Homovielser og forkyndelsesfrihed

Af Kathrine Lilleør 77

Jeg har viet homoseksuelle i mange år. Længe før det blev lovligt. Meget vred har jeg været på det mindretal af præster og biskopper, der længe modarbejdede homovielser. Over 70 procent af folkekirkens præster ville ellers gerne have lov, men mindretals-modstanderne truede med at forlade folkekirkens fællesskab, skulle det blive tilladt. Med Manu Sareen som kirkeminister greb Folketinget imidlertid ind. Tak for det. Det blev lovligt, men frivilligt.

Hvorfor nu frivilligt? Hvorfor skal alle folkekirkens præster ikke tvinges til at udføre sådan et vielsesritual? Svaret ligger lige for: Forkyndelsesfrihed.

Folkekirkens særlige forbindelse til staten er først og fremmest en fordel for staten. Det har jeg ofte nok skrevet om her på bloggen. En gevinst er det for demokratiet. Kristendom er aldrig valgkampstema, kandidaternes varierende tro ej heller. Det er godt, for tro og politik ender altid i magtfordrejning.

Den nuværende konstruktion betaler Folkekirken imidlertid en høj pris for. Vi har afgivet vores jordbesiddelser til staten, vi har tårnhøje udgifter til civilregistreringen, og sidst men ikke mindst er vi blevet en tjenestemandskirke, hvor vi får penge over skatten, uanset om vi udfører vores arbejde godt eller ej. Det sidste har aldrig fået det bedste frem i andre end sommerferiebørn.

Eneste fordel for kirken var, er og bliver forkyndelsesfriheden. At præsten kan forkynde frit (om end ikke politisk) i overensstemmelse med, hvad der står i Skriften og uden tanke for, om det forarger menigheden, eller at vedkommende bliver smidt ud af embedet. Så længe forkyndelsen i sin kerne handler om Kristus. Præsten er kaldet til at forkynde som, vedkommende forstår evangeliet. Ansat af et menighedsråd, der ved ansættelsessamtalen har sikret sig, at præstens forkyndelse vækker en genklang i dem.

Der findes medlemmer af Folkekirken, der ikke tror, at homoseksuelle skal kunne vies i en kirke. Der findes derfor præster af samme overbevisning. Hvis man skubber de præster, der ikke vier homoseksuelle ud af det folkekirkelige fællesskab, har man for det første fradømt præsterne deres forkyndelsesfrihed, for det andet har man gjort de mennesker, der mener det samme som dem, til en kristen sekt, der er udstødt af det store (rigtige) fællesskab.

For 22 år siden som ung firkantet præst var jeg selv imod homovielser. Jeg kender mange, der ligesom jeg har ændret holdning. Både præster og folkekirkemedlemmer. En kirkelig selvbesindelse, som er kommet helt frivilligt. Ikke presset igennem af kirkelige råd og bisper, men vokset lokalt og nedefra i kirken til stor glæde ikke bare for de homoseksuelle, men for os alle. Det er ikke bare rigtigt, men det er også lykkeligt, at homoseksuelle nu kan blive viet i alle landets kirker, og at stort set samtlige præster gerne påtager sig opgaven.

Tilbage står en lille rest. Nogle lodret imod. Nogle, der måske bare mangler at se ind i øjnene på et par, der ønsker sig at fejre deres kærlighed i kirken, fordi den er Guds velsignelse. Åndsfrihed, trosfrihed og forkyndelsesfrihed er søsterligt forbundet. Min forkyndelsesfrihed var i mange år under pres, fordi jeg ikke måtte vie homoseksuelle, det har jeg som skrevet, været så vred over, at jeg viede alligevel.

Men nu, hvor det store flertals forkyndelsesfrihed ikke længere er undertrykt, lad os da ikke gøre mod præster og folkekirkemedlemmer, der stadig er imod, som de gjorde mod os.

77 kommentarer RSS

 1. Af J. Hans en

  -

  Jeg har viet homoseksuelle i mange år. Længe før det blev lovligt.
  Skriver Lilleør.

  Det må man nok sige.
  Meget sympatisk af Lilleør.

 2. Af Flemming Lau

  -

  Kathrine Lilleør.
  Man indførte et verdsligt rituel for registrede homo partnerskaber i 1989. Dvs at det udelukkende foregik på rådhuset eller lign, indtil loven i 2012, hvor det så også kunne foregå i kirken! Du er “progressiv” og dyrker skabningen, fremfor skaberen! Du har ikke kunne holde dig i skindet indtil det blev legalt. Stakkels lille dig og stakkels de menigheder, der ubefæstet tror at vor Herre Jesus Krist, er demokrat!

 3. Af Caroline Kofahl

  -

  “Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er”.

  Er det ikke på tide, at vi får rene linjer, dvs. flytter civilregistreringen over på folkeregistret (så er det heller ikke så let at blande dåb med navngivning), og den civilretslige del af vielsen over på rådhuset. Så vidt jeg ved har man det sådan i Holland og delvis i Tyskland.

  Det undrer mig i øvrigt, at der ikke lægges samme pres på de øvrige religiøse institutioner om at vie homoseksuelle. Er det fordi man ikke tør stå op mod den katolske kirke og muslimerne?

 4. Af Egon Jensen

  -

  Vielse af homoseksuelle par er et af flere eksempler på, at den lutherske kirke ikke er en vejviser for samfundet, når det gælder etiske spørgsmål. Om det er kønsligestilling, skilsmisse eller nu homovielser, den danske statskirke bøjer sig nølende til samfundsforandringer.

  Selvfølgelig er der præster, der ikke forstå, hvofor de nu skal gennemføre en ceremoni for mennesker, der ifølge krikens opfattelsen af få år tilbage begår en svær syndt.

  Kathrine Lilleør anser det jo som sin opgave at forsvare alt, hvad staten pådutter sin kirke. Så ingen bør undre sig over artikeln. Men her har hun ret: Man kan simpelthen ikke kræve af præster og præstinder, at de fra den ene minut til den anden skifter deres dogmaer ud som andre deres underbukser.

  Og for resten: Hvem af de homoseksuelle par kunne få glæde ud af en ceremoni, når de ved, at præsten kun med stor modvilje gennemfører den?

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Egon Jensen, sjovt nok, at du og andre, der har udtalt sig om denne sag, ikke har forstået, at staten ikke kan pådutte folkekirken noget som helst. Kathrine gør ellers udmærket rede herfor. Desuden må du forstå, at folkekirken ikke er en statskirke. Der er således ingen kirkeforfatning, ingen lov, der i detaljer regulerer folkekirken. Kirkeskatten, som kun opkræves af medlemmerne, betaler det meste. Det er der også gjort rede for til bevidstløshed. Staten yder et tilskud efter en gammel aftale, hvor staten overtog kirkens ejendomme mod at betale denne del. Og det var faktisk ikke så lidt, staten fik fat i.

  Summa summarum må jeg så bare slå fast, at en præst, der ikke vil vie homoseksuelle, ikke behøver at gøre det. Det står ham eller hende fuldstændig frit. Hørte engang et interview med Asger Baunsbak-Jensen (du kan selv slå ham op), der mente, at det største, der var sket i hans levetid, var at man ikke længere gjorde grin med de evnesvage. Det største, der kan være sket i vores tid, er, at vi ikke længere forfølger de homoseksuelle. Men det varer nok lidt før du og ligesindede bliver en del af den tidsalder, vi andre lever i.

  Noget af det stærkeste ved kristendommen er, at den i moderne tid ikke forsøger at regulere menneskers liv ved at påtvinge staten love, der understøtter forældede ideer og forældede menneskesyn. Derved har kristne samfund i flere hundrede år simpelthen fået lov til at udvikle sig, man kan næsten sige uden at være bundet af andet end de ti bud.

  Og inden du himler op: Jeg har selv været gift i over 51 år — med den samme — har fire sønner og fem børnebørn.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kathrine, det kan dit filter ikke være bekendt: Svar til Egon Jensen i dit filter.

 7. Af Mehmet Sami Gür

  -

  At forsvare homoseksualitet og homoseksuel livsstil er det samme som at acceptere nederlaget og enden af et samfund.

 8. Af ole vestergaard

  -

  Danmark er ved at blive et land hvor alt er tilladt, selvom det ikke er gavnligt, eller selvom det er skadeligt. Lille ør handler direkte imod den bibel og det evangelium hun officielt skal stå for. Det medvirker naturligvis til at undergrave kirken og kristendommen. Men for lunefulde og holdningløse kvindetyper betyder det vel intet. I Sverige ses det nu hvad kvindemagt og kvindepolitik fører til, nemlig åndløs og kortsynet rødradikal politik, opløsning af alle værdier, kaos og katastrofe.

 9. Af ole vestergaard

  -

  På bloggen “frihedssocialisten” kan man læse om hvordan PSYKIATRIEN m.m. er gået helt agurk. Læs også “Why women destroy families, nations and civilizations”. Og se den korte, snap hanen og mer kels migrant crisis.

 10. Af Bill Cosby

  -

  Folkekirken kan lære en del af Iran.

  For iranske shiamuslimer kan indgå et såkaldt “fornøjelsesægteskab” – Nik?? al-mut?ah – der er et midlertidigt ægteskab, hvor varigheden er aftalt på forhånd.

  Det ville være mere ærligt, end at love hinanden troskab til døden, uden at mene det.

 11. Af Bill Cosby

  -

  Folkekirken kan lære en del af Iran.

  For iranske shiamuslimer kan indgå et såkaldt “fornøjelsesægteskab” – Nik?? al-mut?ah – der er et midlertidigt ægteskab, hvor varigheden er aftalt på forhånd.

  Det ville være mere ærligt, end at love hinanden troskab til døden, uden at mene det.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Kathrine, jeg ville jo gerne have lov til at kommentere Egon Hansens vildfarelser! I stedet bliver selv min bøn til dig slettet af dit filter.

 13. Af J. Hans en

  -

  AF MEHMET SAMI GÜR – 7. JULI 2017 18:11
  “At forsvare homoseksualitet og homoseksuel livsstil er det samme som at acceptere nederlaget og enden af et samfund.”

  Nej.
  At forsvare homoseksualitet er et tegn på tolerance og accept af, at vi mennesker er forskellige.

  Mehmet.
  Har du aldrig bemærket, at homofober ofte også er islamfober.
  Eller omvendt.
  Bare se den sorte og formørkede Krarup familie.
  Og de reaktionære præster som huserer her på Berlingske.

 14. Af Paul Bischoff

  -

  I Danmark har man fået den idé, at Folkekirkens liturgi (dvs.kirkelige ritualer) skal være demokratisk, dvs. bestemmes af en demokratisk forsamling (i praksis Folketinget). Med andre ord, så ønsker Folketinget at blande sig i tolkningen af Bibelen. Det er den slags man også ser i autoritære stater.

  En anden udbredt tankegang er, at et trossamfund kan være demokratisk – et “frit-valg-fra-alle-hylder”-trossamfund, der skal kunne rumme alle. Trossamfund er per definition ikke demokratiske – liturgien er ikke til forhandling og afstemning. Og naturligvis slet ikke, når ikke-troende ønsker at have indflydelse på liturgien.

 15. Af Jens Ellekær

  -

  Kære Mehmet Sami Gür.

  Jeg tor stadig, at du er en computer på den tyrkiske ambassade i København, som kontinuerligt spytter systemkonforme meninger ud. Men pyt nu med det; der kan et eller andet sted også være noget menneskeligt over computere – mener de af os, der stadig husker HAL 9000 i Stanley Kubricks “2001”.

  Men her misrepræsenterer – eller sådan er din algoritme i hvert fald opstillet – du bevist de islamiske samfund, hvor homoerotiske relationer er stærkt udbredte (hvordan kan det være anderledes, når profeten – ud over diverse fornøjelser med slavinder – hovedsageligt henlagde de seksuelle udfoldelser kønnene imellem til paradiset). “De dansende drenge” i Afghanistan er et velkendt fænomen. men for nu at orientere mig mod Tyrkiet, så husker jeg stadig det ømme syn af to soldater, der promenerede med hinanden i hånden, som ofte mødte mig, da jeg i slutningen af halvfjerdserne første gang gennemrejste landet.

 16. Af Else Marie Arevad

  -

  Kære Kathrine Lilleør, hvor i Bibelen finder du og dine ligesindede præstekolleger belæg i Bibelen for at vi homoseksuelle i kirken? Det er vel ikke helt uvæsentligt. Mig bekendt står der kun negative ting om homoseksuelle forhold i Bibelen.
  Min egen mening er, at alle vielser – af hetero- såvel som homoseksuelle par – burde foretages på rådhuset. Så kan de, der ønsker det, jo gå i kirke bagefter og modtage velsignelsen som alle andre.

 17. Af Jan Petersen

  -

  Sidder i øvrigt og griner højt af alle de fake news shit blogs på B.dk. Stort set alle bloggere – der bliver modsagt – lukker for kommentar. Det er et så patetisk barnagtig show, det skriger til himlen. OK, ikke alle indlæg fra “pøblen” er vel lige velargumenterede, men det gælder så sandelig også blogoplæg fra den udvalgte skrivende elite. Stort set ubrugelig propaganda ragelse fra ende til anden – vorherre bevares.

  I øvrigt har jeg ingen kommentar til “Homovielser og forkyndelsesfrihed”. Personlig er jeg mere interesseret i YTRINGSFRIHED – og dermed også selve grundlaget for “Homovielser og forkyndelsesfrihed “- if you know what I mean ?

  Bortset fra det så er Kathrine Lilleør bloggen vel OK, lige indtil den også lukker i for “ubehagelige” kommentarer !

 18. Af georg christensen

  -

  Vielse er for mig, ateisten, ikke andet, som et kultur bestilt retual, Bestilt af troens illusionister, betydningsløse retualer.

  Vielses retualet må troen på?, gerne bygge videre på, i forståelse af sin egen betydningsløshed.

  I stedet for vil jeg foreslå et nyt retual: 2 uafhængige individer forpligter sig til sammen hørighed på deres egne betingelser, om det er to hanner eller to hunner eller en han og en hun, er ligegyldig , sammenhørigheden og forståelsen for hinanden er grundlaget. Derfor bør det såkaldte vielsesretual erstattes med et “registreret” venskabs retual”.

  NB: Vielse ordet tilhører troen på. Venskab tilhører LIVET, som det udfolder sig, registreret som ikke registreret. Derfor bør der ikke længere være forskel på enkelthed eller par dannelse,

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  OK, Katrine, forstået, bandlyst igen.

 20. Af Peter Nielsen

  -

  Umiddelbart kan jeg ikke forestille mig, at en vielse af to personer af samme køn har være juridisk gyldig, førend Manu Sareen fik gennemført det, som han siden hånligt har beskrevet som et kup mod biskopperne. Før det må vielser have været en gestus uden juridisk indhold og at betragte som f.eks. en velsignelse. Om en sådan velsignelse var præstens personlige eller kirkens, ved jeg ikke, men noget juridisk bindende kan der jo ikke have været tale om, for det kunne kun opnås ved at indgå partnerskab på et rådhus.

  Forelå der et partnerskab, har jeg forståelse for, at et troende par ønskede en kirkelig velsignelse, og jeg har lidt svært ved at forstå, at dette ikke var tilstrækkeligt. Man havde i hvert fald undgået at såre mange. Når jeg læser rundt omkring på bloggene, synes jeg, at det er tydeligt, at folk i dag er meget mere fremfusende med at kritisere de seksuelle mindretal, end de var for blot få år siden, men journalisterne har en anden mening, og det er jo i høj grad dem, der bestemmer her i landet. Havde det stået til biskopperne var sagen vist trukket mere i langdrag. Kort før vedtagelsen mener jeg at have læst en udtalelse fra biskoppen i ‘Aarhus stift om, at tiden ikke var moden til at give grønt lys for vielser af par af samme køn. At nogen vil tvinge præster til at handle mod deres overbevisning er skræmmende og vidner om manglende respekt for individers åndsliv. Men socialismen var jo heller aldrig åndeligt orienteret, og kulturelt har de jo altid været kæft, trit og retning, som nu også de homoseksuelle socialdemokrater Mogens Jensen og Torben Lund m.fl stiller krav om. Begge virker totalt indifferente overfor åndelige emner og hensyntagen til præsternes personlige overbevisninger.

 21. Af Peter Nielsen

  -

  Indlæg i filteret. Det er på ingen måde upassende.

 22. Af Jan Petersen

  -

  Hvad er det, folk skriver, der bliver ædt af et eller andet filter? Jeg fatter ikke en meter. Mine indlæg smutter lige igennem – uden filter! Måske fordi jeg opfører mig pænt – sms

 23. Af L sørensen

  -

  “Den nuværende konstruktion betaler Folkekirken imidlertid en høj pris for. Vi har afgivet vores jordbesiddelser til staten, vi har tårnhøje udgifter til civilregistreringen, og sidst men ikke mindst er vi blevet en tjenestemandskirke, hvor vi får penge over skatten, uanset om vi udfører vores arbejde godt eller ej.”

  I skal naturligvis ikke have jordbesiddelserne tilbage. Tjenesteboligerne skal også alle frasælges der, og præster må ud på det åbne marked ligesom alle andre. Undertegnede har en god ven i Oxford som jeg ofte besøger. Han bor i en præstebolig der som blev overtaget af statskirken der, og sat på de frie marked. Superb udsigt til kirken. :)

  Det ville være helt korrekt at gøre kirken til en sekt..Den hele. Der hører den hjemme med sit kvaksalveri. Der skal ikke adskilles her..
  Hvorledes skal man betale præster ift. arbejde udført? Måske ved at betale de højreradikale præster der ikke vil vie homoseksuelle halv løn til at starte med? Mon ikke de hurtig vil ændre opfattelse så?

  Gur,

  Homoseksualitet er normalt, accepteret i DK. Folk der ikke acceptere dette høre ikke hjemme i Danmark. Og som indvandrer skal man tilpasse sig Dansk kultur og normer..Hvorfor kom du ellers hertil?

  “Af ole vestergaard – 7. juli 2017 18:26
  På bloggen “frihedssocialisten” kan man læse om hvordan PSYKIATRIEN m.m. er gået helt agurk. ”

  Godt nok utroligt, prebenf1-2 at man kan læse om psykiatri i hans blog, da emnet ikke omhandler dette. Har du relateret til emnet der? Nej!

 24. Af l sørensen

  -

  “Eneste fordel for kirken var, er og bliver forkyndelsesfriheden. At præsten kan forkynde frit (om end ikke politisk) i overensstemmelse med, hvad der står i Skriften og uden tanke for, om det forarger menigheden, eller at vedkommende bliver smidt ud af embedet”

  Ja, religion og politik kan ikke adskilles! Og har heller aldrig været meningen. Møget blev opfundet af nogle politikere for at holde folket medgørligt.

  Jeg har dog endnu aldrig oplevet at blive oprigtigt forarget af en præst, mm. dette skulle være sørine der er imod at vie homoseksuelle? Men den er sådant set forventeligt. De kritisere generelt aldrig magthaverne, men komme dog med lidt generelt og ligegyldig samfundskritik her og der. De frygter magthaverne, og er en del af dem og en repræsentation. Ihvertfald i ældre dage, I dag købe ingen det. Krarup præsterne forlod forkyndelsen mv. da de blev politikere så vidt jeg erindre. Og i kirken stod de vel ikke som de har gjort i tinget, og overstrøget kirken med racisme, had mv. Ellers måske gjorde de det også det? Må indrømme at det ikke er et sted jeg er vant til at komme.

  Måske skal man ud med hemmelig kamera og filme nogen af de højreradikale præster? Landet gør det jo i moskeer uafbrudt, og måske er der meget at komme efter der?

 25. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra al det homoseksuelle fis, så er der “et eller andet galt” med B.dk/blogs som sådan. Jeg oplever ofte ved besøg på B.dk/blogs, at “noget” pludselig forsøges downloaded. Min antivirus stopper selvsagt straks download. MEN, hvis jeg var Kathrine Lilleør – eller andre bloggere – koblet direkte op på Berlingske INTRANET, ville jeg føle mig rimelig usikker på, hvad der evt fes ned på min PC af “snavs og junk” !

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen, det er i hvert den paranoia, der kan gribe en, når man ser hvilke indlæg, der kommer på, og hvilke indlæg fra en selv, der aldrig når frem.

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og, til Kathrine, en ordentlig svada fra Torben Lund mod dig her i avisen! Og så dummer han sig på et væsentlig punkt, som han sikkert ikke forstår. Præsten er ikke tjenestemand, men ansat på tjenestelignende vilkår Hele tiden er der i ordningen med folkekirken taget højde for, at kirken er herre i sit eget hus. Det er virkelig tornen i øjet på mange mennesker.

 28. Af J Ha ns en

  -

  AF J. PETE RSEN – 7. JULI 2017 23:13

  Ja.
  Hvis man som os overholder debatreglerne, så er der ingen problemer.

 29. Af J H ansen

  -

  Men det er trist, at fire personer fra den yderste højrefløj kan ødelægge enhver debat med stråmænd, personangreb, racistisk brug af øgenavne og injurier.
  Får de et passende svar, så skal man indberettes.
  Det er avisen nok ved at være træt af.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, J Hansen, det sidste har du givetvis ret i. Jeg skal love for, at Berlingske bog er ude i en krise. Igår kom Søren Pind med et indlæg, hvor der blev lukket for debatten efter ganske kort tid. Her til morgen mødte ASH op med et blogindlæg, der nu, bare et par timer senere, er blevet fjernet fra bloggen.

  Berlingerens blogredaktion er nødt til at gøre op med sig selv, hvad den vil med bloggen; men den kommer ingen vegne, så længe den tillader anonyme bidrag.

 31. Af Karsten Jensen

  -

  Hvad er det for mennesker der fylder det meste af de forskellige debatstriber eller debatspalter? Er der et oplysende, sagligt og aktuelt indlæg, ignoreres det. For majoriteten af debatdeltagere er ikke interesseret i demokratisk debat, men er kun interesseret i at drukne debatten i fjollerier, vås og løgnagtige påstande. Typer som lis b eth sø re nsen og j. ha n sen favoriseres ligefrem. Seriøse bloggeres ytringsfrihed er stærkt indskrænket på de fleste blogs.

 32. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Indlæg i filteret.

 33. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Enig med Karsten Jensen i begge hans indlæg lige nu.

 34. Af Karsten Jensen

  -

  På frihedssocialistens blog om enighed er der et MEGET OPLYSENDE indlæg i 18 punkter der fortæller om HORRIBLE OG GRUFULDE TILSTANDE I DELE AF SUNDHEDSVÆSNET. ISÆR PSYKIATRIEN!! Det indlæg bør interessere ALLE som forstår at vi ALLE får brug for et hospital eller en skadestue før eller siden. Nogle psykiatrier er som “gøgereder” og behandlingen af de syge og de pårørende kan være skandaløs, grov og umenneskelig.

 35. Af Karsten Jensen

  -

  På frihedssocialistens blog om enighed er der et MEGET OPLYSENDE indlæg i 18 punkter der fortæller om HORRIBLE OG GRUFULDE TILSTANDE I DELE AF SUNDHEDSVÆSNET. ISÆR PSYKIATRIEN!! Det indlæg bør interessere ALLE som forstår at vi ALLE får brug for et hospital eller en skadestue før eller siden.

 36. Af Karsten Jensen

  -

  PS: Hvis den skarpe kritik af psykiatrien mest gælder den psykiatriske akse Haderslev-Åbenrå, skal man nok ikke blive forbavset. Hvad der er foregået af uhyrligheder, undertiden dødbringende, i dette berygtede psykiatri-system er ikke småting. Men desværre er det meget svært at slippe af med uduelige psykiatere. Som skandale- sagen (gennem ti år) med sundhedsstyrelsen og en hjerneskadet læge viser.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nå nu er det vel på tide, at Kathrine lukker for bloggen. Der kommer ikke flere relevante indlæg om hendes emne. Det er det, der åbenbart sker på de andre blogs. Når diskussionen løber af sporet, lukkes der for den.

 38. Af L sørensen

  -

  Indlæg fra i går også i fifleriet..

  Kars ten je nsen-Pre benf1-f9..45 navne om dagen, alle skrevet fra en indsmuglet mobil i dårekisten. Rect um and ernsen, der er den form for indlæg der får debatten lukket, Stop det venligst..Derudover er der ekspertise til stede, og dårekisten bliver hoset ned med en vandslange engang imellem..

  “Af Ni els Pe ter Le mche – 8. juli 2017 9:06
  Ja n Peter sen, det er i hvert den paranoia, der kan gribe en, når man ser hvilke indlæg, der kommer på, og hvilke indlæg fra en selv, der aldrig når frem.”

  En stueren avis som b kan ikke altid acceptere indlæg fra lemchen naturligvis..De er simpelthen ikke stuerene nok..Det kunne koste reklamekroner mv. at blive associaseret med ham?
  Dig K.O og et par andre der skriver i andres navne, eller forsøger at få det til at virke som om de er skrevet af os, er eksperter i at få nedlagt ytringsfriheden. De ønsker en ukritisk højrerad ikal avis, et land hvor homoseksus alitet er ulovligt og de ikke kan vies i kirkerne mv. Et religiøst lovsamfund med andre ord.

 39. Af L sørensen

  -

  “Jeg oplever ofte ved besøg på B.dk/blogs, at “noget” pludselig forsøges downloaded. Min antivirus stopper selvsagt straks download. ”

  Vi har nu adgang til JP´s computer..Han har klikket på flere af mine seriøse bidrag for the Guardian, hvor jeg har venner der arbejder. direkte adgang til alle servere for mig derfra. :) Vi bliver betalt pr. indlæg fra konspirationteretikere fra den internationale psykologi sammenslutning…

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er jo totalt knald i låget – må Berlingske snart få gjort op med sådant.

  Jeg er endikke stødt på så ringe en oversættelse sprogligt, fra engelsk til dansk – hvis det skulle være tilfældet at en LS skriver på fx engelsk og får sit møg oversat via internettet.

  Totalt agurk – og bør stoppes.

 41. Af L Sørensen

  -

  Hysterbh , Er lige så højreradikal en tumpe som andre her i debatten. Viser hendes bogstavelighed uden at kunne tage en god gammeldags vittighed. ?

  Dog burde både hende og npl,jo og Preben m.fl lære at relatere til det debbateret emnet og ikke personangreb og irrelevant ævleri uden for emnet!

 42. Af L Sørensen

  -

  Hysterbh , Er lige så højrerad.ikal en tu.mpe som andre her i debatten. Viser hendes bogstavelighed uden at kunne tage en god gammeldags vittighed. ?

  Dog burde både hende og np.l,j.p og Pre.ben m.fl lære at relatere til det debbateret emnet og ikke personang.reb og irrelevant æ vleri uden for emnet!

 43. Af bo petersen

  -

  Kaj rectum an der sen er et falsk navn, og teksten er helt klart skrevet af en halv eller kvart hjerne, et usselt kryb eller en fuldblods ps y kop at. Der er to-tre faste bloggere/støjsendere der er under kraftig mistanke. (et par af dem skriver vel fra en anstalt for se ni le eller re tar derede)

 44. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  LS – Vi sender så ikke på samme kanal – og humor, gud fri mig vel: Der mangler du noget, såvel som der nædvendigvis må klages over personangreb, og det er lige sådant, vi forsøger at forklare dig med dit elendige skriveri og de mange personlige udtalelser, du kommer med, frit opfundet. – Og at irettesætte dig eller andre i sådant, det kan du så få til og føle som personangreb; men det er et ønske om, at du kan se det og stoppe den slag.

  Det har heller ikke noget at gøre med at være hys; men jeg og andre finder os ikke i den slags hverken omtale eller tiltale. Det er ligedan barnligt ud over alle grænser. Ligedan er jeg aldeles ikke højreradikal el lign – jeg er upolitisk og ikke medlem af noget parti, omend de borgerlige har mest potens for mig at se.

  Du er så udemokratisk som nogen og hylder kun dit eget, hader alt og alle – så slip lige den overdosis af et el andet, du må være påvirket af, så kan det være, at du bliver ‘helt normal’ at høre på.

 45. Af bo petersen

  -

  Det bliver mere og mere absurd. Er tante B ved at lukke helt ned for den demokratiske debat? Nu er der lukket for kommentarer hos både ASH, ly h ne, mik kel og flere andre. Hos pin den er der streng c en su r. Og forresten har “eliterne” ofte været så forbryderiske, at de netop har hidført kaos, mørke, idioti og død. Så hvorfor har pin den så høje tanker om “eliterne”??

 46. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Hvorfor er boprebenf1 så uvidende når han er imod eliten, at han alligevel stemmer borgerligt og er imod røde anstændige ? Nogen kan løse den gåde? 46 navn i dag for tå.ben..

  ….Jeg kan. “Clueless”!

  “Nædvendigvis” må du det bh. Skriver du fra vuggestuens googletranslate?

  “Stoppe den slag”….

  Du må fortælle vuggestuelederen at Jakob skal holde op med at slå dig fru. bh.

  Lol.

 47. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt må jeg da blankt indrømme, at jeg igennem lang tid ikke rigtig har forstået Berlingske Tidendes forretningsmodel omkring blogs. Hvis forretningsmodellen går ud på at jage kunder væk. OK så virker konceptet. Modsat, hvis modellen går ud på at tiltrække nye kunder / læsere / kommentarer, så virker konceptet ret skidt.

  Hvis det var min forretning, så ville jeg fyre stort set samtlige bloggere, der end ikke er i stand til at køre blogs efter Berlingske Tidendes egne – meget simple – retningslinjer. Eller sagt lidt mere firkantet – INGEN evner at debattere UDEN en ordstyrer! End ikke i Folketinget, hvor Folketingets formand irettesætter uvorne debattører!

  Min fornemmelse er, at bloggere er luddovne. De skriver et eller andet – mere eller mindre – talentløs junk . . . og lader da blot – 5 og 7 være lige. Blogger skal sgu følge sin blog og høvle dem – der ikke overholder reglerne – ud af bloggen. Meget simpelt og yderst effektivt!

  Her er i øvrigt Berlingske Tidendes meget simple regler:

  RETNINGSLINJER

  Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

  Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

  Redaktionen

 48. Af lisbeth sørensen

  -

  Nå. Sidste åbne kommentarfelt i berlingske er nu Lilleør’s blok.

  Synes blot det kunne være sjovt at have den sidste frie kommentar i bloggerne. Derfor denne. ?????

  Men lad os se om grunden ikke blot er Berlingskes industriferie?

  Bh er muligvis upolitisk. Det påstår alle andre ligegyldige her at være i debatten også, der har en dagsorden og ikke fægter med åben pande. Ingen er upolitisk. Det eksistere ikke.

  “I am neither left nor right, just staying home getting lost in that silly little screen”

  Den vidunderlige jø..de leonard Cohen.

 49. Af Martin Jørgensen

  -

  De sidste frie ord , inden grænserne lukkes og tæppet rulles ned- YTRINGSFRIHED men med RESPEKT og OMTANKE- TAK!

 50. Af lisbeth sørensen

  -

  JP,

  Som muligvis min sidste kommentar til dig. Du er en ypperlig copy-paster. En ekspert.

  Dine konspirationsteorier nærstuderes nu verden over. Konspirationsteoretikere ses ikke som en trussel mht ytringsfrihed. Kun som nyttig idiot.

  Bo petersen,

  Uanstændigt dit angreb på psykisk syge, efter år at kæmpe for deres rettigheder.

  Gur,

  Flyt hjem eller accepter Dansk kultur. Andre indvandrer også!

  Martin. Jeg har det sidste ord. :)

Kommentarer er lukket.