Er Labours antisemitisme nødvendig for at fremme palæstinensernes sag?

Af Kathrine Lilleør 33

Er Labourlederen Jeremy Corbyn antisemit? Det mener det mangeårige Labourpalarmentariker Magaret Hodge. ”Antisemit og racist” kaldte hun forleden sin partileder, og hun får opbakning fra egne partifæller, konservative og 68 rabbinere med såvel ortodoks som liberal baggrund.

Årsagen er, at Labour forleden lavede sin egen definition af antisemitisme, der på fire punkter afviger fra IHRA (den internationale organisation til erindring om Holocaust). De fire synspunkter, man altså herefter kan give udtryk for UDEN, at man i Labour vil blive anklaget for antisemitisme, er:

At jøder er mere loyale over for Israel end deres eget land.

At kræve højere standarder for Israels opførsel end for andre lande.

At staten Israels eksistens bunder i racisme.

At sammenligne Israels politik i dag med nazisternes.

 Mens de fire udsagn bundfælder sig, kan jeg oplyse, at den nye definition af antisemitisme er den foreløbige kulmination på en strid mellem Labours venstrefløj, kaldet Momentum-gruppen, som under den socialistisk-pacifistiske Corbyn har fået stor indflydelse. Her går man ind for et frit Palæstina, og ledende personlighede, som Londons tidligere borgmester Ken Livingstone, har givet udtryk for, at der var en forbindelse mellem Hitler og zionisme. Livingstone blev suspenderet af Labour, men det ville han ifølge Labours antisemitisme-definition ikke være blevet i dag.

Tilbage til de tankevækkende fire Labour-stuerene antisemitiske synspunkter, der kan de deles op i tre racistiske og ét historisk.

Er man jøde, mener Labour, at det skal kunne siges højt, at man naturnødvendigt tænker på en bestemt måde. Man er således notorisk mere loyal overfor Israel, end overfor det land, man er født i. Her begynder domino-argumentationen. For deraf følger, at når jøder i har et medført eller kulturelt loyalitetsgen, som bærer de Israelske blå-hvide farver, så har hver enkelt jøde påtaget sig et medansvar for staten Israels handlinger. Hvilket kun er rimeligt, for jøder i hele verden er alle skabs-israelere. Det giver Israel en international fordel, hvorfor man med rimelighed kan kræve, at Israel opfører sig bedre end alle andre demokratiske stater tilsammen. Heraf følger med logisk dominoeffekt, at når en stat er blevet givet til et folk på grund af deres race, er Israel et land, der hviler på en racistisk præmis. Man kan derfor på en måde sige, at Hitlers racistiske udryddelser har gavnet senere generationer af jøder over hele verden, og at staten Israel er det synlige bevis på dette. Argumentationskæden passer nøjagtig med Wikepedias definition af ”racisme”:

Et menneskesyn, som viser både fordomme og diskrimination baseret på sociale opfattelser af biologiske eller kulturelle forskelle mellem folkeslag. Den viser sig ofte i sociale handlinger, praksis eller overbevisning, ideologi eller politiske systemer, der anser medlemmer af forskellige racer skal behandles forskelligt.

Hvis man i Labour vil bane vej for den Palæstinensiske sag, er det et fuldt legitimt politisk projekt. Men er den palæstinensiske sag virkelig så svag, at man nødvendigvis må ændre internationale definitioner og tillade sig selv at argumentere antisemitisk og racistisk for at fremme den?

33 kommentarer RSS

 1. Af niels peter lemche

  -

  Kære Kathrine,

  Rart at se en blog fra andre end Støvring; men du er klar over, at det ender i ragnarok, hvis du ikke moniterer den. Emnet lægger op til det.

  I øvrigt. De to første dele af definitionen er vel temmelig korrekte. Det er vanskeligt at kalde den første pind for racuístisk. Den er usædvanlig, men er vel en videreførelse af Herzls tanker. Den anden er vel også fin nok, hvis den blev fulgt. Det er vel mest til selvransagelse mellem jøder og israelere, specielt med de nye apartheitlove, der blev vedtaget tidligere på ugen.

  Den sidste er gratis, for man kan sammenligne enhver politik med den nazistiske i sin tid. Det er ikke det, at man sammenligner, der er problemet; men det er et problem, hvis man identificerer de to ting.

 2. Af niels peter lemche

  -

  Og skulle jeg bare lave en lille kommentar til Benny Bs udgydelser, så kan man sige, at uden nazismen var der måske aldrig kommet en israelsk stat. Men den kostede altså seks millioner døde jøder i Europa. Men det er helt klart, hvad der var Ben Gurions idé med Plan Daleth: en stat for kun jøder i Palæstina. Dele af zionismen har ikke deres udspring i nazismen, men i den nationalisme, som skabte så meget vanvid i Europa i slutningen af det 19. årh., og som stadig hærger diskussionen.

 3. Af Frank Wulff

  -

  Nogle definitioner er altid godt i en debat.

  Antisemit = person der ikke kan lide semitter.

  Semit = person der tilhører et semittisk folkeslag.

  Semittisk folkeslag = gruppe af individer der har talt/taler semittisk sprog.

  Semittisk sprog = gruppe beslægtede sprog, der fortrinsvis tales i Mellemøsten samt i Eritrea og Etiopien. De mest talte semitiske sprog er arabisk, amharisk, tigrinya, hebræisk og aramæisk. Et af de mindste semittiske sprog er maltesisk.

  Når man bruger udtrykket antisemit, så bør man altid gå tilbage til den oprindelige betydning, hvor man kan tage et kig på Joseph Ernest Renan der tog udgangspunkt i sproget.

  Min holdning er klar, da jeg også tager udgangspunkt i sprog.
  Antisemitisme er ikke begrænset til kun at omfatte jøder. Det omfatter f.eks. også arabere, ethiopier, maltesere m.fl.

  PS.
  Hvis man tager udgangspunkt i Bibelen, så er en semit en efterkommer af Noahs søn Sem som var stamfader til de semitiske folkeslag, det vil sige blandt andre arabere, aramæere, babylonere, karthaginensere, etiopere, hebræere og fønikere.

 4. Af Johan Tobias Bergen

  -

  De fire synspunkter, man kan give udtryk for UDEN, at man vil blive anklaget for islamofobi, er:
  At muslimer er mere loyale over for islam end deres eget land.
  At kræve højere standarder for muslimers opførsel end for andre lande.
  At islamiske landes eksistens bunder i racisme.
  At sammenligne islams politik i dag med nazisternes.

 5. Af niels peter lemche

  -

  Kære Kathrine,

  så er trolden på færde igen. To Lisbeth-indlæg omkransende et fake indlæg i mit navn. Hvis I bloggere ikke stopper det, er det ved at være slut med Berlingske Blogs. Den er allerede reduceret til næsten ingenting.

  Og til Frank Wulff: Jeg har også tidligere delt din definition af antisemitisme; men den går nok ikke.

  Tag definitionen i Wikipedia — den engelske: Antisemitism (also spelled anti-Semitism or anti-semitism) is hostility to, prejudice, or discrimination against Jews. A person who holds such positions is called an antisemite. Antisemitism is generally considered to be a form of racism.

  Måske Renan mente at hans definition var rigtig; men han blev sat på plads allerede i sin samtid. Det var åbenbart i polemikken mod Renan, at begrebet !antisemitism” blev opfundet.

  I øvrigt taler man ikke aramæisk mere, men syrisk, som kan kaldes et senaramæisk dialekt.

 6. Af Frank Wulff

  -

  @NPL

  Det er ikke nemt det med betegnelsen “semit”

  Jf. Den Store Danske:

  semitter,
  1. fællesbetegnelse for de racemæssigt forskellige folk, der taler el. har talt semitiske sprog: assyrere, babyloniere, jøder, fønikere, arabere og etiopere.
  2. jøder. Se også semitisme.

 7. Af Finn Bjerrehave

  -

  England som i 1947 nægtede i FN at stemte for staten Israel, og toget kører videre. Palæstinænserne som nu i 70 år dagligt har udfordret Israel, og hele verden er passiv, og Jøderne er måske det mest udfordrede land i hele verden, og bliver det aldrig bedre.
  Måske ikke før Palæstinænserne fratages al økonomisk støtte før fred med Jøderne underskrives, nemlig vi ønsker kun fred og samarbejde i hele verden, men Israel tilhører desværre ikke dem vi i FN samt samt andre institutioner forsvarer.
  Israel skal have venner og fred. Finn Vig

 8. Af niels peter lemche

  -

  FRANK WULFF, problemerfne går tilbage til en tysk præstesøn, August Ludwig von Schlözer, der “opfandt” begrebet i 1781 pga. den såkaldte “Folketavle” i 1. Mosebog 10. Når Ranke går ind i diskussionen i midten af det 19. årh., bygger han på Schlözer, men debatten kommer under indflydelse af de antijødiske forestillinger, der hærgede ikke bare i Tyskland, men også i frankrig (sml. Dreyfusaffæren i 1894). Naturligvis har du ret i, at man burde se bort fra de racemæssige dele af diskussionen. Semitisk er en sprogfamilie. Der er intet racemæssigt knyttet hertil; men den europæiske brug af betegnelsen bevirkede, at det fik den racistiske betydning med alt, hvad det førte med sig.

  Jeg vil råde fra at gå imod strømmen i dette tilfælde. Emnet er så ømtåleligt, at man kun ende med at få skidt i hovedet, hvis man vil lave om på indholdet af begrebet “semit”.

 9. Af B Nielsen

  -

  Søren Espersen havde for nylig et debat-indlæg, hvor han undrede sig over, at ingen medier gad at skriver om, at Hamas i ugevis havde bombarderet israelsk territorium med stor risiko for civile til følge. Han tilføjede, at det næppe havde været tilfældet , hvis Israel havde bombarderet Hamas.

  Dagen efter fik Israel nok af Hamas` provokationer og svarede igen.

  Straks kunne det læses i alverdens nyhedsmedier, at nu havde Israel igen angrebet de stakkels palæstinensere.

  Ja dobbeltmoralen lever – af Israel fordres alt, mens der ses stort på palæstinensernes opførsel.

  Det forvandlede Labours attitude er blot en naturlig konsekvens af den forvrængede nyhedsformidling, vor såkaldt frie presse udfører.

 10. Af Maria Due

  -

  “Men er den palæstinensiske sag virkelig så svag, at man nødvendigvis må ændre internationale definitioner og tillade sig selv at argumentere antisemitisk og racistisk for at fremme den?”

  Det må du nok spørge om, men efter i en årrække at have fulgt med i netdebatten, er jeg ikke i tvivl om, at nogen sidder klistret til skærmen det meste af døgnet for at smæde jøder. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle af dem er tåber, der smæder jøder, for at andre tåber skal tro, at det er palæstinensere, der er på spil.

  Jeg har selv ofte gjort opmærksom på den væmmelse jeg føler ved, at store jødiske fonde i Nordamerika propaganderer voldsomt i Europa, fx med påstande om at Obama er muslim og ikke født i USA. Som tidligere vil jeg opfordre til at læse John le Carrés roman “En skrøbelig sandhed” (2013) om velhavere, der finansierer paramilitære organisationer og raids, for det er den vej, det går.

  Ang. Labours mangeårige tavshed i de frygtelige sager om “grooming” kan man ikke undgå at få den opfattelse, at det var helt bevidst. En del af den jødiske propaganda fra Nordamerika går netop nu på, at denne tavshed har været et udtryk for en klassekamp styret oppefra og rettet mod den hvide britiske arbejderklasse. Men den påstand holder ikke. Labours hvide vælgere sidder tæt på de socialkontorer og – politikontorer, hvor ofrene forgæves har forsøgt at få hjæl.p. Der har slet og ret været tale om at fortie muslimske indvandreres seksuelle terror af udsatte hvide piger, dvs. racisme ført ud i yderste og mest modbydelige konsekvens. En slags politisk korrekt landsforræderi fra politiets og socialarbejdernes side.

  Tager vi Labours fire punkter alvorligt, hvor idiotiske de end er, er det påstande og generaliseringer, som det er tidspilde at diskutere. Jeg tror, at jeg altid vil opfatte den slags som dårligt kamufleret antisemitisme, men jeg håber, at det ligger under bagatelgrænsen for, hvad retsvæsenet kan belemres med. Jeg foretager heller ikke politianmeldelser mod de debatdeltagere, der kalder mig og andre for nazister, når vi giver udtryk for foruroligelse over indvandringens omfang. Sådanne generaliseringer og påstande er blot ubegavede og saboterende.

  I øvrigt glæder det mig, at den slovakiske advokat som justitsministerens homoseksuelle kæreste slæbte i retten, har besluttet at anke sin dom på 40 dages fængsel og udvisning i seks år. Det er meningen at føre sagen gennem alle danske retsinstanser for at få den for en international domsstol, og det kan jeg godt forstå. Den dom stinker langt væk af politisk korrekthed udmøntet som racisme mod en hvid mand. Lige så lidt, som kvinder behøver at finde sig i pågående fysiske tilnærmelser, behøver en mand at finde sig i homo-tilnærmelser, som han ikke har lagt op til, og som krænker hans identitetsfølelse. Der har allerede været alt for meget vrøvl med den politikerkæreste, men behovet for opmærksomhed er åbenbart større end klogskaben og hensynet til Søren Papes i forvejen vakkelvorne politiske status.

 11. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Formålet med mange af indlæggene er at afskaffe ytringsfriheden og demokratiet, og når Berlingske hverken lukker bloggene eller censurerer forsøgene på ødelæggelse af debatten, må det være ud fra en fejlagtig forestilling om, at det ville være at opfylde fjendens mål.

  Eller er ytringsfrihedens afskaffelse i virkeligheden også Berlingskes mål?

  Det kan det ikke være, men det bliver resultatet! Hvis intet gøres for den meningsfyldte debat, ophører demokratiet. Vi ved det godt – de gale skal censureres – vi har set det før. Censur gør ondt men er uomgængeligt nødvendigt i et moderne samfund.

 12. Af niels peter lemche

  -

  Kære Kathrine, fin oprydning, men han er der selvfølgelig igen kl. 0.04.

  Egentlig burde problemerne kunne løses ved at følge reglerne for blogindlæg. Anonyme bidrag bør ikke publiceres. Man opgiver sit navn mv., når man indsender et indlæg. Det skal ikke tillades (og det er forudsat i reglerne), at indlægget publiceres annonymt, undtagen med særlig tilladelse fra redaktionen (som så bliver ansvarlig, hvis f.eks. der finder identitetstyverier sted, som der har været adskillige af her).

  Jeg gad vide, om ikke vi, hvis det blev gennemført — og det er bare, at man fra redaktionens side lever op til de regler, man selv har stillet op — om vi ville se eller høre mere til “Sørensen” i sine utallige inkarnationer. Vi ville også kunne se, når en ansat ved løgnefabrikken i St. Petersburg optræder.

  Dette er ikke censur. Det er en beskyttelse af dem, der udsættes for spam-indlæg, som har hærget Berlingerens blog.

 13. Af henrik p

  -

  Hvorfor er der så mange tabu-emner hos tante B? Alle de virkelig vigtige emner som er afgørende for danskernes fremtid, kommer aldrig på, eller er belagt med hård c en s ur. Emner som EU, indvandringen, familiepolitikken, sundhedsvæsnet, nedskæringerne, hjemmerøverierne, IT-skandalerne, bureaukratiske overgreb, feminismen, Sverige og de radikales hærgen m.m.m. udelades konsekvent.

 14. Af niels peter lemche

  -

  JVM, nok ikke målet, men resultatet. Knapt har Kathrine redigeret skidtet væk, før det kommer tilbage.

  Et indlæg røg i filtret her til morgen, hvor jeg foreslog Berlingeren, at redaktionen gjorde, hvad der står i reglerne for bloggen, at anonyme indlæg ikke tillades, dvs. man kan kun publicere under eget navn. Redaktionen kan tillade undtagelser, men er så selv ansvarlig, hvis de giver adgang til nettrolde.

  Det kan ikke være så vanskeligt at gennemføre og har intet med censur at gøre.

 15. Af jan ulrik friis

  -

  Mit indlæg igår blev slettet da jeg gjorde opmærksom på at islamister alle hver og en og uden undtagelse er antisemiter og racister!

  Mit indlæg igår blev slettet da jeg gjorde opmærksom på at det ikke er Jøder der er problemet, men islamister (også palæstinensiske) på europæisk jord der er problemet!

  Jeg gav N iels L arsen ret, det gjorde jeg, men også¨L arsen blev igår terminated af Kathrine:
  “Hvorfor i alverden skulle man dog forsvare de arabiske bøller og terrorister?”

  Jeg beskrev igår gårsdagens blodbad i Lubeck, en borgerkrigs lignende situation, en islamisk invationstyrke der nu allerede står i landet og hærger i vold og terror, mit indlæg blev slettet det beskrev denne onde islamiske volds ideologie!

  Jeg undlod endda at beskrive de blodige detaljer, de ødelagte liv i gårdagens blodige islamiske knivstikkeri, selv om der var mange og blodige detaljer, og hvem af os ønsker at få en kniv i ryggen, jeg undlod at beskrive de mange og blodige detaljer og ødelagte liv!

  Lad gårdagens blodbad blive bægeret der flyder over i blod, ryd området for islamisk ondskab og knivstikkeri her og nu og til 100%.

  Har vi ikke et militær?

  Hvad blev der iøvrigt af det ?

  Militæret glimrer ved sit fravær?

  Fjenden den islamiske besættelsesmagt står nu allerede i landet, folket nedslagtes nu en efter en, vi danske har et uoverskueligt problem et dødelige problem, en reelle trussel for Danmark er islam og alt relateret til islam!

 16. Af niels peter lemche

  -

  JUF, mener du det med, at en mand gik amok i en bus?

  Når du råber efter militær, så røber du, hvor du hører hjemme. Kendte du noget til dansk eller tysk lovgivning vdr. militæret, ville du vide, at dansk militær ikke kan sættes ind mod landets egne borgere. Når Frankrig gør det, er det ikke det egentlige militær, men gendarmerikorpset, som er et militariseret politi. Det samme har man i Italien og Spanien og sikkert også andre steder. Tyskerne har det ikke. Men vi kan hurtigt komme ind i en gråzone. Man kan f.eks. spørge om det berettigede i, at der går sværtbevæbnede soldater vagt uden for synagogen i Krystalgade. Det er jo en politiopgave.

  Vi har derfor intet, der svarer til jeres indenrigsministeriums egne stormtropper, og vi har ingen private hære, som kan sættes ind, når man føler sin magt truet.

  Kathrine mente nok, at dit indlæg var uvedkommende. Bloggen handler om angtisemitisme og det engelske labours mange mærkværdigheden i den anledning.

 17. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due: “I øvrigt glæder det mig, at den slovakiske advokat som justitsministerens homoseksuelle kæreste slæbte i retten, har besluttet at anke sin dom på 40 dages fængsel og udvisning i seks år. Det er meningen at føre sagen gennem alle danske retsinstanser for at få den for en international domsstol, og det kan jeg godt forstå. Den dom stinker langt væk af politisk korrekthed udmøntet som racisme mod en hvid mand.”

  Enig. Der er ikke fugls føde på den ikke-sag, som udelukkende førtes til doms pga. at det er Papes sengekammerat, der fik et enkelt knytnæveslag. Enhver anden i samme situation var blevet afvist ved politiets fordør.

 18. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: “…ville du vide, at dansk militær ikke kan sættes ind mod landets egne borgere.”

  Så er det jo et definitionsspørgsmål, hvorvidt de tilløbne sydfra hører til blandt landets borgere…

  Jeg stemmer for et nej.

 19. Af jan ulrik friis

  -

  Lemche bolden ligger hos Det Danske Militær, eller har militæret bare tænkt sig at stå passivt på sidelinien som du beskriver det, og i stilhed overvære nu deres kære deres slægtninge det danske folk en efter en nedslaktes, og vores fædrerland Danmark blodigt bliver etnisk udrenset og udskiftes af fremmede ondskabsfulde islamister, en forestående total destruktion af nationalstaten Danmark!

  Bolden ligger nu hos Det Danske Militær, om som du beskriver det er militæret udueligt, og derfor bedst at nedlægge: Det Danske Militær.
  Men trods alt er det vel i Det Danske Militærs interesse at falde i kamp, og kæmpende, og til sidste mand for det danske folk og for Danmark?

  End at senere stå ved en islamisk krigsret at have svigtet sit eget danske folk, at blive udnævt som landsforrædere, islamisterne vil ikke skåne en eneste dansk, islamisterne bryder sig lige så lidt som os om landsforrædere der svigter sit eget folk, islam vil ikke udvise nåde, der er kun død i deres spor!

  Den islamiske besættelsesmagt står nu allerede i Danmark!

  Bolden ligger hos Det Danske Militær, at bringe landet i undtagelsestilstand og under nødlov, at rydde området for islamister, alternativ at nedlægge Det Danske Militær, lade alt militært issenkram stå og ruste op på Østfronten hvor det står, og gå hjem!

 20. Af Poul Larsen

  -

  Regeringen må endelig ikke kritiseres. Det er grunden til at talrige indlæg “forsvinder”. Se “Sundhedsvæsnet er noget vi leger med”.

 21. Af Poul Larsen

  -

  Det er da ikke forsvarets fejl, at politikerne har reduceret alle bevillinger, så at et udmærket og ordentligt forsvar er blevet reduceret til en symbolsk styrke.

 22. Af ole hansen

  -

  Ja, ul ri k fr iis har ingen fornuftig grund til at kritisere vores militær. Når både hæren, flåden, luftvåbnet og hjemmeværnet nu er skygger af sig selv, er det da udelukkende partiernes skyld.

 23. Af hr..j h.

  -

  Det er ikke antisemitisme, at kritisere slyngelstaten israels forbrydelser.
  Antisemit kortet trækkes af den yderste højrefløj for at lukke munden på kritikere af israels forbrydelser.

 24. Af jan ulrik friis

  -

  Poul Larsen & Ole Hansen mener åbenbart at Dansk Militær ikke længere er istand til at bekæmpe den islamiske besættelsesstyrke den islamiske overmagt der nu befinder sig på dansk jord ?

  Jeg mener at det er sagen ligegyldigt om tilsidst kun tilbage 5 mand af reserven med økser og høgreve, trods alt i Det Danske Militærs interesse (uanset styrke) at falde i kamp, kæmpende, og til sidste mand, for at redde det danske folk fra yderlige overgreb, og for at redde Danmark fra en islamisk magtovertagelse af landet ?

 25. Af Niels Larsen

  -

  BO THOMSEN: “Er hr. JH ikke selv en udenlandsk slyn gel?”

  Nej. Han er vist nok pæredansk.

 26. Af Niels Nielsen

  -

  Opfindelsen af et “Palæstinensisk Folk”, blev den brækstang diverse traditionelle jødehadsgrupperinger, herunder især den samlede venstrefløj – kunne operere under uden at der blev draget paralleller til nazismen.
  Ind til man har forklaret hvorfor de arabiske stater udstødt 750.000 jødiske borgere i 1948 for at de kunne rejse til Israel, så må al argumentation imod at landet eksisterer høre op!

 27. Af Simon Nicolai Choleva

  -

  Ja, den palæstinensiske sag, er ved gud en svag sag.

  Tag bare ordet palæstinenser, som er en “indbygger” i Palæstina. Ordet Palæstina, som er afledt af oldtidsfolket filister, der formentlig var et græsk-kretisk folkeslag, der slog sig ned i et område omkring Syrien, Libanon og Knaan, blev brugt af romerne for at nedgøre jøderne, under romernes besættelse af området og senere overtaget af briterne, i tiden under deres folkeforbundsmandat.. Og så igen af jøderne, der før Israel blev etableret, selv kaldte området for Palæstina. For som Golda Meir, frit oversat, sagde “Jeg er sgu også palæstinenser”.

  End videre var der ikke megen protest at spore, blandt områdets arabiske indbyggere, da det før 1967 var under jordansk og ægyptisk styre.

  Endelig er der yderst få arabiske inbyggere i Gaza, på Vestbredden eller i Israel, omend nogle få kan, der faktuelt kan vise, at deres forfædre rent faktisk har beboet området i mere end ganske få generationer, hvor i mod bunkevis af både historiske og religiøse skrifter viser en altovevejende jødisk tilstedeværelse i området i mindst femogtyvehundrede år.

  Betyder det så, at de arabiske indbyggere i området, derfor ikke bør have deres egen stat, fordi deres sag er så svag?

  Nej, for af samme grund som man, uanset ens ståsted i denne debat, ikke kan beklikke eksistensen af et Israel med godt ni millioner indbuggere, hvoraf knap syv millioner er jødiske, heller ikke kan nægte de knap fem millioner arabere i Gaza og på Vestbredden, der identificerer sig som palætinensere, deres eget land, som man godt kan kalde Palæstina, hvis man har lyst, selvom navnet altså oprindelig var betegnelsen på et jødisk område.

  Også lige en kort bemærkning omkring ordet antisemitisme. Det er jo banalt at ordets i sin helt genrelle betydning,, kan lyde som en generel afstandstagen fra semitter, eller fra Sem’s efterkommere. Men enhver, der kan læse og skrive, ved jo udmærket godt, at en antisemit er en, der ikke kan lide jøder, uanset ordets sematik.

 28. Af Maria Due

  -

  Glenn Madsen – 21. juli 2018 11:33

  Nej, det er ikke svært, og det kan i hvert fald forhindre misbrug af andres navne. At en ensom fulderik overtager scenen, mens andre sover,, kan forhindres ved at lukke helt ned om natten.

  Kathrine Lilleør ikke mange muligheder for at styre bloggen, hvis hun giver fuld ytringsfrihed døgnet rundt og samtidigtl skal passe sit arbejde og andet, og hvem gider sidde på vagt for at slette troldene løbende!

  Støvring har også travlt med at slette, men man kan få på fornemmelsen, at han har det nemmere end Kathrine Lilleør. og Uffe Ellemann, og det er ikke en behagelig tanke, vel?

  Som kommentar til mit eget indlæg ovenfor. Jeg føler altid et stort ubehag ved at skrive om hudfarver men har indset, at de spiller så stor en rolle for andre, at de hader mig alene pga. min. Sant at vi har fået raceproblemerne ind med indvandringen og kommer til at trækkes med dem i uoverskuelig fremtid Jeg er faktisk også led ved de mange forretningsfolk, sikkert “hvide”, der tror, at de nemmere kan sælge mig en vare, hvis de illustrerer deres reklamer med hvide kvinder, der læner sig kælent op ad en afrikaner i underbukser og sixpack. Den slags reklamer er der i læssevis af på europæiske netsider, og bagtanken med dem er ubehagelig, hvordan man end vender og drejer synsvinklen.

 29. Af Maria Due

  -

  De såkaldte palæstinensere har alllere et land, hvor de udgør 70-80 pct. af befolkningen, og hvor en af deres egne er dronning: Jordan.

 30. Af Maria Due

  -

  Endnu et misbrug af mit navn 13:25. Hvad skulle idioten dog gøre uden sindssyge Breivik.

  Hvis den falske person kender min adresse og e.mail adresse, beder jeg om at få det vide, for så er Berlingskes it-system hacket.

 31. Af niels peter lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS, da du ikke er dansker — du findes ikke — så har du ikke nogen idé om, hvordan tingene hænger sammen i Danmark.

  Men måske du ville foretrække at bo i en sydamerikansk bananrepublik, hvor hæren en gang imellem overtager styret og rydder ud (bogstaveligt talt) blandt dem til venstre, og man skal ikke langt væk fra det yderste højre, før man er venstre.

  I øvrigt er stort set alle indlæg siden mit sidste om endnu en falsk brug af mit navn falsnerier … med et par hæderlige — sådan da — undtagelser.

 32. Af niels peter lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS, da du ikke er dansker — du findes ikke — så har du ikke nogen idé om, hvordan tingene hænger sammen i Danmark.

  Men måske du ville foretrække at bo i en sydamerikansk bananrepublik, hvor hæren en gang imellem overtager styret og rydder ud (bogstaveligt talt) blandt dem til venstre, og man skal ikke langt væk fra det yderste højre, før man er venstre.

  I øvrigt er stort set alle indlæg siden mit sidste om endnu en falsk brug af mit navn falsnerier … med et par hæderlige — sådan da — undtagelser.

 33. Af niels peter lemche

  -

  Og JUF, prøv at slå “undtagelsestilstand” op på wikipedia og se på reglerne for indførelsen heraf i Danmark.

Kommentarer er lukket.