men skyldes andre strømminger. Det har man jo også oplevet i katolske lande.

 31. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Lemche ! –Jeg tror på næsten alt, hvad du skriver ! –OG Ja ! –Jeg har været i Bern !–Der må jo være noget fornuftigt i, at de i Schweiz kun har 5 deltids-ministre ! (erhvervsfolk ) –Fordi alting fungérer jo glimrende i Schweiz i det hele taget ! –Hvad jeg især lægger mærke til “i Schweiz –når man sidder på en café –og betragter livet omkring ” ! –Er faktisk, at schweizerne tager deres handy-cappede fam. medlemmer med ud i det pulserende liv ! –Og ikke gemmer dem inde på anstalter ! –Appropos “anstalter i Danmark ” –Så ville det klæde “det kommunale overdrev ” ! –Hvis de tog de tvangs-indlogérede diagnoser ´s mobiler fra dem, således, at de ikke længere kan forurene luften på Berlingske blogs ! –Da det ser ud til, at Berlingske end ikke har råd til, at ansætte en “studenter-medhjælper ” Til “blog-modererings-funktionen ! –Så så vi gerne, at blogskriverne selv slettede diverse diagnoser !–Henrik Day Poulsen fik nok “af kunderne–på psykiatrisk anstalt ! –Så han bakkede jo helt ud !–Hvilket vi forstår !–Socialpædagogerne bliver jo i tusindvis ansat af kommunerne ! Til stor frustration for skatteborgerne –Der igen skal til lommerne ! –Her kommer Schweiz op i billedet igen ! –De har et absolut minimum af off. nussere, der sidder og klør hinanden på ryggen som i Danmark !

 32. Af Erik Jeg lugter Larsen

  -

  Teddy og Lemche hvad fanden!!! Her troede man, at i var til påskefrokost i den danske forening!
  Hvad underholder man sig med til jeres forkost? Kaster i skiftvis sten/ dartpile efter muslimske og russiske børn? Hver sin aversion;-)
  Preben og Niels Larsen står for påskesnapsen, skål!!

 33. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund

  “Man kan derfor opfatte heksebrændinger som den verdslige øvrigheds måde at forvalte den styring, som den verdslige øvrighed har fået tildelt af Gud ifølge toregimentelæren.”

  Det er jeg enig i.

  Men reformationen var da en begyndelse henimod, at den verdslige magt kunne begynde at vokse sig til noget selvstændigt, hvis man kan udtrykke det sådan. Der skabtes et rum, hvor nye tanker kunne opstå. Tænk på Luthers tanke om det almindelige præstedømme. Der er ikke mere nogen lærd teolog, som stiller sig som skatteopkræver mellem det enkelte menneske og Gud og kræver skat for et regnskab i den næste verden. Det må have være en enorm frisættelse, selvom Luthers oprør ikke var et socialt oprør. (Nutidens folkelige oprør mod politiserende eksperter er da luthersk, for nu at sætte det i perspektiv).

  Som jeg ser det, forplantedes reformationens frigørende rum (Calvin) til England (The Glorious Revolution, Bill of Rights, en bevægelse væk fra kongemagt henimod demokrati og parlamentarisme) og de engelske/skotske empirister (John Locke). Nordamerika blev koloniseret af protestanter, som flygtede fra religionsforfølgelser. Både den amerikanske revolution og den franske oplysning blev inspireret af John Lockes tanker. Men det ender galt med den franske revolution.

  Men tankerne bag USAs grundlæggelse og den franske revolution skaber de moderne demokratier i Europa. Den danske grundlov er til en vis grænse baseret på disse tanker.

  Men jeg vil – måske meget kontroversielt – hævde, at reformationen skabte de positive sider af oplysningen. Med Luther begyndte vi en lang rejse henimod vores demokrati og uafhængige domstole.

  Sådan ser jeg vejen ad hvilken vi vesterlændinge har rejst. Men det kan da godt være, at Luther er mellemfornøjet med, hvor vejen er endt. Han vidste nok ikke, hvad det var han satte gang i.

 34. Af Niels Poulsen

  -

  Og med hensyn til trådens off topic-emne:

  Den egentlige årsag til den eskalerende heksejagt er et katolsk skrift, Malleus Maleficarum (1487), som er en slags manual til at føre hekseproces.

  Forfatteren, Heinrich Kramer (1430–1505), var katolsk præst af dominikanerordenen og inkvisitor.

  Skriftet gjorde hekseri til kætteri, og pludselig fik inkvisitionen travlt.

  Jeg synes, at det er svært at forklare den panik, som spredte sig i Europa (det er ikke underligt, at mccarthyismen sammenlignes med dette fænomen). Hekseprocesserne pågik over en lang periode – også de civile domstole kom til at bruge Kramers bog – og toppede i en tid med store filosoffer og naturvidenskabsmænd som Descartes og Newton.

  Det er et sort kapitel i Europas historie, men at udpege Luther og reformationen som skurk og radikaliserende faktor må være de herskende kulturradikale historikeres sædvanlige forsøg på fordrejning af virkeligheden.

 35. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Jeg ville ikke protestere, hvis homoseksuelle brændte eksemplarer af Det gamle testamente og koranen på Skt. Hans-bålet til sommer, i stedet for heksene, i protest mod, at religiøse fundamentalister i Rusland tilsyneladende sender homoseksuelle i koncentrationslejre, hvor de “forsvinder” sporløst.

  Det Gamle Testamente og Koranen opfordrer sine læsere til, at begå adskillige virkeligt grove menneskerettighedskrænkelser – mord på vantro, slavehold, ekstremt grov og systematisk undertrykkelse af kvinder, samt henrettelse af homoseksuelle.

  Den absolut eneste grund til, at der stadig findes en vis respekt for disse bøger, er, at vi ikke kan forestille os, at nogen tager disse opfordringer til grove, religiøst begrundede menneskerettighedskrænkelser alvorligt i vore dage.

  Men nu tolererer Putin, der tilsyneladende er blevet ortodoks fundamentalist, at Tjetejeniens islamistiske diktator har oprettet en decideret koncentrationslejr til homoseksuelle, hvor de slår homoseksuelle ihjel af religiøse grunde.

 36. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  Men nu tolererer Putin, der tilsyneladende er blevet ortodoks kristen fundamentalist, at Tjetjeniens islamistiske diktator har oprettet en decideret koncentrationslejr til homoseksuelle, hvor de slår homoseksuelle ihjel af religiøse grunde.

 37. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Jeg ville ikke protestere, hvis homoseksuelle brændte eksemplarer af Det gamle testamente og koranen på Skt. Hans-bålet til sommer, i stedet for heksene, i protest mod, at religiøse fundamentalister i Tjetjenien tilsyneladende sender homoseksuelle i koncentrationslejre, hvor de “forsvinder” sporløst.”

  Det er ikke kristne fundamentalister, der sender homoseksuelle i koncentraionslejre, hvor de “forsvinder”; det er islamistiske fundamentalister.

 38. Af Kim P Olsen

  -

  “Fornægter man historien.
  Så fornægter man også fremtiden”

  Er der nogen der kan forklare det her nonsens?

 39. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Vikinge-danskerne får halvéret folkepensionen til næste år ” ! –Fordi så skal de betale 35 milliarder kroner til “velfærds-migranterne plus det løse ” (dem, der har været i DK –i de sidste 35 år ! –Det var 35 milliarder kroner om året !–Til velfærds-muslimerne, der aldrig har sat deres ben på et arbejde !

 40. Af Erik Jeg Larsen

  -

  Teddy, Kim og Jakob kæmper i om titlen “månedens bedste partimedlem”?
  Hvem af jer kan løfte den højre arm højest?

 41. Af Erik Jeg Lugter Larsen

  -

  Hvad blev der af lugter?? Åhh der er du!

 42. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Husk, at se på tv –den spændende franske GYSER på DR 2 klokken 20.00 iaften (den er textet ) –Så ka I lære det “fransk ” ! —VilleFrance / Uuuhhyyyggelig !—-Frankrig laver verdens bedste gysere ! –Fra vores Pyréenærer –dybt inde i de mørke skove !–(Optag filmen –så I kan se den fra begyndelsen (læs på dr 2 om, hvordan )—Og så gider vi ellers ikke mere se på “tvangs-anbragte curlingers stupide vrøvl ) –I trænger til, at få “de små grå i sving ” –Hvis I ellers har nogle “små grå ” !—Det var altså “Villefrance på dr 2 tv klokken 20.00 )

 43. Af Helge Nørager

  -

  Mon nogen husker at Chr. 4 tal, havde vældig travlt med at futte katolske præster af ?.
  Det blev dog til flest i Norge, men også i Danmark gik en del op i røg sammen med hekse, til almen morskab for befolkning.
  I dag sendes optagelser af bombers front tv optagelser, som bevis på at de rammer plet, så eksploderede den bunker og mange døde, så gik der ild i den kampvogn og besætning brænder for åben skærm, dog ikke så det kan ses alt for tydeligt.
  Men helst i primetime så befolkning kan forstå at der er altså ingen som rammer forkert.
  Aldrig det sker ikke, never og hvis det sker er det deres egen skyld, de kunne være flygtet.
  Men vi brænder stadig ,mennesker og praler i tv helst i primetime.

 44. Af Helge Nørager

  -

  Belphegor, kunne DR 2 som godt genudsende.

 45. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Erik “Jeg lugter” Larsen

  Du skriver: “Teddy, Kim og Jakob kæmper i om titlen “månedens bedste partimedlem”?
  Hvem af jer kan løfte den højre arm højest?”

  Det er yderst forståeligt, at du ikke tør skrive dit rigtige navn, for det er ualmindeligt tåbeligt, at antyde, at jeg er nazist, fordi jeg protesterer mod, at tjetjenske islamister sender homoseksuelle i koncentrationslejr, hvor de forsvinder sporløst.

 46. Af Jacob Schmidt

  -

  En debattør antyder, der skriver under falsk navn, påstår, at jeg er nazist, men vedkommende tør forståeligt nok ikke skrive sit rigtige navn.

  For det jo er direkte tåbeligt, at beskylde én for, at være nazist, fordi vedkommende protesterer mod, at tjetjenske islamister sender homoseksuelle i koncentrationslejr, hvor de forsvinder sporløst.

 47. Af Jan Johansen

  -

  Jeg orker ikke at læse alle ovenstående indlæg igennem, men ved en let skimming stødte jeg nu alligevel på et par indlæg, som forargede mig voldsomt. Indholdet kom ikke helt bag på mig, for jeg har hørt og læst om groteske henvisninger i såvel Det gamle Testamente som Det nye Testamente tidligere, men nu blev disse henvisninger stærkt aktualiserede, fordi de til forveksling lignede de mange henvisninger, som nu og da dukker op, når nogle særligt frelste henviser til citater fra Koranen. Er det virkelig sådan, at nogle af vores særligt frelste bibeltroende og bibelpraktiserende forfædre ikke var et hak bedre end nutidens særligt korantroende og koranpraktiserende mennesker? Det er rystende!

 48. Af Lene.H Madsen

  -

  Jakob du har ingen anelse om hvad nazismen er for noget!
  Jeg har i mine 83 år set mange som dig der åbenbart ikke ved hvad de selv står for!

 49. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR Lene ! –Jeg elsker kloge mennesker ! –Dem er der jo ikke så mange af på Berlingske ´s blog ! –De fleste er jo de uduelige ghetto-arabere ! –Der aldrig fik lært, at stave –og regne !—Dem er der flest af på bloggen !–Vi rejser tilbage til Schweiz ! –Og prøver, at overtale Lars Seier Christensen til, at finde et lækkert slot med sauna –swimmingpool og servering fra Hilton-hotellerne ! Til de fremtidige danske folkepensionister ! –Der under ingen omstændigheder skal henslæbe deres gamle dage på “et tis-lugtende –dansk plejehjem ” –Pengene skal følge de danske borgere til et luxus-otium i Schweiz !

 50. Af Allan Hansen

  -

  Påskelammet,,,

  Nuvel, nu er det jo Påske, så jeg har købt en Bibel og et
  par Koranner til pejsen – naturligvis,,, man er vel troende?
  ( fik dem billigt 1+2 – en flad “hund,, Slet og ret,,,,

  Det er en kold tid vi lever i, alle går rundt og klynger
  – musikken spiller dog stadigvæk – mens skuden langsomt synker!

  P.S. Gad vide hvad Platon ville sige til denne forløjet melankoli?
  Tro på naturen – tro på dig selv,,,,,,,,

  Halleluja….

Kommentarer er lukket.