Skilsmissens børn

Af Kathrine Lilleør 14

Befolkningen skal undgå skilsmisser! Den nye socialminister er klar i mælet. Et ledigt synspunkt i den politiske debat, men det synes ikke at anfægte hende. Mai Mercado vil ikke bare have konfliktmægling ved skilsmisser, hun vil forebygge! Staten skal sætte … Fortsættes