Gud, far og ligestilling

Af Kathrine Lilleør 66

Slut med, at svenske mandlige præster tror, at de står Gud nærmere end kvindelige præster, fordi de også er fædre. Den svenske ledende dame-præst i Lunds Domkirke var tydelig tilfreds i Nyhederne i går. Gud er herefter i den svenske … Fortsættes

Svinet

Af Kathrine Lilleør 63

Der er gode idioter og onde idioter, mente Information på lederplads forleden. De gode idioter er dem, der får os til at rykke grænser, mens de onde idioter er dem, der udvikler sig til ”dumme svin”. Peter Aalbæk har udviklet … Fortsættes

Ålen, Sverige og Information

Af Kathrine Lilleør 40

Peter Aalbæk Jensen afstraffer Zentropas praktikelever med smæk i måsen. For det gør han. For åbent tæppe midt i kantinen skal det være. Der er intet lummert i fænomenet, fastholder Peter Aalbæk Jensen på trods af Dagbladet Informations insinuerende spørgsmål. … Fortsættes

Med kærlig hilsen

Af Kathrine Lilleør 6

Navnene på de, der døde i årets løb, blev ved gudstjenesten læst op her til formiddag. Allehelgenssøndag mindes vi i kirkerne de døde. Vi præster mindes også de pårørende. Mennesker, der mere eller mindre ulykkelige sad overfor os, og fortalte … Fortsættes

Luthers Hjerte

Af Kathrine Lilleør 43

”Led Jahve – den rette lære og retfærdighed ind i hjertet på den kronede Kong Christian IV”. 1642, står der som en rebus omkring et stort rødt hjerte på siden af Rundetårn. Sådan ville man ikke have skrevet før Reformationen. Jahve … Fortsættes

Familiens magtkamp

Af Kathrine Lilleør 10

Er det dejligt at slippe ud af familiens efterårsferie-greb og komme på arbejde igen? Man kan højt svare nej! og nøjes med at tænke ja, idet man puster ud efter en uge teenageren, der højest svarer med billeder på Insta. … Fortsættes

Vermund – slange eller fægtemester

Af Kathrine Lilleør 106

”Slange” har Stine Bosse skrevet på sin væg under et billede af Pernille Vermund. Ikke andet. Bare det ene ord. Det er Vermund selv, der i sin tale på Nye Borgerliges årsmøde i dag nævner det, som et sigende eksempel … Fortsættes

Borgmestrenes enevælde

Af Kathrine Lilleør 5

”Borgmesterinstitutionen er den sidst rest af enevælde i Danmark”, sagde en gammel provst og mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk altid. Det er sandt. Således har ministre pligt til at fortælle sandheden, når de bliver spurgt af Folketinget. En borgmester, … Fortsættes

Herrens Veje

Af Kathrine Lilleør 67

Provst Johannes drikker. Undertiden. Første episode af ”Herrens veje” gik over skærmen i søndags, og introducerede os til bispekandidat og Provst Johannes, der i frustration over ikke at blive valgt til biskop over Københavns Stift tager et par dages druktur. … Fortsættes

Organister og de hellige idioter

Af Kathrine Lilleør 22

Hvorfor skal salmer spilles, som havde organisten korset på? Hvorfor skal de Konservatorie-tillærte triller reserveres kirkekoncerterne? Hvorfor skal der være tilkoblet noget elektronisk med trommer for, at salmesangen svinger? Vi er in between organister i Sankt Pauls. Kun i denne … Fortsættes

Vi vil have fjerpennen tilbage

Af Kathrine Lilleør 49

Min 100-årige veninde modtog forleden et brev. Papir-i-kuvert-igennem-brevsprække. Det var fra Statistisk Departement, der hermed skrev til samtlige landets hjemmehjælpsmodtagere, og udbad sig svar på, om de var tilfredse med deres hjemmehjælp. Min veninde læste brevet omhyggeligt for at finde … Fortsættes

Nedlæg kommunerne

Af Kathrine Lilleør 39

Nedlæg kommunerne. Læg deres beføjelser ind i regionerne. Det har jeg ment i mange år, men altid har man set på mig, som foreslog jeg togdrift til månen. Det kommunale selvstyre er Dannebrogsordenen i det demokratiske revers. En smuk tradition … Fortsættes

Scener fra et Moderskab

Af Kathrine Lilleør 29

Går en kvinde gå fra sine børn? Nej, hun gør ej. Nej, hun må ej. Utroværdigt mener Politikens og Informations anmeldere ligefrem det er, når Marianne i nyopsætningen af ”Scener fra et Ægteskab” forlader sine børn og deres far til … Fortsættes

Özlems dialogkaffe

Af Kathrine Lilleør 86

Özlem Cekic udgav i den forgangne uge ”Hvorfor hader han dig mor?” om sine kaffemøder med folk, der har erklæret hende deres hadefulde modstand. Bogen er blevet modtaget med en forudsigelighed, der sætter to streger under Cekics anliggende. I den … Fortsættes

Lærervold

Af Kathrine Lilleør 59

Lærerne får tæv. Det er halvtreds år siden i 1967, at spanskrørs-cirkulæret trådt i kraft og det blev forbudt at straffe eleverne korporligt. En indlysende lov. Tak for det. Problemet er bare, at nu slår eleverne lærerne. Sidste år var … Fortsættes