Præsten og clairvoyance

Af Kathrine Lilleør 45

Der kom over hundrede, da Gislinge Kirke slog dørene op til et foredrag ved en kvinde, der kan tale med dyr. Levende som døde. Kirkens præst Dorthe Thaulov har efterfølgende fået sit præsteskab sat på pause af Roskildes biskop. Selv har Dorthe Thaulov udtalt til pressen, at hun ikke kan se problemet. Ligesom man kan invitere imamer til at holde foredrag i kirke, kan man også invitere alternative behandlere. Thaulov beklager folkekirkens stivhed, hun mener at kirken skal åbne sig i dialog med anderledes troende, så vi kan udforske, om der er noget, vi kan være fælles om. For hende er fordømmelse af telepatisk kontakt med dyr ikke i overensstemmelse med næstekærlighedsbuddet. Så langt så godt. Jeg kan ikke vide det, men jeg tror ikke, at det er selve foredraget, der har udløst den biskoppelige pauseknap. Det er nok følgende Thaulov-udtalelser til Kristeligt Dagblad, om hendes personlige tro, som har fået biskoppen til at reagere.

På spørgsmålet om Dorthe Thaulov selv tror på dyreclairvoyance, svarer hun nemlig: ”Det gør jeg helt sikkert. Jeg ved, at det er rigtigt. Jeg har selv oplevet det og har en snert af den evne, selvom jeg ikke vil påstå, at jeg er ligeså dygtig som dyretelepatøren Ditte Young”, idet hun tilføjer: ”jeg har haft stor gavn af det og det samme har min datter med sin dressurpony”. Hvorpå hun drager et problematisk skel mellem kirken og sit privatliv. For på spørgsmålet om hun selv som præst vil agere medie, svarer Thaulov: ”Det ville jeg på ingen måde. Jeg er præst og ikke telepatør. At jeg så oplever nogle ting i mit privatliv, det er noget andet”.

Er hendes privatliv ”noget andet”? Når Thaulov ifører sig præstekjolen om søndagen, forkynder hun altså en slags tro. Men når hun går rundt derhjemme og ud i stalden til dressurponyen, supplerer sin tro med noget andet. Fordi hun har erfaret noget, som åbenbart går ud over det, hun forkynder i kirken.

Nu står og falder Guds kærlighed ikke med præstens tro. Heldigvis. Men når kisten står under kirkehvælvet og de pårørende har svært ved at tro på noget som helst, skal præsten med hele sin person stå inde budskabet. Der har til alle tider i præsteembedet været en sammenkædning af præstens officielle og private person. Decorum kaldes det. Oftest bliver det opfattet som, at præsten skal være mere dydig og mere ædru end andre. Men det er en moralistisk forsimpling af den alvor præsten er forpligtet på i mødet med omverdenen i og udenfor kirkerummet: at forkynde kristentro væg til væg. En tro, vi ikke selv skal præstere. For kristentro er, når forkyndelsen af evangelierne folder hænder med vores erfaringer. Derfor er det naturligvis et problem, når Thaulov og i øvrigt andre præster med hende, åbent vedgår, at clairvoyante-forkyndelse har bundfældet sig i hendes private tro. Kristus er blevet sekundær. Eller må suppleres. Privat siges det undskyldende. Men det er jo netop det afgørende, for det er fra det private det inderligt vigtige alle menneskers liv udspringer.

Thaulov mener ikke, at folkekirken møder folk, hvor de er, at kun højtiderne siger dem noget, for gudstjenesten er meget stiv, ”og vi taler et forkert sprog”. Det har hun ret i. Men genvejen til fyldte kirker er ikke at låne andres tro, men at præsten af hele sit hjerte forkynder, fordi alt i hendes eget liv står og falder med Kristus.

 

45 kommentarer RSS

 1. Af jørgen jensen

  -

  Ja, dor the thau lov er langt ude på overdrevet, og hvis man accepterer den slags fjollerier, vil der snart ikke være nogen ende på hvad der kan fremføres af utroværdigt gøgl overalt i samfundet.

  I forvejen står det slemt til, både i den politiske og den mere administrative verden. Så vi har ikke brug for mere galskab, men for mindre. Og følelsesfulde budskaber uden fornuft bør også begrænses.

  Jeg véd ikke om der går en lige linje fra dor the t’s mavefornemmelser til mer kels, jel veds, zeni as, sti ne bos ses og de svenske feministers mavefornemmelser, men i hvert fald er følelsesfulde fornemmelser og overspændte kvinders politiseren på vej til at svække og ødelægge Danmark, Sverige og hele Europa.

 2. Af Hr. J H.

  -

  Præster forkynder jo dagligt gamml overtro.
  Dyreclairvoyance er vel hverken værre eller bedre, end det præster ellers forsøger at prakke på godtroende mennesker.

 3. Af Lisbeth sørensen

  -

  læste en artikel om det i børsen i går, så sad og undret over hvilke af jer ville bringe den op først, dig eller lilleør..

  I den artikel kunne du bla. læse at halvdelen af præsterne i landet mener at det er oK, og det er det naturligvis også..Tro er en personlig ting for den absolut lille bette minoritet af troende. Hvis du fjerner dem der tror på clairvoyance mv. ender du nok med højst loo ialt i dag?

  Undertegnede kender en amerikaner der laver kurser i sådanne ting, om at se farver og alt muligt andet pis..Han er en ypperlig doktor som har dedikeret sig liv til fattige i latinamerika, og laver fantastiske ting for de mest fattige der, gratis og selvsponseret..I sin fritid laver han spirituelle kurser som dine, som er ekstremt populære og folk rejser fra nær og fjern fra hele verden for at gå på dem. Han er en god ven af undertegnede, men har så godt som indrømmet til mig at det hele er ævl..Men pengene fra kurserne sponsere noget af hans lægehjælp for fattige, så kan godt leve med det. Han er ikke en charlatan da han bruger indtjeningen positivt, men gør jo hvad man kan? :) De kloge narre de mindre kloge..Og overtro er for idioter.

 4. Af per pedersen

  -

  Både hr j han sen og lis be th er jo kendt for at indsende hundredvis af indlæg der kun går ud på at nedgøre Danmark/afspore debatterne. Hvorfor de er bandlyst på diverse blogs.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Præsten skal forkynde evangeliet og forvalte sakramenterne, og så er den ikke længere. Hvis clairvoyance var en del af evangeliet, så var der ikke noget problem; men det er just ikke tilfældet.

  Men — når vi ser bort fra trollene, der altid dukker op under sådanne diskussioner — der er al mulig god grund til altid at holde diskussionen om, hvad der er evangelium i gang.

  Ellers kunne man lige så godt følge Caligulas eksempel og få sin hest indvalgt i folketinget.

 6. Af Lisbeth sørensen

  -

  Preben-perpedersen er bandlyst alle steder, og skriver derfor naturligvis i 35 forskellige daglige navn. Problemet er at det ville være ok hvis de var interessante..Men det er de ikke og blot dårekisteævl.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kathrine,

  Lasper Støvring gik ind på sin blog her i formiddags og lovede en bestemt person, at alle hans (“hendes”) ville blive fjernet eller nægtet optagelse, hvis ikke han/hun artede sig. Måske skulle du gøre det samme. Din blog er allerede erobret af “trollene”.

 8. Af Hr. J h

  -

  AF NIELS PET ER LEMC HE – 19. JUNI 2017 14:43
  “Lasper Støvring gik ind på sin blog her i formiddags”

  Hvem er Lasper Støvring?
  Utroligt at Berlingske tillader den senile Lemc he at bruge barnlige øgenavne.

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Den nuværende pave har som bekendt valgt sit pavenavn efter Frans af Assisi, der “opfattede han dyrene og naturen som ligeværdige og blev på den måde verdens måske første miljøaktivist”.

  Uddrag fra “Frans af Assisi (1181-1226)” af Nikolaj Christensen, Kristendom.dk 29. marts 2008:

  “En af de mest berømte historier om Frans fortæller, hvordan han prædikede for fuglene og de lyttede. Frans sagde til fuglene, at de skulle være taknemmelige overfor Gud. De fik jo nemlig alt givet af Gud: mad, drikke, bolig og klædning. Det samme havde Jesus fremhævet i sin bjergprædiken (Matt. 6,26).

  En anden historie fortæller, hvordan Frans formanede en ulv og skabte fred mellem den og de mennesker, den havde angrebet. Disse historier og mange andre viser, hvordan Frans ikke så på dyrene som simple objekter men som ligeværdige væsner.”

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Om få år er en form for teknologisk formidlet telepati sikkert muligt; der bliver ihveertfald arbejdet på at gøre det muligt, og eksperterne tror på ideen.

  Ideen er, at skabe et hjerne-computerinterface, der så forbindes til en anden hjerne, der også har et hjerne-computerinterface, hvilket muliggør direkte kommunikation mellem to hjerner, formidlet af computere.

  Det er allerede muligt at aflæse og “kopiere” mentale indtryksbilleder, selvom billederne stadig er ret upræcise gengivelser af mentale indtryksbilleder.

  I princippet kunne den ene hjerne være en dyrehjerne, hvilket vil gøre det muligt for første gang nogensinde, at finde ud af, hvordan dyr rent faktisk opfatter verden.

 11. Af Helge Hübschmann

  -

  Kære Kathrine Lilleør.
  Nu er du jo for nogle af os en kendt og respekteret kender af og foredragsholder om Søren Kierkegaard, som det kan undre, at du ikke i nærværende sammenhæng inddrager. For den gode Søren fordømte jo ikke – som jeg har forstået det – den bornholmske præst, Adler, der efter eget udsagn havde en særlig, dirkete linie til den øverste chef. Derimod kritiserede han, at Adler delagtiggjorde andre i det. For som han jo sagde, at når du er i kirken og fornemmer, at Gud er dig allernærmest (grundet, den for Søren grundtvigske, sentimentale stemning), så er han måske allerfjernest, mens han er dig allernærmest, når du er alene med ham i din egen stue, Frit efter hukommelsen.
  Søren var altså – med god grund – en arg modstander af alt, hvad der kan ligne en slags “sindelagskontrol” af alle – herunder også præster.
  Troen er subjektiv og kan som sådan ikke “autoriseres” – er det ikke i dette Luther-år værd at erindre? – Forkyndelsen kan – og skal – “autoriseres”. Som præst og dermed som repræsentant for det kristne trossamfund må man naturligvis følge “partilinien” – deri er jeg enig. Men hvis som præst forkynder “korrekt” og iøvrigt ikke lodret i praksis overtræder den i sit privatliv, så forekommer det temmelig restriktivt, at præsterne – hvornår mig som medlem af folkekirken? – skal underlægges “mind-controle”?
  Jeg giver personligt ikke meget for kirkens hokus-pokus barnedåb, som der intet belæg er for i evangelierne, ligesom jeg afskyr trosbekendelsens overtrosfunderede afsværgelse af djævlens og alt hans væsen. For jeg tror ikke på ham. – Og forsvar dig nu ikke med, at djævlen blot er en metafor for “det onde i mennesket”, for det er der heller intet belæg for. Der er tekstmæssigt ingen som helst tvivl om, at djævlen i trosbekendelsen er et personificeret væsen, såvel som Gud er det. – Og det er der med Jesu fristelse tekstmæssigt belæg for. Men der er, som du som teolog jo meget vel ved, teksmæssigt belæg for en solid omgang vrøvl og kulturbaseret overtro i alle gamle skrifter – incl. evangelierne.
  Det ville jeg som præst – hvilket jeg ikke er, men overvejede at blive for mange år siden – også have ret til at mene og argumentere for inden for folkekirken. Alt imens jeg i kirken alene forkyndte den autoriserede “partilinie”, så længe jeg ikke kunne få den ændret.

 12. Af lisbeth sørensen

  -

  “Af Jakob Schmidt-Rasmussen – 19. juni 2017 15:04
  Om få år er en form for teknologisk formidlet telepati sikkert muligt; der bliver ihveertfald arbejdet på at gøre det muligt, og eksperterne tror på ideen.”

  Hubbard og scientology er ikke eksperter, men charlataner.

  “Hvem er Lasper Støvring?
  Utroligt at Berlingske tillader den senile Lemc he at bruge barnlige øgenavne.” JH

  Helt enig. Drukbolte mv. skal stoppes. Og fremmedarbejderenlemches angreb på andres ytringsfrihed er uanstændig..Manden er så beskidt i munden at han skulle være fjernet for år tilbage.

  “En anden historie fortæller, hvordan Frans formanede en ulv og skabte fred mellem den og de mennesker, den havde angrebet. Disse historier og mange andre viser, hvordan Frans ikke så på dyrene som simple objekter men som ligeværdige væsner.””

  Buddhismen er vidunderlig mht. dens bekymring for dyr mv. Jeg tror dog aldrig jeg har mødt en vegetarisk kristen, muslim,jøde?
  men en ting de tre grupper ihvertfald deler, er at de ikke ser ateister, og andre medlemmer fra andre religiøse grupper,some ligeværdige væsener. Alle verdens krige startede af disse tre i dag så godt som.

 13. Af lisbeth sørensen

  -

  “Af Jakob Schmidt-Ras mussen – 19. juni 2017 15:04
  Om få år er en form for teknologisk formidlet telepati sikkert muligt; der bliver ihveertfald arbejdet på at gøre det muligt, og eksperterne tror på ideen.”

  Hubb ard og scient ology er ikke eksperter, men charl ataner.

  “Hvem er Lasper Støvring?
  Utroligt at Berlingske tillader den senile Lemc he at bruge barnlige øgenavne.” JH

  Helt enig. Dru kbolte mv. skal stoppes. Og fremmedarbejderenlemches angreb på andres ytringsfrihed og personangreb er uanstændige..Manden er så beskidt i munden at han skulle være fjernet for år tilbage.

  “En anden historie fortæller, hvordan Frans formanede en ulv og skabte fred mellem den og de mennesker, den havde angrebet. Disse historier og mange andre viser, hvordan Frans ikke så på dyrene som simple objekter men som ligeværdige væsner.”” Lau

  Buddhismen er vidunderlig mht. dens bekymring for dyr mv. Jeg tror dog aldrig jeg har mødt en vegetarisk kristen, muslim,jøde?
  Men en ting de tre grupper ihvertfald deler, er at de ikke ser ateister, og andre medlemmer fra andre religiøse grupper,some ligeværdige væsener. Alle verdens krige startede af disse tre i dag så godt som?

 14. Af N. Jensen

  -

  Hm.

  Dette kommer fra en repræsentant for vores statsreligion, som postulerer ‘eksistensen’ af en almægtig, altseende Guddom som SAMTIDIG kan holde styr på omkring 7 tusind millioner menneskers gøren og laden, og tanker ! ! ! ? ? ?

 15. Af Kurt Jensen

  -

  Hvad er forskellen på at tale med døde dyr og en gud i himlen? Svar udbedes fru præst i det høje. For mig er begge dele det samme. Og jeg er ovenikøbet medlem af folkekirken. Så giv mig lidt valuta for mine penge og besvar spørgsmålet, så er der også lidt interaktion her på din ellers ene-tale blog. Hvad er forskellen på at tale med døde dyr og en gud i himlen?

 16. Af anne bierskov

  -

  Dobbeltmoral. Essensen af at være hjernevasket med religion. Man ser ikke sin egen idioti- kun den andens. Og så har vi balladen. Min tro er bedre end din og så står verden i brand. Præsten latterliggør hende som tror på talende hunde – fordi hendes tro ikke passer ind i præstens hjernevaskede ideologi om tro. Præsten udviser det stik modsatte af hvad hun burde – ifølge hendes tro. Din tro er ligeså latterlig som troen på at tale med dyr præst. Og i det mindste var kirken fuld – og folk blev godt underholdt. Det er da ikke så ringe at bruge kirken til at give folk lidt god gammeldags humbug underholdning – for det er jo det der sker der alligevel – og hende med hundene melder da klart flag. Talende hunde! Det er sguda sjovere at høre hvad hundene siger – end at høre de oldgamle fortællinger om troldmanden jesus og hans evige kvabbabelser og brok. Hunde troen giver ikke ballade imellem mennesker og deres indbyrdes tro, de talende hunde, det giver sjov i gaden og hyggelig stemning – og mon ikke folk trækker lidt på smilebåndet på vej hjem – når de tænker på at gå hjem og tale med deres egen hund? Det er da bedre end at de skal skamme sig som syndere osv. Det er jo latterligt. Folk er sguda ikke syndere. Nææææh jeg er på de talende hundes side, dem skal der være plads til – og de skal ikke hånes eller forfølges og spottes – de hunde de skal elskes – og de kan tale! – og det er da utroligt spændende!

 17. Af Flemming Lau

  -

  Anne Bierskov.

  . “Folk er sguda ikke syndere.”

  Årh jo! Det er alle mennesker! Ellers var det jo ikke nødvendigt at Jesus led vores død på en forbryders kors! Men siden du er så sikker på dig selv kan du jo passende spejle sig i Lovens 10 bud. Og det være sig i tanke, ord og gerning! Gooood luck!

 18. Af Anne Bierskov

  -

  @ flemming lau:Min pointe er at synd er et religiøst begreb, og at det du kalder synd, og mener jeg skal læres om igennem “lovens 10 bud” , er normal menneskelig adfærd, – på godt og ondt. Mennesket kan kun være en synder, hvis man anskuer det igennem religion. Ellers er mennesket jo et menneske. Logik for burhøns og ikke-religiøse. Jeg syntes det er synd for dig, hvis du tror at du er en synder fordi det står i “lovens 10 bud”. Du skal da ikke som et voksent menneske, være styret af sådan noget pjat.

 19. Af Lisbeth sørensen

  -

  “. “Folk er sguda ikke syndere.”
  “Årh jo! Det er alle mennesker! ” Lau

  Kristne, jøder, og muslimer lidt mere end andre,
  Enig?

  De lo bud er naturligvis blot normalt “common sense”…Ikke mere eller videre..Et samfund har brug for mindre vold, mv. og især eliten har gavn af en medgørlig befolkning..

  Religion blev opfundet for at beholde folket medgørligt og kontrolleret..Nu køber vi det ikke længere, så må noget nyt på banen..I gamle dage var det jøder, (som havet en vis berettigelse)i dag muslimer(også berettigelse)..Der skal frygtmongering til af den ene eller anden slags, til at holde folket somidioter og medgørlig for eliten..Næste trin bliver formentlig frygten for mickey mouse..

 20. Af Flemming Lau

  -

  Anne Bierskov.
  Du aner ikke hvad du åbner for med det perspektiv. Ren junglelov! Lov har altid været for beskyttelse af den svage. Og selv Jyskelov af år 1241, andre love op til vores tid, bygger på Biblens NT selvom at de er verdslige! Og hvis du er i tvivl om hvordan loven i kristen kultur udmærker sig, så kig engang i Sharialoven.

  Endelig ved jeg ikke hvorfor det skulle være “synd” for mig, at være en synder der er ufortjent frelst…? Det er da mere problematisk at være en selvgod fortabt synder, der om føje år må imødese den evige yderste åndelige fattigdom. Men det er jo nok et spørgsmål om smag og behag, samt om at være taknemlig! Vi har det desværre med at tage Guds velsignelser for givet indtil den dag virkeligheden banker på! Men det er der råd for!

 21. Af Lisbeth sørensen

  -

  ” Lov har altid været for beskyttelse af den svage. Og selv Jyskelov af år 1241, andre love op til vores tid, bygger på Biblens NT selvom at de er verdslige! Og hvis du er i tvivl om hvordan loven i kristen kultur udmærker sig, så kig engang i Sharialoven.”

  I gamle dage under kristendommens endevælde, havet biskoppen fri ret til afstraffelse, såvel som kongedømmet. At stjæle fra biskoppen -præsten-blev en hård straf. Storbonden havet ret til diverse afstraffelser af bondeslaver, da vel 90% af befolkningen, sent oppe også.. Da kristendommen virkelig havet magt, foregik der virkelig ,virkelig overgreb på Danskeren. Og med biblen i hånden.

  Det moderne samfund, med dens forholdsvis mere acceptable afstraffelse (Som bekendt straffer vi jo kun milliard svindleren fra blå med et par år i fængslet i dag, selvom han forårsager loo døde i hospitalerne, og straffer den fattige fjernsynsstjælere med et ligesindet antal tit, selvom det kun har en værdi af 5.ooo kr. ), startede først da kristendommen mistet sin indflydelse i samfundet, og vi fik demokrati. Demokrati og kristendom….Uforenlig..”Jesus”, “muhammad”, og Moses for jøderne? :) talte aldrig om demokrati..Opfundet af rige religion..Eller ihvertfald oppurtunister.

 22. Af Eskild Rasmussen

  -

  Det er da vist meget godt, at jeg har meldt mig ud af Folkekirken. Jeg tror ikke, at Jesus var ligeså snæversynet som Kathrine Lilleør og den øvrige forsamling af skriftkloge og farisæere, som hun tilslutter sig. Jeg troede kærlighedsbuddet var det vigtigste i kristendommen.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  Når du googler kærlighedsbuddet får du dette:

  “Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke på, bærer ikke nag. Den finder sig ikke i sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden”, hos den ofte af ukyndige mennesker forkætrede Paulus (1 Korintherbrev kapitel 13 vers 4-7).

  Men du tænker måske på Markus kapitel 12 vers 1-12 (eller 3 Mosebog kapitel 19 vers 18?

  Men du har ret i, at kristendommen uden dette krav er problematisk. Det er selve kristendommens gave til verden, og studerer du antikken, vil du hurtigt indse det. Så hvis du meldte dig ud af folkekirken, fordi ikke mener, at dens præster og medlemmer tager nok hensyn til det, så håber jeg da, at du selv uden for kirken gør det!

 24. Af Lisbeth sørensen

  -

  Utalllige studier har vist at troende i islam og kristendommen er mindre altruistiske og kærlige..Jeg syntes også at le m che er et eksempel herpå fx..Godheden forudindtager at man er ateist eller buddhist..Jeg acceptere meget af buddhismen og dens kærligheds lære mht. at udvande hadet, og blive mindre aggressiv mv. Jøder,muslimer og kristne er så forskellige her over for buddhister mht. aggr essiv adfærd…Men tror ikke på dens religiøse aspekt, kun dens “guidance for living” .Foreslår alle at følge Dalai lama på de sociale medier mv, og se hans mange 10 timer lange talks..Han er en stjerne der vil blive savnet.

  h ttps://www.scientificamerican.com/article/children-with-a-religious-upbringing-show-less-altruism/

  Man kan altid være sikker på at disse 3 religioner er mindre tolerente over for andre religiøse grupper. Jeg tager kun Budd hismen og her nok kun den tibetanske for god tro, mht. intern respekt religioner mellem. Der har været had mellem dem lige siden de blev opfundet. Når vi får religion udfaset får vi fred i verden.

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Enig med Niels Peter Lemche – 14:43

  Kasper Støvring har også venligst fjernet nogle indlæg imod mig engang. Debatreglerne skal overholdes, og det bliver de for ofte ikke, såvel som det negligeres selv af Berlingske.

  De burde læse bare det første afsnit af deres egne regler, så ville meget være vundet for avisen.

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Enig – præster bør adskille tro og så diverse privaterier som også clairvoyance.

  Det bør folk med fag, der skal hjælpe andre mennesker se til, fordi det heller ikke er derfor, at de er kommet – selv deres tro eller ikke tro i alm forstand skal de end ikke skilte med. Gerne lige oplyse – men ikke overrende folk med privaterier.

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Enig – privaterier, som også clairvoyance hører under, skal en præst ikke belemre andre med, medmindre de har en fælles interesse udover og udenfor det kirkelige.

  Der skal stå et skarpt skel – også for psykologer og andre, der skal hjælpe mennesker, også en privat tro eller ingen. Det kan oplyses – men ikke indgå i forholdet til et andet menneske, der søger hjælp for andet. Kun hvis hjælpen ønskes i forhold til en tro, hvis der er et psykisk problem for den enkelte med denne.

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Enig – privaterier, som også clairvoyance, heste eller ej, hører under, skal en præst ikke belemre andre med, medmindre de har en fælles interesse udover og udenfor det kirkelige.

  Der skal stå et skarpt skel – også for psykologer og andre, der skal hjælpe mennesker, også en privat tro eller ingen. Det kan oplyses – men ikke indgå i forholdet til et andet menneske, der søger hjælp for andet. Kun hvis hjælpen ønskes i forhold til en tro, hvis der er et psykisk problem for den enkelte med denne.

 29. Af Martin Jørgensen

  -

  Hvad med at inviterer Rober Redford til Gislinge kirke, han gav den jo meget godt i rollen som hestehvisker i filmen af samme navn

 30. Af P Christensen

  -

  Religion er opfundet og dyrkes af egocentrikere.
  At et stk ligegyldig homo sapiens ser sig som centrum for en højere
  magts interesse er sgu for latterligt og sygeligt.

  Ikke kun i den forstand at Jorden er et ubetydelig klippestykke ud af utallige,
  men at alle religiøse ser lige netop sig som særligt begunstiget af højere magter i en verden
  hvor de andre dagligt rammes af død, sygdom, krig, ulykke og ødelæggelse.

  “Æh, tsunamien og kræft-epidemien sidste år krævede 7.596.585 dødsofre men lille jeg overlevede
  og det er naturligvis guds skyld”
  (Og dermed også guds skyld at de andre kreperede? Hold nu kæft, please)

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  P CHRISTENSEN, hvoooor er du klooog!

 32. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Præsten og clairvoyance”

  En præst kan vel ikke tro på gud uden at være claivoyant?

  Hvorledes skulle hans-hendes eksistens ellers kunne bevises?
  Man kan heller ikke værefrimurer , uden altid at skulle hjælpe vennerne, uanset andres venners omkostninger, ikke sandt HR.lemche?

  :)

 33. Af B. Mortensen

  -

  Religion er en privat sag mellem den troende og Gud. Når man gør religion til en institution mister den sin mening og kan bruges til at holde folk undertrykt. Kapitalisme og religion kan ikke leve sammen da de er hinandens modsætninger. Du kan ikke tjene to herre, du kan ikke tjene mammon og jeg( frit skrevet efter hukommelse) Det kan kun betyde, at det enkelte menneske er større/ vigtiger end hvad penge kan købe.
  Samfundet overfører/ opgør alt til en pengeværdi hvor det enkelte menneske sættes overfor. Den der ingen penge har, han må gå med numsen bar :-)

 34. Af P Christensen

  -

  Kapitalisme og religion er hinandens modsætninger.
  Ah, jeg sgu ikke.
  Hvad siger muslimerne til den?

 35. Af Lisbeth sørensen

  -

  ” Kapitalisme og religion kan ikke leve sammen da de er hinandens modsætninger. Du kan ikke tjene to herre, du kan ikke tjene mammon og jeg( frit skrevet efter hukommelse”

  Religion er opfundet af “mammon” for at holde folket medgørligt overfor eliten..Fungere ypperligt hertil, uanset hvilken religion vi taler om..I sekter har de taget det endnu videre og forlanger betaling af indkomst osv. fx Jehovas Vidner. Men katolikker har dog en lang tradition med at efterlade alt til kirken, protestanter i den Lutherske mv. tro er ikke helt så troende, og efterlader generelt pengene til næste generation.. :)
  Så ingen modsætning..Muslimer er dog langt mere altruistiske mht. alms osv. Det forlanges i deres skrifter, og du ser de fattigste muslimer overalt der giver til endnu fattigere, eller ligeledes fattige på en god dag.. Naturligvis er deres stater totalt korrupte, og altid ledet af en direkte fra Muhammad, som lever højt på religion og ikke deler…

  Ingen religiøs leder følger nogensinde teksterne her..Uanset hvor..Har heller aldrig været meningen.

  Muslimerne er langt bedre til adskillelse af mammon og kapitalisme..FX tillades renter ikke i banker, mv.

 36. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Christensen For nogle mennesker er kapitalisme en religion. Et eksembel på kapitalismen og kristendommens modsætning. Historien om den gamle kone/kvinde der giver 2 mønter af ringe værdi, men Jesus siger at denne kone/ kvinde giver mere end alle andre da hun giver af sin fattigdom og ikke af sit overskud. Troen kræver ofre fra en selv og skal tjene din næste og ikke dig selv først. Kapitalismen tjener kun sig selv og høster profit før medmenneskelighed.

 37. Af Lisbeth sørensen

  -

  Det eneste den muslimske-kristne-jødiske kvinde havet af rettigheder,Mht arv var via interessen for mammon,hvis hun var så heldig at manden døde tidligt og hun pga af forskellige årsager da var så heldig at kunne arve…..Det unge kød stod da i kø for at overtage forretningen, De kloge kvinder da forblev singler..

  Er ikke ekspert i religion. :) Men så vidt jeg erindre havet muslimske kvinder da større arve rettigheder end i kristendommen-jødedommen HR:lemche?

  Derfor har jeg aldrig forstået at kvinder er religiøse? :)

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Clairvoyance er ikke andet end indbildning og egne formodninger, hvor den clairvoyante udmaner sit eget indre på andre. Ren fantasi og indbildningskraft. Humbug.

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  Se, BIRGIT HVIID LAJER , rigtige teologer bryder sig ikke om clairvoyance og den slags. Det er derfor, jeg altid har hævdet, at den vantro Thomas var den første teolog. Ham skulle man ikke bilde noget in; han ville selv have syn for sagen.

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 13:10

  Det kan være – men var han ikke bare ‘tvivler’ .. altså ikkehelt uden at tro. Jeg har faktisk dette Thomas Evangelium<, men kræver nok lidt vejledning at forstå det helt.
  Jeg var nemlig engang nysgerrig for at vide om det.

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, Thomas troede ikke på sådanne ammestuehistorier, så han ville selv se. Det gør teologer heller ikke. Selv ikke Vatikanet gør det, men har en komité til at tage sig af den slags historier.

  Men selvfølgelig problemet er “tro”, som vi oversætter med “tro på et eller andet virkelig er der”, mens det i oldtiden betød “at have tillid til”, som vi har det i “tro på” = stole. Man var jo dengang ikke i tvivl om Guds (gudernes) eksistens, selv om enkelte græske filosoffer kunne lege med tanken.

  Thomasevangeliet er nok ikke skrevet af den vantro Thomas. Det er en samling af Jesusudsagn, i sin nuværende form sandsynligvis fra det andet eller snarere det tredje århundrede eft.Kr.

 42. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche

  Ja, det har vist været ivrigt omdiskuteret – men hvordan mon det er havnet i Ægypten …skrevet på koptisk..men talte Jesus ikke aramæisk ..underligt jo.

 43. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, nu er der ikke ret langt fra Palæstina til Egypten, det er den ene ting at huske, den anden er, at man rejste ret meget i Romerriget. Hvis det var udsagn, der virkelig går tilbage til Jesus, så kan en aramæisk udgave sagtens være oversat i Egypten til den lokale befolknings sprog. Aramæisk tale og forstod man allevegne.

 44. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 22.7 – 22:07

  Forresten da sjovt her med dato og timetal .- men jeg kom efterfølgende blot til at tænke på, om man dengang havde været flersproget og ligedan studerede forskelligt.
  Tak for svar.

 45. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche — ha, ha .. så vågen var jeg altså heller ikke, tallet 7 i 2017 har nok indvirket her i mit hurtige skriv .. og en travl dag venter fortsat forude .. :-)

Kommentarer er lukket.