Påskehåbet

Af Kathrine Lilleør 9

Se! liljer i påskegul dragt stå vagt om opstandelsens pagt: Kristus kalder mildt mig ved navn, når mørket tvinger mit savn.   Lad tårerne smelte mit sind, lad tomheden drage mig ind, livet stråler gennem den død, som Kristus gennembrød. … Fortsættes