Homovielser og menneskerettigheder

Af Kathrine Lilleør 131

Kun homoer, der er til sadomasochisme, vil vies af en præst, der er imod homovielser”. Min ven lænede sig tilbage i solstolen, og afblæste med sin konstatering den svenske statsministers og Mogens Jensens korstog mod præster, der ikke vil vie homoseksuelle, og derfor har en tro der er i strid med Menneskerettighederne. Menneskerettighederne trumfer ellers alt. Dem kan man bare ikke være imod.

Eller kan man? Menneskerettighederne med stort M i Verdenserklæringsudgaven har siden deres efterkrigsoprindelse sejret ovenud. Fra at være en regelsamling, den enkelte stat formulerede og forpligtede sig på, blev menneskerettigheder fra den 10. december 1948 internationalt forpligtende. Målet var først og sidst åndeligt at forpligte FN’s medlemslande i en efterkrigstid til at behandle især tidligere fjender anstændigt. Fremragende. For en tid. Men nu er Menneskerettighederne blevet en teoretisk spændetrøje. De Ti Bud i n’te. Ånden i De Ti Bud var og er der ligesom Menneskerettighederne intet galt med i sig selv. Men De Ti Bud voksede allerede for over 2000 år siden til et uoverskueligt Moselovs-kompleks i den jødiske tradition, så Moseloven på Jesu tid ikke længere understøttede og befordrede det gode liv. I stedet blev Moseloven fortolket af præster og skriftkloge med en livsfjendskhed, der ødelagde de menneskelige relationer, de netop påstod, at de ville beskytte.

For 2000 år siden var jødedommen inde i en lovrigoristisk periode. Store dele af Jesu forkyndelse er derfor et frontalangreb på et livssyn, hvor alt vægtes ud fra love, der er indbegrebet af godhed, og derfor er umulige at ændre. Med bidende sarkasme viste Jesus, hvor degenereret et lovkompleks kan blive, når det eksempelvis fordømmes at hjælpe et menneske, der forbløder i vejkanten, fordi det er urent. En samaritaner var derfor i en af lignelserne den eneste, der turde bryde loven og vise medmenneskelighed.

Op igennem kristendommens historie skulle det sørgeligt vise sig, at dyrkelsen af love ikke er forbeholdt jøder på Jesu tid. Lovforherligelse er desværre grundmenneskeligt. Kan opstå hos alle folkeslag. Selv dér, hvor man fortæller sine børn om den barmhjertige samaritaner. Lovene begrundes forskelligt. Men ens for alle lovkomplekser, der over tid glorificeres, er, at de opfattes som uforanderlige. Umulige at komme uden om. Hver tid sine Moselove. I vores tid hedder Moseloven Menneskerettighederne. De var ikke i deres oprindelse perverterede. På ingen måde. Men over tid er de blevet det, fordi den, der kan fordømme andre med Menneskerettighederne på sin side, forlenes med deres hellige strålekrans. Der er bare intet ophøjet og helligt over Menneskerettighederne.

Skift et øjeblik Menneskerettighederne ud med straffeloven. Kan man referere til straffeloven med ligeså stor hengivenhed, som det er Menneskerettighederne forundt? Det ville i bedste fald være naivt. Enhver ved, at straffeloven er et produkt af menneskers begrænsede udsyn og fantasi. Som Menneskerettighederne er det. Det faktum vender som en boomerang tilbage i favnen på såvel en svensk statsminister som Socialdemokratiets næsteformand.

Hvem har lyst til at blive viet af en præst, der gør det af tvang og ikke af hjertets tro? Ingen. Ikke engang statsministre eller næstformænd. Eneste undtagelse er dem, der nyder, når det gør ondt.

131 kommentarer RSS

 1. Af Kim Olse n

  -

  Nu vrøvler jeg om venstrefløjen igen
  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de rosa og en rød.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Hvem er er Harald, Lis beth, Lemc he, Kim 0.?
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er mørkerød.
  Men jeg er jo mørkebrun. Mig ikke forstå???

 2. Af L. sørensen

  -

  “Af Flemming Lau – 4. juli 2017 19:14
  En sand, ærlig og oprigtig muhammedaner, som fx imam Fatih Alev ikke tage afstand fra stenning af utro kvinder, da han ellers ikke ville være rettroende! Det er den sande, ærlige og oprigtige kulturkløft, mellem den jødisk kristne og islamiske kultur. ”

  Hvorfor dog det? Kristne og jøder har også forskriften indskrevet i teksterne her? Og uden tvivl kunne mange af jer godt tænke sig at indføre dem igen. Kvinder der er religiøse er godt nok ikke alt for kloge, som ej borgerlige.

  Mht. Lemches logemedlemskab….Frimurer skal helt og altdeles forbydes. Det er en forbryderorganisation hvor medlemmer skal hjælpe hinanden..Og Gur naturligvis kommer et par muslimer kun med for synets skyld..Som lemche siger deler de endda loge i et enkelt sted i USA . Formentlig højt oppe i redneck bjergområderne i appalacherne og dyrker uden tvivl en anden form for frimurerskab og får aldrig lov til at komme højt op, og bliver aldrig hjulpet i retssystemet, som elev på religiøse studier på kbh uni mv. udover måske de rigeste der, der betaler lidt for fornøjelsen, mens ikke muslimer får det gratis….

  Ikke stor forskel mellem de 3 Lau i dag..Alle 3 skal forbydes at virke i ateistiske Danmark. Og vi skal helt og altdeles forbyde alt ny religiøs indvandring for at bevare den store dekadente Danske kultur og friheder.

 3. Af Lars Nielsen

  -

  Gur

  Der er masser af homoseksuelle muslimer men det er klar at de holder meget lav profil da de kan blive smidt ud fra tag eller hængt for den seksualitet i Sharia stater.

  Men er enig med dig i, for en gangs skyld at det helt sikkert ikke har været meningen med biblen at homovielser skulle ske i kirker.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, der er ikke 33 grader i det danske frimureri. Der er ti normalgrader. Du taler om det amerikanske system. I USA var Roosevelt i 32. grad, Truman i 33.

  Hvad forener alle, er overbevisningen om, at der er mening med tilværelsen, at den faktisk styres af et højere væsen, som det udtrykkes.

  Ordenen har lige fejret sit 300-års-jubilæum. Den opstod i oplysningstiden og skal forstås i den sammenhæng. Derfor har også en betragtelig del af de store kulturpersonligheder siden da været medlemmer. Jeg kan fra omkring 1800 nævne Goethe såvel som Mozart. Herhjemme var H.C. Ørsted medlem, og så de fleste danske konger til og med Christian X. Der ligger faktisk masser af information på ordenes hjemmesider her i landet og i udlandet.

  Og har du sikret dig, at Erdogan ikke er det? Der er faktisk intet i ordenen, som stritter mod det, som Erdogan bekender sig til. Skulle du ikke lige sikre dig?

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men Gür, i hvert fald kan man diskutere med dig, og ikke som med den der “Lisbeth”, der faktisk kun har forbandelser og dumheder at præsenterer. Sagde jeg ikke Philadelphia. Nu placerer “Lisbeth” utroligt nok Philadelphia i bjergene. Gad vide, hvad det næste bliver?

 6. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 4. JULI 2017 22:22:

  Jeg kan selvfølgelig ikke forsikre noget som helst, men jeg ved, at han (Erdogan) ikke er en frimurer eller ej er medlem af en loge. Frimurerne er imod ham og frimurerne har adskillige gange forsøgt at komme af med ham. Senest med kupforsøget d. 15. juli 2016.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, hvor ved du det fra? Logerne er normalt ikke politiske. En undtagelse var P2 logen i Italien, men den førte også til, at der i mange år derefter ikke var nogen forbindelse mellem f.eks. den danske orden og den italienske.

 8. Af .l. .s.ørensen

  -

  “Af Nie ls Pe ter Le mch e – 4. juli 2017 22:22
  Gür, der er ikke 33 grader i det danske fri mureri. Der er ti normalgrader. Du taler om det amerikanske system. I USA var Roosevelt i 32. grad, Truman i 33. ”

  Direkte uhyggelig læsning for at bruge et Prebe nsk ord..

  En større mængde internet snakker om 33 grader (h ttp://www.32nddegreemasons.org/what-is-the-scottish-rite/the-degrees/the-4th-32nd-degrees/) den mere usaglige del om 3 mv.

  Hvad antallet er må du jo ikke oplyse om lemche? I er simpelthen fulde af løgn og bedrag og anti-danskhed og skal forbydes..At du har været censor i årevis i DK og lærer som frimurer er en skamplet på den Danske model. Du har hjulpet alle dine venners børn frem på normal Danske børns bekostning. Det skal i jo?

  At DK konger historisk har været medlem, fortæller en forfærdelig historie. De er det dog formentlig stadigvæk, selvom ikke offentligt.

  vi skal stemme om at forbyde frimurerorganisationen i DK..Og jeg garantere dig og dine forbryderiske logebrødre, at det vil blive et nej tak..Vi skal have frimurer ud af den øvende, udøvende såvel som lærende mv. magt.

 9. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 4. JULI 2017 23:11:

  Kupmagernes (terroristernes) leder Fethulllah Gülen var og er stadigvæk en aktiv frimurer og stormester af 33. grad med et direkte loge medlemskab i Philadelphia i USA!

  Erdogan er ikke medlem af en loge, men han har formentlig en eller anden form for forbindelse til en dyb, fortrolig og ældgammel (mindst 2500 års) tyrkisk sekt/organisation, Teskilat-i Mahsusa, som har banet vejen for stiftelse af 17 tyrkiske store rige, imperier og lande. Det 17. land er Republikken Tyrkiet – TR. Teskilat-i Mahsusa er også frimurernes, zionisternes og andre fremtrædende kræfters ærkefjender. Teskilat-i Mahsusa er mere gådefuld og hemmelig end frimurerne og mange andre underjordiske sammensværgelser.

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  GÜR, du ævler løs, fordi du ikke gider sætte din ind i sagerne, men har hentet dine informationer fra diverse internetkilder, og så lige deet russiske falsum: Zions V Ises Protekoller.

  I stedet hiver du så en hemmelig tyrkisk organisation ind, som du hævder, er 2500 år gammel. Måske; men har du overhovedet kilder derom, der rækker så langt tilbage?

  Tænk, hvis du bare én gang gad studere dit emne, før du udtaler dig. Men du er sikkert ligeglad med, om du fremstår som et uvidende tågehorn.

  Ny tyrkisk virkelighed?

 11. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 5. JULI 2017 7:39:

  Jeg har bestemt ingen intentioner om at lyve eller spille smart ligesom du jo sædvanligt gør og er kendt for.

  Har du måske papirer eller dokumentationer på alt, når I frimurere er så gådefulde og hemmelige. Når noget er så fortroligt, så er det jo heller ikke et klogt træk at kræve dokumentation for det, ikke sandt hr. ukloge smarte.

  Men der er fremlagt flere klare og tydelige bevismaterialer på, at kupmagernes (terroristernes) leder Ferhullah Gülen er en frimurer og stormester af 33. grad med et direkte loge medlemskab i Philadelphia i USA.

  Du kan enten tro og stole på, hvad jeg skriver eller også kan du lade være. Valget er dit og du har den fulde frihed til at vælge. Der er ingen pres eller tvang.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg beder dig bare om at sætte dig ind i tingene, Gür. Men du giver i hvert fald et indblik i din egen psyke. Jeg nævnte en tilfældig loge i Philadelphia USA, hvor der var plads til både muslimer og ikke-muslimer — frimurerordenen er faktisk normalt ikke konfessionel, selv om de skandinaviske storloger er kristne, eller bygger på et kristen grundlag — og straks begynder du at fantasere løs om Güllen som medlem af lige netop den loge, jeg nævnte, og gør ham til stormester. Hvis jeg havde nævnt en anden, f.eks. i Baltimore eller Washington, så havde han sikkert være medlem af den i stedet.

  Men det korte af det lange: Du opsnapper et enkelt ord og spinder straks en historie herpå. På den måde forsøger du at køre diskussionerne af sporet.

  Jeg håber ikke, at din måde at ræsonnere på bliver standard i fremtidens Tyrkiet, for så vil jeg bare sige uha uha!

  Jeg synes i øvrigt, at du skulle stifte bekendtskab med artiklen på Wikipedia, Freemasonry in Turkey. Den første tyrkiske storloge blev stiftet i 1856, og sultanen var selv frimurer. Der fulgte en serie af lukninger og genoprettelser og gad vide om ikke, det sker igen. Diktaturer plejer ikke at bryde sig om frimureriet, som både Stalin og Hitler forbød og forfulgte.

  Men måske henter du dine informationer fra dette websted: “Truth about Jewish Dictator Mustafa Kemal Exposed”. Ataturk var vist selv frimurer. Det ser ærlig talt ikke godt ud for Tyrkiets fremtid, når mørkemænd tager over og ruller Ataturks reformer tilbage.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, efterskrift: Frimurerigets skæbne i Tyrkiet illustrerer egentlig meget godt Islams problemer med at tilpasse sig en moderne verden. Som jeg skrev, som opstod frimureriet i oplysningstiden og rummede en række af de mest fremragende mænd i perioden. Jeg nævnte et par, men kunne også have tilføjet Benjamin Franklin og Voltaire. Frederik II var det naturligvis også, deraf venskabet med Voltaire. Den første tyrkiske storloge kom op i en periode, hvor Tyrkiet ville ud af sin middelalderlige dvaletilstand og blive en del af Europa, især det Europa som domineredes af Tyskland. Reaktionen kom naturligvis fra konservative muslimske kræfter. Atatürk var officer og arbejdede i høj grad sammen med tyske officerer, bl.a. ved Gallipoli, som du udmærket ved. Hans reformer inkluderede en europæisering af Tyrkiet. Han var som sagt frimurer, men nu står vi igen i en situation, hvor det mørke Islam forsøger at overtage scenen.

  Det var for pokker på tide, at der i Islam opstod en modbevægelse mod mørkemændene. Der er intet i jeres tradition, som egentlig udelukker, at det kan ske, og det sker givetvis mange steder. Men i jeres primitivitet har I — mørkemændene — intet andet svar end “bål og brænd”, optræder som romerkirken for 500 år siden (og jeg overser ikke romerkirkens betydning for filosofi og videnskab i højmiddelalderen).

 14. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 5. JULI 2017 9:17:
  AF NIELS PETER LEMCHE – 5. JULI 2017 10:38:

  Jeg opsnapper bestemt ikke noget fra dig. Det med frimureriet i Philadelphia havde jeg slet ikke læst eller opdaget. Uanset hvad, så mener jeg selv, at jeg et godt indblik har på saglige og detaljerede informationer.

  Udover at være medlem af frimurerordenen som stormester af 33. grad, så er han stadigvæk også bosat i Philadelphia i USA med beskyttelse fra CIA. Han (Fethullah Gülen) har både jødiske og armenske rødder. Han har samarbejdet med paven i Vatikanet til formål at missionere og udbrede den katolske kristendom i hele den muslimske verden implicit under dække af ‘den moderate version af Islam’, som man jo ironisk også i Danmark refererer til og ønsker finder sted i det danske samfund. Hans (Fethullah Gülens) liv minder meget om jødernes, hvor han aldrig har været gift, ingen børn og har aldrig været på pilgrimsfærdet i Mekka.
  Men han har været i Rom i Vatikanet for at mødes med den katolske leder og kysse hans (pavens) hånd flere gange, hvilket man har billeder af det som bevismateriale! Vil du vide mere hr. ukloge smarte?

  Det var sultan Murad d. 5., der blev frimurer, og han nåede ikke længere end 13. grad. Men han var ikke helt normal og fik konstateret sindsproblemer. Derfor fik han frataget sin stilling og stillingen gik videre til Sultan Abdülhamid d. 2.

  Atatürk var også medlem af den tyrkiske sekt/organisation Teskilat-i Mahsusa og han spillede sin dobbeltrolle meget heltemodigt og professionelt for at narre frimurerne. Det lykkedes ham til sidst og han erklærede en statslig lov om at nedlukke alle frimurer loger i Tyrkiet! Atatürk var en klog statsmand og det var derfor han blev alle tyrkernes storfader.
  Nu er det vist dig, der vrøvler, for Atatürks reformer havde ikke noget med europæisering, men civilisering og modernisering af landet at gøre.

  Hvem er lige mørkemænd med masker, der render rundt med mærkelige og ulækre ritualer i underjordiske rotte huller. Det er vist frimurerne, ikke sandt? Islam har ingen problemer med videnskaben. Det har til gengæld kristendommen og jødedommen, takket være de såkaldte oplyste vesterlændinge med zionistiske og tempelridderske rødder.

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Mehmet Sami Gür

  Jeg finder det da noget uhyggeligt, hvad du skriver om Erdogan og han som medlem af en 2500 gammel sekt. Hvad står den for – næppe islam.

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, den engelske udgave af Hurriyet, på internettet, slår fast, at Gülen ikke er frimurer, og beskyldningerne herfor er en del af smædekampagnen mod ham. Men hvor har I placeret hans tilhængere, som jo er blevet arresteret i tusindevis? I koncentrationslejre, går jeg ud fra.

  Men dine indlæg er skræmmende vidnesbyrd om det, der foregår i Tyrkiet i øjeblikket. Løgn på løgn slynges mod Erdogans modstandere, der samles op af politiet og køres bort. Det er rystende at se, hvordan et land i så stor fremgang, nu er dømt til at ende i det sædvanlige islamistiske ragnarok. Gad vide, om ikke snart, de tyrkiske kvinder forvandles til hættemåger i lighed med Erdogans kone?

  Men du tør nok ikke endnu deltage i smædekampagnen mod landsfaderen, så her bilder du os bare nogle andre løgnehistorier på ærmet.

  Men det varer nok ikke længe, før Erdogan forbyder frimurerordenen i Tyrkiet. Det plejer diktatorer at gøre, fordi logen reræsenterer lige det modsatte af det , diktatorerne vil, nemlig skabelsen af det frie menneske. Det er i øvrigt også derfor, at romerkirken ikke bryder sig om logen. De ønsker total kontrol med det menneskelige sind, akkurat lige som diktatorerne.

  Men hvor er det trist!

 17. Af Lisbeth sørensen

  -

  Ikke tvivl om at hvis Erdogan forbyder frimurer orden, ville dette være en formildende omstændighed, ved hans ellers indførelse af diktatur i Tyrkiet nu..

 18. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Jeg finder det da noget uhyggeligt, hvad du skriver om Erdogan og han som medlem af en 2500 gammel sekt. Hvad står den for – næppe islam.”

  Og hvilken sekt 25oo år gammel skulle dette være? Erdogan er da ikke jøde eller Buddhist så vidt jeg erindre? Og frimurerorden kom først frem i 17oo tallet.

 19. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 5. JULI 2017 13:39:

  Hürriyet er også i den samme klub som frimurernes. Hovedsædet ligger i Istanbul og bliver kaldt Büyük Kulüp / Büyük Loca eller Cercle d’Orient. Hürriyet ejes af Aydin Dogan (Dogan Group), som er næsten det samme som Berlusconi i Italien. Aydin Dogan er en af de fremtrædende frimurere og som er medlem af den store frimurer loge i Istanbul i Tyrkiet.

  Det er typisk en frimurer forsvar at påstå, at det er en smædekampagne, men hermed får du mulighed for at få øje på et ægte dokument som bevismateriale for, at kupmager- og terroristlederen Fethullah Gülen er en rigtig frimurer. Værsgod:

  Jeg har forsøgt at skrive den direkte adresse, men af en eller anden grund kan den ikke komme igennem filteret. Hvis du skriver følgende på Google, så vil du kunne se dokumentet:

  Fethullah Gülen mason

  Så, jeg skriver ikke bare for at skrive, men det gør jeg ud fra faktuelle og saglige og pålidelige dokumenter. Kan du komme med nogenlunde de samme dokumenter?

  Kupmagerne bliver retsforfulgt, fordi Tyrkiet er en retsstat og ikke en slyngel- og terrorriststat som Israel.

  Der er ikke noget tilbage af Romerkirken, for den blev også tæmmet af frimurerne.

  Tyrkiet er stadigvæk et frit og demokratisk land med accept og respekt for demokrati, menneskerettigheder og internationale aftaler og konventioner. Tyrkiet huser ca. 4 millioner flygtninge. I Tyrkiet anholder man ikke romaer for at tigge og i Tyrkiet beslaglægger man ikke flygtningenes ure og smykker, men det gør man desværre i et land som Danmark, som normalt helst skulle være kendt for at være et frit og demokratisk land, men desværre kun i tomme ord og sætninger.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, du har stadig et alternativ forhold til den verden, du måske lever i. Din idé om romerkirken har ingen ben at gå på, og én ting er sikker, frimureriet har ikke overtaget kontrollen med den. Israel som terroriststat, tja, over for palæstinensere, kan man sige, men ellers fungerer staten ret så godt. Den smider endda tidligere premierministre i spjældet, når de faktisk har snydt på vægten. Hvornår skete det sidst i Tyrkiet? Og så er der gerne tale om småbeløb. Erdogan vil i hvert fald ikke fatte, hvad der foregår.

  Jan fatter ikke, at Jan Petersen ikke forlængst er kommet med en teori om det latterlige kupforsøg mod Erdogan. Måske er det for dum til, at han gider beskæftige sig hermed.

 21. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Gür

  Du påstår andetsteds, at frimurerne dyrker en guddom ved navn Baphomet, og at rettroende muslimer derfor ikke kan være frimurere.

  Det er en gammel sammensværgelsesteori, som er blevet brugt til, at begrunde forfølgelse af frimurere.

  Den katolske kirke beskyldte katharerne for, at dyrke en ond guddom, ved navn Baphomet,og det var derfor, at katolikkerne gjorde det af med Tempelridderne Fredag d. 13. oktober 1307, fordi Tempelridderne angiveligt beskyttede katharerne – hvilket faktisk er muligt, for nogle af Tempelridderne var efterkommere af katharer.

  Men det var og er stadig løgn, at katharerne dyrkede “Baphomet”.

  Katharerne var gnostikere, og gnostikere tror, at det fysiske univers er skabt af en ond guddom – en såkaldt demiurg; en “halvskaber”, som de kalder Samael – for, at fængsle vore sjæle i det kroppen og det fysiske univers, og få os at tro, at vi kun er magtesløse, fysiske væsener.

  Katharerne troede, at sjælen er skabt af den rigtige gud, og at katolikkerne dyrker Samael.

 22. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der er indlæg i filteret fra mig. BHL

 23. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Far var frimurer og småfes under alle ceremonier der havde med Baphomet at gøre!
  Nå men nu vil jeg gå ud og lægge en dej til ære for min stormester.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Kathrine, gider du fjerne den falske Borgsmidts indlæg 17:41, please!

  Det er indrapporteret til redaktionen.

  NP

 25. Af .l. .sørensen.

  -

  Stikkerlemche som jeg skrev i det allerede slettet indlæg , ?er en jødisk frimurer betalt af Israel. Sjovt hvorledes berlingske sletter mine kommentar når stikkerlemche indberetter dem ,men ikke fækale indlæg.

  Samme ses i afdødes mh berømte indlæg der. Da han døde stod mine kommentarer der. De er nu fjernet. Som jh skriver i det indlæg var mh som i andre ikke gode til at tillade centrum-venstre kommentarer. Kun et par ikkehøjreradikale kommer igennem i b..

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kathrine, indrapporteret inklusiv det falske indlig af “mig”.

 27. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Lisbeth Sørensen og Birgit Hviid Lajer:

  Der er så meget I ikke ved. Verdenshistorien skal simpelthen skrives på ny, fordi vesten har opdigtet størstedelen af, hvad der betragtes som historie kilde og læring…!

  Der er ingen, der ved, hvad, hvem, hvor og med hvilke formål denne sekt/organisation ‘Teskilat-i Mahsusa’ står for. Der blev skrevet en hel del bøger om denne tyrkiske sekt/organisation i Tyrkiet. Den har haft og stadigvæk idag har fremtrædende og højtstående medlemmer fra alle religiøse, statslige og private grene og hjørner. Ved ikke om præsident Erdogan er et aktivt medlem, men det er muligt og sandsynligt. Vi kan ikke vide det med al sikkerhed, men kan kun formode det. Det er en sammensværgelse, som i hoved træk bekæmper de onde kræfter i verden. Går ind for monoteismen (Skaberens énhed uagtet før/efter Islam, fordi budskabet har altid været ens – troen på kun én Skaber). Støtter ideen om fred, ro, besindighed, respekt, tolerance, medmenneskelighed, kærlighed, nåde, sameksistens og samvittighed, som kun kan finde sted op igennem en stor og stærk statslig forvaltning. Derfor er det et oplagt mål for sekten/organisationen at sikre statens suverænitet, uafhængighed og fremtid til formål at opnå de ovenstående mål, samtidig med en verdensomspændende fred og stabilitet. Det er en sekt/organisation, som har været med til at udforme verdenshistorien i den grad med vendepunkter og m.m.

  Der er ikke nogen grund til at frygte denne sekt/organisation, fordi den agerer ud fra universielle og galaktiske rettigheder til fordel for hele menneskeheden og andre skabninger.
  Det er en sekt/organisation, som har eksisteret i flere tusinde år, og som har videreført traditionen i flere generationer frem i tiden. I dag er der også tilhørende og levende medlemmer til den, men ingen ved hvem, hvor, hvordan, hvorledes og med hvilke formål?
  Det er en institution, som er dybere end efterretningstjenester osv. Alle store lande/nationer har lignende strukturer. Det burde ikke komme som en overraskelse.

  Til Niels Peter Lemche:

  Hvem er Jan Petersen? Vil du ikke være sød og prøve på at være mere konkret og tydelig, tak.

 28. Af J. Ha nsen

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 5. JULI 2017 20:43
  “Kathrine, indrapporteret inklusiv det falske indlig af “mig”.”

  Hvad betyder “indlig”?
  Er det en trist nyhed, om at nogen er gået bort?
  Det er jo tydeligevis ikke lemc hes “indlig”, som der er tale om.
  Han har jo travlt med stikkervirksomheden.
  Og hvordan ser et falsk “indlig” af Lemc he ud?
  Næppe et kønt syn.

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jo flere, der indberetter, jo bedre – jeg gjorde igen i går om disse to perverterede debattører, nulliteter, som ødelægger alle debatter på Berlingske. Det må dog være i både blogholderes og Berlingskes egen interesse!? AT – egne debatregler også overholdes – ellers er det jo rent anarki på deres blogge!

 30. Af J. Hanse n

  -

  AF BIRGIT HVIID LAJ ER – 6. JULI 2017 9:05

  Har Layer indberettet den perverterede person Lem che?
  Pas på at Lemc he ikke indberetter dig Hvid Layer.
  Lem che er en samvittighedsfuld hjemmeværnsman som indberetter alt og alle.
  Til FET, SOK, Frelsens Hær. National Garden, Hus Forbi og PET.
  Ham skal du nok undgå at blive uvenner med.
  Er din store interesse fortsat omskårne drenge.
  Vi ved, at du har et stort hjerte for dem.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, jeg ved ikke, om det har hjulpet, men antallet af disse troll-indlæg synes for nedadgående. Men det kan være, at vi bare lige nu befinder os i orkanens øje, hvorder er stilhed. Hvis blogskriverne så konsekvent som Jarl Codua går ind og rydder op, var det nok også snart slut med dette vanvid. Prøv at se på hans nye blog, hvor fint der er ryddet op, og hvor han selv kommer ind med kommentarer om, hvad han vil se og ikke se.

  “Sørensen” er der under et nyt dæknavn; men når han vil, kan han (næsten) skrive noget, der hænger sammen.

Kommentarer er lukket.