Burka og kyskhedsbælter er det samme

Af Kathrine Lilleør 42

Irak-krigen og talløse terrorangreb har ændret mit syn på burka og niqab. Jeg har indset, at vores frihedsidealer ikke deles af alle. Heller ikke selvom man er født og opvokset i Vesten. De sorte tildækkende kvindedragter kan derfor ikke længere opfattes som forbigående uskyldige kulturelle fænomener, der vil falde af sig selv i mødet med vores paradisiske Vesten. Vi har været for overbærende, grænsende til det imperialistisk hovmodige. Betonklodserne her og der og allevegne minder om, at vi må værne os mod de kulturelle udtryk, der underminerer vores frihedstradition.

Ligesom prædikener, der opfordrer til vold i Allahs navn, eroderer de maskerede kvindedragter den danske demokrati-tradition, hvis ankerpunkt er kvindernes valgret i 1915. Valgret gav mulighed for frihed og ligestilling, men der skal kæmpes for det. Det kan hurtigt gå tilbage. I den amerikanske Højesteret, er der nu et flertal af dommere, som er imod fri abort. De vestlige frihedsidealer presses fra mange sider. Det er derfor bogstavelig talt en skam, hvis man alene forbinder burka og niqab med islam. Burka og niqab er kulturelt og ikke religiøst bestemt. De sorte kjoler er ikke religiøse symboler på linje med halvmåner, Davidsstjerner eller kors. Man kan glimrende dyrke sin muslimske, jødiske eller kristne tro uden, at troens kvinder skal gemme deres kvindelighed.

Undertrykkelse af kvinder er et kulturelt og i historien tilbagevendende fænomen, der ligger i direkte forlængelse af de kyskhedsbælter korsfarerne låste deres kvinder inde i, før de drog afsted for at slå ihjel i Kristi navn. Mens vi sammen undrer os over, hvordan vold i Guds navn og undertrykkelse af kvinder historisk altid er gået hånd i hånd, lad os vedgå, at det er komplet uantageligt, at vi har kvinder med sække over hovedet gående rundt midt iblandt os. Hyklerisk multikulturelt har vi ladet som om, at det er helt i orden, samtidig med, at vi svigter de kvinder, der tvinges ind under dem. Hvis vi virkelig mener, at de tildækkede dragter er et spørgsmål om personlig frihed, vil det eneste logiske være straks at afskaffe alle love om hustruvold, fordi den slags vold også kan betragtes som en privat sag.

Burkaen og niqaben er en konkret voldelig undertrykkelse af kvinder, som vi har pligt til at gribe ind overfor. Dragten er et undertrykkelsesredskab, som er komplet uforenelig med den demokratisk betingede frihed og ligestilling mellem kønnene, det har taget vores forfædre århundreder at opnå.

42 kommentarer RSS

 1. Af beNNy b.

  -

  Der var ingen burka tvang i Iraq, eller terror som udsprang fra Iraq, før USA og bl.a. Danmark overfaldt og ødelagde landet i 2003.
  Det samme i Libyen.
  Heller ikke i Afghanistan før USA bragte Taleban til magten.

 2. Af svend jensen

  -

  Fra det altvidende net:
  Det er omdiskuteret, i hvor høj grad kyskhedsbælter har været brugt i virkelighedens verden eller om det ikke mest har været en litterær vittighed. Men der har dog i senere tider eksisteret bælter som skulle forhindre drenge i at onanere, ud fra den overtro at onani skader sundheden. Dette var en almindelig lægelig opfattelse fra 1700-tallet og frem til 1930’erne.

  Lad os indføre en lov om, at ægtemændende til burkaklædte kvinder altid skal være iført ’skampose’ (engelsk: codpiece) med hængelås. Konen skal have nøglen. Så kan de lære det!

 3. Af Kim Kaos

  -

  Du har helt ret Benny B. Det er altsammen vores skyld, alle os ækle hvide mennesker – de værste er os gamle hvide mænd og blandt dem er det nok os rødhåret der er de mest skyldige.

  Uden os ville der ikke findes burkaer og undertrykkelse og alle ville leve i et lykkeligt multikulturelt paradis hvor himmelen altid er blå og hvor alle smiler og går hånd i hånd.

  Den hvide mand er roden til alt ondt og uden os ville islamisterne ikke brænde folk levende eller holde sexslaver eller gifte sig med 9-årige små piger. Jeg vil også vædde på at de afghanske te-drenge er opfundet af hvide mennesker som Bush eller Clinton.

  Uden hvide mennesker ville islam have udviklet sig til fredens og kærlighedens religion.

  Den hvide mand specielt de rødhåret og amerikanerne er roden til alt ondt.

  Godt vi har så kloge og skarpsynet mennesker som dig Benny B.

 4. Af Krister Meyersahm

  -

  “Burka og niqab er kulturelt og ikke religiøst bestemt” mener KL og det er sikkert rigtigt, for mange kvinders del. Men Grundlovens § 67 giver ikke KL og andre ret til at dømme i spørgsmålet eller som nu, tillade et forbud, af den enkle grund, at den enkeltes tro og ritualer er tilladt, når blot det ikke anfægter “sædeligheden” eller den offentlige orden.

  Også Menneskerettighedskonventionen, art. 9, er tydelig i dens stillingtagen til problemstillingen. …”Enhver har ret til trosfrihed…denne ret omfatter frihed til at udøve sin tro og dens skikke (her beklædning) offentligt eller privat”.

  Forudsætter vi, at nogle klæder sig i burka eller niqab af egen fri vilje og i respekt for egen trosopfattelse omkring troens rituelle skikke, så er denne handling omfattet af Menneskerettighedskonventionens garanti om retten til at “overholde religiøse skikke”.

  Staten har begrænset ret til indgreb i trosfriheden, nemlig kun, som det står i art. 9, stk. 2; når det er nødvendigt af hensyn til den offentlige orden, tryghed, sundhed, sædelighed og for at beskytte andres rettigheder og friheder. Der er en anden forhindring i konventionen for lovgivers udfoldelser, nemlig § 17, der forbyder staten at tilintetgøre nogen rettighed eller frihed – i videre omfang end der er hjemmel for i konventionen – som nævnt i art. 9, stk. 2.

  Ærindet ligger derfor uden for både det offentliges og privates rækkevidde. Vil man regulere på området må man i anstændighedens navn først opsige artikel 9 i Menneskerettighedskonventionen og ændre lov L.285 af 29.04.1992.

  Jeg er dog også af den opfattelse, at retten til at klæde sig efter sin trosopfattelse, ikke giver samme adgang til alle rettigheder i samfundet, f. eks. sociale ydelser som borgerne ellers nyder. Statens har selvfølgelig ret til at beskytte sine midler og kan man ikke skaffe sig selv forsørgelse p.g.a. klædedragten, så må staten slet ikke hjælpe. Dette med henvisning til Grundlovens bestemmelse om, at hjælp til forsørgelse kun kan gives mod, at modtager påtager sig de pligter loven foreskriver.

 5. Af benny B

  -

  AF J… HANSEN – 1. AUGUST 2018 15:36

  Kunne være skrevet af undertegnede. Tak!

 6. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Både burkaen og niqabben er for mange vesterlændinge uhyggelige og frastødende former for udklædning og hos mange ældre danskere direkte angstskabende. Alene derfor bør ingen bære dem i Danmark. Hvad er det, de skjuler.

  I Danmark gælder dansk lov, og dansk lov forbyder brugen af burka og niqab. Der er ingen grund til at pakke forbuddet ind. Sådan er det. I Mellemøsten gælder islamiske love, og det har vi det fint med. Vi er ret ligeglade.

  Ingen islamisk lov eller regel må nogensinde kunne sætte en dansk eller anden europæisk lov ud af kraft på dansk territorium og i Europa. I islamiske lande skal islamiske love følges – i Danmark skal dansk lov følges – uden vaklen.

  Det er fundamentet for samfundet.

 7. Af Frank Wulff

  -

  Spørgsmål til Kathrine Lilleør:

  Hvorfor er der tradition for at kvinder anvender brudeslør når de skal giftes?

  Vil du personligt gøre en aktiv indsats for at afskaffe brudeslør når afholder et bryllup?

 8. Af Glenn Madsen

  -

  Det er umuligt ikke at identificere burka/nikab [sic] med alt det, vi ikke kan lide ved islam. Selvom jeg helst så de alle rejste hjem til Islamia, så tror jeg, det er godt for islam med dette forbud.

 9. Af Martin Jørgensen

  -

  Meget præcist beskrevet af Jørgen Villy Madsen – kan kun erklære mig meget enig heri.

 10. Af Flemming Dahl

  -

  Ikke et sekund for tidligt med et sådant forbud. Jeg kunne lynhurtigt finde en del andre ting, der skulle udstedes forbud mod, gældende visse, især udenlandske grupper, der pt. opholder sig i Danmark.

 11. Af Per Torbensen

  -

  “Hvad er det de skjuler”

  De skjuler læberne og munden som var det mest erotiske punkt på corpus i den gamle
  orientalske verden og åbenbart har fået en renæssance i vestlige og visse mellemøstlige lande idag..
  Men i dagens vestlige samfund,hvem vil sidde i en tandlægestol eller i al beskedenhed betjenes af den udklædning, næppe mange etniske danskere.
  Derfor til Dem som ikke vil rette ind efter dansk lovgivning,land følge eller fly,men De har helt sikkert andre motiver,evig forsørgelse som de ikke kan få i den verdensdel- Mellemøsten
  De er “flygtet ” fra og stadig elsker så højt-kvalme grænsen er nået og nu er De rejst på ferie til de lande de flygtede fra-jamen jamen jamen-hvem er egentlig idioterne ??

 12. Af dIck t..

  -

  AF JØ RGEN VILLY MA DSEN – 1. AUGUST 2018 16:04

  Så burde Danmark bekende rent flag.
  Og sige:
  Vi gider kun at være med i de konventioner som er til vores fordel.
  Sådan gør slyngelstater jo normalt.

 13. Af Henrik S

  -

  Helt enig KL og helt usædvanligt også enig med gammel kommunisten JVM.
  Nu mangler vi blot , at forbyde alle reliøse og kulturelle symboler i offentlige institioner som skoler ,sygehuse , børnehaver , kommuner m.m og dermed bliver fri for denne påtvungne propaganda Steder vi alle er tvungne at gå.

 14. Af J Nielsen

  -

  “Jeg har indset, at vores frihedsidealer ikke deles af alle.”

  For eksempel ikke af et flertal i folketinget.

 15. Af Thomas H Jensen

  -

  Citat Kathrine Lilleør: “[de] maskerede kvindedragter [eroderer] den danske demokrati-tradition, hvis ankerpunkt er kvindernes valgret i 1915.”

  Her gik jeg og troede, at kvinderenes valgret gjaldt om at give kvinder muligheden for at bestemme over deres eget liv og fremtid (herunder at give den stemmeret ved folketingsvalg med videre). Jeg mener netop det handler om at give kvinderene et valg, ikke at træffe det for dem.

  Men jeg kan se på Kathrine Lilleør’s blog, at det betyder, at jeg (pr logisk afledning) også går ind for hustruvold. Kan vi ikke lige skyde mig nogle flere holdninger i skoene? Jeg er vel også pædofil, tilhænger af dødsstraf og socialdemokrat nu vi er i gang. En eller anden burde skynde sig at trække nazikortet og sige, at jeg da vist må være nazist, hvis jeg er imod et burkaforbud.

  Problem nr et er, at det dybest set er imod grundloven at lovgive om, hvilket tøj man må (og ikke må) bære. For at komme omkring det, forbyder man al ansigtsdækning og laver så nogle undtagelser (bredt formuleret som “anerkendelsesværdige formål”), hvilket dækker alt andet end burka og niqab. Formålet er grundlovsstridigt, men man klarer sig ved nogle tekniske fif og tricks. Er det den måde vi ønsker at håndtere vores folkestyre og demokrati?

  Problem nr 2 er, at de kvinder der er så undertrykte, at de er tvunget ind i en niqab, nok næppe får mere frihed af det her – snarere tværtimod. Deres familier vil nu blot tvinge dem til at tilbringe endnu mere tid i hjemmet, uden kontakt til resten af Danmark og danskerne. Dette er et total nederlag for enhver tanke om integration

  Problem nr 3 er, at der er et fåtal af burka og niqab kvinder i Danmark (måske 2-300). Men hvad vi opnår med denne lov er at give islamisterne krudt til at hævde, at vores frihedsidealer kun gælder for os selv. Muslimer får ikke den frihed vi besynger så højt. Det er netop den forkerte vej at gå. Vi vi styrke islamismen med den her lov, ikke det modsatte.

 16. Af Henrik Pedersen

  -

  Ikke enig Lilleør.

  Et kyskhedsbælte er et torturinstument vendt mod reelle elskende og især den mandlige part. Burka er for formørkede individer, som er tilhængere af en okkult religion.

  Som sand kristen, er mit højeste ønske i forsoningens ånd at blive begravet midt i det kommende muslimske afsnit på Kolding Kirkegård.

  Selv om jeg har været og er medlem af Folkekirken i mere end 50 år, giver det tilsyneladende anledning til problemer, idet muslimer ikke vil begraves blandt kristne.

  Jeg forlanger naturligvis at blive begravet midt i det muslimske afsnit på kirkegården, og vil gavmildt spendere en høj gravsten med et tydeligt kors på toppen.

  Eventuelle indvendinger hører hjemme under rascismeparagraffen (diskrimminering efter tro, race, køn etc.) og vil svare til, at jeg åbner en restaurant med adskilte pladser for muslimer og kristne. Helt utilstedeligt.

  Af lutter angst for at blive begravet blandt kristne i Kolding, vil muslimer derfor søge begravelse i et muslimsk afsnit på en Kirkegår i Vejle.

  Hvis det er tilfældet, vil jeg naturligvis kræve det samme, for i døden er vi alle lige.

  Danske muslimer har øjensynligt en anden opfattelse, der er præget af fortidens herrefolksmentalitet – men pudsigt nok ikke, når det gælder sociale ydelser!

 17. Af Henrik Rasmussen

  -

  Er ganske enig med Lille ør, for disse sorte “villatelte” er kvindeundertrykkende, meget ubehagelige at have på i varmt vejr, de kan bruges til smugling af våben, bomber og narko, og de kan (mis)bruges af mænd med skumle hensigter. Desuden er de led i den afrikanisering og islamisering af Danmark som de radikale, alternativet og godhedsindustrien mfl. går ind for. Islamisterne ønsker at være den dominerende kraft i samfundet, og både klædedragter, tørklæder, sorte flag, rygmærker og vold mod danskere der “kigger på forkerte måder”, bruges til at skræmme og undertvinge, så etniske danskere kan “lære” at opføre sig underdanigt overfor “herrefolket”. Bare se til Sverige og Merkel-Tyskland der begge er ca. 2 år foran os i udvikling af den store “berigelse”.

 18. Af jan ulrik friis

  -

  Islamister på dansk jord er problemet, burka skal ses i den sammehæng hånd i hånd med islam, det blodbad den massedød der venter os det etniske danske folk, du og jeg og her i Danmark og på dansk jord, den islamiske invationstyrke står allerede talstærkt i landet, burka eller ej problemerne uoverskuelige endeløse og dødelige relateret til islam, islamister på dansk jord!

  Det er ikke den Europæiske Menneskerettigheds Konvention der forhindrer os i at kaste det islamiske jævelskab ud af Danmark, Kansliet bag Konventionen derimod helt uforstående hvorfor ikke Danmark går i handling, et manglende overlevelsesinstinkt hvorfor vi foretrækker selvdestruktion, hvorfor Danmark overfortolker Konventionen til vores egen undergang, med diverse fejlagtige henvisninger til og i ubegrundet angst for Konventionen, men det er en fejltagelse, Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention har ingen indsigelse imod Danmark uanset, Regeringen svigter IKKE flygtningene. Regeringen svigter Danmark og danskerne!

 19. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De demonstranter, der nu forsvarer burkaen, kaldte også Ayaan Hirsi Ali for “islamofob”, fordi hun – med held – bekæmpede omskæring af muslimske småpiger.

  Demonsatranterne er med andre ord ikke ude på, at forsvare undetrykte muslimske piger og kvinder mod, at blive undertrykt; de demonstrerer i praksis til fordel for de muslimske pigers og kvinders undertrykkere.

  Demonstranterne kan muligvis undskylde sig med, at de har fået hedeslag af at gå med burka i denne ulidelige hede.

  For hvorfor forsvarer de ellers de islamistiske mandschauvenisters selvbestaltede “ret” til, at undertrykke deres kvindelige familiemedlemmer, ved at tvinge dem til, at iføre sig et tæjfængsel, hver gang de bevæger sig ud i det offentlige rum – også i denne ulidelige tropehede.

  Det ironiske er, at burkaen ikke bliver nævnt med ét ord i koranen – og det gør kvindelig omskæring iøvrigt heller ikke.

  Mange af de strengeste “dogmer”, som “fundamentalistiske” islamister vil påtvinge muslimske kvinder, er selvopfundne; de nævnes ikke i koranen, men “begrundes” med tvivlsomme, meneskeskabte hadither.

  Det gælder f.eks. “dogmerne” om børneægteskaber og burkatvang.

  Alligevel påstår de “fundamentalistiske” galninge, at de er dogmatikere, og storbyidioterne giver dem gudhjælpemig ret…

 20. Af elisabeth Lindhardt

  -

  Du har naturligvis fuldstændig ret, Kathrine Lilleør i at “Burkaen og niqaben er en konkret voldelig undertrykkelse af kvinder, som vi har pligt til at gribe ind overfor. ” Men desværre er disse dødsyge beklædningsgenstande og et aktivt signal, som visse af de muslimske kvinder selv har valgt. Et aktivt kampsignal, der i lighed med en rustning eller kampuniform, skal vise, at man anser sig selv i kamp med den vestlige kultur. De kvinder der ønsker at signalere en sådan modstand mod det vestlige land, de bor i, hvad stiller man op med dem?

 21. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Misforstå mig ikke.

  Jeg mener, ligesom langt de fleste andre danskere, at det er enhvers ret, at gå klædt i det offentlige rum, stort set, som de har lyst til , og derfor er jeg heller ikke særligt glad for burkaforbuddet.

  Men problemet er jo, at nogle muslimnske kvinder er så undertrykte, at de ikke selv magter, at gøre oprør mod denene tvang, og i værste fald internaliserer og viderefører de ekstremt kvindeundertrykkende, islamistiske “dogmer”, og derefter tvinger deres egne børn til, at følge dem.

  “Dogmet” om tvungen tilsløring af muslimske kvinder er kun en lille del, af den ekstremt kvindeundertrykkende udgave af sharia, som de “dogmatiske” islamister følger.

  Disse islamister mener også, at de har ret til, at afstraffe “ulydige” kvinder der f.eks. nægter, at have sex med deres ægtemand, selvom de ikke er syge, eller vil skilles.

  Disse islamister mener nemlig heller ikke, at muslimske kvinder har ret til selv at kræve skilsmisse, og hvis de alligevel prøver, at bryde ud, af et dårligt ægteskab med en “dogmatisk” islamist, så risikerer de at blive stalket af et netværk af islamister, der overvåger “muslimske kvinder, der prøver at bryde ud af undertrykkelsen, og som fortæller kvindernes mænd, hvor kvnderne skjuler sig.

  Burkaforbuddet er et lidt tvivlsomt forsøg på, at hjælpe disse kvinder, men det fatter de selvfede storbyklovne desværre ikke:

  Storbyklovnene vil desværre hellere støtte de primitive mandschauvenister, der undertrykker de muslimske kvinder groft og systematisk, ved at tvinge dem til at følge ikkeeksisterende “dogmer”.

 22. Af Gert Hansen

  -

  Jeg kan ikke se, at burka i Danmark er et så udbredt problem, at man bør forbyde det ved lov.

  Men det er bemærkelsesværdigt, hvor meget tørklæderne breder sig. Selv hos unge kvinder, hvoraf en stor del er født og opvokset i Danmark. Jeg fatter på sin vis ikke hvordan det kan lade sig gøre, men det må have sine grunde. Jeg var ærlig talt også så naiv at jeg troede, at mange af disse unge indvandrer kvinder i 1., 2. og 3. generation ville blive mere ‘danske’, men det er tydeligvis ikke tilfældet.

  Måske er een af grundene, at der er tale om en demonstration og afstandstagen til det danske system og etniske danskere i almindelighed, for at demonstrere, at man viser sit tilhørselsforhold, og det er ikke der hvor de etniske danskere flest befinder sig. Derfor vælger man også at bo i parallelsamfund, altså en form for frivillig ‘apartheid´, fejlagtigt ofte benævnt som ‘ghetto’. (At bruge betegnelsen ‘ghetto’ om denne frivillige isolering fra det etnisk danske samfund, sker af indlysende årsager, men er helt fejlagtig).

 23. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Sammenligningen med et kyskhedsbælte er god.

  Burkaen er en smuk ting, når den vælges frivilligt, for at demonsterere, at man går ind for ægteskabelig troskab ,og det samme kan man vel sige om kyskhedsbæltet, hvis man selv bestemmer, om man vil have det på, og har ret til, at smide det til enhver tid.

  Men, hvor mange ville gå med kyskhedsbælte frivilligt?

  Der en mindst ét eksempel, ifølge Wikipedia.

  Uddrag fra Wikipedias artikel “Chastity belt”:

  “On September 19, 2012, China People’s Daily reported that a man in his 50s, naked except for a homemade chastity belt, appeared with a pair of banners in Changchun World Sculpture Park in Jilin province in China, seeking a wife. He stated that he wore the chastity belt to symbolize fidelity to his future wife.”

 24. Af Jan Petersen

  -

  Personlig er jeg egentlig ret ligeglad med, om kvinder vil lade sig undertrykke, eller ej. Men hvilken dansk arbejdsgiver vil hyre et omvandrende enmandstelt? Mange virksomheder har egen dress code. Summa summarum – de religiøse spøgelser er henvist til offentlig forsorg – hvilken infam form for kulturberigelse !

 25. Af Henrik Rasmussen

  -

  Flere aviser har i lederartikler udtrykt stor bekymring for om det er et angreb på den personlige frihed og ytringsfriheden at forbyde omkringvandrende sorte villatelte. Hykleri eller dumhed? Enhver journalist bør da vide at hvis Danmark islamiseres, er det slut med både ytringsfrihed, personlig frihed og personlig sikkerhed. (hvorfor bekymrer det ikke disse aviser?) Islamismen er en 1400 år gammel form for na zis me. Der er ingen forskel hvad blod tørst og magt gal skab angår. Begge ideologier er skyld i mord på millioner af uskyldige.

 26. Af niels peter lemche

  -

  egentlig er det ligegyldigt, om muslimske kvinder bærer burka eller ej; men så er det alligevel ikke. De skiller sig bevidst eller bliver tvunget til bevidst at skille sig ud fra det omgivende samfund. Når den officielle politik handler om integration, så er det jo at rent ud sagt at pi….e på den.

  Så er der en anden sag: Sikkerhed. Hvis man husker så langt tilbage slag Sadam ud af Baghdad klædt som en kvinde.

  Ergo, forbudet med denne tildækning er måske ikke så dumt endda.

 27. Af J Nielsen

  -

  “Jeg kan ikke se, at burka i Danmark er et så udbredt problem, at man bør forbyde det ved lov.”

  Hvorfor forbyde? Måske var det lettere én gang for alle at bekendtgøre hvilke beklædningsgenstande der er tilladt. Dress-code i firmaet Danmark.

  “Men det er bemærkelsesværdigt, hvor meget tørklæderne breder sig.”

  Det er snart næsten som i halvfjerdserne.

 28. Af Jan Petersen

  -

  Hele det muslimske religiøs- politiske udstillingsvindue minder vel i øvrigt til forveksling om jødernes påtvungne gule Davidstjerne iscenesat af nazisterne. Et par afsindige ideologier man kun kan nære – dybeste afsky for !

 29. Af Maria Due

  -

  Jeg er enig med de fleste ovenfor men tillader mig først og fremmest at se sagen fra min egen og andre danskeres side, hvilket bl.a. skyldes en ubehagelig personlig oplevelse.. Som jeg ofte har fortalt, befandt jeg mig for nogle år siden en sen aften i et supermarked pludselig i en tæt omfavnelse af en burka, der med garanti indeholdt en mand, og hørte mig selv gispe af skræk, før end jeg blev afsindigt rasende. over bagholdet.

  I dag ser jeg derfor ingen som helst grund til, at nogen skal føle sig krænket på vore liberale frihedsidealers vegne, fordi disse maskeringer er blevet forbudt.. At der i de liberale rækker, hvor jeg vel at mærke selv befinder mig, desværre har passet flere at lufte en uklædelig verdensfjern holdning, fordi nogle enfoldige idealer ikke kan forliges med den virkelighed, vi lever i, kan jeg ikke respektere.. De burde skynde sig at blive mere voksne, for meget bliver langt værre, og det er ikke tid at hengive sig til sværmeriske dagdrømme.

  Ifølge vor lovgivning skal vi optræde sømmeligt i det offentlige rum, og med sømmeligt menes på en måde, der lever op til etiske, moralske og sociale danske normer, hvilket maskering under ingen omstændigheder gør. Vi er således ikke tvunget ud i et kompromis, der ikke kan forsvares med oprejst pande. Lad modstanderne skabe sig alt, hvad de vil, det giver blot et fingerpeg om, hvad vi har i vente.

  Hvad angår giftsnogen, som ejer aktiemajoriteten af Document.dk, der for længst har passeret en milliomomsætning, synes jeg, at de danske skribenter, der pt. går meget op i at kalde sig nationalkonservative og levere stof til denne norske blog,bør hæfte sig ved dagens opkast om danske forhold. Hvorfor støtter I den slags?

 30. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “De skiller sig bevidst (…) ud fra det omgivende samfund”.

  Det er da den værst tænkelige begrundelse for, at forbyde denne beklædningsform, men det undrer mig desværre, at en militærmand vil have os alle til, at gå uniformt klædt.

  Det er ikke desværre lnagt fra usædvanligt, at egoistiske, ikkemuslimske mænd ikke kan se, at det er et problem, at nogle muslimske kvinder ikke selv må bestemme, hvordan de skal være klædt, når de bevæger sig ud i det offentlige rum.

  Men det er for langt ude, at når disse selvfede egoister vil fremstille deres ligegyldighed overfor islamisternes ekstremt grove, mandschauvenistisk underetrykkelse af deres kvindelige familiemedlemmer, som en form for idealisme.

  Min lange erfaring med at diskutere med dét segment, får mig til at gå ud fra, at de fleste af dem aldrig ville have forsvaret denne skik, hvis det var kristne mænd, der at deres kvindelige femiliemedlemmer skulle iføre sig et tøjfængsel, hver gang de bevægede sig ud i det offentlige rum.

  Og så bliver hykleriet jo til en form for racisme.

 31. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Når man forklæder sig, herunder skjuler sit ansigt for ikke at blive set og genkendt, så vil ens omgivelser automatisk antage, at man har ondt i sinde. Bankrøvere og voldtægtsforbrydere bruger ikke elefanthuer af religiøse grunde, så det er der nok heller ikke andre, der gør.

  Hvis man vil være en del af det danske samfund, viser man sit ansigt. Hvis man ikke vil vise sit ansigt, betyder det, at man ikke vil være en del af det danske. Det er, hvad burka og niqab betyder – intet andet. Det ved alle, sig det dog rent ud.

  Der er ingen grund til at pakke det ind – andet end konsekvenserne. Tag dem som en mand.

 32. Af Søren Agersnap

  -

  Det er en mærkelig overskrift fra en, der har bedrevet udlægning på et videnskabeligt plan. “Burka og kyskhedsbælter er det samme.” Jeg kan komme på en masse forskelle og ikke et eneste oplagt lighedspunkt, selv om jeg har læst bloggen. Kyskhedsbæltet skulle måske spærre for kvinders seksuelle udfoldelse; Men det gør burkaer ikke. Måske er der tænkt på elementet af tvang.. Kyskhedsbæltet er i nærmest mytiske beretninger beskrevet som tvang over for kvinderne, men andre steder som et hjælpemiddel for kvinderne til netop kyskhed. Burkaer er også beskrevet som maskulin tvang, mens bærere af niqab har udtrykt, at de har taget den på for at komme nærmere Gud. Der kunne måske være en lille snært af parallelitet her. Så burde overskriften lyde: Niqab og kyskhedsbælte har (måske) et enkelt lighedspunkt. Men det ville nok ikke sælge så godt. Der så fra i dag endnu en forskel. Kyskhedsbælter er ikke forbudt!

 33. Af hr... hAn...

  -

  Zweig skrev i “Ein Gewissen gegen die Gewalt” i 1936, at enhver tidsalder udvælger sig en gruppe ulyksalige, på hvilken de kollektivt kan få udløsning for deres opstemmede had.
  De stærke udvælger en mindre og svagere gruppe, der kan tjene til afreagering af de skjulte ødelæggelsesenergier i mennesket – snart vælges der efter religion, snart efter hudfarve, race, herkomst, socialt ideal, verdensanskuelse; slagordene og foranledningerne skifter, men bagvaskelsens, foragtens og ødelæggelsens metoder er altid de samme.
  Vi kender det fra nazityskland.

 34. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg går faktisk ind for burka, men med omvendte kønsroller, hvis I forstår.

  Imamer og patriarkalske familiefædre skal gå i burka. Fra i morgen. Med klokkeværket løst hængende. Hvilken befrielse at slippe for at se deres grimme fjæs med deres usoignerede muslimske skæg.

  Kvinderne derimod skal have frit valg, hvad angår beklædning. Jeans og udslået hår. Det er super. Deres mænd, de gamle muslimske mandschauvinister, kan gå nogle meter bag dem. De skal lave mad ved kødgryderne derhjemme og have tæsk, når det ikke smager godt eller de ikke er underdanige nok eller lignende.

  De muslimske mænd skal smage deres egen medicin. De nedgør kvinderne. Lad dem selv blive nedgjort. Mangefold.

  Det burde de middelalderlige socialister på kommentarsporet også blive. Lad dem få nogle af de pisk, de muslimske kvinder ellers får. Rigtig mange, så de kan vågne af deres vildfarelse.

 35. Af Søren Rix

  -

  Islam er en lovreligion. Historien har ingen beretning om tilpasning til en anden stats religion. Islamiske styrer accrpterer ikke eller nødigt andre religioner. Opdragelse og kultur under islam er en verden fra vores. Katrine Lilleør, hvordan f….. ku det tage så langt tid at forstå, hvad det må føre til taler ift integration?? Selv begravet i feministisk, lighedsfacisme og omringet af cafe latte og humanister i enhver forklædning, er der vel et vindue på klem?? Og hvornår du når fu frem til at se HVOR alvorligt situationen er idag? Det kan ende i et blodbad..

 36. Af Niels Larsen

  -

  Jørgen Villy Madsen – 1. august 2018 16:04

  Kunne ikke være mere enig!

 37. Af Maria Dye

  -

  Læste Stefan Zweig som meget ung. “Skaknovelle”. “Maria Stuar” m.fl. men endte med at føle mig svigtet pga. hans manglende vilje til livet. Det er i modgangen, formatet udvikles. Ikke i medvind.

 38. Af Maria Due

  -

  Maria Dye – 1. august 2018 21:26

  Det var mig, kom til at stave mit navn forkert.

  Vil gerne tilføje, at jeg synes, politiet handlede klogt ved ikke at reagere på demonstrationerne.

 39. Af j.... hAn...

  -

  AF MARIA D UE – 1. AUGUST 2018 21:33
  “Vil gerne tilføje, at jeg synes, politiet handlede klogt ved ikke at reagere på demonstrationerne”

  Ja.
  Det er nok ikke med politiets gode vilje, at de endnu engang får populistiske politikeres .vanvittige symbolpolitik læsset over på sig.
  De har vist nok at se til.

 40. Af Janus Ebbelykke

  -

  Hvis niqab og burka virkelig afholder voldtægtsmanden fra at begå sine uhyrligheder, er det måske svaret på den bølge af voldtægter begået af arabiske tosser vi ser lige nu?

 41. Af Jens H Andersen

  -

  Gad vide, om de, der demonstrerede imod burkaforbuddet, også ville demonstrere for retten til at bære SS-uniformer og KuKlux Klan-dragter?

 42. Af Maria Due

  -

  Tillader mig at citere fra Støvrings blog, Flemming Lau – 1. august 2018 21:40

  “Hijab-Niqab-Burka beklædning er i al sit væsen, modbydeligt ekskluderende mod danske kristne og sekulære kvinder herunder muslimske kvinder der ikke bærer dette totalitære symbol. Det gør disse kvinder fredsløse i i Sharia optikken og “lovligt” sexuelt bytte.

  SURA 33:59. “Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troende kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning. Således vil de bedst blive genkendt og ikke blive sexuelt forulempet!” (Det er ikke kun symbol, men realpolitik!)”

Kommentarer er lukket.