Nedlæg kommunerne

Af Kathrine Lilleør 39

Nedlæg kommunerne. Læg deres beføjelser ind i regionerne. Det har jeg ment i mange år, men altid har man set på mig, som foreslog jeg togdrift til månen. Det kommunale selvstyre er Dannebrogsordenen i det demokratiske revers. En smuk tradition for lokalt folkestyre. Fra neden. Og alt det. Men tiden er bare for længst løbet fra fænomenet. Kommunerne er for små til, at medierne fokuserer på kommunalbestyrelsernes beslutninger. Der er ingen medieøkonomi i at udrede opskrifterne på kommunal sagsbehandling og ditto beslutninger. Selvom kommunerne ejer alt fra plejehjem til folkeskoler, veje og lokalplaner, er det mere end svært at skaffe lokal opmærksomhed til kommunalvalget. Hvis man stoppede folk på gågader landet over og spurgte, hvem der er formand for skoleudvalget i kommunen, vil kun skoleudvalgsformandens egen familie vide det. Tonsvis af millioner og usynlig magt forvaltes bag byrådsdøre, ingen gider åbne for at lytte med.

Bagsiden af det kommunale selvstyrer er utallige. Veldrevne folkeskoler må afgive deres overskud til naboskoler, der ledes med underskud. Eller plejehjem underlægges tilfældige sparekrav, så personalet melder sig syg på grund af presset. Eller veje, der misligholdes, fordi ingen i kommunalbestyrelsen boede i den del af kommunen. Eller kommunale virksomheder trumfer små iværksættere, som går konkurs, fordi det offentlige stjal deres ide. Eller lokalplaner, der uptivupti vendes op og ned, fordi nåja ingen var stærke nok til at gennemskue bedraget og stille sig i vejen.

Et dugfriskt eksempel på det sidste er Borgerrepræsentationen i København, der har travlere end travlest med at få bebygget Amager Fælleds gamle strandeng med 260.000 etagemeter beton. I en foruroligende klumme i Altinget afdækker Rune Engelbreth Larsen, der er medlem af Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening, hvordan socialdemokraterne i København i en længere årrække er gået til valg på beskyttelse af biodiversitet, men reelt har modarbejdet fredningsintentionerne med Amager Fælled. De naturmæssige vigtigste arealer på Amager Fælled endte således tilfældigvis i byzonen i stedet for landzonen for 25 år siden. Stat og kommune svor, at man ville beskytte Fælledens byzone-arealer, men faktisk var man allerede i gang med at udvikle Ørestad-ideen. Byzone-arealet blev bebygget, tilbage ligger den gamle strandeng, hvor et lille Borgerrepræsentations flertal nu vil have de mange tusind etagemeter opført.

Der mangler boliger i København, forsvarer man det med. Men i en mail fra chefen for Planlægning og Arkitektur i By&Havn hedder det, at man skal skynde sig at få byggeriet i gang, for jo længere tid det tager, ”jo større er risikoen for, at efterspørgslen på boliger når at aftage”. Hvorfor strandengen skal bebygges så kvikt og, hvorfor biodiversitet er forbeholdt valgkampe, kan kun de involverede politikere svare på. Hvis der ellers er nogle, der spørger og nogle, der læser svaret. Sagen har ikke trukket overskrifter i større medier. Der er nemlig ikke opmærksomhedsøkonomi i kommunale sager.

Hvad kommer en gammel strandeng på Amager folk i Horsens ved? Det kommunale selvstyre har haft sin tid. Vi høster heller ikke med le længere. Men hvis kommunerne blev regions-store med selvstændig ret til skatteudskrivning, ville byrådsbeslutninger blive kendt. Og ikke som nu gemt og glemt.

 

39 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt mener jeg faktisk, at mange kommuner udfører et glimrende arbejde – og er udtryk for noget mere nærdemokrati end Folketinget. Det hele store problem er vel nærmere, at kommunerne er underlagt et utal af udligningslovgivning, der gør det umuligt for kommunerne at konkurrere indbyrdes, og vise overfor befolkningen – hvem er bedst og dermed mest attraktiv at bosætte sig i!

 2. Af john Egebjerg

  -

  Tja, måske, men det kræver jo en Grundlovsændring, idet det kommunale selvstyre er grundlovssikret. Som bekendt er Grundlovsændringer ikke noget man lige gør, det tager lang tid og kræver folkeastemning og 2 folketingsbeslutninger efter to på hinanden følgende valg, og det skal vi være glade for. Politikere ville så nok også komme op at slås. De radikale f.eks. have indskrevet menneskeretserklæringen, ja man gyser ved tanken, og den kristen kirke vil blive skrevet ud. Mon så ikke vi trods alt har bedre af at beholde det kommunale selvstyre hvor dysfunktionelt og lokalpatriotisk det er med manglende blik for helheden?
  Jeg tror det.

 3. Af john Egebjerg

  -

  Tja, måske, men det kræver jo en Grundlovsændring, idet det kommunale selvstyre er grundlovssikret. Som bekendt er Grundlovsændringer ikke noget man lige gør, det tager lang tid og kræver folkeafstemning og 2 folketingsbeslutninger efter to på hinanden følgende valg, og det skal vi være glade for. Politikere ville så nok også komme op at slås. De radikale f.eks. have indskrevet menneskeretserklæringen, ja man gyser ved tanken, og den kristen kirke vil blive skrevet ud. Mon så ikke vi trods alt har bedre af at beholde det kommunale selvstyre hvor dysfunktionelt og lokalpatriotisk det er med manglende blik for helheden?
  Jeg tror det.

 4. Af Jan Petersen

  -

  Det vil da være en drøm for enhver samfundsnasser at se det kommunale selvstyre overdraget til regionerne, og derefter bare staten. Ingen form for konkurrence – ren kommunisme. Lidt a la formand Maos “kulturrevolution”. For evt interesserede kan resultatet af den form for galskab i øvrigt Googles.

 5. Af Per Torbensen

  -

  Nej omvendt nedlæg regionerne og giv kommunerne mere selvstyre, hvor borgerne bestemmer ved valgene og ikke alt det regions djøf nepotisme .

 6. Af Jacob Schønberg

  -

  Lad staten tage ansvar for hospitaler og veje ! Kommunernes arbejde er det lokale demopkrati og det er meget vigtigt at vi har lokale folk til at løse lokale opgaver.

  Kommunerne er MEGET DYGTIGERE til at løse deres mange opgaver end regionerne er til at løse de få opgaver de har!

  Sandhedenb er at regionerne er helt overflødig overadministartion. Uanset hvordan man vender det så er regionernes udgifter helt ude af trit med de opgaver de løser

 7. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er kommunal politikere ikke levebrøds politikere. De udfører den politiske gerning for lokalsamfundets ve og vel, og ikke blot som et punkt på ens CV – til en fed aftrædelsesordning i et eller andet “red barnet” junk!

 8. Af Helge Nørager

  -

  Hvis demokratiet skal opløses, er det da en fin ide.

  Før kommunal reform ca. 2500 aktive i byråd, med et bagland som arbejdede med.

  Efter kommunal reform ca. 1200 i byråd, afstand fra borger til samfund øget, og politikker leden vokset uhæmmet.

  Hvis vi afskaffer de sidste 1200, vil jeg garantere for at folks foragt for de levebrødspolitikkere som gang på gang kan gennemføre store fejl med tab af menneske liv, uden ansvar.
  Som f. eks sundhedsplatform i Københavns region, osv.
  Vil antage groteske former og en udvikling som er negativ.

  Det er mord på demokratiet som der her foreslås, hvad sker der i hjernen på denne anti demokratiske præst. ?

  Et andet mordforsøg på demokratiet er nedlæggelsen af Irak kommissionen og offer er stadig sygt, så at føje spot til skade er da ikke klogt.

 9. Af Helge Nørager

  -

  Repræsentativt demokrati.

  Er blevet et udvandet begreb i Danmark.

  Mange taler om de gode gamle dage hvor folk kunne lade døren være ulåst og topløse piger på stranden uden frygt for chikane.
  Men de glemmer at dengang, var.
  Uligheden i samfundet mindre,
  Der var formueskat.
  Der var højere topskat.
  Der var ikke 30 års boliglån med 10 års afdragsfrihed.
  Der var ikke det i 2001, indførte stop for skat på arbejdsfrigevinster ved ejendomsspekulation
  Der var mange flere folkevalgte politikkere.
  Der var ikke langt til skadestuen.
  Skolen var tæt på.
  Offentlig transport virkede.
  Posten kom hver dag, og et postbud var en agtet tjenestemand.
  Vi var ikke en nation af krigsforbrydere med hovedet i sandet. ( Irak og Libyen ).
  Vi var ikke tvangsdigitaliseret.
  Offentligt ansatte var ikke i jobtræning.
  Arbejdsløse blev behandlet som mennesker der ville gerne arbejde. Men som med typografer kunne blive overflødige.
  Osv.

  På alle de nævnte punkter er borgerlig politik årsag til forringelser, det er helt klart.
  Det er den trælse ide med at privatisere.
  Det er den trælse fejlagtige ide at mindre skat til de rige skaber vækst.
  Det er den hetz mod de arbejdsløse som rammes af fejlagtig arbejdsmarked politik.
  Det er kort sagt egoismen og de borgerliges trang til at nyde alle goder uden at yde.

  Og der er ingen løsning for de bruger millioner på lobby virksomhed og på at fortælle de er så flinke og det er ondt med et retfærdigt samfund.
  Se blot med de nye arveregler.

 10. Af Finn Bjerrehave

  -

  Schweitz har 2800 kommuner og vidtstrakt demokrati hvor endda borgerne konstant stemmer for deres egen udvikling, og 198 Kommuner blev til 99 Kommuner og alt blev ødelagt, den Danske model er u-demokratisk og jeg er vred.
  Venstre snyder Danmark. Finn Vig

 11. Af jenny melodi hansen

  -

  Adskil kirke og stat.Religion er et privat anliggende. Staten skal ikke støtte religions udøvelse og religiøse ritualer.

 12. Af V Hansen

  -

  Med mindre Kathrine bruger omvendt psykologi, for at få vækket liv i læsernes demokratisans, kunne vi jo starte forsøget, med at slå kirkerne sammen til en enkelt pr. Region. Det må da dække behovet !!
  Jeg havde aldrig drømt om, at det ville være så nemt, at få meningsdannere til at lukke øjnene for, hvor tæt de står på at afgive deres personlige suverænitet til Staten. DF, der vil have centraliseret kommunernes selvbestemmelse til Chr. Borg, er et glimrende eksempel på det skred, der er i fuld gang. Tyve procent af vælgerne er tilsyneladende parat til at sælge deres personlige frihed, af angst for at det skulle lykkedes fire procent herboende muslimer at konvertere landet kollektivt til islam. Historisk set har islam aldrig tvangskonverteret et kristent land. Omvendt valgte Spanien selv at udskifte islam som deres religion og er nu kristent.

  Vi skal tvært imod have mere magt til kommunerne, minimumstandarderne kan umuligt blive dårligere. Siden regeringen begyndte at sende det ene sparekrav efter det andet i nakken på kommunerne, er der snart omdirigeret så mange af kommunens penge tilbage til staten, at det defacto er fra Chr. Borg det meste af borgernær velfærd besluttes. Og det har de ikke haft succes med.. Generelt er argumentationen noget sludder. Tror Kathrine virkelig, at asfaltafdelingen i Region Sjællend er mere tilbøjelig til at gøre noget ved Jensens hullede vej i Holeby, end byrådet i Maribo. Tvært imod har det nok mere effekt for Jensen, at tage direkte kontakt med sit lokale byrådsmedlem ansigt til ansigt. Det er en bagvendt måde, at få sagt, at hvis det nu var regionerne, der bestemte, ville de nok blæse på Københavns borgeres mening og bygge luksuslejligheder på Amager Fællede. Og fint nok at have den mening, men bland min mulighed for lokal medindflydelse udenom den debat. Vi kunne måske i stedet tage en debat om, hvorvidt kommunerne faktisk ikke var væsentlig bedre til at inddrive skat, end det liberale rod, vi ser nu.

 13. Af Jørgen F.

  -

  Enig .med Lilleør i at seneste kommunalreform kun gjorde arbejdet halvt færdigt.
  Spørgsmålet er så bare hvordan næste runde gennemføres?
  I mine øjne kan man sagtens argumentere for at ladet er for lille til 3 administrative led – ikke mindst i en situation hvor det 4. led EU tiltager sig stigende magt.
  På den anden side har landsdelene vidt forskellige udfordringer – som burde koordineres fra rette sted.
  Mit bud er derfor 3 regioner med udgangspunkt i Kbh, Odense (SydDanmark) og Århus – med hver 10-15 kommuner – altså ingen kommuner under 100.000 indbyggere. Man kunne så her f.eks. tildele Odense en landsret.
  Men færre kommunale enheder ville – med et større fokus på selvforvaltende institutioner – skabe bedre service og give styrken til målrettet egns- og infrastruktur-udvikling. IMHOP.

 14. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Jeg er nok én af de københavnere, som bruger (hele) naturområdet på Amager mest, men jeg kommer stort set aldrig på det meget lille område, der skal bebygges, og dét er der heller ikke særligt mange, andre, der gør.

  Det skyldes ganske enkelt, at det er et af de kedeligste områder i hele “naturdelen” af Amager.

  “Herlighedsværdien” af dette meget lille område er til at overse – og det er langt fra det eneste område, hvor man kan høre nattergale synge.

  Det bliver stort set kun brugt af hundeluftere, der bor lige i nærheden; det véd jeg, for jeg cyklede der stort set hver dag gennem syv år, indtil jeg flyttede for et års tid siden.

  Københavnerne har stærkt brug, for flere boliger, for befolkningstallet stiger konstant – ligesom antallet af unge .- og ældre – hjemløse gør.

  Jeg håber, at resultatet af denne debat bliver, at boligerne bliver bygget, og at langt flere begynder at anvende naturområdet, for det er der rent faktisk stort set ingen der gør, når man tænker på, hvor mange, der bor i København.

 15. Af bent jensen

  -

  Lars ulykkes kommunalreform var en stor tåbelighed og et stort flop, og regionerne virker temmelig dårligt. Og centraliseringen og udliciteringen er gået helt over gevind. Men bdet hele er vel led i en storslået plan om at afskaffe og udslette demokratiet, danskheden og Danmark, og danskerne selv. Se hvad frau merkel har travlt med, se hvordan regeringen/chrborg/de tre radikale partier m.fl. bombarderer befolkningen med dødssyge reformer, hospitalsskandaler og tusindvis af andre overgreb, nedskæringer og asociale tiltag.

 16. Af bent jensen

  -

  Lars ulykkes kommunalreform var en stor tåbelighed og et stort flop, og regionerne virker temmelig dårligt. Og centraliseringen og udliciteringen er gået helt over gevind. Men det hele er vel led i en storslået plan om at afskaffe og udslette demokratiet, danskheden og Danmark, og danskerne selv. Se hvad EU/frau merkel har travlt med, se den korte avis og 24nyt.dk.

 17. Af Bent Holm

  -

  det er et skridt i den rigtige retning, men nedlæg kommuner og regioner, læg alle aktiviteter i resort ministeriet – lad ministeren stå til asnvar når borgere svigtes, i dag lander den svigtede borger mellem komjmune region og Borgen, og diskutionen bliver hurtigt flyttes fra svigt til ansvar og økonomi – det er det vi betale den høje skat for…

 18. Af J And

  -

  Man skal ikke nedlægge kommunerne, men derimod skal al skat opkræves af staten og derefter udbetales der så penge til kommunerne, alt efter hvor mange indbygger, heraf børn, skolesøgende, ældre osv. der er i kommunen. På den måde er der ingen kommuner der kan føre sig frem med en lav skat osv., der skal ikke betales udligningsbeløb fra “rige” til fattige kommuner.
  Hospitaler, veje med mere kan så blive styret fra sundhedsministeriet, transportministeriet osv..
  Samtidig kan man passende indføre at politikere af enhver art kun kan sidde på tinge, i byråd osv. i højest 3 valgperioder. De skal selv spare pension op som alle andre danskere og deres løn skal indeksreguleres og ved valg, skal der samtidig stemmes om forhøjelser af løn, de skal ikke kunne bevilge sig selv løn og pension med mere.

 19. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Hvis man kender “naturdelen” af Amager, så véd man, at der findes masser af spændende og superidylliske områder derude – hvis man véd, hvor de ligger – og det meget lille område, der skal bebygges, er ikke ét af dem.

  Man kan f.eks. finde Danmarks største birkeskov, Pinseskoven, som alle københavnere burde besøge om foråret.

  Cykelstien langs vandet – rundt om det halve Amager, helt til Kongelunden – er fornyet, og i de senere år er der blevet lavet ride- og cykelstier gennem skovene – som stort set ingen benytter.

  Krattet er i vidt omfang fjernet, og i det hele taget er området blevet lidt mere indbydende; men det er stadig et rigtigt naturområde, der kan virke kedeligt, hvis man forventer en park, for det er ikke en park.

  Det synes de fleste tilsyneladende er for kedeligt, for der er stort set ingen, der bruger området.

  Københavnerne véd åbenbart ikke, hvad de går glip af, men det bliver måske lavet om, når der kommer flere boliger, der ligger lige op og ned af området.

 20. Af bent jensen

  -

  Nørager tager som sædvanlig fejl. Det er ikke borgerlig politik der er årsag til at Titanic-Danmark er på vej mod kæntring og undergang. For de borgerlige partier er skabsradikale, og det samme er de socialistiske partier. Og korruption, kortsynet
  pladderhumanisme og feministisk ekstremisme er der meget af i partierne.

 21. Af bent jensen

  -

  Flere bloggere påstår at tingene vil blive bedre, hvis de lokale demokratier lægges ind under staten. Men hvad bygger de denne tillid til STATEN og MINISTERIERNE på?? Er der ikke tale om en besynderlig, ubegrundet og forfejlet tillid? Ja, har fjernstyring fra EU og København ikke gang på gang vist sig at medføre skandaler, tab og ulykker??!!

 22. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Hvis København ikke skal ende ligesom London, hvor boligpriserne er steget så meget, at almindelige mennesker ikke længere har råd til at bo i deres eget lands hovedstad, så er der endog stærkt brug for flere boliger – dels for at sikre boliger til alle, og dels for at sikre rimelige boligpriser, så de kommende generationer ikke tvinges til, at bruge en langt større andel af deres indtægt til at betale for deres bolig, end vi gør nu..

  Uddrag fra “Vild vækst i København: Boligbehovet stiger” af Hans Nørgaard, TV2/Lorry 18. apr 2016:

  “Københavns Kommune offentliggør i dag en helt ny befolkningsprognose og den viser, at der alene i år kommer 11.000 nye københavnere. Det betyder, at hovedstaden runder et indbyggertal på 600.000,

  -Det er en milepæl, og det betyder, at vi fortsat har et stort behov for, at der bliver bygget boliger til priser, som københavnere med ganske almindelige indkomster har råd til at betale…”

  ” København vokser vildt

  *Frem til 2027 kommer der 100.000 nye Københavnere.

  *I de sidste 15 år er antallet af børnefamilier steget med 35 procent.”

 23. Af bent jensen

  -

  ENHVER KAN NÅRSOMHELST BLIVE DET NÆSTE OFFER

  En tragisk og u-hyggelig udvikling er i gang på mange områder. Tusinder af patienter mister helt UNØDVENDIGT livet pga. spareøvelser, lukninger, forringelser, elendig ledelse, sjusk og slendrian. Tusinder af danskere er ofre for undergravningen af familieværdierne. Tusinder er ofre for den mangedoblede kriminalitet. Tusinder er ofre for politikernes smadren løs på infrastrukturen. Tusinder er ofre for asociale stramninger. Tusinder er ofre for importerede stoffer og sygdomme mv. Tusinder har tab/ problemer/diskrimineres pga. invasionen. Og tusinder er ramt af Borgens brug af 500 milliarder kr. pr. år til fjollede og landsskadelige formål. DK er et misregeret og vanrøgtet land.

 24. Af M Jørgensen

  -

  Selvfølgelig skal kommunerne ikke nedlægges og opgaverne lægges ind under regionerne.
  Hvad skulle det dog hjælpe på et Danmark der blev revet fra hinanden da man indførte kommunal og strukturreformen.
  Tror man virkelig på at regionerne kan løse de borgernære opgaver som boliganvisning-integration, vedligeholdelse af veje og grønne områder,drift og anvisning til daginstitutioner og skoler, ældrepleje og mange andre opgaver.
  Der bliver simpelthen for langt imellem beslutningstagerne og den almindelige borger.

 25. Af bent jensen

  -

  ENHVER KAN NÅRSOMHELST BLIVE DET NÆSTE OFFER

  En tragisk og u-hyggelig udvikling er i gang på mange områder. Tusinder af patienter mister helt UNØDVENDIGT livet pga. spareøvelser, lukninger, forringelser, elendig ledelse, sjusk og slendrian. Tusinder af danskere er ofre for undergravningen af familieværdierne. Tusinder er ofre for den mangedoblede kriminalitet. Tusinder er ofre for politikernes smadren løs på infrastrukturen. Tusinder er ofre for asociale stramninger.

 26. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Almindelige, lavtlønnede amerikanere er nu tvunget til, at bruge en langt større andel af deres indtægt til, at betale for, at have et sted at bo, end tidligere generationer af amerikanere var – vel at mærke uden, at deres realløn er steget.

  Dén udvikling må og skal undgås herhjemme af flere grunde.

  Boligpolitikken medfører, at nogle borgere bliver enormt rige på, at spekulere i andre borgeres boligmangel, uden at røre en finger.

  Når boligejere kan tjene gigantiske summer, uden at lave noget, ved at spekulere i andre, almindelige borgeres boligmangel, hvorfor skulle de så arbejde mere?

  Hvis regeringen vil sørge for, at det også kan “betale sig at arbejde” for boligejerne, så burde den begrænse deres mulighed for, at indkassere store, arbejdsfri indtægter ved, at spekulere i andres boligmangel, uden at de behøver at røre en finger…

 27. Af Bjørn Sørensen

  -

  Det forekommer at regionerne er blevet erstatningen for amterne.
  Amterne blev betragtet som en overflødig administration.
  Hvis vi vil have et aktivt demokrati, må man fra centralt hold overlade beslutninger til lokalpolitikerne og ikke som nu fjernstyret fra København og Bryssel.

  Den Schweiziske model kunne vi tage ved lære, der har man det borgernære demokrati hvor politikerne konstant bliver målt og vejet ved afstemninger.
  Og en udbredt decentralisering. Deres velfærdssamfund er drevet af professionelle ofte selvejede organisationer som konkurrerer om befolkningens gunst for at levere topkvalitet.
  I DK har vi en offentlig sektor som leverer middelmådig service og meget ineffektivt drevet. Ja vi har verdens dyreste offentlige sektor som ikke kan levere en ordentlig vare.
  De mange reformer har ikke gjort den offentlige sektor bedre, tvært imod er den blevet ringere, fordi man vil det hele uden at have midlerne og en effektiv administration.

 28. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Det er netop i kommunerne, at politikerne kommer tættere på borgerne. At der er neopotisme i kommunerne, i regionerne og ikke mindst i de politiske partier, som så udvikler sig i Folketinget, er der ingen tvivl om. Det har der altid været. Hvordan man kommer det til livs, er en værdig livsopgave for en forsker. Hvis ét liv kan gøre det. Det er mærkeligt, at Lars Løkke Rasmussen vil lukke regionerne, som han selv skabte, da han var med til at nedlægge amterne.

  Vedrørende det omdiskuterede område på Amager burde I gå ind og se 1. præmien af den oprindelige konkurrence om udviklingen af Amager. Finske arkitekter vandt konkurrencen med et flot projekt. Desværre har de danske arkitekter, der har arbejdet videre med konkurrencen og Københavns Kommune, været med til at udvande konkurrenceideen. Besparelsen af Metroen ved at lave en højbane har også forringet planlægningen betragteligt og delt bydele op. Hvis resultatet bliver, at der ikke bliver bygget på omdiskuteret område på Amager, så er der masser af plads at bygge på, for eksempel i Nordhavnen, som også er menneskeskabt landfill som hele Vestamager, som bogstaveligt består af KBHsk lort. Pumpestationerne findes stadigvæk. Det er vel ganske naturligt at 25% af Nordhavnen bliver til almennyttige boliger og kollegier. Københavns socialdemokratiske borgmester bør kære sig om, at alle indkomsgrupper kan bo i København, ikke blot rige mennesker. Der blev også afholdt en arkitektkonkurrence om Nordhavnen.

  Personer som kokken Nikolaj fra Nak og Æd må gøre sig klart, har indkomst af solgte grunde i KBH er en indtægt, for kommunen, som hans arbejde i DR er indtægt for ham. Alle har kunnet blande sig i diskussionen om områdets udformning i nær 20 år. Det er lidt sent, at råbe op nu.

 29. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Det er netop i kommunerne, at politikerne kommer tættere på borgerne. At der er neopotisme i kommunerne, i regionerne og ikke mindst i de politiske partier, som så udvikler sig i Folketinget, er der ingen tvivl om. Det har der altid været. Hvordan man kommer det til livs, er en værdig livsopgave for en forsker. Hvis ét liv kan gøre det. Det er mærkeligt, at Lars Løkke Rasmussen vil lukke regionerne, som han selv skabte, da han var med til at nedlægge amterne.

  Vedrørende det omdiskuterede område på Amager burde I gå ind og se 1. præmien af den oprindelige konkurrence om udviklingen af Amager. Finske arkitekter vandt konkurrencen med et flot projekt. Desværre har de danske arkitekter, der har arbejdet videre med konkurrencen og Københavns Kommune, været med til at udvande konkurrenceideen. Besparelsen af Metroen ved at lave en højbane har også forringet planlægningen betragteligt og delt bydele op. Hvis resultatet bliver, at der ikke bliver bygget på omdiskuteret område på Amager, så er der masser af plads at bygge på, for eksempel i Nordhavnen, som også er menneskeskabt landfill som hele Vestamager, som bogstaveligt består af KBHsk lort. Pumpestationerne findes stadigvæk. Det er vel ganske naturligt at 25% af Nordhavnen bliver til almennyttige boliger og kollegier. Københavns socialdemokratiske borgmester bør kære sig om, at alle indkomsgrupper kan bo i København, ikke blot rige mennesker. Der blev også afholdt en arkitektkonkurrence om Nordhavnen.

  Personer som kokken Nikolaj fra Nak og Æd må gøre sig klart, har indkomst af solgte grunde i KBH er en indtægt, for kommunen, som hans arbejde i DR er indtægt for ham. Alle har kunnet blande sig i diskussionen om områdets udformning i nær 20 år. Det er lidt sent, at råbe op nu.

 30. Af R. Harald Kristiansen

  -

  K. Lilleør
  Jeg har en kommentar om kommuner og deres udvikling. Det blev lidt langt. Det gik vist lige i filteret.

 31. Af Jan Andersen

  -

  Danmark ligner Sverige mere og mere, fordi nomenklaturaen/partierne/politikerne har samme vanvittige ideologi og samme kyniske egoisme i begge lande. Man synes kun at have foragt til overs for sit eget folk og land. Derfor er politikken i de to lande nu så udemokratisk og folkefjendsk at det snart kan ende med gangstervælde, terror og endeløse rædsler. At tage ved lære af Schweitz er en rigtig god idé.

 32. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Bent Jensen stop nu med din snak om kvinder. Jeg tror ikke du er dum, men det du skriver lyder dumt. Selvfølgelig findes der dumme kvinder, som der findes dumme mænd. Kvinder ødelægger ikke samfund. Kvinder er ikke dumme, ej heller mere humanistiske en mænd og de er ligeså forskellige som mænd. Kvinder er mennesker. Krige og ufred har bragt mennesker hertil, samt EU’s åbne arbejdsmarked. Kvinder er ikke overrepræsenterede i hæren og heller ikke i EU. Jeg har en bror, som kæmper en brav kamp, om at få lov til at se sin søn. Forældrene har fælles forældremyndighed. Moren har psykiske problemer og har besluttet sig for at begrænse drengens forhold til faren, trods alle aftaler. Her har kommunen været ekstremt dårlig til at handle, med statsamtet har reageret. Jeg hælper ham i denne kamp. Morer arbejder på, at ødelægge far og søns forhold. Sådanne kvinder findes, men de fleste er ikke så bimlegale. Barnet burde faktisk være hos faren. Fordi hun er psykisk syg tages der mere hensyn til den syge mor, end det trængte barn. Jeg vil give dig ret i, at omsorgsområdet er overfyldt af kvinder, som mener, at moren er det bedste forældre. Det er de langtfra altid.

 33. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Bent Jensen, de kalder de ansvarlige skabsradikale borgerlige.

  Øhh skal vi ikke bare kalde en spade for en spade og så være ærlige det er.

  Venstre.
  Det Konservative folkeparti.
  Dansk Folkeparti.
  Liberal Alliance.

  Og hvis de er skabsradikale så ok, bare vi begge ved hvem det er :)

 34. Af Helge Nørager

  -

  Det mest negative element ved en afskaffelse af kommuner, er fjernelse af de sidste folkelige beslutningstagere.
  Folkelige i den forstand de omgås socialt de mennesker som rammes af deres beslutninger.
  Sognerådet, formanden kendte alle.
  I Kommuner var der 2500 mennesker som var aktive og tæt på problemer.
  De er nu kun 1200 ildsjæle som løser opgaver frem for at vente på central besked fra fjerne levebrødspolitikkere i Strassburg.
  At fjerne dem også er dumt, for afstand til beslutningstager er omvendt proportional med tid, besvær, og omkostninger før løsninger på lokale problemer findes.

  Uanset hvad hvem er, så kan jeg læse at mindst 1 har indset, at % sats af løn brugt til boliggæld.
  Ikke kan bruges til forbrug og skabe vækst.
  Og at det er negativt for alle når boligpriser stiger og den samlede gæld ved borgere vokser.
  Samt at det bliver løgn at det kan betale sig at arbejde, det kan det ikke, for det er bedre at købe mursten.
  Hvorved der kommer mangel på penge til vækst de bruges på husprisers himmelflugt.

 35. Af jørgen christensen

  -

  Hvis politikerne førte en fornuftig, dansksindet og ordentlig politik, ville der være råd til at give folkepensionisterne 5000 kr. mere pr. måned. De arbejdsløse, de syge, de pårørende, voldsofrene, de hjemløse, børnene og de gamle kunne også få en langt bedre behandling. Men politikerne foretrækker at bruge 500 milliarder kr. pr. år på skøre, skumle og udanske projekter.

 36. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Danmarks Grundlov sikrede kommunerne selvstyre i 1849 og kommunerne blev lovfæstet i 1867-68. Kommunernes hegnspæle har så været flyttet flere gange og kommuner lagt sammen, eller omvendt. Det er derfor en gammel forordning.

 37. Af M Jørgensen

  -

  Lilleør for pokker!
  Hvordan kan du foreslå at nedlægge kommunerne, det sidste vi har tilbage som borgere af et nærdemokrati.
  Har du helt overset det faktum , at den tiltagende lede ved de politiske beslutninger der bliver truffet på Christiansborg og i regionerne, skyldes at afstanden og forståelsen mellem beslutningstagerne og borgerne er blevet alt for stor.
  Du burde om nogen, dit præstekald taget i betragtning, vide bedre.

 38. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er forslaget – Nedlæg kommunerne – vel ikke så skæv en idé endda, betragtet med et par religiøse briller. Alt, hvad der strider mod et dogme, er selvsagt Fandens værk – selv nærdemokrati udøvet i kommunalt regi.

 39. Af E.C. Andersen

  -

  Jeg er sjældent uenig med dig i dine synspunkter – men her er jeg ganske enkelt RYGENDE uenig. Jo større jo værre.

Kommentarer er lukket.