Homovielser og menneskerettigheder

Af Kathrine Lilleør 131

Kun homoer, der er til sadomasochisme, vil vies af en præst, der er imod homovielser”. Min ven lænede sig tilbage i solstolen, og afblæste med sin konstatering den svenske statsministers og Mogens Jensens korstog mod præster, der ikke vil vie homoseksuelle, og derfor har en tro der er i strid med Menneskerettighederne. Menneskerettighederne trumfer ellers alt. Dem kan man bare ikke være imod.

Eller kan man? Menneskerettighederne med stort M i Verdenserklæringsudgaven har siden deres efterkrigsoprindelse sejret ovenud. Fra at være en regelsamling, den enkelte stat formulerede og forpligtede sig på, blev menneskerettigheder fra den 10. december 1948 internationalt forpligtende. Målet var først og sidst åndeligt at forpligte FN’s medlemslande i en efterkrigstid til at behandle især tidligere fjender anstændigt. Fremragende. For en tid. Men nu er Menneskerettighederne blevet en teoretisk spændetrøje. De Ti Bud i n’te. Ånden i De Ti Bud var og er der ligesom Menneskerettighederne intet galt med i sig selv. Men De Ti Bud voksede allerede for over 2000 år siden til et uoverskueligt Moselovs-kompleks i den jødiske tradition, så Moseloven på Jesu tid ikke længere understøttede og befordrede det gode liv. I stedet blev Moseloven fortolket af præster og skriftkloge med en livsfjendskhed, der ødelagde de menneskelige relationer, de netop påstod, at de ville beskytte.

For 2000 år siden var jødedommen inde i en lovrigoristisk periode. Store dele af Jesu forkyndelse er derfor et frontalangreb på et livssyn, hvor alt vægtes ud fra love, der er indbegrebet af godhed, og derfor er umulige at ændre. Med bidende sarkasme viste Jesus, hvor degenereret et lovkompleks kan blive, når det eksempelvis fordømmes at hjælpe et menneske, der forbløder i vejkanten, fordi det er urent. En samaritaner var derfor i en af lignelserne den eneste, der turde bryde loven og vise medmenneskelighed.

Op igennem kristendommens historie skulle det sørgeligt vise sig, at dyrkelsen af love ikke er forbeholdt jøder på Jesu tid. Lovforherligelse er desværre grundmenneskeligt. Kan opstå hos alle folkeslag. Selv dér, hvor man fortæller sine børn om den barmhjertige samaritaner. Lovene begrundes forskelligt. Men ens for alle lovkomplekser, der over tid glorificeres, er, at de opfattes som uforanderlige. Umulige at komme uden om. Hver tid sine Moselove. I vores tid hedder Moseloven Menneskerettighederne. De var ikke i deres oprindelse perverterede. På ingen måde. Men over tid er de blevet det, fordi den, der kan fordømme andre med Menneskerettighederne på sin side, forlenes med deres hellige strålekrans. Der er bare intet ophøjet og helligt over Menneskerettighederne.

Skift et øjeblik Menneskerettighederne ud med straffeloven. Kan man referere til straffeloven med ligeså stor hengivenhed, som det er Menneskerettighederne forundt? Det ville i bedste fald være naivt. Enhver ved, at straffeloven er et produkt af menneskers begrænsede udsyn og fantasi. Som Menneskerettighederne er det. Det faktum vender som en boomerang tilbage i favnen på såvel en svensk statsminister som Socialdemokratiets næsteformand.

Hvem har lyst til at blive viet af en præst, der gør det af tvang og ikke af hjertets tro? Ingen. Ikke engang statsministre eller næstformænd. Eneste undtagelse er dem, der nyder, når det gør ondt.

131 kommentarer RSS

 1. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lisbeth Sørensen – 2. juli – 20:29

  Ja, hvad man ikke kan forstå, det kan man da så endog forvrænge og nedgøre og ligedan blive personlig.

  Jeg er da ligeglad med, hvad folk bedriver – jeg har blot en opfattelse af ret og rimeligt i forhold til en kirke, jeg finder, at man har vredet armen om på i forvejen – og nu ligedan dets præster, når man vil ophæve en ordning, der var blevet givet dem – nemlig frit at kunne sige nej til homo-vielser. Ligedan har Folketinget visse partier, der også i et sådant spørgsmål stiller den enkelte i et parti frit.

  Hold alt dit vrøvl for dig selv, hvis du ikke kan følge med og lære nyt, dvs indsiger, man igennem 100 år har været vidende om og fået langt flere erfaringer og landvindinger indenfor. Du taler mod bedre vidende og gør dig selv til grin ved at tro, at det er noget jeg har opfundet eller bare postulerer.

  Du er langt bagud i viden om emnet. Naturligt nok, da du er lægmand. Det er jeg ikke.

 2. Af J. Hans en

  -

  Hvem har lyst til at blive viet af en præst, der gør det af tvang og ikke af hjertets tro? Ingen. Ikke engang statsministre eller næstformænd.
  Skriver Lilleør.

  Hvor mange præster tror selv på den gamle overtro, som de forkynder?
  Og det er vel ikke kun homoseksuelle som nødigt vil giftes af de hadefulde, homofobiske og islamfobiske præster som huserer i Berlingske.

 3. Af niels piete

  -

  adskil kirke og stat. indfør brugerbetaling på religion i danmark. religion er en privat sag.

 4. Af edie frey

  -

  Hvor er det i DNT der står homoseksualitet er forkert?

 5. Af Arvid Holm

  -

  Tilhængerne af Menneskerettighederne ser skævt til folk, der diskriminerer homoseksuelle.
  Berettigelsen af de skæve blikke underbygges af ekspertudsagn, hvor homoseksualitet hævdes at være medfødt, så ingen kan forføres til homoseksualitet og ingen kan bebrejdes for denne seksuelle præferance.
  Fænomenet er altså ret harmløst?
  Dog virker det besynderligt, at der ikke ses tilsvarende ekspertudsagn om pædofili.
  Den ene seksuelle præferance er medfødt, men den anden er ikke?
  Det er svært at tro på.
  Er sandheden så, at pædofile er stakler, der lider af en medfødt tilbøjelighed, der desværre for dem er uacceptabel?
  Eller er homoseksuelle til fare for ungdommen eller en del af ungdommen, der måske kan vælge deres seksualitet?
  Senere i livet kan mange foretrække at være bedstefader/moder fremfor at være en skabagtig gammel homoseksuel?

 6. Af Torben Holm

  -

  Niels Poulsen.

  Jeg kendte ikke de paragrafer du har noteret, men det betyder jo, at præster må diskriminere homosexuelle mennesker i deres arbejde som præst.

  De er så formentligt de eneste mennesker i kongeriget der må diskriminere ‘legalt’.

  Alle andre må ikke diskriminere pga race, religion, eller køn.

  Jeg synes at dette bør ændres, så alle borgere er lige mht diskrimination.

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Torben Holm, præster og andre i kirken er for længst ansat på helt andre vilkår og drømmer ikke ligefrem om ændringer på det mere spektakulære område. Det er for mig at se heller ikke tænkt nok igennem.

 8. Af J Nielsen

  -

  “J Nielsen, det er da en skam at du synes en kvinde over den fødedygtige alder er handicappet.”

  Hvem var det der begyndte med at betegne folk med anden seksuel orientering end sin egen som handicappede? Med den begrundelse at de ikke kan få børn. (Hvilket de i øvrigt udmærket kan. De bryder sig blot ikke om den handling der skal til).

  Den person må, hvis han ellers gider tage sit eget argument alvorligt, i endnu højere grad betegne ældre kvinder som handicappede.

  Så det er ikke mig, der står inde for det standpunkt. Det er – og her skal jeg lige rulle op – P Bischoff. Det er ham der påstår at man er handicappet hvis man ikke kan få børn. Det ekko fra S Krarup må han have siddende på sig. Ikke mig.

  For det er jo ikke den seksuelle orientering han betegner som et handicap. Det sniger han sig udenom ved at pege på konsekvensen – ingen børn. Så glemmer han bare lige at andre grupper derved kommer med ind under stemplet. Alderdom er også naturlig.

 9. Af Torben Holm

  -

  Birgit Hviid Lajer

  At præster er ansat på andre vilkår, er jo ikke noget naturgivent, det er skabt af mennesker og kan derfor laves om.

  Det hører ikke til i et demokratisk samfund, hvor alle mennesker i princippet er lige for loven, at præster kan vælge at diskriminere homosexuelle borgere.

 10. Af J Nielsen

  -

  Og i øvrigt, hvis det med børn skal forestille at være begrundelsen for ikke at vie homoseksuelle par, så mangler der stadig et argument for ikke at ville vie aldrende homoseksuelle par. Lad mig høre. Hvad kan man finde på?

 11. Af peter andersen

  -

  Menneskerettigheder er udmærkede hvis de administreres med ærlighed og fornuft. Men der kan jo sv in dles med alt, og når MR bruges til at fylde vores lande med skumle, agressive, krævende, krigeriske og kulturfremmede, så er der tale om misbrug af MR. Ovenikøbet tildeles migranterne større MR end de oprindelige borgere. Som diskrimineres og fratages rettigheder mht. bolig, job, penge, velfærd, sundhed, familieliv og juridisk retfærdighed.

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Torben Holm

  Kirken er en endog meget gammel institution, og den er oprettet for ægteskab mellem mand og kvinde, ligedan også aht til deres afkom.

  J Nielsen

  Der er vel ikke foreskel på unge yngre og ældre homoseksuelle par – men en debattør melder vist ud her om dette at vie ældre par, hvor kvinden ikke mere er i den fødedygtige alder – og hvor de sikkert har været gift før. Det har for så vidt angår kvindens udeblivende ægløsning i en vis alder ikke noget med homoseksuelle, at vie dem eller ej, at gøre.

  Naturligvis skal præster selv kunne bestemme, og der er ikke mange homoseksuelle, der kan blive viet, da de er få i sig selv – og der er mange præster, så en pseudo-diskussion.

  Og – dette at vie homoseksuelle er ganske andet end at vie heteroseksuelle, og det har intet med fødedygtighed eller ej at gøre i forhold heller til en ældre kvinde, og ligedan så tjekker man ikke kvinder i den fødedygtige alder, OM de nu kan få børn – det er vist kun ‘forundt’ kongehuset at tjekke en kommende prinsesse/kronprinsesse, da arvefølgenskal sikres aht til kronen/landet som sådan.

  Så – sammenlign, hvad sammenlignes kan og ikke svæve ud i usammenlignelige størrelser. En ældre heteroseksuel kvinde eller for den sags skyld også mand, om denne sidstes sæd nu stadig er i orden, hvis han gifter sig med en kvinde i den fødedygtige alder. Og – jeg ved ikke, hvor mange præster der er tilbage i vore dage, der siger nej til at vie folk, der har været viet før.

  Selv valgte jeg borgerlig vielse anden gang.

  PS. Jeg kan så håbe at dette indlæg går igennem. Tidligere gjorde det ikke – så jeg har skrevet om og kortere i nogle, der trods alt så gik igennem; MEN utillfredsstillende med hele tiden at skulle kigge efter, OM indlæg nu er gået igennem. Det har jeg ikke tid til – og slet ikke i dag! BHL

 13. Af peter andersen

  -

  Men her stopper det jo ikke. De radikale partier plus enhedslisten har utrolig travlt med at undergrave alle værdier og traditioner. De ønsker et opsplittet og perverteret samfund. De hykler løs om at de vil hjælpe alle marginaliserede, svage og syge danskere, men samtidig går de ind for den størst mulige indvandring mv., selvom den koster så mange milliarder, at nedskæringer, besparelser og forringelser hagler ned over sundhedsvæsnet og velfærden m.m.

 14. Af peter andersen

  -

  Se iøvrigt BT og eb søndag, og se den korte avis og snap hanen om de uhyggelige, skøre, skadelige og livsfarlige tilstande der myldrer frem i både Danmark og Sverige.

 15. Af peter andersen

  -

  Se iøvrigt BT og eb søndag, og se den korte avis og snap hanen om de u-hyggelige, sk øre, skadelige og livsfarlige tilstande der myldrer frem i både Danmark og Sverige.

 16. Af henrik hansen

  -

  Indlæg kom ikke på 12.09/12.10

 17. Af henrik hansen

  -

  Hvorfor ikke???????????

 18. Af Niels Poulsen

  -

  Torben Holm

  “De (præsterne i den danske folkekirke) er så formentligt de eneste mennesker i kongeriget der må diskriminere ‘legalt’.”

  Ok nej, de muslimske trossamfund i Danmark nægter at udføre homovielser, og det til trods for, at de er statsstøttet på linje med andre af staten godkendte trossamfund.

  Men, vil du måske indvende: Muslimerne er ædle vilde. Deres overleverede kultur bør vi som humanister respektere. Mens vores egen overleverede dansk-kristne kultur bør vi bekæmpe, ja, i sidste ende bør vi tilintetgøre folkekirken, forkyndelsesfriheden og individets moralske anfægtelser, til trods for det er nogle af de få juveler vi har her til lands.

  Nej, det er at gå for langt. Jeg er enig med Sørine Gotfredsen, når hun på en anden blog skriver, at menneskerettighedskampen desværre truer med at ende i totalitarisme. Det er ikke nok for jer, at I har opnået jeres mål (at homoseksuelle kan blive viet i folkekirken). I vil også bestemme, hvad andre mennesker må mene og gøre. Der krydser I åen og træder ind i totalitarismens landskab.

 19. Af J. Hans en

  -

  Præster skal passe deres arbejde ligesom alle andre.
  Hvis loven siger, at homoseksuelle kan blive gift.
  Så skal præster som Sørine Godfredsen bare efterkomme dette.
  Ellers er det ud af præstegården.
  Ikke mere vrøvl fra disse alt for priviligerede og forkælede præster.
  Nu er undertegnede så ikke den som forstår, hvorfor nogle idet hele taget vil giftes af hedenske og overtroiske præster.

 20. Af L sørensen

  -

  “Hvem var det der begyndte med at betegne folk med anden seksuel orientering end sin egen som handicappede?”

  Lad os gætte..Var det NPL, BH, KO, eller Preben-ibmadsen her?
  Til sidstnævnte, vi kan simpelthen ikke høre noget når dårekisten er lukket..Du må bede om nøglen og få den åbnet på halvklem?

  Det store håb lå nu ellers i at en stor befolkningsgruppe blev homoseksuelle, og der blev færre børn i verden..Intet gavner verden så godt som homoseksuelle..

 21. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Ifølge Bibelen må præster heller ikke vie fraskilte, men problemet kan løses ret nemt: Tag vielsesmyndigheden fra Folkekirken, så præsterne ikke tvfinges til, at overtræde deres religions grunddogmer…

  Uddrag fra “For Luther var ægteskabet både guddommeligt og verdsligt” af Kurt E. Larsen, KD 19. april 2016:

  “Hvorfor skal vielser foregå i Folkekirken?”

  “Hver gang, der opstår en eller anden debat om ægteskabet, dukker også det forslag op, at vielserne bør fjernes helt fra folkekirken og alle de andre godkendte kirkesamfund.

  I andre dele af verden har man ikke den danske skik med, at folkekirken og godkendte trossamfund har vielsesmyndighed. Og som bekendt trives kirkerne ganske udmærket i mange dele af verden. Så hvorfor skal kirken egentlig have noget med ægteskabet at gøre herhjemme?”

  “Luther ønskede derfor ikke, at kirken og kirkens domstole, men derimod den almindelige lovgivning skulle regulere ægteskabet. ”

  Skal muslimske trossamfund, der nægter at vie muslimske kvinder med ikkemuslimske mænd, også fratages vielsesmyndigheden, og miste deres anerkendelse som trossamfund?

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Kathrine, så er din blog igen blevet lukket for indlæg fra mig.

 23. Af Krister Meyersahm

  -

  Trosfriheden er ikke uderlagt demokratiets vilje på samme måde som ytringsfriheden heller ikke er det.

  Desuden, når det påstås, at “vrangvillige” præster diskriminerer, så er det ganske forkert. Man kan ikke tale om diskriminering fordi en præst ikke vil vie homoseksuelle, pga. vedkommende præsts troopfattelse. Tværtimod vil det være diskriminerende, hvis man tvinger en præst til en handling der strider mod vedkommendes trosopfattelse; idet det fratager vedkommende en rettighed, garanteret både i Grundlov og Menneskerettighederne.

 24. Af Ejnar Jensen

  -

  Menneskers seksuelle orientering er – efter min mening – noget, som jeg kun kan se som en privatsag, og jeg har ingen interesse i folks privatliv. Det emne interesserer mig overhovedet ikke, så jeg gider ikke beskæftige mig med det, men der eksisterer et problem. JEG KAN IKKE BLIVE FRI FOR AT SKULLE BESKÆFTIGE MIG MED DET EMNE! Jeg kan ikke åbne en avis eller tænde for fjernsynet uden at få smidt homoemner i hovedet, og det ser – for mig – ud som om, at der foregår en intensiv kampagne, der har som målsætning at manipulere befolkningen til at acceptere homoseksualitet som værende “normalt”, og jeg opfatter den aktuelle debat om kirkelig vielse af homoseksuelle som et element i denne kampagne. Jeg skal da medgive, at det er helt normalt, at en vis andel af en population fødes som homoseksuel, og efter arvelighedsforskerne er det et sted mellem to og to en halv procent af populationen, men at en vis del fødes som homoseksuelle er da ikke ensbetydende med, at det er normalt at være homoseksuel.
  Menneskers seksualitet er ikke dikteret af, hvad de har “mellem benene”, men er noget der styres af det, man har “mellem ørerne”. Nogen vil have flæsk, og nogen vil have tæsk, sang Shubidua. Og det er jo ikke helt forkert. Der er nogen, der bliver seksuelt opstemt ved sadomasochisme, andre synes, at det er stimulerende med dyr, og atter andre bliver seksuelt opstemt af børn (pædofili), og igen efter arvelighedsforskerne er der mellem to og to en halv procent, der er pædofile. Det er helt normalt, at der fødes mennesker med disse afvigende præferencer, men JEG kan i hvert fald ikke anerkende enhver præference som værende normal. Tolerancen må nødvendigvis have en grænse, og hvis den ikke har det, er der ikke længere tale om tolerance, SÅ ER DET HOLDNINGSLØSHED.
  Hvis man derfor vil insistere på at homoseksualitet er normalt, må man nødvendigvis også acceptere, at pædofili er normalt, fordi der også er den samme procentvise andel af en population, der fødes med den særlige seksuelle observans.

 25. Af Hr. J. H.

  -

  AF EJNAR JEN SEN – 3. JULI 2017 20:07

  Du virker homofobisk.
  Men på en måde har du da ret.
  Ikke bare hvad angår de homoseksuelle.
  Det er faktisk dødtrættende ikke at kunne åbne en avis.
  Uden at se billeder af kvinder spreder skrævet.
  Alle skal fortælle om deres sex oplevelser eller mangel på samme.
  Hvis man ikke afviger fra det som betragtes som normalt seksuelt.
  Så er man nærmest lidt unormal.

 26. Af Lars Nielsen

  -

  Der er Gay Pride Parade overalt. Det er jo ikke ligestilling naar et mindretal konstant skal optraede paa Raadhudspladser og ikke kan faa nok af “se mig”. Har ingen problemer med homoseksuelle men det er faktisk traettende at faa stukket i hovedet hver dag efterhaanden.

  Selvfoelgelig skal en praest ikke tvinges til homovielser – en praest som laeser og har en meningom kristendommens budskaber – fordi 90% af befolkningen inklusive politikere er hedninge som har en mening om hvad en religion de selv forkaster som “middelalderpladder” skal goere blot fordi de fleste paa trods af de ikke er religioese synes et kirkebryllup er romantisk.

  teologer er eksperter indenfor kristendom og politikere og andre glemmer at det for nogle troende mennesker ikke bare er et “demokratisk service apparat”.

 27. Af J Nielsen

  -

  “Hvis man derfor vil insistere på at homoseksualitet er normalt, må man nødvendigvis også acceptere, at pædofili er normalt, fordi der også er den samme procentvise andel af en population, der fødes med den særlige seksuelle observans.”

  Homoseksualitet er normalt i den forstand, at det ikke er noget der skal kureres. Ligesom fx. kejthåndethed – som der også tidligere er sat ind overfor, ved at tvinge venstrehåndede til at bruge højre.

  Homoseksualitet er også normalt i den forstand, at bortset fra partnerens køn er der i udgangspunktet tale om et kærlighedsforhold mellem to ligeværdige mennesker.

  Det kan man mildest talt ikke sige om pædofili. Her er der en gerningsperson og et offer. Det ligger tættere på voldtægt, og voldtægt er ikke normalt. Sammenligningen mellem homoseksualitet og pædofili, baseret på to måske og måske ikke korrekte procentsatser, er monstrøs.

  I øvrigt er jeg enig i at det ser ud til at en vis andel af befolkningen fødes som homoseksuel. Ligesom en vis andel fødes som venstrehåndet. Det er ikke noget man bliver. Det er noget man er.

  Jeg tvivler på at det forholder sig på samme måde med pædofili. Jeg tror fx. ikke katolske præster er født pædofile. Jeg tror det er noget de bliver.

 28. Af J Nielsen

  -

  “Der er vel ikke foreskel på unge yngre og ældre homoseksuelle par (…)”

  Hvis man vil benytte manglen på efterkommere som argument for ikke at ville vie homoseksuelle par, så kommer der en alder hvor dette argument ikke er gyldigt længere.

  På det punkt er par af samme køn ikke anderledes stillet end andre aldrende par. Og de bliver mig bekendt ikke afvist.

  Hvis man så stadig ikke vil vie homoseksuelle par, der er kommet så langt op i årene at toget er kørt, så må man til at finde sig et nyt argument – og dermed erkende at børneargumentet var en fup-begrundelse.

  Hvilket det er. Forløjet. Noget man finder på til lejligheden.

 29. Af Else Marie Arevad

  -

  Der findes en parallel til præsternes mulighed for at sige nej til at vi homoseksuelle.
  Læger og sygeplejersker kan også sige nej til at medvirke ved provokeret abort. I begge tilfælde er der tale om offentlige ansatte, som har mulighed for at sige fra af etiske grunde.

 30. Af Ejnar Jensen

  -

  Hr. J H.
  Du skriver, at jeg virker homofobisk. Det er det sædvanlige, når man tillader sig at udtrykke lidt skepsis med hensyn til homoseksuelle. Så bliver man straks mødt med skældsord, og homofob er at anse for et skældsord. Nej, kære hr. J H, jeg er ikke fjendtligt stemt overfor homoseksuelle, men jeg kunne godt tænke mig at blive forskånet for de homoseksuelles idelige demonstration af deres seksualitet, som jeg anser for at høre ind under deres privatliv, som jeg ikke har nogen som helst interesse for, så lad mig – venligst – slippe for deres idelige demonstrationer, som efterlader et indtryk af, at det netop er demonstrationen af deres seksuelle orientering, der er et så væsentligt element i deres kulturmønster, at det mest af alt har karakter af ekshibitionisme.
  Det glæder mig imidlertid, at du også skriver, at jeg på en måde har ret. Det ved jeg desværre ikke, om jeg har, og det er også ligegyldigt, for jeg er ikke rethaverisk, men jeg insisterer hårdnakket på at bruge den smule, jeg har mellem ørerne, og det kunne jeg godt ønske mig, at der var lidt flere, der ville følge mig i.

 31. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Hvad siger Koranen?

  Når jeg læser kommentarerne ovenfor, så synes jeg da I fuldstændig har misforstået jeres religion eller også er I fuldstændig skøre og fordærvede i hovedet og i hjertet. At vie homoseksuelle i folkekirken er næsten det samme som at vie et menneske og et dyr. Det er imod al fornuft, natur og menneskelighed. Man ødelægger samfundets ve og vel og dermed reproduktionen af indbyggertallet.
  Jeg er så glad for og stolt af at være en muslim. Dermed ikke sagt, at der ikke findes/eksisterer homoseksuelle muslimer, men gudskelov er deres antal mindre ift. kristne og jøder.

  I Koranen kan man tydeligt læse om, hvordan Guds (Allahs) sendebud Lot har forsøgt at advare sit folkeslag mod homo livet. Men Lots folkeslag har nægtet Lots budskab. Derfor har Gud (Allah) efter et utal af advarsler udslettet folkeslaget Lot, fordi de trodsede Guds (Allahs) forbud og love og regler ved at insistere på homo livet:

  Og Lot! Da han sagde til sit folk: “Vil I bedrive skamløshed som intet menneske i verden før jer? (7/80)
  I går til mænd med jeres begær, i stedet for til kvinder. Nej, I er folk, der går for vidt!” (7/81)
  Det eneste svar fra hans folk var, at de sagde: “Driv dem ud af jeres by! De er mennesker, der holder sig rene.” (7/82)
  Derpå frelste Vi ham og hans folk, dog med undtagelse af hans hustru. Hun var en af dem, der sakker bagud. (7/83)
  Vi lod en regn falde ned over dem. Se, hvilken ende det tog med dem, der forbrød sig! (7/84)

  Man kan ikke have menneskerettighed til alt i livet. Slet ikke, hvis det strider med al moral, etik, fornuft, natur og menneskelighed. Brug hjernen og hjertet. Brug den sunde fornuft og kritik, tak.

 32. Af Homovielser og menneskerettigheder

  -

  […] Men Menneskerettighederne kan ikke bruges til at knæsætte evige sandheder og som følge deraf også lovpåbud forankret i sådanne evige sandheder. Menneskerettighederne er blot et produkt af menneskers begrænsede udsyn og fantasi skriver Lilleør i sit indlæg, der kan læses her: […]

 33. Af Lisbeth sørensen

  -

  Gur…

  Absolut ingen tvivl om at homoseksualitet og pædofili er mere udbredt end blandt kristne og jøder..Det er der tit en accepteret samfundskultur..

  Undertegnede har rejst i mange muslimske lande. Fx i Mauritanien blev jeg tit tilbudt drenge i ørken af nomader der, der var ekstremt troende. Det er en helt normal skik i mange muslimske lande da kvinder skal være jomfru, såvel som mange mænd gifter sig med 4 koner, og dermed bruger nogle af de andre pædofili og homoseksualitet..

  Muslimer har historisk været meget mere homoseksuelle og pædofile end kristne og jøder..

 34. Af Lisbeth sørensen

  -

  Fru BH..

  Kunne du ikke holde dit hyster hjemme hos dig selv kun, og ikke i den offentlige debat?

  Naturligvis skal kirken tvinges til at gøre som folket ønsker..Vi lever jo i et demokrati?

  “. Nej, kære hr. J H, jeg er ikke fjendtligt stemt overfor homoseksuelle, men jeg kunne godt tænke mig at blive forskånet for de homoseksuelles idelige demonstration af deres seksualitet, som jeg anser for at høre ind under deres privatliv”

  Homofoben ejnar har et problem her. Jeg har det samme mht. borgerlige jakkesæt som forpester Danmark og den Danske kultur og frihed og anstændighed. Især har vi mange af disse bylder i københavn..Men de har frihed til at ligne pingviner og være arrogante, ligesom homoseksuelle har det til hvad de nu har lyst til, og socialister må gå med langt hår..Lær at lev med det..

  Kirke og stat skal adskilles, men dette behøver ikke at kirken er fri til ikke at vie homoseksuelle da. Dette bestemmes af et flertal i et demokrati, og kirken skal være demokratisk og ikke et diktatur.

 35. Af Lisbeth sørensen

  -

  Homoseksualitet og pædofili er mere udbredt blandt muslimer, end blandt jøder og kristne, skulle der naturligvis have stået..

 36. Af Lisbeth sørensen

  -

  Ho mose ksualitet og pæd ofili er mere udbredt blandt mu slimer, end blandt jø der og kris tne, skulle der naturligvis have stået..

 37. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg anser homoseksualitet for at være unormalt i naturlig forstand, da det ikke viderefører arterne!
  Men jeg er også så tolerant, at jeg vil lade de enkelte mennesker selv afgøre, inden for hvilket køn de mener, at have deres favoriter som sexpartner!

  Men set fra samfundets side er homosexualitet negativt, da der ikke bliver produceret nye skatteydere!

  Noget der gør mig vred er, at samfundet er blevet så dekadent, at man afholder fester som pride festivaler for, at hylde det unormale, som eksempelvis Sverige, (hvor jeg bor), vil 2018 vil afholde world pride festival, hvilket jeg ser som fuldstændigt sindssygt, at bruge skatteborgernes penge på noget som i bund og grund er unormalt, og pervers!

  Som historien viser, så går samfund der bliver degenereret under til sidst!
  Mvh.

 38. Af l. sørensen

  -

  “Men set fra samfundets side er homosexualitet negativt, da der ikke bliver produceret nye skatteydere!

  Noget der gør mig vred er, at samfundet er blevet så dekadent, at man afholder fester som pride festivaler for, at hylde det unormale, som eksempelvis Sverige, (hvor jeg bor)”

  Alt for mange til jobbene allerede, og ikke ligefrem mangel på nye mennesker i denne verden..Danmarks befolkning vokser og vokser, og vi bliver i år over 6 millioner.

  Borgerlige der sidder på cafeere i jakkesæt mv. , genere også mig..Man vi har ikke lov at forbyde dem at færdes i det offentlige rum blot fordi de er borgerlige og kedelige hetroseksuelle, med misbrugt kone og 7 misbrugte børn derhjemme?

  PS har nu et fjerde indlæg i dit filter sørine,,Kun kristne har fri ytringsfrihed der..

  “Derfor er det også ret interessant, at det er en kvindelig scie.ntolog, der har en af de vigtigste roller i filmatiseringen af “Tjenerindens Fortælling”, der handler om et kris.tent-jødi.sk d.iktatur,”

  Intet interessant ved dette..Påpeger blot at scien tolog ister vil gøre alt for penge, og for at diskreditere konkurrerende religiøs e stammer..Helt normalt religiøs praksis, og bla. derfor religion er verdens mest on.d.e opfindelse, som kun skaber h.ad og splittelse..derfor vi skal have lukket ned for religiøs indvandring, således at folk som G.ur med sit ho.mo seksuelle h a d mv. , ikke kan komme til DK og blive Dansk statsborger.

  “Når jeg læser kommentarerne ovenfor, så synes jeg da I fuldstændig har misforstået jeres religion eller også er I fuldstændig skø.re og ford.ærvede i hovedet og i hjertet. At vie hom.osek.suelle i folkekirken er næsten det samme som at vie et menneske og et dyr. ”

  Absolut ingen tvivl om at h omoseks ualitet og p æd ofili er mere udbredt i din religiøse stamme Gu.r, end blandt kris tne, jøde r og ate ist er..Sidstnævnte har dog den laveste udbredelse af alle inde for dette område. Når man rejser i fx. PS Mauritanien bliver man uafbrudt tilbudt drenge. Det er en helt normalt skik der iblandt stærkt troende m uslim er..Historisk brugte de tyrkiske islam hersker især altid mange drenge også, ligesom romerne og grækerne..At vie en ho moseks uel med en ateist , er vel som at vie et dyr med et ateist isk selvtænkende menneske? Ikke fordi at det er meget forskelligt her ej, hvis man erstattet .muslim med kr isten eller .jø d e. :)

  PS også stadigvæk 3 indlæg i filteret her, dage gamle ,,S vin.eri hvorledes Kun den høj rerad ikalesLe.mches indlæg fra filteret altid kommer på mv. …

 39. Af Gert Hansen

  -

  Skilsmisseprocenten i Danmark er lige over 50%.

  Og det gælder kun registrerede vielser. Der er vel ingen grund til at tro, at den er lavere hos ikke-registrerede der blot lever sammen.

  Dette får ikke nær så megen opmærksomhed og offentlig debat, om nogen overhovedet, i sammenligning med ‘homovielser’. Hvorfor mon?

  Bortset fra det, er det temmelig sygeligt, om end helt almindeligt, at dømme folk på hvad de er, istedet for hvad de gør,

 40. Af Gert Hansen

  -

  Homofobi angår helt primært religiøse mennesker.

  Det siger sig selv at en given religion vil forbyde homofili, idet den begrænser tilgang til en bestemt religion, der ofte higer efter at opnå et verdensherredømme. (Gud forbyde noget sådant!). At påstå, fra religiøst hold, at det skyldes ‘god moral og etik’, er ikke alene noget vrøvl, men også en dårlig undskyldning.

  Homofober beskriver homosexualitet som ‘pervers’ og ‘unormal’ (underforstået de hører ikke selv til noget de ansér som værende så lavt). Om homofili skyldes degeneration af mennesket som art er da muligt, der er dog et hav af andre ting som mennesker gør, der tyder på artens degeneration. F.eks. at den er ved at overbefolke og udpine kloden, og at det uundgåeligt vil ende med at menneskeartens undergang. Her er de religiøse i det første helt klart mest skyldige.

  Når man ser på menneskets gerninger er det tydeligt, at arten er ‘fejlkonstrueret’ fra naturens hånd, idet arten er blevet udstyret med et organ (ja, vel egentlig to organer) det ikke kan styre. Hjerne og forplantningsorganger. Disse årsager og følger er tabu emner der ikke er til offentlig diskussion, ikke mindst fordi religion(er) desværre har for stor magt, og desværre i disse år i stigende grad får det i Danmark.

  Man burde være blevet klogere, men det går modsat.

 41. Af Lena Baden

  -

  Lilleør har netop givet mig den bedste grund til at melde mig ud af Folkekirken. Jeg vil ikke være med til at betale løn til en person, der dels har de holdninger, dels ikke gør, som Folketinget beder præsterne om.

 42. Af Niels Poulsen

  -

  Lena Baden

  Din tro kan ikke stikke dybt, når der blot skal et blogindlæg til at slå dig ud af kurs.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Se nu er folkekirken ikke en folkets kirke. Jf Evangeliet skal man give Kejseren hvad Kejserens er, og Guds hvad Guds er. Statsadvokaturen og højeste ret har gjort vold på dette forhold! Luther: ” Juraen er en skøn brud, når hun forbliver i sin seng. Men stiger hun over i en andens seng, og vil i kirken styre over teologien, er hun en stor hore!” Mao forrædderi!

  Det er en ærlig sag at staten vil en type kirke der forherliger mennesket, en såkaldt “humanistisk kirke” men så skil lige stat og kirke først, og selvfølgeligt med kirkens jord og bygninger, så den kan klare sig selv. Ellers har man jo nationaliseret kirken, og dermed krænket ejendomsretten. Det kaldes jo også for tyveri…!

 44. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 4. JULI 2017 09:38:
  (‘Den iskolde ensretning’ af Sørine Gotfredsen)

  Var der ikke noget med, at du var medlem af et loge som en anerkendt og godkendt frimurer.
  Frimurerne havde vist et symbol/en statue med to (2) riddere siddende på en hest, som skulle være betydningen/symbolet for det enkønnede-homo liv. Forresten, hvorfor er I frimurer så hemmelige og gådefulde?
  Hvis det går så galt i den vestlige verden. Og hvis religioner som kristendom og jødedom lider under den såkaldte modernisme/postmodernisme. Og hvis kristne og jøder er så forvirrede og uenige på grund af hedenske/paganske idealer og ideologier, som er opfundet i begyndelsen af det 19. århundrede. Så er det altså på grund af jer frimurer og zionismen, (social) darwinismen som over-ideologi og jeres drivkraft og overhoved Rothschild.

 45. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  @Gür

  Hvem er fordærvede?

  De fordærvede er selvfølgelig dem, der forguder en pædofil “profet”, der tvang et niårigt barn til, at gifte sig med ham, hvorefter han begyndte at voldtage hende systematisk.

  De perverse er selvfølgelig dem, der tror, at gud tillader voldtægt af småpiger.

 46. Af Niels Peter Lemche

  -

  Svar til Gür på Sørines blog.

 47. Af J. H

  -

  AF EJNAR JEN SEN – 4. JULI 2017 7:03

  Jeg giver dig faktisk lidt ret.
  Mit problem er ikke de homoseksuelle.
  Jeg er ikke homofobisk.
  Det som jeg undrer mig over, det er at alt skal dreje sig om sex.
  Du kan ikke åbne noget uden, at du ser skrævet af kvinder eller bare bryster.
  Jeg synes, at det er lidt for meget.

 48. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 4. JULI 2017 12:53:
  (‘Den iskolde ensretning’ af Sørine Gotfredsen)

  Jeg ved udmærket godt, at der findes masser af frimurer loger og mange andre under-loger som Lions, Rotary og m.v. i Tyrkiet. Jeg ved faktisk rigtig neget om frimurerne. Jeg ved også godt, at Carter, Sadat, Begin og mange andre fremtrædende og højtstående personer var frimurere.

  Men en ting ved jeg og det har vi diskuteret før, og det er, at en sand, ærlig og oprigtig muslim kan ikke være en fuldbyrdet frimurer. Slet ikke efter den 13. grad, for slet ikke at tale om den 33. grad, for så er man en stormester. Herefter skal man som frimurer af 33. grad nægte Guds eksistens, alle monoteistiske religioner, acceptere (social)darwinismen, homoseksuelt liv og tilbede Baphomet, som er en djævelsk/dæmonisk/satanisk figur. Frimurerne samarbejder med zionisterne og benytter kabbalah magien og kendte og berømte menneskekranier til deres gådefulde og hemmelige ritualer. Frimurerne er ligesom zionisterne Guds og hele menneskehedens fjende nr. 1. Den samme opfattelse har også frimurerne og zionisterne selv.

 49. Af J Nielsen

  -

  ” Forresten, hvorfor er I frimurer så hemmelige og gådefulde?”

  Det minder umiskendeligt om en James Thurber. Tilbederen sidder i sofaen hos den skønne, der spiller kostbar:

  “Jamen Emily – *hvorfor* er du så mystisk og uudgrundelig?”

 50. Af Flemming Lau

  -

  En sand, ærlig og oprigtig muhammedaner, som fx imam Fatih Alev ikke tage afstand fra stenning af utro kvinder, da han ellers ikke ville være rettroende! Det er den sande, ærlige og oprigtige kulturkløft, mellem den jødisk kristne og islamiske kultur. En åndelig kløft der ikke der ikke lader bygge bro over. Det skulle de sande, ærlige og oprigtige muhammedanere, tage konsekvensen af!

Kommentarer er lukket.