Gud, far og ligestilling

Af Kathrine Lilleør 66

Slut med, at svenske mandlige præster tror, at de står Gud nærmere end kvindelige præster, fordi de også er fædre. Den svenske ledende dame-præst i Lunds Domkirke var tydelig tilfreds i Nyhederne i går. Gud er herefter i den svenske Alterbog kønsneutral. ”Så lyder Herrens ord”, skal ikke længere afslutte gudstjenestens Bibellæsninger. ”I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” bliver til ”I Guds den treeniges navn”. Min svenske præstekollega fortalte, at hun havde læst teologi i København, og med et lille fnis sagde hun, at nu vil vi danskere nok bare synes, at de er for feministiske i den svenske kirke.

Nej, bare dumme. Ulærde. For at gøre Gud kønsneutral har et langt mere vidtrækkende perspektiv end kvindelige præsters mindreværdsfølelser. Det fjerner særkendet ved kristendommen. Intet mindre. Af tre grunde. Mindst.

At gøre Gud kønsneutral er historieløst tangerende det løgnagtige. Helt i pagt med den massive historieredigering, man i øvrigt gennemfører i Sverige i disse år. Ved at fjerne det politisk ukorrekte, berøver man svenskerne deres historie, og dermed enhver skoleklasses umiddelbare forståelse af, hvorfor vi er, som vi er i denne del af verden. Hvis man ikke må se, hvordan fortiden forherligede hvide mennesker, hvis man ikke må se guder, der med magt tager kvinder, og hvis man ikke må sige Fadervor i bønnen, så er der en forståelse af fortiden, som man mister; det historiske perspektiv.

Dertil lægger sig et dumsmart hovmod, der mener, at vores tid er klogere og kærligere end alle andre tider. Som var ligestilling mellem kønnene en spritny tanke og aldrig dukket op i noget tænkende hoved før. Men blik for kvindeundertrykkelse findes indlejret i adskillige af Biblens fortællinger, og især evangelierne forkynder stærke foretagsomme kvinder. På bekostning af mænd. Så sandt som, at der findes ikke en mere sløvt opfattende skikkelse i hele Biblen end Peter, disciplenes leder, navnefar til Peters Kirken og samtlige pavers store forbillede.

Men det helt afgørende tåbelige i den svenske kirkes tiltag er imidlertid, at man ved at fjerne kønnet også fjerner personen. Den personlige Gud. Gud, der ulig alle andre trosretningers opfattelse af Gud, besluttede sig til at knytte et nært kærlighedsbånd til dem, der søger ham. Han lod sin søn føde for at vise, at alle er hans børn. Man kan ikke være barn af noget kønsneutralt. Og som den første dominobrik, der vælter, så ryger hele fortællingen, hvis Gud ikke længere må kaldes far.

Juleevangeliet er klart på vippen. Gud bliver så ikke-far til et barn, Maria føder. Hvis hun altså stadig må være sådan en, der føder, og dermed får en særlig status fremfor Josef. Nåjo. Det må Maria i det svenske helt sikkert gerne. Hun er jo kvinde.

For det handler slet ikke om Gud. Det handler om en ligestillingskamp (de facto kvindekamp), der har forført store dele af det svenske samfund, så alle er enige om, at målet helliger midlet. Sådan har totalitære ideologer altid kæmpet, fløjtende ligeglade med omkostningerne, bare målet nås.

De totalitære ligestillings-ideologer har kronede dage i Sverige i disse år. Forleden sejrede de med den nye svenske Alterbog ovenud.

Totalt synd.

 

 

 

66 kommentarer RSS

 1. Af m pe

  -

  Efter at de rødrabiate feminister har haft medvind i flere år, er det lykkedes for dem at forvandle Sverige til et sygt, perverst og galehusagtigt samfund. En guerillakrig mod svenskerne er gået i gang, og i Malmø og snesevis af andre byer er det nu migranter som dominerer. Og hundredtusinder af svenske mænd, familier og børn er tabere i det politiske spil som feministerne og de røde pladderhumanister spiller med dem.

 2. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er historie-redigering / manipulation / direkte forfalskning – vel ikke just af nyere dato? Så vidt jeg ved, bygger moderne kristendom på den “religion- og diverse overtro sammenlægning” romerske kejser Konstantin den Store foretog for at samle et splittet Romerrige. Der var ikke meget religiøs fis i det tiltag. Det var ren magtpolitik!

  Bortset fra det, så er punktet – “man kan ikke være barn af noget kønsneutralt” – vel blot et spørgsmål om tid og teknologi . . . . så er også det problem løst!

  PS: Hvor meget af den historieskrivning – man læser – har mon i øvrigt noget som helst med faktiske forhold at gøre? Jeg tillader mig at tvivle – ret voldsomt!

 3. Af m pe

  -

  Efter at de rødrabiate feminister har haft medvind i flere år, er det lykkedes for dem at forvandle Sverige til et sygt, perverst og galehusagtigt samfund. En guerillakrig mod svenskerne er gået i gang, og i Malmø og snesevis af andre byer er det nu migranter som dominerer. Og hundredtusinder af svenske mænd, familier og børn er tabere

 4. Af m pe

  -

  Ja n P tvivler på mange ting. Men er sikker på at alting er skabt af ingenting. Er ja n P nu på vej fra ateisme til nihilisme? Mener ja n P at man intet kan lære af verdenshistorien? Hvis man ikke er meget tungnem, kan man lære rigtig meget af den!

 5. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt må det være et absolut minimum for deltagelse i blog kommentarspor, at enhver opfylder denne simple Berlingske debat regel:

  “indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne” – SLETTES.

  Venligst gør det – Kathrine Lilleør – på forhånd tak !

 6. Af m pe

  -

  I Danmark har kommunisterne, feministerne, ligestillingsfanatikerne og de tossegode radikale også vind i sejlene. Og aldrig før har der været så mange tabere, ensomme, stressede og ulykkelige danskere som i dag. Mændene, familierne og børnene har fået FORRINGEDE vilkår. Det samme er sket for de arbejdsløse, de boligsøgende, patienterne, de fraskilte mænd, de gamle samt mange faderløse børn.

 7. Af m pE

  -

  I Danmark har kommunisterne, feministerne, ligestillingsfanatikerne og de tossegode radikale skylden for at vi pædofile og kvindemishandlere ingen rettigheder har.

 8. Af Arne Nielsen

  -

  Nu gør der sig det gældende, at ifølge biblen, 2. Mosebog kapitel 20, vers 4, og 5. Mosebog kapitel 5, vers 8, er det ikke tilladt at gøre sig noget billede af gud og tilbede det, og det kan vel godt tolkes derhen, at det ikke er tilladt at gøre sig forestillinger om, hvordan gud kunne tænkes at de ud, hvis man skulle opfatte sig som en god troende. Jeg havde for en del år siden en bekendt, som var meget religiøs, og som betragtede sig selv som en god troende. Overfor vedkommende fremførte jeg da, at vedkommende ikke kunne vide, om gud i virkeligheden var et grønt, slimet uhyre med hugtænder, hvilket affødte en meget stærk reaktion af forargelse, hvilket jo beviste, at vedkommende i høj grad havde gjort sig indre forestillingsbilleder af vedkommendes gud. I lyset heraf må det betragtes som en i høj grad ukristelig gerning at diskutere guds fremtrædelsesform, og om guds køn. Kathrine Lilleør fremfører meget rigtigt, at man ikke kan være søn af noget kønsneutralt, og at gøre sig tanker i den retning får hele fortællingen til at vælte. Religiøse har jo traditionelt haft et totalt løsagtigt forhold til logik, så hvorfor skulle den vælte på grund af sådan en detalje af rent logisk beskaffenhed? Det ville unægteligt hjælpe på logikken, hvis der til guds køn kunne føjes ham den karakteregenskab, at han eksisterede, men benægtelsen heraf har jo heller aldrig anfægtet religiøse kristne. Dette her med at argumentere logisk i forbindelse med alt, hvad der vedrører gud, er at tilordne ham en logisk væren, som må betegnes som ren simili og falsk varebetegnelse. Gud er qua sin natur hinsides al logik, og det tror jeg, at jeg kan få mange dybt troende til at skrive under på. At jeg så selv vælger at lægge logik til grund for min opfattelse af påstandene om gud, fører umiddelbart med sig, at jeg må betragte gud som ikke-eksisterende, idet hans påståede eksistens medfører så himmelråbende selvmodsigelser, at konklusionen er klar: Guden eksister ikke og har aldrig gjort det. Forestillingen om gud er en psykologisk artefakt, som er en konsekvens af den måde, vi mennesker bevidsthedsmæssigt og psykologisk er konstruerede på. Men historien er ikke slut dermed. For at være virkeligt konsekvente konstruerede de logiske positivister positivismen, som i sin første udgave insisterede på verificerbarhed, for at noget kunne betragtes som sandt. Senere tilføjede Karl Popper falsificerbarhed som et krav, i hans post-positivisme. I positivismen havde man til hensigt at tage afsked med ethvert metaudsagn, men efter min opfattelse begik de her en fejlvurdering, idet mennesket slet ikke kan lade være med at gøre sig metaudsagn om ting, ofte uudtalt, men alligevel eksisterende på det psykologiske plan. I den forstand kommer positivismen til kort, ikke mindst fordi dens centrale tese, dvs. kun at lægge det iagttagede til grund, selv er baseret på en metaantagelse, nemlig, at det er iagttagelsen, der er det centrale. I øvrigt har positivismen den graverende defekt, at den ingen teori har for, hvad det vil sige at iagttage, hvilket har kæmpekonsekvenser for hele den kendte fysik.

 9. Af m pe

  -

  Det afgørende er jo ikke HVEM der skriver, men HVAD der skrives.

 10. Af Rasmus Bjerregaard

  -

  Kære Kathrine
  Det er måske ikke alting jeg er enig med dig i, men her har du fuldstændig ret.
  Rigtige gode argumenter og en skarp pen.

  Mv.

  Rasmus Bjerregaard

 11. Af m.j. pe.. anDer sen

  -

  Den svenske kirke om Gud som “hen”: Det er fake news.
  Læser man i svenske aviser.

  Alligevel skal Trillebør på banen med et klynkene, ligegyldigt og løgnagtigt indlæg.
  Sådan er kvinder og feminister.
  Dem har fanden jo skabt.

 12. Af m pedersen

  -

  Hvordan man end vender og drejer det, så er den politiske korrekthed i Sverige endt i en slags kollektiv sind s syge. At påstå at kønnet er en socialpolitisk konstruktion er jo rablende galskab. Som sædvanlig vender de røde fas cister alt på hovedet. Deres ideologi er menneskefjendsk og altødelæggende. Se snap hanen og den korte.

 13. Af m pe

  -

  De svenske politikere flest har nogle holdninger, der fører landet mod fattigdom, sygdom, te r ror og borgerkrig. Og mændene lægges systematisk for had. Mens kvinder i tusindvis har været udsat for grove overfald. Og et blodbad er i gang. Over tusind svenskere er blevet myrdet på kort tid. Se diverse netaviser.

 14. Af Eskild. gErhard

  -

  Naturligvis er gud, sønnen og helligånden af hankøn.
  Fanden skabte kvinden for at byde herren trods.

 15. Af m pe

  -

  DK er også inde i en ildevarslende udvikling. Betragt de ynkelige rester af vores postvæsen, skattevæsen, sundhedsvæsen, forsvar, politi, infrastruktur, retssikkerhed, familieværdier og sociale velfærd osv. Se hvordan død og elendighed rammer flere og flere danskere pga. politiske SVIGT OG SVINESTREGER.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Vågn dog op Kære Kathrine til den virkelige verden – og glem alt om fiktive guder og andet hovedløst junk. På et blog kommentarspor kan du IKKE inkludere psykopater blandt mere normale. Projektet er umuligt !

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  “I Guds den treeniges navn”?? De felste voksne vil kende udtrykket og forholde sig til det, der nu ikke må siges mere,, nemlig : “I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”. Fremadrettet vil der da blive spurgt til denne “Guds denn treeniges navn?

  Hvad vil svaret så blive – det ved Lilleør måske ?

  De har jo fuldstændig plim i låget, i Sverige – fordi man kan ikke sådan lave en religion/tro om efter politiske ønsker og forventninger. Som for mig at se også det med kirkelige vielser af homoseksuelle, fremfor en kirkelig velsignelse, der ikke sås at værenol.

  At verden kan komme på den anden ende, fordi det er nogle få personer, der synes et el andet. Det bør ikke kunne forekomme, når disse ønsker i sig selv er så indgribende, at svenskere nu skal sige’hen’ og ikke ‘han og hun’ om mand og kvinde.

  For mig er deres kønsforvirring i et sådant galop-løb, at diverse personer hellere burde se på deres eget forhold til deres køn fremfor at belemre en hel befolkning.

  Så lav da selv en kirkelig pendant, hvor vi så har ‘Vor mor… ‘ som denne Gud, nogle mennesker higer efter at opnå forening med. I øvrigt ved ingen, om der eksisterer en gud andet end i menneskers ønsker, behov for sådant og fantasi – ejheller om denne Gud er mand eller kvinde .. men nogen har så opfattet Gud som en mand, der kan skabe og styre verden, hvor vi så nøjes med Helligånden fremfor en kvinde, sidestillet med Gud, hvor Sønnen så bliver resultatet til denne Sønne-religion, vi har fået i arv her i landet.

  Havde jeg boet i Sverige og var svensk statsborger, så havde jeg omgående meldt mig ud, fordi det er kultur, der røres ved, og som er afgørende for mange mennesker. Jeg har i Danmark ikke medt mig ud, selv om jeg har haft lyst til det i forh til alt det spetakel vi blev udsat for med disse vielser også for homoseksuelle, fordi jeg fandt og finder, at man har vredet armen rundt på kirken som institution, hvor den selv ofte heller ikke selv ved, hvilket ben den skal stå på – men da vores kultur er under pres, så har jeg ikke meldt mig ud. Så – kulturkristen, om man vil.

  Jeg fatter ikke, at den svenske stat er gået med til det!

  Folket må da opponere kraftigt overfor dette, så gid det bliver ødelagt for de vanvittige kræfter, der bare lige syned dit og dat og så får mulighed for at lave det om. Plim i låget!

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  “I Guds den treeniges navn”?? De felste voksne vil kende udtrykket og forholde sig til det, der nu ikke må siges mere,, nemlig : “I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”. Fremadrettet vil der da blive spurgt til denne “Guds denn treeniges navn?

  Hvad vil svaret så blive – det ved Lilleør måske ?

  De har jo fuldstændig plim i låget, i Sverige – fordi man kan ikke sådan lave en religion/tro om efter politiske ønsker og forventninger. Som for mig at se også det med kirkelige vielser af homoseksuelle, fremfor en kirkelig velsignelse, der ikke sås at værenol.

  At verden kan komme på den anden ende, fordi det er nogle få personer, der synes et el andet. Det bør ikke kunne forekomme, når disse ønsker i sig selv er så indgribende, at svenskere nu skal sige’hen’ og ikke ‘han og hun’ om mand og kvinde.

  For mig er deres kønsforvirring i et sådant galop-løb, at diverse personer hellere burde se på deres eget forhold til deres køn fremfor at belemre en hel befolkning.

  Så lav da selv en kirkelig pendant, hvor vi så har ‘Vor mor… ‘ som denne Gud, nogle mennesker higer efter at opnå forening med. I øvrigt ved ingen, om der eksisterer en gud andet end i menneskers ønsker, behov for sådant og fantasi – ejheller om denne Gud er mand eller kvinde .. men nogen har så opfattet Gud som en mand, der kan skabe og styre verden, hvor vi så nøjes med Helligånden fremfor en kvinde, sidestillet med Gud, hvor Sønnen så bliver resultatet til denne Sønne-religion, vi har fået i arv her i landet.

  Havde jeg boet i Sverige og var svensk statsborger, så havde jeg omgående meldt mig ud, fordi det er kultur, der røres ved, og som er afgørende for mange mennesker. Jeg har i Danmark ikke medt mig ud, selv om jeg har haft lyst til det i forh til alt det spetakel vi blev udsat for med disse vielser også for homoseksuelle, fordi jeg fandt og finder, at man har vredet armen rundt på kirken som institution, hvor den selv ofte heller ikke selv ved, hvilket ben den skal stå på – men da vores kultur er under pres, så har jeg ikke meldt mig ud. Så – kulturkristen, om man vil.

  Jeg fatter ikke, at den svenske stat er gået med til det!

  Folket må da opponere kraftigt overfor dette, så gid det bliver ødelagt for de vanvittige kræfter, der bare lige synes dit og dat og så får mulighed for at lave det om. Plim i låget!

 19. Af Henrik S

  -

  Kathrine Lilleør
  Forstår din harme!
  Mod dumhed kæmper guderne forgæves.
  For os normale danskere , hvor mænd og kvinder tæller lige , er det absurd at lave om på historie.
  Det dummeste ville være at vende den anden kind til overfor disse tiltag.
  Der er ingen grund til at følge disse rabiate svenskere , der nok i virkeligheden ønsker magt , således at fortiden vender tilbage , hvor det nu istedet for mænd , er kvinder der har magten.
  Er det allerede ikke sådan , at det overvejende er mænd og ikke kvinder der venden den anden kind til – blandt kristne danskere medens det er overvejende er kvinder der inviterer voldelige mænd ind ( muslimer).

 20. Af M PED.ERSEN

  -

  Kvinder blev taget fra et mandlig ribben..De er derfor underda nige…Og skal gøre som sagt.

  Kvinders stemm erettighed skal fratages igen. Danmark skal ledes af mandlige biskopper. Kvinder skal ikke være præster.

 21. Af M PEDERSEN

  -

  Kvinder kan godt finde ud af at lave mad og passe børn, gøre rent. Danmark skal retur til normalen. Kristendommen viser os vejen fremad!

 22. Af M PEDERSEN

  -

  Kvinder kan godt finde ud af at lave mad og passe børn, gøre rent. Danmark skal retur til normalen. Kristendo mmen viser os vejen fremad! Det er ikke naturligt med kvinder i arbejde og med magt.

 23. Af Jan Petersen

  -

  “Jeg fatter ikke, at den svenske stat er gået med til det!”

  I øvrigt lidt almen info – til de almen uvidende . . . . den svenske stat og kirke er adskilt.

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jan Petersens indlæg 19:24 ddd kan jeg tilslutte mig – det duer ikke, at så gakkede indlæg kommer på i stribevis.Den slags har ødelagt sribevis af debatter i snart et halvt års tid nu – og tidigere igen også, hvor folk også efterhånden holder sig væk, hvilket også er et af formålene med sådanne.

  Mir indlæg kom desværre på 2 gange, da det tager lang tid at få det på, hvorfor jeg rettede en skrivefejl i en af de sidste linjer, hvilket ikke kan lade sig gøre, så selv oom jeg ikke ser mit indlæg blevet fyret af, så er der altså givet en form for medd om det, hvorfor det sidste bedes bevaret af de to.

 25. Af Niels Poulsen

  -

  Det er svært at forstå, hvad den svenske kirke vil stille op med tekssteder som:

  “Abba, fader, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.”

  “Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn.”

  “Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.”

  “Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.”

  “Derfor skal I bede således: “Vor Fader, du som er i himlene! …”

  “For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.”

  Det er Jesus, som han taler i evangelierne. Vil den svenske kirke undlade at læse teksstederne op? Vil den censurere Det Nye Testamente? Eller måske skrive en ny version? Ville det så ikke være bedre at stifte en ny religion?

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kære Kathrine, dit blog kommentarspor har overtaget alle de – fake navne, net trolls og debat sabotører – der hidtil har hærget bloggen “konservativ reaktion”. Vel ikke just noget – at være stolt af !

 27. Af Per Frederiksen

  -

  Gud er fiktion, så man kan gøre med ham, hende eller hen, hvad man vil. Gud har ikke skabt mennesket – mennesket har skabt Gud, som julemanden, Allah, Påskeharen og meget andet.
  Hvis svenskerne vil gøre Gud til noget andet, end nogle danske præster gør, så er ballet åbent og ordet frit. Det betyder kun noget, hvis man gør det til noget. For os, der ikke har nogen gud, er det mest bare underholdende at følge det fra sidelinjen.
  Det bliver værre, hvis vi skal lære vores børn, at der ikke er forskel på piger og drenge, mænd og kvinder – for det er der…

 28. Af N. Jensen

  -

  Kære Katherine,

  Lige så sikkert som et møl søger lyset, ligeså sikkert er det, at jeg føler en ubændig trang til at læse dine overvejelser her på bloggen.

  (uanset at jeg er en totalt overbevist ateist)

  Du skriver:

  Gud, der ulig alle andre trosretningers opfattelse af Gud, besluttede sig til at knytte et nært kærlighedsbånd til dem, der søger ham. Han lod sin søn føde for at vise, at alle er hans børn

  Citat slut..

  OK, da jøderne ikke anerkender Jesus som værende Guds søn er den logiske følge heraf:

  Enhver snak om ‘Judeo-Christianity’ er noget værre vås.

  At det såkaldte ‘Gammel Testamente’ (Jødernes ‘hellige’ skrifter) bør fordømmes af såvel Folketinget som ‘Folkekirken’

 29. Af Niels Poulsen

  -

  “Hvis svenskerne vil gøre Gud til noget andet, end nogle danske præster gør, så er ballet åbent og ordet frit.”

  Det er ikke korrekt. Alle kristne må forholde sig til Det Nye Testamente, og det er trods alt begrænset, hvor frit man kan fortolke teksterne. Ellers ender vi i det rene nonsens.

 30. Af Marie Hoyer

  -

  MEN DE GØR JO IKKE GUD KØNSNEUTRAL FÅ NU STYR PÅ FAKTA, det er en joke at I alle sammen er helt oppe at koge over en sætning der er blevet tilføjet som præsterne FRIVILLIGT kan bruge.

 31. Af Helge Nørager

  -

  Jeg tror at “gud” ofrer denne begivenhed ringe opmærksomhed, men hvad ved jeg.

 32. Af Svend Jensen

  -

  Tro kan være mange ting. Man kan tro, at fodboldholdet FCK vinder 10 mesterskaber lige efter hinanden – man kan tro at næste vinder af et Lotto-spil er én selv. Den slags tro er altid forbundet med sandsynlighed og statistik.
  Hvad er “religiøs tro”, teknisk set, så andet end tro uden tilhørende sandsynlighed og statistikker ?
  Nogen tror på “Det Flyvende Spaghettimonster”, andre på nogen, de kalder gud – uden den fjerneste anledning begrundet i observationer af den skinbarlige virkelighed.
  Så kan det vel også være ret ligegyldigt, om denne gud er han-, hun- eller intetkøn.
  Tro hvad du vil, bare du ikke generer mig med din tro’s dogmer og forskrifter. Jeg ønsker ikke engang at blive ‘frelst’ af din tro.

 33. Af Henning Svendsen

  -

  Når ordet Gud bliver nævnt ,så må enhvert rettænkende menneske løbe skrigende væk !-for denne Gud er jo en katastrofe
  Og dermed er bolden sparket ind på kvindernes bane og de vil heller ikke tage ansvaret
  Så spark bolden hen til Uffe Fra Alternativet ,en Salomonisks løsning hvor begge parter bliver tilgodeset
  Så egentlig har de jo ret i Sverige!-Gud har rykken mod muren og med en ny kan det kun gå fremad.

 34. Af Glenn Madsen

  -

  Ordet “hen” et godt udtryk for det, som er blevet nævnt så mange gange, at den politisk korrekte samling slyngler, som styrer verden for tiden, ikke kan håndterer egentlige forskelle, her noget så elementært som kønsforskelle. Deres løsninger på raceforskelle og rerligionsforskelle er ligeså stupide.

 35. Af Maria Due

  -

  Godt brølt, løvinde.

  Hvad blev der af den fribårne svenske kvinde, siden kirken føler sig kaldet til at understøtte hende med krykker og flitterstads?

 36. Af Glenn Madsen

  -

  På den anden side har de svenske feminister en pointe, for hvor er mor blevet af i sætningen “I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”, det er jo ikke far der føder børn, end ikke i himlen.
  Det var protestantismen der udraderede mor af kirken.

 37. Af Niels Poulsen

  -

  “Nogen tror på “Det Flyvende Spaghettimonster”, andre på nogen, de kalder gud – uden den fjerneste anledning begrundet i observationer af den skinbarlige virkelighed.”

  Det er ikke korrekt. De store religioner har for nogens vedkommende eksisteret i flere tusinde år. De har en længere virkningsperiode end nogen filosofisk eller politisk bevægelse. De har dermed formet vores virkelighed på samme måde som naturen og de naturvidenskabelige love. Det giver dem evidens og empiri.

  DFS er imidlertid blot en provokation i den amerikanske debat om intelligent design.

  Ateisterne her misforstår i øvrigt også debatten. Det handler ikke om jeres personlige tro eller mangel på samme. Det handler om de kristnes tro og angår kirkesamfundene spredt som de er over hele jorden. Der må man lytte til Jesu ord i evangelierne (jævnfør Luthers frugtbare begreb: sola scriptura, skriften alene). Jesus kalder Gud for “Abba, fader”. Det viser, at den svenske kirke er på vildspor.

 38. Af bo j

  -

  Hvor de gudløse, fædrelandsløse, samvittighedsløse, hjerteløse og hjerneløse råder, sukker folket og må lide under utallige forbrydelser, ulykker og afsavn. Og hvor rødstrømper og feminister bestemmer alt, går alt i skuddermudder.

 39. Af elisabeth Lindhardt

  -

  “At gøre Gud kønsneutral er historieløst tangerende det løgnagtige. Helt i pagt med den massive historieredigering, man i øvrigt gennemfører i Sverige i disse år.” Hvad ??? Er Gud en historisk person? Vil Lilleør ikke være venlig at fortælle lidt mere om det?

 40. Af bo j

  -

  Se hvordan det gik i Tyskland og Sovjetunionen, da de åh så kloge fascister fik magten. Nazi sterne bragte rædsel, død og elendighed over millioner af familier, og det samme gjorde kommunisterne. Antallet af ofre løb ialt op i 300-500 millioner.

 41. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Man kunne jo også beslutte, at Jesus og hans diciple i virkeligheden var transkønnede. Så får man ligesom dækket det hele…..

 42. Af Rikke Nielsen

  -

  Jeg har altid tænkt, at det gav mere mening med en gud, der ikke havde køn.
  Men ak, gud er jo som bekendt skabt i menneskets eget selvbillede.

 43. Af esKild gerH ARD

  -

  Kristendommen er overtro.
  Og skulle aldrig have været indført.
  ASA troen var langt bedre.
  Og her var ingen i tvivl om hun og han.
  Tankevækkende at vikingerne forsvandt samtidig med Odin, Thor og Freja.

 44. Af Niels Poulsen

  -

  Rikke Nielsen

  “Jeg har altid tænkt, at det gav mere mening med en gud, der ikke havde køn.”

  Så er den egyptiske religion måske sagen for dig? De gamle egyptere dyrkede nemlig solen (Ra) som øverste gud. Det viser i øvrigt, at Feuerbachs forestilling om, at det guddommelige er antropomorfisk, har sine begrænsninger. Indisk religion er eksempelvis rig på hybridiske dyreskikkelser, vist nok endda en hermafroditisk. Så hvorfor den svenske kirke ikke konverterer til hinduismen, i stedet for at nedbryde den kristne kirke indefra, er en gåde.

  Og nu siger jeg noget barsk , men der er alligevel et rationale i det: Det er, som om feminismen er heksenes genkomst. Der var vist alligevel en vægtig grund til hekseforfølgelserne, selv om jeg tager skarpt afstand fra afbrændingerne af uskyldige kvinder. Kristendommen vil altid være omgivet af stålsatte hedninge og ateister, eller ligefrem satandyrkere, som ønsker et sammenbrud for den herskende verdensorden med Jesus Kristus som kærlighedssfyrste. Det er synd, at de har infiltreret den svenske kirke.

 45. Af Niels Poulsen

  -

  “ASA troen var langt bedre.”

  Ja, men den blev udkonkurreret af kristendommen, ligesom dinosauerne blev udkonkurreret af pattedyrene.

  Det er empirien.

  Den bedst tilpassede (religion, ideologi etc.) overlever … og det siger jeg uden af den grund at være socialdarwinist. Der foregår hele tiden en kulturkamp, og indtil videre er kristendommen vinderen, selv om ateister og muslimer har onde hensigter …

  Iøvrigt kan jeg ikke se det førkristne Danmark som noget attråværdigt. Menneskeofringer var dagens (u)orden. Og vikingernes grusomme overfald på franske klostre er heller ikke noget at være stolt over.

  Grundtvig siger jo, at der var en længsel blandt danskerne efter den milde, kærlighedsfulde Kristus. Det var en lise at lægge sværdet på hylden og folde hænderne i stedet for.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  Kære Rikke,

  Heksebrændninger er normalt. Der har altid været behov for at brænde et vis antal kvinder om året.
  De religiøse lærde fortæller os om nødvendigheden her. Såvel som boble. Det var Eva der lokket manden. Ikke omvendt. Altid kvinder der skal holdes i stram snor. Det er fx heller ikke korrekt med uddannelse til kvinder. Som høje stillinger.. Det står intet i biblen om deres ret til dette.

 47. Af e SKild. ger HARD

  -

  AF NIELS POU LSEN – 26. NOVEMBER 2017 13:56
  “Grundtvig siger jo, at der var en længsel blandt danskerne efter den milde, kærlighedsfulde Kristus. Det var en lise at lægge sværdet på hylden og folde hænderne i stedet for.”

  I dag har danskerne så fundet sværdet frem igen.
  Og myrder løs i forsvarsløse muslimske lande.
  Krigsliderligheden er tilbage.
  Nederlaget i 1864 lagde ellers en dæmper på danskerne i nogle år.

 48. Af Niels Poulsen

  -

  Det er så ikke mig kl. 14:07

  “Det var Eva der lokket manden …” er ikke min sproglige standard.

  Desværre er der nogen, der hverken magter sproget eller den demokratiske debat.

 49. Af Jorn D.

  -

  Gud hvor går det godt – ikke i Sverige
  ja
  Hvor vil de hen med at kalde Gud en hen
  og
  har de fået “pip”, når de ændrer fugle navne
  og
  er de historieløse, når de ændrer historierne
  ja
  det er inte kønt og uforståeligt
  at
  se på, at det svenske folk finder sig i det
  og
  ikke siger fra overfor magthavere og smagsdommere
  og
  som EU folket åbenbart syntes, at Soros er De facto “leder” af EU
  der
  med sin 18 mia. us dollar donation til sin organisation “Open Society”
  hvis plan er:
  “Our plan treats the protection of refugees as the objective
  and national borders as the obstacle.”
  og
  “købt og betalte” NGO’er og over 200 EU parlamentarikere arbejder nu ihærdigt
  som
  Systematic, Systemic, idiomatic Soros “hang arounds” meget “femte kolonne agtigt”
  med
  at, nedbryde grænser samt islamisering af EU, der er planen for penge Eliten
  og
  George Soros født György Schwartz, prøver nu, at ødelægge sit fødeland Ungarn
  der
  mener, at der må være en grænse !
  for
  at undgå “multi, kulti koster kassen kaos”

  ironi.mus

 50. Af es KILd g ERHard

  -

  AF NIELS POULS EN – 26. NOVEMBER 2017 14:07
  “Heksebrændninger er normalt.”

  Tja.
  Heksebrændingerne i Danmark blev jo indført af protestanterne.
  Inspireret af Luther.

Kommentarer er lukket.