Luthers Hjerte

Af Kathrine Lilleør 43

Led Jahve – den rette lære og retfærdighed ind i hjertet på den kronede Kong Christian IV”. 1642, står der som en rebus omkring et stort rødt hjerte på siden af Rundetårn.

Sådan ville man ikke have skrevet før Reformationen. Jahve og hjerte i sammen sætning. Jahve kaldes Gud i Det Gamle Testamente. Jahve, fordi Det Gamle Testamente, ifølge Luther, var det vigtigste skrift i Biblen. Evangelierne var en nøgle til forståelse af Det Gamle Testamente. I Luthers Kirkepostille hedder det derfor:

Evangeliet er så klart, at det ikke behøver nogen videre udlægning, det skal blot betragtes, anskues og tages inderligt til hjerte. Og ingen får mere gavn deraf end de, der laders hjerter være stille, glemmer alt andet og retter blikket mod det. Det er ligesom med solen, der jo netop lader sig se i et stille vand og kan ses og altså heller ikke opvarme det brusende og løbende vand. Derfor, hvis du altså her vil have lys og varme, hvis du vil se den guddommelige nåde og erfare underet, så dit hjerte opflammes, oplyses og fyldes med andagt og glæde, så se til, at du er stille og lader billedet præge sig dybt i dit hjerte, for da skal du erfare under over under.

”Inderligt til hjerte”, skriver han. Hjertet er et af Luthers yndlingsord. Og med hjerte underforstår han altid Gudsnærværet i hjertet, For at forstå Reformationens anliggende må man begynde her. Inderligt. I hjertet. Det er vel den dybeste årsag til, Luthers afladsopgør. At Guds inderlige personlige nærvær i hjertet var blevet overdøvet af en udvendiggørelse af forholdet mellem Gud og menneske. I forlængelse heraf så Luther ikke Det Gamle Testamente som gammelt og fjernt, men som hovedhjørnestenen i kristendommen.

De, der hader Gud

I en sjælesørgerisk sammenhæng udlægger Luther et sted i 1. Kongebog, som jeg gang på gang selv som forkynder og sjælesørger vender tilbage til. Da Salomon har bygget sit tempel, og har bygget det mørke rum til pagtens ark, De Ti Bud, pagtstegnet mellem Gud og menneske, udbryder han:

”Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, du kan bo for evigt.

Ja-nej. Rigtigt, siger Luther, er det, at Herren vil bo i et tempelmørke for evigt. Men det er dit og mit hjerte, der er det mørke tempelmørke, ikke et tempel af mursten, Han vil bo i.

Det er ikke bare sødt ment og sagt. Det er den dybeste og mest afgørende alvor. For den prædiken evangelierne er om Kristus, det vil sige om Guds kærlighed, er henvendt til netop det afmægtige mørke i hjertet. Den kulsorte tvivl som Luther selv i sine første munkeår anfægtelser slog sig så hårdt på. I pagt med Det Gamle Testamentes Salmer, som Luther satte særlig højt. Hvorfor egentlig? Fordi her synges om den enkelte overfor Gud. Ofte klagende over Guds fravær og tilværelsens brutalitet. Man kan sige, at evangelierne er svar på salmistens klageråb. Salmisternes klager komprimeres i korsets afmagtsråb: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig”.

Et råb, der finder sit svar i følgende Luther-udbrud:

”Jeg vil dumdristigt og frit for en gangs skyld sige: Ingen er i dette liv Gud nærmere end den, der hader og skumler over Gud, og der findes ingen børn, der er ham velbehageligere og kærere.”

Det er for mig at se det reformatoriske anliggende. Et hjerteanliggende. En ubetinget og paradoksal forkyndelse af Guds kærlighed. Ja af al kærlighed. Så sand som, at kærlighed aldrig er en konsekvens af noget, du og jeg gjorde. Kærlighed er at elske uden anledning. Kærlighed er at elske, som Gud elsker. Uden forbehold og uden betingelser. Og uden årsag. ”For vi elsker, fordi Han elsker os først”, som det hedder i Fillipperbrevet.

Bøn for Majestæten

Det er denne ubetingede kærlighedsforkyndelse, som klinger med i inskriptionen på Rundetårn, som jo er en bøn.

”Led Jahve – den rette lære og retfærdighed ind i hjertet på den kronede Kong Christian den IV”. 1642

Der er blevet sagt meget hvast om Luther og demokrati, jøder og oprørske bønder. Et faktum er det også, at da paven røg ud, blev kongen stærkere. Alt sammen sandt. Men inskriptionen på Rundetårn varsler Reformationens langtidsvirkning på vores opfattelse af forholdet mellem verdslige magthavere og Gud i himlen.

Kongen har nemlig ifølge inskriptionen også ligesom alle andre mennesker et hjerte. Et hjerte, der er ligeså mørkt og skrøbeligt som alle andres. Luthers sondring mellem det verdslige og det åndelige ligger i direkte forlængelse heraf. Dengang var mænds hovedbeklædning et symbol på mandens position i samfundet. I våbenhuset skulle ikke bare sværdet men også hatte lægges, for i kirken er alle lige for Gud. Alle har hver sit skrøbelige menneskehjerte, og ingen er Gud nærmere end andre. Konge som husmand lige højt elskede.

Men igennem våbenhuset på vej ud i verden, forlener de forskellige hatte, dermed forskellige ansvar på sig. Nogle har mere magt end andre. Nogle har derfor i al deres menneskelige skrøbelighed brug for, at vi beder mere for dem end andre. Jo mere magt – jo mere ansvar – des flere bønner. Man kan sige, at Reformationen i sit anliggende fjerner den helliggørelse som herskere altid har haft tendens til at ville omkranse sig med.

Det store røde hjerte på Rundetårn taler for sig selv. Kongens hjerte. Det skal der bedes for. Må Gud i himlen lægge den rette lære og retfærdighed i hans hjerte. Må Gud i himlen lade evangelierne lyse varmt ind i kongens hjerte, så han her kan finde den særlige balance af eftertanke og frygtløshed, som giver ham mod til at træffe ikke de lette, men de svære beslutninger. Heri er intet ændret.

Hver eneste søndag beder vi i kirkerne for Majestæten, det kongelige hus, og den verdslige øvrighed – Folketinget, Domstolene, politiet. Beder om, at Gud i deres hjerter vil indgyde styrke til i den frygtsom tid vi lever i at træffe ikke de lette men de modige beslutninger. Der er en grund til, at juleenglen og påskeenglen som det første råber “Frygt ikke“. Frygt er for magthaver som for den afmægtig det mest livsødelæggende og korrumperende.

At modgå frygten i hjertet er evangeliets eneste og mest afgørende anliggende. Modgiften er tro. Tro, at uanset mørke sejrer Guds lys. Altid. Eller som Luther siger et sted: ”Tro er frygt, der har bedt sine bønner”.

Tillykke Danmark med Luther

Festtale ved festforestilling i Aarhus Musikhus i anledning af Aarhus Universitets Matchpoints fejring af Reformationsjubilæet med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen, Kirkeministeren samt Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017.

 

43 kommentarer RSS

 1. Af Arne Nielsen

  -

  Dette er jo rent drømmesprog. Kender ikke alle den der oplevelse, at man har drømt et eller andet, som man i drømmen oplevede som meget vigtigt, men som man i vågen tilstand oplever falde fuldstændigt fra hinanden i ren meningsløshed? Således også her. Hvis man leder efter en pointe, leder man forgæves. Hvorfor i alverden skulle det at bede for en monarks evner til at træffe de rigtige beslutninger hjælpe det ringeste? Det er det rene vrøvl. At bede for nogetsomhelst har aldrig hjulpet nogen med noget, på trods af, at man kan skovle sig vej gennem påstande om det modsatte. Næ, det, vi her ser i fuld funktion, er den praksis, der består i, at skal der lyves, så skal der lyves grundigt. Denne maxime har alle religioner alle dage fuldt til punkt og prikke. Det, der har bragt os vesterlændinge så langt har været at insistere på sandheden om ting, den rationelle tilgang til tingene. Jeg har bemærket mig, når jeg har talt med præster (hvoraf jeg selv har en i familien) og teologistuderende, at når det gælder viden om den virkelige verden, er denne befolkningsgruppe for det meste nummer sjok, og jeg har endvidere erfaret, at når folk fra denne befolkningsgruppe endeligt kommer til sig selv og fatter, at det er naturvidenskab, det gælder, så totalt har undervurderet opgavens omfang. Hele det teologiske område fattes i den grad intellektuelle udfordringer. Hele den teologiske konstruktion er i den grad forfattet i retning af at appellere til simple minds, at den er en hån mod det tænkende menneske. Hvis der ikke er nogen, der har opdaget det, så står vi i en masse problemer, store som små, og her hjælper ingen religiøse sværmerier, men tænkeevne og viden. Den erfaring har de religiøse fuldt og helt til gode.

 2. Af Glenn Madsen

  -

  Troen mod frygt i hjertet. Gudnærværet i hjertet. Det betyder, så vidt jeg kan forstå, at man altid er sikker på Gud bevågenhed, at, hvis man tror på Gud, så modtager man hans kærlighed. Det betyder også, at man føler en eksistentiel tryghed. Gud er med én, Gud er ens bedste ven, alt kan man betro til Gud. Kort sagt!
  Nu er jeg ikke selv religiøs, men det betyder ikke, at jeg kan have en forestilling om et eller andet guddommeligt (det har ikke nødvendigvis noget med en Gud at gøre), en vedvarende følelse af, at tilværelsen ikke er meningsløs. Da livet i sig selv, opfattet som en genetisk betinget reproduktion, er meningsløst, så må det betyde, at man anerkender en højere åndlighed, en godhed. Jeg vil ikke kalde det tro, snarere vished, en vished i ‘hjertet’..

 3. Af Glenn Madsen

  -

  En nødvendig rettelse.
  Andet afsnit:
  “Nu er jeg ikke selv religiøs, men det betyder ikke, at jeg IKKE kan have en forestilling om … ”

  Det er naturligvis en pointe, at jeg har sådanne forestillinger.

 4. Af d jensen

  -

  Nu er det jo blevet moderne at være ateist, nihilist, kommunist, feminist og pladderhumanist. Og det er moderne at mene at kristendom er vrøvl og vildfarelse. Men er troen på at alting er kommet af ingenting, ikke også tåbelighed? Og hvis man opfatter kristendom som en symbolisering af respekt og ærefrygt for de antagelig guddommelige kræfter der har skabt og udformet naturlovene og universet, så forstår man vel også at kristendommen har værdi, selvom ikke alt i evangelierne skal tages bogstaveligt. Mange ateister er kun ekkoer af tidens propaganda og tidsånd, og aner i realiteten ikke hvad de snakker om. Den nyere videnskab har de kun et overfladisk kendskab til, og ofte har de ladet sig hjernevaske af røde pædagoger.

 5. Af d jensen

  -

  Man skal altså opfatte kristendommen som kultur og som et udtryk for at man anerkender at der kan være en overmenneskelig intelligens og kraft som styrer universet. Og tilsyneladende har bøn til tider udviklet mirakler, såsom at tiden er blevet skruet tilbage, så at et menneske der var smadret efter et fjorten meter dybt styrt mod et betongulv, kunne rejse sig uskadt, mens blodpølen samtidig forsvandt.

 6. Af d jensen

  -

  Hvis man studerer hvad de hovmodige, kyniske, fanatiske, gudløse og fædrelandsløse udretter, vil man opdage at de først og sidst udretter onde og vanvittige ting. De lader sig opsluge af ideologier, røde, brune eller sorte, og derefter bliver de civilisationens og deres medmenneskers fjender. Og deres eget lands fjender.

 7. Af d jensen

  -

  Hvis man er blevet så hovmodig at man mener at man ikke skylder hverken Gud eller sit eget folk og land respekt, kan man let ende med at være både korrupt, hjerteløs
  og samvittighedsløs. Det ender tit med partier der fører sig frem med landsskadelig, menneskefjendsk og skruppelløs politik.

 8. Af d jensen

  -

  Bare læs og se hvad der sker omkring jer. I Malmø og Gøteborg osv., i Merkels Tyskland, i London og Paris osv. (hverdagsterror og rekorder i mord) I DK. (et samfund i opløsning) Se den korte, 24nyt.dk og snaphanen.

 9. Af Maria Due

  -

  Jeg synes, at talen er original og smukt tænkt og skrevet.

  Hvis Arne Nielsen leder på Google finder han sikkert omtale af videnskabelige målinger af, hvad der foregår i menneskers hjerne under bøn. Og det er godt. Man behøver ikke at være troende i gængs forstand for at bede en bøn og falde til ro med den.

  I Morgenavisen Jyllands-Posten skiftes syv mennesker til at skrive et søndagsessay, og deres indhold er meget forskellige og ofte personlige. Forrige gang var det sociologen Emilie van Hauen, der skrev om den særlige mentale tilstand, hun kom i, da hendes far døde fornylig, og hun er langt fra ene om at opleve den slags. Det var meget rørende skrevet, og det samme gælder det sidste essay, som var skrevet af professor emeritus Claus Bryld, tidligere RUC. Han er ikke troende, men af og til dukker hans barndoms aftenbøn op af sig selv.

  Mon ikke det var Christian 4., der selv fik ide’en til at dekorere Rundetårn med bønnen. Han havde det med at blande sig i alt, intet var for småt, om det så var at sørge for varme strømper til hans mange børn. Bønner var der bestemt også behov for efter det mislykkede engagement i Trediveårskrigen, som først fandt sin afslutning med Den Westfalske Fred i 1648, hvor de europæiske fyrster blev enige om ikke at føre flere religionskrige. Christian døde samme år og må have haft kendskab til, hvilke uhyrligheder han som den største af de protestantiske fyrster havde et medansvar for. Der var gode grunde til at bede for Christian.

  “Krigshandlingerne og dens hungersnød og epidemier lagde store landområder øde. I Sydtyskland overlevede kun ca. en tredjedel af befolkningen. Nogle steder tog det over 100 år, før økonomi og erhvervsliv kom sig oven på krigens ødelæggelser.” (Wikipedia)

 10. Af d jensen

  -

  De målinger og undersøgelser der påstår at tilhængere af den kristne kultur er mindre begavede end ateister, nihilister, kommunister, anarkister, feminister og venstresnoede humanister, blev i 9 af 10 tilfælde foretaget af radikale to sser og røde betonhoveder. De røde har påstået meget andet, som siden viste sig at være løgn og fri fantasi.

 11. Af Niels O Nielsen(Niller )

  -

  Og skulle jeg blande min røst, med koret her på bloggen – ak og ve alt den elendighed, da kan jeg kun følge salmisternes ordrige kor.
  “Min Gud – min Gud hvorfor har du forladt mig.

 12. Af P Andersen

  -

  Hvor folk før i tiden havde 2-5 km til hospitalet hvor deres kære var indlagt, kan de nu have 150-250 km frem og tilbage. Det er også blevet mere besværligt at komme på skadestue. Lægevagten er forringet, og ambulanceberedskabet er også forringet. Det kan være svært at ringe til et hospital. (Du er nu nr. syv i køen)

 13. Af e nissen

  -

  Ja, hvis man får brug for velfærd mv., så man selv oplever hvad der kan foregå i velfærds- eller sundhedssystemet, kan man hurtigt miste mange illusioner om det her samfund. Jeg og min familie er ihvertfald dybt skuffet over alle de negative oplevelser man kan få på kort tid, hvis man mister sit arbejde, eller hvis ens børn bliver syge. Og så har vi haft indbrud flere gange. Og nogle af mine venner er blevet overfaldet, af nogle skumle mørke typer. Sønderjylland og hele Danmark er under hastig forandring i en ildevarslende retning. DRs propaganda om “lykkelandet” er bedrag og misinformation

 14. Af e nissen

  -

  Politisk set går det jo også ad H til. Bilister og husejere plyndres ved brug af gebyrer, skatter, afgifter og bøder. Boligsøgende og hjemløse får en ussel behandling. Pensionister snydes igen og igen, så deres økonomi nu er 25% ringere end for fem-syv år siden. Danskere må om bag i køen når der uddeles jobs, boliger, pensioner og privilegier. Migranter har fortrinsret. Voldsofre hånes. Forsvarets soldater og officerer behandles dårligt. Ofre for massefyringer svigtes. Ældreplejen er utroligt ringe mange steder. Det vrimler frem med skandaler. Osv., osv.

 15. Af e nissen

  -

  Selv familieværdierne kan politikerne ikke holde fingrene fra. Skilsmissetallet er rekordhøjt. Antallet af rodløse og faderløse børn er rekordhøjt. Vi er ved at få en feministisk Big Mother Stat, hvor mændene og børnene er retsløse. Og hvor alle almindelige borgere er til grin i forhold til lovene, “reformerne” og bureaukratierne. Specielt de radikale feminister har undergravet kernefamilien, dens sammenhold, økonomi, sundhed og fremtidsmuligheder.

 16. Af Charlott Strandgård

  -

  ” Vi er ved at få en feministisk Big Mother Stat…”

  Vi nærmer os endelig visionen fra “Når vi alle bliver mødre” – et blødt og kærligt samfund, hvor enhver aggression bliver kvalt mellem Big Mothers titaniske mælkejunger.

  Du kan jo bare få et juridisk kønsskifte, eller blive islamist, hvis du hader frie kvinder …

 17. Af Lene Mahmoud

  -

  “Frygten for gud, er til rod for så meget ondskab at i denne verden over tid, at det slet ikke kan opremses her.. ”

  Der er nok få memer, der har gjort mere skade, end “guds”-memet.

  Memteorien (der er noget mere kompliceret, end den alment kendte popudgave af mem-teorien…) passer desværre som hånd-i-handske, når man skal beskrive, hvordan monoteistiske religioner udbreder sig – dvs. viruelt.

  Hvis vi ser bort fra Folkekirke-kristne, der har opfundet deres egen “disneyficerede”, komplet uskadelige og komplet ligegyldige udgave af kristendommen, så er teofobi, dvs. gudsfrygt, nok dén invaliderende fobi, der er mest udbredt blandt monoteister.

  Det allermest modbydelige ved gudsfrygt er, at de stakler, der lider af denne hæslige fobi, som regel mener, at det er deres pligt, at sprede denne fobi til andre, der ikke lider af den, evt. ved hjælp af terror og religiøst “begrundet” vold.

  De stakler, der er hårdest ramt af teofobi, hører ofte stemmer, som de bilder sig ind er deres almægtige, usynlige vens stemme.

  Nogle gange bilder de sig endda ind, at deres usynlige ven befaler dem, at slå såkaldt “vantro” ihjel, hvis de vil leve efter de er døde; de tror virkeligt, at de kan leve efter, de er døde.

  De teofober, der slår vantro ihjel for at tilfredsstille deres almægtige usynlige ven, bilder sig endda ofte ind, at de vil få et evigt liv ud af mordet/mordene, og at forbrydelserne vil give dem evig rådighed over 72 jomfruer…

  Lidelsen er desværre næsten umulig at behandle med et varigt og sikkert resultat.

 18. Af jørgen nielsen

  -

  Véd ikke helt hvad der er meningen med char lotte s kommentar. Sagen er at rødstrømperne/feministerne/”humanisterne” og de feminiserede mandlige politikere er ved at lægge Europas civilisation, økonomi, fred og sikkerhed i ruiner. Hvis man ikke tror på det, bør man sætte sig ind i hvad der foregår i Sverige, Frankrig og England osv. Se snaphanen, 24nyt.dk og you tube om merkels migrant crisis.

 19. Af ateisme fører også tit til elendighed

  -

  Til le ne mah mo ud s indlæg kan tilføjes, at både fanatisk tro og fanatisk ateisme kan føre til gangstervælde, masseterror og massemord. Det kan vi lære af både islamistiske og røde udskejelser, skildret i verdenshistorien. I både fjernøsten, mellemøsten, tyskland og kina/sovjetunionen har fanatisk og uoplyst religion/ideologi ført til at millioner og atter millioner af sagesløse mennesker fik deres liv ødelagt. Ateisme/nihilisme er lige så farlig som overtroisk/primitiv/barbarisk tro.

 20. Af Nat cohen

  -

  Af Thomas cohen – 28. oktober 2017 22:32

  “Af Ruth cohen – 28. oktober 2017 19:35

  “yaHVAD”

  Jehovas vidner nu i statskirken hvad er det næste? ;)

  “De, der hader Gud”

  Ateister hader skam ingen…Ønsker blot at i troende var lige så kloge som os andre, saglige…Religion blev opfundet af eliten for at få et underdanigt og ukritisk folk…Heldigvis er vi 90% ateister nu, og magtbeføjelsen i DK, selvom i borgerlige forsøger at mislede os på området her dagligt..

  “Bøn for Majestæten”

  Vi køber ikke dette ævl længere…Folket er for klogt lilleør..Majoriteten mener stadig at kongehuset har en plads..Fordi de ikke har forstået dens videre borgerlige sag mod folket kun..De fleste Danskere er yderst ignorante..

  “er er blevet sagt meget hvast om Luther og demokrati, jøder og oprørske bønder.”

  Bønder var engang undertrykte…I dag venstre stemmende undertrykkere af folket mestendels.

  Jøder i Dk ejer meningen, aviserne, er mestendels chefredaktører, redaktører i aviserne selvom der kun er 6000 i DK..Deres magt må skamferes indtil deres antal..
  De er en negativ indflydelse i DK, som er muslimer, og kristne…..I den betydelse.

  Hattedamer, og tophatte borgerlige der bøjer sig for kongehuset, er til grin i dag..Og tak gud for det…Som er religiøse over en bred kam..
  Af Ruth cohen – 28. oktober 2017 19:44

  Vores eminente Kirkegaard har skrevet meget om angst…Og værd at læse…Det kan læses uden sørine-lilleør religiøse briller…Og har da endnu mere indsigt..
  h.ttps://da.wikipedia.org/wiki/Begrebet_Angest

  Frygten for gud, er til rod for så meget ondskab at i denne verden over tid, at det slet ikke kan opremses her..

  Lad os blot nævne her, at der er opium for folket, for magtens elite..Og lilleør er talerøret for disse…Existential angst er roden til meget misbrug, og magt i eliten..Selv er de naturligvis ligeglade med sådan noget pjat, og bruger det kun mod folket selv..
  Af Ruth cohen – 28. oktober 2017 19:50


  Af d je.ns…en – 28. oktober 2017 19:19

  Hos maj br.itts blog om privilegier kan man læse om nedbrydningen af hospitalsv.æsnet, og det voksende antal dødsfa.ld osv. På den korte og snaphanen er der oplysninger om den EKSPLO.DERENDE KRIMINAL.ITET. Se også stø…vring.

  Luk nu ned for ikke emnerelv.ante kommentarer B?

  Eller slet dem som de kommer på?

  Står entyddigt i debatr.eglerne at komme.ntarer skal være emnerelevante? Når de ikke er det, er blokken ødelagt med det samme som her..Pre.be.nf.1 burde sorteres fra automatisk i alle blogs..Som ja..n..Kun emnerelev.ante kommen.tarer sættes på tak..

  “Helt enig Cohen…

  Imminent indlæg…Tak..”

  Erklærer mig også enig med Thomas…

 21. Af Benjamin cohen

  -

  Den eneste med fri ytringsfrihed i denne blog hvis kommentarer ikke slettes, er den religiøse tosse pre.be f1. I dag kaldet j.nielsen, ateisme fører til elendighed, mv..

  Siger alt nødvendigt?

 22. Af bendt fabricius

  -

  Følgende påstand i Lilleørs indlæg kalder på en kommentar: “Man kan sige, at Reformationen i sit anliggende fjerner den helliggørelse som herskere altid har haft tendens til at ville omkranse sig med.” Det er meget muligt, at det er Reformationens anliggende. Realiteten taler i hvert fald ikke for, at denne helliggørelse blev forsøgt nedtonet i forhold til tidligere. Ved reformationen blev paven skiftet ud med kongen som kirkens overhovede. Christian III, der var reformationens første konge, blev ved en storslået kroningsceremoni højtideligt salvet for at understrege helligheden i embedet. Og tendensen med at betragte kongen som et ophøjet væsen blev yderligere forstærket frem mod enevælden, hvor kongerne så sig selv som Guds stedfortrædere på jord. Så

 23. Af Helge Nørager

  -

  Nu er det jo sådan at når Kongehuset har opnået et helt specielt forhold til Gud.

  Er det jo også rimeligt at trivialiteter som skatteloven, færdselsloven og straffeloven ikke skal gælde for denne slægt,

  Dronningen er jo kun Dronning for de hun har modtaget guds nåde, og det er der jo ikke så mange der opnår.

  Men det beviser at selv om de dog ikke har blåt blod det er “fake news”, er de dog specielt ophøjede af Gud,

  Og derfor skal de have gods og guld, og alle love for normalt dødelige skal ej gælde for dem.

  Det er ret og rimeligt, og hvis nogen er utilfredse kan de klage til gud og se om han vil forandre på sagen, og indtil da skal de have mere gods og guld for det er guds vilje,

  Amen.

 24. Af Helge Nørager

  -

  Det er ofte i nutidens debatter at “tro”, bruges til at generaliser om andre mennesker.
  Menneskers tro på det ene eller andet, kan definere om de er “skadelige”, eller direkte uønskede efter enkeltes mening.
  Tro, bruges til at styre menneskers liv og for nogle til at finde en mening med alt den ondskab og modgang, sygdom osv de oplever.
  Og det er ok.

  Men når vi som et samfund ophøjer en familie til at være hævet over love som normalt dødelige uden gud specielle opmærksomhed og nåde,
  Skaber vi et fundament for dem som ønsker at troen står over loven.

  Hvordan kan vi som samfund kræve at mennesker af den ene eller anden grund skal tilpasse deres “tro” til vores samfund og love.
  Når hele vores samfunds fundament er at nogle mennesker er tættere på gud end andre og de derfor ikke skal dømmes efter “vores” love.

  Det er et eksempel på guddommelig dobbeltmoral, og det er snart på tide at vi ophører med at gøre andres religion til det centrale, med mindre vi lige kigge på vores egen opfattelse af guds nåde osv.

  Og husk at i år 800 efter kristi var de fleste her i landet, dem som altså må formodes at være de ægte “Danskere”, altså ASA tro,
  Med mange guder og et verdenstræ, osv.
  Men så kom denne gud sydfra med troen om kun en og kun en gud,
  For sjovt nok kunne gud ikke klare opgaven med at programmere vores DNA ved skabelsen til at tro på ham, det skulle forklares os, gerne med våbenmagt og strid.
  Denne fredens gud som ikke kunne tåle andre guder i hans hus.

  Men guder er som guder altid har været svære at forstå uden en præst som mod en god betaling kan oversætte guden eller guders ønsker om at give velstand til hans specielt udvalgte, om at de troende så kan få en bøn, der gør dem raske skabe flere afgrøder eller dræber deres fjender, alt meget fromt.

  Mon ikke vi en dag vil kunne komme så langt at vi i det mindste anerkender at hvis gud er, så er der nok ingen som er specielt udvalgte til hans nåde og skattefritagelse eller fritagelse for at vaske sig nøgen før brug af offentlige bade.
  Men at vi alle er lige for loven, og fælles om livets glæder og sorger.
  Men at skabe strid, det er hvad en religion som kun anerkender en gud og en sandhed, gør.
  Og den sandhed overskygger alt positivt religionen ellers måtte give mennesker.
  Og den slags tro, skiller mennesker i dem og os helt automatisk.
  Og det er forkert, det er det første skridt imod at dehumaniser andre.

  Sandhed nr 1, er at vi alle er mennesker.

 25. Af Benjamin cohen

  -

  Sådant set enig Helge..

  Men problemet er at troende altid forsøger at sætte deres egne regler, normer, etik nedover andre der ikke deler deres opfattelse?

  I Danmark er 90% ateister ca. ihvertfald af de etniske Danske…Og importationen af jøder,muslimer, såvel som kristne fra østeuropa har yderst negative konsekvenser for det Danske samfund…

  Folk der ikke vasker sig ordentligt i svømmehaller, ikke deler 90% af Danskernes kvindesynspunkter mht. deres personlige frihed. mv. (Fleste bloggere i B er naturligvis kvindefjendske, som er kommentatoerne, men de er et mindretal i DK..Blot buldre som tomme tønder!)

 26. Af Benjamin cohen

  -

  Lad os stemme om hvad kirkerne skal bruges til…Alle skal have adgang til dem, ikke blot religiøse..De blev bygget af vores forfædres sved og stjåldne værdier af biskopperne og de adelige borgerlige..

  De skal ikke fortsætte med at bestemme brugen af bygningerne længere…90% er ateister, og måske ønsker vi at bruge dem til rock koncerter, porno film indspilninger mv. eller andet?

 27. Af ki.M. oLse .n

  -

  Kommunisterne og feministerne skræpper op her på bloggen.
  Især de kvindelige.
  Det er en af de ting som os fra den yderste højrefløj skal have ændret på.

 28. Af Helge Nørager

  -

  Der var en ægyptisk konge som indføre en enheds gud RA, solen som gud.
  Han gjorde sig vældig upopulær, og skabte mange nye ting.
  Eftertiden gjorde så sit for at glemme ham, for han skabte mest strid og spild med de gamle guder og han fik et kort liv.

  Lektien blev lært af senere driftige som mente de havde den eneste enes specielle opmærksomhed.
  Dem som skabte kristendommen afgjorde at gud var sørme jødernes gud, eneste problem de forstod hans budskab forkert.
  Men helt sikkert den samme gud, bare en anden fortolkning,
  Da næste religion dukkede op i mellemøsten den som er unævnelig, var det igen fortolkningen de andre ikke kunne,
  Men helt sikkert igen den samme gud, det var nødvendigt at slå helt fast.
  For ellers var de sikkert blevet udryddet meget effektivt fra start.
  Vi ser det igen i moderne tid der kommer en ny fortolkning men den samme gud, det er helt klippefast, for grundlaget for striden er jo altid fortolkningen.
  Eller retter hvem skal have den betaling som gud åbenbart altid forventer gives til dem som fortolker hans tanker.
  Men hver gang en ny religion har bevist at den kan samle millioner over hundrede af år, er det altid baseret på at det er altså den samme gud.
  Hver gang.
  For ellers kan man jo ikke skabe strid og krig konstant.
  ASA lod dem komme ind i landet for at dyrke deres tro og handle, og stort set lige siden er Danmark blevet mindre og mindre.
  Det med Norge Island osv tjaa det gik som det gik.
  Men når vi skal fejre 500 året for noget hvorfor så ikke lige huske på hvordan det var for 1300 år siden også.

  Mn hvis det er den samme gud som alle har tilbedt i tidens løb, er det min personlige mening at denne gud ikke kan udtrykke sig klart.

 29. Af Lene Mahmoud

  -

  “Tro, bruges til at styre menneskers liv og for nogle til at finde en mening med alt den ondskab og modgang, sygdom osv de oplever.”

  “Tro” bruges som bekendt også af fundamentalistiske islamister til, at retfærdiggøre antisemitisk terror – dvs, ekstremt grov, racistisk vold mod jøder, eller andre religiøse mindretal.

  Kristne teofober kan også være ekstremt farlige – og racistiske overfor andre med en anden tro.

  Anders Behring-Breivik anså sig selv for, at være en “kristen korsridder”, der forsvarede et kristenst land mod en invasion af hedninge, og de islamistiske terrorister, der myrder jøder henviser ofte til det skriftsted i Koranen, hvor der står, at jøder skal dræbes “hvorend I finder dem”.

  En talsmand for Hizb Ut-Tahrir blev for noglæe år siden dømt efter racismeparagraffen, fordi han efter rettens opfattelse havde brugt dette racistiske skriftsted i Koranen til, at opfordre til at dræbne jøder.

 30. Af Helge Nørager

  -

  For femhundrede år siden var flertallet af indbygger i Nordamerika af den tro, at mennesker kunne ikke eje land.
  Tanken om at et “menneske” kun eje et stykke jord og de dyr og planter som var på området, var dem så latterlig at de ikke fattede at andre kunne tro på det.
  De blev alt for langsomt klogere.
  For det var jo sådan at andre med “guds” nåde havde opfundet den private ejendomsret til jord.
  Tænk engang tanken.
  Alle fra Europa tilrejsende var blevet hakket til kompost hver gang et skib kom til Nordamerika med kristne, og det samme var sket i Danmark i år 800.
  Vi kunne sejle til vinland osv.
  Hvilken verden havde det givet i stedet for denne ?.
  Vikinge ASA med Nordamerikanske indfødtes guder, måske en mere fredelig verden ?.

 31. Af Niels Poulsen

  -

  Nørager

  Tror du, at danskerne ville blive lykkeligere, hvis Danmark var en republik, og Pia Kjærsgaard var præsident? For det er det, som ville blive konsekvensen af din lommefilosofi. I Frankrig er der egalité til den store guldmedalje. Alligevel har landet nok den største mængde dårligt integrerede muslimer i Europa, landet er i undtagelsestilstand, og Macron er ufattelig upopulær i forhold til den danske kongefamilie, til trods for at han er folkevalgt.

  Og det er på en måde også et svar til Bendt Fabricius. Den franske oplysning endte med, at Napoleon kronede sig selv. Det megalomane menneskes overmod. Siger det alligevel ikke lidt om de protestantiske kongers ydmyghed, at de lod sig krone af præster og Gud?

  Jeg forstår ikke kritikken af Luther: Han gjorde oprør mod det “overnationale” tyranni, Romerkirken, og dens lammelse af den europæiske økonomi gennem afladsordningen.

  I stedet for fik den lokale regent magten. I Danmark betød det, at borgerstanden sammen med kirken fratog adlen dens magt og privilegier ved systemskiftet 1660. Ja, kongen blev enevældig, men en ny samfundsklasse, borgerne, voksede frem, og det samme gjorde handlen og på sigt velfærden. (Derfor fik vi ikke den blodige revolution og de efterfølgende ustabile republikker, Frankrig måtte gennemgå).

  Medtager man også Luthers forestilling om det almene præstedømme, det flade hierarki i kirken, at Bibelen blev oversagt til dansk og danskerne lærte at læse og skrive dansk, så kan man ikke nå til anden konklusion end, at med Luther begyndte vejen til den danske nation og det danske demokrati.

  Og at Luther i øvrigt er en mestertænker på linje med eksempelvis Platon, Paulus, Pascal, Goethe og Nietzsche gør ham bare til en endnu større skikkelse. Men hans indsigt kom jo fra Jesus og Paulus i Det Nye Testamente.

 32. Af Ib Kyv

  -

  Spøg til side: I gamle dage var en romersk kejser også en gud.

  Hvad med, at forfremme Fadbamsen til Danmarks National-gud – en ærkenærig krydsning af Balder, Loke og Dionysos, der altid mener, at det er de andre guders tur til, at betale en omgang?

  Han har formatet.

 33. Af Hans Jensen

  -

  Der er meget langt fra Luther til præsten i Tømmerup…

  Folkekirken minder mest om Romerkirken, som den så ud i dén korte, men ekstremt skandaløse periode, som danske historikere kalder for “den mørke middelalder”, men som engelske historikere noget mere saftigt – og præcist – kalder “the Pornocracy”, fordi en femtenårig luder og hendes mor fik stor indflydelse på, hvem der blev udnævnt til Pave, og andre høje embeder i Romerkirken.

 34. Af Arne Nielsen

  -

  Niels Poulsen, det er ikke rigtigt, det du siger om adelen. Alle adelsprivilegier blev først ophævet ved lensafløsningsloven den 4. oktober 1919, men forretningerne i forbindelse hermed fandt først deres afslutning omkring 1930, idet den jord, der havde hørt til adelens ejendom, i vidt omfang blev udstykket til statshusmandsbrug. Jeg mener, at det i høj grad er tænkeligt, at disse begivenheder havde betydning for fremvæksten af Det Radikale Venstre.

 35. Af Jan Petersen

  -

  Man skal da bestemt ikke bruge bloggens kommentarspor til at blive klogere på Luther og Reformationen. Det er da begrebsforvirring, så det vil noget. I øvrigt giver en simpel Google søgning på “Martin Luther” ca 137 mill hits – videoer alene ca 3.8 mill hits. Der er masser af materiel for “almen uvidende” til at udvide horisonten bare en anelse.

  PS: I øvrigt et OK indlæg – Af Niels Poulsen – 29. oktober 2017 20:23

 36. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Johann Gutenberg født ca. 1400-1468 opfandt bogtrykkerkunsten ved at skære bogstaver ud i træ, senere blev de støbt i bly. Kineserne havde allerede opfundet trykkekunsten med lerformede tegn. Martin Luther var født 1483-1546 det vil sige efter, at Gutenberg havde gjort det muligt at trykke bøger i flere eksemplarer. Efter reformationen kunne man trykke bibler i mange eksemplarer og bibelen blev oversat til de diverse landes sprog, som Niels Poulsen påpeger ganske korrekt. Komfirmationen var med til, at unge mennesker lærte at læse og skrive og således fik den almene borger mulighed for at udvikle sig til en oplyst borger. Den oversatte bibel fandtes i hvert et hjem i Norden efterfølgende. Reformationen og senere oplysningstiden 1690-1780 var med til at skabe nye tanker i Europa. Den franske revolution 1789-99 med slagordene frihed, lighed og broderskab satte også nye tanker igang, også i det ny land, senere USA.

 37. Af R. Harald Nyhavn

  -

  også i det nye land, senere kaldt USA. Skulle der stå.

 38. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Bogtrykkerkunsten/teknikken muliggjode, uden tvivl, hurtigere udbredelse af Martin Luthers tanker. Før Reformationen var kirken og kongen to store og konkurrerende magtfaktorer i samfundet, med store konflikter til følge. Den ene havde magt over folks sjæle med krav om betaling for syndsforladelse og tiende, den anden havde magt over kroppen (pligten til at arbejde). Ved Reformationen blev kirke og konge svejst sammen, så at sige. Derfor er det, at præsten stadig velsigner kongehuset. Tiende slap folket for, ikke arbejdet.

 39. Af M Jørgensen

  -

  Skriften skabte og skaber historie.
  Siden de første skriftsprog dukkede op for ca 10.000 år siden, har skrifttegn i alle former været medvirkende til at udbrede civilisationen ,og vores bevidsthed om hvem vi er, og ikke mindst vores historiske og kulturelle baggrund.
  Runetegnene på Jellingestenene er et udmærket eks på hvordan budskaber fra en tid der ligger mere end 1000 år tilbage er med til at fortælle en historie .
  ( selv om der er uenighed om det skal tilskrives Harald Blåtand alene, at han gjorde danerne kristne. Og sådan lidt populært sagt ,har vi måske her et eksempel på den tids fake news.)

 40. Af henrik kristensen

  -

  Er de almindelige og fornuftige læsere ved at forsvinde fra Berl. blogs, (pga. redigeringen?) siden debatterne alle er domineret af dagdrømmere, propaganderende agenter og teoretiske typer der er mest interesseret i fjerne lande og fjerne tider. Hvad med at debattere de nære og aktuelle trusler mod alle danskeres liv og helbred, økonomi, familieliv, frihed og tryghed? Vi er på vej ind i katastrofale “svenske” tilstande. Hvad med at vågne lidt op og være lidt mere realistiske?!! Er det ikke spild af tid at skrive om bogstaver skåret ud i træ for 600 år siden?

 41. Af henrik kristensen

  -

  Hvad med at interessere sig for at VK, SF og de tre radikale partier osv. samt skilsmisse-bureaukratiet mv. hele tiden angriber og undergraver vores familiers velfærd og fremtid?!!
  Særdeles uhyggelige tilstande er opstået overalt i Danmark. Antallet af hjemmerøverier tordner i vejret. Det samme med mange andre former for ondartet kriminalitet. Også mængden af sygdomme og hospitalsskandaler sætter rekorder. Hvorfor bekymrer det ikke bloggerne?

 42. Af thamina cohen

  -

  Hvorvidt harald blåtand eller Harald Jerntand har nogen videre betydelse for Danmark i dag, er yderst tvivlsomt..

  Dog kan nyere historie lærer os alt..Fx. den om dengang religion havede stor magt, og DK var ekstremt ulig, og biskopperne gik rundt med kæmpevomme, mens folket sultet?

 43. Af Maria Due

  -

  “Tiende slap folket for”

  Direkte usandt.

  Det er ubehageligt at skimme de mange hadefulde indlæg, der viser, at man ikke har forstået, kongernes stilling i Danmark. Indtil enevælden var de bundet af de håndfæstninger, som adelen pålagde dem, og siden var de bundet af deres ansvar overfor de nedarvede pligter og Gud. Den slags betød noget, men i og med at så mange danske historiebøger blev skrevet af radikale historikere og siden endnu mere røde kolleger, blev det mest til fremstillinger af “folket” som ofre.

  Det har i mange år været velkendt, fx træhesten så at sige ikke har været benyttet i Danmark, og at dette lands konger blev betragtet som almuens og borgernes bedste ven og ofte nærmest pr. automatik omstødte hårde domme og også hjalp på anden måde, hvis folk skrev og bad om det, og det gjorde de. Brevene, de såkaldte supplikker, findes stadig bevaret i stort antal, og de kom fra høj som lav og både mænd og kvinder. I Norge er der bl.a. skrevet afhandlinger om kvindelig norske supplikanter.

  Når det kommer til stykket, er der næppe mange, der ville bytte med en konge eller dronning, hvis de skulle tage hele pakken med. Vi har i øjeblikket en dronning, som ca. 80 pct. af landets befolkning sætter stor pris på. Hun har påtaget sig et liv fyldt med pligter og det er ikke få begrænsninger i levevis, som gælder for et nationalt symbol som hende. Hvis man ikke kan unde et sådant menneske goodwill i form af en bøn, går man i uhyggeligt små sko og træder også udemokratisk på det store flertal, der værdsætter dronningens arbejde og væsen.

Kommentarer er lukket.