Vermund – slange eller fægtemester

Af Kathrine Lilleør 106

”Slange” har Stine Bosse skrevet på sin væg under et billede af Pernille Vermund. Ikke andet. Bare det ene ord. Det er Vermund selv, der i sin tale på Nye Borgerliges årsmøde i dag nævner det, som et sigende eksempel på den mur af argumentresistens Nye Borgerlige bliver mødt med.

Taletid har Vermund fået. Bestemt. Men bliver hun refereret for det, hun faktisk siger – eller bliver hun refereret for det, man forestiller sig, at hun siger? Mens man spørger sig selv, kommer her et par smagsprøver fra hendes tale og udtalelser i forbindelse med årsmødet.

Nye Borgerlige har tre ultimative krav til en ny statsminister: Stop for al asylbehandling i Danmark. Alle udlændinge skal forsørge sig selv. Alle kriminelle udlændinge udvises efter første dom. Punktum. Ingen ny linje.

Asylpolitikken er Nye Borgerliges første og primære og altoverskyggende anliggende. Pernille Vermund mener, at Venstre og Dansk Folkeparti svigtede Danmark, da man ikke lukkede grænserne og lukkede for asyl, da Merkel lukkede op i 2016. Konsekvenserne er, ifølge Vermund, uoverskuelige og langvarigt ødelæggende.

Her kunne hun være stoppet, hvis Nye Borgerlige alene var et gammeldansk indvandrerkritisk parti. Men tror man det, har man gjort sig for hurtigt færdig med partiet. Nye Borgerlige har adskillige bud på såvel økonomiske som strukturelle omlægninger, der låner tankegods snart fra Liberal Alliance, snart fra Venstre og Socialdemokraterne.

Den mest vidtgående vision er uden tvivl forslaget om borgerløn i kombination med tankerne om førtidspension. Alle skal have kr. 6.000,- i løn, børn kr. 1.500,-, fra staten som modregnes i vores indkomst. Et socialt sikkerhedsnet, der skal gælde ubetinget alle borgere. Så man ikke har meget, men dog noget, hvis man skulle miste sin indtægt i en periode. Dertil kommer indførsel af førtidspension på kr. 25.000,- månedligt for enlige og kr. 20.000,- for samboende. Det sidste ud fra den opfattelse, at kan man ikke arbejde, skal man heller ikke tvinges til det. Forudsætningen for førtidspensionen skal alene hvile på en vurdering fra en uafhængig læge. Alle jobcentre skal derfor nedlægges, for de hjælper alligevel ingen og gør kun tilværelsen uværdig for mennesker, der i forvejen er syge. Vermund er blevet konfronteret med, at et sådant tiltag vil koste 3 mia. kr., hvortil hun replicerer, at det tankevækkende nok er stort set det sammen beløb, som det koster at holde jobcentrene kørende. Begge forslag grunder i opfattelsen af, at vi skal have mere frihed og mindre stat. Frit oversat til mindre offentlig sagsbehandling og kontrol.

Nyt og frimodigt. At det kræver et ganske solidt flertal at gennemføre, stopper tydeligvis ikke Nye Borgerlige i at tænke højt. Og stort.

Af rædsel for ikke at kunne holde, hvad man ønsker sig, tænker de gamle partier meget sjældent højt. Derfor kan det være sværere end svært at skelne det ene parti fra det andet. Her kan ubetinget alle i det politiske landskab lære noget af Nye Borgerlige. Ja, det bliver de tvunget til.

For det er ønsketænkning at tro, at man kan reducere Pernille Vermund til en slange. Vermund er snarere en fægtemester, der tager en handske op, som de andre har ladet ligge og flyde. Alle andre politiske partier bliver her udfordret så knivskarpt, at de vil blive tvunget til at skærpe deres synspunkter og tage kampen op. Til glæde for alle. Uanset partifarve.

Det skal Nye Borgerlige have stor tak for.

 

 

 

 

106 kommentarer RSS

 1. Af Peter sørensen

  -

  Det borgerlige syndrom “næger at blive klogere” er en evig sandhed. Om man ønsker at kalde jer slanger står da en frit for?

  Nyeborgerlige er gammelborgerlige populisme blot. Ingen nye boller på “far” her!

 2. Af Peter sørensen

  -

  Nye borgerlige er nye df blot. De tilhører LA, og som de vil de aldrig støtte en stram indvandring.

  Det er borgerlig slangepolitik.

 3. Af Bjarne Skov

  -

  Man flygter fra det helvede man har skabt for sig selv op igennem Europa – indtil man finder et sted man godt kunne tænke sig at bo – hvorefter man henvender sig til de sociale myndigheder og afkræver dem socialydelser.
  Dernæst påbegynder man at genindføre det helvede man først flygtede fra.
  Pernille Vermund – “Helliget vorde dit navn”.

 4. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Ja Jan jeg har været partner i et firma i mange år og har ligeledes undervist arkitekter. Derfor kommer jeg med hårde kommentar om hjemmesidens og tegningernes kvalitet. Ja jeg kunne sagtens fremlægge mine skattepapirer. Nu er det ikke sådan, at jeg forlanger mennesker udvist fra Danmark i håbetal og jeg stiller heller ikke op til valg. Det vil sige jeg beder ikke om at blive stemt på og jeg søger ikke et folkeligt ombud. Det gør PV. PV kritiserer indvandrere for ikke at yde. Derfor spørger jeg, hvor meget har PV selv bidraget til dansk økonomi? Har hun egentlig bidraget? Det står selvfølgelig PV frit for at forlange noget af andre og ikke selv yde. Det kaldes dobeltmoral. Vi bor i et demokrati. PV har lov til at synes hvad hun vil og jeg kan synes om hende hvad jeg vil.

  NB er et parti, der støttes af danske rigmænd i Schweiz. Hvorfor vil mennesker, der har valgt Danmark fra, af skattebesparende hensyn, stifte partier i DK og styre pengestrømmen fra Schweiz og derved styre partiet? Jeg finder det udemokratisk. Måske er PV og Peter Seier Christensen bare lønnede gallionsfigurer i stævnet på L.S.Christensens skude. Man bliver usikker på, hvad det hele går ud på. Bare fordi et mennske er milliardær behøver vedkommende ikke nøvendigvis at være særlig dygtig til at lede et land. Se bare Trump. Jeg kan ikke lide NBs politik, som splitter og river det danske samfund over. NB skaber angst og utryghed hos alle og spiller befolkningsgrupper mod hinanden. Det betyder ikke, at vi ikke skal forlange en større indsats og loyalitet fra nogle indvandrere. Jeg bryder mig ganske enkelt ikke om NBs herrefolksmanér og deres polariserende politik.

 5. Af Bjarne Skov

  -

  I øvrigt en ganske interessant neologisme som Hr. Harald Kristiansen her fremlægger – “håbetal”, så ingen anklager dig for mangel på nytænkning.
  Det vi anklager dig for, er at KLYNKE!
  Du anviser ikke en alternativ brugbar vej – det gør Fru. Pernille Vermund!

 6. Af peter sørensen

  -

  SLAN.GEN Og hyk.lerdronningen PV, tager ingen naturligvis seriøs.

  Hun bliver blå bloks undergang ved næste valg. Kommer under spærregrænsen. Så ja, please Skov, stem på hende.

  En stemme på hende, er som en stemme på DF..Mange flere indvandrer til landet, som er det blå blok altid ønsker til at løndumpe. “Borgerlig” betyder på nutidsdansk- “indvandrervenlig”..

 7. Af Gert Hansen

  -

  Bjarne Skov 11:47:

  En meget præcis fremstilling af situationen i disse år.

 8. Af jørgen petersen

  -

  At komme igennem med kritiske og dybtgående analyser af hvad nomenklaturaen har gang i, er yderst besværligt eller umuligt.

 9. Af jørgen petersen

  -

  Sandheden om det danske folks situation bekæmpes med hetz, fortielse, bortforklaringer, bluff og c en su r. Demokratiet er på vej mod udslettelse.

 10. Af jørgen petersen

  -

  De politiske partier og tv-stationerne mv. har svigtet deres eget folk og land. Det har haft katastrofale konsekvenser. Og millioner af danskere er nu på vej ind i en dyster , tragisk og voldelig fremtid.

 11. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Jørgen Petersen
  Så længe folk, der ikke har fattet en centimeter af, hvad der foregår, poster konspirationsteorier og dommedagsprofetier ud i metermål er censur en nødvendighed.

  Det er sørgeligt og beklageligt, men da det åbenbart er jer umuligt at sætte grænser for nonsens, må andre gøre det for jer. Den hjælp bør I være taknemmelige for.

  Alternativet er at afvikle ytringsfriheden, og det er der vist ikke flertal for – endnu. Men det skal nok komme. I arbejder jo støt for sagen.

 12. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Niels Larsen
  Ikke et ondt ord om Stalin. Uden mit store forbillede havde Europas fører og kejser i dag båret hædersnavnet Adolf, ligesom dit forbillede.

  Jeg forstår din skuffelse over tabet, men mon ikke du kan finde et andet føreremne af den karat at hylde i det borgerlige Danmark. Dansk folkeparti har et stort udbud – ligesom NB, LA o.lign.

 13. Af Niels Larsen

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN

  Ikke andet end onde ord om massemordersvinet Stalin – han fik aflivet endnu flere uskyldige mennesker end Hitler formåede. Udover at han trælbandt hele Østeuropa.

  En helt igennem beskidt fyr.

  Og så fik forræder Merkel et spark over skinnebenet ved det østrigske valg. Det begynder at se sort ud for mangfoldighedsprojektet. :-)

 14. Af Hr. J... Hansen

  -

  Undertegnede er helt enig med Orla og søre nsen.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Harald – hver fugl synger med sit næb – og sådan skal det bare være. Jeg reagerer blot, når jeg synes, der er lidt falske toner i fugle kvidren . . . .

 16. Af Anders Sørensen

  -

  Det er naturligvis svært at fatte, at et parti kan anvise en udvej både ud af det multikulturelle mareridt og den socialistiske fattigdomsfælde.

 17. Af Jan Johansen

  -

  Heldigvis er der rigtig mange mennesker, som er kommet til Danmark med gode hensigter. De glider helt naturligt ind i vores hverdag og får relativt hurtigt et sted at bo – naturligvis med lidt hjælp. Vi ser dem i forskellige sammenhænge og glæder os over, hvor fint de er faldet til. Dem er der altså mange af, og mange af dem er faktisk positivt indstillet m.h.t. at arbejde og er faktisk i gang med et eller andet foreløbigt (måske en uddannelse) med et ønske om at finde et eller andet mere permanent arbejde på sigt. Andre med en uddannelse bag sig finder ret hurtigt frem til en levevej for sig og sine og ser ud til at trives. Det er da herligt, men desværre er der nogle, der aldrig fik fodfæste i dette land. På grund af en forfejlet integrationspolitik her i Danmark, blev de henvist til lukkede enklaver, hvor de og deres børn naturligvis havde glæde af hinandens støtte og muligvis også omsorg fra nogle voksne, men uden nævneværdig kontakt med den øvrige omverden, altså uden nævneværdig kontakt med danske børn og voksne. Det var en eklatant fejl og ikke mindst over for de mange børn, som skulle forsøges integreret, dels i deres førskoletid og sidenhen i den danske folkeskole. Flere af dem havde sikkert problemer i deres skoleforløb og klarede sig vel ikke særlig godt ved afgangsprøverne efter 9. eller 10. klasse, men der er heldigvis undtagelser. En del unge med anden baggrund end dansk klarer sig faktisk ganske godt på de videregående uddannelser. Efter sigende drejer det sig især om de unge piger, men retfærdigvis er der også en del unge drenge iblandt. Det er da positivt, og mon ikke forældrene til disse og ikke mindst de unge mennesker selv har det godt med denne succes. På trods af denne kendsgerning er der desværre alvorlige problemer med forskellige grupperinger blandt især unge med anden etnisk oprindelse end dansk. Det betyder ikke, at unge med dansk oprindelse ikke også er repræsenteret i denne statestik, men uanset hvad, så er det vel ikke så mærkeligt, at store dele af den danske befolkning undrer sig over, hvad det er, der foregår blandt nogle unge grupperinger og sågar også blandt mere modne af slagsen. Det er ganske få, der ødelægger det for de mange, og naturligvis må vi have lov til at lægge afstand til dette. Det har ikke en pind med racisme at gøre. Det er så groteske optrin, vi har med at gøre, at man skulle tro, at det er løgn, men det er det ikke. Hvorfor i alverden skal vi finde os i dette? Vi må ha’ sat en stopper for det vanvid, og vi skal i hvert fald ikke ha’ flere eksperimenter i gang, før vi har fået styr på den største fiasko for Danmark i nyere tid!

 18. Af Niels Larsen

  -

  ANDERS SØRENSEN

  Venstre side har da tilsyneladende svært ved at fatte, at multikulturalismen har fejlet og bliver afvist. Nu senest i Østrig, hvor modstanderne står til 58% af stemmerne. :-)

 19. Af M Jørgensen

  -

  Den Marxistiske- leninistiske ideologi havde udover Stalin også Mao, Kim il sung og Pol Pot som erklærede tilhængere- historien har vist at det er ikke det verdenssyn der er brug for.
  Det samme kan man sige om den ideologi der banede vejen for en Hitler og hans syge tanker om den perfekte verden.
  Begge ideologier har millioner af uskyldige liv på samvittigheden – så hvem ønsker en gentagelse disse.

 20. Af Niels O

  -

  Der er ikke noget som små nationalister, der elsker deres små førertyper, som bare er gode til at råbe op.

  Set ofte i verdenshistorien.

 21. Af carsten frederiksen

  -

  j ør gen vil ly mad sen forstår vist ikke forskellen på manipulation og “politisk korrekt” c en su r……… og frasortering af debatsabotører, net-trolde og uhum ske særlinge, der bryder debatreglerne og aldrig leverer kvalitet og argumenter, men kun vås, misinformation og perfide personangreb.

 22. Af Lars Petersen

  -

  DE NYE BORGERLIGERE HAR NOGLE GODE ELEMENTER, MEN DESVÆRRE OGSÅ EN BASIS-LORT.

  OVERFLADISK KONKLUSION:
  Da partiets skattepolitik, fortsat bygger på den komisk misforståede idé, at skatten sidestilles
  med tyngdekraften, sådan at forstå, at man dumt tror, at ned er ned, i relation til skat, så vil de
  fleste af partiets intentioner, ikke kunne honoreres, da skatten stik modsat, tordner i vejeret.

  “DERFOR TORDNER SKATTEN OP, NÅR DEN SÆTTES NED I DANMARK”
  Problemet som evig altid er, at “hovedparten af aktiviteten i Danmark”, bygger på skatter og
  afgifter, hvad enten vi taler medica virksomhed, klassisk offentlig virksomhed, dets utallige
  offentlige leverandører, (tilmed i 5 led bagud, grundet almen drift mv.), såvel skatteorienteret
  salg, og andre skatte-subsidierede aktiviteter, hvortil hovedparten bl.a. er fejlregistreret som
  værende af privat karakter, skønt her som oftest er tale om semi-offentlige aktiviteter X utal.

  MERE OMKRING DEN SKIDE SKAT:
  Sættes skatten statisk ned, (altså fra centralt hold, gældende alle), så vil skattens lønnede,
  indlysende betale 1:1 mindre af skatte-lønnen i retur til samme statskasse som markedets
  underlagte tvangs-finansierer, hvorpå en statisk nedsat skat, bebyrder markedsindtægten.

  Går man det funktionelt igennem, (hvilket jeg dog skal holde fra mig her), opnår skattens
  lønnede, 4X undertrykkende fordele over markedets underlagte, hvortil “DEN REELLE SKAT”,
  da også galoperer i vejeret, som dog ignoreres via. mindre value, for det skatten betales til.

  Endelig duer strategien ikke, da kun få, (gennem de sidste 45 år) ej køber budskabet, idet folk.
  netop lever af skatten, hvortil den ene del gøres kunstigt fattigere, og anden kunstigt rigere,
  sjovt nok uden den fattigere gruppe fatter en skid, (grundet en generel svag lorte intelligens),
  hvilket vil sige, at idioterne, fortsat kalder på velfærd, da skattens leverede, sælges som gratis,
  og da idioterne er blanket af via tvangens manifest, og derfor er i mangel på likvider, som ses
  solgt på budskabet om, at man tager fra de rige, nå ja, så skriger idioterne på mere velfærds,
  hvorpå de ikke bare dræner dem selv, men ligeså undertrykker den reflekterende del af folket

  Dermed har den mere reflekterende del af befolkningen hele to grupper imod sig, tællende:
  tvangens vindere, plus tvangens tabere, (ovennævnt ridset op), plus journalisten, som evig,
  og ubetinget fabrilsk altid, kun henter sig selv, og andre tvangs-vindere ind foran alle andre,
  hvilket dermed giver det indtryk, at DanskerNØ, vil velfærden, skønt de fleste er stinkende
  systemisk inhabile, samt informationen mht. hvad som reelt foregår, ses 100% undertrykt.

  DERFOR.. NYE, ELLER GAMLE BORGERLIGE, (OG ANDRE).. TIDEN ER TIL EN NY STYREFORM TAK.

 23. Af carsten frederiksen

  -

  Er iøvrigt meget enig med J P 15.25, for det er trist at c en su ren er så massiv/emsig/nidkær, at det er nærmest umuligt at sætte indlæg på som beskriver hvad man i velfærdsstaten kan blive udsat for af magt mis brug/brutale og grufulde overgreb/bar ba risk vanvid.

 24. Af carsten frederiksen

  -

  Er iøvrigt meget enig med J P 15.25, for det er trist at c en su ren er så massiv/emsig/nidkær, at det er nærmest umuligt at sætte indlæg på som i detaljer beskriver DEN VOKSENDE MÆNGDE AF SVIGT, TRUSLER OG FORBRYDELSER.

 25. Af Rikke Nielsen

  -

  Hvornår meldte du dig ind i Nye Borgerlige, Kathrine Lilleør, siden du har så travlt med reklamerne?

  Om Vermund er en slange eller ej, må være op til den enkelte at afgøre med sig selv. Jeg er mere bekymret for den fremmedfjendske tale fra typer som Martin Henriksen og Naser Khader – Vermund er slet ikke relevant pt og bliver det forhåbentlig aldrig.

  Med 6000 kr om måneden i Borgerløn, er der godt nok mange på overførselsindkomst, som kommer til at miste tusindvis af kroner hver måned.

 26. Af carsten frederiksen

  -

  VELFÆRDSSTATEN ER VED AT BLIVE SMADRET TIL UKENDELIGHED. DET NÆSTE BLIVER AT DE RADIKALE OG SKABSRADIKALE OFRER FÆDRELANDET, FOLKESTYRET, FAMILIEVÆRDIERNE OG FOLKESUNDHEDEN MV. FOR AT REDDE AFRIKA OSV. DE FLESTE DANSKERE VIL BLIVE OFRE FOR DE TOSSEGODES VANVITTIGE IDÉER.

 27. Af carsten frederiksen

  -

  V og K, DF og SF osv. har ansvaret for enorme forringelser på sundhedsområdet, på kriminalområdet, på familieområdet…… og de har også ansvaret for de kolossale skandaler mht. lov og orden, mht. angreb på privatlivet, angreb og overgreb på arbejdsløse, hjemløse, gamle, børn og unge, boligsøgende, voldsofre, bilister osv.

 28. Af carsten frederiksen

  -

  Oveni har de nedsparet og forringet infrastrukturen og den offentlige service. (postvæsnet, skolerne, vaccinefabrikken, seruminstituttet, motorkontorerne, sundhedsstyrelsen, ambulancerne, lægeklinikkerne, hospitalerne, skadestuerne, politiet, forsvaret, DONG osv., osv., osv.) (med utallige ulykker og tragedier til følge)

 29. Af H Nielsen

  -

  Hvem er Stine Bosse???

 30. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er Kathrine blog oplæg rimelig “falsk”, forstået på den måde – at følgende er revet ud af en større sammenhæng:

  “Den mest vidtgående vision er uden tvivl forslaget om borgerløn i kombination med tankerne om førtidspension. Alle skal have kr. 6.000,- i løn, børn kr. 1.500,-, fra staten som modregnes i vores indkomst.”

  Men det er umuligt at vise link – henvise til fakta – på denne blog. Google derfor selv Nye Borgerlige principprogram og læs lidt om “basisydelse”. Så debattører ikke bare karter rundt i total uvidenhed.

  PS: Dermed ikke være sagt at jeg er enig i NB basisydelse. Men jeg kan godt lide, når man diskuterer ud fra fakta – og ikke bare fiser rundt med en ½-vind!

 31. Af Lars Petersen

  -

  @ Rikke Nielsen.

  “Med 6000 kr i Borgerløn, vil mange på overførsel, miste tusindvis af kr. hver måned” (red.).

  Det har du fuldstændig ret i, men til gengæld vil partiet overføre andres penge til følgende:

  * Enlige førtidspensionister. – Nuværende sats: 18.412 kr.. pr, måned.
  * Nye Borgerlige, vil løfte satsen til DK snitløn af 25.000 kr. pr. måned. (Skatteløft::+ 6.588 kr..)

  * Samboende førtidspensionister – Nuværende sats: 15.650 kr.
  * Nye Borgerlige, vil tvangs-løfte satsen til 20.000 kr. pr. måned. (Skatteløft::+ 4.350 kr.)

  At groft sagt samtlige af disse PTSD førtidspensioner, er henledt til fake migranter og anden,
  som stort set er trådt direkte ud af flyveren, og harfået sig et sådan førtidspensions bevis),
  uden nogen form for optjening mv., er altså hvad vi kan forstå Nye Borgerlige vil forgylde..

  I øvrigt er der 209.000 af slagsen, men da disse førtidspensionister, også har enten mor/far,
  søskende, og eller samboende, og/eller voksne børn, taler vi derfor om en vælger-gruppe
  på mindst 600.000 personer, (som journalisten bliver ved at lade foreningerne tale uden om),
  da journalisten er en del af en i øvrigt fuldt åben sammensværgelse med foreningerne…

  SÅ mere gammelt skatte(s)vin, på samme systemflasker, mere ødelæggende stimuli fra altid
  samme, i øvrigt voldsomt dårlige kandidater som søger ind i tinget, så nye borgerluge bør
  når alt kommer til alt, nok kalde sig forstende borgerlige af navn, intet som helst af gavn..

 32. Af T. T. Nielsen

  -

  “Jan Petersen” man behøver ikke at have læst mange af dine indlæg for at konstatere, hvor uvidende og simpelt, du opfører dig. Jeg begriber ikke, at en så tarvelig person får lov at fylde så meget hos Berlingske, din eneste ekspertise synes jo at ligge i henvisninger til tvivlsomme sites og porno. Du matches fint af den ligesindede Harald Kristiansen, og mon ikke det er en andet af dine falske identiteter.

  Heldigvis har den altid beherskede og nobelt tænkende Thomas Larsen nu forfattet en artikel om Pernille Vermund, der er et plaster på tarvelighederne på Berlingskes blogs, hvor pastor Lilleør blot har skrevet om det positive i at en ny spiller på banen kan give en ny dynamik til det politiske hold. Dette fik Harald Kristiansen til at sidde oppe om natten for at rakke ned på Pernille Vermund, sjovt nok på samme tidspunkt som “Jan Petersen” gjorde det samme og de fleste sov. Harald Kristiansen har flere ting tilfælles med “Jan Petersen”, han kan heller ikke beherske sine mindreværdskomplekser overfor kvinder. Man mærker, at størstedelen af debatdeltagerne er vokset op på venstrefløjen, her er kun et par borgerlige deltagere. Læs Thomas Larsens artikel “Chikane mod Vermund er et anslag mod folkestyret”. De, der er vant til at hente oplysninger om embedsmænd, forretningsfolk og virksomhedsejere på nettet, kan hurtigt konstatere, at der ikke findes en R. Harald Kristiansen.

 33. Af Lars Petersen

  -

  PS. FIK DESVÆRRE IKKE FØLGENDE GULDRANDEDE POLITISKE HÅNDVÆRK MED..

  Ser man nærmere på Nye Borgerliges partiprogram, hvor her er flere gode ting efter min smag.
  så ligger her også en anden skatte eksploderende liderlighed gemt, (altså for de piv blinde)..

  Det er nemlig sådan, at nye borgerlige, vil skrue tiden tilbage, til hvor de praktiserende læger
  med lind/rund hånd, atter vil kunne tildele livslange førtids-beviser til folk og fæ, hvortil man
  skal forstå åbningen for næstfølgende, ligeså allerede velkendte problematik, i form af pænt
  veludbyggede netværk; startende fra Dansk røde kors, venligboer segmentet, bugtende over
  integrations-industriens folk, hvor Hassan kanaliseres over til de mest rundhåndede læger..

  Det var bl.a. en af de absolutte bevæggrunde for at man greb politisk ind, og deraf lod andre
  komme ind over, for efterfølgende de facto at afskaffe lortet; (minus Hassan´s fake PSTD).

  Med andre ord, kan man sige pænt goddag til de tre herlige psyk favoritter, tællende disse:
  1. Panikangst – 2. Funktionel lidelse – 3. Førnævnte PSTD, (kun forbeholdt Hassan & Co.).

  Disse vil igen PROMTE udløse fake førtid, PLUS 33% oven i hatten kan man forstå, hvilket
  nok skal blive et sandt festivitas, men så vælges Nye Borgerlige også ind, plus de tilmed
  får deres egen udvidede vælgerbase, (bare spørg DF de kender strategien fra den kant)

  OG KAN VI SÅ FÅ EN HELT NY STYREFORM, SOM ER DEMOKRATISK/DYNAMISK FUNGERENDE

  og så LOVER jeg ikke at forstyrre din blog mere for denne omgang.. mange tak…

 34. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke lige, hvem T. T. Nielsen er. I øvrigt burde en sådan id slet ikke optræde på Berlingske blogs iflg Berlingske egne regler:

  “indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne – bliver slettet”

  Men Berlingske blogs kommentar spor er desværre konstant præget af en håndfuld fakes, der egentlig burde være rimelig nemme at høvle ud. Det ville unægtelig gøre debatten lidt mere seriøs og interessant at følge – og kommentere.

  PS: Google i øvrigt emnet “hverdagens psykopater” – giver mange gode rettesnore.

 35. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så har østrigske vælgere tilsyneladende fået nok af gryderetten – godhedsindustri, menneskesmuglere kommunister, socialister, muslimer og islamister – der er muligvis stadig lys for enden af tunnelen!

 36. Af Stine Bosse

  -

  Jeg ved ikke om præster stilles særlige krav, men da det i sidste ende alene er Gud, der ifølge ham selv, må dømme, så lad det være ved ytringsfrihed for alle.

  Jeg har íkke skrevet “slange” unger PV’s billede på min Væg. Jeg har delt en omtale af N B’s støven rundt efter sensationer på Nørrebro. Under min deling på Twitter, skrev jeg “slanger”. Det handler om den præcise adfærd. Hverken mere eller mindre. Det ved P V godt! Synd at præster af forhåbentlig god mening hopper på den type avanceret “fake news” eller manipuleret nyhed.

 37. Af Tit Nielsen

  -

  Den med slangerne er meget tynd, skønt slanger er der nok af.

  ”Jan Petersen” hedder Kim Poulsen. Når man er sammen med ham taler han hele tiden sjofelt om kvinder. Han har studeret edb på universitetet ovre i Århus hos Agf-formanden som er slyngven med Lars Fournais kendt fra mange sager og sminkede tal som Berlingske har skrevet om. De to Agf’ere bruger siden mange år den gamle biskop som endnu en slyngven. Det er ikke den samme Fournais som Lars Seier Christensen er kompagnon med det snerper bare, og NB har jo også sin Fournaise. Fournaiser er her og der, hvor der er magt og penge og noget med skat.

  Kim Poulsen er nær ven af den nationalkonservative Uriapostens ejer og styrer hans edb. Kæresten til Uriaspostens ejer sidder på et usikkert nationalkonservativt DF mandat i folketinget og er i fare for at ryge ud, hvis konservative NB ryger ind. Hun hedder osse Pernille. Kan I se mønsteret? Hvis Pernille nr 2 ryger ud af folketinget, skal hun igen hjem og være dagplejemor. Svinere mod Pernille 1 er nok ikke uvelkomne. God efterårsferie.

 38. Af R. Harald Kristiansen

  -

  T. T Nielsen
  Du lyder til at være en af Pernille Vermunds tro væbnere. Alt godt for det og fordi vi har et demokrati i Danmark, står det dig frit for at beundre Pernille Vermund, som det står mig frit for at se ned på hendes rigmandsparti og al hendes dybt usympatiske politik, som jeg ser svælge i menneskets nederste lag.

  Jeg er dog noget overrasket over at Berlingske agerer som støtteavis for Nye Borgerliges politik. Den ordentlighed, som de Konservative oftest har fremvist, den ordentlighed har NB med PV og PSC slet ikke. For mig at se er NB et demagogisk superliberalt politisk parti, som taler de superriges sprog. Vi hører den ene yderligtgående personage efter den anden blive repræsentanter for partiet. Sidst i Jylland. Det vækker bekymring. Mennesker, der har været medlemmer af det aller yderste højre.

  Jeg er absolut modstander af de autonomes adfærd overfor PV på Toga. Det giver kun vand på hendes mølle og hun bliver derved et OFFER.

  Pernille Vermund er ikke et offer, De fattige og indvandrerne i Danmark vil blive offre for hendes politik. Jeg er ligeså forarget over det, der er sket på Toga, som af PV hykleriske færd til det Ydre Nørrebro. Et mediestunt, som kun havde et formål, at sværte en befolkningsgruppe til. Pernille er en splitter, ikke en samler. Ligegyldigt, om vi måtte synes, at ikke vestlige indvandrere ikke bidrager til samfundet, så er hendes politik ikke menneskeværdig. Der skal andre midler til end stokkemetoden. Den vil kun give yderligere konflikter.

  Jeg er en kvinde, jeg har ingen forbindelse til Jan Petersen og jeg har absolut ingen respekt for Pernille Vermunds fagligt, eller politiske kompetencer. Pernille Vermund og Peter Seier Christensen fremstår for mig som værende lobbister og repræsentanter for den rige broder Lars Seier Christensen.

  Som ny spiller i politik og med så yderligtgående politiske holdninger, må hun vænne sig til at få svar på tiltale.

  Pernille Vermund må lære at blive målt og vejet, som politiker og som det hun er, rent fagligt og i særdeleshed som politiker.

  En anstændig politiker bliver behandlet anstændigt, dem der kører på kanten, må nødvendigvis regne med kritik. Det er demokratiets inderste væsen.

 39. Af R. Harald Kristiansen

  -

  T.T Nielsen og Tit Nielsen.
  Jeg er ikke politiker. Jeg hedder Rosa. Jeg har ikke tid til at svare yderligere. Jeg har et arbejde at passe. For godt år siden blev jeg truet her på bladet og en bil holdt udenfor min bolig i en uge, derfor skriver jeg ikke længere i mit eget navn, men jeg skriver kun som R. Harald Kristiansen og har intet med Jan Petersen at gøre.

 40. Af Henning Svendsen

  -

  En uafhængig læge -men en læge er jo afhængig af sine kunder !der kommer 12000 tusinde ned foret pr år for hvert navn der står i Lægens kartotek-så Lægen samler på kunder af alle slags og hvem kontrollere om patienten er død eller flyttet-her kunne der spares penge som alene kunne finansiere den nye borgerløn,for halvdelen af disse privatlæger er kun en Varmestue,men Nye Borgerlige er vel ligeså naive som alle de andre på Borgen-og jeg tror kke hun har noget der kan flytte ret mange vælgere Medmindre hun rammer dem lige i hjertekulen på valgdagen og det kunne være en Spadseredragt i den rigtige farve eller en ny hårstil for kvinder stemmer med deres øjne-se bare denne slikkede type som er valgt i Frankrig.

 41. Af Niels Larsen

  -

  Det er med stor tilfredshed, at jeg noterer valgresultatet i Østrig.

  Gid Kurz fik sin politik igennem i hele EU, så “flygtningene” alle til hobe blev returneret til Afrika.

  Kun et meget lille fåtal af dem har det mindste krav på asyl – og det bør de få opfyldt i form af et lejrophold i Afrika uden den mindste mulighed for at nå til Europa.

  Vi har IKKE ansvaret for andre verdensdeles mennesker!

 42. Af M Jørgensen

  -

  Lidt om døgnfluer
  Døgnfluer er en orden af insekter der på verdensplan kan mønstre 2000 forskellige arter, heraf er de 200 arter registreret i Europa , 43 arter er observeret i DK.
  De er karakteriset ved kun at leve i kort tid, deraf navnet døgnflue. Navnet bruges også i overført betydning, i andre sammenhænge.
  Om vi her i DK , kan føje en ny art til de allerede eksisterende, må tiden og et valg vise.

 43. Af Helge Nørager

  -

  PS, slanger eller ej.

  Kurdiske tropper bevæbnet og trænet af USA er i seriøs kamp med tanks og tunge våben mod.
  Irakiske elite tropper bevæbnet og trænet af USA som angriber med tanks og tunge våben.
  De Irakiske tropper er dog også støttet af Iranske paramilitære tropper.

  Gætter på at Kurder igen igen er lus mellem to negle.
  Og USA har igen sat sig for at bevæbne og træne, alle som de lyster og resultat er at udsendte USA instruktører nu kæmper på begge fronter, mod hinanden.
  Verden kan snart ikke blive mere sindssyg.

  PPS Hvem kæmper de Danske elitetropper for pt. ?
  Eller retter hvor er de udsendt ?,
  Nå men lige gyldigt hvor er Danske tropper i Irak nu måske også i krig også mod USA bevæbnede og trænede tropper.
  For støtter DK den Irakiske central regering eller de kurdere som har talt om en selvstændig stat.

  Så slanger eller ej, synes jeg at der er lidt for mange “slanger” i vores deltagelse i diverse krige.

 44. Af Helle Hansen

  -

  Du er præst, Kathrine ! Det er meget sørgeligt, at du om nogen, burde videreformidle budskabet om næstekærlighed. Vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig.
  Det gør du ikke , den omtalte slange har du desværre viklet rundt om dit hjerte.
  At du tager Pernille Vermund i forsvar og på en særdeles ynkelig måde, klandrer Stine Bosse for at anvende ordet ” slange ” i forsøget på at devaluere Stine Bosse , som netop har hjertet på rette sted, er virkelig uklædeligt for en præst.
  Hørte du Pernille Vermund anvende ordet ” Koranklodser” ?? Hvor grimt er det ?
  At nedgøre en hel religion og kaste endnu mere brænde på det muslimhad som får frit løb og taletid i alle medier.
  Man kan så håbe, at alle de som lader sig rive med på bølgen af ” muslimhad ” også lægger mærke til den økonomiske politik du og Pernille Vermund betragter som Paradis. At alle må klare sig selv , at uligheden skal øges , at fællesskabet er en saga blot og individualismen skal i højsædet. Det er ikke længere næstekærlighed, det er kærlighed til den slange der forgifter menneskets sjæl og hvor de materielle værdier er det allervigtigste.

 45. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Vermund har ligesom Kurz – og lignende tilfælde – set, at der er stemmer i fremmedfrygten. I modsætning til hæderlige politikere har hun og Kurz ingen problemer med at udnytte det fænomen, at en stor del af vælgerbefolkningen har en mangelfuld uddannelse og derfor nemme at jage en skræk i livet. Det gør hun så – og kalder det demokrati – helt skamløst.

  Problemet er ikke Vermund. Den type populister og demagoger har altid været der og vil altid forsøge sig med nemme løfter og nemme løsninger. Problemet er vort uddannelsessystem, der ikke har været i stand til at hæve niveauet udover den mest elementære paratviden som er højrefløjens ideal. Selvstændig tænkning? – Nej tak. Elevernes indoktrineringsevne er rigeligt – dannelse er skadeligt – for højrefløjen.

 46. Af Hr. J..... Hansen

  -

  AF J.O. H. – 16. OKTOBER 2017 7:58

  Undertegnede er meget enig med J.O. H.

  Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv. Eller.. :)

 47. Af Niels Larsen

  -

  HELLE HANSEN

  Din næste er ham/hende, du møder på gaden.

  Ikke mennesker i fremmede lande.

 48. Af T. Issemand

  -

  Jeg gik på toilettet efter Pernille og fy for pyffer hvor var det klamt. En tyk tåge hang over rummet i næsten en halv time efter besøget. Er det kun nationalkonservative der har en sådan høm høm og aldrig tørre sig efter besøg? Som sagt en milliard fluer kan ikke tage fejl stem NB

 49. Af kiM.. olSe...n

  -

  Danmark har ikke været det samme siden forræderiet imod rigtige danskere i 1945.
  Vi kæmpede imod de kommunisti ske asiatiske horder.
  Men blev snydt for sejren.
  Nu er vi i samme situation igen. Endda meget værre. De står i landet denne gang Det slap vi for i 1940-1945.
  Dan iel Carls en har svigtet os. Men en ny fører for os skal nok dukke op.
  Lavalderen for vi drenge skal være ti år.

 50. Af Kathrine Lilleør

  -

  Kære Stine Bosse, tak for dit indlæg. Jeg kan ikke helt se, hvilken forskel det gør. Hvis du skrev “slanger” under PV’s billede, understreger du blot, at hun og hendes er at sammenligne med det dyr. Hvordan skal man vide, at du sigter til netop en “præcis adfærd”. Slange er vel ikke noget man gør, men noget man er? Jeg kan oplyse, at der stilles nøjagtig samme krav til præster som alle andre: At man ikke fradømmer andre menneskelighed. Heller ikke dem, man i helt præcise situationer er uenige med.
  Vh Kathrine Lilleør

Kommentarer er lukket.