Mænd og mandler

Af Kathrine Lilleør 6

Lut var min Bedstemors søster, der fra mit barneperspektiv virkede ufattelig gammel.  Hun havde ikke som sin søster midler til at klæde sig elegant, hendes lange ranglede, magre skikkelse faldt let forover, og hun så ud på verden med øjne, … Fortsættes

Elevernes kirke

Af Kathrine Lilleør 38

Skoler landet over vælter den sidste dag inden juleferien ind i kirken i flyverdrager og julekinder. Gribskovskolen trak forleden overskrifter, fordi skolelederen havde aflyst skolens julegudstjeneste i kirken. Det har skoleledere gjort før. Begrundelsen er hver gang et følsomt hensyn … Fortsættes

Decemberhjertets mørke

Af Kathrine Lilleør 4

Julen afslører sandheden. Derfor er jul undertiden så tung. Fordi den blotlægger, hvordan det er i dit og mit liv. Lige nu. Hvordan det er med familien? Skal I alle være sammen? Eller er det kun halvdelen, der kommer? Bliver nogle … Fortsættes

Herrens Vej

Af Kathrine Lilleør 17

De svigter alle. Det er indtil videre det mest geniale ved ”Herrens veje”. Hver på deres måde har de en bagvedliggende dagsorden. Undtagen måske en eneste. Ham kommer vi til. Umiddelbart er serien båret af den karismatiske provst, som har … Fortsættes

Gud, far og ligestilling

Af Kathrine Lilleør 66

Slut med, at svenske mandlige præster tror, at de står Gud nærmere end kvindelige præster, fordi de også er fædre. Den svenske ledende dame-præst i Lunds Domkirke var tydelig tilfreds i Nyhederne i går. Gud er herefter i den svenske … Fortsættes

Svinet

Af Kathrine Lilleør 63

Der er gode idioter og onde idioter, mente Information på lederplads forleden. De gode idioter er dem, der får os til at rykke grænser, mens de onde idioter er dem, der udvikler sig til ”dumme svin”. Peter Aalbæk har udviklet … Fortsættes

Ålen, Sverige og Information

Af Kathrine Lilleør 40

Peter Aalbæk Jensen afstraffer Zentropas praktikelever med smæk i måsen. For det gør han. For åbent tæppe midt i kantinen skal det være. Der er intet lummert i fænomenet, fastholder Peter Aalbæk Jensen på trods af Dagbladet Informations insinuerende spørgsmål. … Fortsættes

Med kærlig hilsen

Af Kathrine Lilleør 6

Navnene på de, der døde i årets løb, blev ved gudstjenesten læst op her til formiddag. Allehelgenssøndag mindes vi i kirkerne de døde. Vi præster mindes også de pårørende. Mennesker, der mere eller mindre ulykkelige sad overfor os, og fortalte … Fortsættes

Luthers Hjerte

Af Kathrine Lilleør 43

”Led Jahve – den rette lære og retfærdighed ind i hjertet på den kronede Kong Christian IV”. 1642, står der som en rebus omkring et stort rødt hjerte på siden af Rundetårn. Sådan ville man ikke have skrevet før Reformationen. Jahve … Fortsættes

Familiens magtkamp

Af Kathrine Lilleør 10

Er det dejligt at slippe ud af familiens efterårsferie-greb og komme på arbejde igen? Man kan højt svare nej! og nøjes med at tænke ja, idet man puster ud efter en uge teenageren, der højest svarer med billeder på Insta. … Fortsættes

Vermund – slange eller fægtemester

Af Kathrine Lilleør 106

”Slange” har Stine Bosse skrevet på sin væg under et billede af Pernille Vermund. Ikke andet. Bare det ene ord. Det er Vermund selv, der i sin tale på Nye Borgerliges årsmøde i dag nævner det, som et sigende eksempel … Fortsættes

Borgmestrenes enevælde

Af Kathrine Lilleør 5

”Borgmesterinstitutionen er den sidst rest af enevælde i Danmark”, sagde en gammel provst og mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk altid. Det er sandt. Således har ministre pligt til at fortælle sandheden, når de bliver spurgt af Folketinget. En borgmester, … Fortsættes

Herrens Veje

Af Kathrine Lilleør 67

Provst Johannes drikker. Undertiden. Første episode af ”Herrens veje” gik over skærmen i søndags, og introducerede os til bispekandidat og Provst Johannes, der i frustration over ikke at blive valgt til biskop over Københavns Stift tager et par dages druktur. … Fortsættes

Organister og de hellige idioter

Af Kathrine Lilleør 22

Hvorfor skal salmer spilles, som havde organisten korset på? Hvorfor skal de Konservatorie-tillærte triller reserveres kirkekoncerterne? Hvorfor skal der være tilkoblet noget elektronisk med trommer for, at salmesangen svinger? Vi er in between organister i Sankt Pauls. Kun i denne … Fortsættes

Vi vil have fjerpennen tilbage

Af Kathrine Lilleør 49

Min 100-årige veninde modtog forleden et brev. Papir-i-kuvert-igennem-brevsprække. Det var fra Statistisk Departement, der hermed skrev til samtlige landets hjemmehjælpsmodtagere, og udbad sig svar på, om de var tilfredse med deres hjemmehjælp. Min veninde læste brevet omhyggeligt for at finde … Fortsættes