Lærervold

Af Kathrine Lilleør 59

Lærerne får tæv. Det er halvtreds år siden i 1967, at spanskrørs-cirkulæret trådt i kraft og det blev forbudt at straffe eleverne korporligt. En indlysende lov. Tak for det. Problemet er bare, at nu slår eleverne lærerne. Sidste år var antallet af påbud fra Arbejdstilsynet i sager om fysisk vold mod lærere rekord høj. Besøg på 347 skoler udløste 74 reaktioner, herunder 45 påbud og to strakspåbud på grund af voldelige hændelser mod lærerne. Samme tendens tegner sig i år. Lærernes sanktionsmuligheder er begrænset til eftersidning, smide eleven ud af klassen, eller midlertidigt bortvise dem fra skolen. Det kunne man også før 1967.

Problemet er, at man dengang med Scherfig i den ene hånd og moralsk indignation på de uskyldige børns vegne i den anden, sløjfede lærernes revselsesret, men glemte at sætte noget i stedet. Ja man drømte ikke om det, for man var på lette fjed på vej mod 70-ernes dyrkelse af det skyldfri menneske, hvor alle er ofre, ikke kun den, der bliver slået, men også den, der slår. Den tanke har vi dyrket i et par årtier så intenst, at vi har glemt at udvikle, hvordan man faktisk beskytter sig mod andres overgreb. Hvordan man tager højde for vold i dagligdagen på gaderne, på institutioner og i skolen.

For ikke alle er ofre. Når læreren bliver slået, er læreren offer for vold, og voldsmanden skal opleve en straf, som er tilpas ubehagelig, så det giver alle de andre elever og lærerens kollegaer håb om, at det ikke sker igen.

Det mest oplagte vil være at stille forældrene til ansvar. Men det var ikke alene forestillingen om, at også voldsmænd er ofre, der fandt fodfæste i 70’erne. Det var også forestillingen om, at børn tilhører staten. Er statens ansvar. Også forældres. Lidt. Kun til en vis grad. Hvis det knækker derhjemme, tager det offentlige suverænt over. Det har sine fordele, helt bestemt, men ulempen er de voldsramte lærere et af flere eksempler på. For, hvis elever under 18 år ikke er forældrenes ansvar, så kan man ikke stille forældrene ansvar for børnenes handlinger. Da er forældrene jo i princippet selv ofre for de stakkels børn, der igen er ofre for, nåja, fortsæt selv.

At min analyse er rigtig, ses af det faktum, at det af mange opfattes rabiat, hvis man simpelthen straffede forældrene, når deres mindreårige begår forbrydelser. Alt fra butikstyveri, over hærværk frem til vold. Økonomiske sanktioner og i værste fald frihedsberøvelse.

Kun sådan kan man tvinge forældre anno 2017 til at tage det fulde ansvar for deres børn. Ikke kun når barnet får 12 – men også når det tæver læreren.

 

 

59 kommentarer RSS

 1. Af Jan Johansen

  -

  Besynderligt når en ulykke kun rammer en enkelt person, når personen faktisk opholdt sig med en anden, som overlevede i samme rum. Den overlevende kunne så efterfølgende “begrave” afdøde på havet. Var det mon i overensstemmelse med de pårørendes ønske? Sidstnævnte er endnu mere besynderligt!!!

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er ikke kun elever, der tæver lærere – det gør nogle forældre åbenbart også.

  Uddrag fra “Rekordmange påbud for vold mod lærere”, LTF.org:

  “En undersøgelse, som er gennemført af fagforeningen FTF, viser nemlig, at 11 procent af lærerne i 2011 blev udsat for vold, som primært blev begået af elever og forældre.”

  “Etniske børn” bliver langt oftere udsat for vold fra deres forældres side, og det er desværre et banalt faktum, at børn, der bliver tævet af deres forældre, oftere selv begår vold, end børn der ikke får tæv af deres forældre.

  Det er altså logisk at antage, at at “etniske”elever oftere begår vold mod lærere, men det er umuligt at vide, for det politisk korrekte tilsløringsdepartement har også forhåndscensureret dén undersøgelse, så den ikke afslører for meget.

 3. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Jeg tvivler stærkt på, at alle børn er blevet mere voldelige, for langt de fleste forældre er stort set holdt op med, at tæve deres børn.

  Det gælder desværre ikke “ikkevestlige” forældre, der stadig alt for ofte tæver deres børn, selvom det er forbudt.

  Alle erfaringer viser, at børn, der bliver tævet af deres forældre, oftere selv er voldelige, end børn, der ikke får tæv af deres forældre.

  De voldelige børns – og forældres – etnicitet fremgår desværre ikke af statistikkerne over vold mod lærere, og derfor bliver problemet mystificeret, og langt sværere at løse, end tilfældet ville have været, hvis undersøgelsen havde været mere detaljeret, og mindre politisk korrekt.

 4. Af Jan Petersen

  -

  Dem, der følger daglig propaganda på mainstream medier, bør vel efterhånden vide, at diverse bestilte undersøgelser og “ekspert-kommentarer” er – forudbestilling af foruddefinerede resultater, der blot skal bekræftes af en i øvrigt også forudbetalt femte kolonne medspiller!

 5. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt de undersøgelser – MSM ikke viser – er formentlig de eneste, der er værd at læse og drage nytte af !

 6. Af D Didrikse n

  -

  Ingen tvivl om at voldelige børn kommer fra DF familier.
  De er jo blevet vænnet til vold hjemmefra.

 7. Af Per Torbensen

  -

  Måske blot for at få verificeret hvad der er op og ned på temaet i denne blog ,hvor mange voldelige angreb er anmeldt til rette myndighed elever kontra lærere ?
  Problemer og løsninger med forældre,elev og lærer er ikke løst,er det kun et etnisk problem eller blot et generelt problem på tværs af mange etniske og sociale grænser ?.

 8. Af Jan Petersen

  -

  “Måske blot for at få verificeret hvad der er op og ned på temaet i denne blog ,hvor mange voldelige angreb er anmeldt til rette myndighed elever kontra lærere ?”

  Forslag, man kan muligvis Google lidt på emnet og finde aktuelle data, der kan gøre en selv – og andre – klogere :)

 9. Af Arvid Holm

  -

  Hvis forældrene skal straffes for mindreårige børns uacceptable handlinger, burde man ligeledes straffe hundeejere for deres hundes udskejelser.
  Der må gælde samme princip: Man straffer den ansvarlige, der burde have forebygget de uansvarliges misgerninger.
  De elever, der tæsker læreren, gennemtæsker formodentlig også andre elever?
  Men kun lærerne tør beklage sig?
  Snart hører man nok heller ikke noget fra den side?
  Til tider kan man tvivle på, at mennesket mere end andre dyr er kendetegnet ved empati og intelligens.
  Hvis man på den anden side forudsætter kendetegnene uomtvistelige, må man konstatere, at socialister ikke er mennesker.

Kommentarer er lukket.