Romaer som hushjælp, nu!

Af Kathrine Lilleør 148

23 romaer er blevet stridt ud af landet, fordi de sov på en parkeringsplads. Romaerne ville sikkert hellere end gerne have haft en au-pair-lignende ordning med husly og kr. 3.000,- for tredive timers ugentligt husarbejde og dansk undervisning, men niksen-biksen. … Fortsættes