Vi vil have fjerpennen tilbage

Af Kathrine Lilleør 49

Min 100-årige veninde modtog forleden et brev. Papir-i-kuvert-igennem-brevsprække. Det var fra Statistisk Departement, der hermed skrev til samtlige landets hjemmehjælpsmodtagere, og udbad sig svar på, om de var tilfredse med deres hjemmehjælp. Min veninde læste brevet omhyggeligt for at finde en adresse, hun kunne sende sit svar til. Eller et telefonnummer. Men efter at have læst på langs og fra siden, måtte hun konstatere, at det kun var muligt at ”indtaste et svar”. Da min veninde aldrig har ejet en computer, er det naturligvis komplet umuligt, og Statistisk Departement klarer sig nok også uden netop hendes svar.

Hvorfor har Statistisk Departement ikke har henvendt sig elektronisk pr. mail til hjemmehjælpsmodtagerne, men har sendt dem et gammeldags brev? Måske fordi Statistisk Departement vurderer, at en stor del af hjemmehjælpsmodtagerne statisk set ikke har computer og, hvis de har, nødig bruger den? Derfor har man fornuftigt nok valgt at sende hjemmehjælpsmodtagerne et gammeldags snailmail-brev. Men altså uden anden svar mulighed end et elektronisk svar, hvilket nok statistisk set vil nedsætte svarprocenten betragteligt.

Hvad siger det om Statisk Departement? At her er man ligeså IT-forført som alle andre steder i statsadministrationen.

Vi er smaskforelskede i IT. Kollektivt masse-forført af troen på IT-teknologiens muligheder, og vi har givet alt, hvad vi har. Intet vil fungere, hvis nogen trækker stikket, og hacker vores el- og vandforsyning, vores telefoner, vores mails, vores hospitaler, vores fortsæt selv listen. De paradisiske IT-foranstaltninger er de seneste årtier blevet indført overalt med løftet om, at det vil spare mandskabstimer, det vil gøre alt lettere, mere smidigt, mere gennemskueligt, kort sagt bare meget, meget bedre.

I Folkekirken blev vi således for et par årtier siden tvunget til at slippe fjerpennen og lukke kirkebøgerne. Tidligere førtes to ens. En lå i kirkens boks. En anden lå i en anden boks væk fra kirken. De samstemtes løbende, og ingen andre end den kirkebogsførende sognepræst, kordegnen og kirkebogssekretæren havde adgang. Det sikrede Civilregistreringen. Man kunne ikke sidde på Vesterbro og med et par klik få adgang til personlige oplysninger om naboens fætter i Hirtshals. Det kan man i dag. Hvis man ellers har adgang til kirkenettet, og det er der uoverskueligt mange, der har.

Til gengæld er det blevet stadig sværere og mere kompliceret at sagsbehandle navne- og faderskabssager. At registrere fødsler og dødsfald og alt ind imellem. Så kompliceret, at præsterne, der har ansvaret, oftest ikke selv er i stand til at kontrollere kordegnens arbejde. Undertiden nævnes det, at kirken ikke længere skal varetage civilregistreringsopgaven, og at den bør overgå til kommunen. Gerne for mig! Navneændringer har ikke noget med Jesu liv, død og opstandelse at gøre. Men sandheden er, at staten ikke magter opgaven. Den er blevet for IT-indviklet. Sikkerheden er naturligvis i top. Det er klart. Så længe, der ikke er en hacker, der får den ide, lække alle danskeres cpr.nr. til, nåja, hele verden.

Helt uden krystalkugle kan jeg forudsige, at vi får fjerpennen tilbage. Af sikkerhedsmæssige grunde vil vi punktvis i det offentlige, inden jeg er fyldt 100, finde kuglepennen frem igen, for at sikre os imod, at nogle indtaster svar, der ødelægger, hvad det har taget flere 100 år at bygge op.

49 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen Andersen

  -

  TVANGSDIGITALISERINGEN OG ØDELÆGGELSEN AF POSTVÆSNET ER EN STOR SKANDALE, ELLER TO STORE SKANDALER. OG TRODS DYRE LÆREPENGE FREMTURER BORGEN MED DØDSSYGE PROJEKTER. DER ER DE SIDSTE FEM-TI ÅR SPILDT HUNDREDVIS OG TUSINDVIS AF MILLIONER KRONER PÅ IT-PROJEKTER DER IKKE DUEDE OG MÅTTE SKROTTES. OG SIDSTE NYE KORRUPTE eller/og DÅRLIGT GENNEMTÆNKTE PROJEKT, “SUNDHEDSPLATFORMEN”, PÅFØRER PATIENTERNE MANGE LIDELSER OG DØDSFALD.

 2. Af Jørgen Andersen

  -

  Bevægelsen tilbage mod breve og kuglepenne/fjerpenne er måske allerede begyndt, for det er kun underbegavede og uduelige politikere som er begejstrede for digitaliseringsvanviddet. Der er stor folkelig utilfredshed med de hensynsløse IT-“reformer” der har undergravet privatlivet og brevvekslingen, og som har belemret masser af borgere med besvær, tidsspilde og ekstra udgifter. Samt identitetstyverier og hackeres indbrud i cpr-registret, kørekortregistret og patientjournalerne mv. Også mange læger klager over IT-tidsspilde som går ud over de syge.

 3. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Kan du ikke bare forære din ældre veninde en brevdue?

  Hun kunne evt. også forsøge sig med røgsignaler…

  Måske kan hun måske trøste sig med, at indførelsen af ny kommunikationsteknologi altid har medført visse ulemper, der dog ikke var lige så store som fordelene:

  De ægyptiske historiefortællere protesterede f.eks., da de nymodens hieroglyffer gjorde deres indtog i Egypten.

  Historiefortællerne mente, at historierne blev “slået ihjel”, ved at blive nedskrevet og læst.

  For en dygtig, egyptisk historiefotæller kunne til enhver tid tilpasse historien til det publikum, der sad foran ham – børn og voksne, samt uudannede og uddannede personer, får jo yderst forskellige ting ud af de samme historier, og en historie kan jo fortælles på mange måder, med vidt forskellige pointer -og derfor er fortalte historier “levende”, og nedskrevne historier er “døde” – i de egyptiske historiefortælleres optik.

 4. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  De egyptiske historeiefortællere tog selvfølgelig fejl, og deres kritik af hieroglyfferne var objektivt set primært at forsøg på at forsvare deres eget monopol på, at fortælle historier.

  For man kan jo også genfortælle en historie, som man har læst, og historierne kan få langt støtte udbredelse ved, at blive skrevet ned, og derfor slår man selvfølgelig ikke en historie ihjel, ved at skrive den ned, selvom de havde en pointe med eres kritik.

  Sådan er det også med ny kommunikationsteknologi; fordelene er langt større end ulemperne – især, hvis de yngre generationer respekterer det banale faktum, at det ikke er alle “gamle hunde”, der er lige gode til, at lære nye tricks…

 5. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Der tager du fejl; jeg griner lidt af det hele, men jeg har også selv store problemer med at anvende it; men det får mig ikke til, at ville dreje udviklingen bagud igen.

  For jeg anerkender skam fuld ud, at indførelsen af ny teknolgi kan skabe katastrofale kommunikationsaproblemer mellem en del borgere og det offentlige system, som de er stærkt afhængige af – det var netop derfor, jeg skrev, at de yngre generationer må rspektere det faktum, at det kan være svært for en del ældre, at lære “nye tricks”, og at der selvfølgelig bør tages højde for dét.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Den teknologiske udvikling lader sig nok ikke lige erstattet af fjerpen, og tak for det. At den nævnte ældre dame har modtaget et spørgeskema med posten, skyldes væk at hun ikke er oprettet på Borger,dk med en nemid konto, hvilket alle over 15 ellers skal have. I den rivende udvikling vil der altid være nogle, der ikke er med på vognen.

 7. Af bent jensen

  -

  Det er jo ikke bare et spørgsmål om tricks. Og din nedladende holdning til ældre klæder dig ikke. Og når mange erhvervsdrivende har haft en masse bøvl og besvær…..når tusinder af danskere har fået deres identitet misbrugt af hackere, tyve og svindlere….når tusinder af patienter og pårørende lider under IT-idioti…..
  og når mange danskere marginaliseres, osv., så er det sgu ikke noget at gøre nar af, eller spøge med.

 8. Af Thor Arentoft

  -

  Jeg er et LEVENDE BIOLOGISK MENNESKE, og altså analogisk tænkende og fungerende; og absolut IKKE en digital robot, der ønsker at tilpasse mig, en digital-styret robotverden.
  De lovede os it-teknik på levende menneskers vilkår, men det er jo absolut IKKE DET DE HAR LEVERET.
  Man kan efterhånden ikke “slå en skid” uden at man først skal LOCKE IN PÅ NEM ID.
  Og hvis du ikke kan håndtere alt omkring NEM ID er du udelukket fra det samfund , du via din skat er med til at finansiere.
  ER DET DEMOKRATI? Jeg syntes det ikke. Jeg er 73 år snart, og ved hvad demokrati er, og at forudsætningen for demokrati er; AT ALLE ER OMFATTET AF DEMOKRATIET.
  Digitaliseringen er ikke demokratisk for alle i samfundet, og slet ikke efter kommune-sammenslagningerne , og neddragningen af den kommunale service.
  Erforderlig IT-hjælp skal være en demokratisk rettighed for alle. Og skal findes lokalt hvor DU bor som en rettighed for alle.
  IT er djævlens måde at forgøre meneskligheden, sådan at vi (til sidst) ikke fungerer analogt, men digitalt, og og under fuld kontrol. OP TIL KAMP MOD DIGINALICERINGEN.

 9. Af Erik Larsen

  -

  Tak, Lilleør for at bringe dette på bane.
  Jeg kender mange ældre, der har store, store problemer med ALT “IT-like”, PC, iPad, kreditkort, nem-id og meget mere! Det er da vel forståeligt , ikke?
  Stakkels de rigtig ældre mennesker. (det med at få borger.dk til at lade dem slippe for digital post m.m. hjælper jo ikke meget – rejsekort, ja, selv kontant betaling i f.eks. FØTEX har jeg da oplevet skal igennem en scanner af pengesedlen!!!!)
  Ja, man tror ikke at det er sandt – men heldige er de der levede i en hel anden tidsalder og med et helt andet Danmark – end det vi har i dag. (ja, nu skal jeg ikke gå ind på alle de tricktyverier ældre samtidig udsættes for dagligt.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Det største problem for mange ældre medborgere er vel, at hjemmehjælpen i dag udgør den gamles pap-familie. Hvis børn, børnebørn interesserede lidt for den gamle, var nymodens IT formentlig ikke det store problem.

 11. Af Jørgen Andersen

  -

  Har vi stadig demokrati, eller lever vi under et mafia-vælde hvor politikerne bare skiftes til at have magten, og hvor partipamperne hæver høj løn i årevis, hvad enten de genvælges eller ej, og hvad enten de gør nytte eller ej. Meget peger på at mange politikere er en slags landsskadelige folkefjender, som af uduelighed eller ond vilje aldrig gør noget godt for danskerne. Og visse partier, som de tre radikale, V og SF, er så forelskede i “berigelsen”, at de totalt ignorer hvad den koster danskerne i penge, velfærdstab, overfald og ødelagte skæbner.

 12. Af Jørgen Andersen

  -

  Ja, hvis og hvis. Men efter at skilsmissetallet er vokset til 75%, efter at mændene er blevet hetzet, nedværdiget og gjort retsløse, efter at faderløse og forældreløse børn er blevet noget almindeligt, og efter at STATEN har sat sig på familie- og privatlivet og børnepasningen/børneopdragelsen, er utallige danskere jo havnet i ensomhed og depression/frustration/afmagt/fattigdom og energitab/tabt livsglæde.

 13. Af Jørgen Andersen

  -

  Sandheden er at familien/ægteskabet er endt som en fælde og faldgrube for utallige mænd og børn. Kvindesagskvinderne, feministerne og ligestillingsfanatikerne har virkelig med deres rødradikale politik fået vendt op og ned på tingene. Mændene er retsløse og kun på tålt ophold i deres eget hjem. Børnene er også retsløse, og mange bliver psykisk syge eller får kronisk stress syndrom. (PTSSD) Skilsmissebureaukratiet etc. domineres af feminister, og er en rædsel for tusinder af mænd og deres børn. DK idag er fjendtligt overfor mændene, familierne, børnene og de normale/ordentlige kvinder.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Herligt at høre – jeg er parat: Jeg har nemlig fra min tidlige barndom gemt og altid holdt af et konkret penneskaft, der står i min pencil-krukke som en slags souvenir – og med pen i. Jeg mangler blok blækket, så det kan vel købes, så det også kan stå her. :-)”Penneskaftet er mørkebrunt med let udskårne og lysere brune ‘hak’ , opad skaftet – og det skal nok forestillet et aks af en slags. Der står tillige Himmelbjerget på det, såvel som den modsatte ende af skaftet altså i toppen er udformet en faktisk smuk træsko med spids snude. Der mangler lige halmen i denne type, vil jeg tro.

  Det er meget smukt, og jeg husker så ikke, hvem jeg har det fra – eller om jeg selv har købt det på Himmelbjerget som barn.. Min morfar kom fra Balle ved Silkeborg, hvor gården, han blev født på lå, og ligedan havde været i en fætter til Grundtvigs eje engang. Væk er det – men lur mig, om det ikke er min morfar, der har været i spil også her for mig.

  Men – vi lærte at skrive med pen og blæk i skolen så .. nok bare mig selv, så det med morfars indflydelse her er nok bare ønsketænkning. Han lærte mig nemlig, hvordan Peters Jul så ud, et stort legebarn og ditto til jul. Han døde desværre, da jeg kun var 6 år gammel – men han er prentet ind i også min hukommelse, som han også altid var det i min mors.

  Så – spejder vær beredt, som det hedder.

  Spejder brød jeg mig aldeles ikke om at være, såvel som jeg hader mobil og PC – men nødvendige onder jo. Og – staten sparer skat, fortalte et læserbrev mig en dag for nogle år siden i papir-avisens udgave .. ja, det er faktisk ikke billigt med en computer, hvis man virkelig skal kunne udnytte den.

  Men jeg hæger om denne pen, som var det et stykke unika. :-)

 15. Af Jørgen Andersen

  -

  Som ovenfor beskrevet er DK et samfund med en kommunistisk familiepolitik der er til stor skade for utallige forældre og børn. Men det er jo bare eet af de områder hvor Borgen har svigtet danskerne. De tusinder af unødvendige dødsfald på hospitalerne og i psykiatrien…..pga. nedskæringer, forringelser, spareøvelser, lukninger, IT-skandaler og dalende arbejdsmoral….. er et andet område. Hertil kommer den igangværende INVASION og mange, mange andre angreb på danskernes livskvalitet, sikkerhed og fremtid.

 16. Af Jørgen Andersen

  -

  Noget af det mest uhyggelige ved visse dele af sundhedssystemet er at klagesystemet oftest fungerer dårligt eller slet ikke. Hvorfor personalet på sygehusene kan skalte og valte med patienter og pårørende efter forgodtbefindende. Sundhedsstyrelsen ignorerede ti år i træk stribevis af klager og advarsler vedr. nogle psykiatere der var helt gak-gak. Flere patienters død var følgen Og den nye styrelse for patient-sikkerhed fungerer besynderligt. Alvorlige klager bliver tilsyneladende ofte arkiveret lodret.

 17. Af Erik Larsen

  -

  Ja, Jørgen Andersen – tænk hvis der bare var NOGLE unge danskere der forstod bare lidt af det fornuftige du kommer med. Men det er der ikke – de stemmer på 11 partier der absolut ikke har personer der tænker på andre end dem selv!
  Tænk hvis vi havde et Danmark som før 1968 , hvor alt, alt blev smadret og overgivet til de kulturradikale, lig med kultureliten. Siden er vores børn og børnebørn blevet fortalt at danmark skal blive multi-etnisk og that’s it! Børnene?? Hvad kunne og kan de gøre – blot følge de “ledere” af landet, der bestemt ikke tænker sig godt nok om.

 18. Af Maria Due

  -

  Jeg elsker min pc, men jeg er alligevel meget enig med Kathrine Lilleør. Blot vil jeg komme med det lille pip, at for os særdeles kejthåndede, som fik lussinger, fordi vi havde mere end svært ved at lære at skrive med højre hånd, var pen og blæk ikke lykken. Det var til gengæld kuglepennen.

  Da jeg var it-chef, skulle jeg leve op til nogle krav, som Datatilsynet med al mulig ret og sund fornuft fordrede overholdt. I dag er Datatilsynet overbebyrdet og har vel nærmest givet op, for sikkerheden sejler på alle planer. Vore personlige data er ganske rigtigt prisgivet andre og behandles for at sige det lige ud ad helvede til uansvarligt. Har I fx undersøgt, hvad der er tastet ind om jer på borger.dk? Næsten alle mine oplysninger var forkerte, fordi offentligt ansatte havde tastet dem forkert ind, og da jeg henvendte mig hos myndighederne for at få dem rettet, stødte jeg ind i en forbløffende ligeglad uforskammethed.

  I øvrigt kan jeg som tidligere oplyse, at min store brevsamling af håndskrevne breve hører til mine kæreste ejendele. Det ældste blev skrevet under Napoleonskrigene af en formor, der havde mistet, og man kan stadig se, hvor en tåre ramte det tykke papir. Jeg har også kærestebreve fra bedsteforældre, jeg aldrig har kendt, og masser af breve fra afdøde kære og de breve, som jeg sendte til dem for længe siden, og de gemte. Breve fra gamle kærester, ægtemand, venner og bekendte, som pludselig bliver meget nærværende, når jeg igen tager dem ud af konvolutten.

  Det, der altid slår mig efter læsningen, er hvor lang mere opmærksomme vi var på hinanden, end folk normalt er i dag, hvor kommunikationen på de sociale medier tit går i “hej, smukke, hvor ser du godt ud”, og “Smukke” poster en masse billeder af sig selv, hvad enten hun er 15 eller 55 og holder jul i en pool i Vietnam. Eller bare kvitter “famileracet” (læs: hun har succes) og går på bar, hvorfra der postes endnu en selfie og de uundgåelige madbilleder.

 19. Af Martin Jørgensen

  -

  Her rammer du plet Lilleør – i deres evige jagt på besparelser og effektiviseringer har vores politikere, efterladt en befolkningsgruppe på bagperronen, hvor der er nogle der har mere end svært ved at følge med i at kommunikationen med omverden foregår digitalt.
  Det samme gælder når der hele tiden rykkes rundt på de tv-kanaler som de ser på i deres hverdag.
  Det kan godt være at det lyder banalt, men hvis man ikke kan finde det program , som man er vant til at finde på fjernbetjeneren ,ved at trykke eks.vis nr 5, så kan dagen være ødelagt for mange.
  Vi kan ikke være dette bekendt- overfor en gruppe af vores medborgere, der altid har sat en ære i at klare sig selv- (før det digitale helvede brød løs.)

 20. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så inkluderer det “digitale helvede” vel også at debattere på f.eks Berlingske blogs. Kun udstyret med en fjerpen ville det være ret umuligt. Men da bestemt et “gode” vor 100-årige veninde har afskåret sig selv fra at deltage i . . . .

 21. Af Maria Due

  -

  “efterladt en befolkningsgruppe på bagperronen, hvor der er nogle der har mere end svært ved at følge med i at kommunikationen med omverden foregår digitalt.”

  Det er slemt nok med de ældre, men faktisk er de ikke ene om at lide under andres mangel på omtanke. Er man på nettet, må man ofte fræse sig igennem ondskabsfuld og ubetænksom petit journalistik, der skriger højere og højere for at få opmærksomhed. Blandt andet de mange billeder af “før og efter”, hvor det er meningen, at vi skal falde i svime over, at kendisser på 50 ikke mere ligner teenagere, har taget på eller har fået mislykkede kosmetiske operationer. Konklusion: Se hvor grimme de er blevet! Hvorfor er det så spændende, hvorfor kan vi ikke blive fri for al den infantile stupiditet?
  ,

 22. Af Svend Jensen

  -

  Du kan være helt sikker på, at både fjerpen, blæk og papir vil blive digitaliseret.
  Allerede i dag er kan man få digitaliseret papir og fjerpen – vi mangler kun blækket.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er en fjerpen med en indbygget mikrochip muligvis idéen til en driftig igangsætter af nye IT gadgets. Hvem ved . . .

 24. Af Thor Arentoft

  -

  Det lader til at relativt mange i Danmark er utilfredse med, Venstres- Dansk Folke Partis- og Socialdemokratiets politik, og HVOR den har ført Danmark hen. Og alligevel dominerer disse tre partier i medierne, med deres egen fortælling (om deres egen fortræffelighed) Hele mediekoret virker jo være ansat af politikerne på Christiansborg. og markedsfører jo til 80-90% disse tre partier med monopol-lignende tendenser over Dansk politik.
  Hallo; hallo; kalder alle danske vælgere:
  Der findes faktisk andre muligheder, end at det igen og igen, skal være en enten Socialdemokratisk eller Venstre ledet regering.
  Hvad med om nogle virkelig dygtige og fornuftige mennesker, startede et nyt parti der kunde hedde ANALOGISK FOLKEPARTI, og havde som eneste opgave at fjerne den “digitale spændtrøje”, som er på vej til at kvæle os alle i unødvendig IT-hysteri?
  Det har jo intet med LIVSKVALIT AT GØRE, at opleve verden digitalt; som slave.

 25. Af Helge Nørager

  -

  Hvor mange mon der forstår, at en mail er som et anbefalet brev. ?

  Det er virkeligt praktisk når man skal stævne folk til retten f.eks i USA.
  For hvis “postmaster / mailserver” siger at mail er afsendt, og der ikke kommer besked om at den er afvist pga. tekniske detaljer, så er den modtaget.
  Som hvis brev var overdraget af et postbud mod skriftlig bekræftelse, eller modtaget af en stævningsmand.
  Det kan derfor anbefales at huske at se sin mail igennem også spamfilter, for det er mig stadig en gåde hvordan diverse ellers ok mails, havner der.

  Men jeg tror ikke ret mange forstår det med en mailkonto og de juridiske detaljer.
  Men jeg tror så meget.

  Vdr. tvangsdigitaliseringen, er jeg modstander.
  Staten har forpasset en gylden mulighed for at gøre samfundet bedre, ved ikke at gøre det frivilligt, men i stedet at tvinge virksomheder og borger.
  Det kunne havde været et aktivt tilvalg, noget folk frivilligt tilmeldte sig når de følte sig klar til det.
  I stedet har staten valgt at gøre livet surt for mange mindre virksomheder, og mange ældre, hjemløse, folk som føler det er usikkert, og ganske mange andre måske særgrupper men stadig borgere.
  Ved godt at man aktivt kan fravælge sig som borger, men det er en spidsrod af foragt som udvises ved borgerservice, for at det kan opnås.

  Tesen om at digitalt er mere sikkert er opfundet af en sikkerheds specialist som har fundet sin viden i en tegneserie for børn, får for meget i løn, og hvis arbejde er at berolige dem som ikke ved hvad et operativ system er.
  Mennesker som mig med 40 års viden, med fra SYM1 og KIM1, for hvem en Z80 er ikke en Mazda osv.
  Os der kan skabe en ALU i ECC TTL hjemme på køkkenbordet, vi ved bedre.
  Der er intet sikkert over et digitalt system.
  Der er intet sikkert over digital data opbevaring.
  Det er altid bedre med en bog i flere eksemplarer hvor der skal trykkes nye oplag for at ændre tekst, end et alt kan ændres på få mikrosekunder digitalt.
  Det er altid mere sikkert med en tekst på et stykke papir leveret med en kurer end nogen form for digital crap.
  Og jeg er en af dem som ved det.

  Digitaliseringen er også ultimative den våde drøm for en skrankepave.
  Alle problemer og fejl tilskrives EDB.
  “The computer says no”
  Alle empati, konduite osv er væk ved mødet med en moderne skrankepave.

  Så er der politikkere og deres EDB, de sidder alle lystigt og arbejder med statshemmeligheder og fortrolige data, det er forbudt at lække disse informationer til befolkningen.

  Men de sendes flere gange dagligt som tastatur og musetryks informationer til centrale servere i USA for at Appel og Microsoft, Samsung og hvad de nu kalder sig kan forbedre kundeoplevelser.
  At NSA i real time kan se hvad et medlem af folketinget taster på sin smartphone under en folketingsdebat er da ligegyldigt.

  Digitaliseringen kunne have været en lykkelands historie hvis man blot havde brugt en eller to årtier på det gået langsomt frem, kun baseret på frivillighed.
  Enhver som kender til problemer med svage brugere og deres “Java” updates osv ved at NemID har ansvaret for millioner af forbandelser og skænderier.
  Jeg kunne blive ved, for jeg kende de svage gruppers problemer og ved at digitalisering ud fra et sikkerheds synspunkt er er en vittighed.
  År for år sker der flere og flere forbrydelser hvor betroet personale misbruger digitale registre.
  Læger søger på eks kærester, arbejdsgivere ser sygejournaler på ansøgere osv
  Privatlivet er væk, SMS,er må læses af gud og hver mand hvis de betaler løn til et menneske osv.

  Digitaliseringen er ok, for de frivillige som forstår de risikoer som opstår, og ikke lader sig narre af stupide højtbetalte sikkerhedseksperter uden indsigt i andet end deres egen løn.
  For digitale data er faktisk mere usikre end alle andre former for data.
  På alle tænkelige måde,
  Husk også at en EMP kan opstå. Tekniske uheld med elektronik, det har en levetid.

 26. Af Maria Due

  -

  Helge Nørager.

  “Det kan derfor anbefales at huske at se sin mail igennem også spamfilter, for det er mig stadig en gåde hvordan diverse ellers ok mails, havner der.”

  Så er vi da i det mindste to, der har det sådan. Du har ret i, at det er en stor fordel, at en e-mail kan betragtes som et anbefalet brev, det har jeg ofte haft glæde af. Jeg er i det hele taget enig med dig i dit syn på digitaliseringen, og juristerne hos Forbrugerrådet har også advaret kraftigt.

 27. Af Ole Hansen

  -

  De fleste danskere er dygtige når det gælder deres fag. Men de er som sinker og tåber når det gælder politik. Tag nu masseindvandringen. Vi har set at islamisterne er så stolte af deres ugerninger, at de har ladet sig filme, mens de skar hovedet af fanger, mens de myrdede løs på civile, mens de smed bøsser ud fra høje bygninger, mens de slog kvinder ihjel med stenkast, mens de brændte mennesker levende, mens uskyldige og værgeløse blev tortureret. Alligevel er der stadig mange danskere som ikke har forstået at en islamisering af Danmark vil ende i massemord på kristne, ateister, kommunister, demokrater, bøsser, lesbiske, “vantro”, feminister, intellektuelle og mange, mange andre.

 28. Af Ole Hansen

  -

  I de tre radikale partier fatter de stadig ingenting, men vrøvler lystigt videre om “berigelsen”. I godhedsindustrien VIL de ikke forstå, men ævler om at vi er så rigt et land at vi sagtens kan modtage mange flere migranter. EU og merkel og holger k niel sen fra SF ønsker heller ikke at forstå, men lukker øjnene for de enorme økonomiske og menneskelige omkostninger. De gør sig blinde og døve overfor at millioner og atter millioner af arabere og afrikanere ønsker at invadere, besætte, dominere, udnytte og overtage Europas lande.

 29. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ja ! Du har ret Thor A. –Vi ser også alle frem til, at “jydeKøbenhavnerne holder sig fra Skagen i fremtiden !

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due

  Ja, det er interessant med de gamle breve, selv har jeg via min mor ‘arvet’ adskillige. Ja. selv håndskrifterne er bemærkesesværdige – og indholdet langt kærligere mellem familiemedlemmer end vi ser i vore dage. Skrivemåden var også anderledes og ganske respektfuld på den måde. Tilbage fra i hv f 1850. En oldemor, jeg selv har navnet Hviid fra på min morfars side.

  Svært at læse det hele – men muligvis vil en i familien gerne se disse breve en dag – men er ikke interesseret i at eje dem. Så – der er så arkivet i Jylland, som opbevarer sådant – og avisudklip fra også Glatved Strand og kalkværket/-bruddet dér, hvor også en Hviid var involveret såvel som på “Katholm”. En Christian Hviid besad i en del år ejendommen “Christiansminde”. Interessant er, at ejendommen i dag skrives med K og ikke Chr .. , hvor samme Christian Hviid på sine breve med dato staver ejendommen med Chr som sit fornavns første bogstaver.

  Og – ved sygdom og død, hvor var de opmærksomme og deltagende. Meget interessant – og jeg har mange, så de bliver læst en anden dag igen – og flere nåede jeg ikke, fordi de er så svære med skrift og nogen gange stavemåder.

 31. Af Ole Hansen

  -

  I V, K, S og Enhedslisten har de også været langsomme til at forstå at indvandringen er en VOLDSOM TRUSSEL mod danskernes økonomi, velfærd og sikkerhed. Ja, V og K har været på linje med de radikale, og har længe været så skabsradikale, at de aktivt har medvirket til at udhule vores velfærds- og sundhedssystemer. Oveni har man reduceret vi danskere til 3. og 4. rangs borgere i vores eget land mht. boliger, jobs, velfærd, pensioner og særlige pengeydelser mv.

 32. Af Ole Hansen

  -

  Kort sagt, de gammelkendte partier er alle mere eller mindre medskyldige i at Danmark er på katastrofe-kurs. Enten har de aktivt spillet hasard med vores liv og fremtid, (ved at smadre løs på vores velfærd osv.) eller de har været sløve og aldrig på barrikaderne. Også vælgerne har været for godtroende/uvidende. Derfor ligger Titanic-Danmark nu dybt i vandet, med et utæt skrog.

 33. Af Ib Kyv

  -

  Mistilliden til, at det offentlige anvender EDB i offentlig administration, skyldes måske de historiske erfaringer.

  Første gang, at EDB blev anvendt i større stil, til offentlig administration, var, da IBM hjalp nazisterne med, at planlægge togtransporterne af jøder til koncentrationslejrene.

  Nazisterne ville aldrig være i stand til, at gennemføre Holocaust, uden IBM’s hjælp, og IBM var langt fra det eneste amerikansk baserede, multinationale firma, der hjalp nazisterne.

 34. Af Ole Hansen

  -

  Kort sagt, de gammelkendte partier er alle mere eller mindre medskyldige i at Danmark er på katastrofe-kurs. Enten har de aktivt spillet hasard med vores liv og fremtid, (ved at undergrave vores demokrati og velfærd osv.) eller de har været sløve og aldrig på barrikaderne. Og vælgerne har været sløve/godtroende. Eller glemsomme mht. politikernes brudte løfter og dårlige “reformer”. Derfor ligger Titanic-Danmark nu dybt i vandet, med et utæt skrog.

 35. Af R. Harald Kristiansen

  -

  K. Lilleør
  Din vendinde kan søge om at få helt almindelige breve fra det offentlige. Der skal søges om det. Hun skal op på Borgerservice.
  Mvh R.

 36. Af Ib Kyv

  -

  “IBM var langt fra det eneste amerikansk baserede, multinationale firma, der hjalp nazisterne.”

  Det var faktisk derfor, at Prescott Bush blev dømt for, at samarbejde med nazisterne midt under Anden Verdenskrig.

  Bush repræsenterede en kreds af amerikanske firmaer og banker, der havde tæt forbindelse til det tyske erhvervsliv, og som finansierede nazisterne næsten fra starten.

  Det var formentlig denne kreds af nazivenlige, amerikanske toperhversfolk, som præsident “Ike” Eisenhower tænkte på, da han advarede imod, at det militærindustrielle kompleks var en alvorlig trussel mod det amerikanske demokrati.

  Senere blev Prescott Bush’s søn først chef for CIA, derefter blev han vicepræsident, og til sidst blev han præsident, og stod bag angrebet på Irak – på foranlednig af det kuwaitiske emirat – og hans sønnesøn blev skam også præsident, og kastede USA ud i endnu en krig mod Irak…

  Både Prescott, hans søn og hans sønnesøn var – og er – medlemmer af den ekstremt magtfulde loge, Skulls and Bones…

 37. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Orwell-Huxley-syndromet har ramt samfundet og det er en uhelbredelig sygdom.

 38. Af Ole Hansen

  -

  Nogle bloggere vil hellere diskutere fortids hændelser eller magtmisbrug i fjerne lande, end de vil beskæftige sig med alvorlige og aktuelle trusler mod deres eget land. Hvad er mon årsagen til at de hellere vil snakke om ting vi ikke kan gøre noget ved, end tage op hvad der her og nu kan skade eller ødelægge os? Ønsker de at aflede opmærksomheden fra at DK er et truet land og danskerne et truet folk?

 39. Af J HANsEN

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSE N – 17. SEPTEMBER 2017 12:16

  Undertegnede ser nu, at Harald overfalder mig på støvrings blog med de sædvanlige løgnehistorier og stråmænd.
  Harald forstår åbenbart ikke, at hans syge og perverse interesse for undertegnede ikke er gengældt.
  Harald bør rejse hjem til island.
  Der kan han få tilgivelse for alt, hvad han fordriver tiden med.

 40. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Vedrørende kommentar på denne blog kl. 14.14. (17.09.2017).
  Der er ingen kommentar fra mig klokken 12.16 den 17.09.2017 på Støvrings blog, derimod har jeg kommentar her på K. Lilleørs blog kl. 12.16. Den lyder sådan.
  “K. Lilleør

  Din veninde kan søge om at få helt almindelige breve fra det offentlige. Der skal søges om det. Hun skal op på Borgerservice.
  Mvh. R”. Denne kommentar kan forhåbentlig ikke fået dig op at køre? Mvh R.

 41. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Fortsat vedrørende kommentar kl. 14.14 her på bloggen 17.09.2017.
  Til gengæld har ASH fjernet nogle af dine kommentarer om mig på hendes blog. Er det det du er ked af? De lød som din vildledende kommentar her, bare en del værre. Idet jeg synes de overskred det nogen bør skrive, tog jeg screenshots af dem. Det gjorde jeg inden de blev fjernet. Nu skal jeg arbejde. Mvh. R

 42. Af Maria Due

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN – 17. SEPTEMBER 2017 12:16

  Du kan ikke have læst Kathrine Lilleørs oplæg. Den gamle dame modtog et papirbrev, som hun gerne ville besvare, hvilket umiddelbart var umuligt, fordi det skulle foregå digitalt. Det er denne bestandige mangel på omtanke og ægte hensyntagen, der er så typisk for disse år, sideløbende med at vi bombarderes med prangende dyd, der signalerer Se mig, Se mig, SE MIG!

  I dag kan vi således læse i Berlingske, at de radikale under applaus har besluttet at “afskaffe” de kongelige. Om det er redaktøren eller de radikale, der i den grad mangler dannelse, at de finder det i orden at bruge et sådant ordvalg, ved jeg ikke, men det er tarveligt. Hvad ville vi andre sige, hvis en avis meddelte, at nogen havde besluttet at “afskaffe” os?

  Kathrine Lilleør fortjener derimod et klap på skulderen for i modsætning til pressen at udvise hjertets dannelse overfor prins Henrik, da han ankom til Peter Zobels bisættelse/begravelse.

 43. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Til Maria Due
  Jeg må indrømme, at jeg nok skimmede teksten for hurigt. Jeg var på vej på arbejde, derfor skrev jeg denne kommentar til hende, fordi jeg i hast troede, at det var, om at få lov til at modtage breve i papirform, der var problemet. Det et der nemlig en del, der har problemer med. Nu har jeg konsulteret en, der arbejder med det til dagligt. Den gamle dame burde få svar på sit brev, hvis alt er i orden. Det tyder dog på, at Statistisk Departiment ikke har tænkt tingene igennem. Hvis det står i e-boksen, at vedkommende ikke modtager digital post, burde hun motage svarbreve. Det et muligt, at der i hendes e-boks står, at hun modtager e-post, hvis familien af venlighed har opretet e-boks for hende tidligere i forløbet og så siger systemet, vi sender hende digital post. Der står evt. to forskellige ting. Hun, eller familien bør tage kontakt til Borgerservice.
  Hele denne digitalisering kan være meget fornuftigt, men vi stoler for meget på teknikken. Jeg arbejder med komplicerede programmer hver dag og jeg ved hvor gruelig galt det kan gå, hvis man ikke følger strenge sikkerhedsprincippet. Gem aldrig noget vigtigt på skrivebordet, man kan komme til at slette det. Gem i dokumenter. Jeg glemmer aldrig, at en medarbejder placerede et tegneprogram på skrivebordet på min bærbare. Min datters veninde var gået ind i min bærbare og slettede programmet. Det opdagede jeg først da jeg kom til Århus og skulle bruge programmet i 3 dage. Et program skal aldrig ind på skrivebordet.
  Det siges, at det faktisk er de unge i en vis alder, der sjusker mest med e-boks breve. Selv om jeg arbejder med edb hver dag, så foretrækker jeg rigtige breve.

 44. Af J HAnseN

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSE NS – 17. SEPTEMBER 2017 16:20

  Arbejde?
  Harald er travlt beskæftiget med at skrive breve til gode islandske borgere.
  Tre breve skal der til.
  Så er straffeattesten ren..
  Ind imellem skriveriet og det hjemmebrændte har Harald tid til nogle gode løgnehistorier.

 45. Af Helge Nørager

  -

  Rigtige mænd tager ikke backup, rigtige mænd græder…………….
  Ved tab af data, pga defekt PC, montere HDD i en extern adapter, og lav sikkerheds backup.
  Ved indlevering til service, ingen databeskyttelse.
  Ved HDD fejl, boot på extern media og kør relevant service software, eller flyt til extern adapter og kør service software.
  Ved HDD fejl som er defekt elektronik, køb en af samme type nr., og flyt elektronik og håb det bedste.

  I første omgang ved tab af data, undersøg om “papirkurv” kan gendannes.
  Hvis ikke stop alt arbejde indtil, ovenstående gennemført.

  Ofte kan en god del af data eller alle reddes, ofte går folk i panik, ofte bliver de triste uden grund.
  Ofte er slettet ikke slettet, hvis man ved hvordan det gendannes, men vigtigt at der ikke går lang tid fra problem er opstået til der sker en fornuftig reaktion fra bruger og ofte er det bedste.
  “Dont Panic”, og stop med at arbejde på fejlramt udstyr eller udstyr med fejl slettede filer,
  Og søg hjælp hvis det er vigtige data. og egne evner ikke er gode nok.

  Hvilket bringer mig frem til at folk sjældent fatter hvorfor genbrugt eller gensolgt efter service udstyr kan være propfuldt af fortrolige data fra hvor som helst.
  Statsministeriets aflagte blev solgt som brugte fulde af emails og andre goodies.
  Man kan kun spørge sig selv hvilken højtbetalt DJØF.er af en sikkerhedsekspert som sikkert fik en bonus i løn for at gennemføre dette, har tænkt i sin lille hjerne ?.
  Smartphones er næsten totalt umulige at rense for bruger data, hvilket ofte ses på gensolgte efter service, eller anden gensalg.
  At slette en HDD tager tid, hvorfor det ikke sker i en virksomhed, ved udskiftning.
  Desværre er den eneste sikre metode at hamre en HDD til knust brugskunst hvis data skal være helt væk.
  Og det gør mig trist for det er spild af gode HDD.
  Nå nok om data og genbrug af data.

 46. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kommentar til kommentar 21. 24 17.09.2017.
  Det er aldrig rart at blive taget i en usandhed. Angreb er det bedste forsvar. Jeg skal på arbejde, har ikke tid til at mundhugges med dig. Tal med din kone.

 47. Af J HAnsEN

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 18. SEPTEMBER 2017 7:11
  Endnu en løgnhistorie fra Harald.
  Han kan ikke få udbetalt kontanthjælp så tidligt om morgenen.
  Og hvorfor kalder han det for arbejde?

 48. Af J HANsen

  -

  Og hvorfor fortæller Harald løgnehistorier, når han ikke kan lide at blive taget i dem?
  Nå. På Island kan alt tilgives.

 49. Af Thor Arentoft

  -

  Kan nogen forklare forskellen på Parkinsons lov, og digitaliseringen af samfundet?

Kommentarer er lukket.