Gud, far og ligestilling

Af Kathrine Lilleør 66

Slut med, at svenske mandlige præster tror, at de står Gud nærmere end kvindelige præster, fordi de også er fædre. Den svenske ledende dame-præst i Lunds Domkirke var tydelig tilfreds i Nyhederne i går. Gud er herefter i den svenske Alterbog kønsneutral. ”Så lyder Herrens ord”, skal ikke længere afslutte gudstjenestens Bibellæsninger. ”I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” bliver til ”I Guds den treeniges navn”. Min svenske præstekollega fortalte, at hun havde læst teologi i København, og med et lille fnis sagde hun, at nu vil vi danskere nok bare synes, at de er for feministiske i den svenske kirke.

Nej, bare dumme. Ulærde. For at gøre Gud kønsneutral har et langt mere vidtrækkende perspektiv end kvindelige præsters mindreværdsfølelser. Det fjerner særkendet ved kristendommen. Intet mindre. Af tre grunde. Mindst.

At gøre Gud kønsneutral er historieløst tangerende det løgnagtige. Helt i pagt med den massive historieredigering, man i øvrigt gennemfører i Sverige i disse år. Ved at fjerne det politisk ukorrekte, berøver man svenskerne deres historie, og dermed enhver skoleklasses umiddelbare forståelse af, hvorfor vi er, som vi er i denne del af verden. Hvis man ikke må se, hvordan fortiden forherligede hvide mennesker, hvis man ikke må se guder, der med magt tager kvinder, og hvis man ikke må sige Fadervor i bønnen, så er der en forståelse af fortiden, som man mister; det historiske perspektiv.

Dertil lægger sig et dumsmart hovmod, der mener, at vores tid er klogere og kærligere end alle andre tider. Som var ligestilling mellem kønnene en spritny tanke og aldrig dukket op i noget tænkende hoved før. Men blik for kvindeundertrykkelse findes indlejret i adskillige af Biblens fortællinger, og især evangelierne forkynder stærke foretagsomme kvinder. På bekostning af mænd. Så sandt som, at der findes ikke en mere sløvt opfattende skikkelse i hele Biblen end Peter, disciplenes leder, navnefar til Peters Kirken og samtlige pavers store forbillede.

Men det helt afgørende tåbelige i den svenske kirkes tiltag er imidlertid, at man ved at fjerne kønnet også fjerner personen. Den personlige Gud. Gud, der ulig alle andre trosretningers opfattelse af Gud, besluttede sig til at knytte et nært kærlighedsbånd til dem, der søger ham. Han lod sin søn føde for at vise, at alle er hans børn. Man kan ikke være barn af noget kønsneutralt. Og som den første dominobrik, der vælter, så ryger hele fortællingen, hvis Gud ikke længere må kaldes far.

Juleevangeliet er klart på vippen. Gud bliver så ikke-far til et barn, Maria føder. Hvis hun altså stadig må være sådan en, der føder, og dermed får en særlig status fremfor Josef. Nåjo. Det må Maria i det svenske helt sikkert gerne. Hun er jo kvinde.

For det handler slet ikke om Gud. Det handler om en ligestillingskamp (de facto kvindekamp), der har forført store dele af det svenske samfund, så alle er enige om, at målet helliger midlet. Sådan har totalitære ideologer altid kæmpet, fløjtende ligeglade med omkostningerne, bare målet nås.

De totalitære ligestillings-ideologer har kronede dage i Sverige i disse år. Forleden sejrede de med den nye svenske Alterbog ovenud.

Totalt synd.

 

 

 

66 kommentarer RSS

 1. Af Niels Poulsen

  -

  “I dag har danskerne så fundet sværdet frem igen. Og myrder løs i forsvarsløse muslimske lande.”

  Det ved du jo godt, at jeg et stykke hen ad vejen er enig i. Vi skal have et militær, for at vi kan forsvare vores nationalstat, og ikke for at vi skal omstyrte andre nationer for at indføre vores styre dér.

  Men det er jo den liberale vildfarelse, du kritiserer dér. Og det er ikke emnet for denne blog.

 2. Af michael hansen

  -

  Får det danske folk sit liv, sin kultur og sin fremtid beskyttet og bakket op af partierne og medierne. Nej, tværtimod, alt er under nedbrydning, og vores demokrati ligner nu en art pamper- og ma fi a vælde og et fjernstyret diktatur. Vi spilder vores tid på pjattede debatter, og er på vej ind i et åndeligt mørke. “Begår Frankrig selvmord?” og den
  svenske galeanstalt belyser også vores situation

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Skaberen formåede angiveligt, at befrugte “jomfru” Maria uden, at korpulere med hende, så det virker en smule selvmodsigende – for ikke at sige; en smule blasfemisk – at kristne vil påtvinge Gud et menneskeligt køn.”

  I næste uge skal vi diskutere, hvor mange engle, der kan stå på en nålespids, og andre, komplet ligegyldige, “teologiske” spørgsmål – mens folket forlader Folkekirken…

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Almindelige kristne mener, at gud “kun” har tre aspekter, som vi kalder for Faderen, Sønnen og Helligånden, men spinozisterne – tilhængere af filosoffen, Baruch Spinozas filosofi – mener, at gud har langt flere aspekter, end disse tre aspekter.

  Mange moderne intellektuelle tror, at Spinoza ikke troede på gud, men det skyldes dels, at han med tiden udviklede sine idéer, hvorfor hans ideer kan virke selvmodsigende, og at hans gudsbegreb var ekstremt avanceret – dvs. noget mere avanceret, end en primitiv forestilling, om “Far i Himlen”…

  Uddrag fra Wikipedias artikel om “Spinozism”:

  “In a letter to Henry Oldenburg Spinoza wrote: “as to the view of certain people that I identify god with nature (taken as a kind of mass or corporeal matter), they are quite mistaken”.[1] For Spinoza, our universe (cosmos) is a mode under two attributes of Thought and Extension.”

 5. Af michael hansen

  -

  Alt for mange kristne er blevet passive tilskuere til vort lands ødelæggelse. Biskopperne
  og præsterne siger ikke fra når arbejdsløse tyranniseres og mishandles. Når patienter dør unødvendigt…. og i tusindvis….. pga. besparelser, forringelser, tåbelige “reformer” og IT-skandaler. Når hjemløse danskere fryser i gaderne. Når familier smadres af et fascistisk familie- og skilsmissebureaukrati. Når landet, boligerne og velfærden osv. foræres væk til kulturfremmede. Når kriminaliten hærger, osv.

 6. Af Niels Poulsen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Der er faktisk en vigtig teologisk pointe med, at Jesus vil have os til at betragte Gud som vores kærlige far: Budskabet er, at vi lever i et kærlighedsfyldt univers, hvor vi trods alle vores synder trygt kan henvende os til Gud. For en kærlig far ønsker det bedste for sine børn og vil altid hjælpe dem.

  Den svenske kirkes ejendommelige projekt med at kastrere Gud, sætter os tilbage: Gud bliver fjern og abstrakt, og det univers, den fjerne og abstrakte Gud hersker over, bliver koldt og kærlighedsløst.

  Der er en tiltagende kulde, hvad angår det åndelige og ægte værdier, i disse år. Den synes jeg, at vi skal bekæmpe.

 7. Af Birgit Hviid. Lajer.

  -

  Derudover så mener jeg naturligvis, at hvis nogle skriver i mit navn. Så er det mit ansvar.
  Og jeg må stå ved det. Selvom jeg ikke er enig i det som jeg og andre har skrevet.
  Det er foragteligt og ynkeligt, hvis man ikke står ved det, som andre skriver i ens navn. Det gør jeg. Også selv om der er stavefejl.

 8. Af Maria Due

  -

  Niels Poulsen: “Det er ikke korrekt. De store religioner har for nogens vedkommende eksisteret i flere tusinde år. De har en længere virkningsperiode end nogen filosofisk eller politisk bevægelse. De har dermed formet vores virkelighed på samme måde som naturen og de naturvidenskabelige love. Det giver dem evidens og empiri.”

  Evidens og empiri? Det er din påstand, og prøv at oversætte de fine ord til dansk og se, hvad der sker. Hvad der manifesterer sig i disse år tyder på, at mange mener det modsatte, og at fx den svenske kirke er blevet så svag, at den er nødt til at bøje sig under tidsåndens småborgerlige politiske korrekthed, selv når det ender i en absurditet, der får kristendommen indre logik til at smuldre. Desuden kan man vende bøtten og på sikker grund hævde, at kristendommen ud over den store betydning, den har haft for vor civilisation og også andres, selv er blevet stærkt farvet af de herskende forhold, der hvor den overlevede, så at der i dag er mange slags kristendom med dybtgående skel.

  Mon ikke du er en af de mange, der har set Søren Kra rups video på Youtube, hvor det er hans ærinde, at forskellen mellem Calvins og Luthers påvirkning af hhv. amerikansk og engelsk retstradition er årsagen til, at menneskerettighederne har bragt os ud i et stort uføre? Kra rup fremsætter et væld af absurde historiske påstande og deler vist dit syn på liberalismens udvikling og indhold, som I ligesom mange andre i Tryggefrihedsselskabet i disse år forbinder med især LA og den åndløshed, I mener at spore i Venstre, mens I i hvert fald tidligere har fundet DF tilstrækkeligt åndfuldt. Som det fremgår på Støvrings blog, vil disse nymodens liberalister end ikke tillade mig klassisk liberale, der er vokse op med masser af Grundtvig og personligt ansvar samt vilje til tilgivelse og modvilje mod at pålægge andre skyld og skam, en kommentar på deres blogge. Hvorimod Leif Donbæk ikke har de betænkeligheder, hvilket svarer udmærket til mine erfaringer i andre sammenhænge. Klassisk liberalisme er ikke det, som du og Trykkefrihedsselskabet m.fl. påstår og vil fortsætte med at påstå, fordi det passer så fint ind i jeres opdigtede historiske myte, hvor I udråber syndere. Det er jo også det nemmeste.

 9. Af M Jørgensen

  -

  Iøvrigt er debatten om ligestilling mellem kønnene i et demokratisk samfund, (som man må regne det svenske for at være) kørt helt af sporet.
  Det er en diskussion der hører til i et patriarkat samfund- og hvorvidt man vil betegne sin Gud som værende af han eller hunkøn, er en total ligegyldig diskussion.
  Det vil altid være et privatanliggende for den som tror.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Desværre har Berlingske overladt det til den enkelte blogger at styre egen blog. Der er helt klart en del bloggere, der simpelthen ikke evner det. Formentlig af den simple årsag, at de ikke besidder helt fundamentale IT-kundskaber – til at styre en blog !

 11. Af Niels Poulsen

  -

  M Jørgensen

  “Det er en diskussion der hører til i et patriarkat samfund- og hvorvidt man vil betegne sin Gud som værende af han eller hunkøn, er en total ligegyldig diskussion.
  Det vil altid være et privatanliggende for den som tror.”

  Der ser du ikke dybt nok. Det er meget vigtigt, at Jesus forandrede Gudsbilledet til en kærlig far. Dermed omskabte han lovreligionen til en kærlighedsreligion. Det enkelte menneske fik et personligt forhold til Gud. Gud er en man kan stole på. Der er ingen tvivl om hans kærlighed og tilgivelse.

  Ved at gøre Gud abstrakt og kønsløs, som den svenske kirke gør, nærmer den sig lovreligionerne jødedommen og islam. Og det er nok en større skam, end nogen lige kan indse ved en overfladisk betragtning.

 12. Af g thomsen

  -

  Sverige er nu et MATRIARKAT, et BIG MOTHER samfund, hvor mændene er totalt til grin, og hvor familierne og børnene udnyttes og tyranniseres på utallige måder. Andre lande burde se Sverige som et SKRÆK-EKSEMPEL på hvad for mange feminister/kvinder i politik kan føre til. Det er et tegn på vanvid og dumhed når radikale typer ser Sverige som et forbillede.

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er – “Gud, far og ligestilling” – og den svenske hen-udgave af Gud . . . vel blot en moderne udgave af forfalskning af diverse religioner, overtro og andet junk igennem historien. Romerske kejser Konstantin den Store stod for første væsentlige forfalskning, ved at samle førnævnte junk under ét – og betegne hele bunken af fabler for – Christianity (Kristendom). Ikke et ondt ord om det. Men det havde ikke en fis med “øjet i det høje” at gøre. Det var led i en simpel politisk magtkamp om herredømmet i et Romerrige – ellers på vej til opløsning. Så meget om han/hun/hen-Gud !

 14. Af g. Thomsen

  -

  I bogen “Hvorfor svenske mødre er onde”, kan man læse om de store omkostninger af feministiske svenske kvinder.
  Læs også “fly fløj ind i tårnene-en konspirationsteori”. Også “Gud brugte en lommekniv til at udskære adams ribben, og skabe eva”!

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jan Petersen – ja, det kan vel ikke være så svært for blogejerne at finde en IP-adresse og så slette vedkommende, der ikke overholder Berlingskes regler.

  Men – jeg står af debatten, når du såvel som en Niels V ligefrem går ind for udryddelse af kvinder – men det aner mig i øvrigt, at der er for mange mænd på Berlingske blogge, der har det alt for dårligt med kvinder – også at se en erklæret kristen som Niels Poulsen med hans kommentar om kvinder .. så kristne blandt andre er tit de værste, som det er sagt igennem tiderne.

  MEN – det glemmes, at det er kvinderne, der opdrager børnene, så .. hvad vil I forvredne mænd så gøre ved det ? Næppe passe egne børn – men I/de fleste er vist også gedigent over den alder. Klag til jeres mødre over, at hun ikke har gjort det bedre, så I lærte at holde af og respektere kvinder .. og jeres far .. uha .. og det er ikke en spøg detteher! Men – nok for sent, det siges jo også, at man ikke kan lære gamle hunde at tisse! I hv f på rette sted, hvor megen debatsnak ogs hører hjemme for alt for mange – også mænd! Mvh BHL

 16. Af Ulla Nielsen

  -

  Ja, mon svenske katolikker vil arbejde for, at man ikke længere må bruge udtryk som “Hellige Guds Moder”? Hvis man vil ligestilling, må man også nægte, at der kan være en mere eller mindre guddommelig mor.

Kommentarer er lukket.