Tørklæder og Dansk Kvindesamfund

Af Kathrine Lilleør 48

Kvinder, der bærer tørklæde chikaneres. Forkvinde for Dansk Kvindesamfund og Dansk Kvindesamfunds Krisecenter Lisa Holmfjord kalder det ”hadforbrydelser”. Hun mener, det er et angreb på de tørklæde-klædte kvinders frihedsrettigheder. De ønsker at tilkendegive deres tro ved at dække sig til. Det er deres ret. I Danmark skal vi værne om kvinders ret til at klæde sig, som de ønsker. Punktum. Enig. Umiddelbart.Men nu er det så bare ikke hvem som helst, der i en længere spalte i Politiken forsvarer kvinders ret til at sætte deres tørklæder, som de vil.

Det er Dansk Kvindesamfunds forkvinde. Ingen ringere. Mens læseren forsøger at google, hvor forkvinden skrev i længder om kvinders ret til at bade i bikini langs de danske kyster uden at såvel tørklæde-kvinder som deres mænd kaster sten efter dem, så overvej følgende: er det religiøse tørklæde både et trostegn og et undertrykkelsestegn?

Holmfjord anerkender godt nok, at tørklæder kan være et tegn på kvindeundertrykkelse. Hendes pointe er bare, at det er tørklædet ikke altid. Men det er det jo.

Tørklædet er både og. Ligesom korset og kalotten er det et fælles islamisk symbol. Men til forskel fra såvel korset og kalotten symboliserer tørklædet også, at kvinder skal skjule deres kvindelighed i offentligheden. I modsætning til mænd. Fordi kvindeligheden er en fare. Fordi den inspirerer mænds begær. Det er, hvad tørklædet, burkaen og niqaben til alle tider symboliserer uanset, hvad den enkelte kvinde måtte forbinde med det.

Derfor vil tørklædet altid konflikte med to grundlæggende frihedsrettigheder: at vi må tro, hvad vi vil på den ene side. Og mænds og kvinders ligestilling på den anden.

Tørklæde-klædte kvinder skal ikke finde sig i at blive dårligt behandlet, når de køber ind. Ligesom badende piger ikke skal finde sig i stenkast. Så langt vil jeg tror, at Holmfjord og jeg er enige. Men man skal vælge sine kampe med omhu. Om jeg fatter, at Forkvinden for Dansk Kvindesamfund vælger at kæmpe trosfrihedskampen fremfor kvindekampen.

At skulle stave tørklædets kvindeundertrykkende symbol, uanset, hvad bæreren tænker om det, for ingen mindre end Forkvinden i Dansk Kvindesamfund viser, hvor tungt det ligger for resterne af den gamle kvindebevægelse at få bevæget sig derhen, hvor nutidens kvindekamp står:

Kampen mod forskelsbehandling af mænd og kvinder i det offentlige rum.

 

 

48 kommentarer RSS

 1. Af Tørklædet er islamiseringens spydspids « Snaphanen.dk

  -

  […] Præsten Katrine Lilleør, der står på skuldrene af Nørgaard, skriver i dag om samme emne: Tørklæder og Dansk Kvindesamfund. […]

 2. Af Flemming Lau

  -

  Det er jo sagen i en nøddeskal. Hvis en mand rører Hijabben risikere han at blive tæsket til døde. Hvis han ligger splittet hans Jørgen på Bellevue strand, risikere han at blive banket af tæskehold med boldtræer. Og hvis vore kvinder bader i bikinier, risikere de at blive stenet af både mænd og kvinder.

  Måske var det en god ide at gerningsmændene blev dømt til at bære Hijab under afsoningen! Og kvinderne dømt til at bære bikinier!

 3. Af Maria Due

  -

  Uden at det skal opfattes som en hyldest til USA’s enfant terrible i det ovale kontor, vil jeg benytte lejligheden til at glæde mig over Melania og Ivanka Trumps udslagne og frit flagrende hårpragt i Saudi-Arabien, hvor de gjorde stor lykke og gav hånd til 300 indbudte gæster. Siden besøgte de paven, og da var håret opsat og dækket af lidt sort tyl. På den måde markerede de to på deres egen måde, at de sætter deres hår, som de vil, og de slap godt fra det.

  Godt gået tøser!

 4. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “: er det religiøse tørklæde både et trostegn og et undertrykkelsestegn?”

  Kristne kvinder i Danmark gik med det op til 70’erne.

  .The New Testament does suggest some clothing principles. In 1 Timothy 2:9-10, Paul tells Timothy, “…women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness—with good works.”
  Peter expresses a similar concept in 1 Peter 3:2-5, and these two passages were likely the apostles’ attempt to avoid scandalous behavior in the church. Braids, jewelry and showy clothing were the pattern in Greco-Roman courts. Jesus had already defied the male-dominated culture by treating women as equals, and Paul declared all believers equal in God’s family (Galatians 3:26-29); but perhaps some women took their new liberty too far. Maybe they adopted immodest styles and focused too much on fashion to the detriment of their character and testimony.
  While standards of dress have changed through the centuries, the biblical model of modesty, good taste and propriety—with sensitivity to the church community’s standards and values—will always be “in fashion.”
  Some will be dressier and some will dress simply; but love, not comparison, must reign in the church. Believers exist in every strata of society from the simple worker to the business elite, but the Body of Christ is designed for unity (1 Corinthians 11:20-22; Galatians 3:28). God’s children are cautioned not to look down on or discriminate against people because of their status and what they wear (James 2:1-9).

  Så kristne kvinder er i dag vantro…er det en guldring men skimter i øret på Lilleør?
  Jeg er sikker på at Sørine ikke begår sådanne samfundsudskejelser og følger biblens ord slavisk. :)

  “Måske var det en god ide at gerningsmændene blev dømt til at bære Hijab under afsoningen! Og kvinderne dømt til at bære bikinier!”

  Så længe dette også gøres af kristne og jøder,Er jeg med på ideen.

 5. Af - Niller

  -

  At bære et tørklæde kan da ikke forarge , kvinder har da altid båret dette hovedklæde i mange forskellige sammenhænge ( hygiejne, religiøst her tænkes på nonner , eller bare til pynt)
  Det er kun bærere af burka og nikab som med deres påklædning viser os forskelligheden( påtvungen eller frivillig)
  Hvem ved hvad kvinden pakket ind i burkaen tænker på når hun ud af sit ansigtsgitter kigger på omgivelserne -Måske græder hun-hvem ved ?

 6. Af Arvid Holm

  -

  Staten krænker nogle kvinders selvbestemmelsesret, hvis den forbyder tørklæder.
  Hvis staten forbyder tørklæder, hindres familie og sharia-håndhævere i at krænke andre kvinders rettigheder ved at påbyde tørklædet.
  Myndighederne har tidligt besluttet, at kvindernes ret at bære tørklæde skal håndhæves som lovlig religions-udøvelse – om nødvendigt med rettens hjælp.
  Folk straffes efter racismeparagraffens forbud mod forfølgelse på grund af tro, hvis de forgriber sig på tørklædet eller blot for at gøre nar af bærerne.
  Mange nidkære anti-racister står på spring for at nedkæmpe alle, der ikke underkaster sig.
  Men herimod taler en nylig EU-dom, der tillader firmaer at fyre kvinder, der insisterer på at gå med tørklæde.
  Følgelig kunne man idag stemple tørklæde-bæringen som ikke-tilladt religionsudøvelse.
  Dyrkere af Svantevit må jo heller ikke længere ofre jomfruer til guden i fuldmånens skær, selvom Danmark rent ud sagt vrimler med appetitligt fede kvinder.

 7. Af Flemming Lau

  -

  Niller, de 30 grams tekstil, er et ligeså tonstungt symbol, som armbind med swastika eller den gule jøde stjerne. I vesten har tørklædet været funktionsbestemt, og blev ligesom mændenes kasket, taget af når man gik indendørs. Og for nonnernes vedkommende har jeg aldrig hørt om at priorinden har tæsket en mand ihjel, for at have rørt deres slør! Men jeg hørt en engelsk imam true i sin opskruede fanatisme, “Jeg siger jer, hvis blot en vantro rører mig skæg, så slår jeg ham ihjel!”

  Mao vi er nød til at konfrontere dem, i deres vildfarelser ellers er det benzin på bålet for en forsat disintegration!

 8. Af Erik Larsen

  -

  Man skal vel ikke være særlig meget begavet for at kunne forstå og se at hvis nogle tvinger andre mennesker (børn, mænd eller kvinder) til at skulle bære noget beklædning der endda viser en hel del religiøst spektrum, så burde det naturligvis være ulovligt og under alle omstændigheder ikke noget der hører til i Europa eller vesten.
  Og den undertrykkelse der findes af kvinder vi selv har accepteret lever nu i lille Danmark burde ikke accepteres! Ligesom ingen burde have accepteret manden med overskæggets opførsel overfor jøderne o.s.v. Vågn dog op
  “kvindesagsforkæmpere” og andre danskere.

 9. Af Gert Hansen

  -

  Der kan være mange grunde til, at nogle kvinder vælger at bære tørklæde. Religiøse, f.eks. Eller for at sende et signal, eller en form for afstandstagen, til det omkringværende majoritetssamfund, at man ikke er ‘een af dem’. Man tilhører et parallelsamfund der ifølge en hellig bog er bedre end de andre. Det får præg af at være en form for uniformering, således at man let kan genkende ligesindede, modsat ‘de andre’.

  Et andet udslag stammer fra den sexualforskrækkelse der sædvanligvis findes i religiøse samfund.

  Og hvem har ikke set afslappede mænd i afslappet tøj passende til sommervarmen, gå foran kvinder hyllet ind fra top til tå.

  Der findes mange grunde.

  I øvrigt har Lone Nørgård en glimrende artikel idag i JP om dette emne.

  Selvfølgelig skal folk have lov til at gå klædt som de ønsker, indenfor sædelighedens rammer, men som ved al påklædning udsender bæreren et signal til det omkringværende samfund. Og at det bliver tolket, må bæreren finde sig i.

 10. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Og hvem har ikke set afslappede mænd i afslappet tøj passende til sommervarmen, gå foran kvinder hyllet ind fra top til tå.”

  Fuld beklædning er køligere i sommervarmen. Sådan noget lærer man når man ikke er katoffeldansker der kun har oplevet dansk klima, eller grisefest på Mallorca.

 11. Af - Niller

  -

  Lau du giver jo selv svaret at bære et tørklæde er funktionsbestemt men har du overvejet om det også kan have en funktion for de kvinder der kommer fra de muslimske lande udover den religiøst betinget udgave af fortællingen.
  Men en ting er jeg sikker på jo mere modstand disse kvinder møder over deres påklædning , jo mere indædt bliver de i deres ret til selv at bestemme over hvilken beklædning de ønsker at bære.

 12. Af P Christensen

  -

  Ingen kan jo tage nutidens “venstrefløj” eller “kvindesagsforekæmpere” alvorligt.
  I sin behagesyge og angst for at træde muslimer over tæerne,
  har førstnævnte 2 foretaget en total bundvending i politiske holdninger,
  og går nu ind for alt, hvad de tidligere var modstandere af.

  Venstrefløjen har de seneste årtier ikke bestilt andet end at tisse arbejderklassen
  op og ned ad ryggen, for at kunne finansiere sin import af sociale klienter
  og middelalderlige normer fra den 3.verden.

 13. Af Orla Guude

  -

  @LISBETH SØRENSEN – 27. MAJ 2017 19:05
  “Fuld beklædning er køligere i sommervarmen.”

  Hvad er det videnskabelige bevis for, at fuld beklædning er køligere i sommervarmen?
  Hvad er kartoffeldanskere og er de dummere en Lisbeth – om muligt?
  Hvor mange danskere er det nu, som årligt tager til varme lande på ferie og oplever udenlandsk varme?
  Er alle danskere, som tager til grisefest på Mallorca idioter?
  Hvordan ved Lisbeth at grisefester på Mallorca gør folk dummere?
  Vil Lisbeth demonstrere sin intellektuelle overlegenhed over alle andre dumme danskere?
  Lisbeths infantile pølsesnak viser, at hun sandsynligvis er ung og dum!

 14. Af Henrik Schultze

  -

  Lisbeth Sørensen
  Dit had til danskere er ubegrænset !
  Selv det danske vejr er du totalt uvidende om.
  Selvom solen bager her , er der oftest en mild brise i Danmark som gør at korte shorts og lille overdel er det behageligste at have på.
  Og så har vi den fordel at kunne gå ind i skyggen , i modsætning til hvad de kan i Afrika.
  Lisbeth Sørensen jeg forestiller mig at du er en stor fed pæreformet konvertit , svedende i en sort heldækkende dragt – har jeg ret ?

 15. Af Palle Huld

  -

  Fint med mig, når bare deres kontanthjælp bliver fjernet, når Føtex nægter dem at sidde I kassen iført fastelavnskustume. Og at de I øvrigt får en klækkelig bøde hver gang politiet snupper dem I bilen med skyklapper på.

 16. Af Mehmet Sami Gür

  -

  FRIHEDEN TIL ANDERLEDESHED SKAL BEVARES MED OMHU, OG DET GÆLDER OGSÅ I FHT. BEKLÆDNING – ALLE UANSET HVAD, HAR RET TIL EN HVILKEN SOM HELST BEKLÆDNING. PUNKTUM.

  Den anstændige klædedragt skal beskytte kvinden imod at blive forulempet. Og så fremgår det ellers med al tydelighed, at Profeten (i vore dage: myndighederne) skal sørge for at fjerne de folk med uredelige hensigter, der forulemper ærbare kvinder, fra stedet. Det er altså ikke kvinderne, der skal gemmes væk og begrænses i deres udfoldelsesmuligheder, men de formastelige mænd, der skal forhindres i deres forehavende.

  Ud over at være diskret og ikke nedringet, bør klædedragten sidde løst og være uigennemsigtig, så den skjuler kroppens former, og den bør dække arme og ben. Og dermed er der faktisk rigtig mange muligheder – også selvom man ikke har lyst til at gå helt i sort.

  Koranens opfordring til mådehold gælder i alle livets forhold. Muslimer skal være et midtsøgende fællesskab (ummatan wasatan) – jf. sura 2:143.

  Beskyttelsen ligger i, at man ikke vækker opsigt, at man ser på formålet.

  Hvad betyder anstændigt så?

  Det betyder, at tøjet dækker det meste af kroppen, er løst og ikke gennemsigtigt. Og for ikke at vække opsigt, bør man klæde sig, som man nu gør det pågældende sted. Hvis man f.eks. rejser til Saudi-Arabien eller et andet sted, vil man naturligvis klæde sig, som kvinder normalt gør. Den anstændige klædedragt skal beskytte én imod forulempelse. Man kan naturligvis diskutere, hvad forulempelse er; men bare det at blive opfattet på en bestemt måde, fordi man går klædt på en bestemt måde, er efter min opfattelse krænkende. Jeg mener også, at det er en grov krænkelse, at tilfældige kvinder med tørklæde bliver fotograferet i offentligt rum og igen og igen vist på fjernsynet, når deres tro og traditioner – som er en del af deres identitet og hele liv – bliver nedgjort og omtalt som problematiske, uønskede og andenrangs. Hvem har spurgt dem? Man vil gerne selv bestemme, hvornår man skal i tv-avisen.

 17. Af Orla Guude

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 27. MAJ 2017 20:09
  Er Mehmet klar over, at husdyr i Danmark ikke har bukser på. De løber rundt og bliver liderlige og hopper på hinanden alle steder, ligegyldigt hvor mange rettroende som kigger på.
  Uden tvivl skal alle husdyr i Danmark hurtigst muligt lovmæssigt tildække deres kønsdele, ellers forulemper man sarte rettroendes religiøse følelser. Alle hunlige kameler og dromedarer i de rettroende lande skal også have trusser på, ellers gør de den mandlige befolkning ovsen.
  I zoologiske haver må og skal alle hunlige menneskeaber snarest iføres villatelt og tørklæde før de ophidser alle drenge og mænd på besøg.
  Man forstår at det vigtigste i denne verden er, at rettroende mænd ikke ophidses seksuelt af andre end deres lovformeligt tilkøbte kvindelige ægtefæller. Religiøst styret liderlighedskontrol er åbenbart en multikulti-berigelse – tro det eller ej.

 18. Af Flemminh Lau

  -

  Niller, funktion udover det religiøst betonede..? Mener du alvorligt at kvinden, for ikke at blive offer for andre mænds libido, skal indhylle sig, og derved forankre skellet, mellem mand og kvinde. Er det ikke mere naturligt at denne trang, reserveres til de områder i verden, hvor det er normalt…?

 19. Af Morten V. Christiansen

  -

  Min bedstemor bar ofte tørklæde udendørs. Hun var pæredansk og ikke spor muslim. At opfatte tørklædet som et religiøst (og kvindeundertrykkende) symbol falder mig nok derfor for brystet. Jeg tager det personligt som et angreb på min familie.
  Kors, kalotter, niqab og burka er en anden diskussion. Men et tørklæde er (også) en traditionel dansk påklædning uden nogen form for religiøs indikation. Og det gør i mine øjne diskussionen om tørklædet endnu mere kompliceret.

 20. Af Lisbeth Sørensen

  -

  En af de højreradikale ,som vi har så mange i debatten her af, har lige dræbt to hvide mænd i Portland. De forsøgte at stoppe hans chikane af en muslimsk tørklæde kvinde..

  Hvad skal vi gøre med disse højreradikale terrorister? Nye terrorlove mod disse vrede hvide mænd som vi har så mange af i debatten her i Danmark?

  Skal PET til at besøge Lemche, Prebens og Laus mv. Hjem for at fjerne skydevåben og husknive?

 21. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Er alle danskere, som tager til grisefest på Mallorca idioter?”

  Så godt som Ja ,Oik oik.

  Det videnskabelige BEVIS er åbenbart når man har rejst igennem store dele af Sahara og Mellemøsten. Selv i Sydeuropa ved de godt at bukser og langærmet skjorte er køligere i solskinnet, eller i sydlige USA og Latinamerika. Mv.

  “skal sørge for at fjerne de folk med uredelige hensigter, der forulemper ærbare kvinder, fra stedet”

  Mehmet Vi har mange unge muslimske mænd der forulempet kvinder i Danmark.har set det mange gange i København hvor danske piger er blevet kaldt lyder.tit ved udgangen af s-tog hvor de mener at de har førsteret uanset om at lade passagerer ud først.

  Vi har et stort problem med muslimer her..

 22. Af Mikkel Jensen

  -

  Undskyld, Lisbeth Sørensen!
  Har du lige anklaget tre af debattørerne her på tråden for at være højreradikale og terrorister??? Har du fuldstændig tabt sutten?

 23. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Kathrine Lilleør: “…kvinder skal skjule deres kvindelighed i offentligheden. I modsætning til mænd.”

  Jeg er mand, og jeg kunne ikke drømme om ikke at skjule min kvindelighed i offentligheden.

  Min datter er fem år, og går i det tøj jeg lægger frem til hende om morgenen. Jeg er kulturkristen, og min datter har fået et Dagmarkors i dåbsgave. Hvis et tågehoved her på siderne mener jeg undertrykker hende ved at give hende Dagmarkorset på, vil jeg bede ham/hende om at holde kæft, hvis vi en dag mødes på gaden. Jeg synes du har jord i hovedet og jeg gider helt ærligt ikke høre på dit ævl.

  Hvis jeg havde været muslim, kunne jeg sikkert have fundet på, at give hende et tørklæde på. Jeg er ikke noget synderligt religiøst menneske, så det havde sikkert bare været en kulturel beklædning – lidt ligesom det kristne Dagmarkors er for mig i dag. Men ville du så sige til mig, at jeg undertrykker min datter? Hvis du gjorde, ville det så ikke betyde, at du har jord i hovedet?

 24. Af Orla Guude

  -

  @LISBETH SØRENSEN – 27. MAJ 2017 21:26
  LS mener at én hvid højreradikal opvejer 100 jihadister. Rent vrøvl – hvis der kun er én eneste højreradikal, er det ulogisk at spørge om hvad man skal gøre med alle disse højreradikale. Det er mest relevant at spørge om hvad man skal gøre med de tusindvis af jihadtosser.
  Typisk for de lalleglade venstreekstremister at foregive eksistens af en fantomhær af højreradikale – men simpel optælling har aldrig været de venstrenaives styrke.
  En rejse til Sahara er videnskabelig bevis for at fuld beklædning er køligere i sommervarmen – ja, og en paraply er når det regner. Logisk argumentation har aldrig belastet antifa-tfattiges defekte fatteevne. LS argumenterer som Maren i Kæret og hun vasker hår for tit. Det giver skrumpehjerne – spørg bare din socialpædagog.
  Hvor mange hvide forsvarere af chikanerede rettroende er det nu, som Lemche har dræbt?

 25. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Min datter er fem år, og går i det tøj jeg lægger frem til hende om morgenen. Jeg er kulturkristen,

  Lær dit barn tidlig selvstændighed , via at selv vælge sit tøj..

  Vi skal ikke tolerere n iqab.og er mange i Danmarks stræder med dette på. Tørklædet er ligegyldigt. Problemet er at kvinderne ikke selv får lov at bestemme her selv men familien. Kunne være interessant at vide hvor mange frivilligt bære det, og hvor mange under pres.

  O rla er tusindvis af højreradi kale som dig i Danmark.i har allerede forsøgt te rror, afbrændning af mos kéer mv..masser af jer her i berlingske.

  PET og Søren pin d har allerede været ude og sige i er en stor samfundstrussel. Nu holdes der mere øje med dig og ligesindet. Og det er godt!!!!

 26. Af P Christensen

  -

  Så er der gammelt nyt.
  Religion har betydning for helbredet.
  Religiøse mennesker har bedre helbred fysisk og mentalt.
  http://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE9601675/religion-kan-have-endnu-stoerre-betydning-for-helbredet-end-vi-har-troet/

  Desværre har religion også negativ betydning for omgivelsernes helbred.
  Som fx senest i Manchester hvor en religiøs fanatiker detonerede sin religion.

 27. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Vi skal ikke tolerere n iqab.og er mange i Danmarks stræder med dette på. Tørklædet er ligegyldigt. Problemet er at kvinderne ikke selv får lov at bestemme her selv men familien. Kunne være interessant at vide hvor mange frivilligt bære det, og hvor mange under pres.

  O rla er tusindvis af højreradi kale som dig i Danmark.i har allerede forsøgt te rror, afbrændning af mos kéer mv..masser af jer her i berlingske.

  PET og Sør..en pin d har allerede været ude og sige i er en stor samfundstrussel. Nu holdes der mere øje med dig og ligesindet. Og det er godt! ….

 28. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Vi skal ikke tolerere n iqab.og er mange i Danmarks stræder med dette på. Tørklædet er ligegyldigt. Problemet er at kvinderne ikke selv får lov at bestemme her selv men familien. Kunne være interessant at vide hvor mange frivilligt bære det, og hvor mange under pres.

  O rla er tusindvis af højreradi kale som dig i Danmark.i har allerede forsøgt te rror, afbrændning af mos kéer mv..masser af jer her i berlingske.

  PET og Sør..en pin d har allerede været ude og sige i er en stor samfundstrussel. Nu holdes der mere øje med dig og ligesindet. Og det er godt! ……..

 29. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg i filteret?

 30. Af hans andersen

  -

  Problemet er at politikerne har importeret terrorister, og folk i telt kan skjule bomber og våben. så smid terroristerne ud så kan folk gå klædt som de vil.

 31. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Nå. Tilbage til slaget ved Waterloo.

  Det havde regnet og Napoleon var ikke rigtig sig selv.
  På trods af det våde mudrede terræn skulle han have angrebet den engelske forskansning tidligere.

  Senere, ved 18tiden bliver Napoleons “gamle garde” slået tilbage, efter agrebet mod de allieredes linier. Opstod der panik?
  Våben og udstyr blev efterladt.
  Kunne de franske tropper have forsøgt at forhindre modoffensiven, efter de var slået tilbage?
  Flygtede Napoleon for tidligt?

  Jeg skal i dag besøge Apsley House, Wellingtons æresbolig.

  Glæder mig.

  PS. Selvfølgelig skal vi forsvare retten til selv at vælge påklædning.
  Selvfølgelig skal man være opmærksom på, at kvinder med tørklæde bliver forhånet og chikaneret af danske højreradikale +50årige mænd. På åben gade. I supermarkedet og butikker. I bussen.
  Had avler had. Og begyndende hadforbrydelser fra højreradikal side må og skal aldrig udvikle sig til et forløb, hvor demokrati og frihedsrettigheder langsomt bliver sat ud af spil.

 32. Af Orla Guude

  -

  @LISBETH SØRENSEN – 27. MAJ 2017 22:46
  “O rla er tusindvis af højreradi kale som dig i Danmark.i har allerede forsøgt te rror, afbrændning af mos kéer mv..masser af jer her i berlingske.”

  Øeeeh – hvor mange moskeer har ‘højreradikale’ – sådan rent faktuelt – forsøgt afbrænding af i Danmark – og hvor mange i LS’s bizarre fantasi???

  Er Morten Østergård også højreradikal? Han står næsten altid i højre side af skærmen, når han kaster perler for svin under interviews i TV.

 33. Af Ejnar Jensen

  -

  At kvinder absolut skal bære tørklæde for at vise deres religiøse tilholdssted er vel ikke andet end et hagekors eller et hammer-og-segl-emblem er en måde at vise sin politiske indstilling. Men når muslimske kvinder skal dække sig så effektivt til, at deres kvindelige form effektivt tilsløres, hører man det undertiden sagt, at det er for ikke at “udfordre” mændene og vække deres begær, således at kvinderne risikerer at blive forulempet. Det forekommer at være en udmærket begrundelse, men så melder der sig et spørgsmål: Er – muslimske – mænd ikke i besiddelse af så megen anstændighed og selvkontrol, at de absolut MÅ forulempe de kvinder, der ikke skjuler deres kvindelighed?

 34. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “når han kaster perler for svin under interviews i TV.”

  “Perler for svin” er Kim Olsens favorit udtryk. Du er gennemskueret..flere faktisk forsøgt afbrændt faktisk..men det ved ko jo intet om..højreradikale er ikke landets mest vidende..

  KO, nej det ikke alt muslimernes skyld!.vestens angrebskrig har skylden….men i forstår aldrig cause and effect, men kun ønsketænkning.

  ASH har nedlagt ytringsfriheden.det har Majbritt og andre la’er også.
  Viser tydeligt at det altid er liberalisterne der står for mindst personlig frihed, på nær for top 1%. Og er det danske parti der nærmest kan sammenlignes med nazismen.. De første de fjerner er socialisterne..

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, Røg indlægget ikke ind på den gale blog?

 36. Af Birgit Hviid Lsajer

  -

  At bære et tørklæde – kulturelt eller religiøst pålagt – er et påbud, som videreføres generation efter generation, selv hvor folk er kommet til landet her, som er friere i mange opfattelser, mere naturlige ligedan.

  Tidligere gik kvinderne her mere med tørklæde, måske stammende fra tidligere tid, hvor kvinder nok sjældnere gik i kirke uden hat eller tørklæde, altså at være efter datidens normer, påklædt.

  Ellers bruger vi mere et tørklæde eller hat efter vind og vejr i øvrigt – og måske til pynt om håret; men ikke for at tildække men for at fremhæve og forskønne, hvis det ikke lige er den kvindelige rengøringsassistent, der som en anden gl.dags husmor finder det mere bekvemt aht til arbejdet med håret samlet under et tærklæde til at holde på det og skåne det, hvis der skal ske andet lige efter en arbejdstid. Kunne jeg forestille mig. Og ligedan for ikke at blive generet under arbejdet af håret.

  Men – Dansk Kvindesamfund er ikke rigtig på den. For det første er det ikke et had til den enkelte kvinde, det enkelte menneske – men et had til tørklæder, der for os signalerer og med en vis ret også i forh til muslimske kvinder undertrykkelse – af dem også sagt som frihed.

  Men det er så en pseudo-frihed – ikke en reel frihed, fordi så skulle man kunne bevæge sig frit uden at skulle tildække håret. Enkelte, har jeg ladet mig fortælle af en ung studerende med islam som baggrund, gør det for at provokere: her kommer jeg – og jeg er bedre end du er.

  Så .. helt ærligt, smid tørklædet.

  Og – at se kvinder bade i alle disse lange gevandter er mystisk, andre afstår og sidder svedede på stranden i sligt, fordi de kan ikke svømme i disse gevandter – men snarere drukne. De unge piger i leggings og en korærmet bluse i st f badedragt, Deres jævnaldrende drengevenner eller brødre i alm badeshorts, hvor de så står og tørrer sig, dvs forsøger at tørre sig, med et håndklæde efterfølgende, knald-frysende foran ishuset bagefter – det er virkelig ‘morsomt’ at iagttage .. hul i hovedet jo. Vi er kommet længere i Danmark i forh til beklædning i havet rundt om Danmark – modsat tidligere tider.

  Havde vi et langt mindre antal af muslimer i DK, så ville vi ikke gø ad det – men det er bizart, at folk ikke ændrer sig i retning af det nye lands kultur. En proces naturligvis – men også en fastholden for mig at se, som når danskere bliver i udlændighed, så bliver de endnu mere danske osv. En mekanisme for at hylde noget, man sædvanligvis har været glad for – men flygtninge.. ikke at forsøge i hvert fald at se, hvor deres ulykke stammer fra – denne autoritære strenghed, og hvor de så holder hinanden i skak indbyrdes med sådant, får vi at vide – og altså at undertrykkelsen og kontrollen kan fortsætte ..

  Det må vi hjælpe med at få gjort op med, også for vores egen skyld! Landet som helhed! Naturigvis!

 37. Af Gert Hansen

  -

  Birgit Hviid-Lajer:

  ‘…men det er bizart, at folk ikke ændrer sig i retning af det nye lands kultur.’

  Der er jo forskel på hvilke motiver emigranter har, til at bosætte sig i andre lande en fødelandet. Hvis en dansker emigrerer til USA, Canada eller Australien er det overvejende sandsynligt, at vedkommende ønsker at blive amerkaner, osv., eller i det mindste at hans børn gør det. I tredie generation taler man ikke længere dansk, måske knapt nok i 2. Men der er her tale om at emigrere til en kultur der ikke ligger langt fra den danske. Jeg har mødt amerikanere født af danske forældre, der ikke kan eet ord dansk. (Der er eksempelvis næppe mange etniske danskere der emigrerer til Kina for at blive som kinesere). Danskere flest emigrerer ikke for at forblive med at være danske i det fremmede i flere generationer fremover.

  Ved immigration til Danmark fra Mellemøsten, Nordafrika eller Sydasien er der ikke noget dansk krav om at vedkommende integrerer, endsige assimilerer, sig i det danske samfund. Det er næppe heller formålet med at ville bo i Danmark, for en del af disse immigranter. (Det er der i alt fald ikke noget der tyder på rent statistisk). Det er muligt at den danske elite i de sidste 40 år har troet det, men de er vist ved at blive klogere. ‘De skal blot have arbejde’, sagde eliten. Uden at spørge om man faktisk kom til Danmark for at arbejde, endsige forpligte dem til det, eller de måske havde andre motiver.

  Danmark har gjort mange fejl på dette område, og fortsætter med at gøre det. Men der er i det mindste ved at være en gryende forståelse for, at visse ændringer nok er påkrævet. Ud over de rent symbolpolitiske.

 38. Af P Christensen

  -

  Det er ikke korrekt at muslimer ikke ændrer sig i retning af det nye lands kultur.
  Alt for mange finder sig lynhurtigt til rette i passiv, skatteyderbetalt livsvarig forsørgelse

  Hvilket også har været trækplastret i at flytte op til det kolde land, beboet af vantro
  – i sagens natur dog over årene stadigt færre.

 39. Af M.S. Carstens

  -

  Jeg har aldrig fattet, at danske kvinder/Kvinfo/rødstrømper/kvinder i FT, m.f. ikke har sparket muslimske mænd på plads, til at styre deres seksualitet, som andre anstændige medborgere i landet, lige så lidt som jeg har fattet hvorfor at de bifalder, at muslimske kvinder (/vi?) skal ligge under for mandslinge, der ikke har udviklet sig en tøddel i 1400år???

  Og hvor er vores egne mænd anno 2017;
  vil de selv sparkes tilbage til tider, hvor dyriske instinkter er ophøjet over vort nuværende samfund, hvor viden og udvikling er vejen frem?, som alfaaber der forsvare seksualiteten til sine hunner, men giver køb på fremtiden for sit afkom?

  Valget er, om vi skal lade os banke tilbage til år 600, eller om vi skal lade vore børn bygge videre på de´t, som vi til nu, i 2017, har oparbejdet i den vestlige civilisation?

 40. Af Jette Dali

  -

  Kvindebevægelsen er stendød. Det er den, først og fremmest fordi den svigtede helt fra starten. Jeg har for eksempel aldrig glemt, hvordan Kvinderådet – i sit Nyhedsbrev, sic! – latterliggjorde en kvindelig debattør, som på er tidspunkt i 00’erne efterlyste reaktioner fra kvindebevægelsen. Den hånlige attitude var signifikant, da Kvinderådet de facto er Danmarks største kvindeorganisation med over 1 mio. medlemmer. Hentet fra adskillige fagforbund. Siden har der været svigt på svigt. Vi blev bildt ind, at det “kun drejer sig om 30 gram stof”. I dag kan alle ved selvsyn konstatere, at det var direkte usandt. Det værste er, at selv helt små piger nu åbent “sexualiseres” og tildækkes. Og kommer du forbi DGI-byen kan du se kvinder og børn i vandet, hvor kun ansigt og hænder er synlige. Et sejr for de religiøse kræfter.

 41. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “. Og kommer du forbi DGI-byen kan du se kvinder og børn i vandet, hvor kun ansigt og hænder er synlige. Et sejr for de religiøse kræfter.”

  I få borgerlige kvinder er hyklerisk ke!
  I er imod at kvinder fx må svømme topløs når mænd må i svømmehaller..i er ligeså regressivt forældet som muslimerne i “mores” her.

 42. Af Jette Dali

  -

  Kære Lisbeth Sørensen

  Bare til opklaring: Ud over det åbenlyst iøjnefaldende, at det en formiddag var muligt at se voksne kvinder og børn iført sorte heldragter i DGI-byen, hvor kun ansigt og hænder var synlige, var der også noget andet, som “forstyrrede” øjet. Den lille gruppe på under 10 var helt alene i det store rum. Som bekendt er der flere bassiner, både store og små. Men alle var tomme. Jeg synes det er værd at nævne, fordi mange politikere fremhæver, at det skulle være så godt for integrationen. Integration med hvem, fristes man til at spørge?

 43. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Gert Hansen – g.d. 18:48

  Det kan du have ret i, at danske, er emigrerer til USA el Canada mfl i vore dage ikke er så obs på, at deres næste generation stadig skal være danske, fx også kende sproget.
  Noget andet igen kan Kina være, så sværere – også en anden kultur, hvor vi vesterlændinge fx ikke ligner disse, måske grønlændere – men de emigrerer næppe dertil.

  Men – det man herhjemme ikke rigtig har taget højde for og set, såvel som ogle staddig slår sig i tøjret og nogle stadig ikke ser/vil se, det er netop: At når vi skal indrette samfund og ligedan har et velindrettet et af slagsen, så er det forkert med for mange fra andre kulturer. Det giver uro, utryghed og ustabilitet.

  Vi er et for lille land til større integration.

 44. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “så overvej følgende: er det religiøse tørklæde både et trostegn og et undertrykkelsestegn?”

  Overvej det samme mht danske svømmehaller og offentlige pladser..kvinder skal have BH på mange steder og alle i svømmehaller..

  Hvorfor er dette kvindeundertrykkende forlangt så, når mænd kan være topløse? Uden tvivl pga religiøse og borgerlige mænds smålighed og magt og kvinde undertrykkende ideere.

 45. Af P Christensen

  -

  Apropos argument om muslimske kvinder tørklæde som 20 gram stof.

  Så kan muslimer da overhovedet ikke have noget
  imod 3 gram muhammedtegninger.

  Og hvad vejede nazisternes gas i udryddelseslejrene?

  Med andre ord: det er pseudo-argumentation.

 46. Af Jorn D.

  -

  Som om, at det var noget
  at
  Dansk Kvindesamfund er ligeglade med årtusindes dansk kultur
  og
  i stedet gerne fremmer den undertrykkende islams kultur
  når
  Paven ser igennem fingre med forfølgelse af kristne i mange lande
  og
  “ser igennem fingre” med pædofile overgreb indenfor egne rækker
  og
  “ser igennem fingre” med pædofile overgreb indenfor andre religioner
  for
  det anbefales jo i deres religiøse skrifter
  samt
  “ser igennem fingre” med mulige pædofile overgreb iblandt de flygtninge EU påstås, at beskytte
  og
  kønne og kloge Støjberg må ikke beskytte barnebrude imod pædofile overgreb
  og
  Alternative Fock om barnebrude , vil ikke have at Støjberg beskytter barnebrude
  imod
  pædofile overgreb fra ældre mænd

  mon ikke Paven kunne blive “æresmedlem” i Alternativet
  og
  udnævnt til de “pædofiles skytsengel”

  ironi.mus

 47. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Og hvad vejede nazisternes gas i udryddelseslejrene?”

  Dette er vist noget pc er ekspert i. Ikke at det interessere os andre.

 48. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “mon ikke Paven kunne blive “æresmedlem” i Alternativet
  og
  udnævnt til de “pædofiles skytsengel”

  Liberal alliance vil være et bedre bud da vi ingen katolske partier har. Deres mærkesag nr. 2 efter skattelettelser for de rigeste og fri kokain, er lovlig incest mellem broder og søster. Der er vel nogle medlemmer der, der gerne vil giftes og få børn som sådant lovligt?

Kommentarer er lukket.