Rød eller blå skole

Af Kathrine Lilleør 27

Har borgerlige undervisningsministre ført rød skolepolitik? Undervisningsminister Merete Riisager mener, at skolepolitikken ikke har været borgerlig nok. Eller faktisk slet ikke borgerlig. I et interview forleden i Politiken sagde hun:

Det er jo ikke lykkedes for de borgerlige at sætte en dagsorden, der er så tydelig, at den når helt ud i klasselokalerne. Vi har ikke et skolesystem som det finske, hvor kundskaber og dannelse virkelig er styrende. Hvor man f.eks. kvalificerer sig til en ungdomsuddannelse via sine karakterer, der gør, at man får valgfrihed og kan vælge ungdomsuddannelse og uddannelsessted på baggrund af sine karakterer. Det kan man i Norge. Vi har ikke klaret at få et uddannelsessystem, som er kundskabsbaseret”.

Mens læseren tænker over, om et uddannelsessystem, der ikke er kundskabsbaseret, fortjener sit navn, gør ministeren klart, at opfattelsen af karaktergivning er en afgørende forskel i en blå frem for rød skolepolitik.

Rød blok fokuserer meget på, at det er urimeligt at have et karaktersystem. Det betragter jeg som et direkte angreb på hele den meritokratiske struktur i vores uddannelsessystem. Fjerner du karaktererne, fjerner man al den fairness, retfærdighed og gennemskuelighed, der er til for eleverne. Det vil være en total katastrofe.

Aldrig har en borgerlig undervisningsminister de seneste to årtier sat så præcise ord på borgerlig folkeskolepolitik herunder, hvorfor karaktergivning er så afgørende. Karakterer er et udtryk for en tydelig anerkendelse af præstation. På skoler uden karakterer bliver det uklart, om eleverne bedømmes på deres sind, adfærd eller faglige dygtighed. Skolen bliver da mere en opdragelsesanstalt til gode borgere fremfor en skole, hvis fremmeste mål er at lære fra sig. Således forstår man også umiddelbart, hvorfor Riisager ikke bryder sig om lektiecafeer, som blev obligatorisk med den seneste folkeskolereform. Lektierne er ikke en opgave for skolen, men for hjemmet. Børnene tilhører nemlig ikke staten, men forældrene, og netop lektierne er en naturlig og vægtig del af forældrenes ansvar for børnenes skolegang. Kun hvis man mener, at det er samfundets opgave at opdrage vores børn, kan man forsvare, at skolen helt overtager forældrenes plads.

Hermed er Riisager inde ved essensen af det samfundssyn, der nu og til alle tider adskiller borgerlig og klassisk socialdemokratisk velfærdstænkning: Er borgerne autonome eller tilhører borgerne staten? Skal vi klare os selv eller er det en fælles samfundsopgave, at vi klarer vores tilværelse? Bestemmer vi over vores børn eller tilhører vores børn samfundet?

Dette enten-eller afspejles i folkeskolens skiftende reformer gennem det seneste århundrede, og dermed i skolepolitikken, fordi der naturligvis er afgørende forskel på, om folkeskolen skal give børnene konkrete kundskaber, eller om skolen skal danne dem til livet. Det sidste har i vores tid sejret ovenud. I så høj grad, at Riisager er den første blå politiker, jeg har hørt foretrække de konkrete kundskaber og samtidig udfordre forestillingen om, at skolen skal uddanne til ”hele mennesker”.

”Skolen for livet”, hedder det så smukt. I Scherfigske tider var skolesystemet blåt så langt øjet rakte, uanset socialdemokratiske regeringer. Alt var rå kundskab og alle forår dømt til forsømmelse. Når en samfundstænkning ikke udfordres, forstener den. Det var tiltrængt at slække på terperiet, lade den borgerlige skolepolitik trække ilt ind, godt at den røde tænkning vant indpas. Men i stedet for at tænke sig om holdt de blå vejret i trekvart århundrede, så man glemte, hvad man hed, og hvad man skulle.

Vidunderligt, at Merete Riisager anvender sin ministerstol til at formulere sig så utvetydigt. Endnu vidunderligere ville det være, om rød blok ville bekende kulør ligeså klart, så vælgerne bliver bevidste over, hvilken linje, de ønsker lagt for folkets skole.

 

 

27 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er strålende, at regeringen nu vil give studierelevante gymnasiekaraterer mere vægt, når de unge søger optagelse på de videregående uddannelser, selvom det også er meget vigtigt, at især praktiserende læger har “humane” interesser, og ikke kuntnteresseer sig for matematik og naturvidenskab, for de arbejder jo med mennesker.

  Men, hvad med at tage skridtet fuldt ud, og indføre egentlige optagelsesprøver til de videregående uddannelser?

  Prick, du afslører kun, at du ikke aner, hvad den “sorte skole” var, for der er INGEN politikere, der vil give lærerne lov til, at slå eleverne igen.

  Det er faktisk primært i elevernes egen interesse, at de bliver evalueret så præcist, som muligt, så de selv, og deres undervisere, får en reel viden om, hvad de har lært, og – især – hvad de mangler at lære.

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Danmark har verdens mest fordrukne gymnasieelever, og de danske gymnasieelever er også tæt på, at have verdensrekorden i hashmisbrug. Mange unge ligger grunden til et livslangt misbrug allerede, mens de går i gymnasliet.

  Det er de voksne, der svigter dem, ved ikke at sætte de nødvendige grænser.

  Hash gør det svært for de fleste, at fastholde dét, de har lært, så det er egentlig forståeligt nok, hvis de unge festaber, ikke vil evalueres.

  Men, hvis vi giver efter for det uigennemtænkte plageriet, ved at afskaffe evalueringen, og dermed gør vores undervisningsinstitutioner til en slags uforpligtende dagplejetilbud for halvvoksne, så svigter vi dem igen.

  Det er faktisk primært i deres egen interesse, at de lærer så meget som muligt, samt véd, hvad de faktisk har lært, og ikke har lært.

 3. Af p.. pRik

  -

  AF JAKOB SCH MIDT-RAS MUSSEN – 23. JUNI 2018 16:14
  “Pric k, du afslører kun, at du ikke aner, hvad den “sorte skole” var, for der er INGEN politikere, der vil give lærerne lov til, at slå eleverne igen.”

  Den “sorte skole” var andet end fysisk afstaffelse.
  De psykiske var langt værre.
  Lidt ligesom scientology. En forkvaklet overtro som JSR underkaster sig.

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Men, hvis vi giver efter for det uigennemtænkte plageri, ved at afskaffe evalueringen, og dermed gør vores undervisningsinstitutioner til en slags uforpligtende dagplejetilbud for halvvoksne, så svigter vi dem igen.”

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der er en meget god grund til, at etstatte eksamens- og afgangskarakterer , som adgangsbillet til de videregående uddannelser, og der er, at alt for mange elver snyder til eksamen, samt i dagligdagen.

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvordan skal unge opdage, at de bliver manipuleret med “fake news”, hvis de ikke har fået en solid ballast af faktuel viden i skolen?

  Hvis de lærer i skolen, at alle ideer er lige rigtige, og at deres egen mening er lige så god, som alle andres – uanset, hvad de mener – så ender det med, at mange af dem tror, at Jorden er flad, at vi ikke har været på Månen, samt at Donald Trump fik flest stemmer til det amerikanske præsidentvalg…

  Det er primært i deres egen interesse, at de lærer så meget som muligt, for så bliver de sværere at manipulere ,og det er også afgrørende vigtigt for et velfungerende demokrati, at borgerne er både oplyste og intelligente.

 7. Af Helge Nørager

  -

  “Børnene tilhører nemlig ikke staten, men forældrene, og netop lektierne er en naturlig og vægtig del af forældrenes ansvar for børnenes skolegang. Kun hvis man mener, at det er samfundets opgave at opdrage vores børn, kan man forsvare, at skolen helt overtager forældrenes plads.”

  Ok, i min barndom, var der noget som hed “barnets tarv”.

  Og jeg personligt ville ønske der var blevet terpet mindre kongerækker og uddannet mere i samfunds forhold som f.eks brug af skattely.
  Hvordan loven brydes bevidst ala Tamil sag og Tibet sagen her 40 år efter.
  Lidt mere om samfundet og de riges manipulation havde været rart frem for kongerækken og 7 tabel.

  Men når krisen kommer og uligheden vokser skal skolen selvfølgeligt gøres til et sted hvor kun kongen rækken skal kunnes udenad, forståelsen af hvordan en slægt har siddet på flæsket og raget til sig.
  Skal de unge ikke lære noget om.
  Mere ulighed, mindre topskat, og ingen spørgsmål til læren om politik og samfund, det er ikke godt for dem som ønsker mere økonomisk ulighed, og husk det altså de fremmedes skyld alt sammen.
  Men samfundshistorie og den slags som fortæller om tidligere tiders ragnarok når uligheden blev for stor glemmes.
  Og gøres til en vittighed om at give de sultne kage.

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Men når krisen kommer og uligheden vokser skal skolen selvfølgeligt gøres til et sted hvor kun kongen rækken skal kunnes udenad, forståelsen af hvordan en slægt har siddet på flæsket og raget til sig.
  Skal de unge ikke lære noget om”

  Hvor har du fået dén ide fra?

  Mig bekendt er der ingen politikere, der vil diktere, hvordan republikanske lærere må undervise i historie, og Kongehusets antidemokratiske indstilling under Påskekrisen er mig bekendt stadig en del af pensum.

  Det vil altså også fremover være muligt, at undervise eleverne på en måde, så de har et selvstændigt, kritisk syn på historien, og dermed på Kongehuset.

 9. Af bent jensen

  -

  Nu er det jo sådan at der efterhånden næsten ingen forskel er på de røde og blå partier. Ingen af dem er hvad de udgiver sig for at være. Alle er de gennemsyret af partiegoisme, af foragt for stemmekvæget, af ignorant arrogance, og af ligegladhed med deres ansvar og pligter i forhold til det danske folk og folkehjemmet Danmark. Derfor er vores land i næsten frit fald. Chrborgs skolepolitik, familiepolitik, indvandringspolitik, retspolitik, boligpolitik, forsvarspolitik, velfærdspolitik og sundhedspolitik mv. gennemsyret af radikale, hovedløse, marxistiske, menneskefjendske og landsskadelige tankesæt. Vi ender antagelig ligesom Sverige og Libanon. Sammen med EU er vi på vej mod et Europa hærget af grufulde tilstande. Om få år er Danmark en mellemting mellem Sodoma og Gormorra og et kaotisk afrikansk junglesamfund. Afrikaniseringen skrider jo hastigt fremad. Se snaphanen, den korte og black pigeon om Merkels migrants.

 10. Af bent jensen

  -

  Nu er det jo sådan at der efterhånden næsten ingen forskel er på de røde og blå partier. Ingen af dem er hvad de udgiver sig for at være. Alle er de gennemsyret af ligegladhed med deres ansvar og pligter i forhold til det danske folk og folkehjemmet Danmark. Derfor er vores land i næsten frit fald. Chrborgs skolepolitik, familiepolitik, indvandringspolitik osv. er gennemsyret af radikale, hovedløse, marxistiske, menneskefjendske og landsskadelige tankesæt. Vi ender antagelig ligesom Sverige og Libanon. Se snaphanen.

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  Bertel Haarder er den undervisningsminister, der har haft størst indflydelse på folkeskolen de sidste mange årtier – så hold op med at kritisere oppositionen for vores folkeskole.

  “Hvis de lærer i skolen, at alle ideer er lige rigtige, og at deres egen mening er lige så god, som alle andres – uanset, hvad de mener – så ender det med, at mange af dem tror, at Jorden er flad, at vi ikke har været på Månen, samt at Donald Trump fik flest stemmer til det amerikanske præsidentvalg…”

  Det lærer de heller ikke i folkeskolen.

  Det er den populistiske højrefløj, der ikke kan acceptere almen viden, og som derfor forsøger at bilde os ind, at vi alle er eksperter.

  Se bare de mange klaphat-indlæg på berlingske blog.

 12. Af Niels Poulsen

  -

  Det er da fint, hvis de liberale er ved at vende tilbage til rødderne. Personlig har jeg min tvivl på det liberale projekt. Det fjerner sig pt. mere og mere fra almindelige menneskers verden.

  Lad mig klargøre forskellen på det konservative og evige ståsted kontra det liberale og midlertidige:

  I konservatismen er kernen familien og nationen. Det er de evige grundenheder. Individet tilhører familien og nationen. Uden familiens egenartethed, nationens sprog og kultur er individet intet. Alt andet er illusion, og om illusionen er blå liberal eller socialdemokratisk rød er sådan lige meget.

  I vor tids vildfarne liberale ideologi er kernen dels det vildfarne individ. Det ensomme menneske. Den egoistiske menneske. Mennesket som ser stort på sine omgivelser. Det er frigørelse ad libitum. Narko, mærkelig sex og opfattelse af køn. Det er det frugtesløse anarki.

  Det er den ene del af den liberale ideologi. Den anden del er måske lidt modstridende – logik er jo ikke de liberales stærke side – det overnationale, som undertrykker nationerne og de folkelige kulturer. Det er EU og FN og hele forestillingen om, at der findes universelle værdier, som alle verdens nationer skal lade sig underlægge.

  Jeg har aldrig oplevet et større storhedsvanvid. På den ene side at atomisere mennesker i navlepillende individer og og på den anden side bekæmpe folkeslagenes oprindelige kulturer med overnationale organer baseret på abskrakte og kunstigt skabte værdier.

  Derfor ville det være en stor glæde, hvis de liberale igen vil besinde sig på de evige konservative værdier. Kundskaber, familie og nation skal igen være kernevædierne i den danske folkeskole.

 13. Af J Nielsen

  -

  Ikke for skolen, men for livet.

  Erhvervslivet.

 14. Af J Nielsen

  -

  “Det er den ene del af den liberale ideologi. Den anden del er måske lidt modstridende – logik er jo ikke de liberales stærke side – det overnationale, som undertrykker nationerne og de folkelige kulturer. Det er EU og FN og hele forestillingen om, at der findes universelle værdier, som alle verdens nationer skal lade sig underlægge.”

  Det eneste overnationale ved liberalismen er markedet. Ideen om universelle værdier og underkastelse bunder ikke i liberalismen, men i monoteismen. Humanismen er blot en videreudvikling heraf.

 15. Af J Nielsen

  -

  “Rød eller blå skole”

  Schylla eller Charybdis. Forhåbentlig ingen af delene.

 16. Af h rasmussen

  -

  Skolereformen for fem år siden under Helle T-S og Antorini m.fl. har været en plage for både elever, lærere og forældre. Det var en dødssyg “reform” fra starten, og den var et udslag af den røde tankegang om at børnene tilhører staten, og at de derfor bør statsopdrages det meste af tiden. Forældre dur jo ikke til at passe børn, pædagoger, eksperter og fremmede er meget bedre. Hvorfor familier helst skal overvåges eller splittes, og børn helst skal være faderløse (eller helt forældreløse) størstedelen af tiden., eller hele tiden. Det har været tendensen de sidste 30-40 år. Feministerne, de radigale og familiebureaukraterne er lykkedes med at udnytte, hetze og mistænkeliggøre
  mændene, forældrene og familietraditionerne. V, K og DF har forsømt at gøre op med “reformens” tåbeligheder.

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Hvad er din holdning til de statstøttese friskoler? Mange borgerlige går ind for privatskoler.
  Skal staten også bestemme over kerneværdierne i disse privatskoler?

  Personligt er jeg meget stor tilhænger af folkeskolen. Jeg mener at den – som en af de sidste “bastioner” – er med til at bevare sammenhængskraften i Danmark. Sammen med foreningsarbejdet og de mange tusind frivillige.

  Denne sammenhængskraft har intet med karakterræs og nationale tests at gøre. Tværtimod skaber disse desværre børn med præstationsangst.

 18. Af bent jensen

  -

  Rød eller blå skole, rød eller blå regering, det er ved at være hip som hap. Alle de gamle partier er håbløse. Værst står det til med de radikale, alternativet og LA. Men de øvrige partier svigter og snyder også vælgerne. V, K og DF snakker, men har ingen vilje til virkelig at forsvare danskernes interesser. DF går ind for EU, og snorksov da V, K, R og S solgte danskernes beskyttelse mod smitsomme sygdomme til Saudi-Arabien. Og DF accepterede at hr. ulykke svigtede sit valgløfte om indvandringsstop. Og hvor var DF da V, K og R slagtede løs på familieværdierne, sundhedsvæsnet og velfærden? Se snaphanens artikler nogle dage tilbage.

 19. Af jørgen hansen

  -

  Ja, meningen med den røde folkeskole osv. er jo den at eleverne skal hjernevaskes med røde “værdier”. Ingen morgensang, ingen historie, minimal viden, men “pædagogik” i lange baner plus lange skoledage. Med endeløse mængder af ævl og løgn om velfærdsstatens lyksaligheder….. om verdensredning, multi-kulti og “berigelse”….. om feminisme og enlige mødre…… plus om EU, co2, socialismens herlighed og de pragtfulde perverse minoriteter. Den røde indoktrinering har været en stor “succés”. Det er vel derfor at så mange vælgere stemmer på radikale og “borgerlige” partier der er ved at køre Danmark og majoriteten af danskere i sænk.

 20. Af niels peter lemche

  -

  Men selvfølgelig viser “indlæggene” her, hvad det er, der rammer disse debatsider. Som nogle debattører, som jeg har skrevet til, siger: Vi skulle bare se, hvad der ikke kommer igennem.

 21. Af r. vangkilde

  -

  Fra statens nationale skole til velfærdskolen! -. hvor lærerenes fagforening sætter sig
  på reformarbejdet igennem politiske overenskomster, som ikke handler om den
  langsigtede undervisning med karakter, disciplin, og klassificerer elever igennem konkurrence, ELLER kald det højeste fællesnævner for danske elever.

 22. Af Arne Nielsen

  -

  Jeg synes, at termerne “rød” og “blå” står i vejen for en substantiel diskussion om, hvilken skole, vi vil have, og de giver i mine øjne ingen mening. Der er tale om mærkater, som har til formål at stemple det, man er modstander af – læs “rød”, som jo er synonym med “kommunistisk”, som man jo også er modstander af. Men “blå” er en ligeså hjernedød position som “rød”. Der er i begge tilfælde tale om en dogmatik, som intet har at gøre med, hvad børnene bringer med sig i kraft af dem selv. Vi er vidner til, at i Danmarks Radio fylder alt det religiøse stof uforholdsmæssigt meget, skønt det for længe siden er blevet bevist, at der ikke eksisterer, aldrig har eksisteret, og aldrig vil kunne eksistere sådan noget som en almægtig gud. Vi bliver ved med at få ørerne tudet fulde af, at man jo ikke kan vide, hvad der sker med “sjælen” efter døden osv, selvom alle kan ske, at der der kun råder råddenskab med stank, eller aske. Og gymnastikundervisningen er alle eleverne tvangsindlagt til, selvom den for mig fra tidligt af var mig lodret imod, og at opfatte som et overgreb mod min person. Al diskussionen herom forskertses, når spillekortene med “blå” og “rød spilles ud. Skolen kunne være et centrum for at præsentere børnen for relevant og god viden – i stedet trasker man i det samme fodspor, som kan spores helt tilbage til Frederik den 6., som etablerede folkeskolen i den bedste hensigt efter den tids standard. Skolen er produkt af folkets vilje, sådan som den kommer til udtryk gennem vore politikere, og ingen, hverken folket eller politikerne, har nogen særlig forståelse for, hvad der er god viden, og hvad der ikke er. Og de fleste elever tragter i bedste fald efter et job, de kan fatte med deres mangelfulde hjernekapacitet, som skal lægges ned over alle. Men der er elever, som vil det sublime, og for hvem hele skoletiden er en langvarig form for straf. Det er for dårligt.

 23. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Striden står mellem dem, der ønsker konkurrencestaten og dem, der ønsker konsensusstaten. Tilhængerne af konkurrencestaten ønsker et samfund, hvor alle konkurrerer med alle og sejrherren, den store leder, føreren tager det hele og belønner sine støtter med bonusser eller høje karakterer – et sundt, naturligt, ja næsten guddommeligt system mener konservative og liberale.

  Tilhængere af konsensussamfundet fortrækker et demokratisk samfund, hvor man bøjer sig for hinanden for at opnå resultater, som alle kan leve med uden at få det hele. Det er til gengæld et næsten menneskeligt samfundssystem, der foretrækkes af mennesker med sympati og empati for de anderledes – et samfund uden multimilliardærer – ulideligt for borgerlige.

  Den egentlige forskel mellem de to systemer er, at konkurrencestaten uafbrudt gør en lille og stadigt mindre gruppe rigere og rigere uden hensyntagen til den store ikke-besiddende gruppe. Den er uinteressant, som andet end lavtlønnet arbejdskraft, mens konsensusstaten anser større lighed og social retfærdighed for målet – pluralisme er vigtigere end individualisme.

  Det kommende valg burde handle om valget mellem de to systemer, men det sker nok ikke. Blå Bjarne har fuld opbakning fra eliten – naturligvis.

 24. Af Arne Nielsen

  -

  Rettelse – det skulle have været: “…efter døden osv, selvom alle kan se, at der kun råder…”

 25. Af Glenn Madsen

  -

  “I 1966-67 blev der vedtaget og gennemført en lovgivning, der gjorde det ulovligt at anvende korporlig afstraffelse af børn i skolen.”
  I 1962-63 gik jeg i det, man dengang kaldte b-linje, den boglige linje.
  Ikke én eneste gang blev en elev slået af en lærer.
  På a-linjen fik de derimod tæsk, ligeså mange tæsk som de gav i underskolen og mere eller mindre de samme elever.

 26. Af Bjørn Sørensen

  -

  Så længe den Blå Betænknings pladderhumanistiske sludder er den pædagogiske verdens hellige skrift, vil destruktionen af folkeskolen fortsætte.

  Dette Radikale makværk har de borgerlige ikke formået at fjerne, resulterende i at generationer af unge ikke har fået en ordentlig uddannelse samtidigt med at vi har for få højtuddannede.

  Samtidigt har der i årevis været en konstant udvandring af veluddannede og en masse indvandring af ufaglærte fra lavintelligens lande resulterende i at den gns IQ er faldende, og det på et tidspunkt, hvor den teknologiske udvikling er ved at overflødiggøre dem uden uddannelse.

  En EU undersøgelse forudsiger at af de senere års indvandring kan vi ikke forvente at mere end 20-25% kan uddannes til arbejdsmarkedet.

  Så vi ligger som vi har redt.

 27. Af Jan Johansen

  -

  Ufatteligt at politikerne i Danmark ikke bliver klogere på skoleområdet. Nu har de (eller en del af dem) i årtier selv deltaget i diverse skole-ekspeditioner til Finland, der er kendt for at drive veldrevne skoler med et rimeligt højt ambitionsniveau, og hvor kundskabsniveauet meget naturligt er højt prioriteret. Flere af dem har også ved selvsyn erfaret, hvordan nogle delstater i Canada praktiserer god og fornuftig skolepædagogik på alle niveauer. Alligevel har vi i årevis måttet finde os i, at inkompetente danske politikere har skaltet og valtet med den danske folkeskole til ubodelig skade for vores børn og unge. Ja, det er i virkeligheden skandaløst. Se nu bare på folkeskolereformen af 2013, der blev lanceret som en fantastisk nyskabelse for vores børn og unge. De skulle nu opholde sig på skolerne i flere timer end hidtil, og til trods for at man tidligere havde fundet på den for såvidt meget sympatiske ide’ at tilbageføre stort set alle tidligere elever fra specialskoler og specialklasser til de almindelige skoler for de nogenlunde velfungerende elever, så forringede man lærernes mulighed for at leve op til denne ekstra belastende udfordring. Det gjorde man ved at reducere meget kraftigt i lærernes tid til forberedelsen af undervisningen og de nye tiltag, der fulgte med skoleelevernes længere skoledage. Fuldstændig forrykt og ikke mindst når man medtager den ekstra belastende udfordring den danske folkeskole er blevet udsat for gennem en årelang tilførsel af børn og unge af anden etnisk oprindelse. Denne trafik ser åbenbart ud til at fortsætte, så der er al mulig grund til at advare imod den slendrian, Folkeskolen har været udsat for.
  Vi har ikke brug for hverken en rød eller blå folkeskole til vores børn og unge. Vi har brug for at politikerne tager sig sammen og erkender, at de tog så grusomt fejl med deres forherligelse af deres højt reklamerede folkeskolereform. Herefter bør de finde de relevante rapporter frem fra deres talrige skole-ture til henholdsvis Canada og Finland, så vi kan få skruet en tiltrængt fornyelse af Folkeskolen sammen, og her er det meget centralt, at læreruddannelsen får et mærkbart løft, men det er også bydende nødvendigt, at lærerne får ordentlige vilkår til at højne kvaliteten i deres arbejde med de mange forskelligartede børn!

Kommentarer er lukket.