Opstandelsestro

Af Kathrine Lilleør 99

Hvad vil det sige, at tro på opstandelsen?

Påskeenglen siger i den tommegrav til de skrækslagne kvinder: ”Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal i se ham, som han har sagt jer det”.

Kvinderne opfordres af englen til at se på to måder. Helt konkret lige nu: Se, dér er stedet, hvor de lagde ham. Men derpå opfordres de også til at rette blikket frem. I tanken at se frem. Se frem mod en mere upræcis fremtid. I forventning om, at dér skal de gense ham. Helt konkret på et tidspunkt. Men lige nu skal de se det for sig, at de skal se ham. De skal forvente sig et gensyn. Ganske enkelt. Den forventning skal de tage med sig, ja male for deres indre blik. Forventning om gensynet.

En forventning, der ikke først skal komme til dig ved dødslejet eller ved siden af kisten. Gensyns-forventningen skal du se for dig. Allerede nu. Hvorfor?

For det er gaven fra Gud til os. Simpelthen. Det så de gamle kristne, der tilrettelagde gudstjenesternes tekster, der satte evangelierne så højt, at de ville risikere deres liv for at bringe budskabet videre. Vi kristne er i 2000 år blevet bragt så tæt på opstandelsens lys, som man kan komme påskemorgen. På tærsklen mellem livet her – og livet dér.

Det vidste de gamle, der tilrettelagde kirkeårets evangelier søndag efter søndag. Alt, hvad gudstjenesten dybest set vil året rundt, er at føre os til påskemorgen og påskeenglen i den tomme grav. Påskeugens fortællinger har i særlig grad været den umiddelbare optakt. Det begyndte i en anden slags forventning end opstandelsesforventning med palmesøndags lykkelige hosianna, palmer og indtog i Jerusalem. Forventningen om dit og dat og da alt andet end død og korsfæstelse. For der er mange slags forventninger. De fleste skuffes så vi livslangt har svært ved at komme over det. Der er alt det, vi forventer om Gud og om livet, det var palmesøndag. Så er der alle de forventninger vi har til os selv og andre, og det er alt andet end forventningen om svigt, løgn og bedrag, det var skærtorsdag. Hvorpå vi langfredag stod med panden mod korsets træ og blev tvunget til at indse, at selvom Gud elsker os, vil der stadig være lidelse, død og uretfærdighed i dette liv. Hvordan overleve det? Hvordan vriste sig fri af skuffelsen, sorgen, lidelsen, angsten? Hvordan komme på den anden side af korset?

Kristus anviste vejen, da han i dødsøjeblikket som hyrden der leder os på korset råbte: ”Min Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig?” Sådan skal vi råbe, når alt bryder sammen. Vi skal ikke være bange og lukke os om vores sorg. Vi skal løfte ansigtet mod himlen og råbe på Gud. Det er urgammel sjæleviden, at Gud er uforklarlig og trøstende nær, hos den, der råber mod Ham for at aftvinge Hans nærvær. Sådan skal du og jeg gøre, når smerten er størst. Ja.

Men derefter, når sorgen ruller gennem dagene med mig, når jeg skal ud til graven og se til stenen og blomsterne, når den døde som et faktum ikke er her hos mig længere, hvad skal jeg så? Ja, hvad skal jeg stille op, når bare tanken om lidelse og død, får fat i mig, så rædslen tager mig.

Så skal jeg se. SE. Som englen siger det, idet den tager juleenglen i hånden. Juleenglen, der sagde: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, der skal være for hele folket”. Hvilken glæde? Spørger jeg på kirkegården. Spørger jeg, når jeg ser det værste for mig. Glæden over at den døde i Guds lys? Ja! Men også glæde for dig og mig allerede lige nu. Hvis du følger den retning englen med sin palmegren peger. Se! For det første, at kisten, at graven er tom. Jamen det er den ikke. Jo det er den. For den, du elskede, er der jo påviseligt ikke mere. Det ved enhver, der har set en død. Væk er vedkommende. Kroppen ligger blot som et tomt hylster, der som timerne går har mindre og mindre lighed med den før så levende. Så den døde er ikke dér. Kroppen er forladt som en pubbe. Hvor er den døde så?

Se! svarer englen. Han er gået forud…til Galilæa…ind i Guds lys. Dér skal I se ham. Dér skal I se hende. Se…

Se ikke først, når det sker. Men, siger de gamle vise kristne, se det altid, en gang om året, her påskemorgen, for dig. Ja, se det, morgen, middag og aften. Året rundt. Se gensynet for dig. Se lyset for dig. Se glæden for dig. Se det. Forvent det. Forvent det med en forventning, der ikke skuffes. For det gensyn og det lys gives dig uanset dine egne svigt, bedrag, skuffelser – og tvivl.

Kunne kvinderne det? Foldede de hænderne og faldt på knæ, takkende englen? Nej! er det korte svar. De løb. Væk. Rædselsslagne. Men det ændrer ikke, at de til enhver tid kunne stoppe og se med engleblik.

For således elskede Gud verden, at han ved sin søn gav os opstandelse og gensyn, uanset om du og jeg tør tro det, holder os for ørerne og løber ulykkelige væk.

Amen og glædelig påske

 

99 kommentarer RSS

 1. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Katrine Lilleør ! —Der findes ingen gud ! –Men vi må indrømme, at der findes mere imellem himmel og jord ! –Men det er ikke “gud” –! –OG jo før folk kommer til fornuft –Og indser AT: Der er tin vi ikke endnu forstår ! –Bl. a. “hypnosens magt ” ! –Altså man skal lede i “vores sjæles –oplevelser i de forrige existenser ” –Der kan vi meget vel finde de mystiske hændelsers –uforklarlige ! ” Vi blev reddet af forsynet ” –Præster skal stoppe med, at rejse rundt med–noget vi fornuftige ikke tror en bønne på !

 2. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ja ! Lemche ! –Lad os holde os til AT : Det er et eventyr ! –Og eventyr er ikke rigtighed ! –Men “fake” ! –Så kan vi bedre forholde os til det ! –Vise folk, får deres visdom af “længden af levetid ” –Damen “Calmet ” fr.–Der blev 121 år –burde vi nu engang lytte noget mere efter !–“livserfaring” ER ikke til, at kimse af ! –Men alligevel overser nogle “unge” ! AT : Især drenge/mænd er Danmarks største samfunds-problem ! –De er farlige for os-allesammen ! –Følg blot med i de “fake meddelelser ” –Som de til stadighed –sender ud på de sociale mediér !–Præster forhold jer til virkeligheden i dagens Danmark ! –OG glem “eventyret ” For en kort bemærkning !

 3. Af Flemming Lau

  -

  Det er påskemorgen, hvor Jesus opstod fra de døde. Hans fødsel blev bevidnet af hyrder på marken, men hyrder på den tid havde ikke engang status til at vidne i en retssag. Påskemorgen bevidnede kvinder at Jesu legeme var forsvundet fra graven. Kvinders vidneudsagn blev ikke dengang tillagt nogen værdi. Alene at den grund sprænger opstandelsen alle forståelelsesrammer., al fornuft, al logik og al menneskelig intelligens. Selv idag evner mennesket ikke at begribe opstandelsen, den er simpelthen for ustyrligt, og den manglende kontrol er noget mennesket hader som pesten. Men det vigtigste er ikke hvad vi magter, men hvad Gud magter, der er det afgørende.

  Start et sted og forklar os venligst, hvem der flyttede stenen for graven..?

 4. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Betragt hele historien om : Jesus opstandelse ! –Som et eventyr ! –Der er ikke 5 gram sandhed i hele historien ! desolé

 5. Af Flemming Lau

  -

  Fint nok Teddy, men giv nu alligevel, når det nu er påske, dit besyv ud fra “eventyret”.
  Hvem flyttede stenen..?

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Teddy, jeg troede, hun blev 123! Never mind. Det var et gudsbevis, nemlig at Gud ikke kan lide sagførere. Og nu må du ikke ødelægge mit lille eventyr om hende, at hun solgte sin lejlighed på Ile de France for én franc til en sagfører mod, at han skulle betale hende tusinde francs om måneden og hun skulle blive boende, og så levede hun mere end tredive år til.

 7. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Det var helt garantéret ikke mig, der flyttede stenen ! –“Jeanne Calmet, der blev 117 år gammel ! –Kunne fortælle AT: “Jesus” ! –Var et ejegodt menneske –Men, alt-for naiv til, at kunne begå sig i denne onde verden ! –Og det lader til, at vores verden bliver ondere –og ondere ! –Hvad siger de vise mænd a la “Lemche” ! ??

 8. Af Helge Nørager

  -

  Tidsrejsende sjuskede forsker fra fremtiden. ?
  Overtryk i hulen ?.
  Et lokalt jordskælv. ?
  Den var placeret på fugtig lerjord, og gled. ?

  Men hvorfor ødelægge en god historie, enten tror man eller ej.
  Og det med genopstandelsen er vel et lidt vigtigt afsnit i bogen. ?

  God påske, og er der ikke noget med at det er tanken der tæller, og ikke gavens værdi. ?

 9. Af Helge Nørager

  -

  Og en helt ned på jorden, gravrøvere som solgte liget til en skelet fabrikant og sælger. ?
  Eller anden kriminel aktivitet.

 10. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Det er en italiensk dame, der døde forleden dag, der faktisk blev 123 år gammel !—“Sarderne ” Fra Sardinien lever længst af alle ! –Spørgsmålet ER : Hvis vi-danskere skal kunne blive lige-så gamle ! –Så er det om, at komme væk fra Danmark ! –Hvor alderdommen har det værre end i andre lande –!! –Specielt i de syd-Europæiske lande !–Er alderdoms-livet værd, at leve ! –Men ikke i Danmark, hvor man gerne spendérer 35 milliarder gode danske skattekroner, på folk, der hader danskerne !–For slet-ikke, at forglemme de socialdemokratiske borgmestre ! –Der fifler med “bestyrelsesposter, som de så hæver extra millioner kroner –udover deres i forvejen fede lønninger ” !—MEN for, at komme tilbage til “en lykkelig alderdom for de stakkels danskere ! Så er Sardinien absolut det helt rette sted ! –AT: Sidde i solen –og betragte livet, der glider forbi —Og folk, der altid hilser ! –Smil –og venlige folk ! –Så er der garanti for “en lykkelig alderdom “–Hvordan kom vi fra AT: Pengene skal følge danske skatteborgere, når de skal på “oldekoller” ! –i de sydlige lande ! –Det kan de finde ud af i Norge, hvor “de gamle bliver invitéret til en spansk Finca ! –Fra september til april, hvert år !—-Sådan er det heller ikke i Danmark, hvor regeringen gerne smider 200 milliarder kroner til skattely-steder ! –Man har jo kotyme for AT: Forgylde forbryderne –og straffer ofrene ” skatteborgerne ” !–Når det hele ikke er gået helt galt endnu i DK ! –Så kan I være ganske u-rolige ! –Det skal nok komme !

 11. Af Lene Mahmoud

  -

  Døden er syndens sold; lad de døde begrave de døde.

  @Bamsebjørn

  Det kan kun være angsten for Helvede, der holder en kværulantisk olding, som dig, i live, for du er jo altid utilfreds.

 12. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Jeg er ikke “olding” ! Så Lene muslim -Mahmoud ! –Se du hellere, at komme igang med, at forsørge dit eget afkom ! –Og så er det en speciel nydelse, at være “kværulantisk” –Det har reddet mangen “en dansker fra, at flæbe over, at vi vil af med muslimerne i Europa ” –Se hellere, at komme igang med, at tjene pengene til ” de kommende danske folkepensionister ” ! –Intet er for godt til dem ! –En eller anden idiot har opfundet AT: Danskerne skal være glade for lidt, men skal betale rigtig meget for det (lidt) !

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Apropos Sardinien.

  Man siger ofte, at ordet “sardonisk” stammer fra oldtidens Sardinien.

  Når de gamle sardere var blevet en byrde for deres stamme, så blev de stenet af stammens medlemmer, der skulle le en rituel hånlatter – en såkaldt “sardonisk” latter – for at jage de onde ånder væk, mens de myrdede de gamle stakler.

  O tempora, o mores…

 14. Af Niels Peter Lemche

  -

  Teddy, så lige efter, Jeanne Calment blev 122 år og 164 dage.

 15. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Det passer garantéret ikke ! –Jeg har lige spurgt “Eva Ravnbøl ” Hun kender en “ægte Sarder” ! –Men, der var vist noget om, at “et Nordisk Folkefærd bragte deres gamle langt væk ude i snéen ! –Og lod dem ligge og dø dér !–Iøvrigt betragter alle Italiénerne deres gamle med den største “ærbødighed ” –Og så er de ikke blinde for, at have uendeligt tålmodige barnepiger/MK –Til rådighed –når-som-helst !–MEN Sardinien er nu det bedste sted, at blive gamle folkens ! –Og så er “mandarinerne noget helt særligt ” –OG det er ikke løgn, men bevist, at de er een af grundene til, at “sarderne bliver så gamle ” !—Glæd jer små venner ! –Når der kommer voksne folk i Regeringen ! –Så er det slut med inkompetente kolbøtter ! OG usle forhold for danske folkepensionister ! –S.U. gratisterne skal tvinges til, at bruge deres liv på, at afbetale alle curlingernes dyre vaner !—Så, nu glemte jeg helt Sardiniens berømte “mandariner” ! –Som er hemmeligheden –AT : De gamle bliver over 100 år allesammen –og de får ikke kræft på Sardinien !—-Det gør alle i Danmark ! –Selv hundene og kattene ! –Sørgeligt, men sandt !

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  Blandt teologer går historien og paven og Bultmann ( i sin tid den kendteste nytestamentlige forsker i verden, hvis speciale var afmytologisering, således også af bibelske fortællinger. Jeg kan love for, at Kathrine kender navnet):

  En aften ringer telefonen hjemme hos paven i Vatikanet. Det er hans chefarkæolog fra Jerusalem. Arkæologen: Jeg har et problem! Vi har fundet graven. Paven begejstret: Det var da fantastisk! Arkæologen: Ja, men benene var der endnu! Lang tavshed og så panik i Vatikanet. Alle autoriteter blev hørt, og ingen kunne gøre eller finde på noget. Så hen på natten ringer paven selv til professor dr.dr. Rudolf Bultmann i Marburg (Bultmann var protestant). Bultmann bliver overrasket, men alligevel benovet, det var jo paven selv, der ringede. Paven: Jeg har et problem. Bultmann: Nåååh! Paven: Ja, vi har fundet graven. Bultmann: Nååååh. Paven: Benene var der endnu. Bultmann: Jamen, så må han jo have levet!

 17. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR Lemche ” Jeane Calment ” –Boede på et meget lækkert “Maison Retraite” –i det sydlige Frankrig !–Hvis man har betalt skat i Frankrig næsten hele livet (de skattepenge bliver puttet i en særlig højrente pulje –Og altså ikke ryger i det sorte hul–ligesom i Danmark ) –Og, man ikke har været syg ret meget ! –Så kan man regne med, at komme på “Hilton-retraité” -! Som regel på gamle slotte, der er indrettet efter alle kunstens regler ! Og NU ! kommer det gode ! “de gamle får, hver dag bragt middagen direkte fra Hilton-hotellerne ! med vine –naturellement !

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Teddy

  Uddrag fra Wikipedias artikel om “Sardonicism”:

  “Both the origin of the concept and the etymology of the word sardonicism is uncertain, but it appears to stem from the name for the Mediterranean island of Sardinia.”

  “In Theory and History of Folklore, Vladimir Propp discusses alleged examples of ritual laughter accompanying death and killing, all involving groups. These he characterized as sardonic laughter:

  Among the very ancient people of Sardinia, who were called Sardi or Sardoni, it was customary to kill old people. While killing their old people, the Sardi laughed loudly. This is the origin of notorious sardonic laughter (Eugen Fehrle, 1930). In light of our findings things begin to look different. Laughter accompanies the passage from death to life; it creates life and accompanies birth.

  Consequently, laughter accompanying killing transforms death into a new birth, nullifies murder as such, and is an act of piety that transforms death into a new life.[6]”

  Muslimer, der begår æresdrab, tror også, at de renser offeret for “æresdrabet” for synd, og at de derfor gør synderen en tjeneste, ved at myrde vedkommende…

 19. Af Jakob Rasmussen

  -

  “Sardonicism”: “Among the very ancient people of Sardinia, who were called Sardi or Sardoni, it was customary to kill old people. While killing their old people, the Sardi laughed loudly. This is the origin of notorious sardonic laughter (Eugen Fehrle, 1930). In light of our findings things begin to look different. Laughter accompanies the passage from death to life; it creates life and accompanies birth.

  Consequently, laughter accompanying killing transforms death into a new birth, nullifies murder as such, and is an act of piety that transforms death into a new life.[6]”

  Muslimer, der begår æresdrab på et familiemedlem, tror også, at de renser offeret for “æresdrabet” for synd, og at de derfor gør synderen en tjeneste, ved at myrde vedkommende…

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  Teddy, vi er ikke helt bagefter i Danmark efterhånden med en række fine hospices til de ældre i deres sidste tid. Man er ved at få forståelse for det. Men vi kan ikke konkurrere med vejret i Sydfrankrig. Jeg talte i mange år om at købe et “vinterhus” ved Hermanusbugten i Sydafrika: Strande som ved Vesterhavet og vejret som i Sydfrankrig. Ved Det Indiske Ocean, men ingen hajer, for blåvalerne kælver der. Man ser dem overalt, når de blæser. Sad engang og spiste medbragt frokost med vin, naturligvis, i Sydafrika, da sådan en bamse svækkede halen op og klaskede den i sådan en 30-50 meter fra os.

  Hvis man da ikke kan få lov til at bo mellem Firenze og Siena, hvor alle gode mennesker skulle have lov at bo.

 21. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Altså “Hospice” ! Er et sted, hvor man skal “lægge sig til, at dø ” ! –Lemche dog ! –Nix – Nej ! –Danmark er absolut det værste sted, at tilbringe sine gamle dage ! –Og gud fri-os-vel, at blive passet af ” a la Lene Mahoud-typerne ” –Hvilket, der er rigtig mange af i DK. ! –De unge har fået “alt-hvad den kan trække af gratis alt-muligt ” –Og, så tror de stadigvæk på skolefrøknernes svada AT: De gamle er en byrde !–Vor herrebevares ! –Spørg Ulla Terkelsen ! –Hun maser stadigvæk hele verden rundt ! Selvom hun er 75 år ! –NIX-NEJ ! Det allerbedste råd vi kan give kommende danske folkepensionister ER : Stadigvæk ! –Se, at komme væk fra Danmark !–Inden I skal bæres ud på de skrækkelige tis-lugtende “plejehjem” ! –Hvis I har penge–som I ikke skal bruge lige-med-det-samme ! –Så køb et stykke jord med et lille hus på ! –På Sardinien ! –Det er også billigere end Corcica !, Hvor banditterne husérer –OG, hvor alle bondegårds-dyrene går løse omkring incl. vildsvinene ! –Der bider ad pommern til ! av !

 22. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Jakob Schmidt ! Svar ! –Det var kun forbryderne, der blev sat udi ødemarken i 1930 ! –Og de blev hurtigt ædt af de vilde hunde !

 23. Af N. Jensen

  -

  En enkelt bog skulle være nok for de fleste til at fjerne troen på mirakler og trolddomskunst:

  Biologen Richard Dawkins millionsællert: The God Delusion.

  God læselyst, og god Paaskeferie

 24. Af R Jensen

  -

  Ateisterne og kommunisterne aner ikke hvor meget de skylder kristendommen. Uden den var de alle blevet sat i fængsel, blevet skudt, hængt eller smidt ud fra toppen af et højt hus. Bare se hvad der er sket i Iran, Irak, Syrien, Pakistan og Afrika osv. De tror selv at de forstår alting meget bedre end så mange andre, men realiteten er nærmere at de er uvidende og ikke har forstået den moderne videnskab. Sandsynlighedsberegninger viser at ateismen er en blind vej, for vores verden og univers kan UMULIGT være et resultat af ingenting plus tilfældigheder.

 25. Af Birger Nielsen

  -

  Ja, selvfølgelig skal en præst da tro på den kødelige opstandelse, ellers ryger vel både job,bolig, status etc.
  Med al den viden, man må kunne suge til sig i et teologistudie, må der da opstå en stor tvivl om evangeliernes evidens. Eller stå søndag efter søndag og fortælle om, at Gud mener dette eller hint, eller at Jesus sagde eller gjorde dit eller dat, når man reelt ikke ved ret meget om, hvad der egentlig skete dernede i Judæa i 1.århundrede.
  Er det ikke det man kan kalde fake news eller myter, legende og fairy tales.
  Men det er gode historier.
  God påske .

 26. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Svar Jakob Schmidt ! –Ja! –Det lader til, at være rigtigt ” Men det var kun forbryderne –der blev sat udi ødemarken ” –Bare rolig ! Sarderne har forbedret sig siden 1930 !—Efter min helt egen mening ! –Så må det være lige-så-slemt, at komme på et dansk tis-lugtende plejehjem ! –(vi skal ikke nyde noget ! )–Når nu alle de rige pensionister flytter ud af Danmark !–Men beholder boligen i DK ! –Så er sagen klar !–Pengene skal følge med pensionisterne–selvom de en del af året flytter til f.eks. Sardinien !

 27. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Det er ungdommen, der er “en byrde” For Pensionisterne, der aldrig har fået “gratis udd. incl. S.U.–i lange baner ! _ Så tiden er kommet til, at få gjort op, hvor-meget curlingerne og deres forældre skylder pensionisterne ! –Hvad angår påsken ! –Så er det rette tid til, at få gjort op med “den kuldrede ungdom, der aldrig har skænket det en tanke AT: Det netop er “de gamle, der har undværet ! –Få i pose og i sæk ! –Det skal betales tilbage –og med renter !–Vi, der kunne få “et statsgarantéret lån –med tilbagebetaling inc. 22 % i rente ” –Har aldrig glemt, at det tog os 10 år, at betale lånet tilbage !

 28. Af Birger Nielsen

  -

  Kan denne R.Jensen ikke skrive dit fulde navn.
  Hvorfor skælder han ikketroende mennesker ud, bare fordi de ikke tror på guder, profeter, engle og gamle legender. Er Jensen mon klar over, at Nazareth efter al sandsylighed slet ikke eksisterede på Jesu tid, at ingen ved, hvem de 4 evangelister er, men at meget bygger på gætterier og langt senere skribenter. At Paulus ikke selv kendte denne Jesus.
  Evangelierne er ikke historiske kilder, men andre religiøse fortællinger beregnet til at forkynde en bestemt religion.
  Fortsat god påske.

 29. Af R Jensen

  -

  Hvor de gudløse, samvittighedsløse, hjerteløse og fædrelandsløse hersker, sukker og lider folket. Sådan er det gået hver eneste gang disse typer er kommet til magten. Se hvordan det nu foregår i Sverige hvor et folkemord er ved at begynde. Og se hvordan de danske partier angriber, undergraver og destruerer familielivet, postvæsnet, velfærden, sundhedsvæsnet, DSB, skattevæsnet, DR, privatlivet , retssikkerheden, den private økonomi, hjemmets og gadernes fred og sikkerhed osv., osv. Se den korte a vis, snaphanen og you tube om merkel. Og læs Berlin gskes fremragende artikler om vores SUNDHEDSVÆSENS DYBE FALD. (thomas uhrskovs kronik i dag OM BAKTERIESYGDOM….. plus MENNESKEHANDEL I PSYKIATRIEN osv.

 30. Af Kathrine Lilleør

  -

  Men, hvor er det? Kan ikke finde det. Send gerne igen. Glædelig påske til dig.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Kathrine, det var vist denne her: At det var godt det ikke skete i Sverige idag. Snestorm herovre i Skåne det meste af dagen i går, og vi vågnede op til et sneklædt landskab med, indrømmer jeg, masser af sol. Havde det været sådan den dag, havde Jesus nok sagt: Så kan det være det samme, var vendt om og havde rullet stenen for igen.

  Der er stadig ret hvidt derude.

  Og glædelig påske til dig!

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er – Jesu opstandelse fra de døde – vel blot udtryk for ligrøveri eller vilde dyr, der har har fået stillet sulten. Andet og mere er der vel ikke den røverhistorie?

 33. Af Henning Svendsen

  -

  Man har fundet Jesus grav og kun benene ligger tilbage,der må så være andre der har været inde i graven tidligere de har så kun nået at fjerne den øverste halvdel med arme og kranie –måske blev de afbrudt i deres forehavende og måtte tage :benene på nakken:?
  Og når alle fire testamenter udtrykkelig nævner en Tom grav -ja så er der jo ikke mere at komme efter og Paven og Bultmann er nok lidt klogere end vores Proffessor

 34. Af Henning Svendsen

  -

  Man har fundet Jesus grav og kun benene ligger tilbage,??????der må så være andre der har været inde i graven tidligere,de har så kun nået at fjerne den øverste halvdel med arme og kranie –måske blev de afbrudt i deres forehavende og måtte tage :benene på nakken:?
  Men når alle fire testamenter udtrykkelig nævner en Tom grav -ja så er der jo ikke mere at komme efter og Paven og Bultmann er nok lidt klogere end vores Proffessor

 35. Af P Christensen

  -

  Hvor de gudløse hersker lider folket….. skriver en læser.

  Jeg kan nu godt nok ikke se megen indgriben fra højere
  magter overfor sult, sygdom og fattigdom.
  Tværtimod er det jordnære religiøse tosser, der skaber krig og uro i vor tid.

  Mennesket er ofte stærkt selvoptaget og betragter sig selv som
  centrum for universet. Vi er en vilkårlig klat i en vilkårlig afkrog.
  Det kan religiøse ikke erkende.

 36. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “AT læse –Det nye testamente ! –Er lige så spændende ! –Som den uhyggeligste “Fred Vargas-bog ” ! –Det skulle I prøve små venner !–Ellers synes jeg AT: Al den ferie i Påsken –ER ved, at kede mig ihjel !—-Hvad skal alle de fri-dage dog til for ? –Vi har meget bedre af AT : Udføre nyttige ting –Som f.eks. AT : Finde ud af, hvordan vi slipper af med alle de curlinger, der koster os “det hvide ud af øjnene” ! –Var der ikke en gang, hvor forældrene selv forsørgede deres børn ?—Eller ER det kun i Frankrig ?

 37. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan årsagen til at kun benene er tilbage, vel stadig være den enkle, at vilde dyr æder de blødeste dele af en krop først !

 38. Af Niels Peter Lemche

  -

  Der var vist nogle her, der ikke fattede en brik. ikke at det var forbavsende.

 39. Af Jan Petersen

  -

  Kan fessoren så ikke lige forklare, hvad det er, vi andre ikke forstår – please?

 40. Af Jan Petersen

  -

  Religiøse konspirationer er ikke lige mit domæne, men helt klart – andre er eksperter på det område. Jeg ønske kun at udvide horisonten !

 41. Af Birger Nielsen

  -

  Lemche ved bedst. Religioner bygger udelukkende på legender og tvivlsomme andenhåndskilder.
  Man kan til alle tider få mange mennesker til at tro på hvad som helst.
  Men det er da gode historier.

 42. Af Jan Petersen

  -

  Personlig kan jeg langt bedre lide H C Andersen eventyr. De giver sig ikke ud for mere, end de er – eventyr !

 43. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN, og mht HC Andersen har du nok heller ikke fattet en brik.

 44. Af David E. Stanfeld

  -

  ”Se mennesket i sin verden, indhentet af alderdom og mange af sygdom; de er hér kun på gennemrejse indtil døden til sidst indhenter dem. I mellemtiden har de bekymret sig om alverden, om alle deres materielle besiddelse. Alt sammen noget de må efterlade når de skal forlade deres legeme, som de kun har til låns; og hvad har de så? Den familie de have og som de elskede, må de efterlade bag sig, fuldstændig som bladene når de falder af træerne ved efterår. Ingen kan stoppe det, ingen blade overlever. Vinden fjerner de sidste spor; og hvad er så tilbage?
  Nogle mennesker har følt sig store og magtfulde. For andre var livet kort og glorværdigt. Men for begges vedkommende vare intet ved. Deres liv er som Månens magiske lys, der brat forsvinder når en sky går for.
  Nogle lever deres liv ved at udnytte de svage, andre ved aggressivt at true og manipulere. Begge kan selv brat blive revet væk. De er som insekter, der tiltrækkes af ilden, som øjeblikkelig tilintetgør dem når de rammes af den.
  Der er mennesker, der bruger al deres tid på at samle velstand; gnieren gemmer det hele, og lider alverdens kvaler når noget mangler. Alligevel kan ingen af dem tage noget med sig. De er som små flasker, der indeholder havvand. Men hvordan kan man tro og gøre sig håb om, at gribe det umådelige stor hav i sådan en lille flaske?
  Andre mennesker fantasere så meget på sex, at de skal have og prøve det hele; og ender op frustreret og deprimeret. De er som et træ, der angribes af termitter og ædes op indtil træet er så råddent, at det falder sammen til fare for andre.
  For andre er livet fest og farver. De drikker ikke mere for tørst, men for lyst, så virkeligheden ikke mere kan skelnes fra drømmen. De er som en pøl, der er rørt godt rund i så intet mere er klart.
  Nogle betragter livet som et drama, et spil de udføre for at underholde sig selv. Men dette trætter legemet og dræner sjælen. De er som idioten, der klatre op i et træ for at se en solsikke eller kæmper med en gren for at tvinge den ned til ingen nytte.
  Andre vandre fra religion til religion, søgende efter at oplyse sjælen, men ender op frustrerede og forvirrede. For med religioner er det som med køer udskåret i træ. Uanset hvor vellignende de er; når de placeret ude på marken foretager de sig intet.
  Nogle tror at de ved alt og giver sig således ud overfor andre. Men de deler aldrig ud af deres viden, som dør sammen med dem. De er som en østers hvor perler gror inden i. Men en øster har ingen brug for perlen, der i sig selv ikke er noget værd før den er fundet og prissat.
  Så tænk over disse sider af menneskets liv, så vil du forstå dets lidenhed. For først når du formår at se igennem menneskeverdens illusioner kan du hæve din bevidsthed til himmelske højder.” (Fra Nazuraya Cirklen af D.E.Stanfeld)

 45. Af J Nielsen

  -

  “Religiøse konspirationer er ikke lige mit domæne (…)”

  Forskellen er rent akademisk.

  Fniser højt, længe og irriterende.

 46. Af J Nielsen

  -

  “Man har fundet Jesus grav og kun benene ligger tilbage,der må så være andre der har været inde i graven tidligere de har så kun nået at fjerne den øverste halvdel med arme og kranie –måske blev de afbrudt i deres forehavende og måtte tage :benene på nakken:?”

  Man kan undre sig over hvordan elefanter kan gå. Elfenben er alt for tynde til den tunge krop.

 47. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “lige om lidt bliver der borgerkrig i Danmark imellem muslimerne og danskerne ” ! –Hvis de ikke melder sig ud af ISLAM ! –Så er sagen klar ! –Vikingerne sparker dem UD af Danmark !

 48. Af J. Hans en

  -

  Påsken er en herlig tid for de kristne.
  Og andre overtroiske.
  Her boltrer de sig i de herlige gamle krønniker.
  Og gamle ritualer.
  En “professor” og charlatan i gammel overtro og nogle reaktionære sorte præster munter sig.

 49. Af Jan Johansen

  -

  Kathrine Lilleør

  Når man læser dit ovenstående blogoplæg, dukker ordet enfoldighed uværgeligt op på nethinden, for mage til enfoldighed skal man lede længe efter i mere civiliserede sammenhænge.
  Den Danske Ordbog har følgende bud på en forklaring af begrebet ENFOLDIG:
  “ubegavet eller uvidende på en godtroende måde” og anviser et synonym til ordet.
  Det kommer her: NAIV.

  Der er jo intet belæg for alt det vrøvl, du disker op med her, selv om andre naive sjæle gennem årtusinder har forsøgt sig med snart den ene fantasifulde historie og snart den anden. Tænk dog på hvor mange generationer, der har stået model til disse, før de blev nedfældet på klippevægge og siden hen på papyrus m.m. Nej, den har sikkert ikke fået for lidt, så måske du og andre skulle være lidt mere forsigtige med bare at henvise til Bibelen – den gamle og den nye. Det ville nok være mere rimeligt at udlægge Bibelen som en tolkning af nogle forfædres bud på, hvordan verden blev til, og hvad som skete efterfølgende. Det ville måske skabe større respekt om kirken.

 50. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “opstandelsestro” ! –Hvorfor skete der egentlig så mange “mirakler” ! På Kristus tid ?? –Jeg mener, at det er lige nu vi har brug for “miraklet” ! –Der kan få vores gamle Danmark tilbage ! –AT: Det meste er bar løgn, hvad der står i biblen (jeg har brugt fridagene til, at læse i den ) ! –Så er konklussionen ! –Vi kan ikke bruge alt det vrøvl til noget ! –Vi går under som “kultur-kristent samfund ” ! –Hvis vi ikke ser i øjnene AT: Den rene fornuft med, at smide islamiske imamer –moskéer –og diverse slatne pædagog-kvinder UD ! –Så kan vi ellers godt lægge os til, at dø ! –For så bliver livet i de næste årtiér ikke værd, at leve !

Kommentarer er lukket.