Gør de det selv?

Af Kathrine Lilleør 8

Arbejdernes internationale kampdag regnes for en helligdag. Med god grund, for 1. maj-budskabet er blevet ligeså svævende som Helligånden. Fra at være en hårdt nødvendig markering for en presset arbejderklasse, er dagen over år blevet stjålet af politikere og fagforeningsfolk, der for længst er ophørt med at finde løn og arbejdsvilkår vigtigst. Således også i Politikens kronik den 1. maj, hvor Københavns Overborgmester sammen med Formanden for HK i Hovedstaden, Formanden for Københavns Lærerforening i Hovedstaden og Kredsformanden for Sygeplejerskerne i Hovedstaden gør deres vælgere og medlemmer til redskaber for deres vision for Københavns – ja hele velfærdssamfundets – fremtid.

Kronikkens umiddelbare emne er det stilfærdige, at der i København frem til 2025 skal bygges 8.200 almennyttige boliger. 1.405 er taget i brug og 6.500 er der afsat finansiering til. Det er nemlig trist, hvis der i fremtiden ikke bliver plads til, at ”sygeplejersken, læreren og kontorassistenten” kan finde sig en bolig. De sølle 8.200 boliger, hvoraf kun 1.405 endnu er bygget, bliver i kronikken taget gidsel for det egentlige 1. maj-budskab: Den ”sociale smeltedigel”, som kronikørerne ønsker sig. Vi skal uanset, hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvor meget vi tjener, bo side om side. Skal vi. København er i fare for at udvikle sig til en vip-by, men kronikørerne kan jublende fortælle, at de kommende almennyttige boliger vil være et vigtigt værktøj til at forhindre velhaveriet.

”Danmarks dyrest udbudte ejerlejlighed, penthouselejligheden i The Silo til 32 millioner kroner i Danmarks dyreste postnummer 2150 Nordhavn, bliver nabo til flere tusind almene lejligheder i løbet af de kommende år, når Nordhavn udbygges til en helt ny bydel”. For kronikøerne ønsker ikke København opdelt i ”attraktive velhaverenklaver og mistrøstige boligområder, hvor de færreste kan fremvise en ansættelseskontrakt, mens de fleste har plettet straffeattest”. Løsningen hermed præsenteret: Sygeplejersker, lærere og HK’ere skal sluses ind i lejligheder, så de kan kvarterløfte de mistrøstige boligområder. Om de har lyst til det, opholder ikke kronikørerne, for de taler i en større sags tjeneste: Velfærdsstatens sammenhængskraft.

Midtvejs er kronikken blevet så højstemt, at egne medlemmer for længst er glemt. Således hedder det om folkeskolen:

”Når børn fra hjem med fyldte bogreoler er med til at sætte standarden for lektielæsningen løfter det hele klassen. Omvendt er det vigtigt, at børn fra skolestærke hjem oplever virkeligheden i andre dele af samfundet. Lærer at forstå andre kulturer og samarbejde med mennesker, der ikke er et spejl af dem selv. Lige præcis det møde er helt fundamentalt for vores velfærdssamfund.”

Lærerforeningens formand har i dagens anledning lagt lærernes udfordringer med heldagsskolen, deres lille løn, ja hele arbejdsindsats bag sig. For i skolen er det ”mødet” mellem forskellige sociale klasser, det primært gælder.

Jeg kan forestille mig én spinkel undskyldning for ubesindigheden: At de fire kronikører vel selv bor på adresser i den københavnske smeltedigel, hvor naboen er narkoprostitueret og overboen tallerkenvasker? Ligesom de vel selv sender deres børn og børnebørn i skole med børn fra bogløse hjem, der ikke kan stave til Danmark?

For når deres medlemmer og vælgere skal gøre sådan, gør de det vel selvfølgelig også selv?

 

8 kommentarer RSS

 1. Af M Jørgensen

  -

  For den rene er alting rent- og nogle gange skal man huske at man ikke behøver at sige noget for at have en pointe. Så det gør jeg tier stille, helt stille.

 2. Af J. Hanse n

  -

  Løsningen hermed præsenteret: Sygeplejersker, lærere og HK’ere skal sluses ind i lejligheder, så de kan kvarterløfte de mistrøstige boligområder. Om de har lyst til det, opholder ikke kronikørerne, for de taler i en større sags tjeneste: Velfærdsstatens sammenhængskraft.
  Skriver Lilleør.

  Har Lilleør insider viden?

 3. Af Jens Petersen

  -

  Hvis ikke formålet med ghettoer, og sociale klienter i de store byer er at sikre valg til venstreorienterede politikere der er ligeglade med samfundets generelle velbefindende, så er det ekstremt let at frigøre kollosale mængder af almennyttige boliger i København, Aarhus, Odense, Roskilde, Aalborg… Det eneste der nødvendigvis må gøres op med er mængden af borgere i de almennyttige boliger der ikke selv betaler deres regninger. Hvis du ikke er beskæftiget og hvis det offentlige betaler lejligheden gennem boligtilskud, kontanthjælp mv. så er der ingen samfundsmæssig grund til at du ikke ligeså godt kan bo i det såkaldte udkantsdanmark, hvor der mangler yngre borgere, er et hav af boliger som henfalder, og masser af landbrugsjob som “fattig Carina’erne” kan få.

  Når de så er istand til at betale af egen lomme kan de så prioritere hvad de vil bruge DERES penge på.

  Enhver boligforening der har venteliste burde tvinges til at sparke dem ud der ikke selv betaler huslejen. Det vil give plads til studerende, lavtlønsgrupper mv. og vil sprede ghettoerne. Gad vide hvor store problemer “Black Army” skabte hvis den ene boed i Kerteminde, den anden i Svendborg, den tredje arbejdede på en gård… Efter 8 timer i roemarken er der næppe meget energi tilbage til at være sejg pengeafpresser.

 4. Af Thomas Jensen

  -

  Kære Kathrine.

  Jeg må erkende, at jeg ikke ser et problem i at have en holdning for hvordan vort samfund skal udvikle sig, mens man privat stadigt gør hvad der er bedst for ens egen familie.

  Lad os tage skolen som eksempel. Jeg har en datter, og hvis det stå til mig skal hun gå i privatskole. Privatskolen i vores lokalområder scorer 1,2 points højere i karaktergennemsnit end den bedste af de omkringliggende folkeskoler. Alle jeg kender, der har haft deres børn i privatskolen har været tilfredse.

  Alternativet er langt svagere. En folkeskole, der er slidt ned til sokkeholderne, hvor lokalerne ligner noget, der ikke har været sat i stand i 40 år. En folkeskole hvor der går langt flere “svage” og “to-sprogede” elever, og hvor der er langt flere problemer i klasserne.

  Derfor vil jeg til enhver tid vælge at sende min datter i privatskole – fordi jeg har valget og den økonomiske mulighed. Men er det rigtige for Danmark? At nogle børn “lades i stikken” og må klare sig uden de muligheder jeg kan give min datter? Det mener jeg ikke.

  Derfor vil jeg gerne, at de svageste elever fordeles på skolerne i lokalområdet, også den privatskole hvor jeg gerne vil min datter skal gå. Jeg vil gerne, at folkeskolen får et markant løft. Det er ikke holdbart for Danmark at lade en stor gruppe unge vokse op uden de optimale muligheder for at kunne skabe sig selv en fremtid. Derfor skal vi bekæmpe ghettodannelser og sørge for at også de “svage” børn får de gode muligheder.

  Er jeg en hykler fordi jeg ikke vil ofre min egen datter i et personligt korstog? Det mener jeg ikke. Jeg gør hvad der er bedst for min familie, samtidigt med at jeg har en holdning til hvad der er bedst for Danmark.

  Jeg synes det er langt mere hyklerisk når vores politikere siger at: “Vi har en af verdens bedste folkeskoler” og så alligevel konsekvent sender deres egne børn på privatskoler.

  Jeg synes det er langt mere hyklerisk når så mange lader som, at hvad der tjener dem selv også automatisk tjener hele det danske samfund.

 5. Af jan svendsen

  -

  Danmark er da helt klart et samfund i rivende tilbagegang. Hvis man ser på hvordan løftebrud, korruption, hykleri, velfærdsforringelser, løgnepropaganda og grove skandaler fylder mere og mere, kan man da kun blive bekymret for hvad det skal ende med. Tilstande som i det rødfeministiske Sverige kan snart blive det næste.

  Det sidste nye synes at være sadistisk behandling af patienter i psykiatrien. Eller man bruger dem som forsøgskaniner? Eller man passer ikke ordentligt på dem, så stadig flere omkommer i eller omkring hospitalet. De pårørende holdes på afstand med mobning og besøgsforbud, selvom det øger antallet af sammenbrud og selvmord blandt patienterne. Uhyrlighederne i dele af det psykiatriske system overgår ofte enhver fantasi.

  I Tyskland aflivede/myrdede man på et tidspunkt tusindvis af patienter af økonomiske og ideologiske grunde. Har lignende holdninger sneget sig ind på Christiansborg og i dele af sundhedssystemet? Ihvertfald foregår der ting overfor patienterne som er helt ovre i noget perverst og meget frygteligt og uhyggeligt.

 6. Af georg christensen

  -

  Europas arbejds bevægelsers kampdag, er ikke andet,som en “fridag”, uden indhold, uden mål eller retning. Hvor er den europæiske “arbejder bevægelse” henne, når kampen om vurdering af en “arbejds ydelse” foretages?. Den findes bare ikke, opfører sig kun som en illusition på lige fod med den såkaldte europæiske “tro”. En flok forvirrede “tom hover” styrer efter deres eget velbefindende.

  Eksempler , som beviser, er der nok af: Her giver jeg bare et par: En polsk hjemmehjælper i tyskland til 5 euro i timen, en timeløn, som i polen mindst er det 3 doble . En polsk mekaniker i polen med en timeløn på 5 euro i polen, og i danmark , hvis fagbevægelsen virkede ,som mindstemål ville være 15 euro. Europas primitive og perspektivløse lønmodtager bevægelser virker ikke længere, alle er de gået i stå i deres egen kamp for eneretten. Hvad “tro” angår vil jeg blande mig udenom, kun fordi jeg betragter den som værdiløs “tids spille” i forhold til “tiden” vi alle har tilbagebragt.

  Europa folket , folket som befinder sig i et såkaldt “frihandels område”, har ikke længere brug for såkaldte finanspolitiske reddere, men oplysning om hvad “finans” ordet overhovedet betyder. Et måske nok for mange ,et mærkeligt ORD, som i bund og grund, kun betyder : Formidlings processen mellem forskellige arbejdsydelser sat op mod hinanden, desværre styret af en flok magtbegærlige “idioter”, som “tror”, på deres egne fjollerier, og fuldstændig har misforstået “VÆRDIEN” af en ARBEJDSYDELSE.

  Selv tusinde tomme ORD og nok så mange hensigts ærklæringer om bedring er efterhånden kun til at “grine”.

  NB: Et sidste ord til politikerne: Jeres “tomheder”, i jeres eget “egocentriske” system, er forlængst kommet ud af kurs,

 7. Af Bjørn Sørensen

  -

  København er ligesom så mange andre storbyer ved at udvikle sig til “vip byer” hvor den veluddannede elite trives. I storbyområdet findes der enklaver, ghettoer hvor de ukvalificerede bistandsklienter fylkes. Børnene fra disse enklaver klarer sig generelt dårligt i skolen, og for mange af dem er det en opbevaringsplads hvor de ikke lærer ret meget og da slet ikke hvad der er nødvendigt for at kvalificere sig til arbejdsmarkedet, som de ikke har megen berøring med eftersom deres forældre er sociale klienter.
  Den arbejdende befolkning vil ikke bo i et område hvis der er for mange dagdrivere, og da slet ikke have deres børn i skole sammen med passive og forstyrrende og forstyrrede børn.
  De tider hvor der var masser af ufaglærte jobs er forlængst forbi. I dag kræves der kvalifikationer og træning til snart sagt alle jobs, og kravene stiger og man skal selv sørge for at holde sig opdateret.
  De 46% af befolkningen, som er svage læsere hvoraf de 18% er funktionelle analfabeter, og 25% er ufaglærte, vil få svært ved at finde beskæftigelse fremover.
  Vores uddannelsessystem har ikke formået ikke at ændre på de forhold.

  Det er naturligtvis en bumpe under vores velfærdsmodel, som allerede konstant bliver beskåret fordi de tilbageværende arbejdsplader kan ikke længere finansiere udgifterne.
  Men reelt har vores velfærdsmodel siden 1974 konstant været i krise, eftersom behovet for gratisydelser er umætteligt.

  Hvis arbejderpartierne havde villet arbejde for at skabe arbejdsplader i stedet for at få dem nedlagt, ville vi ikke have de ophobede problemer.

 8. Af J Nielsen

  -

  “Arbejdernes internationale kampdag regnes for en helligdag.”

  Af hvem? Det kan allerhøjst blive en fridag.

Kommentarer er lukket.