Vermund – slange eller fægtemester

Af Kathrine Lilleør 106

”Slange” har Stine Bosse skrevet på sin væg under et billede af Pernille Vermund. Ikke andet. Bare det ene ord. Det er Vermund selv, der i sin tale på Nye Borgerliges årsmøde i dag nævner det, som et sigende eksempel på den mur af argumentresistens Nye Borgerlige bliver mødt med.

Taletid har Vermund fået. Bestemt. Men bliver hun refereret for det, hun faktisk siger – eller bliver hun refereret for det, man forestiller sig, at hun siger? Mens man spørger sig selv, kommer her et par smagsprøver fra hendes tale og udtalelser i forbindelse med årsmødet.

Nye Borgerlige har tre ultimative krav til en ny statsminister: Stop for al asylbehandling i Danmark. Alle udlændinge skal forsørge sig selv. Alle kriminelle udlændinge udvises efter første dom. Punktum. Ingen ny linje.

Asylpolitikken er Nye Borgerliges første og primære og altoverskyggende anliggende. Pernille Vermund mener, at Venstre og Dansk Folkeparti svigtede Danmark, da man ikke lukkede grænserne og lukkede for asyl, da Merkel lukkede op i 2016. Konsekvenserne er, ifølge Vermund, uoverskuelige og langvarigt ødelæggende.

Her kunne hun være stoppet, hvis Nye Borgerlige alene var et gammeldansk indvandrerkritisk parti. Men tror man det, har man gjort sig for hurtigt færdig med partiet. Nye Borgerlige har adskillige bud på såvel økonomiske som strukturelle omlægninger, der låner tankegods snart fra Liberal Alliance, snart fra Venstre og Socialdemokraterne.

Den mest vidtgående vision er uden tvivl forslaget om borgerløn i kombination med tankerne om førtidspension. Alle skal have kr. 6.000,- i løn, børn kr. 1.500,-, fra staten som modregnes i vores indkomst. Et socialt sikkerhedsnet, der skal gælde ubetinget alle borgere. Så man ikke har meget, men dog noget, hvis man skulle miste sin indtægt i en periode. Dertil kommer indførsel af førtidspension på kr. 25.000,- månedligt for enlige og kr. 20.000,- for samboende. Det sidste ud fra den opfattelse, at kan man ikke arbejde, skal man heller ikke tvinges til det. Forudsætningen for førtidspensionen skal alene hvile på en vurdering fra en uafhængig læge. Alle jobcentre skal derfor nedlægges, for de hjælper alligevel ingen og gør kun tilværelsen uværdig for mennesker, der i forvejen er syge. Vermund er blevet konfronteret med, at et sådant tiltag vil koste 3 mia. kr., hvortil hun replicerer, at det tankevækkende nok er stort set det sammen beløb, som det koster at holde jobcentrene kørende. Begge forslag grunder i opfattelsen af, at vi skal have mere frihed og mindre stat. Frit oversat til mindre offentlig sagsbehandling og kontrol.

Nyt og frimodigt. At det kræver et ganske solidt flertal at gennemføre, stopper tydeligvis ikke Nye Borgerlige i at tænke højt. Og stort.

Af rædsel for ikke at kunne holde, hvad man ønsker sig, tænker de gamle partier meget sjældent højt. Derfor kan det være sværere end svært at skelne det ene parti fra det andet. Her kan ubetinget alle i det politiske landskab lære noget af Nye Borgerlige. Ja, det bliver de tvunget til.

For det er ønsketænkning at tro, at man kan reducere Pernille Vermund til en slange. Vermund er snarere en fægtemester, der tager en handske op, som de andre har ladet ligge og flyde. Alle andre politiske partier bliver her udfordret så knivskarpt, at de vil blive tvunget til at skærpe deres synspunkter og tage kampen op. Til glæde for alle. Uanset partifarve.

Det skal Nye Borgerlige have stor tak for.

 

 

 

 

106 kommentarer RSS

 1. Af bjarne hansen

  -

  Godhedsindustrien, de radikale og deres “borgerlige” samt socialistiske medløbere fylder Danmark med skumle typer, der har fået kriminaliteten til at EKSPLODERE. Se 24nyt.dk, snaphanen og den korte a vis.

 2. Af bjarne hansen

  -

  Yderligere har de kyniske tossegode diskrimineret danskerne, så de nu er untermenchen i deres eget land. Og de hundredvis af milliarder der er brugt på “integration” mv. har ført til at store dele af sundhedsvæsnet, velfærden, skolevæsnet, postvæsnet, forsvaret og meget mere nu mere eller mindre ligger i ruiner.

 3. Af Niels Poulsen

  -

  Stine Bosse har oveskredet en etisk grænse ved at betegne Pernille Vermund som et dyr. Denne slags dehumanisering af af politiske modstandere hører ikke hjemme i et oplyst demokrati som det danske.

  Men allerede Bosses løgn om, at de syriske migranter var veluddannede og let ville kunne få job i Danmark, burde have medført, at de seriøse medier sortlistede hende.

 4. Af bjarne hansen

  -

  Folkepensionisterne er blevet snydt igen, for V, K, LA, R og DF vil hellere lefle for de rige. Patienterne, voldsofrene, de arbejdsløse og hjemløse snydes hele året, for både blå og røde politikere fører sig frem med asocial politik. Man dyrker migranterne og håner danskerne. Der jo finder sig i alt.

 5. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Nye Borgerliges pricipprogam må være lavet i en champagnerus. Intet under, at de kalder det et princip. Principprogram er, hvad man ville lave, HVIS man KUNNE. Et gummiprogram. De adskiller sig på ingen måde fra andre partier, de er bare de mest fremmedfjendske. De er større i munden.

  Deres indvanderpolitik har ikke en gang på jorden, af den enkle grund, at en stor del af indvandrerene er danske statsborgere.

  Hvor vil NB smide førtidspensionerede danske statsborgere med anden etnisk bagrund end dansk hen? Nye Borgerlige går altså ud fra, at de kan smide danske statsborgere ud af landet. Hvem ville tage imod dem? Hvad er det for et samfund NB vil skabe? Et racerent Danmark? Alt tyder mere på, at de er et parti, der skal i Folketinget for at hyppe kartofler for de rige, som har deres på det tørre, i skattely. De har bare glemt finanspolitkken i principprogrammet. Danmark er et land, der er bundet af internationale konventioner, som gør at NBs politik ikke er realistisk. Hvis man effektuerede deres politik, ville Danmark fremstå, som en bananrepublik. NB er en distanceblænder af dimentioner og politikken er lokkepolitik, som siger, stem på mig.

  Hele politikken med, at hæve indvalidepensionen er et lokkemiddel for dem, der er på invalidepension. Den siger, stem på mig.

  Det sjove er, at de mennesker, som NB vil af med, indvandrere på førtidspension mm. og, som er danske statsborgerere, vil lukrere på Nye Borgerliges forslag til nye satser på førtidspensioner. Vi de virkelig forbedre økonomien for indvandrere på invalidepension, eller regner de med, at de kommer af med netop disse mennesker. Her er der noget, der ikke hænger sammen. Dette er en ejendommelig finanspolitik. Hvad med de arbejdsløse? Skal de gå for lud og koldt vand, eller skal de også eksporteres til andre lande? Indvandrere, der ikke er danske statsborgere og flygtninge kan de ikke smide ud, med mindre de kriminelle. Hvem skal tage imod dem. Krigshærgede lande? Nej.

  Hvad har NB på hjerte? En fremmedfjendsk politik, der graver grøfter mellem befolkningsgrupper, med en fuldstændig urealistisk finanspolitik. Vær så god og spis.

 6. Af jan ulrik friis

  -

  Intet ondt i at alle islamisterne sendes hjem til deres islamistiske hjemlande, det er den rigtige løsning, det allerbedste for alle parter, Danmark nemlig ved at blive en røverhule, vi kan sagtens tage ind flygtninge, men aldrig islamister, og aldrig fra Mellemøsten eller fra Afrika.

  Hvem tåler at hører flere tårevædede beretninger om islams “fortræffeligheder” hvem orker mere løgn!

Kommentarer er lukket.